Ve Starém Městě se v sobotu 21. srpna konala konference „Trojmoří nebo Velká Morava?” jejímž pořadatelem byla Moravská konceptuální skupina pod vedením Zdeňka Říhy. Moderátorem konference byl neúnavný organizátor Jarek Škvařil, který neopomněl duchovní sjednocení účastníků posílit ve vhodném okamžiku mocným zpěvem lidových písní.

K účasti byli pozváni zástupci různých skupin, tak jak to prostor a čas dovolil, přičemž jedním z cílů bylo mimo jiné i osobní setkání zástupců hlavních duchovních proudů slovanské kultury (zejména moravské a slovenské) s jinými proudy zainteresovanými na pozitivním rozvoji naší vlasti, například propagátory KOB. Bylo příjemné znovu potkat známé milé tváře a seznámit se s novými lidmi.

Za hlavní téma setkání lze považovat sjednocení a nalezení společných cílů na pozadí probíhajícího procesu formování Trojmoří (alias Mezimoří, Intermarium, Trimarium). Přínosem byly nejen stručné analýzy a dostupné známé informace o projektu Trojmoří, který je v našem informačním mainstreamu téměř v informačním embargu, ale i představy jak o způsobech budoucí možné spolupráce, tak i o možném uspořádání předpokládaného nadstátního či mnohonárodnostního celku na tomto území.

Téměř ve všech příspěvcích bylo cítit znatelnou stopu pokračujícího osvojování teoretických znalostí KOB a je potěšující vidět, že teorie zřejmě přináší užitek i těm, kdo se o ni nezajímají přednostně jen pro teorii samotnou (ostatně, vždy se snažíme zdůrazňovat, že teorie má sloužit praxi). Zřetelný vliv poslední produkce FKT (O světě křivých zrcadel 2 – Stát) v některých referátech ukazuje, že vznik, publikace a překlad této knihy do češtiny byl opravdu potřebný a nelze než vyjádřit vděčnost autorům, překladatelům i nakladateli za péči a úsilí, s jakým byla kniha připravena.

Vysoce oceňuji zejména příspěvky Jarka Škvařila, které bezesporu dokáží napomoci uvědomění si důležitých souvislostí a „otevřít oči”.

Mně osobně také velmi imponuje konkrétní sjednocovací politická iniciativa pod značkou Prameny, prezentovaná na této konferenci. Na základě přístupu založeného na rovnoprávném rozhodování, vzájemném respektu a (z)odpovědnosti se podařilo z dosud roztříštěných iniciativ a skupin vytvořit politický subjekt (to, co se svého času nepodařilo například ANS), přičemž na tomto příkladu bylo zároveň ukázáno, jak pravidla založená na nekompromisní poctivosti a vzájemné odpovědnosti dokáží jako by „automaticky” „oddělit zrno od plev”.

Na závěr konference proběhla velmi intenzivní vzájemná diskuse. Mám za to, že v zásadních teoretických pohledech na sjednocení a vzájemnou podporu a spolupráci panuje zřetelná shoda; poněkud mne překvapila snad jen účast hnutí Moravanů, o nichž jsem se až dosud domníval, že se zatím od sjednocovacích pokusů vždy distancovali, byť ve velmi přátelském duchu, a které i otázky obecného zájmu (kam podle mne tak zásadní věc jako naše místo a role v případném větším státoprávním celku patří) zpravidla vymezovali územím Moravy a zdůrazňováním krajových a kulturních odlišností.

Doufejme, že mnohokrát vycizelovaný, propracovaný pohled na svět, zejména z pohledu slovanské kultury, ale i neustále prohlubované osvojování teorie, včetně podstatných částí KOB, brzy přinese praktické plody a přispěje k dalšímu rozvoji pozitivní masové statistiky chování, navzdory očividnému selhávání našich státních a jiných „elit” a institucionálně šířeným dezinformacím a manipulacím.

26 komentářů


 1. Trojmoří není projekt na posílení slovanského ducha či vzájemnosti, ale projekt na zachování bílé rasy (pro odbornou práci) a udržení možnosti technologického vývoje při nižším spotřebovávání zdrojů obyvatelstvem než je v současném západním světě. Já tento projekt podporuji, protože je to v tuto chvíli jediná možnost, jak zachovat český národ pro budoucí generaci. To je pragmatismus a odraz současného rozložení globálních sil ve světě. Není to ta skutečná výhra, ale možnost zachování českého národa (včetně Moravanů) na tomto území. Je potřeba přestat snít a začít vycházet z reality. https://www.volimcesko.cz/tag/trojmori/

  1. Rusi tvrdia, že Trojmorie je projekt anglosasov, ako si zachovať vplyv v Európe po rozpade EU. Turecko, Ukrajina, Poľsko, Česko a Slovensko sú pod kontrolou britských tajných služieb, mediálnych korporácií a bankárov. Odkiaľ ste zobrali, že ide o zachovanie bielej rasy, keď všade inde ju ničia a nahradzujú hnedou a čiernou? Či len spamujete svojim prázdnym webom.

 2. Je velký rozdíl, pokud kolektivismus vyvěrá z lidské psychiky jedinců, kteří jsou součástí kolektivu, a pokud je něčím naoktrojovaným shora trockistickou věrchuškou.

  Zároveň platí, že není možné zesouladit zájmy a přání jedinců s psychikami ostatních typů zejména pokud nejsou všichni pod vlivem nějakého jediného a velmi silného jednotícího egregoru. A je prakticky vyloučeno, aby takto silné egregoriální působení fungovalo v rámci celého státu. V takto uspořádaném „kolektivu“ (v uvozovkách) vždy budou existovat jednotlivci se zcela antagonistickými a rozkladnými zájmy.

  Nějaké win-win strategie lze snad uplatnit v jednotlivých případech dočasně výhodných spojeneckých smluv, ale postavit na tomto fungující a stabilní blokové uskupení států je zhola nemožné. Takové uskupení může vzniknout pouze tehdy, pokud zájmy členů bloku jsou dlouhodobě v souladu.

  Toto v rámci Trojmoří zcela chybí. Snad nějaký náznak potenciálu pro blokovou spolupráci by tu byl mezi ČR a SR, ale bude to vyžadovat obrovské úsilí v informační a řídící rovině.

  1. To je přesně ono.
   Individualizmus je funkční jen za předpokladu lidské psychiky dané sociální skupiny. Jinak to skončí katastrofou.
   Kolektivizmus byl nouzové řešení v době kdy převládal psychický typ zombie/biorobot.

   Ta trochu horší zpráva je, že tato forma individualizmu vyžadující kompletně lidskou psychiku, je jediná cesta která bude v budoucnu fungovat. Vše ostatní (jak egoistický individualizmus tak stádní kolektivizmus) bude cestou do pekel.

  1. Author

   Přátelé, článek o Trojmoří je pravděpodobně někde v historii, takže pokud je zájem, můžeme ho na pár dní zase vytáhnout na první stranu.
   Nicméně zpráva byla o konané akci, neměl jsem nikterak v úmyslu psát o Velké Moravě či Trojmoří, natož to nějak dál rozpitvávat.

 3. Jak je vidět, tak to není okrajové a bezvýznamné téma, ale záležitost, která se prostě nachází v informačním poli a rezonuje s řadou lidí a společenských skupin.
  Todíž jde o něco zcela „hmatatelného“ a rozhodně ne o nějaký temný egregor jako „banderovská velkoukrajina“ , „velká albánie“, „velkoněmecko“ a další projekty temných sil.

  Příjemně překvapilo i hnutí Moravané, které jsem doposud považoval za mírné fundamentalisty. Vypadá to, že když je dobrá vůle, tak nakonec vždy převáží zdravý rozum.
  (bylo by docela fajn, pokud by byl k dispozici aspoň audiozáznam konference)

  A jak to tak vypadá, tak tohle je dobrá platforma, která by mohla fungovat.

  1. Jak je vidět, tak to není okrajové a bezvýznamné téma, ale záležitost, která se prostě nachází v informačním poli a rezonuje s řadou lidí a společenských skupin.
   Todíž jde o něco zcela “hmatatelného” a rozhodně ne o nějaký temný egregor jako “banderovská velkoukrajina” , “velká albánie”, “velkoněmecko” a další projekty temných sil.

   A jak jste na to přišel? Je jen vidět, že заготовка je připravena a dále se zdárně rozvíjí… Co myslíte, ti ostatní velko… snad nebyli přesvědčeni o své velké pravdě a zejména velikosti, na kterou je třeba navázat? A na co kdo navazuje, dnes vidíme v přímém přenosu hned na několika místech, kde se tím lidé zblbnout nechali… Nemluvě o pohledu do dějin. Je opravdu zarážející a bohužel zřejmě „nečlověčí“ to, jak je snadné odsoudit jiné lidi jako pitomce, ale když se to dotkne nás osobně, skočit na stejné hrábě s rozběhem.

   1. Systematicky tu mícháte hrušky s jablkama, respektive s bramborama.
    Anglosasové pro tenhle případ mají perfektně výstižné rčení „elephant in room“. Čili tu máme v pokoji slona, přičemž vy tvrdíte že tu žádný slon není a že jsem si ho vymyslel, ačkoliv ostatní ho taky vidí.

    Z části je to tím, že vám chybí klíčové informace, protože jste se touhle problematikou nikdy nezabývala. A nejen to, teď už ji i okázale ignorujete, jako toho slona uprostřed pokoje.

    Určitou dobu jsem měl na ty různé formy moravanství podobný náhled jako vy. Prostě jsem to považoval za zbytečné, možná trochu škodlivé a rozdělující.

    Jenže jsem pochopil, že není možné budovat nějakou společnou věc, pokud v zájmu celku zazdíme a úplně odignorujeme zájmy jedné ne „malé“ milionové skupiny.

    Protože přesně tohle byl ten důvod, proč jsme měli se SSSR špatné vztahy. Ten tupý kolektivizmus, který dosáhl vrcholu za vlády trockistů jako Chruščov a dalších. Čech prostě kolektivizmus nesnáší a neakceptuje to, že by jednotlivé skupiny měly utrpět škodu v zájmu celku. Rusovi určitá, docela značná, míra kolektivizmu nevadí. V tom je nejzásadnější rozdíl mezi ruskou a českou mentalitou.

    A to je i ten rozdíl mezi námi dvěma.
    Já už jsem si dnes prakticky jistý, že tohle řešení možná do určité míry fungovalo dřív, ale dnes to naprosto nefunguje, a fungovat nebude.
    Jediné řešení je totiž win-win strategie. Kdyz jednání odchází všichni spokojení. Ne kompromis, kdy se jedna nebo všechny strany musely něčeho vzdát, něco strpět a utrpět aby se dosáhlo dohody.
    Protože tak vlastně všichni z jednání odchází nespokojení.

    „DIktatura většiny“ je prostě pasé. V nastávajícím novém věku to fungovat v žádném případě nebude.
    Protože to narušuje energetické pole celku, jako určitá trhlina.
    A čím víc lidí to co nejdřív pochopí, tím líp.

    1. Cituji: Rusovi určitá, docela značná, míra kolektivizmu nevadí. V tom je nejzásadnější rozdíl mezi ruskou a českou mentalitou.

     A to je i ten rozdíl mezi námi dvěma. Konec citace.

     Tady nejde o míru kolektivizmu, ale míru lidství, které vy očividně postrádáte. Podporujete rozkladné procesy, přičemž zcela nepokrytě, přikládáte pod oheň, takže si trvám na vašem označejí jako trolla.

     Ostatně ta diktatura většiny to ukazuje jasně. Ano, dnes mají diktovat menšiny, to je ten trend, který tady tak prosazujete.

    2. Je-li diktatura většiny pasé, co tedy zbývá? Nic jiného, než diktatura menšiny. Nevím jak ostatní, ale já se s tím nesmířím.
     Že Češi kolektivismus nesnáší? Vždyť je to přirozená vlastnost člověka, v dřívějších dobách samotný jedinec bez rodu ani nepřežil – a dnes pouze omezenou dobu, ale také jen díky výrobkům, které vyrobili jiní. Ono klausovské „ať se každý stará sám o sebe“ je třeba nahradit heslem „postaráš-li se o blaho své vlasti, postaráš se tím i o sebe“.

    3. Ten „tupý“ kolektivizmus úspešne rozvíjal Stalin. Bez kolektivizmu by takí ako ty (individualisti), sotva zaistili potravinovú bezpečnosť pre celý ZSSR a ešte aj niečo navyše, napríklad pre Československo po II. svetovej vojne. Takí ako ty (individualisti, ktorí si vidia len po koniec nosa a len do svojho taniera) úspešne podkopávali v 30-tych rokoch v Sovietskom zväze kolektivizáciu, k čomu neváhali použiť akúkoľvek špinavú metódu. K tvojmu „Čech nesnáší kolektivismus“ je škoda sa vyjadrovať, sám si protirečíš, keď najskôr napíšeš, že diktatúra väčšiny je pasé a potom napíšeš v mene väčšiny, že neznášate (český národ) kolektivizmus. To isté tvoja win-win stratégia a nerobenie kompromisov.

     1. Takhle to zabalili Poláci se svou „velikostí“, když dovolili každému „šlechtici“ vetovat rozhodnutí ostatních. To k ničemu totiž nevede… Tam se začnou prosazovat zájmy ve stylu, když to nebudu mít já tak nikdo, a ať ti raději chcípne i tvá koza…

     2. Jarda Dušek je talentovaný startovák osobnostního růstu jedinců, kteří jsou sami někde na počátku. Sám jsem mu za to vděčen. Ovšem je to potírač společnosti, doslova rozkladný živel.
      Jeho sociální příklady z virtuálního indiánského světa se hodí pro jeho emocemi zmítané posluchačky, do praktického života nepatří vůbec. Sám jsem několikrát zaznamenal, kterak svým indiánům přisuzuje výroky ruského ezoterika Lazarjeva, kterého Dušek pochopitelně dobře a dávno zná. Za indiány schová co chce.
      Dušek je bavič a startovák a nic víc a jeho zkušenosti a návrhy společenského uspořádání jsou v podstatě provokacemi.

     3. Hloupý Honza:
      To je zajímavý pohled na Duška. Já si pořád říkal, pročho na jednu stranu mám rád a na druhou mě něčím dost irituje.
      Ale konec konců, není osobní růst každého člověka hlavní prioritou?
      Protože dokud se významná část biorobotů nestane lidmi, tak se tu můžem uKOBovat k smrti a stejně toho až tak moc nezměníme. Ptotože KSB je pořád jen nástroj. Primární je lidské vědomí.

      Jen by mě zajímalo, jak jste to myslel s tím že jsou to Duškovy „provokace“ a že je rozkladný živel ?
      A kterého Lazarjeva myslíte? Já znám jen Sergeje Lazareva.

      Ostatně je to primárně estrádní komik, který si zve do pořadu často zajímavé lidi.

      On je to obecně problém současné ezoterické scény, že jsou v ní smíchané poklady s odpadky. A řada lidí to hltá vše, neumí to vytřídit.
      Což je taky způsob řízení a debilizování populace, že tam úmyslně vmíchají i podvodníky, zlatokopy apod.

     4. @HLOUPÝ HONZA
      Pri Duškovi si kladiem otázku, či by bol tak nad vecou, či by s takým kľudom a úsmevom chodil po rádiach, diskusiách a prednáškach, keby za svoju prácu herca v minulosti bral povedzme priemernú mzdu v národnom hospodárstve. Mohol by sa zobrať na začiatku kovid divadla na svoju chalupu mimo mesta, preč od zhonu civilizácie? Mal by dosť na účtoch, aby si mohol „len tak žiť?“

  2. Author

   Záznam existuje, obraťte se kdyžtak na MKS. Ale moc od toho nečekejte, byla tam jediná konkrétní praktická věc, a to referát o Pramenech. Zbytek byla víceméně čistá teorie, mluvilo se o nutnosti společných cílů, ale konkrétně tam nezazněl ani jeden. Je potřeba postoupit dále a alespoň si definovat hlavní oblasti (či rámcové cíle).

   1. Díky.
    Myslím že i tohle je pokrok. Celá věc je na samotném začátku.
    A můžeme být rádi, že vůbec nějaký začátek je. Protože taky být nemusel.
    LIdé čím dál víc začínají chápat, že budoucnost je v jejich rukou. A že odevzdávat moc do rukou někoho cizího, je cesta do pekel, kterou jsme kráčeli už příliš dlouho.

Napsat komentář