Aneb neházejme flintu do žita!

Na začátku roku 2020 zasáhla svět pandemie doposud nevídaných rozměrů. Děsivá a nebezpečná nemoc během několika měsíců roztáhla svá chapadla přes celou planetu a doposud ji terorizuje. Tolik frekventovaný mediální obraz COVIDu19. Pod záminkou boje proti této nemoci zavedly téměř všechny vlády represivní režimy a strašák povinné vakcinace jakožto jediného východiska ze současné situace se zdá být nevyhnutelný tím víc, čím víc stoupá nátlak a teror. Občan propadá zoufalství a bezmoci. Tak nás nakonec dostanou. Vše bylo předem naplánované. Odpor je marný. Mikročipy! Grafen! Morgelony! Smrt, smrt, smrt!

Je tomu skutečně tak? Pojďme si formou rozhovoru představit strůjce covidové agendy, jejich plány, možná východiska a především možnosti, jak může každý z nás přispět k tomu, aby se nenaplnily jejich zvrácené a nelidské cíle. Hlavu vzhůru!

První otázka: Kde se vzal ten covid?

Kdo si v roce 2020 dovolil vyslovit myšlenku, že covid vznikl uměle, byl tvrdě cenzurován. Dnes ve světle nových faktů už víme, že covid s největší pravděpodobností unikl z laboratoře v čínském Wuhanu. Nebo byl covid vypuštěn úmyslně? Na tuto otázku si neodpovíme přímo. Místo toho se zeptáme, PROČ vlastně ten covid vznikl.

Začneme zeširoka:

Na počátku 21. století se lidstvo ocitá v téměř bezvýchodné situaci. Nejen, že plundrování planety a přírodních zdrojů dosáhlo obřích rozměrů, ale v tuto chvíli se zdá být nezastavitelné a navíc umocňované drtivou silou změny klimatu a obří populační explozí. Nepřijde-li radikální obrat, bude planeta zcela zničena, případně planeta zničí člověka a my zanikneme jako dinosauři.
Jaké jsou tedy možnosti, jak toto zastavit? Jako první se nabízí válka. Ta přece vždycky zabrala. Konec druhé světové války nám však ukázal ničivý potenciál jaderných zbraní. V současné době hned několik zemí disponuje tisícovkami těchto zbraní s potenciálem zničit planetu. Kdyby mezi těmito mocnostmi nastala válka, s velikou pravděpodobností budou jaderné zbraně použity a život zanikne.

Je tedy nutné použít jinou zbraň. Co třeba nemoc? To už zní lépe. Historický exkurz do období morových ran nám ukáže, jak moc nemoci dokáží redukovat obyvatelstvo a tím pádem jeho spotřebu. A takto vznikla myšlenka a posléze i ideologie COVID 19 : Jako nástroje objektivní potřeby zastavit ničení planety.

To je zajímavá myšlenka. Zastavit ničení planety je přece dobrá věc, kdežto ten covid se mi nezdá být dobrý! Kdo ho teda stvořil? Rothschildové? Ilumináti? Mimozemšťani?

Představte si, že planeta má svého vládce. Tento vládce je ve skutečnosti parazit, který po tisíce let vysává a manipuluje lidstvo, aby ho dovedl ke svému cíli: totální a nezvratné nadvládě. Pro tohoto parazita je nesmírně důležité zůstat skrytý za oponou, kde tahá za nitky a řídí nás. Rothschildové a jiné mocné rody a spolky jsou však velice konkrétní a známé osoby, takže oni tím tajemným vládcem nejsou, pouze patří mezi nejvyšší vrstvu vykonavatelů jeho vůle. Tím někým je takzvaný Globální Prediktor, zkráceně GP.

Tak mi tedy řekněte, kdo konkrétně je ten GP a kde ho najdeme. Prostě ho zničíme! Tím zničíme i covid a bude zase dobře!

Tato otázka je druhotná. V první řadě je nutné odhalit, jak nám vládne a jaké má cíle. Ale co to je vlastně „vládnutí“ ? Koruna na temeni, silná armáda, žoky peněz ? NE ! Vládnutí je projev moci a moc je v praxi projevená schopnost držitele moci řídit sociální systém (stát) a na vyšší úrovni sociální supersystém (Planetu Zemi) Jak již bylo naznačeno výše, GP chce dostat lidstvo pod svoji totální nadvládu a zároveň zůstat neodhalen. GP řídí sociální superystém Planety vždy globálně a bezstrukturně a využívá spolehlivého modelu řízení podle principu prediktor-korektor. Podstata modelu? Stručně: nejprve žádoucí scénář Budoucího (stavu) a podle něj tvorba koncepce řízení k jeho dosažení. V průběhu řízení kontroluje dosažení dílčích etap a v případě odchylek provádí menší či větší korekce (manévry), ale vždy s vědomím konečného cíle – toho Budoucího. Řídící subjekt GP nikomu nedává konkrétní rozkazy, nýbrž vytváří vhodné podmínky, aby někdo jiný nevědomě naplňoval jeho cíle.
GP si dobře uvědomuje nebezpečí likvidace planety, protože to by znamenalo i jeho konec. Proto zvolil následující cestu: Omezení spotřeby skrz radikální redukci počtu obyvatel a zásadní změnu jejich chování. GP vůbec nemá zájem na tom, aby si lidstvo samo uvědomilo svůj destruktivní vliv na planetu, aby se lidé sami zamysleli a zvolili si jinou cestu. GP potřebuje udržet lidstvo v nevědomosti, ba až hlouposti, a skromnost mu vnutit, zatímco on a hrstka vyvolených si budou žít i nadále na svém elitářském životním standardu.
Fyzická likvidace GP není na pořadu dne. Nejprve se musíme vymanit z okovů jeho manipulace a převzít řízení sociálního systému na všech úrovních do vlastních rukou a stát se jeho konkurentem. Jakmile bude naše řízení světa kvalitnější než jeho, ztratí parazit svého hostitele a chcípne sám. Světě div se, ta možnost nastává právě teď.

Abychom lépe pochopili principy řízení GP, musí si čtenář osvojit výše zmíněné pojmy bezstrukturní řízení a prediktor-korektor. Tyto pojmy jsou vysvětleny v materiálech tzv. Koncepce Společné Bezpečnosti a Dostatečně Všeobecné Teorie Řízení. Odtud pochází i pojem Globální Prediktor a celý náš fiktivní rozhovor je veden podle tezí KSB a DVTŘ, avšak je koncipován tak, aby přinesl nutný základ k seznámení s těmito materiály. Toto je tím pádem důrazný apel, abyste se vrhli do vlastního studia. Pro začátek můžete navštívit web kob-forum.eu, kde najdete více informací. Dalším velmi kvalitním webem je levanet a velmi dobrým zdrojem prací jsou i 3 vydavatelství : Zakázané vzdělání, KSB press a Torden.sk

Kromě covidu má GP i celou plejádu jiných nástrojů manipulativního řízení. Takzvaná změna klimatu a především kroky proti ní zdánlivě bojující jsou součástí jeho agendy. Jako příklad se podívejme na elektromobilitu. Elektroauta jsou drahá, nebezpečná, s nižší životností a v komplexním vlivu na životní prostředí představují mnohem větší ekologickou zátěž než auta se spalovacími motory. Kde je teda ta ochrana planety? Nehledejme však logiku, hledejme úmysl. Tím se opět dostáváme k problematice omezení spotřeby. Elektroauto si málokdo může dovolit, o to víc s ohledem na jeho krátkou životnost, a člověk bez auta prostě nebude cestovat. Zkusme se stejnou optikou podívat i na současnou energetickou krizi. Kam nás asi tak tlačí? A co migrační krize, kterou Evropa taktéž pociťuje už několik let? Obzvlášť v Západní Evropě jsou obyvatelé dlouhodobě zvyklí žít na vysoké noze. Pokud budou nahrazeni podstatně méně náročným a nevzdělaným obyvatelstvem, nebude to další střípek do řešení problému, jakkoli se zdá být genocidní vůči původním obyvatelům? Teď se ale vraťme ke covidu. Jaká je další otázka?

Chápu, že GP sám nevypustil koronavirus, ale tím taháním za nitky k tomu nasměroval někoho jiného, je to tak? Kdo tedy zmáčknul ten červený čudlík?

Správně, GP koronavirus nevypustil sám osobně, pouze tuto myšlenku “hodil do placu”. Ujaly se ji takzvané státní elity USA a na ně napojené klany. Zde však pro GP nastal kámen úrazu. Státní elity po mnoho let nevědomě sloužily jako hlavní výkonný nástroj GP, nicméně vymkly se zpod jeho plné kontroly a začaly řídit po svém. Jak se jim to povedlo? Když padl Sovětský svaz a s ním i celý blok socialistických států, představovala tato oblast pro státní elity USA možnost nesmírného zbohatnutí a získání zdrojů, vlivu a moci. Na obzoru se objevil jednopolární Svět s jedním hegemonem planetární moci – tzv. PaX Americana. To GP nikdy nechtěl a jelikož pracuje s výhledem desítek až stovek let a bezstrukturní řízení má dlouhou reakční dobu a je z principu pomalejší než přímé strukturní řízení, nedokázal této situaci zabránit. Zkrátka státní elity se utrhly ze řetězu. K tomu se i další vývoj v post-sovětském Rusku odklonil od plánů GP, o tom však později. Celému období 1991-2016 nejen na západní polokouli udával tón tento hegemon moci, ale GP už zapojil brzdné mechanizmy k jejich postupné marginalizaci. První přišel rok 2016 a prezidentské volby v USA.
Státní elity v USA, zaskočené volební porážkou lídrů PaXAmericana – klanem bushovsko-clintonovským – v těchto volbách, zmobilizovaly všechny své síly, aby se debakl neopakoval v roce 2020. Koronavirus byl tedy mimo jiné vypuštěn jako zbraň k porážce Donalda Trumpa. Umožnil až brutální nasazení různých podvodných a nevídaných manipulativních postupů ve volbách, ALE ! Cíl byl splněn. Jenomže vidíme, že to asi nebylo vše. Koronavirus taktéž slouží jako nástroj k uplatňování vlivu těchto elit, především pak skrze masovou vakcinaci a kontrolu jednotlivých vlád. Je to mnohovektorový globální nástroj řízení. Podrobně a v předstihu již před rokem ho výstižně zdokumentoval autor článku „Pandemie – anebo globální sociální test?“ (https://kob-forum.eu/2020/11/22/pandemie-anebo-globalni-socialni-test/). Státní elity a jejich 5. kolona v téměř všech zemích světa si ve své arogantní nadutosti neuvědomují, že jejich parazitování a vykořisťování planety je přesně to, co pro celou civilizaci znamená hrozbu jejího naprostého zániku.

GP toto ví, navíc on se cítí být tím, kdo má monopol na světovládu a státní elity jakožto neposlušný nástroj je potřeba zkrotit. V rámci svých řídících možností to dělá tak, že celý proces v čase natahuje a účinky „ředí“. Státní elita na to reaguje stále sílícím nátlakem na obyvatelstvo, vakcinačním apartheidem a celkovou fašizací společností. K smrti vyděšený občan si neuvědomuje, že v tom je právě slabost elit. Čím více sklouzávají k násilí a fašismu, tím více si nad sebou podepisují ortel. Stačí se podívat do nedávné historie. Samotnou elitu nic takového ani nenapadne, vždyť oni vládnou světu a můžou si dělat cokoli!
GP tedy dostal státní elitu tam, kde ji chce mít. Pozornějšího čtenáře možná už napadlo, že GP musí brzdit vlastní agendu. Správně! Dalším natahováním procesů je státní elita nucena vykládat karty na stůl, odhalovat podstatu covid šílenství a otevírat cestu ke své likvidaci. Samotná vakcinační agenda však GP nevadí. Vždyť on sám chce radikálně zredukovat lidstvo! Jen ať nás ti malí fašounci opíchají co nejvíc!

Tím se dostáváme i k tolik diskutované otázce vakcinace. K čemu vlastně slouží? Nejprve se podívejme, jak ona masová vakcinace probíhá. Jsou lidé motivováni k očkování? Ne, jsou nuceni. A to je právě důležitý aspekt očkování proti covidu. Není důležité pouze naočkovat, je potřebné DONUTIT k očkování. Zlomit vůli lidí, proměnit je v poslušné stádo, které bude snadno ovladatelné a nebude se vzpírat. To se hodí GP i státním elitám.

“Občane, nos náhubek! Občane, testuj se! Občane, naočkuj se a vrátí se normální svět!” křičí každodenně mainstreamová média ze všech stran. A vyděšený občan se podřizuje, navíc ta vábnička v podobě konce buzerací zní tak sladce. Jenomže nic z toho nepřichází. Naopak, čím víc se občan podřizuje, tím silnější je státní teror. Zlomil se, uposlechl rozkaz a… NIC! Místo toho se musí skrz vakcinační pasy neustále prokazovat, že není “škodná” a každých pár měsíců se přeočkovávat! Co na tom, že vakcína staré neochrání a mladým spíše uškodí. Občan se vzdal své možnosti volby, rozhodování nad svým osudem skrz vakcinaci delegoval na někoho jiného a podle toho je s ním zacházeno.
Kdo za to může? Neočkovaní! Má vůbec smysl připomínat paralelu s jinými fašistickými režimy?

Je nutné si uvědomit, že vakcína je jeden z nástrojů, kterými je dav ovládán. Zatímco se všichni nekonečně hašteří nad jejími vedlejšími účinky (které rozhodně nejsou zanedbatelné a dlouhodobé zatím nejsou ani známé), je opomíjen její výrazný psychologický efekt. Stříkačka s vakcínou je jako ta krysařova flétna, za kterou se krysy tak slepě vrhaly z útesu.

Pro někoho se budíčkem stala vlastní zkušenost s ničivými vedlejšími účinky vakcíny. Na internetu najdete nejedno svědectví špičkových sportovců, kteří si očkováním zničili kariéru.

To jste mě pěkně vyděsil. Jsou všechny vakcíny špatné, nebo jsou některé i dobré? Hodně lidí, kteří nevěří oficiální pravdě, vzhlíží ke Sputniku. Jak to s ním je?

Nejprve si ujasněme roli Ruska v současném světě. Dříve jsme už uvedli, že post-sovětský vývoj Ruska se nedaří podle plánů GP. Vidle mu do jeho plánů, a to i v otázce koronaviru, hodila část ruských historicky formovaných patriotických elit. Jejich reprezentantem je prezident Vladimír Putin a nejužší tým především tzv. siloviků v jeho okolí. Pod vedením VVP a jeho týmu se podařilo Rusko částečně zachránit před drancováním státními elitami a pozvednout ho zpět mezi světové mocnosti. Aby toho nebylo málo, Rusko světu nabízí svoji koncepci, která současné palčivé problémy lidstva řeší jinak než GP, a to skrz skloubení technologického rozvoje s rozvojem duchovním, vše v souladu s biosférou Země. Čili i Rusko si je vědomo naléhavé potřeby omezit planetární spotřebu zdrojů, avšak jeho cesta k vyřešení problémů je úplně jiná než ta, kterou prosazuje GP. Rusko je tím pádem přímým soupeřem GP.
Aby toho nebylo málo, musí se i Rusko potýkat se škodlivým působením státní elity USA, resp. její 5. kolony uvnitř své země. Odtud pochází to volání po povinné vakcinaci a snaha vše svést na Putina. Situace tedy ani zde není růžová a Putin se i přes své skvělé řídící a manévrovací schopnosti musí vypořádávat s doposud velice silným působením 5. kolony, především ve státní sféře a ve správě jednotlivých gubernií.
Odtud vyvstala potřeba mít vlastní vakcínu. Kdyby Rusko nemělo svoji vakcínu, byla by zde uplatněna jiná, cizí. Vakcína Sputnik tedy vznikla jako nutnost naočkovat a řídit ruský “dav” podle ruských pravidel. Co se týká otázky bezpečnosti Sputniku: Sputnik je natolik bezpečný, nakolik má Putin kontrolu nad klanově-korporativními skupinami, které tuto vakcínu vyvinuly a vyrábějí ji.

Závěrečné zhodnocení jednotlivých vakcín i vakcinace jako takové necháváme na čtenáři. Pokud poskytnutý materiál není dostačující, opět apelujeme na vlastní studium Koncepce společenské bezpečnosti a její základní součásti – Dostatečně všeobecné teorii řízení (DVTŘ)

Dobrá tedy, musím si to ještě trochu vyjasnit. Co v téhle situaci můžu dělat já? Globální prediktor, státní elita, Rusko – to jsou velcí hráči a já jsem „jenom člověk“, figurka v davu.

V první řadě si uvědomit, že dokud nebude vyřešena otázka spotřeby planetárních zdrojů, covidu jakožto nástroje se nezbavíme. Covid odejde pouze tehdy, pokud bude vyřešena jeho skutečná příčina. Lidstvo je tedy postaveno před objektivní problém, který se musí nějak vyřešit. A jeho řešení je subjektivní. Jak jsme již nastínili výše, řešení je dvojí. Avšak já, jako jednotlivec, dostávám od Boha možnost…

moment, co s tím má společného Bůh? Pokud vůbec existuje!

Otázkou (ne)existence Boha se zde nebudeme zabývat. My ji bereme jako objektivní danost. Čtenář se může nebo nemusí ztotožnit s tímto postojem, avšak může se okrást o možnost, která je nám nabízena, pokud věříme Bohu. Ta možnost, kterou dostává každý z nás, je odklonit se sám z materiální cesty a oživit svoji duchovní stránku. To je tedy cesta, kterou nabízí Bůh. Harmonie a vyrovnanost materiální a duchovní složky našeho života. Každý podle svého vnitřního nastavení, žádný univerzální recept dodaný jakoukoli organizací nebo církví tu není a ani nebude.
Alternativní volbou je vzdát se své svobody a svoji možnost volby delegovat na někoho jiného. V takovém případě budu ke své nelibosti taky donucen vzdát se starého života, tentokrát však s vážnými, potenciálně i fatálními, následky.

To se mi vůbec nelíbí! Kdyby Bůh vůbec existoval, nikdy by nic takového nedopustil!

Lidstvo je adolescent stojící na prahu dospělosti. Buď tento přechod zvládneme, nebo ne. V každém případě musíme kolektivně přijmout odpovědnost za svoje činy. Bůh nám všem otevírá dveře, ale vejít do nich musíme sami. Pokud možnost nevyužijeme, je to volba. Pokud se rozhodneme zničit sami sebe, pak budeme zničeni a nastane civilizační restart.

Zpět k původní otázce a tentokrát konkrétně:

Státní elita nás skrze figurkovou vládu tlačí a nutí k očkování. Teď je důležité nepovolit a ustát nátlak. I za cenu ztráty zaměstnání a jiných citelných materiálních ztrát. Zabředávání do fašistických praktik je důkazem slabosti režimu, nikoli jeho síly. Lidé se začínají vzpouzet a stavět na odpor, média ve světle nejnovějších poznatků již nezvládají protlačovat narativ o všespásné vakcíně.
Informace jsou moc a formování informačního pole předchází činům! Nic z toho, co můžeme dělat, by nemělo smysl, pokud nemámě dostatečné informační zázemí. Proto je důležité mluvit s lidmi, snažit se nabourávat jejich strach – nekonfrontovat, ale nabízet dialog a pochopení. Drtivá většina společnosti žije v představě, že údělem obyčejného člověka je “držet hubu a krok”. Narušme toto pokřivené vidění nás samých.
Nedejme se, šiřme osvětu a pokud to bude nutné, brátnit sebe a své blízké. Skutečná změna musí vzejít zdola, z každého z nás.

GP si je dobře vědom nadcházejícího rozpadu fašismu. Jak už bylo řečeno, má státní elitu tam, kde ji potřeboval. Je jen otázkou času, kdy bude svržena doposud utiskovaným obyvatelstvem. GP se už teď snaží podchytit naši snahu, nenápadně se postavit do jejího čela a skrz to diktovat další vývoj. Proto nesmíme usnout na vavřínech!

Dobře, ale ještě jedna věc se mi nelíbí. Proč bych se já měl uskromňovat? Bohatí budou dál bohatí, pro ně to jako vždy nebude platit. Vy mě vlastně varujete před něčím, kam mě sami ženete!

Opravdu je to tak? Dělící čára tentokrát neprobíhá napříč sociálními vrstvami, národy nebo rasami. Rozdělení probíhá právě teď, ale podle úplně jiného vzorce. Zkuste ten vzorec sami najít, nápovědu už máte. A pokud tentokrát změnu provedeme opravdu my, obyčejní lidé, podle svého scénáře a svého řízení, proč by vůbec měla existovat nějaká privilegovaná vrstva?

To mě přivádí k poslední otázce: Co bude po covidu?

Pokud s porážkou covidové agendy nepřijde i lidštější koncepce dalšího vývoje společnosti, sklouzneme zpět tam, kde jsme byli. GP bude dál něčíma rukama posílat migranty do Evropy, inflace bude dál drtit naše úspory a šanci žít důstojně. Naše touha žít obyčejný smysluplný život bude zase někým narušována. Nic takového už nechceme!

Dejme tomu, že dojde k odhalení celosvětového spiknutí vládnoucích elit. Není toto skvělý recept na překlopení do další formy fašismu? Tentokrát pod rouškou dopadení a potrestání viníků. Vždyť namočeny jsou do toho téměř všechny elity, takové množství darebáků by mohlo fašismus živit spoustu let. Doposud utiskovaní neočkovaní najednou budou na koni a podvedení očkovaní budou chtít krev! Možná nebudou migranti, elektřina a plyn budou zase levné, ale fašismus to bude ve své podstatě stejný, jen s jiným kabátem.

Nebo ještě horší scénář: Naše řízení bude poraženo elitami a hněv oklamaného davu se obrátí proti neočkovaným. Přeci jen je to snadnější a bližší cíl, jak nám ostatně dokazují represe a demagogie mířené proti této skupině. Žádní Blaničtí rytíři a jiní spasitelé nepřijdou, a pokud ano, „zachrání“ nás podle svých pravidel a svých záměrů!

Přestože tvrdé a nekompromisní potrestání všech zrůd je na místě, musíme se jako lidstvo poté vydat jinou cestou, jinak si GP opět uzurpuje řízení pro sebe. Poprvé v moderní historii lidstva se nám otevírá možnost nedovolit mu to. Musíme však nabídnout zcela jiný světonázor a uspořádání společnosti než doposud, jenom tak porazíme Globálního Parazita. Ve výsledku to znamená, že naše kroky nesmí vznikat v reakci na kroky GP. Takovým přístupem bude vždy mít náskok a vždy bude diktovat pravidla hry. Opakujeme: Musíme mít vlastní vizi a koncepci. Ruský svět nám tuto možnost nabízí a zároveň potřebuje naši pomocnou ruku. Využijme tuto příležitost.

Současné světové dění v historii lidstva nemá obdoby a je na nás, aby se i jeho závěr zapsal do dějin.Víte, já vás už trochu chápu, ale mně to všechno přijde tak nějak… ujeté, přitažené za vlasy.

Zkuste se ve vzpomínkách vrátit na podzim roku 2019. Představte si, že vám nějaký člověk začne vyprávět o tom, že už za pár měsíců přijde ničivá pandemie, která obrátí vzhůru nohama celý svět. Co byste takovému člověku tehdy řekli?

12 komentářů

 1. @JABIPUN – díky za článek. Skvělá ucelená práce, budu šířit jako osvětu. Dám k tomu jen pár bodů – otázek, které mohou být podle mého názoru trochu jinak – takový alternativní pohled.
  Je skutečně planeta tak vyrabovaná, jak je nyní populární vykládat? Opravdu nám hrozí bezprostřední ekologická katastrofa, změna klimatu? Je „přelidnění“ faktorem, který ohrožuje existenci planety? Neexistují tu náhodou obecně platné vyšší mechanismy/zákony, které se vztahují i na člověka, které tyto dynamické stavy automaticky regulují i bez řídících zásahů špičky pyramidy?
  Řekl bych, že ano. Objektivně existující v čase oscilující stavy, které se prakticky vyskytují u všech hmotných forem našeho světa (např. samoregulační schopnosti ekosystémů, populační dynamika zvířat, planetární cykly…), které se někdo snaží podchytit a využít ke svým cílům. A ano, aktuální tendence je objektivně negativní, na sestupné části sinusoidy. Ale nemyslím si, že hrozí bezprostřední likvidace planety kvůli přelidnění. Hlavním důvodem je spíš nenažranost – růstový model kapitalismu. Domnívám se, GP si naopak uvědomuje, že v režimu přelidnění je jeho řízení nedostatečně funkční a brzy o něj přijde zcela, proto se snaží zařadil zpátečku, jenže vůz se ještě stále pohybuje dopředu, takže ho musí nejdřív zastavit (proto podporuje Covid). Pro nás – lidi to znamená, že nemůžeme odmítnout všechno co jsme doposud dělali (točit kurz o 180°). Znamená to, že uděláme postupné korekce v řízení, žádný prudký manévr o který se snaží GP a který nás má uvrhnout zpátky do minulosti, do otroctví. Vždyť hlavní příčinou rabovaní planety je neskutečná spotřeba tzv. státní elity US a jejích slepých následovníků po celém světě (podpindosů) + v celosvětové populaci všech konzumentů – milovníků amerického spotřebního způsobu života.
  Dává smysl srovnávat covid (medicínsko- psychologická válka) s morem (skutečná smrtící bakteriální nákaza – Yersinia pestis)? Podle mě ne, skutečná biologická smrtící zbraň by hrozila vyvolat krach civilizace a skutečnou ekologickou katastrofu – rozpad infrastruktury, což je v dnešní době atomové energetiky, ultra moderních zbraňových systémů obrovské riziko.
  Co se týká vakcinace – paradoxně jsou její zastánci / podporovatelé zároveň představiteli podpindosů (démoni) a potom běžní věřící západním hodnotám (ovce, bio-roboti). Takže v tomto bodě to do budoucna hraje ve prospěch duchovního rozvoje (lidem) – transformace, omezení spotřeby…
  Zde se zájmy Ruska a částečně GP prolínají. Zatímco státní elity US bojují za svoji záchranu, proti alternativní ruské koncepci a také o možnost drancovat zdroje z dobitých území, GP bojuje proti státním elitám a i lidem (tzn. také proti rozvoji ruské koncepce).
  Myslím, že tato forma organizování války skončí, až to lidi přestane bavit, psychologicky se posunou na vyšší mentální úroveň, přestanou se chtít nechat ovládat fake-news, prokouknou manipulace (skutečná psychologie a sociologie patří k základům vzdělání). Objetí bude bohužel asi hodně, ne všichni jsou schopní změny.

 2. Neviem, ako sem zapadne moja poznámka, ale asi na tom až tak nezáleží. Jednotlivé súvislosti a poznatky sú mimo konceptu KSB, nemám to v jej rámcoch s čím porovnať – aspoň ja to tam nevidím, možno v budúcnosti:

  Každá nadspotreba je formou kompenzácie – snahou „niečo chýbajúce“ na jednej strane prekryť zvýšenou snahou na inej strane, a túto chýbajúcu časť zaplniť „niečim“ (čo validuje ako dostatočné samotný človek, alebo rodina, spoločnosť), pretože v danom čase nemá dotyčný know-how ako získať danú chýbajúcu časť. Chýbať môže hocičo na materiálnej, emocionálnej, duchovnej a iných úrovniach. Vtip je v tom pochopiť, čoho kompenzáciou je napríklad nadspotreba.

  Každá kompenzácia je spôsobená emocionálnym zranením. Emocionálne zranenia sa kumulujú v emocionálnom tele. Postupne sa tok energie v danom mieste znižuje, až vznikajú trhliny v energetickom tele.

  Každé emocionálne zranenie alebo trhlina sa nachádza na konkrétnej časti v priestore tela človeka a dá sa vytestovať (spôsobmi od alternatívnej psychológie alebo rôznymi diagnostickými technikami) a zistiť jej umiestnenie a príčinná súvislosť s vonkajšou realitou.

  Z praxe sa testovaním zistilo, že emocionálne zranenia sa kumulujú nielen v rámci života človeka, ale aj naprieč celými rodmi. Potom sa z núdze (zranenia) stáva cnosť, z cností ideály, ideály sa živia cez egregory, atď. …

  Odstránenie emocionálneho zranenia podľa miery intenzity trvá pre zaškoleného človeka mesiace až roky. Pre nezaškoleného (99.9 % populácie) ľudský život (až desiatky životov). Pre rod celé generácie. Toľko z teórie.

  ————

  Teraz k téme nadspotreby v článku – nech má u človeka akýkoľvek emocionálny pôvod (asi necháme tie taľafatky o reklamách, a pod.), bude v rámci jeho rodu trvať generácie, kým sa jej normálnym procesom zbaví (prostredníctvom jazyka životných okolností). Ak je preto v článku daný súvis medzi trvaním nadspotreby a ukončením Covidového alebo iného totalitného cirkusu, toto je trebárs časový horizont, o ktorý ide.

  1. Mal som asi ešte dodať, že tento spôsob riešenia, kedy sa ľudia zbavujú svojich tráum (a tým sekundárne napr. aj nadspotreby) môže byť súčasťou iba konceptov ako KSB, kde je cieľom rozvoj tvorivého potenciálu človeka. GP takýto koncept nemá a povedal by som, že už ani know-how, prípadne že práve týmto spôsobom vôbec vznikol GP – netrpezlivosťou, neochotou alebo neschopnosťou riešiť svoj vlastný tvorivý a harmonický vývoj. A pritom sú to už teraz bežné a verejne dostupné veci.

   Ak teda pokračujem v dedukcii – GP toto know-how nemá alebo je to priamym ohrozením jeho tisícročného hovenia si vo vlastných traumách propagovaných pre celú civilizáciu (moc otrokára je iba trauma zmenená na cnosť), KSB tiež nie lebo to považuje za veci či už triviálne alebo mimo rámca svojho záberu. – Zároveň sa pomaly ale isto z môjho pohľadu presúvame od konzumného socializmu cez konzumný kapitalizmus do konzumného fašizmu. Ak to tak bude, tak následne potom po prechode môže odrazu existovať generácia ľudí, ktorá si časovo prejde všetkými tromi skúsenosťami v jednom živote. A potom čo – bol tu socík, potom oligarchia, teraz prichádzajú ďalší pravoverní vo svojej malosti a stále nič … To vytvorí podľa mňa otvorenú možnosť (oproti starým hermetikom) pre vznik skupiny individualizovaných bytostí, ktoré si namiesto hľadania vonku a zistení, že je to vlastne všetko stále na jedno kopyto (s touto úrovňou vedomia), budú tvoriť niečo ako „rozšírenú znakovú sadu“ vnímania seba a okolia, a pre ktorých nebude primárnym faktorom spolupráce vonkajšia príslušnosť, ale niečo ako vzájomná rezonancia, vnútorný súlad. Na to je potrebné si aktivovať novú časť potenciálu človeka. Povedal by som, že na tom už množstvo ľudí pracuje, len je to zatiaľ stále zanedbateľná štatistická vzorka.

   Po tisíckach rokov, kedy bol vnútorný súlad a rezonancia medzi ľuďmi výsadou hermetických skupín sa to v budúcnosti môže stať výsadou verejnosti. Po tejto individuálnej zmene je možné očakávať aj vonkajšiu spoločenskú zmenu. Časový horizont je ale momentálne mimo odhadu, kým sa to nezačne viditeľnejšie materializovať … To bolo tak letom svetom.

 3. Já si nemyslím, že všechno okolo covidu, elektrodebility a dalších (pro nás) nesmyslně propagovaných „zelených“ technologií povede k nějakému snižování spotřeby, ale právě naopak. Jde o umělé zvyšování spotřeby za účelem zvyšování zisků. Stará zařízení, která už byla vyrobena, doslouží předčasně a bude tím v podstatě vyplýtvány lidská práce i přírodní zdroje surovin a energie k jejich výrobě (jejich poměrná část). Místo jejich zničení ve válce dojde k jejich předčasnému odpisu, aby udělaly prostor novým, které se budou muset vyrobit. Rovněž neustálé testování a očkování proti covidu je pro někoho zdrojem zisku a proto existuje ten šílený tlak, zisk na prvním místě a jestli to funguje nebo to někomu poškodí zdraví, to je vedlejší (nikoli záměr), hlavně že to sype.
  Uvedu jeden jediný příklad zvyšování spotřeby, se kterým jsem se potkal ve svém okolí:
  1) Kupte si sušičku na prádlo. Je to v módě.
  2) Vaše sušička je fuj, protože je energeticky nehospodárná, vyhoďte ji a kupte si novou. Atd.
  A spoustu lidí vůbec nenapadne, že místo koupě nové úspornější sušičky (no nemuseli kupovat ani tu starou) mohou to prádlo pověsit ven na šňůru, tím té elektřiny uspoří nejvíce a ještě ušetří za koupi sušičky (dobře, tam kde je venku samý špinavý prach, to nelze, ale většinou to problém není). Vtip je v tom, že prvotně není potřebou vlastnit sušičku, ale usušit prádlo. A ta sušička je pouze prostředkem k uspokojení té potřeby. Dnešní systém ale vštěpuje lidem, že potřebou je právě mít tu sušičku. Je to v podstatě stejné jako s tou propiskou v kosmu. Nebylo přece potřebné mít propisku fungující ve stavu beztíže, bylo třeba něco, s čím je možné psát. Tento požadavek splňovala obyčejná tužka.
  Je tedy třeba rozlišovat, co je skutečnou potřebou a co je pouze prostředkem. Tím získáme větší nadhled.

 4. Dokud nebude vyřešena otázka nadspotřeby planetárních zdrojů, covidu jakožto nástroje se nezbavíme …

  Položím otázku:
  Má někde zmiňovaný „Ruský svět“ tuto koncepci snížení nadspotřeby rozpracovanou?

  TJ. je již TEĎ někde recept, návod, …. nebo tento recept, návod musíme teprve vytvořit?

  1. V článku je spomenuté: Ta možnost, kterou dostává každý z nás, je odklonit se sám z materiální cesty a oživit svoji duchovní stránku. To je tedy cesta, kterou nabízí Bůh. Harmonie a vyrovnanost materiální a duchovní složky našeho života.

   Ja tomu rozumiem tak že ak sa väčšina ľudí zameria na túto svoju duchovnú zložku tak automaticky sa zastaví aj bezbrehý veľký konzum kedže ľudia zistia čo je skutočne dôležité v tomto živote a budú vedieť že to nieje matéria a konzum ale duchovno a láska tým pádom za zastaví nadspotreba tak ja chápem Ruský svet alebo tvorivú spoločnosť nie Boh a ty mne ale ja Bohu a ľudom.

   1. „Duchovno a láska“ budú ešte dlhé stáročia patriť iba do súkromného sveta každého človeka a merať alebo hodnotiť a spoločensky štandardizovať tento rozmer zatiaľ nie je čím, chýba „kvantita“ rovnako, ako chýba kvantita v KSB-vzdelaných ľudí. Skôr by som sa pozrel z iného smeru – jeden čriepok do mozaiky, ako by sa nadspotreba mohla začať riešiť je začať sa k sebe správať ľudsky, ako človek k človeku vo vzťahu medzi riadiacimi zložkami štátu a občanmi. Zaujímavým príkladom je porovnanie situácie na Slovensku a v Rusku – https://www.vidlakovykydy.cz/clanky/go-east-young-boy.

    Správať sa k druhému ľudsky medzi jednotlivými zložkami štátu je spôsob, ako realizovať spoluprácu a ako riešiť veci z z celospoločenského pohľadu. Opozíciou je človek človeku vlkom, alebo parazitom na práci iného. Dajú sa o tom napísať state, isto sa aj napísali, boli napríklad seriály o Stalinovi a Fordovi na „starej vode“ a pod. Tu niekde to začína, správať sa voči druhému adekvátne a ľudsky a naučiť to štátnu správu. Potom sú ochotní pracovať pre štát aj ľudia s kreativitou a riešeniami, ktoré nadspotrebu ľahko strčia do vrecka.

Napsat komentář