Nezbláznil jsem se, klidně toto prohlásím i s mokrým hadrem na hlavě. A to jsem z opatrnosti a ohleduplnosti vůči našemu webu nepoužil přívlastek „fašistické diktatuře“. Pokud snad někdo nevidí souvislost mezi „pandemií“ a fašistickou diktaturou, tak mu nabízím k přečtení článek zde na fóru psaný ještě v listopadu 2020, v době rozběhu 2. etapy Operace COVID :

Závěrečný apel toho článku – braňme se každý nástupu moderní odrůdy prastaré společenské deviace – fašizmu, je právě teď velmi aktuální.

Podívejme se na sled událostí několika minulých týdnů. Jinak, než tak činí naprostá většina „ztelevizovaných“ občanů dokrmovaných nutričními doplňky Blesku a Aha! Zkusme najít souvislosti a vysledovat málo viditelný, ale významný proces řízení (nejen) české společnosti. Tak tedy postupně:

 • už cca 3 měsíce běží pečlivě zorganizovaný a medializovaný chaos v prezentaci domácí COVID situace. Samozřejmě o žádný reálný chaos nejde. Všechny zainteresované informační posty pracují v ustanoveném režimu. Jakém? Na každou zprávu A přichází vzápětí odněkud zpráva B, alespoň zpochybňující anebo rovnou popírající obsah zprávy A. Většina diváků tohoto divadla si vystačí s otrávenou poznámkou „…maj v tom bordel.“. Opět mýlka. „Nemají!“ Režisér vytváří přesvědčivé informační pole: „COVID je silnější, nepředvídatelný a my nevíme co s ním?!“
 • jako na zavolanou – hned po ukončení funusu BREXIT – přichází ještě „shůry“ seslaná BRITSKÁ mutace „nepřítele s tykadly“ a rázem můžeme už dostatečně vystrašenou veřejnost opět dokrmit další pohádkou o přicházející zubaté. Náhoda? Jen pro lenivé mozky. Nebudu rozebírat, proč zrovna „britská“, to má velmi zřetelné globální souvislosti. Stačí, že je jiná než ta čínská. Zavdává důvod ke zrušení derniéry „pandemie“ a plynule nastavuje prezentovaný seriál pro veřejnost o další potřebné díly.
 • předváděné divadlo potřebuje herce všech možných rolí a kvalit. Od hlavních hrdinů až po zavrženíhodné padouchy a spoustu jednorázových komparzistů. A hlavně – musí se vytvořit dvě party ala Dušínové a Mažňáci, aby zblblý dav mohl po fotbalovsku fandit té své covidové „Slavii a Spartě“ – Blatný versus Prymula. Jeden HOT a druhý ČEHÝ. Ministr a poradce premiéra. Náhoda? Ale kdepak. Je to zajímavé, rejža nikoho z nich nenominoval do role čistokrevného zloducha či hrdiny bez bázně a hany, jako je Hogo Fogo versus Limonádový Joe. Proč asi? Jen se podívejme, jak se to podobná loňské etudě „Vojtěch versus Prymula“. Podobnost určitě čistě náhodná.

Takže kulisy, komparz i hlavní aktéry máme pohromadě. A co mají sehrát?

Tady si dovolím s odpovědí posečkat a zauvažovat jako student Dostatečně všeobecné teorie řízení. Všechny tyhle scénky a taškařice kolem donkichotovského boje s covidovými mlýny určitě nejsou sehrávány kvůli zaujetí už dostatečně vystrašeného onáhubkovaného davu. Ne. Chystá se zásadní kvantový skok v řízení společnosti.

Skok z potápějícího se modelu „vzorové“ anglosaské demokracie do modelu nového. Oproštěného od tradičního schématu dělby moci (tedy realizovaného řízení) v trojúhelníku „zákonodárná (= parlament) – výkonná ( = vláda) – soudní moc. Nový model dělby moci musí odpovídat nové koncepci globálního řízení – ztělesněné plánem GREAT RESET

Blíže zde: https://youtu.be/ItQoZmfF0-s

V kostce: v 1. etapě se postupně marginalizuje vliv zákonodárné a soudní moci. Stačí pár afér a předvedení neschopnosti. Ve druhé etapě se „nedostatečně plněné“ kompetence „z nouze“ převedou na vládu. Ta je v našem případě jako vláda kolonie ČR pod rozhodujícím vlivem řízení z metropole (Londýn + Washington s převodníkem Brusel). No a ve 3. vzdálenější etapě začnou výkonnou moc od „občanské“ vlády pomalu formou delegování dílčích kompetencí přebírat nadnárodní

korporace v určených hospodářských segmentech. To není proces český ale globální! Světová vláda a světová infrastruktura řízení nemá být „občanská“, ale anonymně „korporátní“, tedy převedená na 4. ekonomickou prioritu řízení. Samozřejmě, jednotlivé ekonomické segmenty dostanou odpovídající sociální a řídící kompetence dříve realizované státem. Určitě si na své přijdou kupř. BigPharma, BigTech, vodárenství a zemědělsko-potravinářský komplex. Vše se odehraje v rámci přechodu z tradičního kapitalizmu do jeho vlídného klonu „inkluzivního“ kapitalizmu. Namísto demokracie přijde korporatokracie.

Co má být tedy jejím hlavním znakem? Řízení uzurpované výkonnou mocí a postupné vymizení onoho trojúhelníku moci, který měl a také v začátcích plnil roli stabilizace společenského systému.

V tomto novém hávu demokracie jsou soudy i zákonodárci jen sekundanty – jejich agenda se minimalizuje. Systém přechází plynule do diktatury výkonné moci a ta v konečné fázi do diktatury ekonomické moci.

No, on se ten Great Reset globálním elitám naštěstí zaseknul a podle všeho bude buď odpískán anebo odložen. Důvod je prostý – Svět se mezitím posunul jinam a jak nám sdělil v Davosu Putin, s návratem do původních pozic přinejmenším Rusko nepočítá. A Great Reset může být buď globální vč. Ruska, anebo žádný.

Jenže – aparáty a agenturní sítě vnějšího řízení v jednotlivých státech-koloniích běží setrvačně ve starém programu, a tak je tomu i u nás. Úroveň domácích řídících kádrů v exekutivě je tristní, stačí jmenovat rezort zahraničí anebo zdravotnictví. Jediné místo, které si zachovalo této době adekvátní řídící kompetence, je Hrad.

Vraťme se tedy jen pár týdnů dozadu. Jak běžely naše nedávné české události?

 • názorový střet, jak dál bojovat s „tajuplným“ COVIDem, se vyostřuje, Blatný s Prymulou vedou přesvědčivý boj nanajských chlapečků a pečlivě připravují pole pro příchod „zachránce“ . A tím nebudou léky (jak by se asi lecjaký trouba z lidu domníval). Ne, ne.
 • premiér si bere oddechový čas a nabízí žezlo moci o rozhodování, jak konkrétně postupovat s COVIDem v jednotlivých krajích, městech atd. SAMOSPRÁVĚ – hejtmanům. Ti nabídku hrdinsky odmítnou, od toho je tady přeci centrální vláda!
 • všechny těžkosti má odstranit pevný zákonný režim, který jednou provždy odpíská argumentační nutnost před zástupci Lidu (parlamentem) obhájit další redukci základních občanských práv. Napříště má být uzákoněno, že o „stavu nebezpečí“ rozhodne NĚKDO NĚKDE…
 • kdo jiný, než Blok demokratů (ODS, KDU, STAN, Piráti, TOP09) přináší dávno připravený tzv. PANDEMICKÝ zákon. To slůvko „pandemický“ je tam velmi vhodně vybráno. Pomocí aktuální naléhavosti a “starosti o občany“ vstoupil mezi nás trojský kůň diktatury. VLÁDA bude rozhodovat o „stavu nebezpečí“ a podle toho terorizovat občana. Tímto zákonem se dostává pojem „pandemie“ do rejstříku řídících nástrojů DE JURE. To ovšem bude znamenat další kolizi s ohledem na Ústavu a k ní pevně přimknutou Listinu základních práv a svobod, protože Pandemický zákon je a bude kolizní s dalšími právními normami a je jen otázkou času, kdy se rozběhnou právní konflikty na občanské i institucionální úrovni. Máme vůbec relevantní justiční systém, který bude ochoten a schopen tak závažnou společenskou objednávku zvládnout a plnit? Anebo to půjde stejnou cestou jako povolební činnost soudů všech úrovní v USA?

Viz https://kob-forum.eu/2020/12/19/texasky-masakr-ustavni-pilou/

Pandemický zákon prošel Parlamentem hladce, jakoby si vládní koalice i opozice padly do náruče a zcela zapomněly na líté boje minulosti. Proti byla patriotická SPD a část rozpolcené KSČM.

Maličkost, která toho ale hodně signalizuje.

No a co se najednou také vyřešilo?

Kam s ním, s Prymulou? Předvedl reprízu svého kusu z léta 2020 a i podruhé se nedomyšleně objevil zase někde, kde být neměl. A aby své mladické nerozvážnosti dodal punc opravdovosti, ráno patřičně mediálně nahlas volal po totálním lockdownu. Zaměřil tak naštvanost davu na sebe. Inu – talentovaný borec. Nejen epidemiolog, ale i byznysmen a na konci také herec. Snad už definitivně zmizí a s ním i odporná ukázka, že ani Hippokratova přísaha zmetka nezmění.

Zákon okamžitě řeší i zadání nadnárodního vnějšího řízení pro kolonii ČR. Je třeba začít prodávat (ze strany vlády i nakupovat) RESPIRÁTORY. To je skutečně velmi průhledný manévr – ČR prostě neplní kasu BigPharma a má neprodané zásoby roušek i respirátorů. Tak je dáme jako zákonnou povinnost a vylepšíme to dvěma rouškami jako alternativou. Je jen otázkou času, kdy přijdou s třetí, čtvrtou… Hlavně aby se kvóty vůči kamarádům ve zbrani plnily…

Pandemický zákon tu je, ale s ním (na rozdíl od hlášky Limonádového Joea) nepřijde zákon, ale reálné trable. Je jasné, že jeho používání bude cejchovat každého uživatele a omezovat jeho praktickou dlouhodobou volitelnost. Zákon byl koncipován v roce 2020 a počítal s už běžícím GREAT RESETem. Ten se ale celosvětově odpískává a opozdilci v chápání vývoje (i ti čeští) nemají žádný pardon. Bude to tak Pyrrhovo vítězství podobné nedávno krachlému druhému impeachmentu DJ Trumpa.

Nicméně – právě tanečky kolem zjevení a hladkého odsouhlasení jmenovaného zákona českým parlamentem dobře ilustrují, co se děje, a hlavně co se asi bude dít v příštích měsících.

Zkusím tedy shrnout prošlé události a odhadnout vývoj:

 1. na povrch vyplavala dosud málo zřejmá skutečnost. Neexistuje názorově homogenní veřejná instituce, která by vystupovala s „jednou tváří“. Všude jsou zájmové skupiny a bloky. To se týká úplně všech společenských segmentů: politických stran, vlády a obslužného exekutivního aparátu (ministerstev), samosprávy na všech stupních, ekonomických subjektů zejména se zahraničním vlastnictvím anebo majoritou, společenských organizací atd. Je to cílená systematicky budovaná infrastruktura řízení. Od samého začátku tu jde o VNĚJŠÍ, tedy NADNÁRODNÍ VLIV na společenské procesy v ČR.Čím dříve a hlouběji tento FAKT pozorný pozorovatel akceptuje, tím lépe se začne v řízeném chaosu orientovat.
 2. tato názorová heterogenita neodráží smýšlení jednotlivců, ale vektor řízení klanů, které tento vliv realizují. Nejde o klanové uspořádání české, čeští členové jsou jen jejich součástí. Jde o spektrum dílčích a často nesouhlasných zájmů, které se jen někdy prolínají. Klany mají své garáže a útulky (zednářské lóže, Aspen Institut apod). Jde o NADNÁRODNÍ ŘÍZENÍ resp. spoluřízení vývoje v ČR. Pro zjednodušení – jde o české klony a agenturu napojené na oba globálně vystupující mocenské tábory.
 3. je to globální mocenský střet (válka), realizovaná prakticky všude na jednotlivých bojištích (na státní úrovni). V přímém přenosu ji vidíme v USA (clintonité versus trumpisté), ale je všudypřítomná. Odtud vysvětlení mnohdy chaotických a protichůdných veřejných vyjádření jedné instituce anebo člověka.
 4. v případě ČR jde o zajištění žádoucího uspořádání celé střední Evropy tak, aby zůstal zachován maximální vliv nadnárodního řízení na tato teritoria. Preferovány jsou dvě varianty:
 • menší konglomerát restaurující odzkoušené Rakousko-Uhersko (projekt RU-2.0)
 • větší konglomerát Mezimoří

Naprosto nepřijatelný pro toto řízení je projekt třetí: návrat k úspěšné a odzkoušené ČSR II, kde by byl vliv nadnárodního řízení minimalizován. Pro obyvatele obou spřátelených a historií provázaných národů je to naopak projekt úspěšný a většinově podporovaný.

 1. Blíží se parlamentní volby, aktivita politických subjektů se zvyšuje. Je jasné, že politická mapa posledních 4 let dozná změny. ANO a Babiš splnily své úkoly a zadání. Ve hře je nová politická mapa, která bude lépe ovladatelná. Hegemona není třeba. A zejména je potřebné dostat pod kontrolu přílišný vliv Hradu na vnitřní i vnější politiku ČR.
 2. Už teď běží skryté střety vlivových křídel v jednotlivých politických stranách, už teď se tvoří povolební aliance a potenciální koalice, které se rozhodně neřídí zájmy občanů našeho státu a přáním voličů, ale výlučně instrukcemi přidělených zahraničních kurátorů. Proto už nyní koalice SPOLU (sudetoněmecké řízení), proto už nyní další koalice Piráti+STAN (clintonité). Proto už nyní intenzivní „odstrašování“ voličů, které vede Hamáčkovo aspenovské křídlo ČSSD s cílem tuto stranu NEDOSTAT do Parlamentu. Proto postupný rozpad ANO s tím, že cílem je NEBÝT vítězem, ale jen poníženým podřízeným v příští exekutivě. A hlavně je zapotřebí sebrat prezidentovi partnera v řídícím tandemu a nabídnout mu tváře typu Fialy anebo Bartoše.
 3. Patrioté ve všech stranách to nemají snadné, ale jsou přítomni. Zdaleka nehledíme do tváře volební prohry. Potenciální programová nabídka pro voliče leží na zemi, jen ji zvednout. Je nabitá a je i realistická. Pseudopartaje tzv. Demobloku nemají totiž v nabídce vůbec NIC. Jen možnost nadále sloužit Vídni, Berlínu, Bruselu, Londýnu anebo Bidenovu Washingtonu.
 4. Každý čtenář, který to se mnou vydržel až sem, si položí otázku: „A jak to souvisí s přijatým Pandemickým zákonem?“

Velmi. Zákon je krokem k naplnění plánu Vládní diktatury zaštítěné v libovolném a potřebném okamžiku vyhlášením „stavu nebezpečí“ a realizovaném protiobčanským „zákonným“ terorem. Je to cesta ke reálnému covidovému fašizmu. Je to cesta, která jen vymění žluté hvězdy „malých“ Židů za covidové pasy a rozličné propustky do ráje pro „malé“, ale svobodně myslící a jednající občany České republiky.

Srozumitelněji už to říci nedovedu.

74 komentářů

 1. Dobrý večer,
  dlouho jsem hledal to co zde dávám jako odkaz, zdánlivě nesouvisející. Kdo si ale přečtete pochopíte, že to co se děje teď bylo v 89 nastartováno námi dosazenou zrůdou a největší chybou Čechů, snad větší než důvěra ve spojence ve 30. letech
  https://domino50.blog.pravda.sk/2014/06/09/v-havel-st-a-m-havel-dostojnici-gestapa/
  Rozhodl jsem se to šířit co to jde a třeba to lidem otevře oči a pochopení pomůže dnes ….

  1. Vláda dlouhodobě chaoticky „zvládá“ epidemii covid 19 takovým způsobem, že při citelných restrikcích máme srovnatelné počty nově nakažených (alespoň oficiálně vykazovaných) a zemřelých (dtto) se státy, v nichž téměř žádné restrikce nejsou. Navíc se restrikce promítají do stále širších oblastí ekonomiky i společenského vývoje státu. I těch, kde by to jeden ani původně neočekával. Nelze se proto divit, že občanům, ale i politickým stranám, začíná docházet trpělivost.

   Opakovaně se rovněž ukázalo, že sami představitelé vlády na restrikce, pokud se týká jich nebo jejich blízkých, kálejí z vysoka. Takže buď ty restrikce k něčemu jsou, a pak by je měli dodržovat všichni, nebo k ničemu nejsou, a pak není důvod, aby je dodržoval kdokoli. Pomiňme extempóre plukovníka prvosenky, kterého návštěva zavřené restaurace a bez roušky stála ministerské křeslo, a povšimněme si současného stavu.
   Situace, kdy se zakazuje některým občanům opustit lokalitu, v níž bydlí, zatímco premiér si užívá v cizině a současně vyhrožuje poslancům, kteří se začínají šprajcovat se schválením dalšího kola výjimečného stavu, „že zemřelí padnou na jejich hlavy“, je naprosto neúnosná. Kdyby to vyhlašoval ze svého bytu a organizoval si odtud i virtuální kontakt s parlamentem, tak by byl věrohodný. Takto je pouze trapnou ilustrací impotence naší vlády v boji s covidem.
   Jestliže se dala vládě prominout jakási chaotičnost v době jarní epidemie, protože se jednalo o cosi nového a tudíž nepoznaného, tak ještě horší chaos v podzimním kole (protahovaném až do současnosti) se prostě prominout nedá.
   Vláda ve velmi krátkých intervalech (dny) mění stupně a druhy restrikce, přestože je známo, že první známky odezvy na jakékoli opatření se objeví až cca po týdnu a naplno se projeví až za cca dvojnásobnou dobu. Tudíž je jasné, že se jedná o „výstřely naslepo“, nemající naprosto žádný racionální podklad.
   Některá opatření navíc budí dojem, že se vláda snaží epidemie využít k likvidaci některých skupin obyvatelstva, zejména drobných podnikatelů. Blekotání prvosenek a bažiňáků je spíše obrazem patologické nenávisti (patrně třídní) k soukromým podnikatelům (alespoň některým jejich skupinám) než výrazem nějakého racionálního boje proti epidemii.
   Řada opatření je silně kontraverzní a spíše epidemii zhoršuje.
   Např. zcela logické by bylo nepracující (důchodce a ty, co mají home office nebo přerušenou práci) „vyhnat“ na chalupy a chaty (jsou-li obyvatelné), a tím „naředit“ populaci ve městech, i kdyby to znamenalo pomoci ze strany státu zásilkovým prodejnám zvětšit akční rádius dodávek tak, aby tito lidé nebyli nuceni dojíždět za nákupy. I kdyby to znamenalo navíc pomoci providerům v těchto lokalitách posílit internetová připojení.
   V „jarním kole“ epidemie obchodní řetězec Tesco otevřel některé své prodejny až do 24:00 a vyzýval vnitřním rozhlasem zákazníky, aby, pokud nemusejí nakupovat ihned, přesunuli své nákupy do času, kdy je v prodejnách daleko volněji a riziko přenosu nákazy tudíž menší. Nyní vláda zkrátila provozní dobu obchodů a zrušila prodej o nedělích, tedy v podstatě provedla opatření, která riziko přenosu zvyšují. Omezení počtu nakupujících v prodejnách, kdy venku ve frontě na sebe lidé prskají a kašlou, je rovněž „kravínium“, jak takovéto věci pojmenovával pan Werich.
   Nesmyslem je i zavření hobby marketů, protože každý rozumný člověk by použil covidové volno k opravám v bytě, domě, na chalupě apod. Dnes si, ovšem, nekoupí ani krabici hřebíků. Pak mohou „anticovid“ odborníci blekotat, že lidé víc chlastají – když sami zavinili, že jim nic jiného ani nezbývá.
   Zcela idiotské je schválení rovněž zcela idiotského zákazu jednorázových plastů, nařizovaného naprosto nekompetentní EU. Jednorázové plasty ve stravování a dalších podobných službách jsou významným faktorem v omezování šíření epidemií (zdaleka ne jen covidové). Naopak, covidová epidemie mohla poskytnout příležitost se bruselskému diletantismu vzepřít a jasně a se zatraceně vážnými důvody tento jeho výblitek odmítnout s tím, že pokud Brusel neustoupí, jsou mrtví na jeho účtu, s příslušným politickým dopadem (ostatně, vůbec nikde není řečeno, že v té EU opravdu musíme být, zejména pokud podobné aktivity posunou podporu našeho členství v ní k ještě nižším hodnotám, než jaké aktuálně mají).
   Tragická je situace u seniorů, kteří se stali jakýmisi vězni v „zařízeních pro seniory“, z nichž mnozí už spáchali sebevraždu, protože nesmyslnou izolaci, údajně „pro svoji ochranu“, nedokázali psychicky snést.

   To, co se děje ve školství, je prostě děs a běs. Vyrostl nám jeden ročník, od prvňáčků až po vysokoškoláky, který měl poprzněnou školní docházku. Někteří odborníci (a jsem spíš na jejich straně), tvrdí, že pokud by to bylo technicky možné (jakože, bohužel, ne), bylo by nejlepší virem ztracený školní rok zopakovat.
   Jako ještě horší faktor, než je obecně nižší kvalita distanční výuky (ať se pedagogové snaží jak chtěli, živou výuku takto nahradit prostě nelze), považuji relativně snadnou možnost podvádění. Kamerka, s níž je pedagog (i zkoušející) ve spojení, má jen silně omezené zorné pole, a co je mimo ně, nevidí.
   Tento fakt znali už staří režiséři němých filmů, v nichž herec balancuje na římse, visí na zábradlí a pod., a pod ním, mimo úhel záběru kamery, je balkón, lešení nebo alespoň záchranná síť, které divák nevidí, a tak na něj scéna působí příslušně thrillerově.
   V případě zkoušení divák, pardon, vyučující, nemůže vidět, kdo stojí z druhé strany „zkoušecího“ notebooku, listuje ve skriptech, nebo v druhém počítači pátrá ve studijních materiálech nebo obecně na internetu.
   Docela bych přál naši prodlužovatelům a prohlubovatelům covidových restrikcí, aby je nebo jejich blízké, jednou léčil doktor, který takto distančně vystudoval medicínu.
   Hlavní problém této situace spočívá ovšem v tom, alespoň dle mého názoru, že tento systém dětem od „kašičky“ jasně ukazuje, že podvádět se vyplácí. A že moje neteř, která se mi onehdy chlubila, že je jediná ze třídy, kdo při distančním zkoušení nepodvádí, by skutečně měla dostat nějaký metál, navrhoval bych bílou vránu. Tohle považuji za největší zlo, protože kdo se naučí podvádět, tak už bude podvádět i dál. Už jen proto, že jeho znalosti ze dřívějška budou tak mizerné, že se bez podvodů prostě neobejde.

   Vláda sice „bojuje, aby nedošlo k zahlcení zdravotnictví“, ale na druhé straně zastavení všech možných preventivních a částečně i terapeutických výkonů (vč odkládání operací) má stále narůstající počet obětí, protože např. v současnosti máme každoročně např. cca 7 000 nových případů kolorektálního karcinomu (podle poslední dostupné zdravotnické ročenky ÚZIS), který je dobře detekovatelný v časném stádiu testy na okultní krvácení (a v případě podezřelého výsledku došetřením kolonoskopií), přitom významnou část z těchto případů je v takovém případě možné zachytit včas a zabránit jak úmrtí, tak i (v případě přežití radikálnějšího zásahu) např. životu s trvalým vývodem stolice na boku či břiše. Podobné je to i s rakovinou prsu či rakovinou prostaty, tedy opět četnými nádory, jejichž zanedbání zvyšuje pravděpodobnost smrti, nebo alespoň doživotního postižení následky nutné radikální léčby. Časné vyhledávání těchto tumorů bylo prakticky zastaveno. Lze mít důvody pro odhad, že již dnes vyvolala restriktivní „anticovid“ opatření více úmrtí (byť někteří z těch, kterých se to týká, o tom ještě nevědí) než kolik lidí v rámci oficiálního výkaznictví zemřelo na koronavirus.

   Skutečně máme tolik mrtvých a nakažených?
   Problémem je zcela jistě výkaznictví, kdy do „zemřelých na coivid“ jsou zahrnováni i např. zemřelí při dopravních nehodách, u nichž byl covid náhodně nalezen při pitvě (nebo pozitivní výsledek testu při zpracování pozůstalosti). Faktem je, že při stanovování příčin smrti je nemoc (obecně, jakákoli) řazena do tří kategorií: Hlavní příčina smrti (1), příčina komplikací, které vedly ke smrti (2) a vedlejší nález, který s příčinou smrti nijak nesouvisí (3). Tedy, pokud se to dělá tak, jak se to dělat opravdu má.
   Zcela jistě, pokud někdo zemře na covid z plného zdraví, je zde covid hlavní (nebo dokonce jedinou) příčinou smrti a jako takový by se měl dostat do statistiky. Pokud je covid jen zhoršující komplikace, je hodnocení jeho podílu na smrti velmi problematické, protože např. těžký diabetik s dalšími závažnými chorobami by mohl dostat tu „ránu z milosti“ i od mnoha dalších, v populaci běžně kolujících, chorob. Rozhodně by statistika takto „doražených“ lidí měla být vykazována separátně. Pokud se týká oné třetí kategorie (smrt covid pozitivního člověka na chorobu, která s touto nemocí nijak nesouvisí), ta by vůbec neměla do úmrtnostních „covid statistik“ prosáknout, protože tam jednoznačně nemá co dělat.
   Navíc metodika rozdělování zemřelých do výše uvedených tří kategorií není nijak mezinárodně koordinována a nikoho snad ani nepřekvapí, že to při své totální impotenci nezvládla ani EU. Takže srovnávat naše čísla s čísly od jiných států prostě nelze. Přesnější pořadí našeho státu v žebříčku korektně provedeného mezinárodního srovnání patrně dostaneme pomocí hodu kostkou či hrstí mincí než pomocí oficiálně presentovaných údajů.
   Problematické je i výkaznictví nově nakažených. Neustále se totiž zvyšuje cílenost prováděných testů, stále větší podíl mezi testovanými tedy mají osoby buď s klinickými příznaky covid, nebo jejich kontakty. Přitom vláda s tímto číslem pracuje tak, jako by se jednalo o zcela náhodný výběr, který má vypovídací hodnotu k výskytu pozitivních osob v populaci jako celku. Je mi líto, výsledky těchto testů žádnou takovou informaci nenesou.
   Korektní by bylo, kdyby se vyšetřilo, třeba jednou za týden, tisíc náhodně vybraných osob (třeba s prvky stratifikace) a výsledky tohoto vyšetření se použily k hodnocení reálné situace (a případně k úpravám opatření proti covid).
   A to pomíjím skutečnost, že se při výkaznictví „srovnávají jablka z hruškama“, tj. že se do „jednoho pytle“ sesypávají výsledky provedené různými metodami a různými testovacími soupravami, majícími různou citlivost i různé velké procento falešně negativních i falešně pozitivních výsledků.
   Je nutné připomenout rovněž i to, že pokud např. najdeme v nose (výtěru z něj) RNA tohoto viru, neznamená to vůbec, že tento člověk musí být nemocný. Tato RNA (citlivým testům stačí jedna molekula) tam může být pozůstatkem viru naším imunitním systémem zlikvidovaným, ale může to klidně být i pozůstatek viru, který byl zlikvidován slunečním světlem nebo jiným virucidním faktorem životního prostředí a jen nám, již neaktivní, usedl na sliznici. Přítomnost protilátek proti covid zase neznamená, že člověk musí být nutně infekční, protože už mohl tu infekci zvládnout a viry zlikvidovat.
   Za těchto okolností by ovšem stejně kvalitní výsledky, jaké jsou nám presentovány, mohla poskytnout i paní s koncesovanou živností na vykládání z karet.

   Když shrneme výše uvedené, opravdu se nelze divit tomu, že politické strany při volbách na dohled začínají taktizovat a odmítají si špinit ruce spoluprací na těchto podivnostech.
   Pro mě, jakožto občana, se rýsuje jediné opatření: Žádná ze stran, které prodloužení restrikcí světí, minimálně bez toho, že by vládě nasadily na krk chomout rychlého omezení těch alespoň největších nesmyslů, nemá na podzim nárok na můj hlas.
   Připojte se, společně ten „covid“ zvládneme.

 2. Author

  @Bahen,Martin21,Počtář . vidím, že někdy skutečně platí-MLČETI ZLATO . Zajímavé, že do celého sofistikovaného výpadu @Muchomůrky se nevešel ani jeden argument týkající se merita věci . Tedy Pandemického zákona.
  Takhle se ale přeci trolilo i na staré Vodě ….
  Vadíme,vadíme, vadíme…

 3. Dva dotazy pro Boletuse:
  Naprosto nepřijatelný pro toto řízení je projekt třetí: návrat k úspěšné a odzkoušené ČSR II, kde by byl vliv nadnárodního řízení minimalizován. Pro obyvatele obou spřátelených a historií provázaných národů je to naopak projekt úspěšný a většinově podporovaný.
  Proč píšeš „úspěšné a odzkoušené ČSR II“? Nic takového tu přece nikdy nebylo. Byla první republika, druhá republika, protektorát, třetí republika, republika období 1948 – 1960, pak ČSSR, od r. 1968 federativní republika a pak ty cucky od 17.11. 1989 přes pomlčkovou válku až ke vzniku České republiky k 1.1. 1993. V jednom starém českém filmu Petr Nárožný používal rčení: Formuluj přesně. Takže, Boletusi, formuluj přesně. ČSR II je hypotetický projekt obnovení Československa, obdivovaný a prosazovaný určitou skupinou obyvatel ČR, kteří vyznávají jako jediné učení KSB (koncepci společné bezpečnosti). Nad slovním spojením „většinově podporovaný“ se musím útrpně pousmát, ale přesto se zeptám: KDO je ta podporující většina?? Vsadím svůj poslední důchod, že o projektu ČSR II 75% obyvatelstva České republiky nikdy neslyšelo…

  Zákon je krokem k naplnění plánu Vládní diktatury zaštítěné v libovolném a potřebném okamžiku vyhlášením „stavu nebezpečí“ a realizovaném protiobčanským „zákonným“ terorem. Je to cesta ke reálnému covidovému fašizmu. Je to cesta, která jen vymění žluté hvězdy „malých“ Židů za covidové pasy a rozličné propustky do ráje pro „malé“, ale svobodně myslící a jednající občany České republiky.
  pro „malé“, ale svobodně myslící a jednající občany České republiky.
  Tady jsi se asi spletl ne? Nemělo být správně pro „většinu malých českých ovcí“? Svobodně myslící a jednající občané České republiky se k té výměně za covidové pasy a rozličné „kredity“ (stejně jako k testování a očkování na/proti covid-19) NIKDY donutit nedají – i když je jich menšina.
  Stačí sledovat „blesková“ hlasování na Seznamu.cz na téma necháte se očkovat, souhlasíte s úplným lockdownem před velikonocemi a další podobné průzkumy, kde pravidelně vítězí příznivci současné vlády (nejlepším premiérem za posledních 70 let je s převahou 69% A. Babiš, daleko za ním L.Štrougal s 10%, zbytek marginální, i díky tomu, že mladší generace nemají ponětí, co předchozí vlády před v letech 1918 – 1989 dokázaly…)
  Jedna osobní: tvrdíš, že SPD už volit nebudeš. Tak koho? Pokoušet se pozvednout mimoparlamentní „stranospolky“ je ztráta času a energie. Takže? Budeš volit Andreje – méně špatnou variantu z dilematu špatný Andrej , horší Bartoš. A také – v souladu se svým vyznáním- abys podpořil a pomohl yachovat „tandemové řízení“ globalista Zeman + lhář, alibista, chaotik a podvodník babiš, protože prostě lepší kádry prostě nejsou na skladě…
  Ony jsou – ale nevyznávají KSB (třeba takový prof. Stanek, dr. Jan Campbell, nebo prof. Jan Keller, někteří ještě nedozráli – J. Foldyna, atd)
  Stále stejná ohraná písnička. Až půjdeš o víkendu na proscházku do lesa (má být hezké počasí), zaposlouchej se do jarního zpěvu ptactva nebo se zamysli nad čilým ruchem mraveniště a pokus se najít odpověď na otázku: Jak to, že fungují přirozeným (optimálním) způsobem, aniž mají ponětí o existenci KSB???

  1. Author

   Máš v tom,Muchomůrko, drobet mix . To není ale moje vina.A používáš zajímavou formu uplatnění SVÉHO názoru prostřednictvím odpovědí na VLASTNÍ POLOŽENÉ OTÁZKY. Odborníci v komunikaci tomu říkají DISKUSNÍ FAUL. Nikde netvrdím, že už SPD volit nebudu. Stejně tak nikde netvrdím, že SPD volit budu. jediné, co konstatuji, že SPD je strana , jejíž program má ze všech parlamentních stran nejvíce akcentů na zvyšování naší národní suverenity. Ano ,souhlasím s Tebou, že Okamura pochopil jednu z účinných metodod- posílení přímé demokracie na úkor té „nepřímé“ anebo žádné.
   Co se týče ostatních výtek, jsem Ti za ně vděčný. Číst jen samé pochvaly – to vede k tvůrčí ospalosti. Beru je jako Tvůj protinázor, nebo názor odlišný, a nikoliv jako svoji autorskou chybu. Nestojí totiž na faktologii, ale názoru,hodmocení. Takže tady kopeš do otevřených dveří, a názory které vyslovuješ , jsou prostě TVOJE . To platí o OVCÍCH i společném státu obou národů a národností. Je jedno, jak ho přesně nazvu . takže tu zmínku o přesnosti „pojmenování“ beru jen jako zástěrku. Ale rozhodně ne souhlas s Tebou.
   Nejlepší cestou je napsat samostatné dílo formou koreferátu a utkat se v něm s dílem, v němž nacházíš odlišnosti (ne chyby!) od svých názorů. Zkus to .
   Mimochodem – nevím jestli lsi houbař anebo dokonce mykolog .Já ano, a dokonce profesionální a iveřejně se projevující. Ale Amanita a Boletus edulis rostou ve stejném prostředí a často velmi blízko sebe. Zajímavé , tak rozdílní a přitom tak blízko sebe.

  2. Zarazil mne termín „vyznavači“ nebo „vyznávání“ KOB. Třeba já studuji KOB, ale rozhodně ho nevyznávám. Ty terníny by mne podle mého názoru degradovaly na jakéhosi sektáře či modloslužebníka, což podle mne nejsem. Tímto prismatem jsem pak přečetl celý příspěvek. Rusové na to mají termín „vsjopropalščik“. Jinak souhlas s Boletusem.

  3. Cituji:

   Boletus: Také já jsem volil SPD, ale už to neudělám. Kde začít?
   Podpora parlamentní komise pro boj s hybridními hrozbami.
   Podpora zákona o domobraně.
   Podpora PSA, Prymuly, vládních opatření, roušek… (tím se nezastávám projektu Volný…)
   Zřízení Nadačního fondu na podporu Afghánců s Fawadem Nadrim, kamarádem Havlový a Janečka.
   V EP usnesení o podílu SSSR na vypuknutí II. sv. války.
   Poslankyně Levová navrhuje v souladu se zájmy bank novelu zákona o spotřebitelských úvěrech.

   Ano, fakt, že odmítli pandemický zákon vítám. Ale to z nich ještě nedělá vlastence. Zatím všechna vládní opatření podporovali.

   Martin21: Představte si, ne každý kdo se nenadchne pro SPD, je zároveň svědek Bidetův. A další část toho slintu komentovat nebudu, protože nestojíme tváří v tvář.
   Jiří
   22. 2. 2021

   Odkud diskutující Jiří tu první větu vzal?

   Ale zbytečně mlátíme prázdnou slámu. Podle příspěvků zde uveřejněných, mnozí z diskutujících tápou, koho vlastně na podzim volit. Tady mohu doporučit jediné:
   Vrátit se na Outsidermedia, přečíst si znovu všechny články ing. Tichého o českých národních zájmech a o systémové změně a pak se podívat do programů jednotlivých politických stran, kdo má tyto body v nich obsažené.
   (Ani vy zde o nich vůbec nediskutujete – jak je propagovat, jak je naplnit, atd. – jako by vás ani nezajímaly…)
   A ještě drobnost – pokud budete volit „tandemové řízení“ pak vězte, že spolu s babišem volíte také kohorty jeho věrných podřízených, už dnes rozlezlých v parlamentu, vládě, na krajích, v různých úřadech, komisích, dozorčích radách, na velvyslanectvích atd. Namátkou – Faltýnek, Stropnický, Jourová, Charanzová, Plaga, Metnar, Havlíček atd.
   Nikoho z nich české národní zájmy nezajímají, nikdo z nich nemá v úmyslu udělat cokoliv dobrého pro tuto zemi, nikdo z nich nemá v úmyslu učinit cokoliv prospěšného pro český národ. JEN PRO SEBE.
   S babišem a a spol u vesla nebude ani to referendum o vystoupení z EUNN a NATO, o kterém sní Okamura.
   A poslední poznámka:
   Přesto existuje síla, která tu systémovou změnu provede a existuje její předvoj, který tu sílu bude motivovat, koordinovat a vést k úspěchu. Musíte se ale vy, vyznavači toho jediného správného učení (kolik takových učení v historii už bylo, Pune?), lépe dívat kolem sebe a sundat si růžové brýle mámení KSB. Zdraví vás Alena T.
   K ČSR II:
   http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/11049-obnovime-ceskoslovensko
   Podílela jsem se na průzkumu a zpracování výsledků v Olomouckém kraji, takže svou skepsi k projektu ČSR II mám dobře podloženou…
   P.S. V jednom máš pravdu – pokud na podzim začnou růst muchomůrky (červené), vyrazím do lesa, protože poblíž obvykle najdu krásné hříbky… a nejen je. A.

   1. Author

    nevím, proč jsem se octl v citaci, ktero jsem nikdy nevyřkl . Tolik k úvodu Tvé reakce. Máš ponekud dispergované vyjadřování, takže se ani nedá reagovat v nějakých souvislostech. porozuměl jsem jenom závěrečným vyjádřením na téma obnovené spolupráce obou národů a zřetelně formulované averzi vůči Koncepci společné bezpečnosti. Fajn, beru to jako Tvůj názor , a co s tím Tvým názorem mám já anebo ostatní diskutující udělat ? Dát Ti za pravdu ? odmítnout ho ?
    Rozčílit se ? Nevím, nějak mi není z Tvého poněkud chaotického seskládání pocitů jasné, co vlastně chceš . pana ing.Tichého si vážím a rád čtu jeho názory. Národní zájmy jsou v centru naší pozornosti, akorát jsme Tě nevzali k naší práci. V tom je problém ? Máme Ti podávat pravidelné reporty ? Zkus zformulovat alespoń ve 2-3 srozumitelných větách případně souvětích , o co Ti tady na fóru jde. Ten problém diskuse s Tebou se totiž táhne už z minulého fóra. Tak to zkus vylepšit a zkusíme druhé kolo.

    1. Míjíme se jako dvě mimoběžky. Já jsem upozornila na dvě tvoje nepřesné formulace a ty nic. Položila jsem otázku – kdo je většina podporující projekt ČSR II a ty zase nic. Ocitovala jsem diskutujícího, který cituje tebe – a ty nic. Zřejmě si Jiří ten citát vymyslel? Proč se ho nezeptáš, kde ho vzal? A ještě mě obviníš z diskusního faulu… Ale libuješ si, jak tě chválím- (??)
     Nu, Boletusi, vlníš se jako had – a proto se od tebe budu držet dál. Hadí úmysly se špatně odhadují…

 4. Par excelence!
  @Boletus
  Velmi detailně a krásně čtivě napsáno, Nejsem závistivý, ale fakt Ti závidím to umění to ucelit do kompaktního celku. Fantastické.
  Zásadně souhlasím s analýzou. I když to překvapující je, že ÚS měl před dvaceti lety jiný „právní názor“ než má dnes. To dokazuje aktivismus jeho soudců. Jinak předávání moci nijak zásadně nepozoruji, ale to asi proto, že anglosaský právní systém v souvislosti s presidentskou demokracií to v takovém měřítku neumožňuje. Byla jedna brutální manifestace minulou sobotu v Nikosii s jednou dívenkou zraněnou a tento víkend Byly manifestace dvě, jedna Nikosie a jedna Lemesol, za přítomnosti policie, ale bez jejího zásahu. Dnes rada ministrů jedná o zákazu demonstrací. Osobně se domnívám, že manifestace z minulého týdne bude použita jako zástěrka ke zhoršení epidemiologické situace a následnému zákazu demonstrací. Kontroly probíhají pouze v uzavřených prostorách.

 5. Svědek c(k)ovidův nebo jeho antipod: svědčí pouze ze strany vyjadřujícího se (lepší výraz mne nenapadá) o chaosu v myšlení vyjadřujícího se. Blbé, hodně blbé, bohužel většina chaotů. Asi patřím k těm, co napadení (zřejmě UK multiinfekcí covid). Ač Zn (Zinkorot, propaguji od února 2020), D3, B6+B12+folic acid, v dobré kondici na venkově, rouška od samého počátku PPF 2, zanedbal jsem ruce v chrámu hojnosti. Napadeny oči (stejně jako u stařenky 90 let z senior hausu, která na mé doporučení užívala dtto, ale přežila to), Plus klouby na pravé straně celého těla, kde mi před 10 dny před propuknutím infekce trhali dvě stoličky. Teploty do 38 °C, ale jako zpráskaný pes, předklon vede k padnutí držkou na tvář. Inkubační doba 3,5 dne. Ztráta čichu z cca 2/3 /rýmovník cítím vzdáleně, chuťové buňky fungují normálně, honí mě mlsna. Dnes po 8 dnech náznak zlepšení. Můj kamarád, tvrdý popírač, nechtěl přijít na návštěvu (zbabělý blbý popírač, sedí zavřený doma, nevěřil a nevylézá). Tvrdí, že kouří mapu, ale prdinec.

Napsat komentář