Pár slov úvodem. Cílem této práce není promlouvat ke znalým a chápajícím. Ti už Cestu nastoupili, znají rizika i zisky a postupují vědomě. Obracím se k té nezorientované a dezorientované většině populace (nejen české) , která stojí na křižovatce a nemá a nikdy neměla v sobě přirozený kompas, který by jim pomohl najít „světové strany“ a z vlastní vůle díky poznání vykročit tou svojí vědomě zvolenou cestou. Zvolil jsem formu fiktivního rozhovoru dvou debatujících. Jednoho z té první menšinové party, druhého z té druhé – většinové.Čtěte dále…

Řízení je proces informační, a nevycházíme-li my sami ve svém běžném životě z informací odpovídajících skutečnosti, nemůže být ani naše chování respektive řízení adekvátní a stáváme se tak snadno manipulovatelní. Vybízím vás tímto, vzít toto řízení do svých rukou, vyhledávat naČtěte dále…

Souvislý obrázek o jednom z klíčových jevů v životě společnosti, který leží v samém základu většiny sociálních procesů. Teorie, kterou musí chápat každý, kdo si chce odpovědět na tyto a mnohé další otázky: Je možné stát nahradit nadnárodní organizací? Má Evropská unie budoucnost? Proč došlo k rozdělení Československa? Jak je třeba budovat jednotný stát? Čtěte dále…

Na téma globálních cílů Operace Covid toho bylo za poslední měsíce napsáno mnoho. Dalo by se říci, že další vysvětlování je zbytečné a smysl má teď především šíření informací a tvorba masivního a uceleného informačního pole. Obraz ZLA má užČtěte dále…