Úryvek z materiálu vnitřního prediktoru SSSR, z přílohy č. 8 k Dostatečně všeobecné teorii řízení: Je. Giľbo o tomto rozdílu ve vzdělání „pro všechny“ a pro ty, jejichž „posláním je prý řídit“, píše na příkladu systému ekonomického vzdělání, které se v davo-„elitářských“ společnostech zformovaloČtěte dále…

Často se argumentuje tím, že malý bezvýznamný človíček nic nezmůže, tak proč se vůbec snažit, když se v rámci Koncepce sociální bezpečnosti snažíme lidi přesvědčit, že řízení se musí chopit každý a nemyslet si, že to za něj někdo vyřeší. „Já se o politiku nestarám!“ V tom případě se ovšem politika postará o tebe a nevím, zda se si to bude líbit! Čtěte dále…

Na dokreslení poznatků z knihy S.G. Kara-Murzy „Manipulace vědomím“, je zde krátký úryvek z knihy H. Aspdena „Fyzika bez Einsteina – ohlédnutí po 100 letech“. Aspdenova analýza ukazuje, jak jsou dobře zdokumentované objevy 19. století beze studu připisovány Einsteinovi, který na nich neměl žádný podíl a jsou plodem práce jiných vědců.Čtěte dále…

Obchodníci s vesmírem je poutavá sci-fi, která byla napsána již v roce 1953 a popisuje fiktivní budoucnost USA a celého světa cca v roce 2050, pokud by se realizovala populační prognóza Thomase Malthuse z 18. století. Fiktivitu reálií umocňuje to, že úloha bank aČtěte dále…

V návaznosti na tento článek a úryvek z knihy vnitřního prediktoru SSSR o autorských právech, patentech… (https://kob-forum.eu/2021/09/17/o-tom-k-cemu-ve-skutecnosti-slouzi-autorska-prava/), bych ráda, abyste si přečetli pár úryvků z knihy Jurije Korolkova – Pavouci díl druhý (v závorkách mé poznámky a tučná zvýraznění také). Je to takříkajícČtěte dále…

Jako student koncepce jsem si několikrát zaznamenal, že VP SSSR i Pjakin ve svých analýzách sledují běžnou literární tvorbu. Důvodem je, že GP díky nim má příležitost sledovat možnosti a tendence rozvoje světa včetně reakce populace na ně. V knize „SadČtěte dále…