Na dokreslení poznatků z knihy S.G. Kara-Murzy „Manipulace vědomím“, je zde krátký úryvek z knihy H. Aspdena „Fyzika bez Einsteina – ohlédnutí po 100 letech“. Aspdenova analýza ukazuje, jak jsou dobře zdokumentované objevy 19. století beze studu připisovány Einsteinovi, který na nich neměl žádný podíl a jsou plodem práce jiných vědců.Čtěte dále…