Nezbláznil jsem se, klidně toto prohlásím i s mokrým hadrem na hlavě. A to jsem z opatrnosti a ohleduplnosti vůči našemu webu nepoužil přívlastek „fašistické diktatuře“. Pokud snad někdo nevidí souvislost mezi „pandemií“ a fašistickou diktaturou, tak mu nabízím k přečtení článek zde na fóru psaný ještě v listopadu 2020, v době rozběhu 2. etapy Operace COVID :

Závěrečný apel toho článku – braňme se každý nástupu moderní odrůdy prastaré společenské deviace – fašizmu, je právě teď velmi aktuální.

Podívejme se na sled událostí několika minulých týdnů. Jinak, než tak činí naprostá většina „ztelevizovaných“ občanů dokrmovaných nutričními doplňky Blesku a Aha! Zkusme najít souvislosti a vysledovat málo viditelný, ale významný proces řízení (nejen) české společnosti. Tak tedy postupně:

 • už cca 3 měsíce běží pečlivě zorganizovaný a medializovaný chaos v prezentaci domácí COVID situace. Samozřejmě o žádný reálný chaos nejde. Všechny zainteresované informační posty pracují v ustanoveném režimu. Jakém? Na každou zprávu A přichází vzápětí odněkud zpráva B, alespoň zpochybňující anebo rovnou popírající obsah zprávy A. Většina diváků tohoto divadla si vystačí s otrávenou poznámkou „…maj v tom bordel.“. Opět mýlka. „Nemají!“ Režisér vytváří přesvědčivé informační pole: „COVID je silnější, nepředvídatelný a my nevíme co s ním?!“
 • jako na zavolanou – hned po ukončení funusu BREXIT – přichází ještě „shůry“ seslaná BRITSKÁ mutace „nepřítele s tykadly“ a rázem můžeme už dostatečně vystrašenou veřejnost opět dokrmit další pohádkou o přicházející zubaté. Náhoda? Jen pro lenivé mozky. Nebudu rozebírat, proč zrovna „britská“, to má velmi zřetelné globální souvislosti. Stačí, že je jiná než ta čínská. Zavdává důvod ke zrušení derniéry „pandemie“ a plynule nastavuje prezentovaný seriál pro veřejnost o další potřebné díly.
 • předváděné divadlo potřebuje herce všech možných rolí a kvalit. Od hlavních hrdinů až po zavrženíhodné padouchy a spoustu jednorázových komparzistů. A hlavně – musí se vytvořit dvě party ala Dušínové a Mažňáci, aby zblblý dav mohl po fotbalovsku fandit té své covidové „Slavii a Spartě“ – Blatný versus Prymula. Jeden HOT a druhý ČEHÝ. Ministr a poradce premiéra. Náhoda? Ale kdepak. Je to zajímavé, rejža nikoho z nich nenominoval do role čistokrevného zloducha či hrdiny bez bázně a hany, jako je Hogo Fogo versus Limonádový Joe. Proč asi? Jen se podívejme, jak se to podobná loňské etudě „Vojtěch versus Prymula“. Podobnost určitě čistě náhodná.

Takže kulisy, komparz i hlavní aktéry máme pohromadě. A co mají sehrát?

Tady si dovolím s odpovědí posečkat a zauvažovat jako student Dostatečně všeobecné teorie řízení. Všechny tyhle scénky a taškařice kolem donkichotovského boje s covidovými mlýny určitě nejsou sehrávány kvůli zaujetí už dostatečně vystrašeného onáhubkovaného davu. Ne. Chystá se zásadní kvantový skok v řízení společnosti.

Skok z potápějícího se modelu „vzorové“ anglosaské demokracie do modelu nového. Oproštěného od tradičního schématu dělby moci (tedy realizovaného řízení) v trojúhelníku „zákonodárná (= parlament) – výkonná ( = vláda) – soudní moc. Nový model dělby moci musí odpovídat nové koncepci globálního řízení – ztělesněné plánem GREAT RESET

Blíže zde: https://youtu.be/ItQoZmfF0-s

V kostce: v 1. etapě se postupně marginalizuje vliv zákonodárné a soudní moci. Stačí pár afér a předvedení neschopnosti. Ve druhé etapě se „nedostatečně plněné“ kompetence „z nouze“ převedou na vládu. Ta je v našem případě jako vláda kolonie ČR pod rozhodujícím vlivem řízení z metropole (Londýn + Washington s převodníkem Brusel). No a ve 3. vzdálenější etapě začnou výkonnou moc od „občanské“ vlády pomalu formou delegování dílčích kompetencí přebírat nadnárodní

korporace v určených hospodářských segmentech. To není proces český ale globální! Světová vláda a světová infrastruktura řízení nemá být „občanská“, ale anonymně „korporátní“, tedy převedená na 4. ekonomickou prioritu řízení. Samozřejmě, jednotlivé ekonomické segmenty dostanou odpovídající sociální a řídící kompetence dříve realizované státem. Určitě si na své přijdou kupř. BigPharma, BigTech, vodárenství a zemědělsko-potravinářský komplex. Vše se odehraje v rámci přechodu z tradičního kapitalizmu do jeho vlídného klonu „inkluzivního“ kapitalizmu. Namísto demokracie přijde korporatokracie.

Co má být tedy jejím hlavním znakem? Řízení uzurpované výkonnou mocí a postupné vymizení onoho trojúhelníku moci, který měl a také v začátcích plnil roli stabilizace společenského systému.

V tomto novém hávu demokracie jsou soudy i zákonodárci jen sekundanty – jejich agenda se minimalizuje. Systém přechází plynule do diktatury výkonné moci a ta v konečné fázi do diktatury ekonomické moci.

No, on se ten Great Reset globálním elitám naštěstí zaseknul a podle všeho bude buď odpískán anebo odložen. Důvod je prostý – Svět se mezitím posunul jinam a jak nám sdělil v Davosu Putin, s návratem do původních pozic přinejmenším Rusko nepočítá. A Great Reset může být buď globální vč. Ruska, anebo žádný.

Jenže – aparáty a agenturní sítě vnějšího řízení v jednotlivých státech-koloniích běží setrvačně ve starém programu, a tak je tomu i u nás. Úroveň domácích řídících kádrů v exekutivě je tristní, stačí jmenovat rezort zahraničí anebo zdravotnictví. Jediné místo, které si zachovalo této době adekvátní řídící kompetence, je Hrad.

Vraťme se tedy jen pár týdnů dozadu. Jak běžely naše nedávné české události?

 • názorový střet, jak dál bojovat s „tajuplným“ COVIDem, se vyostřuje, Blatný s Prymulou vedou přesvědčivý boj nanajských chlapečků a pečlivě připravují pole pro příchod „zachránce“ . A tím nebudou léky (jak by se asi lecjaký trouba z lidu domníval). Ne, ne.
 • premiér si bere oddechový čas a nabízí žezlo moci o rozhodování, jak konkrétně postupovat s COVIDem v jednotlivých krajích, městech atd. SAMOSPRÁVĚ – hejtmanům. Ti nabídku hrdinsky odmítnou, od toho je tady přeci centrální vláda!
 • všechny těžkosti má odstranit pevný zákonný režim, který jednou provždy odpíská argumentační nutnost před zástupci Lidu (parlamentem) obhájit další redukci základních občanských práv. Napříště má být uzákoněno, že o „stavu nebezpečí“ rozhodne NĚKDO NĚKDE…
 • kdo jiný, než Blok demokratů (ODS, KDU, STAN, Piráti, TOP09) přináší dávno připravený tzv. PANDEMICKÝ zákon. To slůvko „pandemický“ je tam velmi vhodně vybráno. Pomocí aktuální naléhavosti a “starosti o občany“ vstoupil mezi nás trojský kůň diktatury. VLÁDA bude rozhodovat o „stavu nebezpečí“ a podle toho terorizovat občana. Tímto zákonem se dostává pojem „pandemie“ do rejstříku řídících nástrojů DE JURE. To ovšem bude znamenat další kolizi s ohledem na Ústavu a k ní pevně přimknutou Listinu základních práv a svobod, protože Pandemický zákon je a bude kolizní s dalšími právními normami a je jen otázkou času, kdy se rozběhnou právní konflikty na občanské i institucionální úrovni. Máme vůbec relevantní justiční systém, který bude ochoten a schopen tak závažnou společenskou objednávku zvládnout a plnit? Anebo to půjde stejnou cestou jako povolební činnost soudů všech úrovní v USA?

Viz https://kob-forum.eu/2020/12/19/texasky-masakr-ustavni-pilou/

Pandemický zákon prošel Parlamentem hladce, jakoby si vládní koalice i opozice padly do náruče a zcela zapomněly na líté boje minulosti. Proti byla patriotická SPD a část rozpolcené KSČM.

Maličkost, která toho ale hodně signalizuje.

No a co se najednou také vyřešilo?

Kam s ním, s Prymulou? Předvedl reprízu svého kusu z léta 2020 a i podruhé se nedomyšleně objevil zase někde, kde být neměl. A aby své mladické nerozvážnosti dodal punc opravdovosti, ráno patřičně mediálně nahlas volal po totálním lockdownu. Zaměřil tak naštvanost davu na sebe. Inu – talentovaný borec. Nejen epidemiolog, ale i byznysmen a na konci také herec. Snad už definitivně zmizí a s ním i odporná ukázka, že ani Hippokratova přísaha zmetka nezmění.

Zákon okamžitě řeší i zadání nadnárodního vnějšího řízení pro kolonii ČR. Je třeba začít prodávat (ze strany vlády i nakupovat) RESPIRÁTORY. To je skutečně velmi průhledný manévr – ČR prostě neplní kasu BigPharma a má neprodané zásoby roušek i respirátorů. Tak je dáme jako zákonnou povinnost a vylepšíme to dvěma rouškami jako alternativou. Je jen otázkou času, kdy přijdou s třetí, čtvrtou… Hlavně aby se kvóty vůči kamarádům ve zbrani plnily…

Pandemický zákon tu je, ale s ním (na rozdíl od hlášky Limonádového Joea) nepřijde zákon, ale reálné trable. Je jasné, že jeho používání bude cejchovat každého uživatele a omezovat jeho praktickou dlouhodobou volitelnost. Zákon byl koncipován v roce 2020 a počítal s už běžícím GREAT RESETem. Ten se ale celosvětově odpískává a opozdilci v chápání vývoje (i ti čeští) nemají žádný pardon. Bude to tak Pyrrhovo vítězství podobné nedávno krachlému druhému impeachmentu DJ Trumpa.

Nicméně – právě tanečky kolem zjevení a hladkého odsouhlasení jmenovaného zákona českým parlamentem dobře ilustrují, co se děje, a hlavně co se asi bude dít v příštích měsících.

Zkusím tedy shrnout prošlé události a odhadnout vývoj:

 1. na povrch vyplavala dosud málo zřejmá skutečnost. Neexistuje názorově homogenní veřejná instituce, která by vystupovala s „jednou tváří“. Všude jsou zájmové skupiny a bloky. To se týká úplně všech společenských segmentů: politických stran, vlády a obslužného exekutivního aparátu (ministerstev), samosprávy na všech stupních, ekonomických subjektů zejména se zahraničním vlastnictvím anebo majoritou, společenských organizací atd. Je to cílená systematicky budovaná infrastruktura řízení. Od samého začátku tu jde o VNĚJŠÍ, tedy NADNÁRODNÍ VLIV na společenské procesy v ČR.Čím dříve a hlouběji tento FAKT pozorný pozorovatel akceptuje, tím lépe se začne v řízeném chaosu orientovat.
 2. tato názorová heterogenita neodráží smýšlení jednotlivců, ale vektor řízení klanů, které tento vliv realizují. Nejde o klanové uspořádání české, čeští členové jsou jen jejich součástí. Jde o spektrum dílčích a často nesouhlasných zájmů, které se jen někdy prolínají. Klany mají své garáže a útulky (zednářské lóže, Aspen Institut apod). Jde o NADNÁRODNÍ ŘÍZENÍ resp. spoluřízení vývoje v ČR. Pro zjednodušení – jde o české klony a agenturu napojené na oba globálně vystupující mocenské tábory.
 3. je to globální mocenský střet (válka), realizovaná prakticky všude na jednotlivých bojištích (na státní úrovni). V přímém přenosu ji vidíme v USA (clintonité versus trumpisté), ale je všudypřítomná. Odtud vysvětlení mnohdy chaotických a protichůdných veřejných vyjádření jedné instituce anebo člověka.
 4. v případě ČR jde o zajištění žádoucího uspořádání celé střední Evropy tak, aby zůstal zachován maximální vliv nadnárodního řízení na tato teritoria. Preferovány jsou dvě varianty:
 • menší konglomerát restaurující odzkoušené Rakousko-Uhersko (projekt RU-2.0)
 • větší konglomerát Mezimoří

Naprosto nepřijatelný pro toto řízení je projekt třetí: návrat k úspěšné a odzkoušené ČSR II, kde by byl vliv nadnárodního řízení minimalizován. Pro obyvatele obou spřátelených a historií provázaných národů je to naopak projekt úspěšný a většinově podporovaný.

 1. Blíží se parlamentní volby, aktivita politických subjektů se zvyšuje. Je jasné, že politická mapa posledních 4 let dozná změny. ANO a Babiš splnily své úkoly a zadání. Ve hře je nová politická mapa, která bude lépe ovladatelná. Hegemona není třeba. A zejména je potřebné dostat pod kontrolu přílišný vliv Hradu na vnitřní i vnější politiku ČR.
 2. Už teď běží skryté střety vlivových křídel v jednotlivých politických stranách, už teď se tvoří povolební aliance a potenciální koalice, které se rozhodně neřídí zájmy občanů našeho státu a přáním voličů, ale výlučně instrukcemi přidělených zahraničních kurátorů. Proto už nyní koalice SPOLU (sudetoněmecké řízení), proto už nyní další koalice Piráti+STAN (clintonité). Proto už nyní intenzivní „odstrašování“ voličů, které vede Hamáčkovo aspenovské křídlo ČSSD s cílem tuto stranu NEDOSTAT do Parlamentu. Proto postupný rozpad ANO s tím, že cílem je NEBÝT vítězem, ale jen poníženým podřízeným v příští exekutivě. A hlavně je zapotřebí sebrat prezidentovi partnera v řídícím tandemu a nabídnout mu tváře typu Fialy anebo Bartoše.
 3. Patrioté ve všech stranách to nemají snadné, ale jsou přítomni. Zdaleka nehledíme do tváře volební prohry. Potenciální programová nabídka pro voliče leží na zemi, jen ji zvednout. Je nabitá a je i realistická. Pseudopartaje tzv. Demobloku nemají totiž v nabídce vůbec NIC. Jen možnost nadále sloužit Vídni, Berlínu, Bruselu, Londýnu anebo Bidenovu Washingtonu.
 4. Každý čtenář, který to se mnou vydržel až sem, si položí otázku: „A jak to souvisí s přijatým Pandemickým zákonem?“

Velmi. Zákon je krokem k naplnění plánu Vládní diktatury zaštítěné v libovolném a potřebném okamžiku vyhlášením „stavu nebezpečí“ a realizovaném protiobčanským „zákonným“ terorem. Je to cesta ke reálnému covidovému fašizmu. Je to cesta, která jen vymění žluté hvězdy „malých“ Židů za covidové pasy a rozličné propustky do ráje pro „malé“, ale svobodně myslící a jednající občany České republiky.

Srozumitelněji už to říci nedovedu.

74 komentářů

 1. Skvělý rozbor.
  O zmíněném zákonu je veřejnost informována, jak jinak, než povrchně ( je to jen na chvilku, až bude koronáč poražen), vzápětí je zpráva významově ponížena tím, že následuje …”už nemáme dřevo na rakve…!” křičí v Chebu dodavatelé pro pohřební ústavy. Pak se ještě přidá hejtman : …krematorium nestíhá zpopelňovat…” ap. hlášky.
  Výtah z komentáře Institutu VK ke zmíněnému zákonu :
  Jeden resort – ministerstvo zdravotnictví – získává právo celostátně omezit taková základní práva občanů, jako je svoboda shromažďovací, svoboda pohybu, nedotknutelnost soukromého majetku, právo na vzdělání, právo svobodně podnikat, právo na soukromí. Ministr zdravotnictví může omezovat podnikání a školství, může na území celého státu rušit dopravu, obchod, cestování a veřejné stravování a mnoho dalších oblastí lidských aktivit a činností …
  Občané by měli vážně zneklidnit, vždyť to jde jak přes kopírák ze sousedního Německa.

 2. Jsem zvědav, jak dlouho to bude ještě trvat. Nejsem si ale jistý, jestli se to nakonec povede.
  Spíš mi přijde, že Rusko si vyjedná výjimku a ostatní budou resetováni. Ani v Rusku to není ideální a vyhnat všechny zrádce by znamenalo vyměnit v podstatě veškerou řidící strukturu. Můžete ji sice přimět k určitým krokům, ale nikoli změnit jejich proradnou podtstatu.
  Mimochodem, taky se vám zdá, že Pjakin v poslední době neví co říct? Na každou otázku odpovídá čtvrthodinovou přednáškou, co kdysi Mikuláš, Alexandr…. a k podstatě věci se dostane jednou větou. Neustále opakuje to samé, už vím, co bude říkat příští týden.

  1. Author

   nezdá , ale to je věc individuálního názoru . Reset je buď GREAT (tedy globální) včetně Ruska, anebo žádný. Tak jako je Planeta koule a ne dvě rozdělené polokoule . Rusko si nemá s kým a z čeho vyjednávat výjimku . Great Reset je totiž ve finále zaměřen na něj a pokud se ho nehodlá účastnit, tak je z toho show bez hlavní role.

   1. Ahoj, Boletusi.
    Ty se rád občas předvádíš se svými globálně-politickými analýzami. Já dám raději na názor lidí, kteří mají víc a kvalitnějších informací, než dokážu najít sám. Posílám ti tři úhly pohledu:
    http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/jan-campbell-na-ceste-ke-stretum-1
    http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/jan-campbell-stret-druhy-nato-na-ceste-ke-stretum-2
    https://www.protiproud.cz/politika/5650-sedm-let-po-majdanu-biden-s-kyjevem-se-snazi-rozehrat-konflikt-na-donbasu-ostrelovani-donecka-a-prvni-mrtvi-tvori-se-valecna-aliance-pozvani-nato-nad-krym-budeme-mit-brzy-mnohem-vetsi-problemy-nez-kabaret-covid.htm
    https://aeronet.cz/news/izrael-jiz-naockoval-alespon-1-davkou-pres-80-populace-a-okamzite-zavedl-covidovy-apartheid-oteviraji-se-nakupni-centra-plavecke-bazeny-posilovny-kadernictvi-bary-a-restaurace/

    Když si promítnu jednotlivé směry těch zmíněných procesů, vypadá to, že se sbíhají v létě (nejpozději na konci roku) v jednom bodě… A podzimní volby budou je divadélko pro naivní ovčany!
    Ano, Jalta 2 může některé procesy zpomalit nebo pozdržet, ale ne zastavit. Zastavit je může jen válka.
    Tak už víš, proč jsem ti naposledy napsal, abys dál snil svůj sen? Dnes jen dodám: Už ne moc dlouho. Probuzení bude kruté… Vlasta propper

    1. Author

     Nevím Vlasto. .Pokud se někdy dopracuješ k vlastní globálně-politické analýze , bude to ku prospěchu Tvému.Nevím, proč bych měl na Tvůj pokyn pročítat jako poslušný žáček Tebou doporučené 3 rozbory jiných autorů a teda tebou uznávaných autorit a teprve po jejich přečtení zaujmout s nimi konformní názor . Tento postup tvůrčí práce Ti s chutí přennechám a počkám si na Tvůj skutečně samostatný počin.
     A na konec dotaz. Máš něco k věci (tedy k článku) anebo sis zase přišel jako mini trolik jen tak kopnout? Orel mouchy nechytá, a počká si na větší sousto. Ty to rozhodně nejsi.

    2. Dav jsou lidé žijící dle tradic a rozhodující se dle autorit.

     1. Popírači tradic a odmítači autorit jsou obyčejní anarchisté, ať už mají jakoukoliv masku…

     2. To Vlasta.
      Vážím si každe , i když někdy pozdní sebektritiky. Bohužel pořád jseš mimo mísu, tedy mimo diskusi k článku. takže příště už své plky, pokud nebudou k věci, neuvidíš. Jsou příliš osobní a obsahově řídké a tohle je fórum pro lidi moudré a přemýšlející. A je právem a někdy i povinností autora zasáhnout.

  2. Opakování je matkou moudrosti, kořenů se nelze zbavit, abys nepadl. Aneb všechno se vším souvisí. Nehledě na, přes veškerou analytikovu snahu, tristně nízkou úroveň základních znalostí KOB u veřejnosti, jak vyplývá ze zadávaných dotazů. Takže vyprázdněnost bych nehledal u Pjakina…

 3. Přesné a výstižné.
  Je potřebné všude šířit, aby se lidé co nejdříve dozvěděli, kdo jmenovitě pro tento vlastizrádný fašistický nesmysl hlasoval a které strany tedy do budoucího parlamentu nepatří a hlavně proč! Volby se blíží a všichni kašpárci na niti opět budou pouštět mlhu a mazat med po náměstích s jediným cílem, zůstat kašpárkem na cizí niti i nadále.

  Je nutno se opět poučit:
  1) o čem a hlavně jak mluvil “Zmocňovací zákon (Německo 1933)” https://cs.wikipedia.org/wiki/Zmoc%C5%88ovac%C3%AD_z%C3%A1kon_(N%C4%9Bmecko_1933) aby tehdy ještě utajený diktátor A.H. mohl být protiprávně pověřen úřadem neomezeného diktátora.
  2) poučit se i u nás: “Zmocňovací zákon (Československo 1938)” https://cs.wikipedia.org/wiki/Zmoc%C5%88ovac%C3%AD_z%C3%A1kon_(%C4%8Ceskoslovensko_1938) kde je dole i velmi zajímavý soupis dalších materiálů.
  Není to opakování téhož, tentokrát v sametu oděné?
  3) Kdy si současné vedení státu uvědomí, že Titanik již dávno jde ke dnu a oni jsou pouze v pozici, že zpívají na svém vlastním pohřbu? Neboť ten jeden úředník, který je následně přijde nahradit, je nadále již vůbec nepotřebuje.

  1. Author

   Jsem rád za Tvůj historický exkurz do Německa 30.let . Samozřejmě žae matrice je podobná , ty síly toužící po absolutní výkonné moci sice nemají knírek a patku, ale ty chutě jsou podobné.

 4. >…aparáty a agenturní sítě vnějšího řízení v jednotlivých státech-koloniích běží setrvačně ve starém programu…<

  Je to jasné, těžký nákladní vlak taky zastaví až třeba po 2 kilometrech. Naskýtá se ale otázka. Velký reset je asi z objektivních důvodů odpísknutý. Co se tedy stane, až ten těžký vlak zastaví? Zasekne se i tvorba fašistické diktatury? Anebo vše bude čekat na pokrok v boji na velkých světových frontách? Zcela zřetelný je informační protiútok z ruské strany – MID, Simonjanová, Kurginjan. Tady možná nastane situace, že té české podpindosnické smečce nebudou sedět noty vzhledem k adekvátnímu průběhu hlavních procesů. Řídící klany a korporace v pozadí možná budou ztrácet zdrojovou stabilitu. Na nás zůstane zvolit ve volbách patrioty (české).
  PS. Ta akce s odchodem Prymuly mi připadala jako jeho stažení pod hladinu. Až přijde vhodná doba a paměť davu už bude čistá, tak se sevření povolí, a korek Prymula vyskočí zpět na hladinu. Připraven k dalšímu použití. Jenom by mne zajímalo, kdo by tu jeho potenciální recyklaci mohl řídit.
  PPS. Jinak Boletusi velké díky za dobře poskládanou faktologii.

  1. Na nás zůstane zvolit ve volbách patrioty (české).
   Obávám se, že nás nebudou ani 3 %. Musel by se stát zázrak, nějaká kataklyzmatická událost, která by lidi probudila.
   Hodně jsem sázel na odhalení kořenů deep state, ale pak jsem si uvědomil, že GP nebude odhalovat své vlastní praktiky, které jen dovolil páchat i nižší kastu.

    1. SPD? To mají být vlastenci? Svědkové Covidovi to jsou.

     1. Pokud vím, tak jedině SPD, část KSČM, VK ml a pak samozřejmě projekt Volný, hlasovali proti tzv. pandemickému zákonu. Ono se to tak nějak cudně neozvučovalo a médea vytvářela dojem, že byli všichni pro. Svědkové kovidovi jsou někde jinde.

     2. Author

      Proč Svědkové Covidovi ? Zkus to zargumentovat pomocí faktů . Takhle to zní jako hlasitý nesouhlas , ale bez zdůvodnění. Nepsal bych o nich tak, jak píši, pokud bych měl pochybnosti. Okamura není myslitel, ale manažer, ale lidi myslící tam rozhodně mají. A to nemám vycucáno z prstu.

     3. Vida, svědek Bidetův označuje jiné za svědky covidovi. Legrační. Mimochodem, když je řeč o procentech, vypadá to, že podobná diskusní trolovština by mohla být sponzorovaná např nějakými těmi čtyřprocentnimi jandovskými zrádci-podpindosy. Trochu otravná, ale marná snaha.

     4. Boletus: Také já jsem volil SPD, ale už to neudělám. Kde začít?
      Podpora parlamentní komise pro boj s hybridními hrozbami.
      Podpora zákona o domobraně.
      Podpora PSA, Prymuly, vládních opatření, roušek… (tím se nezastávám projektu Volný…)
      Zřízení Nadačního fondu na podporu Afghánců s Fawadem Nadrim, kamarádem Havlový a Janečka.
      V EP usnesení o podílu SSSR na vypuknutí II. sv. války.
      Poslankyně Levová navrhuje v souladu se zájmy bank novelu zákona o spotřebitelských úvěrech.

      Ano, fakt, že odmítli pandemický zákon vítám. Ale to z nich ještě nedělá vlastence. Zatím všechna vládní opatření podporovali.

      Martin21: Představte si, ne každý kdo se nenadchne pro SPD, je zároveň svědek Bidetův. A další část toho slintu komentovat nebudu, protože nestojíme tváří v tvář.

     5. @Jiří: “Také já jsem volil SPD, ale už to neudělám.”
      Tak to bychom měli. Víme koho nevolit. A koho tedy volit, aby byl a) lepší než SPD b) dostal se do parlamentu c) nebyl by to imitačně-provokační projekt?

 5. ” -premiér si bere oddechový čas a nabízí žezlo moci o rozhodování, jak konkrétně postupovat s COVIDem v jednotlivých krajích, městech atd. SAMOSPRÁVĚ – hejtmanům. Ti nabídku hrdinsky odmítnou,….”

  Nezapadá mi do toho neschválení nouzového stavu komunisty, což pak obrátilo pozornost na hejtmany a poté to vedlo ke schválení pandemického zákona. Filip prohlásil, že nebudou hlasovat pro prodloužení NS po schůzce se Zemanem. Napadá mě jen, že tlak na přijetí pandemického zákona byl tak velký, že nebylo možné to ustát a takhle to odkrylo karty opozice. Máte někdo jiné vysvětlení?

  1. Počítám, že je vícero vysvětlení. Mne zaujal jistý předvolební vedlejší efekt. Vnější řízení tlačilo na přijetí pandemzákona, KSČM podporu nedala, takže opozice MUSELA hlasovat s AB, nemohla jít proti vnějšímu řízení, svému chlebodárci, aby díky ní zákon neprošel. Tím si ovšem vyrazila předvolební trumf z ruky, protože z hlediska korony dusí stejně jako AB. Naopak SPD věřím, že si polepšila, protože byla jak proti zákonu, tak proti AB.

  2. Author

   Tlak není´jen na “český Pandemický zákon”, ale na změnu poměru sil v řízení států. Opět příklad RSA , kde tento rozklad “trojúhelníku řízení” běží online . Asi si budeme muset zazpívat “Cest la vie”

 6. velmi srozumitelný a potřebný vhled do České kotliny – šířím, kde to jde…

 7. Zdravím
  Musím spomenúť tvrdenia Clif High, ktorý je dobrý zdroj ucelených informácií, ale nie autorita. Svoje tvrdenia zakladá na informáciách, ktoré unikli na internet, a on tvrdí dve veci:
  -US$ krachuje kvôli nedostatku striebra, a to zlikviduje clintonoidov/močiar;
  -príde doba ľadová (prvé náznaky okúsil Texas) a to zlikviduje zbytky kontroly elít.

  Jeho tvrdenia potvrdzujú aj dve filmy, ktoré rozoberajú udalosti krachu z rôznych aspektov:
  -“I Pet Goat II”, ktorá sa odohráva v zasneženej ľadovej pustatine, kde záver ohlasuje tak prebudenie ľudstva, ako aj koniec nekonečnej zimy/doby ľadovej:
  https://www.youtube.com/watch?v=Id6nCa_OTEM
  -IN-SHADOW – A Modern Odyssey tiež rozoberá krach súčasného systému kontroly, ten ale opisuje stav vecí a procesy v oveľa konkrétnejšej forme v prejavenej matérií z pohľadu priemerného Američana/Západniara, a v jednej zo záverečných scén vidíme vznášajúcu sa ľudskú postavu obklopenú vznášajúcimi zbytkami mrakodrapmi nad snehovou dunou (biela a nie piesočná farba) a v pozadí zasnežené hory:
  https://youtu.be/j800SVeiS5I?t=678

  A čo sa týka ruskej Arktídy, nuž treba pozrieť na to, že kde sa ohrieva horná atmosféra a povrch a obrázok je jasný, ruská Arktída bude prakticky bez ľadu:
  https://cbsnews1.cbsistatic.com/hub/i/r/2021/02/10/bdf7843e-5122-449d-b743-e37f1c55dc2e/thumbnail/620×346/3ce8b75e31f730910967b0f3260fdbf2/block.jpg
  https://strangesounds.org/wp-content/uploads/2021/01/polar-vortex-splits-in-two.jpg

  Putin je ale lišiak. 🙂

 8. Author

  reakce na @Jiří : kdo sleduje moji práci na netu a i na kob-fóru, tak doufám potvrdí, že nejsem náhončím a obdivovatelem osob a jejich výroků.Ale jsem hodnotitelem a často i chybujícím , především procesů . V tomto duchu jsem psal i článek .
  Moje zmínka o tom, že žádný veřejně se projevující společenský subjekt se neprojevuje homogenně, ale naopak heterogenně- platí i pro SPD.
  Vím velmi dobře, co chci. Vím velmi dobře , jak toho nedosáhnu. Jediné, v čem si nejsem jist – jestli ta má osobní zvolená cesta je optimální. proto diskutuji a píši. Zkus to, pokud Ti hlava a pravá či levá ruka na to bude stačit. Pak se diskutuje věrohodně.

  1. Pane Boletusi, do článku jste jistě věnoval dost úsilí a za sebe Vám děkuji. To co psal Jirka jsou podstatná fakta a leckdo je také velmi zvažuje. Nestálo by za to, aby člověk vašich zkušeností pomohl ostatním utříbit názor více adresně? Neboť to vypadá, že vždy když šlo do tuhého, tak SPD(Tomio) uhla nebo se rovnou postavila na druhou stranu.

   1. pro @Karel a pro @Jiří, dovolím si zrecyklovat můj zdejší komentář k jinému článku:
    Opravdu můžeme po cca 12-ti % straně v parlamentu kryptokolonie chtít takovéto přímočarosti? Putin manévrovat musí a Okamura nesmí? Okamura je v parlamentě a kde jsou ti přímočaří konvičkové, hamplové, robejškové, vandasové, a.b.bartošové, ans a další? Když teda pominu, že někteří z jmenovaných jsou dle mne s velkou pravděpodobností rovněž imitačně-provokační projekty. A když pominu, že někteří z nich ve své době možná sehráli určitou pozitivní roli. Po ovoci je poznáte.
    Závěrem bych rád podtrhl poznámku @Boletuse o nehomogenitě politických subjektů, kterou si zjednodušeně koncentruji do hesla “v každé straně/hnutí jsou dvě křídla” (která v té či oné formě bojuji o to, které z nich převládne a tím je dán výsledný obraz strany)

   2. Author

    V článku přeci vysloveně upozorňuji, že žádná politická síla není dnes jednobarevná a o SPD to platí také. To je ten průnik vývoje mimo ČR . Pro mě už dávno není Okamura vývěskou této strany. Důležité jsou další osobnosti a zejména ochota a schopnost vytvářet silnou dlouhodobě se programově (ne pro volební období) profilovanou a jednající sílu . Stejné je to i s KSČM . Doba a vývoj OBJEKTIVNÉ nahrávají národně a doleva orientovaným stranám. Proto je tak velká snaha, aby tuto výzvu nevyslyšely a dál pokračovaly ve sterilní politice

  2. Já vás přece neobviňoval z “náhončí” práce pro SPD. Měl jsem vynechat tu poznámku o svědcích.
   Ale je fakt, že SPD se zatím ve většině skutečně důležitých případů postavila za bažinu.
   Ono i to odmítnutí pandemického zákona je lacinější, než se zdá. Jak by se zachovali, kdyby výsledek závisel na nich? Víc to snad věřím Trikolóře.
   Okamuru znám. Je to především obchodník (a dává tak munici různým Novotným a spol.). Našel díru na trhu, ale zde je nutno říci naštěstí.
   Jedniný smysl podpory SPD je v ozvučení podpory normálnějšího světa, nebo spíše odmítnutí toho “nového”. Bohužel to soudruzi sami často kazí.
   Co lze čekat od naší politiky? Jediný, kdo ví, která bije je Zeman a Klaus starší. Osobně ve stranách nevidím nikoho, kdo by dokázal svými znalostmi (a také charismatem) oslovit lidi.
   Okamura je bohužel užitečný idiot. Jak chcete (to nemyslím zle, zajímá mě to) v rámci partajních nomenklatur zajistit, aby dokázali ze svých řad vytáhnout patrioty?
   Doplňte masakr ve školství a téměř nulové podmínky pro sociální výtahy, nevyjde z toho nic optimistického.
   Jako vždy se budeme muset spolehnout na někoho jiného, konkrétně na Rusko. Jestli se to podaří tam, mohli bychom z toho těžit také.
   Osobně jsem už unaven, bažina je všude rozlezlá jako rakovina. A jak říká Pjakin, oni raději zahynou, než aby se stali lidmi.

   1. Osobni nazor: ano vsichni jsme unaveni a bazina je vsude… zachrana tonouciho je v rukach tonouciho….nikdo nas neprijde zachranit a kdyz prijde tak ne v nas prospech. .. pokud toto nepochopi potrebna, kriticka mensina naseho naroda 5-15%? A nezacne se podle toho chovat a spolupracovat tak nam skutecne neni pomoci…. je to proste dlouhodoby proces. Putin potreboval 20 let aby alespon trochu zmenil jejich Ustavu a vylepsil jejich suverenitu.. my nemame zadneho Putina … ale mame k dispozici Koncepci, a radove desitky tisic lidi v Ceskoslovensku kteri jsou nespokojeni a kteri se o rizeni, procesy nejak zajimaji a premysleji, meni se informacni pole, dale se meni globalni situace ze docasne maji moznost se narodni staty obrodit, pokud to lide budou chtit a umet, dale Zakon casu, mame asi 40 ? % nevolicu, kteri nejsou spokojeni s zadnou nabidkou politicke strany atd, atd
    Chci tim rici: Boletus vykopnul aktualni tema a nasim ukolem v diskuzi by melo byt o nem premyslet, diskutovat a ucit se. Ucit se vzajemne komunikovat , spolupracovat a ucit se postupne veci menit tak aby tady napr. mohly mit nase deti deti ..atd apod….Je to tezke, mravenci prace ale kdo alespon trochu chape rizeni socialnich systemu tak chape ze to proste jinak napujde…a mozna se toho my ani nedozijeme, ale za me rikam ze udelam vsechno mozne abychom se posunuli …ano je nas zatim malo a moc nam to jeste nejde . Ale podivejte se o kolik se zmenilo nase chapani napr od roku 2014, kdy vse zacalo na Ukrajine.. kolik lidi do te doby ( vcetne me ) nenavidelo Rusaky, milovalo zapad a jak se povedomi u urcite skupiny lidi zmenilo. ( i napr. Toto forum) Ano je to zatim malo, ano zatim to neni tak videt, ano nejtezsi je zmenit svuj vlastni svetonazor a ano je potreba v tom dale pokracovat vsemi moznymi prostredky co mame k dispozici..
    Za me je potreba videt, vytvaret cely proces ( mozaiku) kam az dohledneme. Napr :.Narodni ohrozeni ?? A postupne na tom pracovat kazdy den..
    Chapu ze aktualni situace okolo politickych stran ( vcetne SPD) je spatna, ale je potreba pochopit dokud se nezmenime MY, tak se nezmeni ONI nebo neprijdou jini z nasich rad. vse bohuzel probiha dle mravnosti vsech zucastnenych…
    Toto je muj osobni nazor a dlouholeta osobni zkusenost…
    Zajima me jakykoliv jiny, doplnujici konstruktivni navrh
    Dekuji

   2. Dovoluji si podotknout, mírně zareagovat, když zmiňujete Pjakina, že, pokud se nepletu, hovořil o fňukalech…
    A hle, popatřilo oko mé cosi jako fňukala etalon. Takže, ač zhusta raději mlčím a nechám hovořit výřečnější, tentokrát učiním výjimku a dopustím se názoru.
    Okamura je jistě obchodník a proto také dělá obchody (neboť, čím jiným, než obchodem je ta takzvaná politika, že) a dělá to celkem šikovně.
    Co bych si dovolil ještě zmínit, je fakt, že jeho projekt je tu proto, aby prosazoval přímou demokracii. Já sám osobně si této skutečnosti nesmírně cením. Prosadit něco takového, v této situaci, v této společnosti, za těchto okolností, vyžaduje něco víc, než být jen obchodníkem. Kráčí ve šlépějích Dr. Milana Valacha a to byla velice inspirativní osobnost. Pravda, Okamura jde na to svým způsobem a cesta je to obzvlášť nesnadná, zejména v této době, v tomto systému quazidemokratů, za těchto okolností. Nelehká cesta, ale co je naprosto zřejmé, je nesporný fakt, že jde a nefňuká.
    Pomněme též, že platí-v politice obzvlášť-účel světí prostředky.
    Ten člověk si rozhodně zasluhuje mou podporu.

    1. Author

     Jsem na tom stejně, SPD považuji za kondenzační jádro národního probuzení a obrození. Ale je chybou trvale z této strany dělat stranu “jednoho muže”. Je to nerozumné a historicky velmi riskantní . Kabát visí na jednom háčku…

 9. Děkuji autorovi za velký kus odvedené práce., tj. popis situace a odhad jejího vývoje v nejbližší době. Zůstává ale řada otázek bez odpovědi, pořadí není rozhodující:
  – kdo jsme? kdo je kdo, bylo naznačeno;
  – co chceme a co ne?
  – evoluce nebo revoluce (Stalin nebo Trockij)?
  – taktické a strategické cíle, jak jich dosáhneme?
  – kdo jsou naši taktičtí a strategičtí spojenci, kdo nepřátelé? A to jak lokálně, tak i globálně.

  1. Protoze Boletuse znam , dovolim si doplnit osobni nazor jako moznou odpoved: je prinosne vyuzit svuj cas ke studiu KOB ( procesy rizeni atd) a ucit se v zivote cist veci kolem sebe. Postupne clovek procesum zacne rozumet a vytvareji se skupinky, kde se diskutuje konkretne i na vase otazky..je to vsechno docela slozite a nic nema okamzite a jednodiche reseni…clovek ale zacne chapat jake procesy podporovat (napr. rodina, deti, atd) a jake procesy potlacovat ( napr. Alkohol, televize apod) neumim jednoduse odpovedet na vase otazky, ale chtel jsem naznacit zpusob jak se k odpovedim spolecne muzeme dostat..coz je i jeden z cilu fora..

  2. Je-li řada otázek, dozajista je i nemálo možných odpovědí
   Možná by nebylo od věci ujasnit si v prvé řadě, co je cíl.

   K jakému výsledku chce člověk vlastně dospět.
   A potom zvolit metodiku.
   A na ní se usnést.
   Zde, v tomto prostoru se metodika nabízí a já mám za to, že metodika účinná.

 10. Výborná analýza, díky Boletusi. Mám jen takový postřeh k soudní moci. Skutečně se v ČR marginalizuje její vliv? Poslední rozhodnutí ÚS tomu nenasvědčují. ÚS sehrává ve hře o ovládnutí ČR významnou roli a bude jí při současném rozložení sil hrát i nadále. Soudy všude okolo sloužily a slouží EU byrokracii k ovládání kolonizovaných území. Píšeš: “To ovšem bude znamenat další kolizi s ohledem na Ústavu a k ní pevně přimknutou Listinu základních práv a svobod, protože Pandemický zákon je a bude kolizní s dalšími právními normami a je jen otázkou času, kdy se rozběhnou právní konflikty na občanské i institucionální úrovni. Máme vůbec relevantní justiční systém, který bude ochoten a schopen tak závažnou společenskou objednávku zvládnout a plnit? Anebo to půjde stejnou cestou jako povolební činnost soudů všech úrovní v USA?“ Myslím si, že soudy budou plnit to, co bude aktuálně potřebné pro vnější řízení a jejich domácí poskoky. Klidně budou šikanovat vládu, když to bude v zájmu vnějšího řízení (bude vládnout někdo, kdo nevyhovuje, tak jak se to děje teď) a nebo naopak budou po získání moci šikanovat občana a odpírat mu lidská práva. Jsou v rukou vnějšího řízení.

 11. Hm, fajn. Studovali, až umřeli (knihomoli). Motto tohoto fóra, napsáno sice malými fonty, ale velmi správně je “Teorie je nutná, praxe nezbytná”. Nejen do nekonečna studovat, ale hledat i řešení úměrná míře pochopení. Konat. K tomu jsou určené ty otázky. Co můžu udělat proto, aby to ti Trockističtí zaprodanci horního promile rozmašírovali co nejméně, aby oběti byly minimalizovány? Učit se básničky zpaměti posiluje paměť (vědět v 10 PC, kde je který adresář/ priečinok, to posiluje ještě víc). Přidávám dva odkazy k zamyšlení k těm otázkám:
  1. http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/jan-campbell-na-ceste-ke-stretum-1
  2. https://www.armadnymagazin.sk/2021/02/22/na-presune-co-radi-starodavna-mudrost-sun-tzu/

  A na závěr/ post scriptum: existuje mezinárodní marxistický web-arcjhív, v cz verzi https://marxists.info/cestina/index.htm. Uvádí klasiky marxismu, vč. Trockého. Toho doporučuji obzvlášť pečlivě prostudovat, aby člověk pochopil, proč si ho celou dobu platili ti různí Rockefelleři et al. a nyní platí jeho duchovní děti. Z pochopitelných důvodů marx stránky neuvádějí J. V. Stalina (asi by o to ani nestál, vizme jeho “Ekonomické problémy socialismu v SSSR” a další poznámky v současné době uvolňované z archívů). Doba je vážná a lid jsou jenom lidi.

  1. Omlouvám se, špatně jsem zařadil do vlákna. Patřilo k KONTAKT 22. 2. 2021.

   1. Kontakt má více příspěvků asi dříve, míním “Protoze Boletuse znam …”.

 12. Author

  ÚS nereprezentuje soudní moc , je to jen vývěska ,špička ledovce,ukazující skutečný stav vymahatelnosti práva .
  Stačí se podívat třeba do Ruska na kauzu Navalnyj. Světový unikát- v průběhu podmíněného trestu je znovu odsouzen k podmínce. Právě konání našeho ÚS je fackou soudní moci.
  Ta destrukce běží úplně všude a je řízená. V USA odmítly soudy během tušim 1 měsíce projednat okolo 50 žalob na konkrétní volební podvody. ODMÍTLO PROJEDNAT!!! To je přeci úmyslná rezignace.
  Záměrně jsem v článku upozorňoval na to , že jde o ŘÍZENÝ PROCES ROZKLADU MOCI.

  1. “jde o ŘÍZENÝ PROCES ROZKLADU MOCI”.

   Nebo o tvůrčí konkurz, který má ukázat, které celky prokážou svoji životaschopnost a které budou potřebovat vnější řízení.
   Je třeba si uvědomit, že “řízený proces rozkladu” moci probíhá hlavně v zemích Severo-atlantické aliance. Netyká se to Ruska, Číny, Indie, Íránu a dalších států, se kterými je počítano, jako novými centry koncentrace řízení. Zmatky v řízení, které na vlastní oči sledujeme v Evropě, vyplývají ze silné pozice bažiny ve vztahu k GP (v Evropě) a nedostatku silných, vůdčích lídrů, kteří by měli jakouž takovou koncepci vývoje a byli schopni na sebe vzít zodpovědnost. V zemích, kde se takoví lídři vyskytují je situace jiná, třeba Maďarsko.
   Dnes se konala tiskovka ze setkání zemí G7, na které bylo oznámeno, že:
   “EU a USA se rozhodly koordinovat opatření proti Rusku a Číně
   Vedoucí diplomacie EU Josep Borrell zároveň poznamenal, že komunita s Čínou pokračuje v „samostatném dialogu“.
   Na první videokonferenci s americkým ministrem zahraničí Anthony Blinkenem ministři zahraničních věcí EU deklarovali potřebu dokázat světu nadřazenost demokracie nad všemi ostatními státními systémy a zaručit světovému vedení Západ při řešení problémů naší doby, společně čelit výzvy z Ruské federace a ČLR. Oznámil to v pondělí vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell na tiskové konferenci po zasedání Rady EU na úrovni ministrů zahraničí.

   “Jsem rád, že mohu říci, že [s Blinkenem] jsme vedli velmi pozitivní a bohatou diskusi, během níž šlo nejen o to, jak prohloubit naše partnerství, ale také o to, jak si zajistit světové vedoucí postavení v boji proti pandemické ekonomice obnovy.” , zmírňování změny klimatu a šíření demokracie a lidských práv ve světě Demokracie je v dnešním světě zpochybňována, diskutuje se o tom, který systém nejlépe odpovídá potřebám lidí, a musíme světu dokázat, že demokracie funguje lépe než kterákoli jiná jiné [politické] systémy “, – poznamenal.

   “Diskutovali jsme nejen o nových příležitostech, ale také o výzvách, včetně vztahů s Ruskem a Čínou. Potvrdili jsme náš záměr společně čelit těmto vnějším výzvám,” řekl Borrell.”
   https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10761757

   Jak tento spolek G7 bude schopen zajistit deklarované cíle ponechám na zvážení každého. Obzvlášť za situace, kdy státy se silným centrálním řízením budou postupně vycházet z krize. Pro mě smutné zjištění, že bordel v Evropě s riziky ztráty řízení a upadání do chaosu potrvá až do pádu hegemona, který GP bude muset urychlit.
   Víc, než nějakého Covid-fašismu se obávám chaosu. Z prostého jednoduchého důvodu – na každý manévr je potřeba dostatek času, “žába se musí vařit pomalu” .

   Jinak, díky Boletusi za skvělé vyhodnocení faktorů prostředí.

   1. “dokázat světu nadřazenost demokracie ” myšleno (neo)iberalismu ve smyslu nastávajícího tvrdého trockismu viz https://marxists.info/cestina/trocky/index.htm
    Líbivé čtení, vždyť tomu spousta lidí propadla a stále propadá.
    Jak říkáme my ateisti (já ve 4. generaci napůl z buržoazní rodiny, která nic z výrobních prostředků ale nevlastnila, pouze patřila k pomocné elitě, děda pak profesor VŠB, další tamtéž jako profesoři a docenti) chraň nás Bože před Zelenými, Piráty a dalšími z familie trockistické Antify.

   2. Author

    Díky, Taure, za tento úhel pohledu a další globální souvislosti.
    Dalo by se řící , že VELKÝ RESET běží, ale má jiný,než původní obsah. Pro mnohé s málo rozšířeným pohledem se jeví jak VELKÝ BORDEL. Západní civilizace je už v totální defenzivě a podobně jako Knirek v bunkru po Reichstagem – táhne neexistujícími figurkami vlivu a moci. A každý tah vede hlouběji a hlouběji…Jen aby tento proces pochopilo dostatečně velké procento pozorovatelů

   3. Bažina troubí znovu do útoku. Dopad na ČR? Ti co chtěli jít na kompromis s Ruskem byli umravněni (Karel Schwarzenberg). Německé průmyslové elity dostali přes prsty – NS2. Naše 5-kolona jede přesně podle dodaných not, jenže vše se tak rychle mění, že nestíhají otáčet listy s partiturou. Na odstranění Babiše a Zemana se ale shodují (bažina a průmysl). Covid se bude dál hrotit – je to nástroj pro dotažení převratu.

    1. Author

     Nevidím to tak zle. Souhlas v tom, že elity napojené na deep-state jsou hlasité. Ale je to projev síly a řídící moci? Pokud se podívám na jejich opěrné body-Londýn a Washington – tak je to bída. Mnoho řečí a žádný reálný skutek. Skutečné řízení se už výrazně posunulo na Východ. Rusko si to ještě pojistilo čerstvými námořními manévry s Íránem a Indií. Asi vyšlo vstříc GP a zaharašilo loďkami. Já bych nesoudil poměr sil podle hlasitosti výkřiků. Takový Serjoža mluvil, jako když máslo ukrajuje a řekl toho určitě více, než ta trubka Blinken anebo okouzlující Jéňa Psaki.

     1. Souhlasím v tom, že na globální úrovni Rusko posiluje na úkor Londýna a Washingtonu. To je ale dlouhodobější proces, který nemění pozice naší 5-kolony. Oni bojují nejen za své páníčky, ale také sami za sebe a o to víc se snaží být součástí “demokratického” západu na věčné časy a nikdy jinak. Připoutat nás tam. V této snaze sehraje resort spravedlnosti ještě významnou roli. Viz také kauza Lichtenštejnsko vs. ČR. Dnešní zprávy: “Česko je na tom s covidem opět nejhůř na světě”.
      S vnitřním nepřítelem se budeme muset vypořádat sami (pochopit, kdo je kdo a podle toho se zařídit).

 13. Svědek c(k)ovidův nebo jeho antipod: svědčí pouze ze strany vyjadřujícího se (lepší výraz mne nenapadá) o chaosu v myšlení vyjadřujícího se. Blbé, hodně blbé, bohužel většina chaotů. Asi patřím k těm, co napadení (zřejmě UK multiinfekcí covid). Ač Zn (Zinkorot, propaguji od února 2020), D3, B6+B12+folic acid, v dobré kondici na venkově, rouška od samého počátku PPF 2, zanedbal jsem ruce v chrámu hojnosti. Napadeny oči (stejně jako u stařenky 90 let z senior hausu, která na mé doporučení užívala dtto, ale přežila to), Plus klouby na pravé straně celého těla, kde mi před 10 dny před propuknutím infekce trhali dvě stoličky. Teploty do 38 °C, ale jako zpráskaný pes, předklon vede k padnutí držkou na tvář. Inkubační doba 3,5 dne. Ztráta čichu z cca 2/3 /rýmovník cítím vzdáleně, chuťové buňky fungují normálně, honí mě mlsna. Dnes po 8 dnech náznak zlepšení. Můj kamarád, tvrdý popírač, nechtěl přijít na návštěvu (zbabělý blbý popírač, sedí zavřený doma, nevěřil a nevylézá). Tvrdí, že kouří mapu, ale prdinec.

 14. Par excelence!
  @Boletus
  Velmi detailně a krásně čtivě napsáno, Nejsem závistivý, ale fakt Ti závidím to umění to ucelit do kompaktního celku. Fantastické.
  Zásadně souhlasím s analýzou. I když to překvapující je, že ÚS měl před dvaceti lety jiný “právní názor” než má dnes. To dokazuje aktivismus jeho soudců. Jinak předávání moci nijak zásadně nepozoruji, ale to asi proto, že anglosaský právní systém v souvislosti s presidentskou demokracií to v takovém měřítku neumožňuje. Byla jedna brutální manifestace minulou sobotu v Nikosii s jednou dívenkou zraněnou a tento víkend Byly manifestace dvě, jedna Nikosie a jedna Lemesol, za přítomnosti policie, ale bez jejího zásahu. Dnes rada ministrů jedná o zákazu demonstrací. Osobně se domnívám, že manifestace z minulého týdne bude použita jako zástěrka ke zhoršení epidemiologické situace a následnému zákazu demonstrací. Kontroly probíhají pouze v uzavřených prostorách.

 15. Dva dotazy pro Boletuse:
  Naprosto nepřijatelný pro toto řízení je projekt třetí: návrat k úspěšné a odzkoušené ČSR II, kde by byl vliv nadnárodního řízení minimalizován. Pro obyvatele obou spřátelených a historií provázaných národů je to naopak projekt úspěšný a většinově podporovaný.
  Proč píšeš „úspěšné a odzkoušené ČSR II“? Nic takového tu přece nikdy nebylo. Byla první republika, druhá republika, protektorát, třetí republika, republika období 1948 – 1960, pak ČSSR, od r. 1968 federativní republika a pak ty cucky od 17.11. 1989 přes pomlčkovou válku až ke vzniku České republiky k 1.1. 1993. V jednom starém českém filmu Petr Nárožný používal rčení: Formuluj přesně. Takže, Boletusi, formuluj přesně. ČSR II je hypotetický projekt obnovení Československa, obdivovaný a prosazovaný určitou skupinou obyvatel ČR, kteří vyznávají jako jediné učení KSB (koncepci společné bezpečnosti). Nad slovním spojením „většinově podporovaný“ se musím útrpně pousmát, ale přesto se zeptám: KDO je ta podporující většina?? Vsadím svůj poslední důchod, že o projektu ČSR II 75% obyvatelstva České republiky nikdy neslyšelo…

  Zákon je krokem k naplnění plánu Vládní diktatury zaštítěné v libovolném a potřebném okamžiku vyhlášením „stavu nebezpečí“ a realizovaném protiobčanským „zákonným“ terorem. Je to cesta ke reálnému covidovému fašizmu. Je to cesta, která jen vymění žluté hvězdy „malých“ Židů za covidové pasy a rozličné propustky do ráje pro „malé“, ale svobodně myslící a jednající občany České republiky.
  pro „malé“, ale svobodně myslící a jednající občany České republiky.
  Tady jsi se asi spletl ne? Nemělo být správně pro „většinu malých českých ovcí“? Svobodně myslící a jednající občané České republiky se k té výměně za covidové pasy a rozličné „kredity“ (stejně jako k testování a očkování na/proti covid-19) NIKDY donutit nedají – i když je jich menšina.
  Stačí sledovat „blesková“ hlasování na Seznamu.cz na téma necháte se očkovat, souhlasíte s úplným lockdownem před velikonocemi a další podobné průzkumy, kde pravidelně vítězí příznivci současné vlády (nejlepším premiérem za posledních 70 let je s převahou 69% A. Babiš, daleko za ním L.Štrougal s 10%, zbytek marginální, i díky tomu, že mladší generace nemají ponětí, co předchozí vlády před v letech 1918 – 1989 dokázaly…)
  Jedna osobní: tvrdíš, že SPD už volit nebudeš. Tak koho? Pokoušet se pozvednout mimoparlamentní „stranospolky“ je ztráta času a energie. Takže? Budeš volit Andreje – méně špatnou variantu z dilematu špatný Andrej , horší Bartoš. A také – v souladu se svým vyznáním- abys podpořil a pomohl yachovat „tandemové řízení“ globalista Zeman + lhář, alibista, chaotik a podvodník babiš, protože prostě lepší kádry prostě nejsou na skladě…
  Ony jsou – ale nevyznávají KSB (třeba takový prof. Stanek, dr. Jan Campbell, nebo prof. Jan Keller, někteří ještě nedozráli – J. Foldyna, atd)
  Stále stejná ohraná písnička. Až půjdeš o víkendu na proscházku do lesa (má být hezké počasí), zaposlouchej se do jarního zpěvu ptactva nebo se zamysli nad čilým ruchem mraveniště a pokus se najít odpověď na otázku: Jak to, že fungují přirozeným (optimálním) způsobem, aniž mají ponětí o existenci KSB???

  1. Author

   Máš v tom,Muchomůrko, drobet mix . To není ale moje vina.A používáš zajímavou formu uplatnění SVÉHO názoru prostřednictvím odpovědí na VLASTNÍ POLOŽENÉ OTÁZKY. Odborníci v komunikaci tomu říkají DISKUSNÍ FAUL. Nikde netvrdím, že už SPD volit nebudu. Stejně tak nikde netvrdím, že SPD volit budu. jediné, co konstatuji, že SPD je strana , jejíž program má ze všech parlamentních stran nejvíce akcentů na zvyšování naší národní suverenity. Ano ,souhlasím s Tebou, že Okamura pochopil jednu z účinných metodod- posílení přímé demokracie na úkor té “nepřímé” anebo žádné.
   Co se týče ostatních výtek, jsem Ti za ně vděčný. Číst jen samé pochvaly – to vede k tvůrčí ospalosti. Beru je jako Tvůj protinázor, nebo názor odlišný, a nikoliv jako svoji autorskou chybu. Nestojí totiž na faktologii, ale názoru,hodmocení. Takže tady kopeš do otevřených dveří, a názory které vyslovuješ , jsou prostě TVOJE . To platí o OVCÍCH i společném státu obou národů a národností. Je jedno, jak ho přesně nazvu . takže tu zmínku o přesnosti “pojmenování” beru jen jako zástěrku. Ale rozhodně ne souhlas s Tebou.
   Nejlepší cestou je napsat samostatné dílo formou koreferátu a utkat se v něm s dílem, v němž nacházíš odlišnosti (ne chyby!) od svých názorů. Zkus to .
   Mimochodem – nevím jestli lsi houbař anebo dokonce mykolog .Já ano, a dokonce profesionální a iveřejně se projevující. Ale Amanita a Boletus edulis rostou ve stejném prostředí a často velmi blízko sebe. Zajímavé , tak rozdílní a přitom tak blízko sebe.

  2. Zarazil mne termín “vyznavači” nebo “vyznávání” KOB. Třeba já studuji KOB, ale rozhodně ho nevyznávám. Ty terníny by mne podle mého názoru degradovaly na jakéhosi sektáře či modloslužebníka, což podle mne nejsem. Tímto prismatem jsem pak přečetl celý příspěvek. Rusové na to mají termín “vsjopropalščik”. Jinak souhlas s Boletusem.

  3. Cituji:

   Boletus: Také já jsem volil SPD, ale už to neudělám. Kde začít?
   Podpora parlamentní komise pro boj s hybridními hrozbami.
   Podpora zákona o domobraně.
   Podpora PSA, Prymuly, vládních opatření, roušek… (tím se nezastávám projektu Volný…)
   Zřízení Nadačního fondu na podporu Afghánců s Fawadem Nadrim, kamarádem Havlový a Janečka.
   V EP usnesení o podílu SSSR na vypuknutí II. sv. války.
   Poslankyně Levová navrhuje v souladu se zájmy bank novelu zákona o spotřebitelských úvěrech.

   Ano, fakt, že odmítli pandemický zákon vítám. Ale to z nich ještě nedělá vlastence. Zatím všechna vládní opatření podporovali.

   Martin21: Představte si, ne každý kdo se nenadchne pro SPD, je zároveň svědek Bidetův. A další část toho slintu komentovat nebudu, protože nestojíme tváří v tvář.
   Jiří
   22. 2. 2021

   Odkud diskutující Jiří tu první větu vzal?

   Ale zbytečně mlátíme prázdnou slámu. Podle příspěvků zde uveřejněných, mnozí z diskutujících tápou, koho vlastně na podzim volit. Tady mohu doporučit jediné:
   Vrátit se na Outsidermedia, přečíst si znovu všechny články ing. Tichého o českých národních zájmech a o systémové změně a pak se podívat do programů jednotlivých politických stran, kdo má tyto body v nich obsažené.
   (Ani vy zde o nich vůbec nediskutujete – jak je propagovat, jak je naplnit, atd. – jako by vás ani nezajímaly…)
   A ještě drobnost – pokud budete volit “tandemové řízení” pak vězte, že spolu s babišem volíte také kohorty jeho věrných podřízených, už dnes rozlezlých v parlamentu, vládě, na krajích, v různých úřadech, komisích, dozorčích radách, na velvyslanectvích atd. Namátkou – Faltýnek, Stropnický, Jourová, Charanzová, Plaga, Metnar, Havlíček atd.
   Nikoho z nich české národní zájmy nezajímají, nikdo z nich nemá v úmyslu udělat cokoliv dobrého pro tuto zemi, nikdo z nich nemá v úmyslu učinit cokoliv prospěšného pro český národ. JEN PRO SEBE.
   S babišem a a spol u vesla nebude ani to referendum o vystoupení z EUNN a NATO, o kterém sní Okamura.
   A poslední poznámka:
   Přesto existuje síla, která tu systémovou změnu provede a existuje její předvoj, který tu sílu bude motivovat, koordinovat a vést k úspěchu. Musíte se ale vy, vyznavači toho jediného správného učení (kolik takových učení v historii už bylo, Pune?), lépe dívat kolem sebe a sundat si růžové brýle mámení KSB. Zdraví vás Alena T.
   K ČSR II:
   http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/11049-obnovime-ceskoslovensko
   Podílela jsem se na průzkumu a zpracování výsledků v Olomouckém kraji, takže svou skepsi k projektu ČSR II mám dobře podloženou…
   P.S. V jednom máš pravdu – pokud na podzim začnou růst muchomůrky (červené), vyrazím do lesa, protože poblíž obvykle najdu krásné hříbky… a nejen je. A.

   1. Author

    nevím, proč jsem se octl v citaci, ktero jsem nikdy nevyřkl . Tolik k úvodu Tvé reakce. Máš ponekud dispergované vyjadřování, takže se ani nedá reagovat v nějakých souvislostech. porozuměl jsem jenom závěrečným vyjádřením na téma obnovené spolupráce obou národů a zřetelně formulované averzi vůči Koncepci společné bezpečnosti. Fajn, beru to jako Tvůj názor , a co s tím Tvým názorem mám já anebo ostatní diskutující udělat ? Dát Ti za pravdu ? odmítnout ho ?
    Rozčílit se ? Nevím, nějak mi není z Tvého poněkud chaotického seskládání pocitů jasné, co vlastně chceš . pana ing.Tichého si vážím a rád čtu jeho názory. Národní zájmy jsou v centru naší pozornosti, akorát jsme Tě nevzali k naší práci. V tom je problém ? Máme Ti podávat pravidelné reporty ? Zkus zformulovat alespoń ve 2-3 srozumitelných větách případně souvětích , o co Ti tady na fóru jde. Ten problém diskuse s Tebou se totiž táhne už z minulého fóra. Tak to zkus vylepšit a zkusíme druhé kolo.

    1. Míjíme se jako dvě mimoběžky. Já jsem upozornila na dvě tvoje nepřesné formulace a ty nic. Položila jsem otázku – kdo je většina podporující projekt ČSR II a ty zase nic. Ocitovala jsem diskutujícího, který cituje tebe – a ty nic. Zřejmě si Jiří ten citát vymyslel? Proč se ho nezeptáš, kde ho vzal? A ještě mě obviníš z diskusního faulu… Ale libuješ si, jak tě chválím- (??)
     Nu, Boletusi, vlníš se jako had – a proto se od tebe budu držet dál. Hadí úmysly se špatně odhadují…

     1. Author

      No, nakonec je to přeci jen z Tebe venku. Ponechávám Tvá slova bez komentáře,kdo chce, přečte si je a zhodnotí sám.

     2. Jiří Boletuse necitoval, nýbrž mu odpovídal.

     3. Vypadá to, že Amanita není jen tvůj nick, ale také tvůj oblíbený potravinový doplněk. Je dobré, necpat se tím moc často, pokud vůbec .

     4. A co takhle necitovat citáty citátů, ale když už, tak dávat jenom přímé citáty?
      Nebo Amanita v překladu znamená AntiBoletus?

      Mám ještě 2 asociace, které s ničím nesouvisí:
      Július Light?
      Milanizátor s lidskou tváři?

 16. Author

  @Bahen,Martin21,Počtář . vidím, že někdy skutečně platí-MLČETI ZLATO . Zajímavé, že do celého sofistikovaného výpadu @Muchomůrky se nevešel ani jeden argument týkající se merita věci . Tedy Pandemického zákona.
  Takhle se ale přeci trolilo i na staré Vodě ….
  Vadíme,vadíme, vadíme…

 17. Dobrý večer,
  dlouho jsem hledal to co zde dávám jako odkaz, zdánlivě nesouvisející. Kdo si ale přečtete pochopíte, že to co se děje teď bylo v 89 nastartováno námi dosazenou zrůdou a největší chybou Čechů, snad větší než důvěra ve spojence ve 30. letech
  https://domino50.blog.pravda.sk/2014/06/09/v-havel-st-a-m-havel-dostojnici-gestapa/
  Rozhodl jsem se to šířit co to jde a třeba to lidem otevře oči a pochopení pomůže dnes ….

  1. Vláda dlouhodobě chaoticky “zvládá” epidemii covid 19 takovým způsobem, že při citelných restrikcích máme srovnatelné počty nově nakažených (alespoň oficiálně vykazovaných) a zemřelých (dtto) se státy, v nichž téměř žádné restrikce nejsou. Navíc se restrikce promítají do stále širších oblastí ekonomiky i společenského vývoje státu. I těch, kde by to jeden ani původně neočekával. Nelze se proto divit, že občanům, ale i politickým stranám, začíná docházet trpělivost.

   Opakovaně se rovněž ukázalo, že sami představitelé vlády na restrikce, pokud se týká jich nebo jejich blízkých, kálejí z vysoka. Takže buď ty restrikce k něčemu jsou, a pak by je měli dodržovat všichni, nebo k ničemu nejsou, a pak není důvod, aby je dodržoval kdokoli. Pomiňme extempóre plukovníka prvosenky, kterého návštěva zavřené restaurace a bez roušky stála ministerské křeslo, a povšimněme si současného stavu.
   Situace, kdy se zakazuje některým občanům opustit lokalitu, v níž bydlí, zatímco premiér si užívá v cizině a současně vyhrožuje poslancům, kteří se začínají šprajcovat se schválením dalšího kola výjimečného stavu, “že zemřelí padnou na jejich hlavy”, je naprosto neúnosná. Kdyby to vyhlašoval ze svého bytu a organizoval si odtud i virtuální kontakt s parlamentem, tak by byl věrohodný. Takto je pouze trapnou ilustrací impotence naší vlády v boji s covidem.
   Jestliže se dala vládě prominout jakási chaotičnost v době jarní epidemie, protože se jednalo o cosi nového a tudíž nepoznaného, tak ještě horší chaos v podzimním kole (protahovaném až do současnosti) se prostě prominout nedá.
   Vláda ve velmi krátkých intervalech (dny) mění stupně a druhy restrikce, přestože je známo, že první známky odezvy na jakékoli opatření se objeví až cca po týdnu a naplno se projeví až za cca dvojnásobnou dobu. Tudíž je jasné, že se jedná o “výstřely naslepo”, nemající naprosto žádný racionální podklad.
   Některá opatření navíc budí dojem, že se vláda snaží epidemie využít k likvidaci některých skupin obyvatelstva, zejména drobných podnikatelů. Blekotání prvosenek a bažiňáků je spíše obrazem patologické nenávisti (patrně třídní) k soukromým podnikatelům (alespoň některým jejich skupinám) než výrazem nějakého racionálního boje proti epidemii.
   Řada opatření je silně kontraverzní a spíše epidemii zhoršuje.
   Např. zcela logické by bylo nepracující (důchodce a ty, co mají home office nebo přerušenou práci) “vyhnat” na chalupy a chaty (jsou-li obyvatelné), a tím “naředit” populaci ve městech, i kdyby to znamenalo pomoci ze strany státu zásilkovým prodejnám zvětšit akční rádius dodávek tak, aby tito lidé nebyli nuceni dojíždět za nákupy. I kdyby to znamenalo navíc pomoci providerům v těchto lokalitách posílit internetová připojení.
   V “jarním kole” epidemie obchodní řetězec Tesco otevřel některé své prodejny až do 24:00 a vyzýval vnitřním rozhlasem zákazníky, aby, pokud nemusejí nakupovat ihned, přesunuli své nákupy do času, kdy je v prodejnách daleko volněji a riziko přenosu nákazy tudíž menší. Nyní vláda zkrátila provozní dobu obchodů a zrušila prodej o nedělích, tedy v podstatě provedla opatření, která riziko přenosu zvyšují. Omezení počtu nakupujících v prodejnách, kdy venku ve frontě na sebe lidé prskají a kašlou, je rovněž “kravínium”, jak takovéto věci pojmenovával pan Werich.
   Nesmyslem je i zavření hobby marketů, protože každý rozumný člověk by použil covidové volno k opravám v bytě, domě, na chalupě apod. Dnes si, ovšem, nekoupí ani krabici hřebíků. Pak mohou “anticovid” odborníci blekotat, že lidé víc chlastají – když sami zavinili, že jim nic jiného ani nezbývá.
   Zcela idiotské je schválení rovněž zcela idiotského zákazu jednorázových plastů, nařizovaného naprosto nekompetentní EU. Jednorázové plasty ve stravování a dalších podobných službách jsou významným faktorem v omezování šíření epidemií (zdaleka ne jen covidové). Naopak, covidová epidemie mohla poskytnout příležitost se bruselskému diletantismu vzepřít a jasně a se zatraceně vážnými důvody tento jeho výblitek odmítnout s tím, že pokud Brusel neustoupí, jsou mrtví na jeho účtu, s příslušným politickým dopadem (ostatně, vůbec nikde není řečeno, že v té EU opravdu musíme být, zejména pokud podobné aktivity posunou podporu našeho členství v ní k ještě nižším hodnotám, než jaké aktuálně mají).
   Tragická je situace u seniorů, kteří se stali jakýmisi vězni v “zařízeních pro seniory”, z nichž mnozí už spáchali sebevraždu, protože nesmyslnou izolaci, údajně “pro svoji ochranu”, nedokázali psychicky snést.

   To, co se děje ve školství, je prostě děs a běs. Vyrostl nám jeden ročník, od prvňáčků až po vysokoškoláky, který měl poprzněnou školní docházku. Někteří odborníci (a jsem spíš na jejich straně), tvrdí, že pokud by to bylo technicky možné (jakože, bohužel, ne), bylo by nejlepší virem ztracený školní rok zopakovat.
   Jako ještě horší faktor, než je obecně nižší kvalita distanční výuky (ať se pedagogové snaží jak chtěli, živou výuku takto nahradit prostě nelze), považuji relativně snadnou možnost podvádění. Kamerka, s níž je pedagog (i zkoušející) ve spojení, má jen silně omezené zorné pole, a co je mimo ně, nevidí.
   Tento fakt znali už staří režiséři němých filmů, v nichž herec balancuje na římse, visí na zábradlí a pod., a pod ním, mimo úhel záběru kamery, je balkón, lešení nebo alespoň záchranná síť, které divák nevidí, a tak na něj scéna působí příslušně thrillerově.
   V případě zkoušení divák, pardon, vyučující, nemůže vidět, kdo stojí z druhé strany “zkoušecího” notebooku, listuje ve skriptech, nebo v druhém počítači pátrá ve studijních materiálech nebo obecně na internetu.
   Docela bych přál naši prodlužovatelům a prohlubovatelům covidových restrikcí, aby je nebo jejich blízké, jednou léčil doktor, který takto distančně vystudoval medicínu.
   Hlavní problém této situace spočívá ovšem v tom, alespoň dle mého názoru, že tento systém dětem od “kašičky” jasně ukazuje, že podvádět se vyplácí. A že moje neteř, která se mi onehdy chlubila, že je jediná ze třídy, kdo při distančním zkoušení nepodvádí, by skutečně měla dostat nějaký metál, navrhoval bych bílou vránu. Tohle považuji za největší zlo, protože kdo se naučí podvádět, tak už bude podvádět i dál. Už jen proto, že jeho znalosti ze dřívějška budou tak mizerné, že se bez podvodů prostě neobejde.

   Vláda sice “bojuje, aby nedošlo k zahlcení zdravotnictví”, ale na druhé straně zastavení všech možných preventivních a částečně i terapeutických výkonů (vč odkládání operací) má stále narůstající počet obětí, protože např. v současnosti máme každoročně např. cca 7 000 nových případů kolorektálního karcinomu (podle poslední dostupné zdravotnické ročenky ÚZIS), který je dobře detekovatelný v časném stádiu testy na okultní krvácení (a v případě podezřelého výsledku došetřením kolonoskopií), přitom významnou část z těchto případů je v takovém případě možné zachytit včas a zabránit jak úmrtí, tak i (v případě přežití radikálnějšího zásahu) např. životu s trvalým vývodem stolice na boku či břiše. Podobné je to i s rakovinou prsu či rakovinou prostaty, tedy opět četnými nádory, jejichž zanedbání zvyšuje pravděpodobnost smrti, nebo alespoň doživotního postižení následky nutné radikální léčby. Časné vyhledávání těchto tumorů bylo prakticky zastaveno. Lze mít důvody pro odhad, že již dnes vyvolala restriktivní “anticovid” opatření více úmrtí (byť někteří z těch, kterých se to týká, o tom ještě nevědí) než kolik lidí v rámci oficiálního výkaznictví zemřelo na koronavirus.

   Skutečně máme tolik mrtvých a nakažených?
   Problémem je zcela jistě výkaznictví, kdy do “zemřelých na coivid” jsou zahrnováni i např. zemřelí při dopravních nehodách, u nichž byl covid náhodně nalezen při pitvě (nebo pozitivní výsledek testu při zpracování pozůstalosti). Faktem je, že při stanovování příčin smrti je nemoc (obecně, jakákoli) řazena do tří kategorií: Hlavní příčina smrti (1), příčina komplikací, které vedly ke smrti (2) a vedlejší nález, který s příčinou smrti nijak nesouvisí (3). Tedy, pokud se to dělá tak, jak se to dělat opravdu má.
   Zcela jistě, pokud někdo zemře na covid z plného zdraví, je zde covid hlavní (nebo dokonce jedinou) příčinou smrti a jako takový by se měl dostat do statistiky. Pokud je covid jen zhoršující komplikace, je hodnocení jeho podílu na smrti velmi problematické, protože např. těžký diabetik s dalšími závažnými chorobami by mohl dostat tu “ránu z milosti” i od mnoha dalších, v populaci běžně kolujících, chorob. Rozhodně by statistika takto “doražených” lidí měla být vykazována separátně. Pokud se týká oné třetí kategorie (smrt covid pozitivního člověka na chorobu, která s touto nemocí nijak nesouvisí), ta by vůbec neměla do úmrtnostních “covid statistik” prosáknout, protože tam jednoznačně nemá co dělat.
   Navíc metodika rozdělování zemřelých do výše uvedených tří kategorií není nijak mezinárodně koordinována a nikoho snad ani nepřekvapí, že to při své totální impotenci nezvládla ani EU. Takže srovnávat naše čísla s čísly od jiných států prostě nelze. Přesnější pořadí našeho státu v žebříčku korektně provedeného mezinárodního srovnání patrně dostaneme pomocí hodu kostkou či hrstí mincí než pomocí oficiálně presentovaných údajů.
   Problematické je i výkaznictví nově nakažených. Neustále se totiž zvyšuje cílenost prováděných testů, stále větší podíl mezi testovanými tedy mají osoby buď s klinickými příznaky covid, nebo jejich kontakty. Přitom vláda s tímto číslem pracuje tak, jako by se jednalo o zcela náhodný výběr, který má vypovídací hodnotu k výskytu pozitivních osob v populaci jako celku. Je mi líto, výsledky těchto testů žádnou takovou informaci nenesou.
   Korektní by bylo, kdyby se vyšetřilo, třeba jednou za týden, tisíc náhodně vybraných osob (třeba s prvky stratifikace) a výsledky tohoto vyšetření se použily k hodnocení reálné situace (a případně k úpravám opatření proti covid).
   A to pomíjím skutečnost, že se při výkaznictví “srovnávají jablka z hruškama”, tj. že se do “jednoho pytle” sesypávají výsledky provedené různými metodami a různými testovacími soupravami, majícími různou citlivost i různé velké procento falešně negativních i falešně pozitivních výsledků.
   Je nutné připomenout rovněž i to, že pokud např. najdeme v nose (výtěru z něj) RNA tohoto viru, neznamená to vůbec, že tento člověk musí být nemocný. Tato RNA (citlivým testům stačí jedna molekula) tam může být pozůstatkem viru naším imunitním systémem zlikvidovaným, ale může to klidně být i pozůstatek viru, který byl zlikvidován slunečním světlem nebo jiným virucidním faktorem životního prostředí a jen nám, již neaktivní, usedl na sliznici. Přítomnost protilátek proti covid zase neznamená, že člověk musí být nutně infekční, protože už mohl tu infekci zvládnout a viry zlikvidovat.
   Za těchto okolností by ovšem stejně kvalitní výsledky, jaké jsou nám presentovány, mohla poskytnout i paní s koncesovanou živností na vykládání z karet.

   Když shrneme výše uvedené, opravdu se nelze divit tomu, že politické strany při volbách na dohled začínají taktizovat a odmítají si špinit ruce spoluprací na těchto podivnostech.
   Pro mě, jakožto občana, se rýsuje jediné opatření: Žádná ze stran, které prodloužení restrikcí světí, minimálně bez toho, že by vládě nasadily na krk chomout rychlého omezení těch alespoň největších nesmyslů, nemá na podzim nárok na můj hlas.
   Připojte se, společně ten “covid” zvládneme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *