Na téma globálních cílů Operace Covid toho bylo za poslední měsíce napsáno mnoho. Dalo by se říci, že další vysvětlování je zbytečné a smysl má teď především šíření informací a tvorba masivního a uceleného informačního pole. Obraz ZLA má už dostatečnou barevnost a jasné kontury. Známe původce, instituce realizace, motivy a cíle operace – vše na globální úrovni.

Slabší už je to s pochopením procesů řízení této globální agendy na státní, regionální a místní úrovni našeho života. S pochopením toho podstatného. že za tím řízením nestojí computery ale LIDÉ, kteří jsou k tomuto řízení připravení. Právě tyto nám blízké skutečnosti největší měrou ovlivňují a budou ovlivňovat náš každodenní praktický život, nyní tedy spíše živoření.

Evergrýnem celé druhé vlny českého COVIDu je snaha o co nejvyšší míra destrukce sociálního a ekonomického systému státu. Newspeak má pro tento veskrze národně-likvidační proces řadu eufemizmů, především péči o zdraví obyvatelstva. Scénáristé připravovali a nyní realizují tento proces promyšleně a tuto promyšlenost maskují výborně mediálně prezentovaným „řízeným chaosem“. Oblíbený je populární slogan SAMOSETO.

Zkusme si na tento proces degradace státu a jeho obyvatel posvítit a využít přitom základní poznatky z Dostatečně všeobecké teorie řízení. Pokud pochopíme strategii nepřátel České republiky a způsoby řízení jimi zvenčí vedeného degradačního procesu, pak vzroste naše šance na obranu a přežití, a to jak jednotlivců, tak i celku. Rodiny, komunity, národa.

Cíle a strategie rozkladu státu

– oslabení a snížení funkčnosti všech kompetencí, které tvoří státnost a jsou ještě převážně řízeny domácími kádry v zájmu většiny spoluobčanů;

– postupné přebírání těchto zbytkových a oslabených kompetencí dlouhodobě organizovanou a sponzorovanou agenturou kompradorů pracujících pro zájmy nadnárodních i globálních subjektů řízení;

– finální přechod oslabené a z hlediska schopnosti sebeřízení už zdegradované a nefunkční státnosti do nového a pro veřejnost včas připraveného „atraktivního“ formátu státnosti nové. Ve skutečnosti však půjde o dovršení plného koloniálního statutu státnosti, jen s novou tváří;

– v takto transformované státnosti už nastoupí pseudo – řídící korpus v plné míře vedený skutečným nadnárodním řídícím subjektem.

O kterých kompetencích státu hovořím? Ekonomika, obrana, školství, zdravotnictví, kultura.

A příklady úspěšné destrukce státnosti tu máme také, a to z nedávné historie vlastní anebo ruské:

– Listopadový státní převrat v r. 1989 s patřičně informačně používaným eufemizmem SAMETOVÁ REVOLUCE. Tento převrat přes dvouletý nutný turbulentní a formující mezičas vyústil do finálního rozpadu silného a pro nadnárodní řízení nevyhovujícího Československa do dvou nových státností ČR a SR. Občanstvo obou „ze spárů bolševika osvobozených“ republik bylo trvale masírováno vidinou konzumního Edenu a tedy světlé budoucnosti. Ve skutečnosti dobrovolně přešlo do nového stavu. Nyní už je spravováno uvnitř kastrované kryptokolonie a finálně byly obě kryptokolonie natlačené do nadnárodního postkoloniálního konglomerátu Evropská Unie.

Globální řízení zapracovalo úspěšně, domácí řídící kádry prakticky neexistovaly a ty nadějné polotovary byly včas odkoupeny do řad 5. kolony.

– Bleskurychlý rozpad SSSR, který ovšem neproběhl jako zázračný „krach socializmu“, i když byl a je tak dosud propagandisticky prezentován. Šlo o závěr dlouhodobého procesu vnitřního rozkladu státu a pověstné povalení té „první dominové kostky“. Skutečný proces běžel skrytě od smrti Stalina (1953) až do veřejné prezentace nástupu „Otců perestrojky“ Gorbačova, Jakovleva, Ševarnadzeho, Kalugina a dalších v r. 1985 . Závěrečná etapa musela vést k Belověžskému protokolu, Jelcin svoji úlohu protokolárního pohřebního zřízence supervelmoci SSSR splnil.

I tady je diagnóza stejná. Globalisté využili absence silného domácího řídícího korpusu a současně i aktivizovali připravenou 5. kolonu a celý proces nazvaný eufemizmem PERESTROJKA zvládli brilantně. Ale nedotáhli ho do konce, protože Rusko je prostě Rusko.

– v našich obou republikách běží v posledních měsících velmi podobný proces, jaký jsem popsal výše. Rozklad obou státností a snaha je převést do nové pozice v novém formátu „nové Střední Evropy . Podrobněji v článku:

Dosud jsem hovořil o cílech rozkladných procesů. Nyní konkrétní ukázka řízeného útoku na českou, ale podobně i slovenskou ekonomiku. Obě ekonomiky byly donedávna vychvalovány jako premianti EÚ (nízká míra zadlužení a solidní ekonomický růst). Tyhle pochvaly jsou vždy účelové.

Být příliš úspěšný se nikdy nevyplácí a naše společná zkušenost celé historie společných států to jen potvrzuje. Jakmile se východní „postsocialistické“ křídlo EÚ ukázalo jako častěji rebelující vůči bruselské centrále – úspěšnost se stala trnem v oku Bruselanů. Započal cílený proces :

Srazit ekonomiku obou zemí co nejníže, rozleptat sociální systém a soudržnost obyvatel co nejhlouběji. A potom, když už budeme ekonomicky i sociálně na dně?

…podaná pomocná ruka s tím, že ta druhá skrývá za zády ohlávku na řetězu v podobě návratu do normálu – ale pod novým pastýřem. Něco za něco, jako vždy.

Vnější řízení (zdaleka ne jen Brusel) drží v této partii dva trumfy:

– finanční: tzv. Stabilizační fond pro obnovu post-covidových unijních chátrajících ekonomik ve výši 750 mld EUR. Všechno fiat money. Má z čeho nabízet a může uklidňovat, že „ono se to nějak zaplatí“;

– domácí kompradory v celé vertikále řízení obou států. Čím je objektivně v obou republikách hůře, tím zřetelněji se tato parazitující škodná projevuje. Zdaleka ne jen ve vysoké politice a na vládní úrovni. Je všude – firmy a zejména ty se zahraniční majoritou, zdravotnictví, kultura, školství, silové složky státu a vidíme je i okolo nás na úrovni místních, městských a krajských samospráv.

Společný znak těchto věrně sloužících potkanů v lidské podobě – vždy loajální k moci a té nadnárodní zvláště, vždy přehlížející své spoluobčany. Mnohdy dříve ti nejmilejší „sousedi“.

Strukturně řízený rozklad

je veden z nejvyšší domácí exekutivní úrovně ruku v ruce s vlivovými skupinami v zákonodárných orgánech. Samostatně by jen exekutivní a jen zákonodárné řízení nevedlo k úspěchu, tak pracují tandemově. Podstata strukturního řízení = příkaz a jeho plnění. Seshora dolů.

Exekutiva – vymyslí. Parlamenty – odkývají. Exekutiva Zákon nebo novelu převezme a začíná jím tlačit na veřejnost. Ještě si přizve vyzkoušeného a loajálního nadhaněče – a tím jsou ODBORY.

Pandemický zákon, Krizový zákon, štosy právně dementních Usnesení a Mimořádných opatření z pera tomu právní úrovní odpovídajících autorů.

Heslo :

Zavřeme všechny ekonomické subjekty a počkáme až padnou. Říkáme tomu LOCKDOWN . „Přednost“ při likvidaci dostanou samozřejmě malé a střední ekonomické subjekty ,,vlastněné českými a slovenskými vlastníky“ už dlouho zaclánějící „silnějším“. Tak proč nevyužít příležitosti?

Samozřejmě – všechny obchodní řetězce s vlastníky v SRN zůstávají ve hře na straně nepoškozených.

Tento likvidační ekonomický proces je přímočarý a rychlý, ale přináší i politický zpětný ráz od postižené ekonomiky. Jsou totiž známi autoři téhle ekonomické a sociální genocidy „tam nahoře“, a to není žádné přehánění. Jednou ten hostinský přijde a účet předloží…. A hlavně – na podzim máme parlamentní volby. Chce to odlehčení.

Bezstrukturně řízený rozklad

je pomalejší, méně nápadný a hlavně – na první pohled nepoznáte, kdo za ním vlastně stojí. Výhoda bezstrukturního (jinak vlivového) řízení. Podstata této varianty dosažení stejného cíle – ekonomického a sociálního rozvratu státu – stojí na využití strachu a stresu lidí. Opět odshora až dolů.

Namísto přímého útoku na ekonomiku formou „vláda Zákonem přikázala a vy své podniky zavřete“, použil řídící subjekt okliku:

– předám „právo“ této likvidace velkoryse do rukou územních samospráv a jejich loajalitu budu kontrolovat a stimulovat finančními toky z centra do územních celků. Krajů, měst a obcí. A – samozřejmě – krajské a místní samosprávy jsou prolezlé klony z centra, tvořeného jednotlivým partajními klany. A v těch samozřejmě panuje poslušnost ve jménu příštího zvolení ke korýtku.

Není čas na hrdinství. I hejtmani a starostové jsou také lidé – že?

– jenže se tato oklika nezdařila. Vláda potřebovala stoprocentní ochotu samospráv, ale část gubernií (řízených klany z opozice) odmítla, samozřejmě s ohledem na podzimní parlamentní volby. Tedy – přes samosprávu tento krok nevyšel. Musel přijít poslední, podle všeho právně zoufalý krok aliance zákonodárců a exekutivy. Předání „práva k povinnosti“ přímo do rukou ekonomických subjektů. Právní stát v podstatě skončil. Umíráček mu zazvonil v okamžiku protlačení protiústavního tzv. Pandemického zákona přes obě parlamentní komory. Blíže o tom píši v článku:

Ale protože řídící subjekt se řídí okřídleným heslem „Účel světí prostředky“, kráčí neochvějně s Pandemickým zákonem a z něj odvozenými Mimořádnými opatřeními ke konečnému cíli:

testování na pracovištích zajištěné spolupracující zkorumpovanou zdravotnickou mafií zajistí opět rostoucí počet „odhalených pozitivních“ a až se dosáhne potřebných čísel v určených segmentech ekonomiky – tak je v rámci ochrany zdraví zaměstnanců přesuneme do karantény a provedeme klidnou ekonomickou eutanázii. A jako bonus – likvidace sociálních vztahů a zaměstnanecké kultury rozeštváním na pracovištích. Klasický kovid-fašizmus:
Poslušní proti neposlušným.
Testovaní proti netestovaným.
Ovčané proti občanům.

Rozvrat ekonomický a sociální „par excellence“.

První známky tohoto připraveného „bezvýchodného stavu“ nepřišly kupodivu z automobilového průmyslu, ale ze zatím ryze českého zdravotnického prostředí. Naše „pacienty“, zatím jen chřipkové, budeme léčit v Německu a Rakousku. Nejsou lidi a postele. Fakt nejsou ???

Závěr ze sledování téhle nátlakové občanské války je poučný a mobilizující současně:

– podívejte se kolem sebe, s kým pracujete, kdo vás na pracovišti řídí a jak se projevuje vůči svým spoluobčanům;

– podívejte se rovněž na své zastupitele a starostu a sledujte stejné, do jaké míry jsou starosty a zastupiteli „Vás“ lidí;

– podívejte se i na své nejbližší v bydlišti, zda zůstali lidmi, anebo se staly udavači a svědomitými dráby vůči sobě rovným spoluobčanům.

Ona totiž zase přijde doba slunečných dnů a ti, co se provinili vůči svým blízkým budou k vám spěchat s vysvětlováním „že jsme vlastně všichni tak nějak stejní“. NEJSME.

35 komentářů 1. U rozpadu Sovětského svazu jsem narazil na jméno Jakovlev:
  Jurij Andrejevič Galuško ve své knize Ceskoslovensko 68 píše:
  Pracovník ideologického oddělení ÚV KSSS Aleksandr Nikolaevič Jakovlev, budoucí „architekt sovětské přestavby“.
  Ukázalo se, že tento politik, sedíc na sovětském velvyslanectví v Praze, řídil vstup vojsk jménem a na příkaz ÚV KSSS. Za to byl vyznamenán bojovým Řádem rudé hvězdy.
  V době běsnění přestavby prohlásil, že na vstup vojsk do Československa je třeba pohlížet jako na okupaci nezávislé země. Alexandr Nikolaevič Jakovlev se nicméně – nehledě na své prohlášení – bojového vyznamenání, které reálně obdržel za hrdinské činy těchto tankistů a desítek dalších našich hrdinů a také zvláštních korespondentů APN – Агентство Политических Новостей (Agentury politických zpráv) Karla Nepomnjaščevo a Alexandra Zvarikina, kteří zahynuli 24. srpna 1968 při sestřelení vrtulníku při letu do Prahy, nevzdal. Alexandr Nikolaevič Jakovlev zvláště odporným způsobem prodal světlou památku padlých chlapců a navíc ji ze všech sil špinil a devalvoval jejich zásluhy.

  1. Author

   Jakovlev je řazen do nejužšího „týmu“ naverbovaných a vyškolených zrádců, kteří perestrojkou jen dokončili svoji dlouhodobou práci. Jakovlev studoval v USA (oficiálně vyslán jako kádr KSSS) a tam byl podle všeho i získán ke spolupráci.
   Bohužel- dodnes mnoho našich a i ruských analytiků nechápe smysl Pražského jara jako nutnou přípravu srpna 68. A srpen 68 jako nutnou přípravu perestrojky. Včetně Panarina, který se rozplývá nad perfektní prací KGB při Operaci Dunaj a dodnes nepochopil, do jaké pasti Sověti tehdá vlezli a už z ní nevylezli.Škoda, snad se jednou dočkám toho pochopení a zhodnocení. Jsem totiž pamětník a dovedu dnes ocenit, jak velký průšvih tehdy vedení KSSS učinilo. Nenávist vůči Rusku a Rusům dodbes v nm,noha hlavách dřímá. A to několik let předtím, když přijel do prahy Jurij Gagarin, nyl vítán špakíry nadšených Čechoslováků . Ukázkové selhání elit, podpořené zrádci, jak v ČSSR, tak i SSSR.
   To je dáno neschopností mnoha diváků vidět události v MOZAICE a nikoliv v KALEWIDOSKOPU.

 2. Před rokem při rouškovém šílenství a tzv. obdivované semknutosti lidí při rouškovém šílenství – domácím šití roušek, jsem s pár lidmi poukazoval na plány s tímto spojené, a jak je to plánováno využít.
  Bylo nás opravdu málo, a to i na Levanetu. Celou dobu jsem vysvětloval a doufal, že lidi pochopí. Bohužel, a díky hrdé národní vlastnosti tzv. švejkování jsme tam kde jsme.
  Tento národ je bez vnější pomoci zcela ztracen a táhne se to od „slavného“ vzdání se v 1939. Kdy byl tímto velmi poškozen egregor národa.

  Proces utužování fašismu v klíčových oblastech máš dobře popsán, Covid čísla již mají podchyceny softwarově, nyní již nezáleží na vnucených testech, potřebná čísla se doladí přes bezpříznakové..

  Otázka je, jak dlouho tohle bude trvat, neb EU si jen tak snadno moc vzít nenechá a v agendě RESETU bude pokračovat a to i v případě, kdy by se celý svět vrátil do normálu. EU elity již převzali agendu elit USA.

  To svinstvo co je ještě plánováno zavést, není pro žití.

  Blíží se čas odcházení jinam? Moderní verze koncentráků pro nepřizpůsobivé je v přípravě. A díky sociálním pasům nebude možne se vyhnout degradaci zdraví z jejich strany.

  1. Author

   nevidím to rozhodně tak zle. Pokud sleduješ trendy a ne jednotlivé události v nich zapsané, tak dospěješ k hodnocení :
   – jsme ve vzestupné fázi ?
   – stagnujeme ?
   -jsme v sestupné fázi ?
   nesleduji jen ČR a SR, ale smažím se tvořit větší, možná až globální MOZAIKU. A tam mi to vychází na přechod ze stagnace do sestupu.
   Koho vidíš pod pojmem elity EÚ? Trochu konkrétněji, já totiž žádné za celou dobu existence EÚ nenašel. Nebo jsem slepý ?
   Ale vidím jednotlivé výkonné figurky anebo skupiny figurek, které jsou plně pod kontrolou vyššího řízení, ale kvality elit nikdy nedosahovaly. Pořád hovořím o EÚ . Pokud jde o státní elity, souhlas. Ale tam je zase ten problém, že státní elity Itálie mají jiné vektory cílů řízení než státní elity okupovaného Německa . A rozhodně nejsou z hlediska cílů homogenní. Problém řízení EÚ spočívá,m.j., právě v tom , ŽE NIKDY ŽÁDNÉ EVROPSKÉ ELITY tato instituce NEVYGENEROVALA. Vždy to byly jen podržtaškové atlantického křídla, které je dnes odstavováno od kormidla jako škodlivé.

   1. Dík za reakci, je dobré se na to podívat i z jiného úhlu.
    Pojem elita v mém vnímání evokuje něco jako lidský odpad, používám to protože se to používá mezi lidmi.
    Co sleduji, tak v klíčových otázkách elity jednotlivých států v rámci EU spolupracují, včetně nadnárodních firem které jednotlivá nařízení pomáhají protlačovat. V tomto ohledu je jedno, zda to je řízeno Atlanskou verzí GP nebo přímo USA močálem – konečné cíle mají shodné.
    – zavádění absolutní kontroly lidí, likvidace jakékoliv nezávislosti
    – zadlužování států, kde je jedno kolik se utratí neb se nepočítá se splacením, pouze bude využito na zvýšení daní a tlaku na přechod na nový systém bez jakéhokoliv soukromého vlastnictví

    Za to, že původní plán NWO, nyní pod novými názvy, má již nyní cca 2 měsíce zdržení, můžeme jen poděkovat informačnímu poli z Ruska. Unor/ Březen mělo být dokončeno 100% povinné očkování a uvedení nového typu viru, s kompletním lockdownem ekonomik. Dle instrukcí prosáklých cca před 7 měsíci.
    BTW. co mám informace, cca 4 týdny zpět, tak mnoho lékařů a lidí z vyšších postů státní správy je již očkováno – – – Sputnikem. Oj, jak se na alternativě před rokem rozčilovali, když jsem jako bezpečné očkování navrhoval teprve vyvíjený Sputnik, starou a bezpečnou metodou. To je asi jediná věc, kde Zeman v poslední době zabodoval, aLespoň z mého pohledu chápání.

    Otázkou stále je, jak dlouho tato situace bude trvat. Jak dlouho budou státy plnit příkazy. Za rok bude pro lidi pozdě. Se sociálními pasy je konečná.
    Stane se zázrak? Trump provede armádou veřejnou čistku? Je ještě možné v toto doufat?
    Z Ruska se bude modelovat informační pole – to je ale proces pomalý.

    1. Author

     Já Ti, kolego Cestovateli , nemohu vnutit hodnocení sklanice „poloprázdná-poloplná“. Ale mohu Tě jen upozornit na jednoduchý psychologický postup, kdy se jedinec zbavuje strachu a deprese tím, že jí šíří do okolí a tím se sám z nepříjemného pocitu „odlehčuje“ To je dávno známé a nevyvratitelné a to je, soudě podle toho, co píšeš, i Tvůj příklad. Neber to jako výčitku. Zkus si zhodnotit, zda při používání plurálu skutečně ten plurál zastupuješ, anebo se pomocí plurálu jen bráníš. To není hanba, ale jen chyba úvahy. Mnohdy je JÁ silnější než MY, pokud za ním stojí skutečná síla.

 3. Author

  @Julo. Díky za přesnou definici fašizmu a především to velmi důležité. Smazání jeho společenské a tím pádem obecné podstaty a nahrazení redukcí obsahu jen na konkrétní společenské klony v Německu,Španělsku,Itáílii ve 20.stoleti.
  Moje výzva kritikovi Davidovi nebyla motivována mojí neznalostí. Naopak.Chtěl jsem ho přmět k bližšímu poznání a pochopení obsahu Fašizmu.
  Proto si i nadále stojím za pojmem kovidový fašizmus a uznám ho za chybný, pokud to někdo doloží argumenty. On ten konkrétní pojem ukázkově dokládá obecnou podstatu fašizmu. Co ty na to Davide ?


 4. @Boletus – Díky za článek. S tím atakem na zdravotnictví to byla od kurátorů trefa na první dobrou. Kdyby u nás existovala nějaká pro-lidská levice, tak by měla k dispozici faktologickou munici velké ráže. Vhodně podávaná komparace proč zdravotnictví fungovalo tenkrát (za socíku), a teď to najednou nejde. S tím nedostatkem lůžek se pojí ještě jeden paradox – jsme hodně velcí výrobci „nemocničního nábytku“ (Linet). Výrobce vyváží do celé Evropy, a nejenom. S nedostatkem zdravotnického personálu se pojí další paradox – sem tam prosákne zpráva od pokrokových Němců, že bez českého zdravotnického personálu by jim tam klekly související služby. Ale stejně si myslím, že o žádný nedostatek tady nejde – je to důsledek chaosu, který do společnosti vnesli svědkové kovidovi. Mocně podporováni masmédii. Stádo se bojí, a štěkající ovčáčtí psi kolem něho běhají, a stlačují ho do menšího a menšího prostoru. Možná tak zkusit zakašlat na zastávce mhd, a pak se všem čekajícím omluvit, že nemám kovida, ale jen obyčejnou tuberkulózu. Třeba by to mohlo působit uklidňujícím způsobem.
  V tom dalším možném přitahování šroubů v rámci novodobých fašistických koncentráků jak u nás, tak i Slovensku, je přece něco, co může kurátorům jejich představy upravit. A to je trend v nadřazených procesech:
  – Odpis velkého resetu Ruskem
  – Nejspíš kolaps světového kreditně-finančního systému
  – Perestrojka v SSA
  – a do toho ještě i periodická změna klimatu v podobě malé doby ledové

  Tipuji, že kovidový chaos jede ze setrvačnosti. Jak ten těžký dvoutisícítunový nákladní vlak, kde strojvedoucí zatáhl za rychlobrzdu, ale víc, že minimálně kilometr a půl ještě pojede. Je třeba se dobře připravit na podzimní volby. Ale bude to těžké. Volit schopné kádry napříč stranami nelze. Navíc se určitě objeví odredovaní novodobí mesiáši. Spousta lidí třeba bude chválit kroky kinderkancléře Krátkého: „Vidíte, co dělá proti té unii? Vždyť bojuje i za nás. Takového rázného politika bychom měli mít. A není to křupan jak ten maďarský Orbán. A ten Havlíček v Brixenu se zas tak moc špatně neměl. Předloni jsme v jižních Tyrolích byli – no nádhera“. A političtí kompradoři zareagují na společenskou poptávku…

  A proto: mysleme globálně ale jednejme lokálně. Hezkou neděli všem.

   1. Pokud by se na otázku odpovídalo ze strany kosmologie nezakládané na „standartním modelu“
    obávám se, že právě naopak začíná.

    Alternativní pohledem míním plasmovou kosmologii.
    Jde o mainstreamem v minulosti zavrhlou naukou jež přisuzuje mnohem výraznější důležitost v kosmických procesech elektromagnetismu na úkor gravitace.
    Nebudu to rozvádět. Kdo bude chtít informace si najde. A je také nutno podotknout, že množina zastánců této nauky není nutně sjednocena a existuje více variací a teorií když přijde na konkrétní detaily tohoto odvětví.

    Co je však poměrně společné u různých větví plasmové kosmologie je důležitost role jakou hraje hvězda naší solární soustavy.
    Jedna množina zastánců zkoumá velký solární cyklus opakující se cca 12 000 let
    Jde o pochody řízené pohybem naší solární soustavy v okolním prostoru a reakce mezi okolními hvězdami také vůči samotné galaxii. (více viz Birklend curents)
    Tento cyklus má mít podobu kolísající solární aktivity. A od toho odvozené i výrazné oslabení magnetického pole jak slunce tak země.
    Spojeno také s očekávaným překrmitem magnetických pólů.
    U slunce to vede k výraznější solární labilitě -> časté erupce nebo něco více..
    U země v případě zásahu oslabeného magnetického pole těmito částicemi -> Ohromné škody na elektricky závislé infrastruktuře.
    A pokud jsou prognózy pravdivé, toto jsou jen nepodstatné detaily.
    Podstatným je pravděpodobnost tzv Micro-Nova jevu. Kdy hvězda takříkajíc vymrští část svého povrchu do okolního prostoru.
    U zcela apokalyptických scénářů by mohlo dojít k „odemčení“ zemské kůry.
    Netvrdím, že se tak stane.
    Ale když jsem v Pjakinových Křivích zrcadlech našel kratičkou zmínku na obdobné téma mi však na klidu nepřidalo.
    A v posledních 15ti letech pozvolná popularita plasmové kosmologie už není náhodou.
    Před pár dny už i roskosmos vydal prohlášení o zájmu zabývat se plasmou v kosmickém prostoru.

 5. Author

  Přeceňuješ mně , zdaleka tak snadno mi to nejde. Ale fakt je, že k odkrývání souvislostí se dostáváš většinou skokově , tak jako je to i se životními zkušenostmi. Čím více příležitostí k zapojení ROZUMU a SVĚDOMÍ, tím více zdokonaluješ osobní metodu skládání MOZAIKY. Sval v hlavě je často zapínán a sílí. Asi tak.
  jen k té dúležité součásti metody hodnocení. Velmi obtížně se jí člověk zbavuje. většina lidí začíná při obdržení INFORMACE s hodnocením NOSITELE a až potom s hodnocením OBSAHU informace . nejprve emotivní a pak rozumové hodnocení. Skoro vždy slepá ulička a neustále pokládana otázka : „jak to, že tenhle člověk řekl,udělal, to a to? Vždyť já ho mám v tomto a tomto šuplíku“
  Ten obrat od NOSITELE k OBSAHU je nezbytnou podmínkou orientace a tedy i složení MOZAIKY.Ale je to jen moje osobní zkušenost.

 6. Zeptám se tedy – o prezidentu Zemanovi nemusíme pochybovat, ten hraje za nás – v rámci svých možností.
  U pana Babiše mám zatím za to, že taky v rámci možností hraje za nás, opět rámci možností jemu daných . Nebo aspon to tak (do vydání protikrizového zákona) vypadalo. Je to tak, nebo jste na něho změnili názor??
  Zbytek vlády nehodnotím, stejně tak parlamet a senát (jako celek, výjimky se určitě najdou..)

  1. Author

   Nejde o změny našich osobních názorů na jednotlivé figury. Na základě čeho si ty názory na jednotlivé figuty vytváříš? Na základě kusých, záměrně fragmentovaných informací ?Důležitější je snažitt se pochopit probíhajíci proces resp.procesy a pak se Ti role těch figur vyjeví samy.
   proto říkám v závěru to podstatné . Sleduj lidi kolem sebe právě v této konkrétní době a v jejich zadáních. A z toho poznáš KDO JE ČÍM. Nejde o slepou víru v dobré a zlé , ale
   důvěryhodnost skrze vlastní rozum . Líp Ti to říci nedovedu

   1. Díky, asi takto – snažím se Babiše obhajovat v různých diskuzích nebo rozhovorech, ale tedka mě to tak nějak znejistělo. Chápu, více asi nejde upřesnit, takže otázka mi zůstala nejasná.. Sice spát budu stále dobře, ale nevím tedy, na čem jsem..
    Ono tady jde o princip – Vám – Tobě – Boletusi asi stačí jeden či dva postřehy, aby jste věděl, co a jak probíhá a kam to směřuje.. Jenže já jsem třeba z jiného těsta a i kdybych se na něco (někoho chování-jednání) díval 10x, tak tomu na kloub nepříjdu. Je to obdoba jako třeba s učením – někomu jdou jazyky a neumí matematiku, někomu zase naopak. A oba se navzájem přesvědčují, že „to je přece jednoduché, co bych ti vysvětloval“..
    Je to jen takové povzdechnutí, nic TI nevyčítám, jen dávám na vědomí, že nejsme všichni stejně chápaví v některých věcech – procesech. A co člověku není shůry dáno, v apatyce nekoupí.. A i kdybych třeba došel k nějakému závěru, stejně nebudu mít jistotu, že je správný.
    Na každý pád děkuji za snahu poradit a čas mi to třebas ukáže..

 7. Dobrý článok. Veľmi dlho som hľadal odpoveď, prečo vždy fašizmus/satanizmus tak dlho víťazí, až kým je nakoniec porazený dobrom. Našiel som odpoveď. Preto, lebo dobrým ľuďom dlho trvá, kým zahodia všetky zábrany a odhodlajú sa postaviť voči zlu so všetkým, čo majú k dispozícii.

  1. Jojo, právě proto a nejen proto jsem se zbavil ‚fajn fleku za dobre love v úžasném nadnárodním korporátu‘. Důvody jsou jednoduché- vymanit se z nelidského systému ždímačky lidí u nadnár. firmy, chuti tvořit i za míň pro cz firmu a pomoci jí dojít k cíli win-win a na úkor nadnár.firem. Narovinu – 20 let v korporátu pod cizí kuratelou stačilo, posl.3. roky nesmyslné tlaky zaprodanců nad sebou, kterých si ani za mák nevážím, o kompetencích a umu tvořit nemluvě. Jen úřadovat a drtit až na kost pro blaho akcionáře a jeho rodinu..Stačilo, díky… dost znåmých takto uvažuje. Není to tak s námi špatné, jak se zdá. Každý když začne u sebe a je nás víc, tak se něco uděje. I když po přečtení Boletovy analýzy mne pár hodin svíralo u srdce a musel jsem to rozchodit.

 8. Ten článek je tak dobrý, jako kdyby ho psal Boletus. Akorát věčný optimista Boletus by tam vpašoval víc optimismu, než je jenom ta poslední věta. Bude mít článek 2. díl? Každá voda má flašku s mrtvou a flašku s živou.
  {jazyková poznámka: po delší době jsem se naučil nové slovo – kompradoři; ale asi zůstanu u ryze Českého “podpindosníci” 🙂 }

  1. Author

   Podpindos patří jen k služebníčkům amíků. Komprador se uživí u jakéhokoliv páníčka.
   Máš recht , jsem optimista , ale ne snílek. Ten pád na držku je jistý a právě v regenerativní schopnosti Čechů i Slováků je můj pramen optimizmu. Budeme, jako už mnohokrát, začínat znovu. Dosud jsme to vždy dokázali. Teď budou ale začínat ivšichni kolem. proto je tak důležité vidět,vědět a velmi dobře si zapamatovat – KÝM BYL KDO. A to jsem řekl tím závěrem článku.Pro začátek stačí 5-10% dospělé populace jako iniciátoři a tahouni. A k tomu solidní metodologická výbava , a tu máme.

   1. Děkuji za 2. díl článku. A ani nemusel být dlouhý. Vlastně to ani nemusel být článek. Stačilo by tento komentující doplněk přidat k poslední větě toho článku.
    Poslední slovo je vždy důležité.
    Počítám s tím, že by se hodilo více lidem.
    (Kompradoři/podpindosníci: aha, tak to mám kompradory o facku „raději“, než podpindosníky, budu si to pamatovat, v kádrové nouzi se „flexibilita“ hodí aneb je třeba pracovat s materiálem, který je k dispozici 🙂

    1. Author

     Do toho, Davide. Vyjasnění pojmu fašizmus je užitečné nejen pro Boletuse, ale i pro Tebe a asi každého, kdo využívá při zpracování informací Koncepci. Zkus být první. Třeba i formou článku „Co je to FAŠIZMUS“? A pokud se na celý článek necítíš, napiš komentář. Tohle z Tvé strany bylo upozornění na CHYBU bez bližšího objasnění kritika vůči kritizovanému, v čem ta CHYBA spočívá. Ujišťuji Tě předem, že je tu dostatek zkušených naslouchajících, kteří mohou o fašizmu a jeho metamorfózách psát a hovořit velmi obsáhle. Jen namátkou: Irena, Hloupý Honza,´Šifrin, Admin, Buran a další… Zvedni tu rukavici a s chutí do toho!

     1. Fašizmus je výraz odvodený od latinského „fasces” (tah „fasci”, číta sa „faši”). Fasces je zväzok prútov zviazaný remeňom so zapichnutou sekerkou uprostred. V starovekom Ríme boli fasces spočiatku symbolom cisárskej moci, neskôr sa stali symbolom moci najvyšších Štátnych úradníkov. Otázku hrozby „fašizmu” neopodstatnene obmedzujú len na myšlienku národnej a rasovej nadradenosti a neznášanlivosti, a tiež na „fašistickú” symboliku a frazeológiu, prevzatú z Talianska a Nemecka, čím si ho pletú s nacizmom.
      Podstata fašizmu spočíva v tom, keď dav „malých ľudí” aktívne podporuje „elitárny” oligarchický systém zneužívania moci, ktorý je zameraný proti samotným „malým ľuďom”. Poslaním fašizmu ako javu je neumožniť predstaviteľovi Homo Sapiens stať sa Človekom.
      (Z knihy Človek a globálne riadenie.)

    1. Author

     LÁSKA ani PRAVDA nejsou prostředky boje.Jsou to dílčí cíle na cestě člověka k Člověku.Po dosažení posilují a pomáhají, ale cestu nezkrátí.
     Co se týče otázky CO NEVÍM , je sama o sobě hloupá. Sokrates to věděl. Odpovídat na něco,co není, nedává smysl.

  2. Kompradoři, podpindosi,… mají společný psychologický profil – oportunismus. „Vždy udělám to co je nejvýhodnější pro mé „Já“, okolí mě nezajímá, zodpovědnost za něj nemám, svědomí mě netrápí, žádné nemám.“ Klíč k postupu v karierním žebříčku.
   Co se týká našich lidí – návodu jak to přežít s co nejmenší ujmou. Není to poprvé. U nás pomáhá švejkování. „Za císaře pána a jeho rodinu…“

   1. Author

    Nede mnou je ale vždy PÁN odněkud. Kompradorství je spojeno zejména s ruskou historií a věčným posluhováním
    tomu dvoru, z něhož byla většina romanovských figur.
    naše zkušenost je z Protektorátu a právě ta dnešní ,často bruselanská

   2. Smysl pro míru nám velí vidět vždy oba póly nějakého jevu/pojmu a umět rozpoznat a volit ten harmonický střed.
    Oportunismus je pod mírou pojmů jako adaptabilita, flexibilita či přizpůsobivost, které bez kontextu nelze jednoduše odmítnout. Stejně tak nelze odmítnout postoj – vždy udělám to co je nejvýhodnější pro mě. Tento postoj je sám o sobě v pořádku. Co zde není v pořádku, je když do toho, co je pro mě nejvýhodnější nezakomponuji oprávněné zájmy svého okolí a schopnost rozpoznat, do jaké míry jsem za své okolí odpovědný. A když na toto kašlu, potom ano, hlas svědomí je samozřejmě poslední kontrolkou špatné volby.
    Píšu to proto, abych vyvážil případné sklony ke stejně tak nezdravému opačnému pólu při volbě svého jednání, který je dávno známý jako sebeobětování. Každý rozumně uvažující člověk by měl umět vyvažovat/volit takový svůj postoj (k čemukoliv), který není ani jedním extrémem – ani nesvědomitým oportunismem ani sebezničujícím sebeobětováním.

  3. komprador… koncovka dor mi evokuje španělské podstatné jméno… kompra-comprar = kupovat, koupit. Teď jsem zjistila, že to má další význam a to podplatit, uplatit, koupit si. Takže komprador (comprador) překládám jako podplacený, uplacený, koupený, zaprodaný, takže zaprodanec…

Napsat komentář