Ve Starém Městě se v sobotu 21. srpna konala konference „Trojmoří nebo Velká Morava?” jejímž pořadatelem byla Moravská konceptuální skupina pod vedením Zdeňka Říhy. Moderátorem konference byl neúnavný organizátor Jarek Škvařil, který neopomněl duchovní sjednocení účastníků posílit ve vhodném okamžikuČtěte dále…

PhDr. Michal Dieneš, CSc., pplk. v.v. Písané 1. septembra 2019 Zdá sa, že 21. august je už tradičným sviatkom českej, a osobitne pražskej lumpeninteligencie. Ak by mu nepredchádzali známe udalosti, museli by si ho vymyslieť. Taký je jej charakter, myslenieČtěte dále…