Pozornost veřejnosti a médií ještě donedávna věnovaná COVID 19 je sice přehlušena aktuálním děním na Ukrajině, ale bylo by velkou chybou domnívat se, že kovidoví hybatelé svůj řídící společenský nástroj odložili. Publikuji další článek kolegy Rostislava Čuby věnovaný širšímu pohleduČtěte dále…

Jakmile zmizí dynamická kostra – kostra rychlého synergického vzestupu člověka, kostra soubornosti, kostra Člověka s velkým písmenem (zda tíhne k Bohu nebo k vlastnímu vyššímu stavu je jiná otázka, ale netíhne k vlastní konstantě a k její optimalizaci) – jakmileČtěte dále…

Vystudoval jsem s vyznamenáním Geofyzikální fakultu Moskevského geologického ústavu. V pátém ročníku jsem už napsal disertační práci o tzv. nesprávně postavených úkolech. Ale jeden z tehdejších komsomolských činitelů, který se v budoucnu stal progresivně smýšlejícím protisovětským novinářem a novinovým magnátem,Čtěte dále…

V tomto dílu chci zhodnotit jeden z nejsložitějších současných vědeckých problémů – problém účinnosti očkování populace. Takové hodnocení nemá nic společného s neopodstatněným zamítnutím očkování jako takového. Už jen proto, že některé hrdinské příklady lidí, kteří při očkování dělali experimenty naČtěte dále…

7. října 2020 byla ve Stockholmu vyhlášena jména letošních laureátů Nobelovy ceny. Stali se jimi nám známí Emmanuelle Charpentier a Jennifer Doudnaová, tvůrci technologie CRISPR-CAS9. Všechno se tedy odehrává přesně podle předpovědi. Nobelova komise Královské akademie věd přidělila těmto vědcůmČtěte dále…