Na dokreslení poznatků z knihy S.G. Kara-Murzy „Manipulace vědomím“, je zde krátký úryvek z knihy H. Aspdena „Fyzika bez Einsteina – ohlédnutí po 100 letech“. Aspdenova analýza ukazuje, jak jsou dobře zdokumentované objevy 19. století beze studu připisovány Einsteinovi, který na nich neměl žádný podíl a jsou plodem práce jiných vědců.Čtěte dále…

V posledních týdnech se doslova roztrhl pytel s nejrůznějšími informacemi o tom, že události posledních dvou let nějak souvisejí s aktivitami „mimozemských civilizací“, „Galaktickou federací“, soubojem světlých a temných sil na meziplanetární nebo dokonce mezigalaktické úrovni a podobně. Proč tytoČtěte dále…

Ve Starém Městě se v sobotu 21. srpna konala konference „Trojmoří nebo Velká Morava?” jejímž pořadatelem byla Moravská konceptuální skupina pod vedením Zdeňka Říhy. Moderátorem konference byl neúnavný organizátor Jarek Škvařil, který neopomněl duchovní sjednocení účastníků posílit ve vhodném okamžikuČtěte dále…