Úryvek z materiálu vnitřního prediktoru SSSR, z přílohy č. 8 k Dostatečně všeobecné teorii řízení: Je. Giľbo o tomto rozdílu ve vzdělání „pro všechny“ a pro ty, jejichž „posláním je prý řídit“, píše na příkladu systému ekonomického vzdělání, které se v davo-„elitářských“ společnostech zformovaloČtěte dále…

Podtitul: jak vzniklo naše současné otroctví … aneb je to o „právu“pokračování z (5) – princip postupného zotročení Protože dějiny jsou nám účelově falšovány do tzv. historie, nelze nyní vše vysledovat až zcela do mrtě. Přímé „tehdy písemně potvrzené zápisy“Čtěte dále…

Podtitul: jak vzniklo naše současné otroctví … aneb je to o „právu“pokračování z https://kob-forum.eu/2022/06/18/system-soucasneho-otroctvi-4-informace-oblasti-rizeni/ Pokud pátráme po technice zotročení veškeré lidské populace na této planetě, tak na počátku je nutné se zbavit rozhořčených emocí otroka, jehož se to týká, aČtěte dále…

Podtitul: jak vzniklo naše současné otroctví … aneb je to o „právu“pokračování z https://kob-forum.eu/2022/06/05/system-soucasneho-otroctvi-3-lide-a-moc/ Začátkem většiny našich lidských problémů je nadbytek špatně užívaných slov. Používáme slova nevhodná a vyloženě s jiným významem, než chceme sdělit, takže nerozumíme ani sami sobě. JakČtěte dále…

Podtitul: jak vzniklo naše současné otroctví … aneb je to o „právu“pokračování z https://kob-forum.eu/2022/05/29/system-soucasneho-otroctvi-2-smlouvy/ Proces totálního zotročení veškerého lidstva planety je proces dlouhodobý a někomu dává možnost získat tak klíč k planetě, tedy zmocnit se celé Země. Ale jedině tehdy,Čtěte dále…

Podtitul: jak vzniklo naše současné otroctví … aneb je to o „právu“pokračování z https://kob-forum.eu/2022/05/26/system-soucasneho-otroctvi-1-o-legislative/ Jak již bylo vysvětleno v úvodu a minule, systém práva byl vytvořen pro řízení otroků.Skutečný člověk (svobodná bytost) se má vždy řídit zdrojovým právem (zvaném téžČtěte dále…

Podtitul: jak vzniklo naše současné otroctví … aneb je to o „právu“pokračování z https://kob-forum.eu/2022/05/25/system-soucasneho-otroctvi/ V minulém úvodu bylo naznačeno, co a kde musíme hledat. Zákony (legislativa, legalita, legitimita)a způsoby prosazení Přirozené právo dané člověku jeho stvořitelem, Zdrojem (Bohem) je právěČtěte dále…

Podtitul: jak vzniklo naše současné otroctví … aneb je to o „právu“ První informace o současném utajeném otroctví veškeré lidské populace se objevily již v překladu článku poukazujícího na skrytě záludnou formu celého systému otrocké moci utajené skupiny „vládců“ a vyšelČtěte dále…

Proč se v těchto dnech právě v Kazani konají rozsáhlá cvičení spojená s „epidemiologickou mimořádnou situací“ podle metodiky a za aktivní účasti specialistů ze Světové zdravotnické organizace (WHO)? Při hledání odpovědi na tuto otázku vyplavala na povrch jedna velmi zajímavá,Čtěte dále…