Zkratka SWIFT znamená Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication a samotné slovo swift v angličtině znamená „svižný, rychlý”. SWIFT je soukromoprávním subjektem, nejedná se ani o státní subjekt, ani o mezinárodní organizaci např. v systému organizací OSN. Právní forma SWIFT je akciová společnost, akcionáři jsou banky-účastníci. Kdo se chce připojit ke SWIFTu, musí se stát akcionářem a složit určitý díl základního kapitálu. Jedná se tak vlastně o privátní komunikační síť mezi akcionáři, což bylo nutné z hlediska regulace bankovních institucí. V hrubém zjednodušení – držitel bankovní licence si v podstatě nesmí vyměňovat bankovní informace (ty, jež jsou předmětem bankovního tajemství) s osobami, s nimiž není majetkově propojen ani s osobami bez bankovní licence.

SWIFT byl založen v roce 1973 a v té době to byl průlom v technologii mezibankovních a přeshraničních převodů. Do té doby se takové převody prováděly dálnopisem (ví mladší generace, co to bylo?) a ještě dávno předtím telegrafem (ano, morseovkou!) nebo korespondenčně (zasíláním papírových příkazů).

Co je SWIFT dnes?

Fungující mezibankovní síť na bázi technologie SWIFTu se skládá ze tří základních komponent:

 1. Definice formátu zpráv a protokolu. Zprávy představují striktně formátované textové „soubory” určené k přenosu nejrůznějších instrukcí a informací, jako jsou příkazy k převodu, výpisy z účtů, potvrzení transakcí. Těchto typů zpráv jsou desítky, stovky. Protokol definuje, jakým způsobem se zprávy odesílají a přijímají, jak se provádí autentizace zúčastněných stran (bezpečnostní certifikáty, elektronické podpisy atd.). Podstatné je, že všechny tyto definice jsou od roku 2004 zahrnuty v mezinárodním standardu ISO 20022. Ke všem zprávám existují definice v jazyce XSD.
 2. Počítačový software. Aplikace pro správu, odesílání a příjem zpráv, ověřování identity, rozhraní do databází a provozních systémů bank a dalších institucí. Jelikož SWIFT je hlavním celosvětovým systémem pro výměnu bankovních instrukcí a informací, existuje pochopitelně celá řada modulů k nejrozšířenějším bankovním systémům, celá řada operací je proveditelná s použitím standardních knihoven pro zpracování datových formátů v jazyce XML a jeho specifické podmnožině XSD.
 3. Vlastní fyzická síť, respektive datacentrum, přes které probíhá výměna a ověřování zpráv, logování (záznam všech transakcí do žurnálu), se kterým dříve komunikovalo vyhrazenými datovými linkami, v současnosti přes internet po virtuální síti pomocí šifrovacích protokolů.

Co je to „odpojení”?

„Odpojení od SWIFTu” tedy znamená odpojení třetí komponenty, zamezení přístupu k síti; kdežto formáty zpráv a protokol i software pro jejich zpracování a provoz, jsou běžně dostupné. Například čínská síť CIPS (Cross-border International Payment System) je zcela založená na standardu ISO 20022 (taky, proč znovu vymýšlet kolo, že).

Počet účastníků sítě CIPS, stav k 28. lednu 2022

Zcela stejně je na standardech SWIFT a na standardním softwaru založen i ruský vnitrostátní systém SPFS.

Jaké by byly následky?

Pokud by tedy SWIFT jako soukromoprávní subjekt rozhodl o odpojení „Ruska”, nejenže by odřízl všechny západní banky od možnosti provádět transakce s „Ruskem” – se subjekty na území RF, ať už by k tomu měly jakékoliv důvody, ale podstatně by ztížil život svým vlastním akcionářům. Vždyť celá řada západních bank má pobočky po celém Rusku: Raiffeisenbank, BNP-Paribas, český Home Credit (v Rusku a Kazachstánu je držitelem bankovní licence) a spousta dalších. Tím by také zkomplikoval život celé řadě západních firem v Rusku: Yves Rocher (to je ta firma, kterou „bojovník proti korupci” Navalnyj okradl o 30 miliónů rublů, za což si teď odpykává trest ve vězeňské kolonii), Siemens, Bosch a v neposlední řadě firmy zabývající se v Rusku těžbou nerostů a uhlovodíků – například akcionář podniku Rosněfť, British Petroleum.

Další souvislosti

Účastníkem SWIFTu a akcionářem této společnosti (Asociace) se stává subjekt s bankovní licencí na základě smlouvy mezi bankou a asociací. Nový účastník také, jak uvedeno výše, skládá svůj příspěvek k základnímu kapitálu, čímž mu vznikají určitá práva a Asociaci vůči tomuto účastníku určité povinnosti. Může SWIFT někoho dopojit jen tak, anebo akcionářská smlouva pamatuje na sankce vůči akcionáři – právnické osobě při invazi nebo vojenské agresi, kterou nařídí ústavní orgán státu, v němž má své sídlo nebo pobočku?

V souvislosti s výše uvedeným se také nabízí otázka, kam vlastně mířil prezident Zeman, když navrhl „odpojit Rusko od SWIFTu”. Nenapadlo ho nic lepšího nebo by chtěl přispět k likvidaci Home Creditu, jedné z mála výstavních značek České republiky?

2 komentáře

 1. Díky za odfouknutí tajemného oparu na swiftem. @Fidelo. Když jsem slyšel jmenovaný prezidentův výrok, tak mi k němu vůbec neseděl. Spíše bych výrok přiřadil hloupé Markétě. Prezidenta si nemusíme idealizovat, nicméně pořád věřím, že je vlastencem, který bojuje s vnitřním nepřítelem zbraněni, které ovládá. Když jsem přemýšlel o odpojení RF od swiftu, tak mne napadlo otázka: „To už si západní Evropa a její poturčenci horší Turka z bývalého ostbloku fakt myslí, že nespálí nikdy ani kubík ruského plynu?“. Je hlupák tomu může věřit. To je přece nereálné. Jak za ten plyn budou partňjoři platit? Buď budou do Ruska jezdit kamiony s hotovostí či zlatem, anebo západní banky použijí stejné komunikační datové standardy v ruské síti SPFS. A to ještě Západ bude doufat, aby nové platby nebyly prováděny v rublech. Takže souhlasím s prezidentem – odpojit Rusko od Swiftu.

 2. Díky za stručné a jasné vysvětlení, o čem ten bájný SWIFT je.
  Prezident Zeman je politikem, navíc ve vysoké funkci, takže nemůže sdělovat své osobní názory, ale musí ve svých sděleních respektovat jednak ukotvení České republiky v mezinárodních souvislostech, jednak politické rozložení sil a veřejného mínění v republice, které obojí jako prezident zastupuje.
  V této chvíli nemůže jinak než se opatrně připojit k liberálně-fašistickému protiruskému běsnění (které bude trvat podle mě několik měsíců). Prezident v takových situacích používá postoj Švejka – postaví se do čela procesu a zdiskredituje sám proces, případně odhalí pokrytectví procesu, svým „upřímným“ zápalem (vzpomeňte Zemanovo blahopřání Guaidovi k odvaze postavit se do čela venezuelského lidu a pozvání do ČR):

  Prezident si uvědomuje, že odstřihnutí od SWIFTU znamená zásadní krok k dedolarizaci globální ekonomiky a vytvoření valutových zón, což je dnes už nevyhnutelný proces, na který je Rusko i Čína (nehledě na dávno odstřihnutý Írán) už dávno připraveny, a který je odsouhlasen a řízen GP. Prezident si taky uvědomuje, že dlouhodobé vyhrožování odstřihnutím od SWIFTU je ze strany americké státní elity a podpindosí klaky velkým pokrytectvím, protože tyto kruhy velmi dobře vědí, že odstřihnutí od SWIFTU a dedolarizace zasáhne především je samotné.
  Proto prezident „upřímně“ vybízí k co nejpřísnějšímu potrestání Ruska odstřihnutím od SWIFTU.

Napsat komentář