V posledních týdnech se doslova roztrhl pytel s nejrůznějšími informacemi o tom, že události posledních dvou let nějak souvisejí s aktivitami „mimozemských civilizací“, „Galaktickou federací“, soubojem světlých a temných sil na meziplanetární nebo dokonce mezigalaktické úrovni a podobně.

Proč tyto informace srovnávám s propagandou placaté Země nebo s postupně se stupňujícími lžemi o „pandemii“ a „vakcinaci jako jediné možnosti jak za tím vším udělat tečku“?

Hlouposti, dezinformace i vyložené nesmysly jsou jak u plochozemců, tak i u svědků Covidových výrazně koncentrované, takže si jich všimne každý, kdo aspoň na chvilku zapne zdravý rozum a dá si věci dohromady, složí alespoň částečnou mozaiku. Nesoulady z celkového obrazu trčí tak nápadně, že jich stačí jen pár, aby si člověk začal klást další otázky a začal pronikat do spleti lží podobně, jako když spike protein nabodává nic netušící buňky lidského těla.

Proč ale právě mimozemšťané? Pokud chcete někoho zmanipulovat, musíte být přesvědčiví. Na druhou stranu ale nesmíte dát oběti příležitost, aby se vzpamatovala, aby se začala orientovat ve změti lží, polopravd a nesmyslů. Jak se toho dá nejlépe dosáhnout?

Zmíněného účelu nejlépe dosáhnete tak, že oběti pokud možno znemožníte si vaše dezinformace ověřit. Například u covidové kampaně je nedostupnost některých informací přímo do očí bijící (přitom se jedná o takový druh informací, které by měly být snadno dostupné, ale nebudeme se uchylovat od hlavního tématu), takže přijetí předkládaného obrazu závisí v podstatě hlavně na sugestibilitě (schopnosti nechat si vnutit cizí myšlenku) dané oběti a míře její nevšímavosti k očividným nesrovnalostem v informačním poli. V případě placaté Země je zase oběti předkládána řada „důkazů“, zhusta podpořených odkazy na údajné autority („inženýr geodet“, „profesor“ a podobně), přičemž však ani jeden z těchto „důkazů“ neobstojí při základním ověření vůči zákonitostem formální logiky, geometrie či fyziky, nezřídka i všeho najednou.

Zatímco tedy covidová propaganda míří prvoplánově na důvěřivé duše žijící ve stavu jakéhosi mentálního polospánku, polochozemská propaganda na ty, kdo jsou buď líní si něco spočítat anebo v sedmé třídě propadali z geometrie a jejich informační analýza stojí na tom, zda to či ono řekl Lojza odvedle nebo slovutný pan profesor, propaganda mimozemská je tak trochu mimo dosah běžného, i logicky uvažujícího člověka.

V poslední době jsem narazil, velmi krátce po sobě, celkem na tři zcela různé „zaručené informace“ o vlivu či chystaných akcích jakýchsi mimozemšťanů na Zemi:

 1. Nejprve psal jakýsi grafoman přímo do redakce tohoto webu a nabízel zaručené a zásadně důležité informace o přípravě na zásah mimozemské civilizace na Zemi. Musel jsem ho odmítnout celkem třikrát, přičemž potřetí již velmi přímočaře a „polopaticky“; sice jednoznačným, avšak zdvořilým odmítnutím tento autor nerozuměl nebo nechtěl rozumět (mimochodem, úplně stejně se chovají i „plochozemci“, ať už v situaci, kdy se s nimi nechcete bavit, nebo když jim dokážete omyl).
 2. Potom jsem byl pozván na jakousi přednášku, kde se to hemžilo všemožnými mimozemskými rasami a astrálními bytostmi, na závěr … ne, nepřišel kouzelník, ale došlo i na reptiloidy.
 3. Nakonec se mi do mailu dostal odkaz na pořad na Svobodném vysílači, který byl celý o jakési Galaktické federaci, únosech pozemšťanů a jejich využití jako „vojáků ve válkách proti jiným světům“ a podobně.

Co mají všechny tři výše zmíněné výstupy mimozemské propagandy společné?

Za prvé: jsou to souhrny velkého počtu tvrzení, která nelze žádným způsobem ověřit. To, co se předkládá, musíme buď přijmout vírou, protože neexistuje žádný jiný způsob, jak takovou informaci argumentačně podpořit, anebo je odmítnout „pro nedostatek důkazů“.

Za druhé: posloupnost zcela fantastických tvrzení je sem tam přerušena naprostým nesmyslem, který ověřit lze. Například bezstarostné tvrzení o „únosech lidí“ z planety Země a jejich využití v jakýchsi válečných konfliktech mimo naši planetární soustavu naráží na známá medicínská fakta, že přežití v podmínkách vesmíru vyžaduje kromě pochopitelného technického vybavení pro zajištění základních fyziologických funkcí také značné fyzické úsilí (k udržení kondice svalů a krevního oběhu). Kosmické výzkumy SSSR vedly k závěru, že pobyt v kosmu delší než zhruba jeden rok i navzdory pravidelnému cvičení vede k úbytku schopnosti svalů a zejména krevního oběhu do takové míry, že zanechává trvalé následky na zdraví kosmonauta (Valerij Poljakov, 1995, 437 dní na oběžné dráze Země). Důvěřivého posluchače, kterému připadají tyto argumenty neprůkazné, snad tedy aspoň zviklá suverenní tvrzení hosta Svobodného vysílače, že „mimozemšťané unesli miliony lidí“. Představte si, co by znamenalo přepravit, například letecky, řekněme sto tisíc lidí. Kapacita letadel bývá obvykle do 400 cestujících (velké stroje typu Airbus 350 nějakých 220 – 280 pasažérů). Kromě toho, že ty miliony unesených jaksi nikdo nehledá a nikomu nechybí, při hustotě osídlení Země by asi tak frekventovaný kosmický provoz v delším časovém horizontu neunikl pozornosti.

Za třetí, jevy a události ryze pozemského charakteru, k jejichž vysvětlení zcela postačí ekonomické nebo mocenské důvody, jsou připisovány mimozemšťanům. V pořadu SV byly zmíněny například únosy dětí, jedy v potravinách a mnoho dalších.

Ovšem za čtvrté, a to je nejpádnější důkaz vymyšlenosti drtivé většiny všech těch pohádek o mimozemských civilizacích řádících miliony let na planetě Zemi, mezi těmito třemi předkládanými „zaručenými informacemi“ neexistuje ani jeden společný prvek. Nejen, že se liší názvy civilizací, ras a klanů. Struktura a a celková informační konstrukce těchto pohádek je tak diametrálně odlišná, že je prostě naprosto nemožné, aby byly aspoň dvě z nich „kompatibilní“, tedy aby bylo možné, že obě dvě jsou pravdivé, byť třeba částečně. Podle bájení všech propagandistů zásahů mimozemských civilizací by na sebe různé, zcela nesouvisející mimozemské civilizace zákonitě musely narazit, tytéž údajné důsledky by měly být způsobeny různými způsoby a navzájem si konkurujícími civilizacemi.

Jednotlivé propagandistické pohádky o mimozemšťanech mají ještě některé další specifické prvky. Například transgalaktický monolog na SV se zaštítil, typicky v duchu davoelitářské koncepce, autoritou ing. Tichého, tak trochu ve stylu „byl u toho pan profesor, tak to musí být pravda“. S touto metodou jsem se poprvé setkal někdy kolem roku 1995 nebo 1996, kdy Prahu navštívil „reverend“ Sun Myong Moon s přednáškou, která byla v podstatě náborovou akcí do jeho nechvalně známé sekty.

Akce měla celkem tři části. V první vystoupila zpěvačka Zelenková, která, kromě toho, že zazpívala, překvapenému publiku začala vyprávět o tom, jak se už dlouhá léta zná s reverendem Moonem, jaký je to úžasný a skvělý člověk, atd. atd. Asi nelze pochybovat o tom, že Zelenková neměla o jeho existenci ani potuchy až do doby, než si u jejího agenta reverend objednal toto trapné laudatio. Úžasnost a skvělost reverenda Moona i naléhavě prezentovaná délka známosti se Zelenkovou byly patrně přímo úměrné výši honoráře.

Pro ty, kdo si na akci přišli pro duchovní inspiraci a nějakou Zelenkovou nemohli brát vážně, byl následně nasazen jiný kalibr – kanovník Mára. Stařičký katolický kněz dojemně vyprávěl, jak reverendu Moonovi leží na srdci světový mír a blaho lidstva. Neopomněl se zmínit, že se s reverendem Moonem setkal někdy v sedmdesátých letech na mezinárodní konferenci o světovém míru v New Yorku (snad mne paměť neklame). Začátkem devadesátých let, kdy se z ciziny vraceli emigranti, to budilo opravdu velký respekt.

Po těchto osobních svědectvích následoval film, ve kterém se reverend vyskytl v přátelském třesení rukou s exprezidentem Georgem Bushem a jeho Laurou, na jiném záběru zase s Michailem a Raisou Gorbačovovými (Gorbačov se tehdy na západě těšil značné popularitě).

Akce byla završena přednáškou, kde bylo propleteno kde co s kdečím jiným, jejím podstatným prvkem však byl zejména posun tradičních slov „otec“, „matka“, „rodina“ pomocí nových termínů „pravý otec“ (Moon), „pravá matka“ (jeho panimáma), „pravá rodina“ (jejich sekta). Účelem této náborové akce bylo zmanipulovat diváky, aby toužili po tom, aby jim někdo „vysvětlil“ jak to vlastně Moon myslel (protože ty jeho úmyslně matoucí verbální konstrukce neumožňovaly rozumnou intepretaci). Oběť prahnoucí po „vysvětlení“ byla nasměrována na víkendovou akci Moonovců, kde, obklopena pouze pravověrnými, již byla dále zpracována s větší intenzitou a efektivitou.

Na závěr je vhodné dodat, že Mára samozřejmě nebyl žádný emigrant, byl jedním z čelných představitelů Pacem in Terris, a již někdy kolem roku 1949 byl exkomunikován kardinálem Beranem. Konferenci o světovém míru pořádal, jak jinak, reverend Moon, prostřednictvím jedné ze svých početných neziskovek. A George Bush senior měl ve své kampani za znovuzvolení prezidentem USA reverenda Moona jako jednoho ze sponzorů.

Proč to všechno píšu? Pro konstruktéry procesů jako je Covid, pro kurátory postupně se rozpadající biblické koncepce, je důležité nepřipustit, aby lidé pochopili, co se děje. Pokud to začnou chápat, aby nevěděli, co mají dělat. A pokud vědí, co dělat, aby to nedělali. Proto je nutné těm, kdo se nenechali opít rohlíkem všelijakých Teček nebo čárek, vymyslet nějaké zaměstnání, zábavnou, vzrušující a zcela neplodnou činnost, aby neměli čas překážet probíhajícím procesům, aby neměli čas analyzovat reálné informace a souvislosti.

Jedná se o cílený útok na nejvyšší prioritě – útok na světonázor, na způsob vnímání světa a vyhodnocování informací. Ten, kdo bude vzývat neexistující mimozemské civlizace a trávit dny a týdny snahou pochopit nesmyslné konstrukce imaginárních transgalaktických interakcí, ten je cizím plánům stejně málo nebezpečný jako ten, kdo se šel nechat bodnout, aby potom spokojeně usedl do křesla před televizní obrazovkou a v poklidu si užil zbytek života před „konečným řešením“.

Dovětek (doplněno 14.12.21 v 15.50): po další mailové konverzaci s přáteli a známými začínám pomalu docházet k přesvědčení, že současná exploze informací o údajném zapojení MZC do dění na Zemi již nabývá charakteru davové psychózy, protože větší počet lidí, které znám delší dobu jako integrální, inteligentní, rozumné a vyrovnané osobnosti, se začíná zmiňovat o MZC a myslí to naprosto vážně. Netřeba zdůrazňovat, že jejich ideové konstrukce jsou navzájem nekompatibilní, takže invaze MZC snad opravdu nehrozí. Je však na místě se zamyslet, odkud se najednou bere tato psychóza, do jisté míry vnášející plýtvání energií a potenciálně možná i rozkol do řad alternativy.

Není podstatné jestli to způsobují chemtrails nebo vysílání 5G sítí. Podstatné je, co s tím budeme dělat.

30 komentářů

 1. Author

  Článek asi budí chybný dojem, že k tématu přicházím a prori jako skeptik. Bohužel je to přesně obráceně. Absolvoval jsem nedávno dosti dlouhou debatu s přednáškou, kde bylo podáno celkem hodně informací. V klidu jsem si je vyslechl a něco z toho jsem si zapamatoval, aniž bych si to nějak vnitřně hodnotil. Náhodou jsem prakticky hned poté natrefil na, myslím, dvouhodinový pořad na SVCS. Na rozdíl od té přednášky to bylo podáváno velmi suverénním stylem, bez jakýchkoliv výhrad nebo prostoru pro případné pochybnosti. Ovšem schéma pohádky bylo zcela nekonzistentní s tím, co jsem slyšel na přednášce, a navíc jsem tam slyšel několik zcela neuvěřitelných nesmyslů, jako ten o únosech milionů pozemšťanů a jejich využití jako vojáků „na jiných světech“. Je to z mnoha důvodů kolosální blbost, a pokud tomu někdo bez jakýchkoli pochybností věří, aniž by si aspoň položil základní otázku, proč ty miliony zmizelých nikdo neshání (například finančák…) a proč nebyl zaznamenán intenzivní kosmický provoz, a zároveň o sobě tvrdí, že si osvojil KOB, tak se musím zeptat, jestli si něco nenamlouvá. Mimochodem – s naší technologií spálíte asi 30 tun paliva na to, abyste dostali tři nebo čtyři kosmonauty na ISS na nízké oběžné dráze 250 km… Mimozemská technologie? Buď by to někdo musel vidět nebo musí vysvětlit, na jakém principu funguje. Nic takového se nestalo…
  Takže to shrnu: všichni, kdo tak sebevědomě a samozřejmě mluví o aktivitách MZC, nemají vůbec nic, čím by argumentačně podpořili svá tvrzení. Není mnoho možností, jak to vysvětlit: mohou to být úmyslní lháři (například placení – psychotyp démon), mohou tomu upřímně věřit (zombie-biorobot) nebo podlehli nějaké formě sugesce. Máte jiné vysvětlení?

  1. Znám jeden „případ“, u kterého se dokonce jedná o autosugesci. Takže kromě toho, že na oběžné dráze bojují čtyři lodě Andromeďanů proti kdo ví komu, taktéž vidí auru a jakési entity. A abych nezapomněl: Země je dutá, žije v ní civilizace reptiliánů, přičemž britská královská rodina a další vysoké elity jsou ještěři. A jak to všechno ví? Prostě má schopnosti a my ne, jiné vysvětlení nečekejte… Za tu chvilku, co ho znám a co jsem ho párkrát viděl, k němu jasně promluvil jazyk životních okolností, ale on vidí jen to svoje…

   Jeho manželka trpí úplně učebnicovou depresí, ta ženská je hromádka neštěstí, která se zjevně trápí tím, kde a s kým žije, ale oba jsou přesvědčeni, že je to entitami, které na ní „naskákaly“ z negativních lidí.

   Takže asi tak.

   Někdo zase hledá řešení pozemských problémů alibisticky mimo oblast svých možností, někdo je zase jenom vychcanej a ví, že může vydělávat na výše zmíněných dvou případech…

 2. Chápem skepsu autora, ale je tu niekoľko vecí:
  -Pred pár rokmi Antarktída bola dosť rušná od Moskovského patriarchu, cez pápeža a Putina až po členov japonskej cisárskej rodiny navštívili prakticky všetci.
  -Pred pár dňami šéfka ECB La Garde navštívila Antarktídu.
  -Pred pár dňami Klaus Schwab šéf svetového ekonomického fóra (WEF) tiež navštívil Antraktídu a po tom druhý rok odvolal stretnutie v Davosu výhovorkou, že im vyhrážajú.
  -Nad Antarktídou sa komerčne nelieta.
  -Oficiálne fotky z Antarktídy aj z družíc sú upravené a scenzurované.
  Čo tam robili? Je to krásne miesto, ale určite nedohadovali s tučniakmi. Inými slovami našli tam niečo alebo aj niekoho. Predpotopnú civilizáciu resp. ich zbytky alebo náckov? Asi. Mimozemšťanov? Možno.

  Čo sa týka mimozemšťanov:
  -Do nedávna americká armáda popierala čo i len možnosť existencie mimozemských plavidiel a teraz priznali, že také niečo možno na tejto planéte aj je. Inými slovami bola to všetkými stranami tajená informácia.
  -Podľa chýrov 8. Júla 1947 havarovala mimozemské plavidlo pri mestečku Roswell a od 23. decembra toho istého roku máme tu tranzistor, ktorý úplne zmenil elektroniku.
  -Prakticky všetky národy sveta majú legendy o tom, že „ľudia“ prišli z nebies alebo hviezd.

  Inými slovami dačo sa deje a dostávajú sa informácie do obehu, ale je tu aj kopa dezinformácií.

  1. Author

   Na té Antarktidě by mohlo něco být. Ano, nezvykle časté návštěvy potentátů, to už je realistický a racionální argument. U těch ostatních bych to snad ještě považoval za touhu po nezvyklé turistice, ale nikoliv u Putina. Ten se může stejně dobře zašít na Sibiři a nemusí kvůli tomu jezdit přes půl zeměkoule. Pokud se někam přesouvá, má to obvykle důležitý důvod.
   Co se týče tranzistoru, tam se ale mýlíte. Výzkumy polovodičových („krystalových“) detektorů probíhaly postupně a s obvyklou logikou výzkumu. Testování vlastností detektoru se dvěma hrotovými anodami nakonec vedlo k objevu tranzistorového jevu. Jako obvykle někdo zatahuje mimozemšťany do něčeho, kde vůbec nejsou potřeba.

   1. Vzhľadom na to, že zhruba polovica oficiálne uvedených vecí je vyslovene klamstvo a lož je takáto súhra okolností prinajmenšom podozrivá (myslím ten rok 1947). A ešte zaujímavejšie je, že ako rýchlo urobili z prototypu produkčný model.

    Ďalšia vec je, že cesta Putina na Sibír so Šojgum niečo oznámilo pre znalých.

   2. Author

    @MM: to je jeden z těch jevů, kdy souvislost nelze spolehlivě prokázat ani popřít. Na druhou stranu:
    1. incident v Roswellu nese mnoho znaků manipulace, zejména množství nijak neověřitelných tvrzení (pro ufology: „důkazů“ nebo „faktů“).
    2. I kdybych tedy připustil, že incident v Roswellu je nezpochybnitelný fakt, spojovat ho s objevem tranzistoru je hodně velký úlet.
    Za prvé, pokusy s různými typy krystalových detektorů se dělaly již dávno před válkou. Krystalový detektor byl patentován v roce 1906, objeven údajně již roku 1874. Československý Radiožurnál již ve dvacátých letech XX. století posluchači „chytali“ na „krystalku“ – krystal galenitu nebo jiného polovodiče, do kterého se zapichoval ocelový nebo wolframový drátek, na který byla připojena anténa a vysokoohmová sluchátka. Za druhé, pro radarovou techniku se neustále hledaly účinnější typy detektorů od doby, kdy byl vynalezen radar (cca 30. léta 20. století), a ten pokus se dvěma drátky, při kterém byl objeven tranzistorový efekt, přesně spadá do těchto snah. Za třetí, po 2. světové válce nastal rozmach využívání frekvenční modulace v radiotechnice. Tehdy nejběžnější typ detektoru, diskriminátor, využíval zapojení dvojité diody na laděném LC obvodu, takže pochopitelně byla snaha nahradit relativně velkou a energeticky náročnou žhavenou vakuovou diodu něčím menším a účinnějším (kromě snížení spotřeby by to umožnilo zvýšit citlivost takového detektoru).
    https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_transistor
    Takže pokoušet se tvrdit, že tajemství tranzistoru sdělil Američanům mrtvý mimozemšťan sestřelený u Roswellu, nejen postrádá základní logiku (jakpak asi mrtvý mimozemšťan sdělil americké armádě tak zásadní informace), ale naprosto ignoruje poznatky v elektronice a zejména historii výzkumů, jak se k nim došlo.
    Opět jako vždycky se tady zamotává „vliv mimozemské civilizace“ do něčeho, kčemu MZC vůbec nejsou potřeba, je možné to realizovat naprosto běžnými pozemskými prostředky a došlo k tomu v posloupnosti na sebe logicky navazujících kroků při výzkumu polovodičů.
    Docházím k závěru, že všechny emzácké a ezoterické hypotézy obsahují jako nezbytný prvek ignoranci, duševní lenost, nedostatek všeobecného kulturního přehledu a znalostí historie.

   3. Ano, s tím souhlasím, že v drtivé většině případů je potřeba pouze tvrdé práce výzkumníků, a druhá světová válka určitě veškerý ten pokrok v elektrotechnice značně urychlila. Třeba infračervený zaměřovač ZG 1229 Vampir nasazený na útočné pušce StG44 určený pro boj v noci (byť na konci války).
    Rozhodně si ale dovedu představit reverzní výzkum havarovaného stroje, který se pak rozpustil do výzkumu již běžícího jinde tak, aby daný proces vývoje urychlil.
    No nemá se smysl přít, spolehlivě to rozsoudí informace které teprve příjdou. Věřím,že to bude otázka následujících let.

  2. Author

   Bohužel, opět jsem zklamán. O návštěvě Putina v Antarktidě jsem nic nenašel, kromě toho, že to v roce 2013 plánoval.
   Lagarde, Schwab a další tam údajně byli 4. prosince proto, aby pozorovali úplné zatmění Slunce. Takže opět pozemský důvod, ke kterému nejsou potřeba ani MZC, ani jejich základny v Antarktidě.

   1. Viem, že šiel tam moskovský patriarcha, a v prípade Putina som našiel toto:
    https://www.themoscowtimes.com/2013/01/28/putin-to-visit-antarctica-a21017

    Vy tej výhovorke o „zatmení Mesiaca“ aj veríte? Pôsobia na vás pán autor tak, že sú to milovníci prírody a astronomických úkazov, ktorí oficiálne ohlásia, že idú kvôli na Antarktídu? Keby to boli poprední astronómovia, tak beriem, ale oni robia globálnu politiku cez WEF a ECB.
    Takže otázka je, že prečo tam v skutočnosti šli?

  3. Já k tomuto tématu přistupuji obezřetně, nicméně jsem si za více jak 20 let co se o to intenzivněji zajímám téměř jistý, že to celé má pravdivé jádro. Sám jsem pozoroval před lety na noční obloze v horách plavidlo (dle mého názoru), které rozhodně bylo všechno možné jen ne to, čím se podobná pozorování obvykle skeptiky vysvětlují. Jediné co netuším je skutečnost, zda bylo zkonstruováno lidmi či nikoliv.
   Kdo má zájem o tuto problematiku, tak bych mu doporučil následující:
   1) seznámit se s projektem Disclosure Stevena M.Greera
   2) seznámit se s příběhem Boba Lazara (který začátkem 90 let hovořil o prvku s atomovým číslem 115 (přednáška se dá dokonce dohledat); Moscovium/ Ununpentium bylo oficiálně objeveno v roce 2003 (Dubno) a vykazuje velmi zajímavé vlastnosti
   3) Přečíst si např. publikaci (v CJ) od Philipa J.Corso – Den po Roswellu, kde je velice dobře popsáno jak se technologie získané reverzním inženýrstvím uplatňovaly ve „výzkumu“ – kvantový skok mezi technologií elektronek/ tranzistorů; optických vláken atp.
   4) knihu/hy od dr.Rogera Leira s názvem Alien Implants (bohužel není přeloženo), publikací napsal více.
   Je toho mnohem a mnohem více. Samozřejmě je to téma, které je takovým způsobem záměrně diskreditováno že to snad nemá obdoby.
   Šmahem odsuzovat vše okolo pozorování UFO /USO je stejná chyba, jako omílat mantru o 6 misích Apollo na Měsíc (kde se dnes pravda začíná konečně drát na povrch). Resp. sklouzávat k argumentaci udělovačů Bludných balvanů, která je kolikrát skutečně téměř tragikomická (extrém z druhé strany).
   Pochopitelně snaha využít toto téma k tvorbě nové vlny paniky a prosazování NWO je zcela očividná (velmi zajímavý je např. projekt Blue Beam – jeho testem byly podle všeho i tzv. Phoenix Lights v roce 1997 ). Odpovídá tomu nakonec i Hollywoodská produkce z posledních let.

 3. Nikdy jsem neměl potřebu nějak zvlášť mluvit o přítomnosti příslušníků mimozemských civilizací zde na Zemi, ale pokládám ji za stoprocentně jistou. A jsem přesvědčen, že kdyby tento fakt vešel v všeobecnou známost tak by minimálně předčasně padl projekt biblického projektu. A to je věc, kterou GP nechce dopustit … Proto je proti této věci vedena velmi úporná desinformační válka.

  Chcete důkazy ? Je jich mnoho a v dnešní technogenní civilizaci je už téměř nemožné je umlčet a zlikvidovat … Tady jsou některé z nich …

  https://youtu.be/xZPDhPeQnRY
  https://youtu.be/49EyifA_WrM
  https://youtu.be/xFNCtp-KcK8
  https://youtu.be/0XjietgsBDY
  https://youtu.be/IvkRVUFVIWs

  http://www.theblackvault.com/casefiles/wp-content/uploads/2015/07/Original-scan-photos-of-submarine-USS-trepang-8-1.jpg
  [tmb]http://www.theblackvault.com/casefiles/wp-content/uploads/2015/07/Original-scan-photos-of-submarine-USS-trepang-7-300×241.jpg
  http://www.theblackvault.com/casefiles/wp-content/uploads/2015/07/Original-scan-photos-of-submarine-USS-trepang-9.jpg
  http://www.theblackvault.com/casefiles/wp-content/uploads/2015/07/Original-scan-photos-of-submarine-USS-trepang-4-1.jpg
  http://www.theblackvault.com/casefiles/wp-content/uploads/2015/07/Original-scan-photos-of-submarine-USS-trepang-5-1.jpg%5B/tmb%5D
  http://www.theblackvault.com/casefiles/wp-content/uploads/2015/07/Original-scan-photos-of-submarine-USS-trepang-2-1.jpg
  http://www.theblackvault.com/casefiles/wp-content/uploads/2015/07/Original-scan-photos-of-submarine-USS-trepang-1.jpg

  https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2734573/Mystery-glow-Pacific-Ocean-Pilots-left-baffled-strange-orange-red-lights-spotted-dead-night.html
  https://twitter.com/AJ_FI/status/1466677831929405443?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1466679530798596103%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.novinky.cz%2Fclanek%2Fnefritovy-kralik-zpozoroval-na-odvracene-strane-mesice-tajemny-dum-40380506%3Fsection%3Dveda-skoly

  Nakonec i zde mnohokrát citovaný a zmiňovaný Ivan Jefremov ve svých románových prvotinách toto přímo a jasně naznačuje … A už jenom tento fakt jasně naznačuje, že otázka mimozemských civilizací a jejich přítomnost na planetě Zemi je naprosto legitmní a oprávněná. Nesmí se ale stát zástupnou věcí, která bude bránit tomu, aby si lidstvo a Země samotná vyřešilo své základní existenční problémy.

  1. Author

   Musím konstatovat, že Nasredin argumentuje úplně stejně jako plochozemci: vícenásobné předkládání jednoho a téhož. Asi snaha zmanipulovat objekt manipulace zdánlivě velkým počtem „různých“ důkazů – všech pět odkazů na youtube ukazují jedno a totéž – údajný nález mumie MZ.
   Taková videa samozřejmě nic nedokazují: může se jednat o rasu člověka nebo druh hominoida, který žil dříve na Zemi a vyhynul. Může to být i propracovaný podvrh (například za účelem zajistit si vládní granty na „další výzkum“ dvacet let dopředu), viz třeba téma „největší podvrh v dějinách vědy“ v posledním Meteoru https://dvojka.rozhlas.cz/meteor-o-padani-zab-z-nebe-stepeni-uranu-a-nejvetsim-vedeckem-podvrhu-8641413.
   Může to být i mumie MZ, ale jiná vysvětlení jsou podstatně pravděpodobnější a nevyžadují nezbytně zatahování MZC do celé věci.
   Problém propagátorů MZ je hlavně v tom, že cokoliv, co vypadá trochu záhadně, okamžit připisují mimozemským civilizacím a o jiné možné interpretace se ani nezačnou namáhat.
   Definitivní nahrávku na smeč mi poslal jeden pán v mailu: úplně vážně mi tvrdí, že se setkal s reptiloidem (ale byl z těch „dobrých“), takže se těším, až se s dotyčným (reptiloidem) osobně potkáme a pak bude otázka definitivně vyřešena. Anebo se nikdy neukáže (například se urazí, že o jeho existenci pochybuji) a potom … zase ta hrozná nejistota 😉

  2. Author

   Doporučuji pozornosti čtenářů tuto argumentační perlu: „Nakonec i zde mnohokrát citovaný a zmiňovaný Ivan Jefremov ve svých románových prvotinách toto přímo a jasně naznačuje … A už jenom tento fakt jasně naznačuje, že otázka mimozemských civilizací a jejich přítomnost na planetě Zemi je naprosto legitmní a oprávněná.“
   Takže důkazem skutečnosti je literární fikce… To je velmi originální způsob parafráze známé poučky „kritériem pravdivosti je praxe“.
   K tomu nezbývá než dodat, že v sovětských vězeňských táborech bylo zavražděno čtyřicet až šedesát milionů vězňů. Důkaz? Takhle to přece přímo a jasně naznačuje Solženicyn, laureát Nobelovy ceny, často citovaný v médiích, takže ta otázka je naprosto legitimní.

 4. Já bych se tomu nevysmíval. Metodika práce s informacemi nás učí zvažovat všechny hypotézy, dokud nejsou vyvráceny pro své vnitřní rozpory. Stejně jako KSB pracuje s konceptem Boha jako nějaké tvůrč8 síly, co převyšuje naše chápání, stejně tak je pravděpodobné, že i podstata vesmíru je jiná, než jakou ji vidíme a jsme schopni chápat. A současná dogmata můžou být v budoucnosti také nahrazena.
  Přirovnávání k placaté zemi je použito dost nefér – ale vlastně nám dává zrcadlo, že v jistém okamžiku bylo naše poznání na úrovni, které se dnes vysmíváme. A stejně tak náš dnešní model reality může v budoucnu utrpět velké trhliny. 🙂 Tím spíše, že současná věda nedokáže dát odpověď jak a proč vznikl život a vlastně ani ves-mír. A jaká je podstata vědomí, nebo jinými slovy duše….

  1. Author

   Pouze upozorňuji na dvě věci: 1. různé varianty informací o MZC se navzájem vylučují, 2. ve všech najdeme očividné, snadno vyvratitelné nesmysly.
   Kromě toho zatím všechny prezentace podobného druhu obsahují mnoho prvků typických pro manipulativní propagandu. Doporučuji např. S. Kara-Murza: Manipulace vědomím (k dostání např. u Honzy Buzka), případně toto video: https://www.youtube.com/watch?v=79bjfVuOcpA
   Manipulativnost ze všech, v mém případě tří prezentací, naprosto trčí. Samozřejmě, nevyslovenou možnost interakce MZC připouští i „kánon“ KOB, ovšem informaci podávané manipulativní technikou rozhodně nehodlám věřit.
   Mimochodem, jedním z typických případů manipulace je i zdůrazňování naléhavosti. Je to dávno profláknutá manipulativní technika amerického „umění“ prodávat (mimochodem – potvrzeno, že ve skutečnosti nefunguje).
   Naléhavou nezbytnost provést na Zemi zásadní změny „protože jinak nás MZC zničí“ tady hlásali již Svědkové Jehovovi (cílové datum bylo myslím 1971 a nic), hlásalo se i v osmdesátých letech, i v devadesátých (Aštar Šeran) a pokaždé, když datum ultimáta uplyne, je potichu zapomenuto.
   Nejzásadnější ovšem je, že hlásání bludu, že aktuální řádění Covidu je časově omezené, protože v lednu (v únoru, v březnu, …) 2022 zasáhnou MZC, vede na jedné straně k planým nadějím, na druhé straně svádí k neospravedlnitelné pasivitě, protože „oni to za nás vyřeší“.
   Nebudeme se přeci snažit proto, abychom se zavděčili panstvu z Vesmíru (jaký je rozdíl mezí tímhle a snahou zavděčit se panstvu z Washingtonu?), snažíme se proto, že chceme změnit náš Svět, ve kterém žijeme.

 5. Tyto informace budou pravděpodobně zneužity po období terorismu a následné koroně jako další neviditelný nepřítel. Před teroristou i jehlou máme možnost uniknout. Před zbraněmi, o kterých je již nyní dostatek informací, uniknout již nepůjde. Pravděpodobně se mezi těmito cykly setkáme i se sérii přírodních katastrov, ale ty spíš slouží jako demonstrativní nástroj při vidírání. Hodně se obávám, co přijde po mimozemšťanech ve válce proti životu. Protože za všemi těmito záminkami necháváme umírat planetu pod nánosy postřiků. Podle mne je naším hlavním úkolem vyčistit nebe od těch zrůd a zemi samozřejmě také.

 6. Co s tím budeme dělat? Mám revoluční návrh. Doplnit si nejprve znalosti a pak teprve věci posuzovat. Znovu a lépe a hlavně nezapomenout být adekvátně kritický ke svému předchozímu vyjádření. Minimálně tak, jako ve shora uvedeném článku.

   1. Pardon nejde ani tak o filtre ale o implantované psychické bariéry či bloky, ktoré psychiku nútia niektoré informácie buď ignorovať alebo zaradiť do kategórie „to je blbosť/dezinformácia“ bez ďalšieho skúmania.
    A z článku je evidentné, že autor buď zanedbal svoju domácu úlohu alebo má silné bloky, a ja nad rámec priateľského upozornenia tieto bloky a zvonka implantované filtre nebudem riešiť.

   2. Author

    @Oracle911 čekal jsem něco konkrétního a pokud možno přijatelného jako argument. Větu „musíš se seznámit s …“ jsem slyšel už tisíckrát. Například u našeho přítele plochozemce jsem byl nabádán, abych si „pečlivě prostudoval prvních N důkazů“. N bylo nejdřív myslím 5, potom deset, nakonec asi 15 nebo 20. Se všemi tzv. „důkazy“ jsem se samozřejmě pečlivě seznámil a shledal jsem, že jsou to naprosté nesmysly, jako třeba tvrzení, že vodní kanály a železniční tratě jsou stavěny jako rovné (ve smyslu, že nejsou zakřivené), z čehož má vyplývat, že povrch Země nemůže být zakřivený a proto Země nemůže být kulatá. Když takovému „expertovi“ zkusíš vysvětlit, že „rovný“ znamená vlastně „kolmý na směr vektoru tíhy“, který v libovolném bodě povrchu homogenní koule (přibližná aproximace Zeměkoule) směřuje právě do jejího středu, a proto tímto způsobem nelze rozlišit, zda jsi na povrchu koule nebo planiny v homogenním gravitačním poli (což je samo o sobě něco, co by se vytvářelo velice obtížně), tak ti dotyčný odvětí, že si to máš znovu „pořádně prostudovat“ (a zároveň nevyslovil logický závěr „tak to jsi teda nepochopil“). Dál sveřepě setrvává ve svém bludu, argumenty jakéhokoliv druhu ignoruje a tudíž debata s takovým pošukem je ztráta času.
    Takže, bratře Oracle, co že si to konkrétně mám prostudovat? Těch pět fejkových videí o jednom archeologickém podvodu, co mi tady někdo doporučoval? To má být argument? Je mi líto, to není žádný argument. Zkus něco, co je ověřitelné a logicky konzistentní.

 7. Ahoj, Ješku, nejsi první, kdo si toho všiml.
  Cituji:
  Celý tento systém (NWO), který je vytvářen od konce 2. světové války (jednou z jeho „odnoží“ je i vznik Evropské unie), je nebezpečná hydra, které stále vyrůstají nové hlavy. Naposledy to byla „pandemie“ coronaviru, před tím klima-alarmismus a lidská práva a v posledních týdnech se začíná objevovat nové téma – mimozemšťané. Bidenova administrativa oznámila několik „nových“ informací ohledně „pozorování UFO“, slíbila odtajnit některé starší materiály a záznamy ze setkání s UFO a mimozemšťany a osvětlit některé události ze 40. a 50. let minulého století. Cíl je stejný jako vždy – odvrátit pozornost veřejnosti od politických, ekonomických a sociálních problémů a zasít další strach mezi obyvatelstvo, které musí být permanentně udržováno v napětí a nejistotě. Jen tak lze zavádět nepopulární opatření, utahovat smyčky nesvobody a omezovat možnosti nezávislého myšlení a rozvoje lidstva.
  Více zde:
  http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/12174-od-kapitalismu-k-socialismu-a-zase-zpatky

 8. Možná by bylo ještě zajímavé zjistit, je-li nějaká korelace mezi věřícími v kovido-pandémii (+ samozřejmě spásu pomocí pseudovakcíny) a mimozemšťany.

  Protože v obou případech se logicky všechno poměřuje známými způsoby boje či likvidace lidí a většina si zřejmě nedokáže představit, že někdo dokáže vymyslet i to, co dosud známé nebylo.

  A pokud někdo i pochopí, že místo viditelných tanků, letadel a bomb se použije neviditelný viruus, asi si potom nedokáže srovnat v hlavě, že tentýž „vynálezce“ zároveň vyvine i vakcínu proti viru.
  A spojitost medicíny s politikou – to už je vůbec mimo veškerou přadstavivost. Ještě tak peníze.

  Totéž s mimozemšťany – zase se tam objevují rakety, letadla, skafandry – pozemské prostředky, lišící se jen velikostí a tvarem – nikoliv „myšlenkou“ = jiným pojetím, jinou nám neznámou možností přesunů ať už ve vzdálenosti, nebo času.

 9. Považuju za veliký úspěch, že tématika emzáků je ze strany KOBáků podchycena takto rychle. Na slovensko-české KSB skupině na telegramu sám tamní admin nejednou zatahoval mimozemšťany do akce covid jako „třetí subjekt“ , což považuju za velice hrubý „omyl“.

  Až spadne opona (a ona už padá), bude totálně dezorientový a podvedený dav ochotný uvěřit kdejaké báchorce. Dobře, že máme nabito.

Napsat komentář