V této části se věnujeme obsahu Ústavy, který určuje základní strukturu a pravidla fungování státnosti. Ústava dává státu status nesuverénní kolonie a tomu přizpůsobuje i jeho legislativu. Právní tendence Ústavy Základní ustanovení (v Ústavě hlava I) V konkrétní organizační roviněČtěte dále…

Pár slov úvodem… Otázka v názvu není zbytečná. Je velmi aktuální a oprávněná. Je také tabuizovaná a po přečtení článku asi mnozí pochopí PROČ. Žádná politická strana ani hnutí si do nastávajících parlamentních voleb neklade otázku užitečnosti právě takto sepsanéhoČtěte dále…

15. březen a konečné zničení Československa je třeba dnes uvažovat ve dvou rovinách: Jednak jako výsledek událostí své doby, jednak jako snahu současných ideologů tuto záležitost zastřít. Zkusme to rozebrat. Kolikrát verši můj kolikrát klopýtals v bolesti lásce žalu mém soukromémČtěte dále…