Složitá doba si klade velké výzvy. A v takové se právě nacházíme. Dost možná již nestačí spořádaně žít, pracovat a vychovávat děti. Nastal čas, kdy musíme společně bojovat o svou budoucnost. A to neznamená chopit se zbraní, ale něco, co je o mnoho těžší – nastolit nové hodnoty a vybudovat nový svět, jiný než ten, který známe a kde se pohybujeme.

Nestojíme před menším úkolem, než před kterým stáli naši předkové a osobnosti, které považujeme za své vzory. Ačkoliv je každá doba něčím specifická, to hlavní se opakuje. Opět bohatí bohatnou a chudí chudnou. Opět se rozmáhá neúcta jedněch ke druhým, bezohlednost, odloučenost. Vzrůstá napětí.

Mnozí vidí problém v současných událostech, v tanečcích okolo té nemoci a souvisejících snahách. Jenže pokud se upneme jen tímto směrem, uniknou nám podstatné věci, unikne nám naše budoucnost. Ano, každý den jsme bombardováni zprávami, co všechno nám omezí a zakážou. Ale od toho je třeba se oprostit. Musíme si uvědomit, že to, co se děje dnes, je důsledek toho, co se stalo v minulosti. Minulost nedokážeme změnit a nedokážeme změnit ani přítomnost, která z ní vzešla. Proto, když budeme jen čekat na každý požár, jako tenhle, a takové budeme hasit, bude vždy pozdě.

Naše nedávná minulost nám připravila tuto dnešní dobu. A nebylo ji jak odvrátit, leda bychom posledních 30 let jinak žili a budovali jiný stát. Leč nestalo se a tak máme to, na čem jsme se mnozí podíleli – někdo aktivními činy, jiný nevědomostí či nezájmem.

Bylo nám dáno žít v liberalismu a tak jsme začali respektovat jeho řád. A teď se tímto řádem pokoušíme bránit. A světe div se, ono to nejde.

Uctívali jsme demokracii. A kde je demokracie? Co je demokracie? Není demokracie, byl to jen konstrukt. Uctívali jsme lidská práva, kde jsou? To samé, zase jen ideologické pozlátko. Základní práva a svobody, deklarace práv a svobod člověka a občana, a všechny tyto výkřiky nám teď nebudou nijak platné.

Jsou to totiž základní kameny liberálního zřízení a vše, co se dnes děje, rovněž přišlo s liberální koncepcí. Liberální metody stojí na donucení místo dohody, mechanistickém vymáhání „práva“. Řešení mezilidských vztahů a sporů přes právníky, silou systému, to je liberalismus. Jsou situace, kdy je dobré systém napadat jeho vlastními nástroji. Ovšem měli bychom si dávat pozor, abychom se nenapadali mezi sebou. Abychom k sobě zůstali milí a slušní. Vždy bychom měli upřednstňovat přátelské lidské jednání. Všeobecné nepřátelství, neporozumění, odloučenost. To je sen všech hrobařů naší společnosti a to je projev liberalismu.

A to jsme na tom jako Češi ještě dobře. Vedle u sousedů létají pokuty ve velkém, hromadně se donucuje, lidská tolerance neexistuje, jen systematizace.

Jak můžeme v takové rozdělené společnosti žít? Jak můžeme dospět k rozumné dohodě o podobu naší země? A jak můžeme vůbec zajistit, aby byla naše?

Zabýváme se hrozbou kontroly jednotlivců a málo řešíme kontrolu nad politikou našeho státu – suverenitu – která jediná může toto ničení jednotlivců odvrátit. Svůj stát jsme ztratili už dávno a teď jako dav individuí chceme něčemu zabránit. Kolik máme šancí, může posoudit každý sám.

Nechali jsme se zaměstnat tím, co se děje okolo nás. Zbývá ještě čas a prostor vidět dál? Co bude PO TOM? V jaké budeme chtít žít zemi?

To jsou příliš jednoduché otázky, ale odpovědi rozhodně jednoduché nejsou. V jakém státním zřízení tedy chceme žít?

Vnutili nám liberální demokracii. Co je lib. demokracie? Zřízení, kde národ nesmí vládnou svému státu! – Ano, přestože navenek se prezentuje opak. Zřízení, kde je reálná moc odsunuta do pozadí a nemá žádnou odpovědnost za svůj lid. A kde oficiální moc, oslabená a rozporcovaná na části, se zodpovídá výlučně té reálné. A lid je dobrý jen tehdy, když reálná moc potřebuje tu oficiální vyměnit a potřebuje ukázat, že je to v rámci demokracie.

Tato demokracie je řežim, kde se milionový dav každý rok účastní volebního rituálu. A kde zároveň člověk nemá co mluvit do věcí okolo sebe – kterým sám dobře rozumí. Například, dělnické rady se již nepodílí na řízení podniků. Zaměstnanci prakticky nemohou kontrolovat své firmy. Protože soukromé vlastnictví.

Zato mohou řídit celý stát! A jak o něm mají rozhodovat, když se politikou nikdy nezabývali? Jednoduše. Volit toho, kdo je doporučen. Volit. Ostatní se zařídí samo.

Tak co je ta demokracie? Demokracie je už od doby starověkého Řecka systém, kde vrstva vyvolených vládne vrstvě otroků. Nic víc, nic míň. Chceš demokracii? Tak chceš otroctví, ten dějinný odkaz je nezpochybnitelný. Samozřejmě otroctví může mít lehčí i tvrdší verzi, to záleží, jak se zrovna daří a kolik pán přihodí od stolu.

Dnes spotřebováváme tolik energetických vektorů, jako nikdy v minulosti. Odpovídá tato globální spotřeba reálné životní úrovni? A jaký asi bude život demokratických vrstev, až se tato spotřeba sníží?

Pojďme zpátky. Navykli jsme si takové hodnoty jako osobní svoboda, práva jednotlivců. Největší riziko vidíme ve státních orgánech a vládě.

Přitom se politika děje všude okolo nás. Korporace vysávají naše peníze a naši pracovní sílu. Obchodní řetězce prodávají nekvalitní potraviny dovezené z ciziny. Elektřinu kupujeme postupně přes šest různých firem, namísto abychom si ji mohli kupovat přímo.

A nakonec ta vláda vydává nařízení zaměřená proti lidem, protože je politicky řízená a podřízená cizím živlům. O to tady jde.

A my stále upíráme zrak k politice a parlamentu, že výměnou politiků se to vyřeší.

Proč se to všechno děje? Protože jsme liberální koncepci spolkli i s navijákem!

Copak jsme si před těmi 30ti lety asi mysleli? Že si budeme vládnout sami, státní moc bude demokraticky kontrolovaná a nebude nás utiskovat. Že prodáme podniky do zahraničí, ale to nevadí, oni nám zmodernizují technologie a budou nám o to víc férově platit za práci. Že budeme přijati do rodiny demokratických zemí a všichni budou myslet na naše blaho. Že sami budeme vést politiku v souladu se svými zájmy a to i v demokratické dělbě moci. Oni nám ještě do začátku poradí, a potom už budeme zcela samostatní.

Jak vzdálená realitě ta představa byla a u mnohých stále přetrvává.

Co tu reálně máme? Úžasný právní stát, tři větve moci, které všechny tři krásně „nezávisle“ jedou politiku Západu. Hotovo, ať žijí občanské svobody.

A teď jsme tady v rozdělené společnosti. A co dál? Co chceme? Více osobních práv?

Nebo konečně založit stát, který si může alespoň samostatně objednat plyn? Který může alepoň přímo prodávat občanům elektřinu, kterou sám vyrábí?

A jak to udělat?

Potřebujeme nové hodnoty. Zaměřit se na suverenitu a samostatnost. Propagovat nové ideje. Navrhnout novou podobu naší Ústavy. Vypracovat nové zákony. Založit nové podniky. Prosazovat novou politickou kulturu. Nechat znít hlas vlastních zájmů v informační prostoru a ne hlas cizích zájmů.

Je to obrovské množství práce. A ještě více je třeba nových originálních řešení.

Tak co?

Kdo do toho půjde?

19 komentářů


 1. Naprosto souhlasím, ale přece jen…
  Proč mám z příspěvku takový divný pocit už jednou zažitého? Tehdy se jednalo o „tlustou čáru za minulostí“ a heslem bylo „nejsme jako oni“. Přitom se nejednalo o nic jiného, než o ZACHOVÁNÍ SFÉRY VLIVU STEJNÝCH KLANOVĚ-KORPORATIVNÍCH SKUPIN, které se elegantně přestrojily z role nomenklaturní mafie, de-facto podřízené nomenklaturní mafii vedoucí SSSR k zániku, do nových kostýmů oligarchické mafie v kulisách liberálně-demokratické jednoaktovky?
  Domnívám se tedy, že bude potřeba daleko víc, než převléct kostými, přestavět kulisy a vyhlásit nová hesla. Valerij Viktorievič Pjakin to uvádí na konci každého pořadu – Učte se, studujte, … . Také je zde na místě jeho prohlášení, že „potřebujeme znalosti (konceptuální), nikoliv hesla“.
  Proto v první řadě POTŘEBUJEME POCHOPIT SKUTEČNÉ PŘÍČINY MRAVNÍ BÍDY, která se jak červená nit táhne našimi dějinami a nebát se označit viníka. Pak to automaticky povede k tomu, že budou povoláni k odpovědnosti dosud žijící strůjci současného neutěšeného stavu.

 2. OtÁZKA: Myslím, že je dobré mať prehľad o nepriateľovi z druhej strany barikády. Ako pracuje, aké používa metódy a kto sú jeho kádre.
  ODPOVĚĎ: Předpokládám, že na „naší“ straně jsou Lidé (osoby s lidským typem psychiky). Anonymní autor, který se nazývá IzrealZeus nebo ProfessorZeus (a jinak) pracoval na odpovědi 10 let a jeho výstupy (anglicky) lze najít např. na: https://professorzeus.blogspot.com/2019/07/list-of-new-world-order-bloodlines.html či na jeho posledním blogu
  https://worldcrimesyndicate.blogspot.com.
  Druhá strana se řídí heslem „Mysli globálně, jednej lokálně“. Otázky vlivu na dění v České a Slovenské republice bude třeba domyslet, pro začátek doporučuji články o klanech Habsburg, Schwarzenberg, Esterházy a také Soros v roli Court Factor (viz toto heslo na Wikipedia.org) nebo se zamyslet na tím, od koho kupujeme produkty v obchodních centrech, supermarketech, bankách, apod.
  UPOZORNĚNÍ: Názory, myšlenky a hodnocení v textech náležejí výhradně jejich autorovi a nemusí nutně vyjadřovat názory, myšlenky a hodnocení komentátora. Odkaz je prováděn výlučně pro studijní a analytické účely a doporučuje se předmětné texty podrobit kritickému myšlení čtenáře.

 3. Složitá doba si klade velké výzvy. A v takové se právě nacházíme. Dost možná již nestačí spořádaně žít, pracovat a vychovávat děti. Nastal čas, kdy musíme společně bojovat o svou budoucnost. A to neznamená chopit se zbraní, ale něco, co je o mnoho těžší – nastolit nové hodnoty a vybudovat nový svět, jiný než ten, který známe a kde se pohybujeme.

  Nestojíme před menším úkolem, než před kterým stáli naši předkové a osobnosti, které považujeme za své vzory. Ačkoliv je každá doba něčím specifická, to hlavní se opakuje. Opět bohatí bohatnou a chudí chudnou. Opět se rozmáhá neúcta jedněch ke druhým, bezohlednost, odloučenost. Vzrůstá napětí.

  V tejto súvislosti si dovolím dať do pozornosti veľmi zaujímavú konferenciu plnú zaujímavých ľudí, symboliky a informácii.

  🌍 Medzinárodná online konferencia „Globálna kríza. Čas pravdy” je rozsiahle podujatie, organizované dobrovoľníkmi zo 180 krajín.
  Vysielanie sa uskutoční na tisícoch mediálnych kanáloch a platformách po celom svete.

  Cieľom konferencie je čestne a pravdivo informovať ľudstvo o rozsahu klimatickej a ekologickej krízy, o blížiacich sa hrozbách a skutočnom východisku.

  Kľúčové témy konferencie:
  ● Aká je skutočná klimatická situácia na planéte?
  ● Prečo svetové médiá mlčia o rozsahu hrozieb?
  ● Prečo sa napriek existencii medzinárodných dohovorov a dohôd, ktorých oficiálnym cieľom je obmedziť zmenu klímy, klíma naďalej rýchlo mení?
  ● Čo je skutočnou príčinou globálnej zmeny klímy?
  ● Od akých rizík a globálnych hrozieb sa odvádza pozornosť ľudí?
  ● Aké sú ekologické dôsledky nepremysleného spotrebiteľského konania ľudí?
  ● Prečo je možné stabilizovať ekologickú rovnováhu našej planéty len v Tvorivej spoločnosti?
  ● Prečo je Tvorivá spoločnosť jediným východiskom zoči-voči planetárnym kataklizmám?

  1. Opět omyl. Neexistuje žádná klimatická krize. Je pravdou, že podnebí v Evropě se od konce 19. století pomalu otepluje a se zpožděním narůstá i podíl bezvýznamného „skleníkového plynu“ CO2. Ale to je přirozený proces, kdy se otepluje po předchozím chladnějším období, nazývaném nepřesně „malá doba ledová“. Klima kolísá a mění se po celou dobu existence Země. Hysterčit kvůli drobným výkyvům je naprosto zbytečné a svědčí to o duševní (ne)vyspělosti hysteriků. Navíc žádné konference nic nevyřeší…více zde:
   http://www.nwoo.org/2012/02/12/sedesatilety-klimaticky-cyklus/
   http://www.nwoo.org/2019/12/08/mala-klimaticka-predpoved-globalni-oteplovani-konci/
   https://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/140/GLOBALNI-OTEPLOVANI-A-KLIMATICKE-ZMENY-V-MINULOSTI.html/
   http://www.rukojmi.cz/clanky/10911-co2-demon-nebo-spasitel

 4. Jeden velký omyl. My před ničím nestojíme, my jsme zaraženi až po uši v EUNN/USB análu a nemáma šanci z něho jakkoliv vylézt. Politická opozice neexistuje, občané jsou rozdělení a rozhádaní (stačí si přečíst jakoukoliv diskuzi na Seznamu nebo Novinkách) a pár desítek anti-kavárníků a levicově-konzervativních intelektuálů, kteří sami nemají žádnou vizi ani program, to nevytrhnou. Pokud se náhodou změní vládní garnitura, bude pokračovat v tom, co dělala ta předchozí (stačí vzpomenout na volby 2017 – jak Babiš sliboval „změnu“ – a na čas před volbami 2021 – jak SPOLU slibovalo „změnu“ – vždycky jen k horšímu…)
  A tady? Tady se řeší „problémy“, které normálního ČLOVĚKA zbla nezajímají…
  Jaké vidím řešení já? NÁSILNÝ převrat, DIKTATURA PRÁVA, popravy a vězení pro tisíce vlastizrádců, kolaborantů a tunelářů. A že nám pomůže Rusko? Hahaha…

  1. Author

   V podstatě máš podobné názory, jako my všichni. Akorát si vybíráš to negativní ze současnosti a to jediné pro tebe existuje. A kdo se snaží navodit pohled do budoucnosti, tak ten je v omylu?

   Mluvíš o převratu. A kdo ho udělá?

   Mým záměrem je vést diskuzi na úrovni. Vyřešení naší situace není úkol, který se dá nastínit jedním článkem jediného autora. Právě proto musíme všichni zapojit svůj tvůrčí potenciál.

   Jinak děkuji všem za odpovědi, protože ty všechny nás posouvají dál – ať jsou jakékoliv, všechny nám dávají cenné informace.

 5. Východisko z inferna je znázorněno na výborně zvoleném úvodním obrázku. Žižka na koni, český lev se slovenským dvouramenným křížem na hrudi (ještě mi tam chybí husitský kalich – podle mě patří k českým národním symbolům a měl by být součástí našeho státního znaku).
  KOB je metodologie, kterou jsem dostali darem (pomoc přichází vždy od Rusů), abychom mohli vzkřísit naše národy a jejich touhu po spravedlnosti a svobodě. Před 30-ti lety jsme se nechali strhnout proudem liberalismu, obalamutit pozlátkem (nutno dodat, že nejen my a plavba proti proudu by byla v našem případě velmi nebezpečná). Dnes nezbývá než trpělivě měnit informační pole, vzdělávat se, připravovat novou budoucnost.

  1. s poslednou vetou si dovolim suhlasit a dodal by som ,ze starat sa a chranit seba a svoju rodinu, pripadne tych čo o to stoja, postupne sa … ,,spajať“
   prichadza obdobie ťažkej skušky, prežiju len ti najodolnejši, len ti čo o svoj život stoja, Zem sa očisťuje od buriny a plevelu

 6. pisete pekne, popisali ste dnesnu situaciu celkom presne, , pravdivo…, ale riešenie ste nedali ziadne, pytate sa kto do pojde?
  ale do coho? nic ste nepomenovali, mate aj nejaky postup? lebo nic som vo vasom clanku nenasiel, asi som slepy
  aky postup? co po 1. co po 2…..? po krokoch? mate aj nieco take? či nam ponuknete nejaku novu zazračnu stranu , ktoru treba vo volbych voliť?
  čo EU ? , čo NATO? co s kolonialnymi kapitalistickymi parazitmi?

Napsat komentář