Mozaika souvztažností – o její reálnosti.Škodlivá či prospěšná?Orientační nadhled pro úplné laiky. Předznamenání:článek zobrazuje mozaiku mých vědomostí tak, jak jsem se k nim za dlouhá léta kladení otázek a hledání odpovědí dostal. Není nutné s nimi souhlasit. V každém případě otevírám prostor proČtěte dále…

Na úvodním snímku je poslední obraz z Muchova cyklu: APOTEÓZA Z DĚJIN SLOVANSTVA – Slovanstvo pro lidstvo! Slovanská epopej: https://www.mucha-epopej.cz/slovanska-epopej/ Na úvod vkládám slova autora Alfonze Muchy: „Již roku 1900 předsevzal jsem si zasvětiti druhou polovici svého života práci, jež by pomáhalaČtěte dále…