Skoro všichni jsme zasaženi monstrózní globální událostí zvanou pandemie koronaviru, koronáč, či koronové šílenství – každý ať si vybere. Většina lidí o té tzv. pandemii mluví každý den a spousta lidí každý den v souvislosti s ní někoho kritizuje, tu vládu, tu zase nezodpovědné občany a tak dále.

Problém je právě v tom, že když se necháme vyprovokovat tím, co se kolem nás děje a budeme šířit jen naštvanost a kritiku, ničemu nepomůže a ani sami nepochopíme, o co tady jde. Je třeba zklidnit emoce, oprostit se od pocitu, že vidíme dál než druzí a začít nestranně přemýšlet. Jen tak se nám vyjeví, co je za bouří skryto. A jak bychom měli jednat.

Jsou různé spekulace o tom, co je ta korona zač. Většina jej, dle oficiálních zpráv, považuje za smrtelnou nemoc, které je třeba se bránit. Druzí jej považují za rýmičku a třetí tvrdí, že vůbec neexistuje. Zároveň každá ze zmíněných skupin považuje ty ostatní za šílence. Vzrůstá sociální napětí, ale hlavně zmatek. Věci například došly tak daleko, že nedávno na Staroměstském náměstí demonstrovali vlastenci společně s fanoušky Chvilkařů proti vládě. Neuvěřitelné, co ta korona dokázala!

Pojďme ale k věci. Jestliže si nedokážeme odpovědět na otázku, zda je vir přírodního původu, zda je umělý, či zda vůbec neexistuje (nemáme na to vědecké vybavení a většinou ani znalosti), zkusme si položit jinou otázku. Jaké sociálně – politické procesy probíhají okolo nás, během a v rámci globální korona-pohromy? Jaké trendy můžeme sledovat?

Je to obecně izolace jednotlivých států (patrná hlavně na jaře), přetrhávání mezinárodních vazeb a celkový politický zmatek. Korona akce má za úkol zabezpečit podmínky ke globálním politickým změnám, srovnatelným se změnami uspořádání světa během světových válek 20. století. 

Jsou to změny geopolitické, to znamená především navýšení zdrojové stability jedněch zemí na úkor druhých. Konkrétně se jedná především o přerušení toku ekonomických hodnot, vyrobených v celém světě, do USA a přerušení vazeb úředníků a agentů USA na vlády a moc v jednotlivých zemích, které byly doposud otevřeně či skrytě USA podřízeny. 

Jsou to také změny globálně-politické. Z dlouhodobého hlediska mnohem podstatnější a důležitější než ty geopolitické. Je to přenastavení lidské společnosti jako takové. Změna sociálních paradigmat a vládnoucích ideologií. Svět za pár desítek let bude výrazně odlišný od toho dnešního. A to tak, že si jej dnes většina lidí nedokáže ani představit.

Ve velmi hrubých obrysech to bude úplné přenastavení světového ekonomického systému, výrazné potlačení lidské spotřeby zdrojů, utlumení dalekosáhlé nákladní dopravy i nadměrného cestování. Z ideologického hlediska to bude diskreditace liberálně tržního hospodářství, kapitalismu a také podkopání prestiže států jako USA nebo Velká Británie, včetně přehodnocení jejich role v moderní historii. A nakonec to je proměna mnohých národů a vznik nových s novým náboženstvím a úplně jiným způsobem myšlení – tento proces v západní Evropě už koneckonců začal, ale ještě se nedostal do ostré fáze.

Stará centra koncentrace řízení nahradí nová, ale to bude ještě chvíli trvat.

Korona proces má ještě jeden aspekt. Jde o převzetí tohoto nástroje různými strukturami, zejména elitou USA, ke svým vlastním cílům. To vytváří ještě divočejší a propletenější rozměr probíhajících událostí. Tato snaha se projevuje zejména ve vyvolávání tlaku na národní vlády pomocí pandemie, organizace nepokojů, politických převratů a majdanů.

Z obecného hlediska to není nic jiného, než využívání či zneužívání objektivních okolností k dosažení vlastních cílů. 

Řečeno prostě, zatímco většina se utápí v domněnkách a hádá se, kolik je nakažených, kdo to zavinil, co kdo dělá špatně, druzí jednoduše pracují ve prospěch svých zájmů. A ti, kteří to nechápou, často pracují v zájmu těch, kteří ví, co a jak. 

Většina věcí, které se tady řeší, jsou jen odvádění pozornosti. Část lidí má strach z nemoci, druhá část zase z nucené vakcinace, třetí protestuje proti vládním opatřením. Všichni společně pak dokonale míjí řídící podstatu procesu a jeho pochopení. A nadnárodnímu řízení takovýto stav dokonale vyhovuje. A to jak GP, tak US elitám, kteří momentálně pracují každý na jiných cílech, ale nástroj boje sdílí.

Proto emočně vybuzenému davu předhazují stále nové návnady. Provokují, straší, podsouvají konspirace, zkrátka vše, co lidi “zaujme”. Je jedno, zda je to dav nemoci se bojících, dav vlastenců, dav konspirátorů, dav nespojenců, dav kohokoliv. Důležité je, že tito lidé nevnímají skutečné změny systému a kvůli chaosu nedokážou vybudovat svůj systém řízení.

Co to znamená pro nás?

Lidé jsou záměrně udržováni v naštvanosti a destruktivní náladě. Díky tomu nikdo nevnímá skutečný problém. Řešíme, kdo měl co udělat, aby se vir nešířil, kdo zase neměl omezovat lidi, protože tu žádný nebezpečný vir není a uniká nám řídící realita.

Pro pochopení situace není přímo nutné řešit nebezpečnost viru. Nechme tu otázku zatím otevřenou. Z Vás, kteří čtete tento článek, asi drtivá většina nepochybuje o tom, že korona je nástrojem na přeformátování světa, že má nějaké cíle. Zvláštní je, že i lidé, kteří tuto skutečnost znají, se podle ní nechovají nebo nedomýšlí důsledky. A kvůli tomu někdy zbytečně šíří napětí a nálady, které ničemu neprospívají.

Je to vcelku prosté. Vlády jednotlivých zemí, a tím spíše vlády zemí, které nejsou suverénní, mají v tomto období určitá pravidla hry, samy prakticky nemají šanci o něčem reálně rozhodovat. Druhá věc je, že patrně nechápou, co se to děje a jakému problému vůbec čelí.

Nechápou tedy ani cíle pandemie a o co jde nadnárodnímu řízení.

Cílem je v prvním řadě uhasit problém s rozbujelým americkým impériem. V druhé řadě je to přenos centra koncentrace řízení do zemí k tomu vyhrazených a v souvislosti s tím přeformátovat světový řád.

Koronakrize je naplánovaná takovým způsobem, aby díky podmínkám, které vytvořila, bylo možné těchto cílů dosáhnout. Od toho se odvíjí pravidla, dle kterých musí vlády národních států hrát. Není zatím primárním cílem bezprostřední likvidace obyvatelstva. Je to udržení stability řízení.

Úkolem tedy není nakazit, vyhladit nebo ekonomicky zničit co nejvíc lidí, ale udržovat podmínky, které nadnárodní řízení potřebuje k uskutečnění potřebných manévrů. To znamená, aby tu bylo správné informační pole a správná od toho se odvíjející opatření (nastavení systému obecně).

Situace je asi taková, že vláda je pod tlakem pandemie nucena zavést určitá opatření. Přitom všichni počítají, kdy dostanou vir pod kontrolu, aby vše mohli znovu otevřít. A když to otevřou, tak najednou přichází „další vlna koronaviru“. Problém je totiž v tom, že Globální prediktor potřebuje systém udržovat ve stavu pandemie, ne porazit virus. Proto pokaždé, když je virus poražen, musí přijít znovu. A naopak, až bude manévr dokončen, virus sám o sobě zmizí jako mávnutím kouzelného proutku. (Ostatně nejde o žádné kouzlo, ale o naprosto geniální vlastnosti koronaviru COVID 19, mutuje tak rychle, že má sebedestruktivní tendenci a na „volném světě“ přežije jen omezenou dobu.)

Jinými slovy, opatření nemají a nebudou mít na pandemii žádný vliv. Snaha vymýtit virus se rovná nepochopení skutečnosti, proč tu korona je. Tato politika je bojem s větrnými mlýny, zbytečně vyčerpává naši zemi, když by se mohla soustředit třeba na částečné obnovení své zdrojové stability a suverenity.

Situace je taková, že děláme tvrdá opatření, abychom následně mohli vše uvolnit a schytat „další vlnu pandemie“, jak se říká. To s sebou nese značné škody. S určitou pravděpodobností by se mohlo ukázat jako výhodnější vést politiku, kdy se vlk nažere a koza zůstane celá. To znamená, že by se systém naladil na dlouhodobá (konstantní) “koronová” opatření, nastavilo by se příslušné informační pole a stabilně by se takový stav udržoval. Zároveň by celkové omezování občanů mohlo být mírnější. Byl by to určitý kompromis s nadnárodním řízením.

Na to, aby naše země nadnárodnímu řízení čelila, nemáme zdrojovou stabilitu (resp. suverenitu). Můžeme ale na zvyšování svých možností postupně pracovat. Pokud dokážeme využívat otevírajících se možností.

Jak bychom se tedy měli chovat? Rozhodně je chybou přidávat se ke zvyšování napětí a tlaku na vládu. Vláda sama má dost problémů, musí hrát podle pravidel, které možná ani přesně nechápe. Z jedné strany útočí americká státní elita a další subjekty, z druhé strany je tu Globální prediktor a jeho běžící plán na přeformátování světového řádu.

Jakýkoliv další tlak na vládu, včetně šíření destruktivních myšlenek, je v zájmu těch, kteří chtějí vládu svrhnout od samého počátku – organizace typu MCH a jejich loutkovodičů z řad americké elity, (asi) německých agentů a domácích „podpindosů“. 

Raději zachovejme klid, sbírejme informace a učme se – i od svých nepřátel. Užitečnou aktivitou může být například povzbuzování národního ducha nebo pátrání po mocenských vazbách v naší zemi, jejich mapování a nalézání nových východisek do budoucna. Dobré je také šířit informace, popisovat mechanismy řízení, které vidíme. Respektujme lidi okolo sebe, i když s nimi nesouhlasíme a buďme příkladem pro ostatní.

Koronakrize (resp. přesun center koncentrace řízení) je šancí pro nás a pro všechny národy, které chtějí získat svobodu. Buďme šťastní za tuto příležitost a jednejme konstruktivně.

Děkuji za přečtení článku a za případnou diskuzi.

45 komentářů

 1. Výborne nik, tak to beriem aj ja. Vznikol obrovský priestor na znovuobjavenie seba, rodiny, komunity a až niekde na konci je štát, ktorý môžeme z tohto zmeneného mikroprostredia znovu začať riadiť z pozície človeka a nie politiky ako je to dnes. Zatiaľ väčšina spoločnosti chce vrieskať v uliciach neuvedomujúc si, že pozornosťou posiľujú práve to, čo nechcú.

 2. 12. Mestečkám a dedinám sa znížili zdroje príjmov a prestali zabezpečovať niektoré práce (napr. údržbu verejných priestorov a pod. …)? Vytvorte si svoje malé komunitné tímy a dohodnite si so samosprávou svoju činnosť.

  atď. atď. atď., – alebo ne tieto zabudnite a vymyslite si svoje vlastné.

  Mení sa celková paradigma hodnotová,spoločenská, časová. V dobe zmeny sa omnoho ľahšie zavádzajú zmeny aj do osobného života a medziľudských vzťahov. A ako to prispeje k lepšiemu a spravodlivejšiemu svetu? – no vy, každý sám o sebe ste príspevok k lepšiemu svetu. Alebo sa prepadnite späť do starého paradigmatu a pokračujte v štrajkovaní, lamentáciách, konzumovaní, šírení „blbej nálady“, čakaní na spasiteľov z Ruska. Akoby povedal Popolvár (alebo to bol Neo 😉 ) – modrá alebo červená pilulka.

 3. 6. Menia sa rôzne segmenty ekonomiky a ty v nich priamo pôsobíš – môžeš svojim šéfom (alebo sám sebe) ľahšie navrhnúť nové spôsoby pre predaj svojich výrobkov, alebo pre distribúciu, spoločnú kolaboráciu s klientmi,…

  8. Máš konzultačnú, projektovú, dizajnovú, architektonickú, právnu, špediterskú a podobnú firmu? – vyrieš si co-working online, nechaj ľudí doma, nastav si pracovné procesy tak, aby všetci mohli pracovať vzdialene. Časom sa utrasie čo a ako (inak sen všetkých tvorivých pracovníkov byť v takejto firme).

  9. Prichádzajú Vianoce – zase kupovať kopu darčekov, všelijaký nanúpený kremík a gýč? Vysvetli rodine, že sú nové priority, niečo si kúpte, niečo si samy vyrobte jeden pre druhého, atď. ….

  10. Šetrili ste si svoje koníčky a hobby na dôchodok? Začnite ich realizovať teraz, namiesto neustáleho nakupovania a spoločenského zhonu.

  11. Máte nevyriešené emocionálne, hodnotové, rodinné veci? Vypuklo mrte onli kurzov, možností na sebaharmonizáciu a čo ja viem čo ešte, čo predtým stálo značné peniaze a osobné účasť na seánsach – venujte sa tomu.

 4. Niektoré z príkladov:

  1. Máš dom a 2-3 autá, pretože zvyšok ulice má to isté – môžeš sa 1, 2 aút zbaviť, začať dochádzať do práce vlakom, na bycikli – doba je tomu priaznivá, ľudia sa musia rôzne zariadiť (pretože covid a ekonomika).

  2. Máš pri dome pokosený anglický trávnik a inak „nevyužitú“ záhradu, pretože tak sa to patrí na tvojej ulici …? Obrob si časť trávnika na hriadky pre zeleninu, postav si v rohu malý skleník, zasaď niekoľko ovocných stromov (veď sebestačnosť, časy sú neisté …).

  3. Deti musia byť doma na online vzdelávaní a aj ty si na homeoffice – konečne sa s nimi môžeš lepšie spoznať, viac komunikovať o ich životných situáciách, stať sa im viac priateľom, naučiť ich niečo si uvariť, prebehnúť sa vonku …

  4. Deti musia byť doma na online vzdelávaní a aj ty si na homeoffice – môžeš to využiť najmä pri ich výuke dejepisu, spoločenských predmetov na dovysvetlenie, doplnenie fádneho, šablónovitého učiva, rozšíriť ho o poznatky KSB …

  5. Deti musia byť doma na online vzdelávaní – znižuje sa ich závislosť na davovom kupovaní iPhonov a iných hlúpostí, ktoré majú aj iné deti, prípadne im môžeš venovať niečo „vhodnejšie“ vzhľadom na nové okolnosti realizácie vzdelávania (bycikel, logické spoločenské hry …).

 5. Tretím faktorom je skutočnosť, že sa nedá GP uprieť snaha riešiť stav s globálnou spotrebou a životným štýlom konzumu už počas niekoľkých posledných generácii – rôzne zelené hnutia, bio potraviny, uhlíková stopa, elektromobilita, zelené budovy … – to všetko tu je už od cca 60. rokov minulého storočia, minimálne na „západe“. A nedosiahlo sa nič. A inak dobre to vystihuje aj tento komentár – „Zpočátku, při první vlně byla vidět snížená spotřeba (což byla úleva pro Naší planetu) všeho možného zboží, ale bylo to dáno zavřenými obchody a omezením služeb. Ale po znovu otevření a rozvolnění jakoby se společnost urvala z řetězu.“

  Inými slovami, od čias Chruščova (4-5 generácii), prípadne od 89. roku (2-3 generácie) sa spoločensky a už aj celoplanetárne nachádzame v ére číreho úpadku a žravosti (áno, spočiatku to bolo fajn). Boli zrušené akékoľvek normy a etické rámce toho, čo si kto môže dovoliť voči sebe, druhým a prírode. A to je prerastené ekonomikou, politikou, vzdelávacím systémom, kultúrou, hodnotami. Preto sa zmena týka a bude týkať všetkého. A mnoho z nám známeho sveta bude bankrotovať. Či už je vírus umelý alebo prirodzený, zmena sa prosto deje.

  Teraz môžem uviesť niektoré príklady, ako tento svetový kontext využiť pre seba a svoju rodinu.

 6. Nepochopenie (môj pohľad) v uvedených komentároch spočíva v tom, že sa snažíte riešiť, alebo emocionálne spájať s niečim, čo sa vás netýka. Týka sa to politikov, komunitných a profesných združení, samosprávnych alebo štátnych orgánov – a ak sa niektorí z vás v nich aj nachádzate, môžete určitou mierou k niečomu prispieť. To je všetko. Lamentácie nad tým bez možnosti priameho pôsobenia je len šírenie hystérie. Toto je tiež vyslovene ťažké na pochopenie pre ľudí, ktorých časť sebahodnoty tvorí obetovanie sa pre iných, „pomáhanie“, rozdávanie sa iným a podobné aktivity.

  Druhé nepochopenie spočíva v tom, že si tu asi nikto, s výnimkou ľudí, ktorých rodičia sa narodili pre 45-tym rokom minulého storočia nevie ani len na základe ich rozprávania predstaviť, čo je vlastne svetová vojna. A že keď lietajú granáty, je výnimočný stav, mobilizácia, bytosti strácajú končatiny alebo život, sú stanovené potravinové prídely, – tak obsah z tých citátov vyššie je oproti tomu vlastne úplná taľafatka (triviálnosť). A že tretia svetová bola na základe globálnych dohôd a (môj pohľad) rastúcej sily Ruska modifikovaná už len na pseudopandémiu, ktorá sa presúva sem a tam, kde je to z hľadiska globálneho riadenia „potrebné“ (ako by sa asi presúvala aj fronta počas horúcej vojny).

 7. Môj osobný pocit z diskusie k tomuto inak výbornému článku, ako aj predtým k Boletusovmu je, že sa celkom nechápe, čo konkrétne znamená využiť pandémiu a celú túto situáciu ako svoju osobnú príležitosť, alebo ako príležitosť na zmenu seba, svoje rodiny a pod. Niekto by mohol povedať, že nepochopenie spočíva v tom, že KSB ako primárne nástroj poznania technológie riadenia (od globálneho až po lokálne a naprieč prioritami) nemá integrované prvky pre osobnostný rozvoj, prípadne je tento oproti iným systémom len náznakový alebo v útržkoch, možno, ale to teraz nie je až tak podstatné.

  Pre vysvetlenie kontextu uvediem niekoľko citátov z diskusie:
  – likvidace 80 tisíc drobných podnikatelů, kteří již cca 7 měsiců nemají příjmy …
  – Máme snad ustupovat viditelným fašistickým praktikám a sledovat , jak jsou lidé záměrně zabíjeni pomocí 5 , 4 , a 3 priority řízení , který tento režim bezvládí záměrně prosazuje?
  – Zůstat v klidu, fajn, ale ta agenda, která se přes koronu nasouvá do našich životů, to není na klid, zvláště pokud myslíte na své děti či vnuky
  – Jsem z toho trochu rozpačitý. Šikanování lidí, národů a vlastně celého světa je nazváno příležitostí???
  – čas je potreba využiť na formulovanie vlastných východísk a požiadaviek na ďalšie fungovanie spoločnosti, štátu ako sociálne spravodlivejšieho. atď. …

 8. Je to všechno moc zbytečných řečí a slov a žádné skutky. Konkrétní činy jsou zapotřebí – např. prosadit a zajistit opravu silnice v obci; nebo: prosadit stavbu čističky odpadních vod; nebo: prosadit rekonstrukci staré opuštěné školy na obecní byty; nebo: prosadit a zajistit zateplení paneláků na starém sídlišti; nebo: opravit radnici a vybudovat tam ordinaci (praktika, případně zubaře) a dostat ho tam… atd. Trump (Bidet) v Bílém domě ani Putin (???) v Kremlu nám s tím nepomůžou… stejně jako Drahoš (Okamura) na Hradě nebo Kalousek (Skála) v parlamentu…

 9. Pokusím se tady zahájit věcnou a konstruktivní debatu na téma „Jak využít objektivní události a procesy pro dosažení subjektivních cílů“. Myslím ve spojení s Korona cirkusem. Je jasné, že se každé odvětví (politické, zdravotnické atd) snaží dosáhnout svých určitých a konkrétních zájmů, ale nikde nemůžu najít (vyjma Ruska v čele s Putinem) nic, co by bylo přínosného a v souladu s Božím záměrem. Zpočátku, při první vlně byla vidět snížená spotřeba (což byla úleva pro Naší planetu) všeho možného zboží, ale bylo to dáno zavřenými obchody a omezením služeb. Ale po znovu otevření a rozvolnění jakoby se společnost urvala z řetězu.
  Zatím jediné pozitivum, které v těchto časech vidím je , že díky zadluženosti států (což bylo i cílem), nezbudou peníze na zemědělské dotace spojené s bioplynovými stanicemi, bio naftou atd. Tím by mohlo dojít k tomu, že zemědělství narovná a bude opět plnit úlohu potravinového producenta…místo toho energobaronářství.
  Nikde jsem se s tímto tématem a diskuzí nesetkal a přitom se vyložené nabízí.

Napsat komentář