Redakční poznámka: byli jsme upozorněni na tento text, který zveřejnilo Nejvyšší státní zastupitelství dne 26. února 2022. Text zveřejňujeme v úplné podobě včetně odkazu, protože jsme přesvědčeni, že by si v této napjaté době měl každý uvědomit, jak i pouhé vyjádření názoru může mít trestněprávní důsledky, mnohdy i s vysokými tresty. Nejvyšší státní zástupce Dr. Stříž oprávněně upozorňuje na to, že nelze tolerovat schvalování nebo dokonce vyzdvihování zločinů, zejména válečné zločiny jako je agrese, útočná válka, genocida, propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a podobně.

Brno 26. února 2022 – Nejvyšší státní zastupitelství považuje za nezbytné informovat občany, že aktuální situace spojená s útokem Ruské federace na Ukrajinu může mít dopady i do oblasti jejich svobody projevu.  

Svoboda projevu je v ústavněprávní rovině zakotvena v článku 17 Listiny základních práv a svobod. Každý má právo vyjadřovat své názory způsobem, který považuje za vhodný. Ale i svoboda projevu má v demokratickém právním státě své limity.  

Pokud by někdo veřejně (včetně demonstrací, prostoru internetu nebo sociálních sítí) vyjadřoval souhlas s útoky Ruské federace na Ukrajinu (akceptoval je či podporoval) nebo v této souvislosti vyjadřoval podporu nebo vychvaloval čelné představitele Ruské federace, mohl by za jistých podmínek čelit i trestněprávní odpovědnosti za trestný čin schvalování trestného činu podle § 365 trestního zákoníku, případně za trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405 trestního zákoníku.

Nejvyšší státní zastupitelství apeluje na všechny osoby, aby se v této tíživé době neuchylovaly k veřejným projevům, které by překračovaly stanovená ústavní a zákonná omezení.


JUDr. Igor Stříž
nejvyšší státní zástupce

A zde k tomu máte fakta, fakta a fakta:

https://cz24.news/ukraina-propast-mezi-vychodem-a-zapadem-systematicke-drancovani-ukrajiny-a-agrese-sil-nato-video-cz-86-min/
Kdyby tento odkaz nefungoval, tak zde: https://odysee.com/ukrajina:56faa50d8968f6234d8a16d16163f458ce138adc?src=embed

Pomocí mnoha důkazů prozkoumáme mýtus o tzv. imperialistických ambicích a rozpínavosti ruské federace, což se nám snaží naši analytici a experti stále sugerovat. To, co Rusové provádějí nyní na Ukrajině, Američané prováděli celou dobu své existence. Ano, obě varianty jsou špatné. Ale proč jsme najednou tak ohromení u Ruska, a zůstáváme chladní u USA? Poslechněte si dosud nejpodrobnější dokument o krvavé pravdě Ukrajiny. Tuny materiálů, článků, statistik, vojenských analýz, výroků/prohlášení, typů zbraní a vojenské techniky, stohy informací a dat, ze kterých tento dokument vznikl.

Jak to bylo na Ukrajině za předchozích 8 let? Jak probíhaly přípravy základen NATO v zemi? Proč západ ani slůvkem nekritizoval nacifikaci Banderových stoupenců, ani perzekuci ruskojazyčné části obyvatel? Ruský zásah je vyústěním osmileté gradace a eskalace Ukrajiny. Na východě země vznikaly základny NATO, a řadu let tu operovaly americké výzvědné služby. Máme důkazy. Dokumentujeme výroky o sklonu k Nacismu politiků v Kyjevě. Masivní těžbu lesů v Bukovině ukrajinských Karpat. Zálusk na těžbu břidlicového plynu tzv. frakování. Ohromnou propagandu bývalé vlády Petra Porošenka. Plošné zákazy a blokování ruských webů. Kapitolu školství (příprava zákazu maďarských, rumunských a hl. ruských menšinových škol). Ekonomickou část (pokles produkce, kontrast Ukrajiny a EU, ztráta území, exportu do východních zemí atp. Detailní spolupráci české vlády s kyjevskou vládou (Stropnický, Poltorak, vojenský opravárenský podnik v Šenově na Novojičínsku, Tatra Kopřivnice) a rovněž zde pokrýváme i rozsáhlé americké základny po světě, přičemž se orientujeme nejen na hlavní základny v Asii, Austrálii, ale hlavně v Evropě, Slovensku a ČR (Náměšť nad Oslavou, Čáslav – letecké základny NATO, a příprava voj. prostoru Brdy viz rozšířená obec Jince.

Kapitoly:
0:00:00 Úvod: O válce se nediskutuje

0:03:44 Nejzkorumpovanější země na světě?

0:07:34 Agrese kyjevských politiků: Zničme Rusko!

0:09:27 Masový exodus z Ukrajiny

0:10:51 Energetická krize: Necháme Ukrajinu zmrznout?

0:13:42 Plundrování lesů západními korporacemi

0:15:43 Obchod: Ukrajina ztratila východ i západ

0:18:28 Ukrajinská propaganda na plné obrátky

0:21:52 Majdanisté prchají z potápějící se lodi

0:24:19 Likvidace práv ruskojazyčných obyvatel

0:30:39 Snižování životní úrovně Ukrajiny

0:32:36 Zbraně a munice: Spolupráce české vlády s Ukrajinou

0:40:40 Zbrojaři a Europoslanec Alexandr Vondra

0:42:38 Ukrajinští gastarbajtři v Česku

0:44:14 Bývalá Porošenkova administrativa

0:46:30 Zvyšuje Rusko napětí?

0:48:08 Vzestup ukrajinských nacistů Pravého sektoru

0:51:15 Vraždy nezávislých novinářů na Ukrajině

0:54:43 Americké základny na Ukrajině

0:57:40 Německé angažmá: Příprava neziskových kádrů

0:59:33 Strategie: Za pár let zaútočíme na DLR a LLR

1:00:14 Situace v Doněcku

1:03:18 NATO: Fakta o agresi na východě Evropy

1:07:05 Americké základny po světě

1:13:08 Americké základny na Slovensku

1:15:09 Američané v ČR

1:17:53 Právníci EU: Krym měl právo na samostatnost!

1:21:48 Ukrajina ztratila suverenitu: Rozhodují velmoci

1:23:11 Globální atomový věk: Spirála mocenského zbrojení

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.