Nejprve vysvětlím, proč jsem si k článku sedl. Na konci letošního března mě jeden politický subjekt požádal o zodpovězení asi kardinální otázky každého politického subjektu před volbami. Otázka zněla :

Jaká je politická poptávka většinové společnosti – co lidé dnes postrádají a co žádají od současných politiků + jakým směrem se „přelévají“ tzv. kritické nálady a „tekutý hněv“ voličstva? “

Tazatelé jsou mi politicky blízcí, řadí se k těm, co chtějí resuscitovat naši zašlapávanou českou státnost. Proto mě jejich otázka nepřekvapila a rád jsem jim svůj názor poskytl.

Po dvou měsících, velmi událostmi bohatých, jsem svoji odpověď trochu aktualizoval a sedl k tomuto příspěvku. Nemá to být agitka pro žádnou skupinu soutěžících v letošních volbách. Spíše prostředek k uklidnění, střízlivosti a rozjasnění pohledů těch, co se rozhodnou nejen k volebním urnám jít, ale i smysluplně volit.

Zadání otázky popisuje scénku z obchodu, kde prodejce (politik) nedisponuje znalostí poptávky zákazníků (občanů). Co je horší – někteří zákazníci nepotřebují ani osobu prodejce a stačí jim zboží (záruka určitého stavu společnosti) v regále a platební karta (loajalita k systému). Až tam se dostal vztah mezi občanem a politikem. Takže první část věty zadání odpovídá minulosti 10-15 let staré. Už poslední volby to potvrdily. Nejvíce – zhruba 1/3 hlasů si odneslo nepolitizované programově bezvýrazné a nekonfliktní ANO se svým BUDE LÍP a sloganem Stát lze řídit jako firmu. Nabídka byla laděna do společenské atmosféry r. 2017. Hlavními tématy byly: migranti a velký tlak na potlačení ambic V4 sehrávat emancipovanou roli nejen ve střední Evropě. ANO zafungovalo jako stabilizátor scény a spolehlivý neutralizátor všech výraznějších vybočení všemi směry. Osoba A. Babiše navíc splňovala to, na co si Češi tradičně potrpí. Celebritu, tentokráte z byznysu. Tleskali Havlovi, tak proč ne Oligarchovi z lidu AB? Na Hradě setrval M. Zeman jako garant maximálního udržení povolené suverenity našeho státu. Babiš se profiloval jako druhý tandemový spoluhráč do čela exekutivy. Dlužno říci, že dlouho to fungovalo a česká vnitropolitická situace byla poměrně klidná. Migranti nepřišli a V4 poměrně úspěšně odolávala tlaku na podřízenost Bruselu. A přitom to AB dokázal prodávat nikoliv jako politik (on to ani neumí), ale jako byznysmen pověřený dočasně politickou rolí. Tahle parketa mu přesně sedí.

Nevěnuji se Babišovu ANO zbytečně. Je to indikátor pohybu uvnitř české politické scény nejen před 4 lety, ale i nyní.

Nemá smysl srovnávat jak domácí, tak i zahraniční politickou scénu 2017 a 2021 jako podobnou. Změnilo se úplně vše a co se ještě nestačilo změnit, tak se k tomu blíží :

Hlavní ukazatele v zahraničí:

– další všestranný úpadek EÚ jako celku i většiny států zejména staré Evropy;

– šoková povolební perestrojka USA se znaky úplného rozkladu a pádu impéria;

navazující závěr fungování PaX Americana včetně postupného rozkladu jeho řídící agentury ve většině zemí. Nastupující deamerikanizace řízení;

– krachující silová politika atlantistů vůči Rusku (Karabach, Bělorusko, Ukrajina);

– rychlý a zřetelný růst suverenity RF na 6. až 4. prioritě řízení;

– přechod Ruska z pozice spoluúčastníka do pozice řídícího subjektu globální politiky. Ukazatelem změny jsou dva projevy Putina – Na Davoském fóru a Federálnímu shromáždění;

– stabilizace vztahů Ruska s většinou států a uskupení Světa. Jediná výjimka – kolektivní Západ + Japonsko;

– rozpoutání 1. etapy Great Reset – operace COVID 19 – a její „zamrznutí“;

– rozběh protioperací, které Great Reset prakticky paralyzují (Greater Reset);

– pokračující tlak kolektivního Západu na země V4 s cílem zabránit jejich postupné obrátce na východ Poslední zásah – Vrbětice a pokus o paralýzu diplomatických vztahů zemí bývaké RVHP s Moskvou;

… dá se pokračovat, ale i tohle ukazuje velmi dynamickou změnu globální situace oproti roku 2017.

Hlavní domácí ukazatele :

– zřetelná profilace a aktivizace protinárodní 5. kolony. Je řízena ze zahraničí a to ze dvou center:

1. tradiční atlantické řízení z osy Londýn + Washington, převodní pákou je Aspen institut, hlavní protagonisté především na ministerstvu zahraničí, ale později po zahájení operace COVID i na ministerstvu zdravotnictví a jeho organizacích, ministerstvu školství. Samozřejmě, silně jsou zastoupeni i v zákonodárných sborech, zejména Senátu, u silových složek – zejména Policie ČR, na soudech, státních zastupitelstvích atd. Pokud si někdo myslí, že fabuluji a straším – stačí sledovat chaos v posledních měsících a dnech. Vrbětický výbuch zafungoval velmi efektivně a prezident svým projevem k němu rozpoutal “velké hemžení”;

2. řízení z EÚ přes německé a rakouské revanšistické kruhy a jejich „brášky a sestry“ i u nás. Stačí si vzpomenout na našeho bývalého ministra kultury a jednoho z iniciátorů majdanů i se svojí rekvizitou “strýčkem Brady”. Má novou roli.

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/lichtenstejsko-cesko-honorarni-konzulat-ministr-herman.A210505_172648_zahranicni_lesa

– prozápadní a protičeská část politické scény se strukturovala do dvou uskupení, která zastupují obě větvě zahraničního řízení. Je to příprava na převzetí exekutivní moci ve volbách 2021. Spolu a koalice Piráti se Starosty. Blíže o tom píši v článku.

– na opačné národně orientované straně politické scény se z parlamentních stran zřetelně profiluje jen SPD, uvnitř potenciálně pronárodních uskupení ČSSD a KSČM pracují velmi intenzivně vnitřní síly, které mají strany dostat pod úroveň 5%-ní volitelnosti. Hamáčkovo křídlo + křídlo mladokomunistů. Dedukovat u ANO lze jen postupný pokles zájmu o jeho roli. Profiluje se „nijak“ a trpně přijímá „facky“ za velmi demoralizující průběh operace COVID. Až to dělá dojem, že schválně?

– pokračuje sociální rozklad společnosti úplně na všech stupních a úplně ve všech oblastech života. Jsou narušeny sociální vztahy a vazby od rodiny až po stát, od předškolních dětí až po seniory a zřetelně byly rozbity i vztahy mezigenerační.

– organizátoři operace COVID přes svoji 5.kolonu zaútočili kromě zdraví obyvatelstva i na druhý pilíř stability – vzdělávání nastupující generace. Model „nového školství“ v podobě převahy distanční výuky nad rolí učitele jako vzdělávací autority se prosazuje velmi agresivně. Doplňuje započatou 1. fázi likvidace vzdělanosti – tzv. Inkluzi.

po zdraví a vzdělanosti je na řadě i ekonomika a selektivní likvidace zejména českých článků ekonomiky a zejména malých a středních podniků. Je to účinný prostředek agrese na 4. prioritě, ale výsledky se promítají i na vyšší priority řízení.

– naprostá většina občanů je zklamána a frustrována z nefunkčnosti a asociálnosti politického systému. Stejně tak ale naprostá většina občanů nechápe skutečnou podstatu kolapsu post-Listopadové České republiky. Hledá se obětní beránek.

I tyto domácí znaky ukazují, jak radikálně jiná je i vnitrospolečenská situace v ČR dnes oproti roku 2017.

A nyní k zodpovězení otázky v zadání. Jsou vlastně dvě :

A) co chce ZÁKAZNÍK = OBČAN ?

B) co odmítá ZÁKAZNÍK = OBČAN ?

Termíny jako „politická poptávka“, „většinová společnost“, kritická nálada“ a „tekutý hněv“ zní korektně a kultivovaně, ale zcela mimo společenskou „mísu“. Možná se hodí do nějaké sociologické studie, ale člověku přeživšímu 30 let Sametu to akorát hne žlučí. Zbývá torzo zadání, řečené v mé zlidovělé interpretaci bodu A) Co, k sakru, ten občan pořád hledá, žádá a co mu ti politici dosud nikdy nedali?

A z vlastní iniciativy jsem tam dal i ten logický protipól v bodu B) – Čeho má ten zatracený a věčně nespokojený český kverulant plné zuby a už to rozhodně nechce zažívat ?

A ta třetí otázka je moje osobní – proč ta souvislost s volbami ? Copak tyhle otázky nezní každý den 24 hodin? Jaký je rozdíl mezi občanem a občanem-voličem? Neměl by být žádný! Položil si někdo otázku, proč na české politické scéně už dlouho nejsou HVĚZDY-stálice, ale jen KOMETKY, které v jednom až dvou volebních obdobích prostě nejdříve zazáří a potom shoří a zmizí. Náhoda? Ne – kvalitní řízení z vyšší úrovně. Cíl tohoto vnějšího vlivu. Nedopustit dlouhodobý rozvoj společnosti. Nedopustit přijetí „společenské smlouvy občanů“ na tom, v jakém státě si přejí žít.

Stručně, bez servítků a neakademicky odpovídám na obě otázky. Záměrně se nepouštím do detailů. Na tu třetí už jsem odpověděl. Pokud se někdo z čtenářů pohorší nad mojí drzostí dedukovat za občany – beru to a také si to uvědomuji. Mluvím především o lidech českého a moravského venkova – mezi nimiž už nějakou dobu žiji, vidím je a naslouchám jim.

ad A) – CO CHTĚJÍ OBČANÉ

viditelnou, osahatelnou a hlavně zrealizovanou alespoň JEDNU změnu v libovolných výše popsaných zdecimovaných a zdegradovaných oblastech každodenního dne. To jde realizovat i mimo Parlament na občanské úrovni. Mimo voleb. Příklady jsou a fungují (kupř. Iniciativa Pravda o vodě). Ne Havlova nepolitická politika. Pravý opak.

Angažovanost a aktivita každého občana i v těch nejmenších společenských aktivitách. Tady se rodí řídící kádry a tady i mají příležitost vyrůst a otlouct si patřičně i čelo. Čas není nepřítel. Čas je spojenec změny. První realizovaná změna „přesvědčí“ občana, že ne politika, ale konkrétní lidé tuto změnu zrealizovali a že má smysl je podporovat, protože oni podpořili JEHO. Okřídlené heslo „podporujte svého šerifa“.

dlouhodobý výhled (koncepci), jaký stát a jeho dílčí segmenty nabízejí tito aktivní občané svým spoluobčanům ke společné tvorbě. Poslechněte si hymnu Aliance národních sil (V+W – Až nás půjdou miliony…) – je o tom.

https://ruvid.net/video/proti-v%C4%9Btru-jaroslav-je%C5%BEek-jan-werich-ji%C5%99%C3%AD-voskovec-czechoslovak-anti-fascist-song-7B4ZIhj7uaI.html

permanentní společenskou diskusi na úplně všech úrovních, jaký život a v jakém společném státě chceme žít. Opět lze realizovat od nejnižší místní úrovně nejrůznější formou a chce to jen rozptýlenou strukturu aktivních lidí, iniciátorů. Právě v období mimo voleb – to je doklad o nevypočítavosti a skutečném zájmu změnu provést. Občan žije stejně nedůstojně v celém 4-letém mezivolebním období, a nejen půlroku před Dnem parlamentních voleb.

– teprve z těchto výsledků veřejné a dlouhodobé diskuse vystoupí to základní: koncepce Státu přijatá většinou občanů, a z ní lze začít systematicky připravovat jednotlivé opěrné nosníky Nové státnosti. Hloubka rozdílu přání občanů a prožívané reality ukáže, zda se bude stavět „na zelené louce“ anebo půjde o hlubokou rekonstrukci státnosti. Až tady začíná prostor pro volební aktivity.

– skutečné společenské (ne politické) vůdce, prokazatelné kádry s čitelnou minulostí a doloženými výsledky ve prospěch celku. Vše pod občanským drobnohledem.

viditelný systém růstu a pohybu těchto společenských vůdčích autorit, doslova kádrové líhně. Ne stranické, ale společenské. Opět pod veřejnou kontrolou.

Pokud vám budou rozliční političtí Brouci Pytlíci tvrdit, že to, co píši, je idealizmus, žeňte je svinským krokem. Velmi se tohoto „idealizmu“ bojí, Potřebná kádrová změna je shazuje z piedestalu pseudoelity, která nemá proč podléhat veřejné kontrole. Autorita totiž není totéž, co elita ! Klidně si udělejte malou anketu mezi „lidem prostým“ a budete překvapeni výsledkem. Lidé chtějí zpět svůj stát ,vidí, že jim byl touhle pseudoelitou ukraden.

Dobře to popsal kolega @Kaktus ve dvoudílném článku

Ad B) CO OBČANÉ ODMÍTAJÍ

tradiční polistopadovou politiku 4-letých krátkodobých nekoncepčních parlamentních hrátek. Pojem „demokracie“ se pomalu, ale jistě stává nadávkou, stejně jako se Havlova průpovídka o Pravdě a Lži stala nepěkným doprovodným sloganem smutné polistopadové historie;

projevy pohrdání slavnými body v české minulosti;

– neustále podsouvanou a vnucovanou národní „malost“ a k tomu souběžně servírovanou velikost našich dávných německých anebo rakouských kurátorů;

– určování od našich „spojenců“ (z povinnosti), s kým se mohu kamarádit a kdo je náš předem určený nepřítel. Skutečné přátele a skutečné nepřátele jsme si dokázali ve své historii vždy určit sami a nepotřebovali jsme k tomu doporučení a diktát zpoza oceánu;

– otevřené gumování historie, kterou ještě nemalá část našich občanů prožila a je schopna ji pravdivě popsat a předat nastupující mladé generaci;

– otevřenou genocidu výchovy (útokem na rodinu) a vzdělávání (útokem na školský systém) nastupující generace a trvalou snaho rozeštvat rodinu a školu a dostat je do trvale konfliktního vztahu.

Útok na naše děti a vnuky je nejzřetelnějším projevem fašizace moci a aktivní a konkrétní občanský odpor by měl být tím hlavním heslem do nastávajících voleb. Kdo toto heslo uchopí a převede ještě před volbami do praktických kroků, které si veřejnost bude moci osahat – může spolehlivě vyhrát volby . Na tohle rodiče a prarodiče slyší a jsem přesvědčen, že tomu dají i své hlasy.

Jde jen o to, zda má zodpovězení otázek v zadání sloužit zadavateli ke tvorbě dlouhodobé společenské strategie anebo jen volební taktice k volbám 2021.

49 komentářů


 1. Author

  @Vabio Ano , jsem aktivní člověk.Vždy si rozmýšlím, kde a proč být aktivní. bez vnitřního jitření.
  Tvůj pohled si najde nepochybně řadu příznivců , můj také.
  Debata je u konce , jen mě mrzí, že jsem se nedozvěděl, zda máš děti ( vnoučata ) . Ten článek jsem adresoval především rodičům a prarodičům.

   1. Author

    @6p
    nehledal jsem souznění, napsal jsem ZAMYŠLENÍ.
    Domnívám se, že máme rozdílné chápání obshu slov „systém“ a „systémový“ a zejména obsahu slova „změna“ . Z toho vyplývá i dichotomie mezi mnou a Tebou (Vabiem,chjo) . Nic tragického ,zamysleli jste se a dospěli ke svému rozhodnutí.
    Já jsem nikdy nepřesvědčoval své okolí, aby měnilo „nečinností“, prostě to neumím a ani nechci to zkoušet. . Z fyziky si dobře pamatuji ,že rekce je odpovědí na akci . I když i tento fyzikíální zákon chtějí z učebních osnov vypudit jako nepotřebný. bez reakce není akce. A neúčast
    (bojkot) v případě voleb je za stávající volební legislativy na příkladu Senátu odzkoušen jako kontraproduktivní. Ostatně- volba prezidenta už dvakrát potvrdila, že lze i systémově dosáhnout přijatelného řešení.

    1. Kdyby nebyla ve druhem kole poslednich prezidentskych voleb rekordni ucast, tak jsme tam nemeli Zemana. Navic si tim koleckem clovek sam o sobe projde a musi o tom premyslet, koho volit a proc. Taky se o tom bavi se znamyma, muze prihodit nejaky svuj relevantni nazor a neco ovlivnit.
     Tady nejsme na Ukrajine po puci, tam mozna chapu VVP, ze propagoval nechodit k volbam.
     Nazor, ze na volby kaslu, mne prijde dopredu porazenecky. Nic neovlivnim, stejne to zfalsujou, atd.
     Pak by nic nemelo cenu. Aspon tim, ze volim a koho poslu nejakou informaci do noosfery – ma to smysl.
     Na Slovensku maji p-rezidentku takovou, jakou maji, z dusledku male volebni ucasti.

    2. – Vabio tu dle mého mínění dokázal vysvětlit další z dosud nedotknutelných dogmat: O účasti ve volbách.
     – Nejedná se o nečinnost (ve Tvém smyslu chápání toho slova). Jedná se o jiný způsob řešení situace na kvalitativně nejméně stejné úrovni jako to řešíš Ty, jakékoliv srovnávání vynaložené energie je zavádějící a nepatřičné. Co to má společného s řešením problému, že je někdo zajíček Duracel? Je to také akce, která také vyvolává reakci, nebo tady najednou fyzika neplatí?! Nebo chceš počítat vynaložené Jouly?!
     – Senátní volby by i při stoprocentní účasti dopadly tak, jak dopadly při neúčasti. Stejně tak zvolení prezidenta. Vyhrál by, i kdyby ho nevolil nikdo. Je-li teď prezident přijatelný, není to výsledek činnosti voličů.
     – Mám pocit, že volby odvádí příliš mhoho pozornosti občanů, kterou by mohli vynaložit jinde a účelněji. Kde a jak? To jsou ty správné otázky, které systém nesmí připustit a ani v této diskusi připuštěny nejsou. Díky i Tobě.
     – Bolete, já bych si jen nebyl jistý, jestli to „probouzení potomků Tvých přátel právě účastí ve volbách“ nebude mít právě opačný vliv.
     – Je to stejné jako s těma „pravdama“, např. :
     První „pravda“: Covid je přirozený.
     Druhá „pravda“: Covid je umělý.
     A pravdou je, že Covid není!
     Nebo:
     První „pravda“: Alkohol pijte jak chcete.
     Druhá „pravda“: Alkohol pijte umírněně.
     A pravdou je, že alkohol se nemá pít vůbec!
     A v tomto případě voleb:
     První „pravda“: Volte si své zástupce.
     Druhá „pravda“: Volte, nebo svou neúčastí volíte proti sobě.
     A pravdou je, že nic neovlivníte, jenom vyčerpáte svou chuť nečím přispět.
     – Když vás nějaký stokilový rváč vyzve na férovku, půjdete si dobrovolně pro nářez?
     – Ti dva chodci, co jsi uvedl, není to úplné. Ten co čeká na povoz, se ho také může dočkat.

     1. Author

      @ 6p Lze to říci stručně a jednoduše : „já @6p volit nepůjdu , protože jsem přesvědčen o neúčelnosti takového kroku.“
      Argumenty máš, já je neakceptuji, ale respektuji. To ostatní je majda mimo článku k volbám .
      Nikde v článku nevyjadřuji jistotu, ale své přesvědčení. To je rozdíl. Svojí odpovědí si s ním ale nehnul ani o kousek. Takže Ti jen potvrdím, co jsem ve svých odpovědích psal.
      Zkus napsat svůj vlastní článek jako oponenturu ,sám si změříš svoji názorovou přesvedčivost. Tady na fóru máš jedinečnou příležitost.

     2. Omlouvám se, že si dovoluji vstoupit do této výměny názorů, není v tom nic osobního, je to jen trošičku znepokojivé.
      …“– Když vás nějaký stokilový rváč vyzve na férovku, půjdete si dobrovolně pro nářez?“…, zní otázka.
      Inu, proč ne? Je-li za co se rvát.
      Odpověď je jasná. Když to jinak nejde, tak samozřejmě ano. Stokilový rváč má spoustu energie, kterou lze využít proti němu. Ostatně, aikido je na tom založeno a štěstí přeje připraveným. Já osobně bych si smlsnul.

      Na politickém poli, kde se dějí věci, jež jednoho netěší, je to podobné, probíhá nepřetržitý boj mezi stokilovým rváčem a ostatními rváči a jak vidno, lze se do boje pustit, pokud člověk ví, co chce, má-li člověk určité znalosti a svým způsobem je vhodně vyzbrojen.
      A není jenom aikido.
      Koncepce sociální bezpečnosti poskytuje jak možnost čerpat znalosti, stejně jako se pro daný účel velice dobře vyzbrojit. Chce to jen chuť něco změnit k lepšímu a zapojit se do procesu. Nejlépe tak, že bojovník převezme řízení procesu ve svém okolí, či v ranku, který je pro něho dosažitelný.
      No a volby jsou součástí toho boje.
      Naopak, kdo toliko stoicky pozoruje (ač je přesvědčen, že tento postoj je to pravé ořechové), jak děj plyne, může samozřejmě teoreticky tvrdit cokoliv o účelnosti a smysluplnosti svého postoje, nicméně dění a zejména protagonisté toho dění na něj právem pohlížejí, pokud ho vůbec zaregistrují, jako na patník u cesty.
      Stojí tam a nezavazí, ba co víc, pejsek nejeden patník ten rád označí.
      No a stokilový rváč si na něm smlsne. Zas a znova.

      1. Author

       věčný boj Davidů s Goliáši-vyjádřil si to přesvědčivě.

 2. Author

  @Chjo tohle by měla být diskuse k výšeuvedenému článku.
  Není to vyhlášení FATVY vůči příznivcům volebního nihilizmu. Bez ohledu na zdůvodnění tohoto nihilizmu. Kdo si přečte první odstavce článku, měl by se rozhodnout, zda chce číst dále, anebo napíše ROVNOU jiný článek vysvětlující a obhajující JEHO pohled na smysl jít volit.
  Článek jsem psal pro všechny, kteří ten smysl volit cítí VŽDY a napsal jsem tam doslova
  „Nemá to být agitka pro žádnou skupinu soutěžících v letošních volbách. Spíše prostředek k uklidnění, střízlivosti a rozjasnění pohledů těch, co se rozhodnou nejen k volebním urnám jít, ale i smysluplně volit“
  Pak ovšem nerozumím těm, kteří si tuto myšlenku autora nezaregistrují a rozhodnou se v diskusi hovořit o něčem úplně protichůdném. Proč si @Vabio a @chjo nedáte práci napsat alternativní názory ve svém vlastním produktu a patřičně je nezargumentujete ? Odezvu určitě najdete. I moji.
  To není o intelektuálních jádrech,kolego @chjo. Žiju na malé vsi o 180 obyvatelích a nejbližší, bohužel jen klatovská „kavárna“ je vzdálená 18 km. Hovořím a kamarádím se tu s velmi prostými a mnoha velmi moudrými lidmi a na tyhle kamarády směřuji svoji opožděnou práci. S úplně opačným cílem. probudit je a jejich potomky, dokud ještě máme čas…

  1. @Boletus
   Vyjádření nesouhlasu patří k diskuzi. Říci svůj, byť opačný názor, patří též k diskuzi (pokud je to kultivovanou formou, podložené argumenty).

   Ale OK. Pak mi prosím řekněte, koho chcete volit, tak aby to byla smysluplná volba?

   Když,
   1.) volby se falšují (vypadlé servery, prasklá voda, atd., to není jen v SSA, i v Parlamentu je občas vznesena námitka proti výsledku hlasování)
   2.) a protože bod 1, tak i strana, která by třeba nějakým řízením osubu sehnala dost hlasů na účast ve Sněmovně, ale systému by nevyhovovala, tak se do Sněmovny nedostane
   3.) i kdyby neplatili předchozí dva body, tak mi ukažte alespoň jednu stranu, kterou má smysl volit v těchto volbách –> to jak z důvodu jejího rozumného programu (to se ani nebavím o šanci ho efektivně prosazovat), tak z důvodu pouhé reálnosti dostat se do Sněmovny a pak i z pohledu na její personální stránku, která by mohla být zárukou, že ta strana má šanci odvést dobrou práci

   Díky za to. Třeba jen něco nevidím.

   1. Author

    Jdu volit proto, že absencí dávám svůj hlas (kterého se nemohu vzdát) přímo k použití s libovolným úmyslem. Systémem nehnu ani o píď.
    Koho budu volit je na MÉM rozhodnutí a to se odehrává podle úvahy a hodnocení možností VLASTNÍ hlavou. Argument z Tvé strany, že nemáš koho volit je jen Tvůj , nikoliv obecně platný.
    Vedeme dialog dvou chodců, z nichž jeden chce pokračovat v chůzi a druhý si chce sednout a čeká na povoz, který by ho svezl. Ten první nemá jistotu, zda dojde, ten druhý má jistotu,že nedojde. Nedočká se.

    1. @Boletus
     Nejdu k volbám, svůj hlas nikomu kdo se mnou nesouzní nedám. Můj hlas má mnou oceňovanou váhu a dávat ho do podřadné hry pro mě není akceptovatelné.

     Ne, nečekám na povoz … jen nehodlám pokračovat dále po této cestě, která se sklání čím dál tím více z kopce … tudy prostě cesta vzhůru nevede. Tím se dostávám neustále jen níže a níže.

     Neberte to, prosím, jako osobní útok, zkuste se na to dívat z nadhledu.

     Nikde jsem ani slovem nepsal o tom, že na někoho/něco čekám. To, že Vás to napadá ukazuje spíše na Vaše než moje myšlení.

     Z Vašich komentářů mám pocit, že nedokážete postát chvíli na místě … ale to je někdy důležitější, než neustále někam jít jen proto, aby se nestálo. Prostě Vás pomyšlení na nečinnost z nějakého důvodu vnitřně jitří.

     Končím dopisování pod tímto článkem. Přeji Vám dobrou volební volbu, se kterou budete moci být i ve zpětném zrcátku spokojen.

     1. Vrátím se k tomu bludnému kruhu:
      Cituji:
      Nejdu k volbám, svůj hlas nikomu kdo se mnou nesouzní nedám. Můj hlas má mnou oceňovanou váhu a dávat ho do podřadné hry pro mě není akceptovatelné.
      Ne, nečekám na povoz … jen nehodlám pokračovat dále po této cestě, která se sklání čím dál tím více z kopce … tudy prostě cesta vzhůru nevede. Tím se dostávám neustále jen níže a níže.
      Zřejmě ten pocit máš už dlouho, možná hodně dlouho:
      A teď pozor – rána na solar plexus.
      PROČ sis už dávno, nejpozději nezaložil vlastní stranu, nesehnal dobrovolníky, sponzory a členskou základnu – jen samé lidi, kteří souzní s Tvým názorem – a NEPRORAZIL ten bludný kruh, nepřikročil k SYSTÉMOVÉ ZMĚNĚ, která by ukončila Tvé trápení?
      Teď tady sedíš a pláčeš, že není koho volit. A KDO za to může? Já? Boletus? Franta z Horní-dolní? Dvě třetiny voličů chodí k volbám a podle svých znalostí a schpopností volí své zástupce. Ale ty – Ty tady sedíš a brečíš nemám koho volit, nemám koho volit… Tak si ho vyrob – nebo lépe – KANDIDUJ sám – osobně. Jistě Ti pro Tvé názory dají hlasy miliony lidí, když jim je patřičně předestřeš…
      Kdyby se takhle chovali lidé za okupace, nebyl by žádný odboj, kdyby takhle uvažovali utečení vojáci, nebyli by žádní letci v Anglii ani Svobodovi vojáci – ztrácím s Tebou čas. Zajdi si nakoupit do Lidlu,vyhlédni si zájezd na Mallorcu a včas si nechej očkovat. Tím lidem v této republice uškodíš méně než šířením těch pesimistických nálad… Buď zdráv. Vlasta.

     2. Dodatek:
      Abych předešel obvinění z emocionality, položím Tobě (a všem s podobným názorem) několik racionálních otázek:
      Kdy naposledy udělal´s kompromis? Včera? Před týdnem?
      Kolik kompromisů jsi učinil během svého života?
      Kolik programů (neparlamentních) stran jsi dodnes přečetl?
      Co Ti brání volit – zcela konkrétně – SPD (KSČM, Přísahu, Trikoloru, Alianci národních sil, atd)?
      Víš, jak udělat z neparlamentní strany stranu parlamentní? Hodit jí to ve volbách.
      Polistoadu byly jen tři parlamentní strany – KSČ, ČSSS a ČSL. Kolik neparlamentních stran se za 30 let dostalo do parlamentu??
      A včil mudruj…ty názorový monolite!

 3. Obcas to vypada dost beznadejne. V mem okoli by na mne temer padla skepse. Treba znamy rika, ze Bartos mluvi docela rozumne. Tak se mu snazim vysvetlit, ze nejde o to, kdo co rika a jak se pritom tvari, ale jakou bude vest realnou politiku, az skonci predvolebni sliby. Odpoved No, kdyz mne se zda, ze mluvi rozumne. Tak pokracuju, ze podchytl volice z marihuanove skupiny. On na to, ze Bartos ale asi nehuli. No tak mu rikam, ze to nevim a je mne to jedno, ale tyhlety volice proste odebral jinym stranam a ze je to normalni taktika, jak ziskat volice na ukor jinych pronarodnich stran. Navic tyhleti volici, tem jde jen o komfort a uzit si svyho jointa, a o budoucnost Ceskeho naroda se nezajimaji a nikdy nebudou tlacit na rozumnou politiku, jim bude stacit zlegalizovana trava. Ty drogy, to je fakt mor a vrchol zvrhlosti je na tom postavit volebni taktiku.
  Po dalsi kratky debate jsme se dohodnuli, ze mu vyhovuje nas priklon k zapadu vcetne vseho toho, co to prinasi – ilegalni imigrace, LGBT … Tak jsme debatu ukoncili, nemelo smysl pokracovat, zadny logicky argumenty nemely smysl.
  Teda asi mam smulu, mam ve svem okoli vetsinu takovych.
  Ja nikoho moc nepresvedcuju, spis se snazim dodat nejaka fakta a namotivovat ostatni samostatne premyslet. Je to beh na dlouhou trat, znam to od sebe, jak dlouho mne trvalo se vymanit ze spokojenosti se svym komfortem.
  Ale zdroj meho optimismu je v tom, ze se to povedomi naroda podari zmenit pres noosferu. Tam staci jenom procento lidi smyslejicich v rozmeru Clovek a rozsiri se to dal.
  Navic funguje i matematika geometricke rady. Pokud za pul roku se podari treba mne ovlivnit aspon dva lidi, aby zacal premyslet samostatne, pak je z toho lavina. Behem tri let jeden clovek muze zmenit okolo 100 lidi. Chce to trpelivost.

  1. Author

   Kontinuita vývoje končí .Tento způsob myšlení mnoha lidí byl a je postaven na linearitě a kontinuitě . Z objektivních důvodů přichází doba diskontinuity a kvantových kvalitativních i kvantitativních změn. Zákon času. Lidé, které popisuješ, tuhle éru prostě nepřežijí, nedokáží se v nových frekvencích adaptovat. Určitá depopulace proběhne , dříve nepřežívaly určité živočišné druhy výrazné změny prostředí, teď došlo na takový charakter změn (frekvenci dějů) , které specificky útočí na Homo sapiens.
   Globální síly nejsou iniciátory, ale beneficiáři těchto procesů. Proto COVID jako součást Velkého resetu.

   1. @Boletus
    Souhlasím. Již před nějakou dobou mě došlo, že GP (pojménováno dle V.V.P.) jen uchopuje objektivní proces, aby si ho mohl subjektivně řídit (v podstatě co nejvíce ohnout k obrazu svému) … takže snížení počtu obyvatel Země jako objektivní skutečnost chápu a tudíž není pro mě ani strašákem, kterého je potřeba se bát či odmítat.
    Ale, stejně jako u tématu voleb (proto to se vlastně i píšu), to není pasivita. Je to jen vědomý přístup a z něj plynoucí kroky vedoucí k co největší šanci na úspěšnou adaptaci na nové podmínky, které přijdou či spíše již přichází.

   2. Zmeny se deji tak rychle, ze mne je taky zrejme, ze linearita vyvoje je uz za nami. V kazdem pripade se snazim neco delat. Nejlip se mne osvedcilo poukazat na to, ze svet je rizen globalne, covid je jasny pripad. Uz se nad tim par lidi zamyslelo a zacli si ten fakt osvojovat. Yzn, ze zacli premyslet v jinem kontextu.
    Pokud ma byt zmena trvala, tak musi prijit zespoda(ja si myslim) a Zaznobin to taky casto rikal. Je to na prvni priorite a ta je skoro neznicitelna. Kazdy tu jiskru mame v sobe.
    Depopoulace je otazka, nijak tomu nefandim a budu za sebe delat vsechno proto, aby k ni nedoslo. A nejsem si jisty, ze to je/bude objektivni skutecnost.
    Objektivni skutecnost to muze byt pri nepriznivem vyvoji, ale taky nemusi. Dejme tomu, ze je to jedna z moznych alternativ.
    Lidstvo je na krizovatce a prijde mne pravdepodobne, ze se stane neco, co nikdo neceka a ze se nam podari odvratit scenar toho, na cem skoncila Atlantida.

    1. Author

     K té depopulaci musím dodat. To nebude depopulace explicitně násilně organizovaná jako akt likvidace. Naopak. poprvé v historii se velká masa lidí rozhodne z neschopnosti myslet vlastní hlavou pro doporučený krok = asistované sebevraždě.
     Tou je globální vakcinační eutanázie roztažená v čase,intenzitě a lokalitě.

 4. Author

  @Vabio Vědomá pasivita je aktivním postupem vůči zlu a cestou ke změně?
  Jsem hluboce přesvědčen, že je tomu VŽDY naopak, jen je problém najít ty ochotné a aktivní.
  Nemá smysl vzájemně se přesvědčovat. Vždy jsem dosahoval cílů, které jsem si stavěl, aktivním přístupem. Proto mě zaujala víc Koncepce, než pravidlo „Když dostaneš facku na levou tvář, nastav i tu pravou“ popřípadě „vnímej to jako pohlazení“.
  Dějiny ostatně ukazovaly dostatečně jasně a dostatečně dlouho, který způsob života přinášel změny. Gándhí nebyl vítězem, ale jen dodatečně informačně využitým maskotem. To jen na okraj toho společenského „aktivního“ nihilizmu.

 5. Author

  Změna vnější i vnitřní atmosféry 2017-2021 si vyžádala 4 roky. Teď bude dynamika DALEKO vyšší .Bohužel – velmi mnoho lidí zůstane myšlením „na místě“ a posune se jen fyzicky. Budeme se velmi podobat národním buditelům ze začátku 19.století anebo bolševikům v rozbitém porevolučním Rusku z r.1917.

  1. Vaše zamyšlení, se kterým se ztotožňuji, je opřeno o reálné základy, přičemž vezdejší realita je holt nic moc, je to souboj principů, ale takový už je holt život.
   Tedy z hlediska člověka, myslím tím sebe, který by chtěl žít ve státě, který je opravdu řízen obyvateli, občany tohoto státu, nikoliv někým odněkud, prostřednictvím zastupitelů. Ať už je to kdo chce.
   A samozřejmě nejste sám, kdo se nad tím zamýšlí. Nuže vidím, ba co víc, jsem přesvědčen o tom, že situaci lze změnit tehdy, pokud se podaří prosadit v dostatečné míře hlavní princip a tím je skutečný rozhodující podíl voličů, občanů státu nad vládou této země, což může umožnit jen přímá demokracie. Všechny ostatní typy a podtypy, které demokracii předstírají, vliv voliče na dění ve státě blokují a z občanů dělají jakési křoví, statisty, lidově řečeno blbce.
   (Rozdíl mezi zastupitelskou a přímou demokracií lze přirovnat k situaci, kdy jedinec na první rande deleguje svého zástupce, na což rád upozorňuji zatvrzelé odpůrce).
   Oslabit současnou demokraturu a přetvořit ji na demokracii je záležitost změny myšlenkového stereotypu a hlavně setrvačnosti v myšlení, kdy populus si na jsoucno svým způsobem zvykl a je z oficiálních zdrojů dnes a denně masírován ve smyslu jediné správné víry.
   Nicméně, jak patrno, myšlenka přímé demokracie byla před léty velmi správně zaseta, vyklíčila a postupně roste. Skromně konstatuji, že i já se snažím ji zavlažovat a šířit.
   KSB mě zajímá, protože s přímou demokracií je to vlastně symbiont, kdy jeden podporuje druhého velice smysluplně.
   Závěrem-Vaše práce na tomto poli se mi líbí, držím palec.

 6. Výborný popis změny situace oproti roku 2017, stejně jako výborný popis toho, co občané chtějí, resp. co by občané chtěli, kdyby se nad tím zamysleli – program budoucí společenské změny, na které pracujeme už dnes.
  Myslím si, že se občané nad tím, co chtějí, začnou zamýšlet až tehdy, až pochopí, že starý obraz světa (bankéři jsou dobří, stát je zlý) neodpovídá realitě. Ale právě to se děje (technologická i společenská převaha Ruska i Číny je stále zřetelnější), jen si to podpindosi a liberálové odmítají připustit, a tím se stávají neadekvátní.

 7. Za mě jde v těchto volbách o jediné a sice dát co možná nejdůrazněji systému vědět, že s ním už dále tu jeho hru (na jeho pravici, jeho levici, jeho alternativní pravici a jeho alternativní levici, atd.) hrát nehodláme.

  Takže jediná volba je nejít k volbám. Vynechme fakt, že neodevzdaný hlas se špatně/hůře falšuje.

  A ikdyž si systém (samozřejmě) ty volby zfalšuje, tak stejně mu zůstává ve vědomí (tedy těm v něm výše postaveným) to zásadní a sice procento občanů, kteří jim nejdou na ruku a kteří tvoří tvrdé jádro odporu. A čím je toto jádro větší, tím menší sviňárny si systém může dovolovat vůči všem.

  Volba mezi menším a větším zlem plodí stále zlo. Pouze jasné odmítnutí hry toto zlo neplodí a tudíž ho v podstatě i zmenšuje. A protože minimálně politické či sociální vakum neexistuje, tak odmítnutí aktuální hry dává mnohem větší prostor/šanci tomu čemukoliv jinému = dobrému.

  Pro lepší pochopení udávám příklad s firmou.
  Když je ve firmě nějaký nižší vedoucí a jeho lidé ho hezky poslouchají, tak prostě zavelí a je to.
  Když tohoto nižšího vedoucího ale lidí neposlouchají a on stále musí prosazovat požadavky na něj shora kladené, tak holt musí s těmi lidmi více mluvit, dělat ústupky a některé věci ho neuskuteční a musí to zdůvodňovat nahoru. A samozřejmě, tento nižší vedoucí je pak většinou jako neschopný i velmi rychle vyměněn.
  Ale, když je tak vyměněn již několikátý nižší vedoucí, tak to již má problém nějaký ten vyšší vedoucí a je na tom úplně stejně jako ten nižší. A musí dělat stejné kroky a hrozí mu výměna. A protože kádry nejsou nekončné, tak se tam holt touto cestou dostane i někdo, kdo bude pro lidi přijatelnější více a tím se systém začně měnit.

  Takže za mě pouze dlouhodobá jasná ukázka zezdola, že hry s těmi nahoře, která nám nevyhovují, nehrajeme, je jedinou cestou jak změnit celý současný pyramidální pro lidi likvidační systém. A volby, to je prostě jen o něco výrazněji viditelná položka v běžné každodennosti. Zatím je, za tohoto stavu systému, není možné chápat ani jinak

  1. Nejít o volbám je dle mého názoru ta nejhorší varianta. Takto neodevzdaný hlas je následně proporciálně rozdělen podle celkových výsledků všem, kteří překonají zákonem stanovenou minimální hranici.

   Posun k lepšímu samozřejmě musí začít od zdola. Stejně jako se první staví základy domu, zak i zde platí, že je nutné nějakou formou vstoupit/být aktivní v politice na úrovni měst a obcí. Na národní úrovni se to celé agreguje s tím, že je skutečně lepší mnou vybraná varianta problémů (volba „menšího zla“), než se spoléhat na výběr někoho jiného.

   Proti gustu žádný dišputát, chcete-li tam mít Piráty (což je snad ta nejhorší varianta, která v polistopadové historii nebyla), máte na to právo… ale i s důsledky a bez jakéhokoliv práva hodnotit následné dění.

   1. @ADM
    Víte, sice to možná zní logicky co píšete, ale … nechte si to projít v klidu pořádně hlavou … časem pak možná zjistíte, že Vás tím zase utáhli na vařený nudly jménem SystémováStrana1 či SystémováStrana2 či SystémováStranaXY.

    To je přece fuk co zvolíte, ve finále je tam systémem dosazený politik a o to systému jde.

    Pomohl jste si volbou menšího zla? Za mě ne. Ale ano, pak se můžete být do vlastní hlavy, že Vás zase převezli, až se ten daný politik/strana vybarví.

    Víte, platí jednoduchá věc. Je jednodušší člověka podvést, než mu vysvětlit, že byl podveden.

  2. “Takže jediná volba je nejít k volbám.”
   Nejít k volbám za stávajícího volebního systému a politické situace, je jako to rovnou hodit liberastům z demobloku.
   Plody nechození k volbám jsou krásně vidět na složení Senátu. Kdy ke zvolení “kvalitního” senátora víceméně stačí jeho příbuzenstvo a známí.

  3. Ty se považuješ za KOBáka a nechceš jít k volbám? Protože „nemáš koho volit“??
   Vezmi svá školní vysvědčení a vrať je s omluvou svému učiteli, protože si je nezasloužíš. Požádej svého otce, aby ti udělil pár výprasků, které si dodtaečně zasloužíš. A potom se zamysli nad svým životem a zpytuj svědomí, kdy a proč jsi dělal chyby ve svých rozhodnutích, a pokus se o nápravu. Abys to měl snazší, trochu ti napovím.
   Existují dva pojmy – bludný kruh a slepá ulička.
   Pokud se pohybuješ v bludném kruhu, musíš jej rozetnout manévrem do nového (a pro případné protivníky nečekaného) směru. Takže rozhlédnout se, vyhodnotit situaci a vyrazit.
   Ze slepé uličky se dostaneš dvěma možnými způsoby: buď vycouváš nebo – když to není možné – soustředit se, zmobilizovat síly a zaslepení prorazit. Ocitneš se v novém světě a jak si jej uspořádáš, záleží jen na tobě.

   „Šílenství je opakovat stále stejný postup a očekávat jiný výsledek.“ (Albert Einstein)
   V české kotlině:
   Šílenství je volit stále stejné strany a očekávat jinou politiku…

   1. @Vlasta
    Ano, šílenství je volit podle systémem rozdaných karet a myslet si, že tím ten systém změním.
    Menší zlo se tu volí již dlouho a stále je to stejná slepá ulička.
    Každý v míře svého chápání pracuje na sebe … tak časem třeba budeme moci vyhodnotit, že to bylo takto a nebo … každý v míře svého nepochopení pracuje na toho, kdo chápe více.
    Aktuálně to pravděpodobně asi není možné vyhodnotit … a už vůbec, když, dle Vašeho projevu, odpovídáte pravděpodobně pod emocemi.

    1. Pardon, že se do toho míchám, jen mi to nedá.
     Možná se pletu…
     Vabio sice prosazuje neúčast na této „volební hře“.
     Ale nevidím v jeho komentáři prosazování nečinnosti.

     Spíše nemrhání energií na stěží ovlivnitelné divadlo.
     Možná prosazuje lokální rozvoj a jak pan VVP rád připomíná, brát moc do svých rukou. Naše volby jsou aréna elity. A on možná nevidí důvod proč volit jakoukoli elitu.
     Moc má vždy ten kdo se té moci chopí. Volby jsou jen vyjádřením souhlasu/nesouhlasu se sebe-zvaným vládcem.
     On je pravděpodobně jako většina z nás z proletariátu.
     Z větších volebních skupin je alespoň pro mě, volitelně snad jen SPD nebo KSČM.

     SPD – jsou výrazně „protikoronoidní“ To je jejich světlá stránka.
     A co jinak ? SPD je, ale pravicová strana.
     Kde máme jistotu, že nechtějí ve finále jen najet zpět do starých kolejí ? To ale není řešení.
     Protože kapitalismus je to, co nás do tohoto marastu dostalo v prvé řadě.
     S úctou ke snahám SPD mi ale tato strana mírně připomíná tzv zadní vrátka.
     Když se současná operace nezdaří vyrukují jako zachránci s nasazenou opozicí, která nás zachrání od těch zlých „levičáků“(piráti – rádoby levice) a jejich korona výmyslu.
     Tento scénář je jako přes kopírák z politické historie USA.
     Nemluvě o tom jak nás pan Okamura stále zkouší přirovnávat k Švýcarsku a Izraeli !!! Dvě země které zcela legitimizují naprosto kriminální chování ? Jedna z nich je profláknutá obsluhou mafiánů pro potřeby daňových úniků. A druhá je nejlepším spojencem USA a jedním z hlavních původců konfliktů na blízkém východě. (včetně toho v Sýrii)
     A tedy i původcem vzniku migračních vln.

     KSČM ta má díky dlouholeté mediální masáži velice špatnou reputaci. Ale dejme tomu, že národ zázrakem prozře.
     Co bychom mohli od ksčm očekávat ? Přijdou mi vnitřně rozhádaní a mám z nich dojem, že jsou ochotni příliš nečeřit vody a neochotně podporovat korona podvod.

     Jak to jen říct ….
     Zdejší intelektuální jádro, jako pan Boletus píší velice zajímavé články, a moc si jejich článků vážím a děkuji za ně. Ale občas mám takový zvláštní pocit, že pro všechnu soustředěnost na konkrétní odvětví možná někteří nevidí nebo nevnímají okolní svět.

     Asi chápu Vabiovu myšlenku. Než mrhat časem na něco co nelze vyhrát. Raději se bude věnovat něčemu, co bude přínosem pro něj i pro společnost a zdokonalovat se v tom. Může jít o cokoli. Ať už i autorem zmíněná (snad) lidová iniciativa Great-ER Reset. Kde se mísí nápady z různých odvětví i politických směrů.
     Ať jde o zahradničení, práci s dřevem, železem či snad tvorba nějakého lokálního projektu se svou komunitou. Vytváření lokálních ekonomických vztahů. Cokoli.
     On to vidí možná tak, že svou účastí na divadle, by tomu divadlu dával legitimitu.

  4. Author

   @Vabio – jako autor článku Ti položím otázku – četl jsi ho?
   To, s čím vystupuješ v diskusi, svědčí o tom ,že ne,anebo velmi nepozorně. Článek je adresován lidem přemýšlivým a aktivním, a ne lidem rezignovaným a se vším smířeným.
   Neznám příklad , kdy NEčinnost v libovolném oboru vedla ke změně směřování procesu. Vždy jen k jeho prolongaci s otevřeným závěrem.
   Ale k té Tvé výzvě NEúčastnit se voleb namísto dlouhých litanií jen otázku :
   JAK SE ZMĚNILO SLOŽENÍ SENÁTU POKLESEM VOLEBNÍ ÚČASTI NA UROVEŇ CCA 15% ?
   Dnes je Senát jednou ze zákonodárných bašt petrifikace polistopadového režimu . Způsobili všichni neúčastní snad pozitivní změnu ? Anebo je to výjimka potvrzující TVÉ pravidlo ? Anebo je ta změna z Tvého pohledu ten cíl, ke kterému vyzýváš i ostatní ?
   Vyzývat k nečinnosti je zbytečnná ztráta energie. U lidí netečných se dostaví sama bez vnějšího impulsu. Vyzývat k netečnosti lidi aktivní je ovšem něco podstatně horšího.
   Za tohle šli za války dezertéři ke zdi .
   A MY JSME ve VÁLCE !!
   měl bys lovit ve vodách s odpovídající násadou ryb….

   1. Četl jsem ho samozřejmě a souhlasím s tím, co píšete, tedy, že aktivita lidí je základ, ke změně systému či vývoji ke změně.
    Ale četl jste pozorně Vy? Já se v něm bavím o vědomém nejítí volit do Poslanecké směmovny, to je aktivní přístup. Zároveň píšu „dát ze zdola jasně vědět“, to přece není o rezignaci či apatii. To je o tom, že dělám vědomě věci, které jsou pro mě/moji rodinu/společnost jako celek z mého pohledu přínosné a které mají smysl.

    Navážu na to, co píšete.

    1.) Jsme ve válce. Souhlas. A má význam ve válce používat symetrický způsob boje, když jednoznačně taháme za (výrazně) kratší stranu? Půjdete s lukem proti kulometu? … a ok, když to minule s lukem nevyšlo, tak teď si vezmu kuši? Takže pěkně čelem proti zdi nebo půjdeme raději cestou partyzánského boje (kdy luk i kuše jsou funkční zbraně), tedy cestou asymetrické odpovědi, která ale s tou jasně vymezenou pozicí (hru s Vámi nehrajeme) je zcela v souladu?

    2.) Myslíte si, že Váš příklad se Senátem, který je většinou obyvatelstva chápán jako zbytečnost je vhodným příkladem k volbám do Poslanecké sněmovny, kterou lidé vnímají zcela jinak? Myslíte, že máte šanci ve Sněmovně získat nějaké to křeslo? Myslíte, že když tam třeba i urvete 1,2, …10 či 15 křesel, že to k něčemu bude? Nestane se z Vás jen otloukánek na očích všech? Nevyužije systém Vaší neschopnosti k tomu, aby Vás dehonestoval a na podporu svých zájmů? Nebudete mu dělat jen užitečného a neškodného idiota? Není lepší nechat nepřítele se zcela znemožnit bez šance, že by to mohl nějak otočit proti Vám?

    Takže za mě, stále volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021 nejsou volby, kdy má cenu a jít volit.

    Kdyby to byly volby do senátu, musel bych přehodnotit fakta, ale co s týče Poslanecké sněmovny, tak aktuálně není šance tam smysluplně prorazit. Předčasné volby o rok či dva později, to už může být jiná situace. Zatím, ale ještě příliš málo lidí chápe, že jsme ve válce a tudíž nelze provést přímý střet.

    Až na podzim kovidové a noví poslanci opět nastoupí se svými hrami, tak ztratí další a já věřím, že již zásadní, část % obyvatelstva.

    A do té doby je čas a prostor šířit informace a svým životním příkladem ukazovat cestu. Ať již je to nenošení čehokoliv na ústech, nepouštění dětí do škol, pokud jejich vstup něčím podmiňují (úplně nejlepší je stejně vzít výuku dětí aktivně do svých rukou), absolutní absencí očkování proti čemukoliv a odmítáním nakupovat (či absolutní minimalizací nákupů) všude tam, kde je zřejmé, že to jde současnému systému na ruku + oproti tomu podporovat všechny, kteří smýšlejí stejně či velmi podobně.

 8. Author

  @ Šíma Josef Nejsem mladý snílek (70) . Článek jsem psal k blížícím se volbám. Odpovídal jsem na otázku, CO bude tím nejpalčivějším problémem, který bude cítit průřezově CELÁ společnost. A to je její vztah ke svému potomstvu, které jediné bude garantem pokračování existence národa.
  Podle Tvých dvou příspěvků soudím, že patříš k lidem, kteří vidí,hodnotí a KONSTATUJÍ. V podstatě jsem dospěl ke stejným závěrům, jako Ty . Já se snažím jít ještě o ten krok až dva dál, a snažím se své okolí i probouzet a povzbuzovat. Úplně konkrétní informační prací. I ve věku seniora. Právě proto, že mohu srovnávat.
  Pokud jsi pochopil závěr článku jen jako moji naivní představu rychlé změny v podzimních volbách, četl si asi rychle a dost povrchně. Je přesně o pravém opaku. Ale jednou každý z nás může s tou svojí ZMĚNOU začít. Nemusí, ale může. Klidně i bez vysvětlování. A na podzim má každý z nás k tomu příležitost. I Ty.

 9. Nízká volební účast bývá také ukazatelem zkušeností lidí ze zklamání výsledky, kdy nakonec politici jednají vždy jinak, než slibovali. A hlavně výsledkem, že se k moci dostávají stále titíž syčáci. A zde je nutné si položit otázku proč?
  1/ volby jsou pojaty jako reklamní záležitost a hodně lidí si toto neuvědomuje. Ani to, že pořád jde o jejich budoucnost a také jejich dětí. Volí si, komu dají hlas, ani ne podle odhadu kvality kandidátů (odhadu byť třeba i špatného), ale berou to jako výběr pracího prášku podle katalogu.
  2/ považují celou záležitost za formu svého obtěžování. Ale potom celé další období se utěšují tím, že oni nejsou vinni tím, že to je tak špatné – oni nevolili.
  (Nutno skutečně zavést povinnost jít k volbám výměnou za sankce při neúčasti!)
  3/ Kdo mi zaručí, že sčítání bylo skutečně poctivé.
  Myslím si, že to co předváděli v listopadu v USA, že se totéž tady děje v malém bledě modrém. To, že máme prezidenta, kterého si váží v Evropě více než u nás a závidí nám jej, to byl spíše omyl amerických temných prstů a jejich špatný odhad Zemana, jinak by se možná na americkém velvyslanectví snažili více.
  Řešení?
  Zavést větší přehlednost ve sčítání kombinovanou s masivní veřejnou kontrolou!
  Takovou technologií, která je neovládnutelná pomocí internetu a prostředky ke kontrole jsou v každé domácnosti. Statistický úřad a jiné zprostředkovatelské instituce lze z celého procesu sčítání celkem snadno vyloučit a zajistit tak naprostou průkaznost a důvěryhodnost. Aby se k tomu mohlo přistoupit, musí však napřed D. J. Trump a US armáda dokončit vysušení bažiny, a to včetně všech jejích po světě roztažených louží, tedy i na našem dvorečku. Věřím, že ten čas již je blízko.

  1. …považují celou záležitost za formu svého obtěžování.
   Zrovna včera mi kamarád říkal jak se ptal známého proč nevolit SPD – Okamuru. Dostal na to odpověď – chtějí nás každou chvíli honit k volbám…
   Názor většiny na zavedení povinné volby je podobný.

 10. Author

  V čem tedy spočívá OMYL uvedeného závěru článku ? Popisuješ minulou volební zkušenost a předpokládáš její neměnnost i pto post-Covidovou společnost. Poválečné myšlení bylo vždy diametrálně odlišné od předválečného. Někdy změna přišla náhle, někdy si vyžádala určité dozrání vývoje. Změna může přijít už v těchto volbách, může přijít v rychlých následných předčasných volbách (viz poMatovičovo Slovensko). Nebo dalších volbách 2025. Omyl je v čase změny, anebo v důvodu změny ? Omyl je snad v tom, že děti přestanou mít v našem životě prioritní význam ? Zkus to trochu objasnit .
  Tvůj výrok “ Ovšem úspěšný příklad dosažení cílů v naší historii je. Jen se dnes jaksi velmi nehodí připomínat to hlavní jméno. A ten příklad byl právě složitý, těžký, obtížný, ale jediný možný.“ – toho moc nevysvětluje…

  1. Já nechci nic moc vysvětlovat. Prostě je nutné znát a chápat svou vlastní historii. Proto neuvádím konkrétní jméno, k tomu musí každý dojít sám, co kdo dokázal a jak (jen mohu napovědět, že se nejedná ani o „listopad“ a ani o činy za posledních třicet let). A nepopisuji zdaleka jen poslední volby. Popisuji, když už, tak celých třicet let demokratických voleb.
   „Omyl“ v dané části článku spočívá v tom, co jsem napsal. Že totiž nepřijde NARÁZ žádný dobrý „strýček“ nebo „dědeček“, ale je to na nás samotných, ale na všech, nebo na rozhodující části a na jejich skutečné vůli (v Rusku přece, pokud víte, se rozhodli vydávat vlastními silami kvalitní „staré“ učebnice). A nevyřeší se to za den, ani za měsíc ani za rok a obávám se, že ani ne za deset let, jen se to může nastartovat. Omyl spočívá v tom, jak jsem uvedl, že ta válka není jen teď. Ta naše začala „jen“ o něco později než v „rozvinutých“ zemích. Mohl bych přivádět mnoho příkladů (to ale není mým úmyslem), ale pokud si dáte jednoduchou chronologii, pak zjistíte, že skutečná možnost širšího vzdělávání na západě přišla vždy na západě až jako nezbytná odpověď na výzvy „osudu“ nebo „východu“ (např. celkem známý výrok v americkém senátu J.F. Kennedyho o sovětském školství). Jakmile na západě pocítili, že nejspíše vyhrají „studenou válku“, pak začali vše v oblasti školství (a samozřejmě nejen v této oblasti) krok za krokem „zjednodušovat“ a výrazněji rozdělovat, popř. ničit.
   Navíc u nás přichází do věku rodičů ta pokolení, která jsou již naplno zasažena prvními „plody“ všech „reforem“ našeho školství. A ti již jsou ve své úrovni chápání jako rodiče tím výrazně ovlivněni.
   Když v Rusku začali zavádět to JGE (prostě ty zkoušky za pomocí „jen“ testů), tak se objevily informace (i na ruských webech), že když někde takové hodnocení žáků zavedli, úroveň školáků silně klesala s každým rokem. Pokud se prováděly nejen „klasické“ písemné zkoušky, ale i ústní, jako „po staru“, pak úroveň absoloventů stoupala v průměru za každý rok cca o dvě až tři procenta. Proto bourat něco je snadné, ale pozvednout se z marastu je mnohem horší, než si kdo většinou dokáže představit. Už třeba jen proto, že po určité době nebude mít kdo kvalitně vyučovat i přes případnou velikou snahu společnosti. Řídící procesy v takových oblastech jsou vždy dlouhodobé. Např. bolševici v Rusku potřebovali k rozvoji své země kvalifikované pracovníky a prakticky od prvních dnů své moci se oblasti vzdělávání věnovali (zpočátku aspoň učili číst a psát jako nezbytný základ). První hromadné výsledky vlastní školy se projevili naplno „až“ ve zhruba polovině třicátých let.
   Já prostě nevěřím na rychlé recepty.
   Je to můj názor, nemusí se líbit, ale mám jej takový.

   1. Dobrý den. To je velmi zajímavé, srovnání ústních a písemných zkoušek. To jsem netušil že to může mít souvislost s klesající úrovní vzdělání.
    Moje zkušenost z ústních zkoušek je taková, že většinou spíš záleželo na momentální náladě zkoušejícího a osobních sympatiích, než na tom co dotyčný skutečně uměl.
    Vždy jsem ústní zkoušky považoval za hodně neobjektivní.

    Nevím jak to je v Rusku (bylo v SSSR), ale v naší zemi byl vždy těžký nepotizmus a protekcionizmus, už za socializmu. A děti z „lepších rodin“ školou prostě prošly, byť byli „blbí jak necky“.
    Naopak bylo vyhozeno hodně perspektivních studentů, zejména osobnostně zajímavých. Zatímco „cvičené opice“ úspěšně dostaly titul.

    Možná se mýlím, ale při současné prohnilosti společnosti jsou testy o dost objektivnější.
    Jiná situace byla v době, kdy učili ještě prvorepublikoví profesoři. Ti měli ještě rovnou páteř, charakter.

    Prostě, všechny procesy ve společnosti probíhají na základě její morální úrovně. Přes tento zákon nejede vlak.
    A české školství je v hlubokém morálním rozkladu.
    Prostě systém cíleně vyházel i ty poslední nadšence co to dělali pro ty děti a pro lásku ke vzdělání.

    1. Author

     @Ondra
     Považuješ tedy současné „kádry“ ,vycházející z vysokých škol realizovaných převážně „hádacími“ testy, za schopnější, než
     desítky tisích inženýrů anebo doktorů přírodních věd z doby
     ČSSR ?
     Nepoznal jsem za celou dobu svých studií (3+5) jediného studenta z rodiny rodičů-členů KSČ, kteří byli blbí jak necky a prošli díky rodičům. Asi jsem měl kliku.
     Zato dnes ani nemusí byt členy žádné strany. Dneska sice zůstávají blbí jako necky, ale tituly si prostě koupí.

 11. Citát:
  Útok na naše děti a vnuky je nejzřetelnějším projevem fašizace moci a aktivní a konkrétní občanský odpor by měl být tím hlavním heslem do nastávajících voleb. Kdo toto heslo uchopí a převede ještě před volbami do praktických kroků, které si veřejnost bude moci osahat – může spolehlivě vyhrát volby . Na tohle rodiče a prarodiče slyší a jsem přesvědčen, že tomu dají i své hlasy.

  Omyl. Tento útok se vede již dlouho a není ničím jiným než jednou částí celkového „uklidňování“ obyvatelstva. A odpor? Jaký si pamatujete jen za posledních padesát let? Tento útok je veden v různých formách a podobách na různých směrech, ale s jedním a tímtéž cílem, od chvíle, kdy „elity“ pochopili, že nezbytné vzdělání potřebné pro průmyslové revoluce se ukázalo velmi nebezpečným právě pro ně!
  Ostatně ten útok zesílil – pro nás a u nás – po „listopadu“ – vždy každý rok a výsledek? Je relativně málo lidí, kteří jsou ochotni se veřejně takto v naší současné společnosti s největší pravděpodobností „diskvalifikovat“ a ocitnout se pod velkou palbou. To dobré, co u nás přetrvává, se každým rokem scvrkává (pořád je toho prozatím více než ve „starých“ „demokraciích“), ale „je“ nic zatím nezastavilo ani na okamžik. A relativně málo rodičů protestovalo v průběhu těch třiceti let … ba ani neprotestovali výrazněji ani právě u voleb. Stejně babičky a dědové. Ba, ti volili i tak, aby neškodili „byznysu“ svých potomků … i proti svým vlastním názorům.
  Na uchopení tohoto hesla pro nejbližší volby je pozdě. Já osobně bych „jim“ teď ani nevěřil. To musí být subjekt, který to bude hájit dlouhodobě i přes rizika výše popsaná. Navíc podobná uchopení (jiných témat) byla v minulosti – a někdy šla a začala i cca dva roky před volbami – ale výsledkem jsou – byly – „jednoúčelové“ strany a hnutí, která si pak nejen dělala co chtěla oproti slibům, ale se i samozřejmě zákonitě rozpadla při prvních známkách hrozícího neúspěchu.
  Ovšem úspěšný příklad dosažení cílů v naší historii je. Jen se dnes jaksi velmi nehodí připomínat to hlavní jméno. A ten příklad byl právě složitý, těžký, obtížný, ale jediný možný.
  S tímto mým vyjádřením ohledně jedné části článku souvisí přímo i ostatní. Ano, nespokojenost roste a je veliká, ale prakticky bez výsledku. Kolikrát jsem slyšel, jak soused (spolupracovník, známý, …): „Zapsal jsem si jejich jména, jak hlasovali o … a u voleb jim to spočítám!!“ A výsledek, zase byl stejný, účelové strany a hnutí … s „jinými“ „jmény“ na které se naletělo …
  Já uvěřím jen těm, co budou „trpěliví“ a nekompromisní v lidském chápání toho slova.

  1. Souhlas. Projevilo se to už při referendu o vstupu do EUNN. Hlasovali jsem pro, aby se naše děti (vnuci) měli lépe… jak hloupé, nevědomé a krátkozraké!
   A jak dopadnou volby? PATEM. Ani koalice 5B ani AnoBabiš nebudou mít dost na to, aby sestavily vládu a s KSČM (která „proleze“ do sněmovny s 6%) a s SPD, která bude „bohatou nevěstou“ si nikdo z nich nebude chtít „nic začít“. Další volby na jaře 2022.

 12. Drobná technická:
  Ano-babiš dostali ve skutečnosti jen cca 16% hlasů VŠECH voličů. Nesmíme zapomínat, že zhruba třetina obyvatel k volbám nechodí – a to opakovaně. Pokud někdo aktivizuje tuto třetinu (nebo aspoň část z ní), má rovněž šanci volby vyhrát.

Napsat komentář