15. březen a konečné zničení Československa je třeba dnes uvažovat ve dvou rovinách: Jednak jako výsledek událostí své doby, jednak jako snahu současných ideologů tuto záležitost zastřít. Zkusme to rozebrat. Kolikrát verši můj kolikrát klopýtals v bolesti lásce žalu mém soukromémČtěte dále…

Obvyklé dělení na prvobytně-pospolné, otrokářské, feudální, kapitalistické, socialistické a komunistické je podle mého názoru nesmyslné. V zásadě je společnost buď řízena mravním zákonem (společnost tradiční), nebo je od mravního zákona ‚osvobozena‘ (společnost liberální). Potom například otrokářství je pouze druh vztahůČtěte dále…