Řeč bude o politickém hnutí STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ. Vysvětluji oslí můstek – zkratku, kterou jsem ve své úvaze použil. STAN = turisté. Nejde jen o běžnou pomůcku turistů – stan . S politickou turistikou má tohle hnutí společného více.

Podívejte se na Rodný list tohoto zprvu bezbarvého politického spolku:

1) zrození STAN – podrobně o něm informuje samotné hnutí na svých stránkách :

https://www.starostove-nezavisli.cz/o-nas/volebni-program-a-ideova-vychodiska

2) pár slov k prvnímu vůdci STAN – opět „solidní“ údaje z Wikipedie:

https://search.seznam.cz/?q=petr+gazd%C3%ADk+%28politik%29&url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FPetr_Gazd%25C3%25ADk_%28politik%29&v=2&c=1&data2=FqBR2gFCUXo4CdwiPGS5M23FDZK2G7sZKhhutXWfn1Na7MuycLY_UYu0sZu_VLAErjKOG5H3y9Bj90wIZ0kTLQLBcLF19Y1orQeZnFwfTEyhOyN1xNjnMQtzHK0_Ol0om-NuLSziq6A3Ow0vMitLCL27IL

,

už z těchto dvou zdrojů po pozorném přečtení vyplývá mnohé. Ale pojďme dál:

3) kvantový politický skok „turistů“ nastává při posledních parlamentních volbách na podzim r. 2017. Souvislosti těchto voleb s globálními procesy ve Světě je jasná – ve Spojených státech nastupuje Donald Trump a trumpizmus a to samozřejmě nezůstává bez obranné reakce české agentury dlouhodobě živené a vedené přáteli Hillary a Billa Clintonových. Tady si dovolím nutnou odbočka k historii jiného českého politického subjektu – TOP09. Ten velmi souvisí s celou historií STAN. V parlamentních volbách 2017 dosahuje tato politicky odepisovaná clintonovská buňka v ČR = TOP 09 – zázračného vstupu do Parlamentu. „Zázrak“ se odehrál v posledních hodinách sčítání hlasů. Dokládá to veřejný hlahol z mainstreamu:

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/volby-2017-vysledky-top-09-miroslav-kalousek.A171021_165820_domaci_jkk

Ale k tomuto mediálnímu vysvětlení volebního zázraku TOP09 chybí to podstatné sdělení. Odehrálo se podobné divadlo jako v listopadových amerických volbách 2020 v 6 státech americké Unie. Tam bylo protiústavně přerušeno sčítání hlasů ve volebních centrálách těchto států a nasazen „neobvyklý“ postup sčítání – jak už ho známe z mnoha prokázaných zdokumentovaných postupů ve skandálních amerických volbách 2020.

V našich volbách 3 roky předtím to běželo trošku jinak:

– záhadná porucha sčítacího systému ve volební centrále FSÚ

– přerušení procesu sčítání na cca jednu hodinu

– náhlý příliv hlasů pro TOP09 od „zahraničních voličů“ a Prahy 1 a 2

– skok v posledních hodinách – TOP09 doslova prolézá do PS ČR z beznadějných 3,9 na 5,1 % . Zázrak, jak jinak.

Moje odbočka k TOP09 je odůvodněná – kádry z TOP09 jsou několikaletými zkušenými Učiteli a i Řídícími mladé nadšené party turistů, jak to vyplývá ze všech výše uvedených záznamů jejich historie. To na vysvětlenou. Vůbec bych politicko-školící schopnosti lidí ve vedení TOP09 nepodceňoval. Sami byli školeni na vysoké úrovni hned v prvních měsících a letech po listopadu 1989. A školitelé zdaleka nemluvili jen česky, ale i jinými světovými jazyky. Dohlížel na to školitel nanejvýš povolaný, dokonce s modrou krví.

Režisérovi volebního výsledku v ČR v r. 2017 tam prostě v Parlamentu ta „topka“ chyběla a musel ji tam jakkoliv dostat. Dostal. Prošli těsně i turisté, volební zadání bylo tedy splněno.

A tady začíná skutečný „kvantový“ politický skok, ale nejen těchto politických turistů. Oni sami o sobě nejsou politicky významní. Ale jsou nástrojem kvalitativní změny v metodě a hloubce vnějšího řízení politického vývoje v České republice.

Nejprve se mění vedení hnutí. Infantilního Péťu (jeho stereotypní „já tomu nerozumím“ ve většině televizních debat už asi bylo neúnosné) střídá reprezentativnější Víťa. Shoda příjmení s tykadlem kruhů okolo RFE (Svobodná Evropa) Lídou Rakušanovou je shledána médii jako náhodná, takže to nebudeme dál zkoumat. Ale co je podstatné, hnutí vyšlo z politické puberty a začíná podle mě plnit dlouho předem plánovanou roli na české politické scéně. Masivní změna ve vedení bratrské topky (odchod Mirdy a už zcela profláklého knížete) a jejich náhrada méně odpudivými figurkami – zdaleka není nesouvisející. Naopak. Tvoří se nová lidovější imidž tohohle zvenčí řízeného liberastního výsadku a pevného politického mentora turistů, a to včetně nezbytného všestranně použitelného Kašpárka ve vedení.

A tady už začíná osobní úvaha autora, proč tohle všechno probíhá….. Vracíme se zpět k turistům

Jak funguje vliv nadnárodního řízení na český politický systém?

Tento vliv je průkazný. Nejde tedy o to, dohadovat se, zda ano či ne. Užitečnější je zodpovědět si otázky PROČ a JAK. Na tu první je jednoduchá odpověď. Žádný stát, bez ohledu na svoji velikost a ekonomickou sílu, se nenachází ve vzduchoprázdnu. Jeho projevy velmi zajímají všechny blízké i vzdálené sousedy. Jde tedy o vliv geopolitický (pokud jde o sousedy blízké) anebo globální (pokud jsou těmi sousedy ti z vyššího patra řízení).

Na tu druhou otázku je také jednoduchá odpověď. Vliv běží přes vlivovou agenturu zahraničního řídícího subjektu. Agentura pracuje strukturně (adresně režimem příkaz a jeho splnění) i bezstrukturně (pomocí řízeného informačního vlivu). Čím je agentura schopnější, tím je vliv vyšší a hlavně stabilnější. A protože zahraničních zájemců o to, jak upravovat vnitřní chod věcí v ČR i její vnější politiku je více, je více i agentur zahraničního vlivu. Spolupracují, jen když je to nezbytné a pro spolupracující užitečné. Jinak každý za sebe.

Kádry představující tuto řídící subkulturu jsou všude, na všech úrovních řízení. Nejen v exekutivě, ale i v soudní a zákonodárné moci. A co je velmi důležité – ve všech sférách ekonomické infrastruktury státu, tedy v subjektech malých i velkých, ale především těch

s majoritou zahraničního vlastníka.

Někdy jde o zkorumpované zaprodance, někdy o naivní disciplinované slabochy netušící komu slouží. Často stačí k přesvědčení i menší kompro. A co je podstatné – všichni vykonavatelé těchto dílčích zahraničních vlivů se aktivizují a usměrňují přes práci politických subjektů (stran, hnutí) vždy periodicky před volbami všeho druhu. Zdaleka ne jen parlamentními.

Aktuální úkol: vnější vliv je potřebné rozšířit a integrovat

Státnost ČR je exekutivně řízena po dvou liniích: státní a územně samosprávní.

Obě linie řízení mají svoje výkonné řídící struktury, deklarativně nepolitické, reálně však striktně politické. Politickým nástrojem vlivu na obě větve exekutivy jsou politické strany a hnutí. Politický vliv ovšem potřebuje nezbytné ekonomické zázemí. Proto každé nové volby končí pravidelnými „porody siamských dvojčat“ povolební EKONOMIKY+POLITIKY. Starý rituál tzv. demokracie, dal by se nazvat jednodušeji:

Společně ke korýtkům s bohatou krmí od našich voličů.

Potvrzují se předvolební „bratrstva“ a vznikají i bratrstva nová. Tenhle podstatný proces prorůstání až k úplnému srůstání politické a ekonomické moci už volbami vyčerpaná veřejnost nesleduje a ani sledovat nemá. Přestože právě tady vzniká podstata „ukradení státu“ jeho občanstvu a co je horší – přivlastnění si jeho důležitých kompetencí ruku v ruce domácími i nadnárodními „správci“.

Výše zmíněný ústavní princip řízení státu (centrální a územně-samosprávný) automaticky generuje dva konglomeráty ekonomicko-politické moci:

– na centrální úrovni

– na územně samosprávní úrovni

Pro domácí „sosající“ je celkem jedno, odkud peníze tečou, hlavně že tečou. Ale ti zahraniční (nadnárodní) mají větší apetit:

Propojit oba konglomeráty politické a ekonomické moci na místní i centrální úrovni a dokončit tak proces integrace nadnárodního vlivu od místní až po parlamentní úroveň. Propojit takto „upravenou“ českou politicko-ekonomickou scénu přímo s nadnárodními řídícími strukturami je už hračkou. Česká republika dokončuje svoji desuverenizaci. Dokončí ji?

Když jsem si před cca 15 lety kladl otázku, jak může nějaký politický mozek zakládat stranu z lokálních a regionálních exekutivních politiků, nenašel jsem odpověď. Zdálo se mi to podobně hloupé, jako kdyby někdo zakládal „Hnutí ministrů, náměstků a vrátných z ministerstev“. A přitom právě tahle krycí pláštěnka byla tou nejlepší, jakou trpělivý a zkušený sadař mohl zvolit. Letos chce, podle indicií, začít sklízet ovoce.

Předvolební politické sňatky a role STAN

Česká politická scéna je v silné turbulenci už od loňského roku. Mění se její podoba. To, co stačilo a vyhovovalo před čtyřmi lety – to je pryč. Silný stabilizující volební střed – hnutí ANO – do nejbližších let ztratilo svoji hlavní roli. Stabilizační. Česká republika už nemá před sebou další období stabilizace, ale naopak – rozhodování, jaký azimut zvolí. A nadnárodní řízení nehodlá jen přihlížet, jak se při podzimních volbách rozhodnou ti nespolehliví Češi. Už dvakrát „selhali“ a nezvolil správného prezidenta a při posledních volbách tak nějak poplivali ty „krajně demokratické“ strany na chvostu volebního pelotonu, proto bylo některým zaostávajícím, jak píši výše, možná dopingem pomoženo ke vstupu do Parlamentu.

Tato, tzv. demokratická část politické mapy, proto dala již vloni hlavy dohromady (včetně těch hostujících zahraničních) a pojistila se přeměnou ze dvou relativně prosperujících subjektů a tří outsiderů na dva bloky, které reprezentují šanci dostat se do parlamentu a spolehlivě plnit zadané úkoly zahraničních kurátorů:

Blok Piráti + STAN a vedle nich blok ODS, KDU-ČSL spolu s nesmrtelnou revitalizovanou TOP09.

První neoliberálové bruselsko-atlantického střihu, druzí pseudokonzervativci silně orientovaní především na německo-rakouské vůči Čechům historicky „přátelské“ relikty z dob Rakouska-Uherska a především protektorátu Böhmen und Mähren.

Heimat ano, zájmy Čechů ne.

Blíže jsem o tom psal v článcích

https://kob-forum.eu/2021/03/06/quo-vadisstredni-evropo-1-cast/ a zde

V konečném důsledku je úplně jedno, které z výše uvedených uskupení si eventuálně sáhne na moc a nebo dokonce volby vyhraje. Určitě půjdou do spolupráce. Jsou to političtí pohrobci Havlovy České republiky. Naprosto zřetelný protinárodní konglomerát, rozkročený pro jistotu na obou nohách nadnárodního řízení naší republiky:

– z Bruselu, řízené stále po linii Londýn + Washington

– z Berlína a Vídně, metropolí, s nimiž si Češi užili v historii dost.

Osobně vidím jako nebezpečnější prvek předvolební scény „odredované turisty“, a to právě proto, že mají v sobě zabudovanou tu výše zmíněnou pojistku skutečně plošného propojení ekonomicko-politických vlivových skupin od místní až po republikovou úroveň. Nebo se snad mýlím v tom, že první STAROSTÍ starosty je napojení na existující ekonomickou infrastrukturu jemu svěřeného lenního území? Samozřejmě – ve jménu „svého lidu“. Ovšem čest mnoha čestným a čistým starostům a zastupitelům, je jich též dost.

Ten dredový markant tohohle bloku je dobrou mucholapkou pro prvovoliče. Častá odpověď na otázku: „Proč je volit?“ zní přes opar marjánky:

„… sou správný vole, že jo…“

Stačí to jako kritérium volby pro mnohé z generace 1989+. Provinění rodičů i prarodičů vůči ne-výchově svých zpitomělých dětí, které nás může stát poslední zbytky toho „českého“ v naší oslabené státnosti.

Zde je namístě článek věnovaný jednomu subjektu české volební scény a jeho krátké genezi – ukončit . Dále už by to bylo o scénářích volebního podzimu 2021. Určitě se pokusím napsat článek i na toto téma, ale ještě je brzy. Čeká nás mnoho událostí především v blízkém i vzdáleném zahraničí, které budou spoluurčovat anebo přímo určovat do posledních okamžiků před českými volbami jejich výsledek. Neposlouchá se to zrovna dobře, ale je to realita. Na závěr jen zopakuji důvody, proč se dívat na tenhle už dospělý turistický kroužek jinak, než před minulými volbami:

– je to politický projekt bez zřetelného občanského programu, zato s přesně stanoveným cílem

– plní roli integrátoru ekonomicko-politických klanů v celé vertikále řízení státu

– je jednoznačně orientován mimo zájmy občana ČR

– tvůrci ho přilepili k zviditelňovanému „bráškovi“ jak spoluzavazadlo, ale velmi důležité.

Hodně popřemýšlejte, mládeži, než jim to tam „hodíte“. Za zástupem jejich volených poslanců se zřetelně rýsují :

Bruselské paláce Evropské Unie a také Socha svobody

Chcete je ?

21 komentářů


  1. Author

   Píšu o tom pořád . COVID operace je univerzální nástroj řízení.
   V ČR je použit ke kvalitativní změně politické scény . Postupné vypaření ANO a Babiše osobně a náhrada ostřeji profilovanými subjekty prozápadními a provýchodními . Ty druhé se teprve profilují. Střed nebude potřeba, protože žádný (v rámci Evropy) prostě nebude. Ale netvrdím, že to proběhne hladce. Může dojít k rošádě Babiš-Havlíček a ANO se zastabilizuje na středolevé pozici.
   Jinak ta hymna jen potvrzuje řečené. Všechny prostředky jsou vhodné. Slévá se politický a „lidový“ Antibabiš. Je to velká historická zkušenost a potvrzení skutečné role COVID operace. Přesto bych nejásal, být namístě jejich organizátorů. Hostinský s účtem ještě nepřišel , teprve ho sčítá..

 1. Excelentní popis trojských koňů na české politické scéně, Bolete. Jak správná je moje úvaha, že budou muset občané tohoto státu nejdříve klesnout na úplně dno, a až poté budeme moci stavět novou společnost na nových základech? V Rusku si v devadesátých letech mnoho lidí na dno sáhlo, proto věřím, že se gosudára Putina jen tak nebudou chtít pustit. Tady zatím nic takového nebylo. Proto, ač to píši se smutkem u srdce, už jen kvůli svým dětem, si myslím, že si tím také, jako Rusové, projít musíme. 🙁 Mýlím se?

   1. Otázka kde dno končí.
    Bod, od kterého se již nedá odrazit zpět.
    Z toho jak chápu mentalitu českých lidí, jsme na hraně zlomu.

    Nový Systém je navržem velmi chytře, hlupáčkům nabídne relativně pohodlný, i když dočasný, život – ale o té dočasnosti dozvědí později a ještě s ní ve své tuposti budou souhlasit.

    V dlouhodobém výhledu se tento NWO Systém jistě zhroutí zásluhou lepší koncepce života, ale ty škody co napáchá. Již zde máme defacto jednu nepoužitelnou generaci, druhou nepoučitelnou a třetí pomalu odchází na odpočinek – a ta bez možnosti/schopnosti si dohledat informace na tom taky není moc dobře.

 2. Author

  Ano, snaha rozšířit politický vliv z centrální úrovně do regionů a na místní úroveň tu byla vždy Ale toto, co popisuji, je systémová „kvantová“ změna. Z bezstrukturního vlivu „centrum-regiony“ přes jednotlivé neorganizované korumpované jedince, vesměs jen penězi a příslibem zařazení do centrální elity, se přechází do nové fáze, ke strukturnímu vlivu propojením obou konglomerátů řízení, které bylo na regionální úrovni pečlivě budováno. V tom byla podstata mé úvahy. POZOR – nazrává velký mocenský skok.

    1. neb jejich cílem je skutečně jedna strana, jeden řídící aparát, a to celosvětově. Zkušenosti z řízení komunistických stran by byly využity. Není plánováno divadlo dvou či více stran.

     Průmyslová revoluce č.4, pupeční šňůrou spojená s Velkým Resetem, Green Deal… má mnohem hlubší dopady než je věřejně uváděno. V důsledku celý koncept vyžaduje centrální řízení všeho, a to co popisuješ k tomu vede – vytvořit strukturu bez ne-zcela ovládaných mezičlánků, byť zpočátku půjde o mafiánskou strukturu.
     Ale mohu se mýlit s úvahami.

 3. Boletusi, díky za již standardně výbornou analýzu. Plán 5-té kolony je jasný. STAN má Pirátům skutečně zajistit propojení na regiony, protože je to hlavně strana „velkých měst“. Dovolím si pouze polemiku v tom, že to není nic nového. Toto propojení se vytvářelo již dříve, původně k financování pol. stran, ale následovalo i přímé regionální řízení v zájmech vnějšího řízení. První kdo to uvedl v život byla ODS (to bylo ještě převážně v zájmu lokálních podnikatelských mafií), ČSSD již byla plně řízena z vnějšku a regionálním propojením se řešilo především financování. KDU a TOP09 začali v regionech realizovat i propagandu zaměřenou na plánovanou likvidaci státu. To je moje pozorování ze severočeského pohraničí.

 4. Author

  Skepse a depka není recept, i když je pochopitelná. Je mi sedmdesát a vím, že si toho Světa po skutečném restartu asi už moc neužiju. Takže jeden problém s motivací jsem si zodpověděl. Ale mám 6 vnuček a tyi mě motivují k optimizmu a k práci na změně.
  Nemyslím si, že těm mladým tenhle virtuální svět vydrží nějakou významnější dobu. Nemá už jak a nemá už z čeho. Spíše, než jeho přetrvávání se bojím extrémně vysoké frustrace jeho fanoušků a současně obětí při jeho historickém skonu.

  1. Je tu jeste jedna varianta. Pokud se globalni politicke klima zasadnejc zmeni tak, ze bazine dojdou penize, potom je mozne, ze skonci finanacovani turistu a hlavne financovani medialni kampane, ktera je protlacuje a vsechno bude jinak. Samozrejme to neni jistota, ale nenulova sance tady je. I kdyby to ten domoblok ziskal vetsinu, tak stejne nebudou mit absolutni moc a pujde jim to pomalu. Bylo by to sice neprijemne, ale spousta lidi by behem tech 4 let pochopila. Navic celosvetova situace je az tak turbulentni, ze se da tezko cokoliv odhadovat na 4 roky dopredy. Planu je spousta, ale jejich realizace nemusi vubec dopadnout. Takze jako Ty, jsem plny optimismu.
   Jeste jsem chtel dodat nezavisly postreh. Spousta lidi v mem okoli trpi az patologickou nenanivisti k premieru Babisovi. Typicky priklad schematu vinik, obet. Zbavme se „vinika“ a bude dobre. To je samozrejme blbost, Babis neni vinik a i kdyby byl, tak jeho zamena nic neresi. Ta nenavist nabyva az uz rozmeru, jako kdyby ti lide bylo v hypnoze. Asi tak silny ten egregor je, ze dokaze tohleto zpusobit. To je vysledek informacni valky, kterou tady v te bitve zatim nase media vyhrala. Valku nevyhrajou, protoze v dalsich bitvach uz nebudou mit takovou moc. Sitauce se vyvyji rychleji, nez vetsina naroda je schopna vubec predikovat. Predikovat muzeme omezene proto, ze nemame k dispozici vsechny dulezite informace. Teda abych nemluvil za vetsinu, tak u mne to tak je.

   1. Author

    Možné je v této turbulentní době i to, co jsme vždy považovali za nepravděpodobné. Stalin používal osvědčenou metodu
    srovnávání „strategie přání“ se „strategií okolností(možností)“.
    EÚ není obsahově užitečná skutečně vůbec nikomu.ale současně její rozpad defacto způsobí v určité části globálního řízení vznik „bílého místa“, kde globální řízení prostě ztratí své schopnosti. Proto ji udržují ve stavu klinické smrti, aby nikomu moc nepřekážela a dělala dojem pevného společenství. Teď to zažili v USA a byli donuceni „strategií okolností“ přijmout variantu BIDEN a za pochodu vše měnit . Ale jsou už zoufale neřízení-schopní.
    Výsledek ? Zase je to na Putinovi, jak tento gordický uzel rozetne.Něco mi ale říká : DOŠLA MU TRPĚLIVOST a skutečně to rozetne.

    1. Rychlost změn přicházejících z vnějšku může naší 5-kolonu přivést do izolace. Pokud by se dostali k moci, zůstanou pravděpodobně jako pověstný „kůl v plotě“, jako vedení KSČ s v 89-tém. Jenže s tím rozdílem, že komunisti přijali strategii okolností, ale ta dnešní turistická svoloč nebude na lidi brát žádný ohled – budou působit velké škody národu a státu. Proto je velmi žádoucí, aby ANO přežilo.

 5. Ľudí omrzelo že mali „len“ čerstvé jablká z našich záhrad a mohli ísť len do Juhoslávie.
  Tak sa vzdali štátu , budúcnosti a dôstojnosti aby mali ananásy a mohli chodiť do sveta.

  Tak nakoniec kupujú „BIO“ jablká za 3x drahšie a chodia prevažne do Chorvátska.
  Jeden by sa na tej tragikomécii aj zasmial , nebyť tam tej tragédie.

 6. Boletusi, k té poslední větě je z řad mládeže s volebním právem jednoznačná odpověď – ano, chceme Sochu svobody, chceme ještě víc Evropské unie. Rodiče těchto voličů cinkali klíčemi, aby se zbavili nenáviděných komunistů a vlivu Ruska, což pro ně byly nesnesitelné životní podmínky. Díky jejich idolu – USA a západu vůbec, mohou v létě na jeden týden odložit hadr na podlahu, kterým smýčí páníčkovy komnaty, a vyrazit do Chorvatska k moři. A když páníček svolí, tak i na týden v zimě na hory. Nikde nemusí potupně stát na hranicích, protože jsou součástí svobodného světa. A doma zase rychle vydělávat, aby byly peníze na hypoteční splátky. Tahle generace už vychovala další, ještě demokratičtější a ještě více osvobozenou od zatuchlých vědomostí minulých dob. Pro ně jsou tito turisté ideální a jedinou volbou.

 7. Vyníkající analýza, Boletusi. Díky za odvedenou práci.

  Zde jen přidám dnešní článek ze seznamu, který je ukázkou toho, jak je český volič zpracovávan pro příští volby. Jak rádoby nenápadně je voličovi podsouváno, kdo by v příštím volebním období měl rozhodovat o jeho osudu. Čánek nese titulek:

  „Rusové chřestí zbraněmi. Jsou nebezpečím pro Česko? Ptáme se budoucího premiéra“

  A hned v úvodu nám dávají tři možné kandidáty na toho premiéra, jako kdyby mezi ními byl nějaký rozdíl:
  „Jaký by byl vztah Česka k Rusku a jak by vypadal tendr na Dukovany, kdyby vládl Ivan Bartoš, Petr Fiala nebo Robert Šlachta? Zeptali jsme se“.
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/volby-2021-otazka-pro-pristiho-premiera-149304

  Ta drzost presstitutek a těch, kdo je platí je neskutečná…

Napsat komentář