Nezbláznil jsem se, klidně toto prohlásím i s mokrým hadrem na hlavě. A to jsem z opatrnosti a ohleduplnosti vůči našemu webu nepoužil přívlastek „fašistické diktatuře“. Pokud snad někdo nevidí souvislost mezi „pandemií“ a fašistickou diktaturou, tak mu nabízím k přečtení článek zde na fóru psaný ještě v listopadu 2020, v době rozběhu 2. etapy Operace COVID :

Závěrečný apel toho článku – braňme se každý nástupu moderní odrůdy prastaré společenské deviace – fašizmu, je právě teď velmi aktuální.

Podívejme se na sled událostí několika minulých týdnů. Jinak, než tak činí naprostá většina „ztelevizovaných“ občanů dokrmovaných nutričními doplňky Blesku a Aha! Zkusme najít souvislosti a vysledovat málo viditelný, ale významný proces řízení (nejen) české společnosti. Tak tedy postupně:

 • už cca 3 měsíce běží pečlivě zorganizovaný a medializovaný chaos v prezentaci domácí COVID situace. Samozřejmě o žádný reálný chaos nejde. Všechny zainteresované informační posty pracují v ustanoveném režimu. Jakém? Na každou zprávu A přichází vzápětí odněkud zpráva B, alespoň zpochybňující anebo rovnou popírající obsah zprávy A. Většina diváků tohoto divadla si vystačí s otrávenou poznámkou „…maj v tom bordel.“. Opět mýlka. „Nemají!“ Režisér vytváří přesvědčivé informační pole: „COVID je silnější, nepředvídatelný a my nevíme co s ním?!“
 • jako na zavolanou – hned po ukončení funusu BREXIT – přichází ještě „shůry“ seslaná BRITSKÁ mutace „nepřítele s tykadly“ a rázem můžeme už dostatečně vystrašenou veřejnost opět dokrmit další pohádkou o přicházející zubaté. Náhoda? Jen pro lenivé mozky. Nebudu rozebírat, proč zrovna „britská“, to má velmi zřetelné globální souvislosti. Stačí, že je jiná než ta čínská. Zavdává důvod ke zrušení derniéry „pandemie“ a plynule nastavuje prezentovaný seriál pro veřejnost o další potřebné díly.
 • předváděné divadlo potřebuje herce všech možných rolí a kvalit. Od hlavních hrdinů až po zavrženíhodné padouchy a spoustu jednorázových komparzistů. A hlavně – musí se vytvořit dvě party ala Dušínové a Mažňáci, aby zblblý dav mohl po fotbalovsku fandit té své covidové „Slavii a Spartě“ – Blatný versus Prymula. Jeden HOT a druhý ČEHÝ. Ministr a poradce premiéra. Náhoda? Ale kdepak. Je to zajímavé, rejža nikoho z nich nenominoval do role čistokrevného zloducha či hrdiny bez bázně a hany, jako je Hogo Fogo versus Limonádový Joe. Proč asi? Jen se podívejme, jak se to podobná loňské etudě „Vojtěch versus Prymula“. Podobnost určitě čistě náhodná.

Takže kulisy, komparz i hlavní aktéry máme pohromadě. A co mají sehrát?

Tady si dovolím s odpovědí posečkat a zauvažovat jako student Dostatečně všeobecné teorie řízení. Všechny tyhle scénky a taškařice kolem donkichotovského boje s covidovými mlýny určitě nejsou sehrávány kvůli zaujetí už dostatečně vystrašeného onáhubkovaného davu. Ne. Chystá se zásadní kvantový skok v řízení společnosti.

Skok z potápějícího se modelu „vzorové“ anglosaské demokracie do modelu nového. Oproštěného od tradičního schématu dělby moci (tedy realizovaného řízení) v trojúhelníku „zákonodárná (= parlament) – výkonná ( = vláda) – soudní moc. Nový model dělby moci musí odpovídat nové koncepci globálního řízení – ztělesněné plánem GREAT RESET

Blíže zde: https://youtu.be/ItQoZmfF0-s

V kostce: v 1. etapě se postupně marginalizuje vliv zákonodárné a soudní moci. Stačí pár afér a předvedení neschopnosti. Ve druhé etapě se „nedostatečně plněné“ kompetence „z nouze“ převedou na vládu. Ta je v našem případě jako vláda kolonie ČR pod rozhodujícím vlivem řízení z metropole (Londýn + Washington s převodníkem Brusel). No a ve 3. vzdálenější etapě začnou výkonnou moc od „občanské“ vlády pomalu formou delegování dílčích kompetencí přebírat nadnárodní

korporace v určených hospodářských segmentech. To není proces český ale globální! Světová vláda a světová infrastruktura řízení nemá být „občanská“, ale anonymně „korporátní“, tedy převedená na 4. ekonomickou prioritu řízení. Samozřejmě, jednotlivé ekonomické segmenty dostanou odpovídající sociální a řídící kompetence dříve realizované státem. Určitě si na své přijdou kupř. BigPharma, BigTech, vodárenství a zemědělsko-potravinářský komplex. Vše se odehraje v rámci přechodu z tradičního kapitalizmu do jeho vlídného klonu „inkluzivního“ kapitalizmu. Namísto demokracie přijde korporatokracie.

Co má být tedy jejím hlavním znakem? Řízení uzurpované výkonnou mocí a postupné vymizení onoho trojúhelníku moci, který měl a také v začátcích plnil roli stabilizace společenského systému.

V tomto novém hávu demokracie jsou soudy i zákonodárci jen sekundanty – jejich agenda se minimalizuje. Systém přechází plynule do diktatury výkonné moci a ta v konečné fázi do diktatury ekonomické moci.

No, on se ten Great Reset globálním elitám naštěstí zaseknul a podle všeho bude buď odpískán anebo odložen. Důvod je prostý – Svět se mezitím posunul jinam a jak nám sdělil v Davosu Putin, s návratem do původních pozic přinejmenším Rusko nepočítá. A Great Reset může být buď globální vč. Ruska, anebo žádný.

Jenže – aparáty a agenturní sítě vnějšího řízení v jednotlivých státech-koloniích běží setrvačně ve starém programu, a tak je tomu i u nás. Úroveň domácích řídících kádrů v exekutivě je tristní, stačí jmenovat rezort zahraničí anebo zdravotnictví. Jediné místo, které si zachovalo této době adekvátní řídící kompetence, je Hrad.

Vraťme se tedy jen pár týdnů dozadu. Jak běžely naše nedávné české události?

 • názorový střet, jak dál bojovat s „tajuplným“ COVIDem, se vyostřuje, Blatný s Prymulou vedou přesvědčivý boj nanajských chlapečků a pečlivě připravují pole pro příchod „zachránce“ . A tím nebudou léky (jak by se asi lecjaký trouba z lidu domníval). Ne, ne.
 • premiér si bere oddechový čas a nabízí žezlo moci o rozhodování, jak konkrétně postupovat s COVIDem v jednotlivých krajích, městech atd. SAMOSPRÁVĚ – hejtmanům. Ti nabídku hrdinsky odmítnou, od toho je tady přeci centrální vláda!
 • všechny těžkosti má odstranit pevný zákonný režim, který jednou provždy odpíská argumentační nutnost před zástupci Lidu (parlamentem) obhájit další redukci základních občanských práv. Napříště má být uzákoněno, že o „stavu nebezpečí“ rozhodne NĚKDO NĚKDE…
 • kdo jiný, než Blok demokratů (ODS, KDU, STAN, Piráti, TOP09) přináší dávno připravený tzv. PANDEMICKÝ zákon. To slůvko „pandemický“ je tam velmi vhodně vybráno. Pomocí aktuální naléhavosti a “starosti o občany“ vstoupil mezi nás trojský kůň diktatury. VLÁDA bude rozhodovat o „stavu nebezpečí“ a podle toho terorizovat občana. Tímto zákonem se dostává pojem „pandemie“ do rejstříku řídících nástrojů DE JURE. To ovšem bude znamenat další kolizi s ohledem na Ústavu a k ní pevně přimknutou Listinu základních práv a svobod, protože Pandemický zákon je a bude kolizní s dalšími právními normami a je jen otázkou času, kdy se rozběhnou právní konflikty na občanské i institucionální úrovni. Máme vůbec relevantní justiční systém, který bude ochoten a schopen tak závažnou společenskou objednávku zvládnout a plnit? Anebo to půjde stejnou cestou jako povolební činnost soudů všech úrovní v USA?

Viz https://kob-forum.eu/2020/12/19/texasky-masakr-ustavni-pilou/

Pandemický zákon prošel Parlamentem hladce, jakoby si vládní koalice i opozice padly do náruče a zcela zapomněly na líté boje minulosti. Proti byla patriotická SPD a část rozpolcené KSČM.

Maličkost, která toho ale hodně signalizuje.

No a co se najednou také vyřešilo?

Kam s ním, s Prymulou? Předvedl reprízu svého kusu z léta 2020 a i podruhé se nedomyšleně objevil zase někde, kde být neměl. A aby své mladické nerozvážnosti dodal punc opravdovosti, ráno patřičně mediálně nahlas volal po totálním lockdownu. Zaměřil tak naštvanost davu na sebe. Inu – talentovaný borec. Nejen epidemiolog, ale i byznysmen a na konci také herec. Snad už definitivně zmizí a s ním i odporná ukázka, že ani Hippokratova přísaha zmetka nezmění.

Zákon okamžitě řeší i zadání nadnárodního vnějšího řízení pro kolonii ČR. Je třeba začít prodávat (ze strany vlády i nakupovat) RESPIRÁTORY. To je skutečně velmi průhledný manévr – ČR prostě neplní kasu BigPharma a má neprodané zásoby roušek i respirátorů. Tak je dáme jako zákonnou povinnost a vylepšíme to dvěma rouškami jako alternativou. Je jen otázkou času, kdy přijdou s třetí, čtvrtou… Hlavně aby se kvóty vůči kamarádům ve zbrani plnily…

Pandemický zákon tu je, ale s ním (na rozdíl od hlášky Limonádového Joea) nepřijde zákon, ale reálné trable. Je jasné, že jeho používání bude cejchovat každého uživatele a omezovat jeho praktickou dlouhodobou volitelnost. Zákon byl koncipován v roce 2020 a počítal s už běžícím GREAT RESETem. Ten se ale celosvětově odpískává a opozdilci v chápání vývoje (i ti čeští) nemají žádný pardon. Bude to tak Pyrrhovo vítězství podobné nedávno krachlému druhému impeachmentu DJ Trumpa.

Nicméně – právě tanečky kolem zjevení a hladkého odsouhlasení jmenovaného zákona českým parlamentem dobře ilustrují, co se děje, a hlavně co se asi bude dít v příštích měsících.

Zkusím tedy shrnout prošlé události a odhadnout vývoj:

 1. na povrch vyplavala dosud málo zřejmá skutečnost. Neexistuje názorově homogenní veřejná instituce, která by vystupovala s „jednou tváří“. Všude jsou zájmové skupiny a bloky. To se týká úplně všech společenských segmentů: politických stran, vlády a obslužného exekutivního aparátu (ministerstev), samosprávy na všech stupních, ekonomických subjektů zejména se zahraničním vlastnictvím anebo majoritou, společenských organizací atd. Je to cílená systematicky budovaná infrastruktura řízení. Od samého začátku tu jde o VNĚJŠÍ, tedy NADNÁRODNÍ VLIV na společenské procesy v ČR.Čím dříve a hlouběji tento FAKT pozorný pozorovatel akceptuje, tím lépe se začne v řízeném chaosu orientovat.
 2. tato názorová heterogenita neodráží smýšlení jednotlivců, ale vektor řízení klanů, které tento vliv realizují. Nejde o klanové uspořádání české, čeští členové jsou jen jejich součástí. Jde o spektrum dílčích a často nesouhlasných zájmů, které se jen někdy prolínají. Klany mají své garáže a útulky (zednářské lóže, Aspen Institut apod). Jde o NADNÁRODNÍ ŘÍZENÍ resp. spoluřízení vývoje v ČR. Pro zjednodušení – jde o české klony a agenturu napojené na oba globálně vystupující mocenské tábory.
 3. je to globální mocenský střet (válka), realizovaná prakticky všude na jednotlivých bojištích (na státní úrovni). V přímém přenosu ji vidíme v USA (clintonité versus trumpisté), ale je všudypřítomná. Odtud vysvětlení mnohdy chaotických a protichůdných veřejných vyjádření jedné instituce anebo člověka.
 4. v případě ČR jde o zajištění žádoucího uspořádání celé střední Evropy tak, aby zůstal zachován maximální vliv nadnárodního řízení na tato teritoria. Preferovány jsou dvě varianty:
 • menší konglomerát restaurující odzkoušené Rakousko-Uhersko (projekt RU-2.0)
 • větší konglomerát Mezimoří

Naprosto nepřijatelný pro toto řízení je projekt třetí: návrat k úspěšné a odzkoušené ČSR II, kde by byl vliv nadnárodního řízení minimalizován. Pro obyvatele obou spřátelených a historií provázaných národů je to naopak projekt úspěšný a většinově podporovaný.

 1. Blíží se parlamentní volby, aktivita politických subjektů se zvyšuje. Je jasné, že politická mapa posledních 4 let dozná změny. ANO a Babiš splnily své úkoly a zadání. Ve hře je nová politická mapa, která bude lépe ovladatelná. Hegemona není třeba. A zejména je potřebné dostat pod kontrolu přílišný vliv Hradu na vnitřní i vnější politiku ČR.
 2. Už teď běží skryté střety vlivových křídel v jednotlivých politických stranách, už teď se tvoří povolební aliance a potenciální koalice, které se rozhodně neřídí zájmy občanů našeho státu a přáním voličů, ale výlučně instrukcemi přidělených zahraničních kurátorů. Proto už nyní koalice SPOLU (sudetoněmecké řízení), proto už nyní další koalice Piráti+STAN (clintonité). Proto už nyní intenzivní „odstrašování“ voličů, které vede Hamáčkovo aspenovské křídlo ČSSD s cílem tuto stranu NEDOSTAT do Parlamentu. Proto postupný rozpad ANO s tím, že cílem je NEBÝT vítězem, ale jen poníženým podřízeným v příští exekutivě. A hlavně je zapotřebí sebrat prezidentovi partnera v řídícím tandemu a nabídnout mu tváře typu Fialy anebo Bartoše.
 3. Patrioté ve všech stranách to nemají snadné, ale jsou přítomni. Zdaleka nehledíme do tváře volební prohry. Potenciální programová nabídka pro voliče leží na zemi, jen ji zvednout. Je nabitá a je i realistická. Pseudopartaje tzv. Demobloku nemají totiž v nabídce vůbec NIC. Jen možnost nadále sloužit Vídni, Berlínu, Bruselu, Londýnu anebo Bidenovu Washingtonu.
 4. Každý čtenář, který to se mnou vydržel až sem, si položí otázku: „A jak to souvisí s přijatým Pandemickým zákonem?“

Velmi. Zákon je krokem k naplnění plánu Vládní diktatury zaštítěné v libovolném a potřebném okamžiku vyhlášením „stavu nebezpečí“ a realizovaném protiobčanským „zákonným“ terorem. Je to cesta ke reálnému covidovému fašizmu. Je to cesta, která jen vymění žluté hvězdy „malých“ Židů za covidové pasy a rozličné propustky do ráje pro „malé“, ale svobodně myslící a jednající občany České republiky.

Srozumitelněji už to říci nedovedu.

74 komentářů

 1. Author

  ÚS nereprezentuje soudní moc , je to jen vývěska ,špička ledovce,ukazující skutečný stav vymahatelnosti práva .
  Stačí se podívat třeba do Ruska na kauzu Navalnyj. Světový unikát- v průběhu podmíněného trestu je znovu odsouzen k podmínce. Právě konání našeho ÚS je fackou soudní moci.
  Ta destrukce běží úplně všude a je řízená. V USA odmítly soudy během tušim 1 měsíce projednat okolo 50 žalob na konkrétní volební podvody. ODMÍTLO PROJEDNAT!!! To je přeci úmyslná rezignace.
  Záměrně jsem v článku upozorňoval na to , že jde o ŘÍZENÝ PROCES ROZKLADU MOCI.

  1. „jde o ŘÍZENÝ PROCES ROZKLADU MOCI“.

   Nebo o tvůrčí konkurz, který má ukázat, které celky prokážou svoji životaschopnost a které budou potřebovat vnější řízení.
   Je třeba si uvědomit, že „řízený proces rozkladu“ moci probíhá hlavně v zemích Severo-atlantické aliance. Netyká se to Ruska, Číny, Indie, Íránu a dalších států, se kterými je počítano, jako novými centry koncentrace řízení. Zmatky v řízení, které na vlastní oči sledujeme v Evropě, vyplývají ze silné pozice bažiny ve vztahu k GP (v Evropě) a nedostatku silných, vůdčích lídrů, kteří by měli jakouž takovou koncepci vývoje a byli schopni na sebe vzít zodpovědnost. V zemích, kde se takoví lídři vyskytují je situace jiná, třeba Maďarsko.
   Dnes se konala tiskovka ze setkání zemí G7, na které bylo oznámeno, že:
   „EU a USA se rozhodly koordinovat opatření proti Rusku a Číně
   Vedoucí diplomacie EU Josep Borrell zároveň poznamenal, že komunita s Čínou pokračuje v „samostatném dialogu“.
   Na první videokonferenci s americkým ministrem zahraničí Anthony Blinkenem ministři zahraničních věcí EU deklarovali potřebu dokázat světu nadřazenost demokracie nad všemi ostatními státními systémy a zaručit světovému vedení Západ při řešení problémů naší doby, společně čelit výzvy z Ruské federace a ČLR. Oznámil to v pondělí vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell na tiskové konferenci po zasedání Rady EU na úrovni ministrů zahraničí.

   „Jsem rád, že mohu říci, že [s Blinkenem] jsme vedli velmi pozitivní a bohatou diskusi, během níž šlo nejen o to, jak prohloubit naše partnerství, ale také o to, jak si zajistit světové vedoucí postavení v boji proti pandemické ekonomice obnovy.“ , zmírňování změny klimatu a šíření demokracie a lidských práv ve světě Demokracie je v dnešním světě zpochybňována, diskutuje se o tom, který systém nejlépe odpovídá potřebám lidí, a musíme světu dokázat, že demokracie funguje lépe než kterákoli jiná jiné [politické] systémy “, – poznamenal.

   „Diskutovali jsme nejen o nových příležitostech, ale také o výzvách, včetně vztahů s Ruskem a Čínou. Potvrdili jsme náš záměr společně čelit těmto vnějším výzvám,“ řekl Borrell.“
   https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10761757

   Jak tento spolek G7 bude schopen zajistit deklarované cíle ponechám na zvážení každého. Obzvlášť za situace, kdy státy se silným centrálním řízením budou postupně vycházet z krize. Pro mě smutné zjištění, že bordel v Evropě s riziky ztráty řízení a upadání do chaosu potrvá až do pádu hegemona, který GP bude muset urychlit.
   Víc, než nějakého Covid-fašismu se obávám chaosu. Z prostého jednoduchého důvodu – na každý manévr je potřeba dostatek času, „žába se musí vařit pomalu“ .

   Jinak, díky Boletusi za skvělé vyhodnocení faktorů prostředí.

   1. „dokázat světu nadřazenost demokracie “ myšleno (neo)iberalismu ve smyslu nastávajícího tvrdého trockismu viz https://marxists.info/cestina/trocky/index.htm
    Líbivé čtení, vždyť tomu spousta lidí propadla a stále propadá.
    Jak říkáme my ateisti (já ve 4. generaci napůl z buržoazní rodiny, která nic z výrobních prostředků ale nevlastnila, pouze patřila k pomocné elitě, děda pak profesor VŠB, další tamtéž jako profesoři a docenti) chraň nás Bože před Zelenými, Piráty a dalšími z familie trockistické Antify.

   2. Author

    Díky, Taure, za tento úhel pohledu a další globální souvislosti.
    Dalo by se řící , že VELKÝ RESET běží, ale má jiný,než původní obsah. Pro mnohé s málo rozšířeným pohledem se jeví jak VELKÝ BORDEL. Západní civilizace je už v totální defenzivě a podobně jako Knirek v bunkru po Reichstagem – táhne neexistujícími figurkami vlivu a moci. A každý tah vede hlouběji a hlouběji…Jen aby tento proces pochopilo dostatečně velké procento pozorovatelů

   3. Bažina troubí znovu do útoku. Dopad na ČR? Ti co chtěli jít na kompromis s Ruskem byli umravněni (Karel Schwarzenberg). Německé průmyslové elity dostali přes prsty – NS2. Naše 5-kolona jede přesně podle dodaných not, jenže vše se tak rychle mění, že nestíhají otáčet listy s partiturou. Na odstranění Babiše a Zemana se ale shodují (bažina a průmysl). Covid se bude dál hrotit – je to nástroj pro dotažení převratu.

   4. Author

    Nevidím to tak zle. Souhlas v tom, že elity napojené na deep-state jsou hlasité. Ale je to projev síly a řídící moci? Pokud se podívám na jejich opěrné body-Londýn a Washington – tak je to bída. Mnoho řečí a žádný reálný skutek. Skutečné řízení se už výrazně posunulo na Východ. Rusko si to ještě pojistilo čerstvými námořními manévry s Íránem a Indií. Asi vyšlo vstříc GP a zaharašilo loďkami. Já bych nesoudil poměr sil podle hlasitosti výkřiků. Takový Serjoža mluvil, jako když máslo ukrajuje a řekl toho určitě více, než ta trubka Blinken anebo okouzlující Jéňa Psaki.

   5. Souhlasím v tom, že na globální úrovni Rusko posiluje na úkor Londýna a Washingtonu. To je ale dlouhodobější proces, který nemění pozice naší 5-kolony. Oni bojují nejen za své páníčky, ale také sami za sebe a o to víc se snaží být součástí „demokratického“ západu na věčné časy a nikdy jinak. Připoutat nás tam. V této snaze sehraje resort spravedlnosti ještě významnou roli. Viz také kauza Lichtenštejnsko vs. ČR. Dnešní zprávy: „Česko je na tom s covidem opět nejhůř na světě“.
    S vnitřním nepřítelem se budeme muset vypořádat sami (pochopit, kdo je kdo a podle toho se zařídit).

 2. Hm, fajn. Studovali, až umřeli (knihomoli). Motto tohoto fóra, napsáno sice malými fonty, ale velmi správně je „Teorie je nutná, praxe nezbytná“. Nejen do nekonečna studovat, ale hledat i řešení úměrná míře pochopení. Konat. K tomu jsou určené ty otázky. Co můžu udělat proto, aby to ti Trockističtí zaprodanci horního promile rozmašírovali co nejméně, aby oběti byly minimalizovány? Učit se básničky zpaměti posiluje paměť (vědět v 10 PC, kde je který adresář/ priečinok, to posiluje ještě víc). Přidávám dva odkazy k zamyšlení k těm otázkám:
  1. http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/jan-campbell-na-ceste-ke-stretum-1
  2. https://www.armadnymagazin.sk/2021/02/22/na-presune-co-radi-starodavna-mudrost-sun-tzu/

  A na závěr/ post scriptum: existuje mezinárodní marxistický web-arcjhív, v cz verzi https://marxists.info/cestina/index.htm. Uvádí klasiky marxismu, vč. Trockého. Toho doporučuji obzvlášť pečlivě prostudovat, aby člověk pochopil, proč si ho celou dobu platili ti různí Rockefelleři et al. a nyní platí jeho duchovní děti. Z pochopitelných důvodů marx stránky neuvádějí J. V. Stalina (asi by o to ani nestál, vizme jeho “Ekonomické problémy socialismu v SSSR” a další poznámky v současné době uvolňované z archívů). Doba je vážná a lid jsou jenom lidi.

   1. Kontakt má více příspěvků asi dříve, míním „Protoze Boletuse znam …“.

 3. Výborná analýza, díky Boletusi. Mám jen takový postřeh k soudní moci. Skutečně se v ČR marginalizuje její vliv? Poslední rozhodnutí ÚS tomu nenasvědčují. ÚS sehrává ve hře o ovládnutí ČR významnou roli a bude jí při současném rozložení sil hrát i nadále. Soudy všude okolo sloužily a slouží EU byrokracii k ovládání kolonizovaných území. Píšeš: „To ovšem bude znamenat další kolizi s ohledem na Ústavu a k ní pevně přimknutou Listinu základních práv a svobod, protože Pandemický zákon je a bude kolizní s dalšími právními normami a je jen otázkou času, kdy se rozběhnou právní konflikty na občanské i institucionální úrovni. Máme vůbec relevantní justiční systém, který bude ochoten a schopen tak závažnou společenskou objednávku zvládnout a plnit? Anebo to půjde stejnou cestou jako povolební činnost soudů všech úrovní v USA?“ Myslím si, že soudy budou plnit to, co bude aktuálně potřebné pro vnější řízení a jejich domácí poskoky. Klidně budou šikanovat vládu, když to bude v zájmu vnějšího řízení (bude vládnout někdo, kdo nevyhovuje, tak jak se to děje teď) a nebo naopak budou po získání moci šikanovat občana a odpírat mu lidská práva. Jsou v rukou vnějšího řízení.

 4. Děkuji autorovi za velký kus odvedené práce., tj. popis situace a odhad jejího vývoje v nejbližší době. Zůstává ale řada otázek bez odpovědi, pořadí není rozhodující:
  – kdo jsme? kdo je kdo, bylo naznačeno;
  – co chceme a co ne?
  – evoluce nebo revoluce (Stalin nebo Trockij)?
  – taktické a strategické cíle, jak jich dosáhneme?
  – kdo jsou naši taktičtí a strategičtí spojenci, kdo nepřátelé? A to jak lokálně, tak i globálně.

  1. Protoze Boletuse znam , dovolim si doplnit osobni nazor jako moznou odpoved: je prinosne vyuzit svuj cas ke studiu KOB ( procesy rizeni atd) a ucit se v zivote cist veci kolem sebe. Postupne clovek procesum zacne rozumet a vytvareji se skupinky, kde se diskutuje konkretne i na vase otazky..je to vsechno docela slozite a nic nema okamzite a jednodiche reseni…clovek ale zacne chapat jake procesy podporovat (napr. rodina, deti, atd) a jake procesy potlacovat ( napr. Alkohol, televize apod) neumim jednoduse odpovedet na vase otazky, ale chtel jsem naznacit zpusob jak se k odpovedim spolecne muzeme dostat..coz je i jeden z cilu fora..

  2. Je-li řada otázek, dozajista je i nemálo možných odpovědí
   Možná by nebylo od věci ujasnit si v prvé řadě, co je cíl.

   K jakému výsledku chce člověk vlastně dospět.
   A potom zvolit metodiku.
   A na ní se usnést.
   Zde, v tomto prostoru se metodika nabízí a já mám za to, že metodika účinná.

 5. Author

  reakce na @Jiří : kdo sleduje moji práci na netu a i na kob-fóru, tak doufám potvrdí, že nejsem náhončím a obdivovatelem osob a jejich výroků.Ale jsem hodnotitelem a často i chybujícím , především procesů . V tomto duchu jsem psal i článek .
  Moje zmínka o tom, že žádný veřejně se projevující společenský subjekt se neprojevuje homogenně, ale naopak heterogenně- platí i pro SPD.
  Vím velmi dobře, co chci. Vím velmi dobře , jak toho nedosáhnu. Jediné, v čem si nejsem jist – jestli ta má osobní zvolená cesta je optimální. proto diskutuji a píši. Zkus to, pokud Ti hlava a pravá či levá ruka na to bude stačit. Pak se diskutuje věrohodně.

  1. Pane Boletusi, do článku jste jistě věnoval dost úsilí a za sebe Vám děkuji. To co psal Jirka jsou podstatná fakta a leckdo je také velmi zvažuje. Nestálo by za to, aby člověk vašich zkušeností pomohl ostatním utříbit názor více adresně? Neboť to vypadá, že vždy když šlo do tuhého, tak SPD(Tomio) uhla nebo se rovnou postavila na druhou stranu.

   1. pro @Karel a pro @Jiří, dovolím si zrecyklovat můj zdejší komentář k jinému článku:
    Opravdu můžeme po cca 12-ti % straně v parlamentu kryptokolonie chtít takovéto přímočarosti? Putin manévrovat musí a Okamura nesmí? Okamura je v parlamentě a kde jsou ti přímočaří konvičkové, hamplové, robejškové, vandasové, a.b.bartošové, ans a další? Když teda pominu, že někteří z jmenovaných jsou dle mne s velkou pravděpodobností rovněž imitačně-provokační projekty. A když pominu, že někteří z nich ve své době možná sehráli určitou pozitivní roli. Po ovoci je poznáte.
    Závěrem bych rád podtrhl poznámku @Boletuse o nehomogenitě politických subjektů, kterou si zjednodušeně koncentruji do hesla “v každé straně/hnutí jsou dvě křídla” (která v té či oné formě bojuji o to, které z nich převládne a tím je dán výsledný obraz strany)

   2. Author

    V článku přeci vysloveně upozorňuji, že žádná politická síla není dnes jednobarevná a o SPD to platí také. To je ten průnik vývoje mimo ČR . Pro mě už dávno není Okamura vývěskou této strany. Důležité jsou další osobnosti a zejména ochota a schopnost vytvářet silnou dlouhodobě se programově (ne pro volební období) profilovanou a jednající sílu . Stejné je to i s KSČM . Doba a vývoj OBJEKTIVNÉ nahrávají národně a doleva orientovaným stranám. Proto je tak velká snaha, aby tuto výzvu nevyslyšely a dál pokračovaly ve sterilní politice

  2. Já vás přece neobviňoval z „náhončí“ práce pro SPD. Měl jsem vynechat tu poznámku o svědcích.
   Ale je fakt, že SPD se zatím ve většině skutečně důležitých případů postavila za bažinu.
   Ono i to odmítnutí pandemického zákona je lacinější, než se zdá. Jak by se zachovali, kdyby výsledek závisel na nich? Víc to snad věřím Trikolóře.
   Okamuru znám. Je to především obchodník (a dává tak munici různým Novotným a spol.). Našel díru na trhu, ale zde je nutno říci naštěstí.
   Jedniný smysl podpory SPD je v ozvučení podpory normálnějšího světa, nebo spíše odmítnutí toho „nového“. Bohužel to soudruzi sami často kazí.
   Co lze čekat od naší politiky? Jediný, kdo ví, která bije je Zeman a Klaus starší. Osobně ve stranách nevidím nikoho, kdo by dokázal svými znalostmi (a také charismatem) oslovit lidi.
   Okamura je bohužel užitečný idiot. Jak chcete (to nemyslím zle, zajímá mě to) v rámci partajních nomenklatur zajistit, aby dokázali ze svých řad vytáhnout patrioty?
   Doplňte masakr ve školství a téměř nulové podmínky pro sociální výtahy, nevyjde z toho nic optimistického.
   Jako vždy se budeme muset spolehnout na někoho jiného, konkrétně na Rusko. Jestli se to podaří tam, mohli bychom z toho těžit také.
   Osobně jsem už unaven, bažina je všude rozlezlá jako rakovina. A jak říká Pjakin, oni raději zahynou, než aby se stali lidmi.

   1. Osobni nazor: ano vsichni jsme unaveni a bazina je vsude… zachrana tonouciho je v rukach tonouciho….nikdo nas neprijde zachranit a kdyz prijde tak ne v nas prospech. .. pokud toto nepochopi potrebna, kriticka mensina naseho naroda 5-15%? A nezacne se podle toho chovat a spolupracovat tak nam skutecne neni pomoci…. je to proste dlouhodoby proces. Putin potreboval 20 let aby alespon trochu zmenil jejich Ustavu a vylepsil jejich suverenitu.. my nemame zadneho Putina … ale mame k dispozici Koncepci, a radove desitky tisic lidi v Ceskoslovensku kteri jsou nespokojeni a kteri se o rizeni, procesy nejak zajimaji a premysleji, meni se informacni pole, dale se meni globalni situace ze docasne maji moznost se narodni staty obrodit, pokud to lide budou chtit a umet, dale Zakon casu, mame asi 40 ? % nevolicu, kteri nejsou spokojeni s zadnou nabidkou politicke strany atd, atd
    Chci tim rici: Boletus vykopnul aktualni tema a nasim ukolem v diskuzi by melo byt o nem premyslet, diskutovat a ucit se. Ucit se vzajemne komunikovat , spolupracovat a ucit se postupne veci menit tak aby tady napr. mohly mit nase deti deti ..atd apod….Je to tezke, mravenci prace ale kdo alespon trochu chape rizeni socialnich systemu tak chape ze to proste jinak napujde…a mozna se toho my ani nedozijeme, ale za me rikam ze udelam vsechno mozne abychom se posunuli …ano je nas zatim malo a moc nam to jeste nejde . Ale podivejte se o kolik se zmenilo nase chapani napr od roku 2014, kdy vse zacalo na Ukrajine.. kolik lidi do te doby ( vcetne me ) nenavidelo Rusaky, milovalo zapad a jak se povedomi u urcite skupiny lidi zmenilo. ( i napr. Toto forum) Ano je to zatim malo, ano zatim to neni tak videt, ano nejtezsi je zmenit svuj vlastni svetonazor a ano je potreba v tom dale pokracovat vsemi moznymi prostredky co mame k dispozici..
    Za me je potreba videt, vytvaret cely proces ( mozaiku) kam az dohledneme. Napr :.Narodni ohrozeni ?? A postupne na tom pracovat kazdy den..
    Chapu ze aktualni situace okolo politickych stran ( vcetne SPD) je spatna, ale je potreba pochopit dokud se nezmenime MY, tak se nezmeni ONI nebo neprijdou jini z nasich rad. vse bohuzel probiha dle mravnosti vsech zucastnenych…
    Toto je muj osobni nazor a dlouholeta osobni zkusenost…
    Zajima me jakykoliv jiny, doplnujici konstruktivni navrh
    Dekuji

   2. Dovoluji si podotknout, mírně zareagovat, když zmiňujete Pjakina, že, pokud se nepletu, hovořil o fňukalech…
    A hle, popatřilo oko mé cosi jako fňukala etalon. Takže, ač zhusta raději mlčím a nechám hovořit výřečnější, tentokrát učiním výjimku a dopustím se názoru.
    Okamura je jistě obchodník a proto také dělá obchody (neboť, čím jiným, než obchodem je ta takzvaná politika, že) a dělá to celkem šikovně.
    Co bych si dovolil ještě zmínit, je fakt, že jeho projekt je tu proto, aby prosazoval přímou demokracii. Já sám osobně si této skutečnosti nesmírně cením. Prosadit něco takového, v této situaci, v této společnosti, za těchto okolností, vyžaduje něco víc, než být jen obchodníkem. Kráčí ve šlépějích Dr. Milana Valacha a to byla velice inspirativní osobnost. Pravda, Okamura jde na to svým způsobem a cesta je to obzvlášť nesnadná, zejména v této době, v tomto systému quazidemokratů, za těchto okolností. Nelehká cesta, ale co je naprosto zřejmé, je nesporný fakt, že jde a nefňuká.
    Pomněme též, že platí-v politice obzvlášť-účel světí prostředky.
    Ten člověk si rozhodně zasluhuje mou podporu.

   3. Author

    Jsem na tom stejně, SPD považuji za kondenzační jádro národního probuzení a obrození. Ale je chybou trvale z této strany dělat stranu „jednoho muže“. Je to nerozumné a historicky velmi riskantní . Kabát visí na jednom háčku…

 6. Zdravím
  Musím spomenúť tvrdenia Clif High, ktorý je dobrý zdroj ucelených informácií, ale nie autorita. Svoje tvrdenia zakladá na informáciách, ktoré unikli na internet, a on tvrdí dve veci:
  -US$ krachuje kvôli nedostatku striebra, a to zlikviduje clintonoidov/močiar;
  -príde doba ľadová (prvé náznaky okúsil Texas) a to zlikviduje zbytky kontroly elít.

  Jeho tvrdenia potvrdzujú aj dve filmy, ktoré rozoberajú udalosti krachu z rôznych aspektov:
  -„I Pet Goat II“, ktorá sa odohráva v zasneženej ľadovej pustatine, kde záver ohlasuje tak prebudenie ľudstva, ako aj koniec nekonečnej zimy/doby ľadovej:
  https://www.youtube.com/watch?v=Id6nCa_OTEM
  -IN-SHADOW – A Modern Odyssey tiež rozoberá krach súčasného systému kontroly, ten ale opisuje stav vecí a procesy v oveľa konkrétnejšej forme v prejavenej matérií z pohľadu priemerného Američana/Západniara, a v jednej zo záverečných scén vidíme vznášajúcu sa ľudskú postavu obklopenú vznášajúcimi zbytkami mrakodrapmi nad snehovou dunou (biela a nie piesočná farba) a v pozadí zasnežené hory:
  https://youtu.be/j800SVeiS5I?t=678

  A čo sa týka ruskej Arktídy, nuž treba pozrieť na to, že kde sa ohrieva horná atmosféra a povrch a obrázok je jasný, ruská Arktída bude prakticky bez ľadu:
  https://cbsnews1.cbsistatic.com/hub/i/r/2021/02/10/bdf7843e-5122-449d-b743-e37f1c55dc2e/thumbnail/620×346/3ce8b75e31f730910967b0f3260fdbf2/block.jpg
  https://strangesounds.org/wp-content/uploads/2021/01/polar-vortex-splits-in-two.jpg

  Putin je ale lišiak. 🙂

 7. “ -premiér si bere oddechový čas a nabízí žezlo moci o rozhodování, jak konkrétně postupovat s COVIDem v jednotlivých krajích, městech atd. SAMOSPRÁVĚ – hejtmanům. Ti nabídku hrdinsky odmítnou,….“

  Nezapadá mi do toho neschválení nouzového stavu komunisty, což pak obrátilo pozornost na hejtmany a poté to vedlo ke schválení pandemického zákona. Filip prohlásil, že nebudou hlasovat pro prodloužení NS po schůzce se Zemanem. Napadá mě jen, že tlak na přijetí pandemického zákona byl tak velký, že nebylo možné to ustát a takhle to odkrylo karty opozice. Máte někdo jiné vysvětlení?

  1. Počítám, že je vícero vysvětlení. Mne zaujal jistý předvolební vedlejší efekt. Vnější řízení tlačilo na přijetí pandemzákona, KSČM podporu nedala, takže opozice MUSELA hlasovat s AB, nemohla jít proti vnějšímu řízení, svému chlebodárci, aby díky ní zákon neprošel. Tím si ovšem vyrazila předvolební trumf z ruky, protože z hlediska korony dusí stejně jako AB. Naopak SPD věřím, že si polepšila, protože byla jak proti zákonu, tak proti AB.

 8. >…aparáty a agenturní sítě vnějšího řízení v jednotlivých státech-koloniích běží setrvačně ve starém programu…<

  Je to jasné, těžký nákladní vlak taky zastaví až třeba po 2 kilometrech. Naskýtá se ale otázka. Velký reset je asi z objektivních důvodů odpísknutý. Co se tedy stane, až ten těžký vlak zastaví? Zasekne se i tvorba fašistické diktatury? Anebo vše bude čekat na pokrok v boji na velkých světových frontách? Zcela zřetelný je informační protiútok z ruské strany – MID, Simonjanová, Kurginjan. Tady možná nastane situace, že té české podpindosnické smečce nebudou sedět noty vzhledem k adekvátnímu průběhu hlavních procesů. Řídící klany a korporace v pozadí možná budou ztrácet zdrojovou stabilitu. Na nás zůstane zvolit ve volbách patrioty (české).
  PS. Ta akce s odchodem Prymuly mi připadala jako jeho stažení pod hladinu. Až přijde vhodná doba a paměť davu už bude čistá, tak se sevření povolí, a korek Prymula vyskočí zpět na hladinu. Připraven k dalšímu použití. Jenom by mne zajímalo, kdo by tu jeho potenciální recyklaci mohl řídit.
  PPS. Jinak Boletusi velké díky za dobře poskládanou faktologii.

  1. Na nás zůstane zvolit ve volbách patrioty (české).
   Obávám se, že nás nebudou ani 3 %. Musel by se stát zázrak, nějaká kataklyzmatická událost, která by lidi probudila.
   Hodně jsem sázel na odhalení kořenů deep state, ale pak jsem si uvědomil, že GP nebude odhalovat své vlastní praktiky, které jen dovolil páchat i nižší kastu.

   1. SPD bude mít 12%.
    Můj tajný výpočet 😉

   2. SPD? To mají být vlastenci? Svědkové Covidovi to jsou.

   3. Pokud vím, tak jedině SPD, část KSČM, VK ml a pak samozřejmě projekt Volný, hlasovali proti tzv. pandemickému zákonu. Ono se to tak nějak cudně neozvučovalo a médea vytvářela dojem, že byli všichni pro. Svědkové kovidovi jsou někde jinde.

   4. Author

    Proč Svědkové Covidovi ? Zkus to zargumentovat pomocí faktů . Takhle to zní jako hlasitý nesouhlas , ale bez zdůvodnění. Nepsal bych o nich tak, jak píši, pokud bych měl pochybnosti. Okamura není myslitel, ale manažer, ale lidi myslící tam rozhodně mají. A to nemám vycucáno z prstu.

   5. Vida, svědek Bidetův označuje jiné za svědky covidovi. Legrační. Mimochodem, když je řeč o procentech, vypadá to, že podobná diskusní trolovština by mohla být sponzorovaná např nějakými těmi čtyřprocentnimi jandovskými zrádci-podpindosy. Trochu otravná, ale marná snaha.

   6. Boletus: Také já jsem volil SPD, ale už to neudělám. Kde začít?
    Podpora parlamentní komise pro boj s hybridními hrozbami.
    Podpora zákona o domobraně.
    Podpora PSA, Prymuly, vládních opatření, roušek… (tím se nezastávám projektu Volný…)
    Zřízení Nadačního fondu na podporu Afghánců s Fawadem Nadrim, kamarádem Havlový a Janečka.
    V EP usnesení o podílu SSSR na vypuknutí II. sv. války.
    Poslankyně Levová navrhuje v souladu se zájmy bank novelu zákona o spotřebitelských úvěrech.

    Ano, fakt, že odmítli pandemický zákon vítám. Ale to z nich ještě nedělá vlastence. Zatím všechna vládní opatření podporovali.

    Martin21: Představte si, ne každý kdo se nenadchne pro SPD, je zároveň svědek Bidetův. A další část toho slintu komentovat nebudu, protože nestojíme tváří v tvář.

   7. @Jiří: “Také já jsem volil SPD, ale už to neudělám.”
    Tak to bychom měli. Víme koho nevolit. A koho tedy volit, aby byl a) lepší než SPD b) dostal se do parlamentu c) nebyl by to imitačně-provokační projekt?

 9. Přesné a výstižné.
  Je potřebné všude šířit, aby se lidé co nejdříve dozvěděli, kdo jmenovitě pro tento vlastizrádný fašistický nesmysl hlasoval a které strany tedy do budoucího parlamentu nepatří a hlavně proč! Volby se blíží a všichni kašpárci na niti opět budou pouštět mlhu a mazat med po náměstích s jediným cílem, zůstat kašpárkem na cizí niti i nadále.

  Je nutno se opět poučit:
  1) o čem a hlavně jak mluvil „Zmocňovací zákon (Německo 1933)“ https://cs.wikipedia.org/wiki/Zmoc%C5%88ovac%C3%AD_z%C3%A1kon_(N%C4%9Bmecko_1933) aby tehdy ještě utajený diktátor A.H. mohl být protiprávně pověřen úřadem neomezeného diktátora.
  2) poučit se i u nás: „Zmocňovací zákon (Československo 1938)“ https://cs.wikipedia.org/wiki/Zmoc%C5%88ovac%C3%AD_z%C3%A1kon_(%C4%8Ceskoslovensko_1938) kde je dole i velmi zajímavý soupis dalších materiálů.
  Není to opakování téhož, tentokrát v sametu oděné?
  3) Kdy si současné vedení státu uvědomí, že Titanik již dávno jde ke dnu a oni jsou pouze v pozici, že zpívají na svém vlastním pohřbu? Neboť ten jeden úředník, který je následně přijde nahradit, je nadále již vůbec nepotřebuje.

 10. Jsem zvědav, jak dlouho to bude ještě trvat. Nejsem si ale jistý, jestli se to nakonec povede.
  Spíš mi přijde, že Rusko si vyjedná výjimku a ostatní budou resetováni. Ani v Rusku to není ideální a vyhnat všechny zrádce by znamenalo vyměnit v podstatě veškerou řidící strukturu. Můžete ji sice přimět k určitým krokům, ale nikoli změnit jejich proradnou podtstatu.
  Mimochodem, taky se vám zdá, že Pjakin v poslední době neví co říct? Na každou otázku odpovídá čtvrthodinovou přednáškou, co kdysi Mikuláš, Alexandr…. a k podstatě věci se dostane jednou větou. Neustále opakuje to samé, už vím, co bude říkat příští týden.

  1. Author

   nezdá , ale to je věc individuálního názoru . Reset je buď GREAT (tedy globální) včetně Ruska, anebo žádný. Tak jako je Planeta koule a ne dvě rozdělené polokoule . Rusko si nemá s kým a z čeho vyjednávat výjimku . Great Reset je totiž ve finále zaměřen na něj a pokud se ho nehodlá účastnit, tak je z toho show bez hlavní role.

   1. Ahoj, Boletusi.
    Ty se rád občas předvádíš se svými globálně-politickými analýzami. Já dám raději na názor lidí, kteří mají víc a kvalitnějších informací, než dokážu najít sám. Posílám ti tři úhly pohledu:
    http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/jan-campbell-na-ceste-ke-stretum-1
    http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/jan-campbell-stret-druhy-nato-na-ceste-ke-stretum-2
    https://www.protiproud.cz/politika/5650-sedm-let-po-majdanu-biden-s-kyjevem-se-snazi-rozehrat-konflikt-na-donbasu-ostrelovani-donecka-a-prvni-mrtvi-tvori-se-valecna-aliance-pozvani-nato-nad-krym-budeme-mit-brzy-mnohem-vetsi-problemy-nez-kabaret-covid.htm
    https://aeronet.cz/news/izrael-jiz-naockoval-alespon-1-davkou-pres-80-populace-a-okamzite-zavedl-covidovy-apartheid-oteviraji-se-nakupni-centra-plavecke-bazeny-posilovny-kadernictvi-bary-a-restaurace/

    Když si promítnu jednotlivé směry těch zmíněných procesů, vypadá to, že se sbíhají v létě (nejpozději na konci roku) v jednom bodě… A podzimní volby budou je divadélko pro naivní ovčany!
    Ano, Jalta 2 může některé procesy zpomalit nebo pozdržet, ale ne zastavit. Zastavit je může jen válka.
    Tak už víš, proč jsem ti naposledy napsal, abys dál snil svůj sen? Dnes jen dodám: Už ne moc dlouho. Probuzení bude kruté… Vlasta propper

   2. Author

    Nevím Vlasto. .Pokud se někdy dopracuješ k vlastní globálně-politické analýze , bude to ku prospěchu Tvému.Nevím, proč bych měl na Tvůj pokyn pročítat jako poslušný žáček Tebou doporučené 3 rozbory jiných autorů a teda tebou uznávaných autorit a teprve po jejich přečtení zaujmout s nimi konformní názor . Tento postup tvůrčí práce Ti s chutí přennechám a počkám si na Tvůj skutečně samostatný počin.
    A na konec dotaz. Máš něco k věci (tedy k článku) anebo sis zase přišel jako mini trolik jen tak kopnout? Orel mouchy nechytá, a počká si na větší sousto. Ty to rozhodně nejsi.

   3. Nechť jedy skryté v bahně působí.

   4. Dav jsou lidé žijící dle tradic a rozhodující se dle autorit.

   5. Popírači tradic a odmítači autorit jsou obyčejní anarchisté, ať už mají jakoukoliv masku…

   6. To Vlasta.
    Vážím si každe , i když někdy pozdní sebektritiky. Bohužel pořád jseš mimo mísu, tedy mimo diskusi k článku. takže příště už své plky, pokud nebudou k věci, neuvidíš. Jsou příliš osobní a obsahově řídké a tohle je fórum pro lidi moudré a přemýšlející. A je právem a někdy i povinností autora zasáhnout.

  2. Opakování je matkou moudrosti, kořenů se nelze zbavit, abys nepadl. Aneb všechno se vším souvisí. Nehledě na, přes veškerou analytikovu snahu, tristně nízkou úroveň základních znalostí KOB u veřejnosti, jak vyplývá ze zadávaných dotazů. Takže vyprázdněnost bych nehledal u Pjakina…

   1. Už mi to fachá, dík.

 11. Skvělý rozbor.
  O zmíněném zákonu je veřejnost informována, jak jinak, než povrchně ( je to jen na chvilku, až bude koronáč poražen), vzápětí je zpráva významově ponížena tím, že následuje …“už nemáme dřevo na rakve…!“ křičí v Chebu dodavatelé pro pohřební ústavy. Pak se ještě přidá hejtman : …krematorium nestíhá zpopelňovat…“ ap. hlášky.
  Výtah z komentáře Institutu VK ke zmíněnému zákonu :
  Jeden resort – ministerstvo zdravotnictví – získává právo celostátně omezit taková základní práva občanů, jako je svoboda shromažďovací, svoboda pohybu, nedotknutelnost soukromého majetku, právo na vzdělání, právo svobodně podnikat, právo na soukromí. Ministr zdravotnictví může omezovat podnikání a školství, může na území celého státu rušit dopravu, obchod, cestování a veřejné stravování a mnoho dalších oblastí lidských aktivit a činností …
  Občané by měli vážně zneklidnit, vždyť to jde jak přes kopírák ze sousedního Německa.

Napsat komentář