Skoro všichni jsme zasaženi monstrózní globální událostí zvanou pandemie koronaviru, koronáč, či koronové šílenství – každý ať si vybere. Většina lidí o té tzv. pandemii mluví každý den a spousta lidí každý den v souvislosti s ní někoho kritizuje, tu vládu, tu zase nezodpovědné občany a tak dále.

Problém je právě v tom, že když se necháme vyprovokovat tím, co se kolem nás děje a budeme šířit jen naštvanost a kritiku, ničemu nepomůže a ani sami nepochopíme, o co tady jde. Je třeba zklidnit emoce, oprostit se od pocitu, že vidíme dál než druzí a začít nestranně přemýšlet. Jen tak se nám vyjeví, co je za bouří skryto. A jak bychom měli jednat.

Jsou různé spekulace o tom, co je ta korona zač. Většina jej, dle oficiálních zpráv, považuje za smrtelnou nemoc, které je třeba se bránit. Druzí jej považují za rýmičku a třetí tvrdí, že vůbec neexistuje. Zároveň každá ze zmíněných skupin považuje ty ostatní za šílence. Vzrůstá sociální napětí, ale hlavně zmatek. Věci například došly tak daleko, že nedávno na Staroměstském náměstí demonstrovali vlastenci společně s fanoušky Chvilkařů proti vládě. Neuvěřitelné, co ta korona dokázala!

Pojďme ale k věci. Jestliže si nedokážeme odpovědět na otázku, zda je vir přírodního původu, zda je umělý, či zda vůbec neexistuje (nemáme na to vědecké vybavení a většinou ani znalosti), zkusme si položit jinou otázku. Jaké sociálně – politické procesy probíhají okolo nás, během a v rámci globální korona-pohromy? Jaké trendy můžeme sledovat?

Je to obecně izolace jednotlivých států (patrná hlavně na jaře), přetrhávání mezinárodních vazeb a celkový politický zmatek. Korona akce má za úkol zabezpečit podmínky ke globálním politickým změnám, srovnatelným se změnami uspořádání světa během světových válek 20. století. 

Jsou to změny geopolitické, to znamená především navýšení zdrojové stability jedněch zemí na úkor druhých. Konkrétně se jedná především o přerušení toku ekonomických hodnot, vyrobených v celém světě, do USA a přerušení vazeb úředníků a agentů USA na vlády a moc v jednotlivých zemích, které byly doposud otevřeně či skrytě USA podřízeny. 

Jsou to také změny globálně-politické. Z dlouhodobého hlediska mnohem podstatnější a důležitější než ty geopolitické. Je to přenastavení lidské společnosti jako takové. Změna sociálních paradigmat a vládnoucích ideologií. Svět za pár desítek let bude výrazně odlišný od toho dnešního. A to tak, že si jej dnes většina lidí nedokáže ani představit.

Ve velmi hrubých obrysech to bude úplné přenastavení světového ekonomického systému, výrazné potlačení lidské spotřeby zdrojů, utlumení dalekosáhlé nákladní dopravy i nadměrného cestování. Z ideologického hlediska to bude diskreditace liberálně tržního hospodářství, kapitalismu a také podkopání prestiže států jako USA nebo Velká Británie, včetně přehodnocení jejich role v moderní historii. A nakonec to je proměna mnohých národů a vznik nových s novým náboženstvím a úplně jiným způsobem myšlení – tento proces v západní Evropě už koneckonců začal, ale ještě se nedostal do ostré fáze.

Stará centra koncentrace řízení nahradí nová, ale to bude ještě chvíli trvat.

Korona proces má ještě jeden aspekt. Jde o převzetí tohoto nástroje různými strukturami, zejména elitou USA, ke svým vlastním cílům. To vytváří ještě divočejší a propletenější rozměr probíhajících událostí. Tato snaha se projevuje zejména ve vyvolávání tlaku na národní vlády pomocí pandemie, organizace nepokojů, politických převratů a majdanů.

Z obecného hlediska to není nic jiného, než využívání či zneužívání objektivních okolností k dosažení vlastních cílů. 

Řečeno prostě, zatímco většina se utápí v domněnkách a hádá se, kolik je nakažených, kdo to zavinil, co kdo dělá špatně, druzí jednoduše pracují ve prospěch svých zájmů. A ti, kteří to nechápou, často pracují v zájmu těch, kteří ví, co a jak. 

Většina věcí, které se tady řeší, jsou jen odvádění pozornosti. Část lidí má strach z nemoci, druhá část zase z nucené vakcinace, třetí protestuje proti vládním opatřením. Všichni společně pak dokonale míjí řídící podstatu procesu a jeho pochopení. A nadnárodnímu řízení takovýto stav dokonale vyhovuje. A to jak GP, tak US elitám, kteří momentálně pracují každý na jiných cílech, ale nástroj boje sdílí.

Proto emočně vybuzenému davu předhazují stále nové návnady. Provokují, straší, podsouvají konspirace, zkrátka vše, co lidi “zaujme”. Je jedno, zda je to dav nemoci se bojících, dav vlastenců, dav konspirátorů, dav nespojenců, dav kohokoliv. Důležité je, že tito lidé nevnímají skutečné změny systému a kvůli chaosu nedokážou vybudovat svůj systém řízení.

Co to znamená pro nás?

Lidé jsou záměrně udržováni v naštvanosti a destruktivní náladě. Díky tomu nikdo nevnímá skutečný problém. Řešíme, kdo měl co udělat, aby se vir nešířil, kdo zase neměl omezovat lidi, protože tu žádný nebezpečný vir není a uniká nám řídící realita.

Pro pochopení situace není přímo nutné řešit nebezpečnost viru. Nechme tu otázku zatím otevřenou. Z Vás, kteří čtete tento článek, asi drtivá většina nepochybuje o tom, že korona je nástrojem na přeformátování světa, že má nějaké cíle. Zvláštní je, že i lidé, kteří tuto skutečnost znají, se podle ní nechovají nebo nedomýšlí důsledky. A kvůli tomu někdy zbytečně šíří napětí a nálady, které ničemu neprospívají.

Je to vcelku prosté. Vlády jednotlivých zemí, a tím spíše vlády zemí, které nejsou suverénní, mají v tomto období určitá pravidla hry, samy prakticky nemají šanci o něčem reálně rozhodovat. Druhá věc je, že patrně nechápou, co se to děje a jakému problému vůbec čelí.

Nechápou tedy ani cíle pandemie a o co jde nadnárodnímu řízení.

Cílem je v prvním řadě uhasit problém s rozbujelým americkým impériem. V druhé řadě je to přenos centra koncentrace řízení do zemí k tomu vyhrazených a v souvislosti s tím přeformátovat světový řád.

Koronakrize je naplánovaná takovým způsobem, aby díky podmínkám, které vytvořila, bylo možné těchto cílů dosáhnout. Od toho se odvíjí pravidla, dle kterých musí vlády národních států hrát. Není zatím primárním cílem bezprostřední likvidace obyvatelstva. Je to udržení stability řízení.

Úkolem tedy není nakazit, vyhladit nebo ekonomicky zničit co nejvíc lidí, ale udržovat podmínky, které nadnárodní řízení potřebuje k uskutečnění potřebných manévrů. To znamená, aby tu bylo správné informační pole a správná od toho se odvíjející opatření (nastavení systému obecně).

Situace je asi taková, že vláda je pod tlakem pandemie nucena zavést určitá opatření. Přitom všichni počítají, kdy dostanou vir pod kontrolu, aby vše mohli znovu otevřít. A když to otevřou, tak najednou přichází „další vlna koronaviru“. Problém je totiž v tom, že Globální prediktor potřebuje systém udržovat ve stavu pandemie, ne porazit virus. Proto pokaždé, když je virus poražen, musí přijít znovu. A naopak, až bude manévr dokončen, virus sám o sobě zmizí jako mávnutím kouzelného proutku. (Ostatně nejde o žádné kouzlo, ale o naprosto geniální vlastnosti koronaviru COVID 19, mutuje tak rychle, že má sebedestruktivní tendenci a na „volném světě“ přežije jen omezenou dobu.)

Jinými slovy, opatření nemají a nebudou mít na pandemii žádný vliv. Snaha vymýtit virus se rovná nepochopení skutečnosti, proč tu korona je. Tato politika je bojem s větrnými mlýny, zbytečně vyčerpává naši zemi, když by se mohla soustředit třeba na částečné obnovení své zdrojové stability a suverenity.

Situace je taková, že děláme tvrdá opatření, abychom následně mohli vše uvolnit a schytat „další vlnu pandemie“, jak se říká. To s sebou nese značné škody. S určitou pravděpodobností by se mohlo ukázat jako výhodnější vést politiku, kdy se vlk nažere a koza zůstane celá. To znamená, že by se systém naladil na dlouhodobá (konstantní) “koronová” opatření, nastavilo by se příslušné informační pole a stabilně by se takový stav udržoval. Zároveň by celkové omezování občanů mohlo být mírnější. Byl by to určitý kompromis s nadnárodním řízením.

Na to, aby naše země nadnárodnímu řízení čelila, nemáme zdrojovou stabilitu (resp. suverenitu). Můžeme ale na zvyšování svých možností postupně pracovat. Pokud dokážeme využívat otevírajících se možností.

Jak bychom se tedy měli chovat? Rozhodně je chybou přidávat se ke zvyšování napětí a tlaku na vládu. Vláda sama má dost problémů, musí hrát podle pravidel, které možná ani přesně nechápe. Z jedné strany útočí americká státní elita a další subjekty, z druhé strany je tu Globální prediktor a jeho běžící plán na přeformátování světového řádu.

Jakýkoliv další tlak na vládu, včetně šíření destruktivních myšlenek, je v zájmu těch, kteří chtějí vládu svrhnout od samého počátku – organizace typu MCH a jejich loutkovodičů z řad americké elity, (asi) německých agentů a domácích „podpindosů“. 

Raději zachovejme klid, sbírejme informace a učme se – i od svých nepřátel. Užitečnou aktivitou může být například povzbuzování národního ducha nebo pátrání po mocenských vazbách v naší zemi, jejich mapování a nalézání nových východisek do budoucna. Dobré je také šířit informace, popisovat mechanismy řízení, které vidíme. Respektujme lidi okolo sebe, i když s nimi nesouhlasíme a buďme příkladem pro ostatní.

Koronakrize (resp. přesun center koncentrace řízení) je šancí pro nás a pro všechny národy, které chtějí získat svobodu. Buďme šťastní za tuto příležitost a jednejme konstruktivně.

Děkuji za přečtení článku a za případnou diskuzi.

45 komentářů

 1. Byl by rád kdy by Česko budovalo svoji samostatnost a ne že bude řízení podle zlodějů z EU a Americké státní Elite . EU má zákony a pravidla na hovno, všechno ničí co se týká normálního života..EU a Americká státní elita razburaly cecho-Slovensko, Jugoslávie gdy se zilo dobře..ten státy byvale Jugoslávie jsou knicemu..všechno v hajzlu.

 2. po vzore Slovenska uz idu zavadzat totalitu a fasizmus aj do CR: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/statni-hygienicka-sluzba-koronavirus-zdravotnictvi-zavirani-obchodu-sledovani-mobilnich-telefonu.A201130_150900_domaci_kop

  Toto sa v klude vysediet neda, inak skoncime tam, kde nikto nechce. Vyzvy na vysedavanie a vyckavanie su protichodne tomu, co sa na nas chysta. Tieto veci musia byt zastavene v zarodku, inak sme vsetci skoncili.

 3. Chápu, že autor článku má takovýto pohled na věc, ale jak jsem psal i na vodě, z nějakého důvodu je opět offline, jen tak mimochodem. Je třeba se dívat na to, že žijí lidé dnes a tady a korona přeformátování, může pro mnohé znamenat opravdu existenční potíže, ekonomika je neúprosná. Pokud to tedy nechtějí řešit Marshalovým plánem 2.0 což dle mého je ještě větší prohloubení otroctví a závazků vůči MMF, nevím o jaké příležitosti pro lidstvo to autor hovoří… Corona je cesta, jak zlikvidovat zbytky funkčního státu a zvýšit zadlužení. Navíc, vše co kdys patřilo státu je privatizováno.

  1. Leva asi definitivně skončila.
   Co se týče naší země – je to tu špatné. O co jde, chápe asi jen pan prezident Zeman a možná pan Babiš.. Parlament a senát nikdo nic. Navíc cokoliv dobrého chce Zeman udělat, tak se proti němu zvedne opozice „bo Zeman“… Takže naše vláda je velice omezená a jsme v podtstě na úrovni západní kolonie. Na suverénní politiku zatím není ani pomyšlení, jedině podle výsledku voleb v USA, zde bude pro nás zásadní mezník vývoje.

 4. „Radiožurnálu se to podařilo ověřit u tří důvěryhodných a vysoce postavených zdrojů, které jsou s úkolem od prezidenta obeznámeny. “
  https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/prezident-zeman-rusko-spioni-bis-koudelka_2011300600_ace

  Ony „tři důvěryhodných a vysokopostavené zdroje“ zřejmě porušily zákon o utajovaných zkušenostech, příp. jiné právní předpisy ….. Co na to naše orgány činné v trestním řízení ?!

 5. Ve světle tohoto velmi upovídaného textu mohu jen více ocenit kvalitu nedávné Boletusovy analýzy (Pandemie, anebo globální sociální test), mnohem stručnější a přitom mnohem plnější informací. Zde jsem se na konci dověděl, ve stručnosti: neprotestujte, pracujte na sobě. Souhlasím, funguju tak, jen to šlo napsat (zvláště po tom co napsal a linkoval Boletus) mnohem stručněji.
  Virus není přírodního původu, za mě jistota. Extrémní rychlost mutace má své „skvělé“ důsledky pro řízení: jediné jméno (korona), a pod ním plná škála reálných zkušeností, od NIC přes rýmičku až po smrt. Ke každému záměru zobrazení korony najdete potřebný příběh. Navíc, rozděl a panuj, lidé se svými příběhy se nikdy neshodnou, co vlastně je (zdravotně) korona. Tím je důkladně narušena možnost racionální reakce, média přinesou pohledy všech barev, a všichni budou mít pravdu svého příběhu.
  Zůstat v klidu, fajn, ale ta agenda, která se přes koronu nasouvá do našich životů, to není na klid, zvláště pokud myslíte na své děti či vnuky (video Velký plán reštartu odhalil…). Text bohužel nedává žádnou odpověď na otázku ze svého názvu. Nebo ji nevidím, pak pane autore, prosím, pomoz. Mě z té situace vychází takový apel: jestli víte o co tady jde, pak je jen na vás něco teď udělat. Jestli zůstanete ÚPLNĚ v klidu, pak vám to vaše vědění bude dříve či později k ničemu.

   1. Nejde o speciální anylýzu, ale analytický článek „Pandemie anebo globální sociální test ?“ na tomto webu .

 6. Zaujala mě pasáž „… pátrání po mocenských vazbách v naší zemi, jejich mapování a nalézání nových východisek do budoucna.“ Vzpomněl jsem si, jak to měli Slováci celkem dobře zmáklé na bývalé „vodě“ – kdo s kým, co je zač a jaké z toho asi plynou možnosti dalšího vývoje. Nevíte někdo, zda je nějaký materiál nebo web i pro prostředí ČR? Občas sice proletí nějaký střípek, ale celistvěší materiál na téma rozložení sil a vazeb jejich exponentů jsem zatím nikde neviděl.

 7. Dobrý večer,
  jak do toho neůmyslného a nechtěného “neničení” občanů ČR, zapadá likvidace 80 tisíc drobných podnikatelů, kteří již cca 7 měsiců nemají příjmy, protože jsou rozhodnutím vlády jejich aktivity zavřené. Podototýkám, že služby zde jsou v podstatě jediný daňový příjem z podnikatelské činnosti. Velké a zejména nadnárodní firmy tu v podstatě nedaní nic. Další menším příjem státu jsou daně z příjmu obyvatelstva. Vláda Covid opatřeními přivedla ČR k bankrotu protože místo výběru daní utratila 400 Mld na sanování příjmu těch koho drobní podnikatelé zaměstnávali …
  Teď jme v situaci jako Řecko. Cesta k výkupu zbylé státní půdy zahranicním kapitálem je otevřena za ůčelem umořování dluhů, které teď vláda nasekala a ještě naseká.
  To co se stalo prohloubilo otroctví našeho státu vůči západní “parazitům” protože tam si půjčujeme. Zeman ví pro koho jsou připravovány opuštěne a zadlužené provozovny. On nám zdělil koho by chtěl zachraňovat. Babiš není v médiích proto, že má spoustu práce s nákupy pro své pány … Šalom
  Nevím jestli se dá toto vyřešit klidným rozjímáním a sběrem informací.

  1. Souhlasím s Vaším postojem. Je sice pěkné sledovat procesy z pohledu globálního dění , nicméně žijeme v ČR a je logické , že se zajímáme o to , co se děje v Naší domovině a co se Nás přímo dotýká.
   Máme snad ustupovat viditelným fašistickým praktikám a sledovat , jak jsou lidé záměrně zabíjeni pomocí 5 , 4 , a 3 priority řízení , který tento režim bezvládí záměrně prosazuje?
   Kdo nebojuje proti fašismus , ten fašismus nepřímo podporuje.
   Ti, co se snaží lidi likvidovat a to prosazováním často protiústavního jednání musí vědět o tom , že je čeká tvrdý odpor.
   V případě potřeby i se zbraní v ruce.
   Ta hranice , kam se nenecháme dále tlačit, se nebezpečně přibližuje.

   1. Tak, to jsem rád že jste to napsal. Ptal jsem se ve svém okolí co jsou známí, kamarádi a sousedi ochotni proti nástupu COvid fašismu, ztrátě práce, svobody a ztrátě vlasti dělat a asi jen třetina chápala o čem hovořím a nechali si vysvětli souvislosti. Jinak to bylo spíše nepochopení a nebo ulita. Myslím, že je nutné co nejvíce bojovat na informační úrovni.
    6. prioritu neznalí a nechápající nepodpoří a nezúčastnění mají o co přijít – bohužel nás nepojí ani ideologie. Na tom musíme pracovat, aby byl národ ochoten bojovat za svobodu a budoucnost našich dětí.

   2. Boj o náš stát pokračuje a spoléhání se na Babiše je chyba. Správně jste vyhodnotil, které mafii slouží (ta ho také „stvořila“ a vyslala do politiky). Pokud strčíme hlavy do písku, budou z nás jen otroci v kdysi našem vlastním státě přeměněném na vězení. Jasně k tomu směřujeme. Těžko odhadnout, kolik lidí to ještě nevidí a kdo to vidět nechce. Dost velká část společnosti je systematicky uplácena, aby mlčela a podporovala tento směr. Třetí cestu vnímá a podporuje stále málo lidí. Když mluvím o obnovení ČSR je vidět, že o tom většina vůbec nepřemýšlela. Přitom Slováci nám ukázali možnou cestu: 17.11.2020 jasně a pokojně vyjádřili požadavek na právně a sociálně spravedlivý stát, právo na svobodu. Je to příklad hodný následování. Společný stát našim národům po celou dobu jeho existence zajišťoval nejen přežití ale dokonce i jejich rozvoj.

   3. Ještě doplním pro jasné pochopení, jak to vnímám:
    1. cesta (hlavní představitelé TOP09 – Kalouskovci) – orintace na Pindose = NWO
    2. cesta (ANO – Babiš, viz také aktivity Jourové v EU) = nové RU (nasunutí glob. úžernické mafie do našeho státu). Lepší než NWO, ale taky otroctví.
    3. cesta – obnovení ČSR, spolupráce s Ruskem, jako garantem bezpečnosti v Evropě (Zeman)
    Celé politické spektrum v ČR se dá takto hezky rozklíčovat. Na SK jsou napřed – více probuzených ochotných něco dělat.

   4. Já osobně si myslím, že je třeba jasně dávat najevo orientaci na Rusko, na jeho hodnoty, které stále zas a znovu ústy Putina i Lavrova opakuje: rovnoprávná spolupráce se zohledněním zájmů všech jednajících stran. U lidí je ta averze na Rusko vypracovaná velmi silně a to je třeba překonávat, protože jen ono je garantem toho, že pokud se vůbec zmůžeme na nějakou obranu jako stát, jako národ, tak to ustojíme. Musíme hledat oporu v něm, ale zároveň nečekat, že nás sem přijdou zase osvobodit, to oni tentokrát neudělají, osvobodit se musíme sami. Je zapotřebí, aby na tom každý na svém místě zapracoval a hlavně v informační válce, řízení je proces informační, každý může někde diskutovat a měnit tak TENDENCE. Když potom přijde nějaký mocnější impuls například kvůli krizové vlně z USA nebo západní Evropy, tak se ta váha prostě převáží na tu správnou stranu. Když ty tendence vypracované nebudou, nebude se mít kam převážit. Diskutovat, diskutovat, psát a psát, mluvit a mluvit!

   5. Není divu , že Slovensko je v tomto napřed. Slovensko a ČR jsou vybrány coby zkušební polygony , cvičiště , kde si zrůdy prubují různé scénáře fašistického přechodu lidstva , pomocí různých procesů. V tomto případě scénáře plandemie.
    S tím rozdílem , že na Slovensku probíhá otevřený fašismus pomocí biče , kdežto v ČR je nabízen otrávený cukr.
    To ,že probíhají globální scénáře neznamená , že budeme otrocky čekat , jak to dopadne. Řízení procesů je stabilní tehdy , pokud jsou zdrojové možnosti větší , než tlak prostředí. Pokud do tohoto řízení budeme aktivně vstupovat a tím zvyšovat tlak , tak tím donutíme ostatní hráče revidovat dosažitelné cíle a způsoby řízení.
    Jinak řečeno , ten kdo nebude schopen si řízení plně udržet , bude donucen k ústupkům a kompromisům v součinnosti pro něho s nepřátelskou koncepcí.

   6. Přemýšlím, jestli ten ministr Blatný je toliko hloupý, anebo navedený tak, aby něco hnal ad absurdum. Jestli ten Ermächtigungsgesetz projde, tak se našim vůdcem stane šéf hygieny. Možná bude moci zakázat z důvodu infekčnosti i činnost parlamentu, nebo i vlády. Jsme fakt jeden z testovacích socio-polygonů.

   7. plne súhlasím s Buranom, spoločný štát tiež vidím ako jednu z ciest pre zabezpečenie budúcnosti našej a našich detí.

    a tiež to vidím a aj konám vo svojom okolí tak, že síce globálne procesy bežia a je dobré ich chápať, ale my žijeme tu a tu sme súčasťou diania a tu to môžme ovplyvniť svojou činnosťou.

    informačná vojna beží naplno, do toho biologická (vírus i vakcíny sú zbrane, rovnako strach a stres) a u nás na Slovensku každý deň zapredaná vláda doslova ničí a likviduje štát, oberá ľudí o živobytie a zadlžuje extrémne na všetky strany.

    Ruská koncepcia globalizácie je pre naše národy schodná cesta, ak nechceme byť vyhubení alebo zotročení západom. ale záchrana topiacich je v ich vlastných rukách…

   1. Zrovna když VVP zdůraznil Norimberský tribunál a nepromlčitelnost zločinů proti lidskosti. V parlamentu to bude dobrý prubířský kámen, který ukáže, kdo stojí na straně občana a kdo proti němu. Celé to působí dojmem, že se nás snaží přinutit zvednout zadky a vyrazit do ulic. Vláda se snaží za každou cenu nas..t občana do krajní míry.
    Ve videu dokonce zaznělo, že komunisti by si tohle nikdy nedovolili a nelze srovnávat nacisty a komunisty. Je potřeba opravit pokřivený pohled na socialismus a jak se v tomto systému žilo. Myslím, že hlavním zločinem komunistů bylo, že chtěli od lidí, aby pracovali, a to si část společnosti neumí představit. Socialismus je alternativou i pro GP, řeší základní problémy aktuální celosvětové krize a uchovává jejich naději na přežití, případně pozdější obnovu davo-elitarismu.
    Za právně a sociálně spravedlivý stát.

 8. Problém bude vakcína. Môže zahubiť milióny ľudí.
  Odkaz pre admin. Text, ktorý som napísal o vakcínach je príliš dlhý. Pošlem Vám ho mailom, ak súhlasíte ako prílohu.
  Tu pripájam časť (bola publikovaná v Zem a Vek po názvom Vakcíny):
  Prečo o tom píšeme? Pokusy vytvoriť vakcíny proti chrípke, hepatitíde A („infekčnej žltačke“), hepatitíde C, vírusu HIV, vírusu dengue a najnovšie proti koronavírusu teda RNK vírusom, boli, sú a (asi) aj budú neefektívne. V súčasnosti vo svete rezonuje „koronakríza“, teda (či naozajstná alebo virtuálna – masmediálne vyrobená) kríza vyvolaná koronavírusom (CoV). V princípe existuje šesť kandidátov na vakcínu proti CoV: Vakcína na základe vírusového vektora (obyčajne sa ako vektor používa adenovírus), DNK (RNK) vakcína, tzv. subjednotková vakcína, vakcína na báze nanočastíc, vakcína na báze inaktivovaného celého vírusu a vakcína na báze oslabeného živého kmeňa vírusu. Nechajme teraz bokom obsah zloženia vakcíny (stabilizátory, pridané látky, atď). Tak isto nebudeme diskutovať o bezpečnosti genetickej (DNK/RNK) vakcíny. Doteraz nebolo použitie takejto vakcíny u človeka schválené, pretože „ani srnky netušia“, čo sa môže stať vtedy, ak sa do genetického systému človeka dostane iná, cudzia genetická informácia. A práve DNK/RNK vakcíny sú tou cudzou genetickou informáciou.

Napsat komentář