V rámci aktuálně probíhající hysterické kampaně, kdy covidové šílenství na čas nahradila psychóza ve stylu padesátých let, vláda podnikla zoufalý krok, k němuž není oprávněna.

Parlamentní listy citují vyjádření výkonného ředitele sdružení CZ.NIC Ondřeje Filipa pro ČT24: „Kdyby nás nevyzvala vláda, asi bychom weby neblokovali, nedělali jsme to s lehkým srdcem,“ řekl prý.

Nemáme sice k dispozici hlubší právní rozbor, ale již na základě pouhých znalostí z hodin občanské nauky na základní škole by měl každý občan, i právní laik, vědět toto:

 • Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. (Listina základních práv a svobod, čl. 2, odst. 3)
 • Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. (Listina základních práv a svobod, čl. 2, odst. 2)
 • A nakonec jen připomínka, že rozhodovat o tom, zda byl porušen zákon a ukládat omezení, nápravná opatření a tresty, jsou oprávněny pouze soudy.

„Doporučením” vlády a ochotou CZ.NIC provést nezákonnou akci se dostáváme zpět do totalitního režimu, kdy stačí telefonát, přípis nebo „doporučení” stranických či exekutivních orgánů k tomu, aby se bez řádného důvodu a bez řádného soudního rozhodnutí omezovala práva a svoboda občanů, které zaručuje Ústava ČR a Listina základních práv a svobod.

Současný režim v České republice se tak dostává do stejné pozice jako Husákova vláda v letech osmdesátých minulého století, kdy byla kvůli represím vůči značně marginální menšině disidentů a Charty 77 prakticky nepřetržitě obviňována v porušování svých vlastních zákonů. Jenomže tehdy o tom dvacet čtyři hodin denně vysílala Svobodná Evropa, kdežto dnes všechny nezákonné kroky vlád Babiše i Fialy procházejí jeden za druhým téměř bez povšimnutí a za okázalého mlčení všech režimních médií.

Takže tedy „výzva vlády” není totéž jako zákon, a bez soudního rozhodnutí je splnění takové výzvy nezákonné. Postižené subjekty by se podle mého laického názoru mohly úspěšně soudit s CZ.NIC a mohly by donutit (rozsudkem řádného soudu), aby CZ.NIC obnovil předchozí stav, a navíc se soudit možná i o náhradu škody.

Že by se nějaký paragraf našel i na členy vlády, kteří bez opory v soudním rozhodnutí „doporučili” řediteli CZ.NIC jednat nezákonně, to se asi dá také předpokládat.

6 komentářů

 1. Já bych k tomu uvedla, abychom nezapomínali na to, že již od doby, kdy Chruščov převzal řízení v SSSR prostřednictvím fakticky mocenského převratu po Stalinově smrti, začalo globální vedení tvrdě pracovat na zničení socialistických zřízení a to se projevovalo i v tom, že nás postupně uzavřeli v socialistickém táboře, ze kterého bylo těžké vyjet. Nikdo totiž nestál o to, aby informace proudily, a to oboustranně. Lidé na Západě by totiž uviděli přednosti našeho zřízení a my zase, co u nás není dobře zorganizované (a stále nezapomínejme, že co je pro jednoho chybou, je pro druhého cílem řízení). Jenže vzhledem k tomu, že jsme měli jinou koncepci státu, prosazovaly se jim tyto špinavosti nesnadněji. Tlak prostředí byl zcela jiný než dnes, na názory lidí museli brát velký ohled. Povšimněte si, že dnes se mohou sejít v Praze například při protikoronavirových protestech tisíce lidí a s vládou to ani nehne, dokonce ani hlasy odborného společenství lékařů a zdravotních sester nikdo nechce uslyšet! A to, jak se žilo za Husáka lidem, snad ani není třeba připomínat, stačí se podívat na čísla porodnosti… Přestože se dnes všichni ohánějí „demokracií“, máme tu od roku 1989 větší totalitu, než byla ta „komunistická“! Jen si to lidé neuvědomují, probíhá to totiž metodou vaření žáby. Měli by se pořádně rozhlédnout okolo sebe, co nám v našem státě ještě patří a komu z našeho majetku platíme výpalné (voda, elektřina…). A co se týče té Charty, tak přestože možná tehdy bojovali proti řádně zveličeným nešvarům, tak po roce 1989 mnozí z nich zjistili, že s vaničkou vylili i dítě, tedy ti rozumní, jenže už bylo pozdě. Smlouva s ďáblem se uzavírá snadno a odstoupit od ní už tak snadné není.

  1. Author

   Já taky nehodnotím ani Husáka, ani vládu. To, že Husáka et al. obviňovali disidenti a jejich sponzoři z porušování zákonů ČSSR, a to zejména selektivně za jejich srážky s Chartou, je myslím dobře zdokumentovaný fakt. Co je podle mě nejvíc varující, je absence jakékoliv kritiky totalitních praktik současných vlád.
   Proč?
   Za socialismu mělo neustálé opakování kritiky represí očekávatelný efekt – represe byly ve společenském povědomí, aspoň u posluchačů RFE a dalších zahraničních rádií, na velmi vysokém místě na žebříčku důležitosti. (Viz též Kara-Murza: Manipulace vědomí, příp. nesčetné analýzy goebbelsovské technologie manipulace.)
   Efekt stejného druhu, ale bohužel s opačným důsledkem, má mediální mlčení o nezákonných a polozákonných totalitních praktikách současných vlád. Totalita současných vlád Babiše a Fialy je virtuálně neexistující, protože skoro nikdo neříká, že je to totalita, a ten, kdo to říká, často vynechává to nejpodstatnější – porušování základního zákona státu – Ústavy, ale zejména Listiny práv a svobod. Kdyby se psal rok 1985, slyšeli bychom to z (amerického) rádia ve zprávách ráno, v poledne, večer i o půlnoci. Ale teď? Ticho po pěšině.

   1. „Co je podle mě nejvíc varující, je absence jakékoliv kritiky totalitních praktik současných vlád.“

    Zákon zrychlujícího se sociálního času je sice neúprosný, ale podléháš zbytečně panice o absenci kritiky totality po 3 dnech. I v těch 80-tých letech to trvalo nejméně desetiletí.

    1. Proces vaření žáby, jak ostatně píše @Irena, je procesem dlouhodobým. Ohýbání Ústavy a Listiny má navíc podporu i v soudní moci. No a dav přece potřebuje vzhlížet k autoritám. Při kovidu jsou při ruce kovidové autority, nyní jiné autority. Při stejném trendu by se časem třeba zjistilo, že je správné, aby na každém „rozhlasovém přijímači“ visela kartička s nápisem: „Pamatuj, že poslouchání zahraničního rozhlasu je zakázáno a trestá se káznicí nebo i smrtí.“ A ústavní dohližitel by hned vysvětlil, že je to v souladu s naší konstitucí. Nicméně zákon času je neúprosný. Bohu dík.

Napsat komentář