Překlad článku J. I. Muchina

Začnu debilností tzv. „medicínských vědců“, kteří se co do míry idiocie již docela vyrovnají novinářům. Zde je to, co jsem četl: „Nový jihoafrický kmen COVID-19 může obejít protilátky u lidí, kteří se z koronaviru vyléčili, kvůli velkému počtu mutací ve Spike proteinu (S-protein). V rozhovoru pro URA.RU lékař-epidemiolog, kandidát lékařských věd Alexander Vygonaylov řekl URA.RU: „Omicron“ má 32 mutací v S-proteinu a může obejít protilátky při další nákaze … “ , – a pak bla-bla-bla, bla – bla bla o naléhavé potřebě zachránit se.

Blbost! Protein je molekula. Molekula proteinu nemůže mít mutace, protože se sama o sobě nekopíruje a změna jakékoli molekuly z ní udělá jinou molekulu. Otevřete láhev piva a molekuly kyseliny uhličité v pivu se přemění na molekuly oxidu uhličitého a vody. TRANSFORMOVAT, ne mutovat!

Mutace mohou nastat pouze v genomu – v DNA – když se buňky dělí! A notoricky známý virus SARS-CoV-2 nemá DNA!

Zde je Wikipedie: „Mutace (lat. Mutatio “změna“) je trvalá (tj. taková, kterou mohou zdědit potomci dané buňky nebo organismu) změna v genomu. Termín navrhl Hugo de Vries v roce 1901“. Změna genomu, ne bílkoviny. Genom!! Proč já, metalurg s nejnovějším formálním vzděláním, vím, co tito pitomci s pokročilými tituly nevědí?

Obsahově bude tento článek opakováním faktů, které jsem již mnohokrát uvedl, ale s vysvětlením nejpravděpodobnějšího důvodu, proč se tak děje – proč medicína po celém světě neizoluje SARS-CoV-2 virus a co z toho vyplývá.

Pojďme tedy nejprve zdůraznit klíčové momenty příběhu s COVID-19 a příběh viru SARS-CoV-2, který toto onemocnění způsobuje. Všimněme si těch momentů, bez jejichž vyřešení není možné s nemocí COVID-19 (a jakoukoli jinou infekcí) bojovat ani ji porazit.

V tomto podvodu COVID-19 jsou takové momenty dva.

Prvním bodem je prokázat, že tato osoba je infikována virem nazývaným SARS-CoV-2.

Podle názoru současné oficiální medicíny, která se domnívá, že onemocnění COVID-19 je způsobeno virem SARS-CoV-2, je nutné přítomnost tohoto viru u pacienta prokázat. Jak jinak? Pokud neexistuje nic, co by prokázalo přítomnost tohoto viru v těle pacienta, pak je nemožné přesně stanovit samotnou diagnózu – že pacient je nemocný COVID-19, a ne něčím jiným. A v důsledku toho není možné pacienta správně léčit.

Druhým bodem je potlačení epidemie pomocí vakcíny.

Vakcína nemůže být neadresná – „všeobecně proti všemu“. Může být vytvořen přísně proti specifickému patogenu, v tomto případě specifickému viru. Vakcína proti jinému viru jen zbytečně plýtvá imunitními schopnostmi těla.

 K vyřešení obou těchto problémů je potřeba izolát tohoto viru – čistá kultura tohoto viru, bez nečistot jiného genetického materiálu. A tento izolát je potřebný z následujících důvodů.

Nejprve se zjistí, že osoba je infikována požadovaným virem pomocí polymerázové řetězové reakce – pomocí testu PCR. K tomu je nutné vložit do přístroje informaci o části genomu viru (velikost 18-40 nukleotidů), která je charakteristická pouze pro tento virus. Obrazně řečeno je to stejné, jako když vyšetřovatelé hledají vraha podle otisku prstu a PCR test v sekretu pacienta hledá „otisk“ dotyčného viru.

 A pro vyhledání viru pomocí PCR testu je nutné alespoň jednou vidět celý genom tohoto viru, aby bylo možné sekvenovat (dešifrovat) a vybrat tuto oblast 18-40 nukleotidů – „alespoň jednou k zadržení této osoby za účelem odstranění jeho otisků prstů“.

 To znamená, že izolát tohoto viru je nezbytně nutný, aby bylo možné sekvenovat (zjistit úplné složení genomu) a poté pomocí testu PCR určit, že osoba je nemocná tímto konkrétním virem (touto nemocí).

 Za druhé, abyste dostali injekci TÉTO vakcíny proti viru, je nutné minimálně takovou vakcínu vytvořit. A abyste ji mohli vytvořit, potřebujete:

 • buď samotný daný virus v purifikované formě – opět je potřeba jeho „izolát“ – k oslabení tohoto viru pro první typ vakcín;
 • nebo potřebujete protein, který je charakteristický pouze pro daný virus – k vytvoření druhého typu vakcíny – ale k tomu zase potřebujete znát genom viru, abyste pochopili, která jeho část produkuje potřebné proteiny a opět pro sekvenování genomu vyžaduje izolát tohoto viru.

Bez přítomnosti izolátu  viru SARS-CoV-2 je veškeré tlachání „vědců“ o všech podrobnostech „pandemie COVID-19“ nesmyslným teoretickým tlacháním, které nemá žádnou hodnotu pro praxi léčby tohoto akutního respiračního onemocnění.

No a na závěr ještě jednou – abychom měli „izolát“ tohoto viru, je nutné tento virus izolovat od pacienta s COVID-19! A to vše vede k otázce – byl požadovaný virus izolován nebo ne?

Virus SARS-CoV-2, který ve světě údajně způsobuje onemocnění COVID-19, tedy zatím nikdo neizoloval. Opakuji pro alternativně nadané – neizoloval! Proto je NEMOŽNÉ zjistit, zda jste nemocní nemocí COVID-19, nebo vytvořit vakcínu proti COVID-19!

 A přesto ji „vědci“ vytvořili a po celém světě píchají do každého!

No, jsou takoví vědci. Tito „vědci“, kteří nemají „izolát“ skutečného viru, vynalezli složení viru SARS-CoV-2 – vynalezli jeho genom, vytvořili napodobeninu určitého viru v počítači, kterou považují za virus SARS-CoV-2. Navíc různí vědci vynalezli různé genomy. A pro tyto fiktivní genomy vynalezli různé lektvary, které nazvali „vakcíny proti COVID-19“, a lékaři se předhánějí v injekční aplikaci těchto lektvarů vyděšeným prosťáčkům.

To vše připomíná vtip o očekávání ženy, která si při sexu s manželem představila sebe v posteli s Johnny Deppem a pak si postěžovala přátelům, že od Johnnyho Deppa čekala víc. Co vy chudáci prosťáčci očekáváte od smyšlené „vakcíny“ na smyšlený „vir“?

Otázka tedy zní – proč nebyl virus SARS-CoV-2 izolován (o jeho kmenech není třeba hovořit)? Je velmi obtížné izolovat virus? Ano, izolovat virus a získat izolát je velmi obtížné. Ale je to možné!

 Dovolte mi připomenout učebnici pro studenty medicíny: A.G. Bukrinskaya. Virologie. M .: Medicine, 1986. Kapitola „Izolace viru z klinického materiálu“ (strany 175-180):

„Viry lze izolovat infikováním laboratorních zvířat nebo buněčných kultur a identifikovat pomocí biologických a sérologických testů. Způsoby izolace virů pro různé infekce jsou shrnuty v tabulce 19. Způsoby izolace viru z výplachů nosohltanu a stolice nemocných lidí pro účely diferenciální diagnostiky virových infekcí jsou uvedeny ve schématech 4 a 5. Indikace pro izolaci viru mohou být následující. … 3. Infekce způsobené novými typy virů “.

A z tabulky uvedené v citaci vyplývá, že izolace koronavirů (ano, právě koronavirů!) se provádí na buněčných kulturách „epitelu sliznice lidské průdušnice (orgánové kultury)“.

Ve výše uvedené učebnici virologie se píše: „V roce 1977 došlo k mimořádné události – virus H1N1 se po 20leté nepřítomnosti „vrátil“. A tentokrát epidemie začala v Číně. Onemocněly téměř výhradně osoby do 20 let, tedy narozené po roce 1957, kdy přestala cirkulace tohoto viru mezi obyvatelstvem. Dalším znakem bylo, že předchozí virus (H3N2) nezmizel, ale také pokračoval v cirkulaci a byly izolovány rekombinantní kmeny obsahující geny obou virů. Virus, který způsobil pandemii, byl pojmenován A / SSSR / 77, protože byl poprvé izolován sovětskými vědci a okamžitě přenesen do WHO.

Tedy minimálně v 70. letech – před půl stoletím! – virus mohl a byl izolován!

Uplynulo 40 let a navzdory osvědčeným technikám izolace virů se dosud nic pro izolaci SARS-CoV-2 neudělalo – a nedělá se – virus SARS-COV nikdo neizoluje!

Proč??

Ano, je těžké izolovat virus, ale jaká sláva ve vědeckých kruzích čeká na ty, kteří izolují SARS-CoV-2, ale jak poskočí „Hirschův index“! Je možné, že kromě již zavedených cen v Evropě čeká skutečná Nobelova cena. Jeden a půl milionu eur od https://www.samueleckert.net/isolate-truth-fund/ a jeden milion dolarů v USA https://healthglade.com/1000000-reward-for-proof-that-covid -19- existuje / každému, kdo poskytne vědecké důkazy pro izolaci a produkci izolátu viru SARS-CoV-2. Toto ocenění, TŘIkrát větší než Nobelova cena, skutečně dosud nebylo obdrženo.

Izolace viru SARS-CoV-2 je tedy možná, odměna je obrovská… A nikdo na světě tento byznys nepodnikne.

Ale proč??

Existuje pouze jedna odpověď, o které jsem již psal několikrát.

Je velmi obtížné virus izolovat, ale zjistit, zda je nakažlivý, nestojí absolutně nic. Odeberte pacientovi všechny sople, aniž byste je rozdělili na viry a nakažte jimi pokusné lidi nebo zvířata. Pokud testované osoby onemocní, znamená to, že se ve slinách nachází patogenní virus – virus způsobující onemocnění. Ten, který hledám nebo nějaký jiný, ​​ale existuje! A poté můžete vložit prostředky na jeho izolaci a získání izolátu.

A pokud tyto sople nezpůsobují onemocnění, pak to znamená jediné – ať je v nich cokoli, ale není tam žádný patogen – neexistuje žádný jed. Pak proč izolovat něco, co je známo, že je neinfekční a nezpůsobuje žádné choroby? A za co nebude odměna?

A první, kdo o takových studiích informoval, byl italský vědec Stefano Scoglio. Řekl, že vědci odebrali bronchoalveolární tekutinu od pacienta s COVID-19, pravděpodobně infikovaného virem SARS-CoV-2, a vstříkli ji dvěma skupinám myší – obyčejným divokým, přirozeným a geneticky modifikovaným. A normálním myším se nic nestalo! Ukázalo se, že je nemožné je nakazit.

A minimální účinky byly pozorovány pouze u geneticky modifikovaných myší – měly lehce rozcuchané chlupy a úbytek hmotnosti o 8 % během jednoho týdne. Faktem ale je, že tyto myši jsou speciálně geneticky modifikované, aby získaly hormon na hubnutí, to znamená, že účinek na hubnutí geneticky modifikovaných myší je vysvětlen bez viru.

Virus SARS-CoV-2 nezpůsobil u zdravých myší žádné onemocnění! A pokud byl účinek u modifikovaných myší, pak zjevně není stejný jako u lidí.

Následně, jak uvádí Dr. Cohen, další skupina výzkumníků vstříkla tekutinu od pacienta s podezřením na SARS-CoV-2 do lidských a opičích buněčných kultur, včetně buněk lidského adenokarcinomu (A549), lidských jaterních buněk (HUH 7.0) a embryonálních lidských buněk ledviny (HEK-293T). A do ledvinových buěk opic Vero E6 a Vero CCL81.

A nyní to, co skutečně šokovalo Dr. Cohena: „… virologové zjistili, že roztoky obsahující SARS-CoV-2 – dokonce ve velkém množství – NEBYLY, opakuji, NEBYLY infekční pro žádnou ze tří lidských tkáňových kultur, které testovali!“

Jednoduše řečeno to znamená, že tito výzkumníci prokázali, že tento „nový koronavirus“ není pro lidi nakažlivý. Je infekční POUZE pro buňky ledvin opic a pouze tehdy, když do směsi přidáte dva silné léky (gentamicin a amfotericin), o kterých je známo, že jsou toxické pro ledviny.

Chápete, co se dělo? Mnoho vědců mělo jistě nápad vydělat si slávu a peníze izolací viru SARS-CoV-2, ale strávili pár týdnů, aby se ujistili, že tento virus skutečně způsobuje onemocnění COVID-19… a ukázalo se, že tento virus, pokud existuje, NENÍ VŮBEC NAKAŽLIVÝ!

Je na tom něco překvapivého? Ne. Ještě jednou uvedu odpovídající epizodu z knihy „Virusomania“ od T. Engelbrechta a K. Koenleina o pokusech nakazit lidi španělskou chřipkou.

„Abychom lépe pochopili záhadu této masové nemoci, v listopadu 1918 byl s dobrovolníky v Bostonu učiněn pokus simulovat infekci. Jednalo se o 62 zdravých námořníků, kteří byli obviněni ze zločinů a posláni do vězení. Byla jim přislíbena milost pod podmínkou, že se experimentu zúčastní. 39 z nich nemělo chřipku, takže teorie byla, že by byli zvláště náchylní k infekci a nemocem. Ale výsledky nic nepotvrdily, jak popisuje americká vědecká novinářka Gina Kolata ve své knize Chřipka: „Doktoři z námořnictva sbírali hlen od lidí, kteří byli zoufale nemocní chřipkou, a sbírali husté, viskózní sekrety z nosu a krku. Některým mužům stříkali hlen od pacientů s chřipkou do nosu a krku a jiným je dávali do očí. Při jednom pokusu odebrali hlen ze zadní části nosu člověku s chřipkou, a pak ho okamžitě vtírali do nosní přepážky jednoho z dobrovolníků.  Ve snaze napodobit to, co se přirozeně děje, když jsou lidé vystaveni obětem chřipky, vzali lékaři deset dobrovolníků do nemocničního pokoje, kde na tuto nemoc umírali muži. Pacienti leželi na úzkých lůžkách, hořeli horečkou, v deliriu. Deset zdravých mužů bylo instruováno, aby každý šel k pacientovi lůžku a přistoupil k němu, sklonil se k jeho tváři, vdechl jeho zápach z úst a pět minut si s ním povídal. Aby se ujistil, že zdravý člověk je zcela náchylný k nemoci nemocného, ​​musel nemocný zhluboka vydechnout, zatímco zdravý dýchal přímo vedle něj. Oběť chřipky nakonec dobrovolníkovi pětkrát zakašlala do obličeje. „Každý zdravý dobrovolník opakoval tyto kroky s deseti různými pacienty s chřipkou. Každý člověk s chřipkou byl vážně nemocný ne déle než tři dny – období, kdy virus nebo něco, co chřipku způsobilo, musí být stále přítomné v jeho hlenu, v nose, v plicích. „Ale ani jeden zdravý člověk neonemocněl.“ Podobný experiment, prováděný za mnohem drsnějších podmínek, byl proveden v San Franciscu s 50 uvězněnými námořníky. Výsledky ale opět neodpovídaly tomu, co lékaři očekávali: „Výzkumníci byli ohromeni. Pokud tito zdraví dobrovolníci nechytili chřipku, přestože se lékaři snažili, aby jim onemocněli, co je příčinou této nemoci? Jak přesně lidé dostali chřipku?“ To, co způsobilo chřipku, musí být stále přítomno v jejich hlenu, v nose, v plicích. „Ale ani jeden zdravý člověk neonemocněl.“ Podobný experiment, prováděný za mnohem drsnějších podmínek, byl proveden v San Franciscu s 50 uvězněnými námořníky. Výsledky ale opět neodpovídaly tomu, co lékaři očekávali: „Výzkumníci byli ohromeni. Pokud tito zdraví dobrovolníci nechytili chřipku, přestože se lékaři snažili, aby jim onemocněli, co je příčinou této nemoci? Jak přesně lidé dostali chřipku?“ to, co způsobilo chřipku, musí být stále přítomno v jeho hlenu, v nose, v plicích. „Ale ani jeden zdravý člověk neonemocněl.“

Ale když je nemožné infikovat virus, tak proč ho izolovat? Dokázat, že vlády všech zemí se svými maskami, vzdálenostmi, sebeizolací a lockdowny se skládají z idiotů, kteří zasahují proti něčemu, co vůbec není nakažlivé? Kdo taková nařízení vydá?

„Zabijáci v bílých pláštích“, koupení farmaceutickou mafií, drsně křičí, že virus SARS-CoV-2 je strašně nakažlivý. Jak to můžete vědět, když jste to neizolovali a ve vzorcích od pacientů testem PCR neurčujete přítomnost viru, ale přítomnost zbytků RNA, jejíž složení jste vymysleli?

Dále.

Připomínám, že Carey Mullis, vynálezce polymerázové řetězové reakce (PCR), varoval, že jeho vynález NELZE použít k diagnostice, protože pomocí PCR reakce při dostatečném počtu násobících cyklů můžete v odebraných vzorcích od člověka najít co chcete.

V zásadě lze tuto technologii PCR reprezentovat analogicky. Představte si velkou nádobu s tisíci bílých kuliček, do kterých jsou přimíchány hrstky kuliček různých jiných barev. A podmínka je nastavena takto: vy, aniž byste se dívali, vyndáte jednu kuličku v prvním cyklu, dvě ve druhém, čtyři ve třetím, osm ve čtvrtém, šestnáct v pátém atd. až po čtyřicet cyklů.

Někteří „vědci“ přišli s myšlenkou, že pokud během těchto 40 cyklů vyjmete z nádoby modrou kuličku, pak je člověk nemocný COVID-19, a pokud ne, pak je zdravý. A následující, neméně inteligentní „vědci“ přišli s myšlenkou, že když vytáhnete červenou kuličku, tak je ten člověk nemocný COVID-19, a když ne, tak je zdravý. A další „vědci“ požadují najít černou kouli, další – hnědou. A dovolte mi připomenout, že jak řekl výše zmíněný italský vědec Stefano Scoglio:„Evropská komise zveřejnila 16. dubna 2020 dokument, který zde cituji, který uvádí, že k 16. dubnu kolovalo v Evropě 78 různých typů PCR testů a 110 různých typů sérologických testů (hledání protilátek v krvi). Žádný z nich není ověřený ani schválený. Do té míry, že většina těch, kteří tyto testy prováděli, ani neuvedla, jaký druh sekvence genetického primeru používají ve svých testech PCR.“

A všechny primery (analogicky – barva kuliček) všichni tito vědci nevzali z genomu skutečného viru SARS-CoV-2, ale vynalezli je! Vymysleli je!!

Jaký je konečný výsledek?

Jelikož jsme nemocní, navíc v určitých ročních obdobích onemocní mnoho lidí najednou, tak to má svůj důvod. Jaký?

„Oficiální věda“ – v praxi lidé, kteří dostávají peníze za nezodpovědné tlachání – ujišťuje, že tuto nemoc způsobují nějaké drobné částice – viry. Tvrdí, že virus SARS-CoV-2 dnes zabíjí lidi.

Tento virus ale „vědci“ neizolovali, ale napodobili. To znamená, že jeho vlastnosti nebyly studovány, ale vynalezeny a je NEMOŽNÉ infikovat zdravé lidi sekrety pacientů s COVID-19, které údajně obsahují virus SARS-CoV-2!

A právě z tohoto důvodu celá světová věda neizoluje virus SARS-CoV-2 a nezkoumá jeho vlastnosti!

Jak to můžeme chápat jinak?

J. I. Muchin

30 komentářů

 1. Když globální elity, nesouce na chvostu státní elity USA, rozjížděly kabaret Covid, tak patrně nepomyslely na to, že možná vhazují hovno do větráku.
  Klíčová otázka zní: Co je to nemoc organismu, co je její podstata a za jakých okolností vzniká?
  Podle mého názoru je koncepce západní medicíny v dlouhodobé krizi, což velkou měrou znemožňuje efektivní využití velmi rozvinutých technických prostředků.
  Netvrdím, že všechna fakta v tomto dokumentu https://odysee.com/@resetheus:5/mikroby_vyvraceji_koronu:7 jsou v souladu s objektivní realitou, nicméně určitě stojí za shlédnutí a zahloubání.
  Člověka si alespoň uvědomí, že geniální Pasteur úspěšně očkoval proti něčemu, domnělý původce čehož (virus) byl údajně spatřen až o půl století později pod elektronovým mikroskopem. Pod elektronovým mikroskopem lze přitom zkoumat pouze „umrtvený“ virus jako takový, nikoliv jeho činnost. Nikdo tedy nemůže tvrdit, že spatřil (identifikoval) virus uvnitř ŽIVÉ buňky, natož aby pozoroval jeho činnost.
  K tomu, aby si toto člověk uvědomil, není potřeba vysoká škola ani houf poradců. Pamatujme na to, až se všichni současní (z)organizovaní zločinci budou obhajovat, že neměli ponětí o tom, že se jedná o genetický experiment. Jejich postavení a finanční ohodnocení předpokládá, že MUSÍ VĚDĚT a ZNÁT, čili ÚMYSLNĚ PÁCHAJÍ TRESTNOU ČINNOST. Stačí nahlédnout do trestního zákoníku.

 2. Autor článku žel mísí pravdivá i nepravdivá tvrzení dohromady a dává tím oponentům důvod, proč ho hodit do koše hned po přečtení prvních vět.
  Pravdivá je nutnost izolace virových částic. Sekvenovat RNA a analyzovat proteiny lze pouze po oddělení virových částic od všeho ostatního. Když se toto neprovede, sekvenovat RNA sice technicky lze, ale nikdy nelze s jistotou zjistit, jakého je původu – hostitele, hledaného nebo jiného viru nebo třeba bakterie. Pro analýzu proteinů platí totéž.
  Naprosto mimo je však ve tvrzení, že virus nemůže mutovat, protože nemá DNA, pouze RNA. Molekula RNA může mutovat zrovna tak jako DNA. A nejen to, pravděpodobnost, že dojde k mutaci RNA je mnohem vyšší, neboť při její replikaci (musí se replikovat, jinak by nemohly vzniknout nové virová částice) neexistují opravné mechanismy, které se uplatňují při replikaci DNA. Proteiny v hostitelské buňce jsou syntetizovány na ribozomech nikoliv z DNA, ale z mRNA, do které se předtím přepsal kód z DNA – v případě napadení buňky RNA virem se virový protein syntetizuje přímo z virové RNA, krok transkripce není nutný. Dojde-li k mutaci ve virové RNA, na základě ní dojde (nejedná-li se o tzv. tichou mutaci) k syntéze jiného proteinu. Nedochází k mutaci proteinu, ale k mutaci RNA s následkem syntézy jiného proteinu.
  Problém dnešní oficiální (ne)vědy je ten, že místo přijmutí oprávněné kritiky (něco jako „ano, tady máme mezeru v našem poznání, ale jsme přesvědčeni, že takový virus existuje, musíme se snažit o jeho izolaci“) se kritika považuje za útok a kritik je označen za nějakého blázna. Dnešní (ne)vědec je odměňován přímo úměrně tomu, jak danou problematiku nechápe…

 3. Ja tomu fakt nerozumim. Snazim se aspon dat do seznamu fakta, ktere mam odpozorovany ve svem okoli. cca 50 lidi
  1. c19 nemoc se projevuje dost podobnymi symptomy. Hlavni je ztrata chute a cichu.
  2. Pokud nekdo ma tyhlety priznaky, tak ma ve vetsine pripadu pozitivni PCR test
  3. Nezda se mne, ze by prenos teto choroby byl nejak zavisly na kontaktu s nemocnymi jedinci. U nas ve firme (55 lidi) na podzim 2020 jsme mely retez 15 c19 nemoci. Vsechny byly od sebe vzdalene 14-20 dni.
  4. Zaujali mne lokalni loziska, kde v jedne vesnici onemocnelo cca 70% obyvatelstva behem mesice.
  5. Ockovani maji v prumer lehci prubeh nez neockovani. Ale pravdepodobnost nakazy maji temer stejnou jako ockovani.

  Takze mam pocit, ze existuje nejaky spoustec (informacni, elektro-magneticky, zvukovy, vizualni nebo nejaky uplne jiny), ktery nemoc c19 v jedincovi aktivuje. Klidne to muze byt i nejaky zpusob otravy.

  Nemohu na to najit zadnou odpoved, o ktere bych si byl aspon castecne jisty, ze ma velkou pravdepodobnost. Nejaky tip. Mysli si taky nekdo, ze jde o nejaky spoustec, jiny nez kontakt s nemocnym? Kurgignana jsem celeho precetl, velmi hodnotny material a diky JankaS za preklady, ale na tuhletu otazku jsem nenasel odpoved.

   1. To s tim parazitem mne taky napadlo. Ale zapomnel jsem na to. Dik. Na stejnem principu asi bezela spanelska chripka, kdyz se ti namornici taky nenakazili. To by bylo, abysme na to neprisli, jak se ta c19 dostava mezi lidi. Je dost dulezity to zjistit.

   2. Z vědecké zprávy k Nobelově ceně, kterou dr.Omura dostal za objev ivermektinu se píše, že tento lék má výrazné antibakteriální (chlamydie, tuberkuloza), antivirové (hiv, dengue) a antiparazitické účinky (např. trypanosoma). Je dokonce účinný v protirakovinné léčbě (likviduje leukemické buňky).

   3. @SAXACA
    Asi se shodneme, že lék a vakcina je něco jiného. Penicilin zpravidla neužívám preventivně, ale řeším okamžitý problém s infekcí. Vakcinou se nechám naočkovat preventivně. Abych měl do budoucna připravené protilátky. To určitě znali i felčaři od Talibanu.

   4. Áno, z niektorých zdrojov Ivermektín likviduje vlasovce v dýchacom trakte, ktoré spôsobujú rôzne respiračné ochorenia. Dá sa používať aj preventívne (1 tableta denne počas piatich dní), jediné vedľajšie účinky má tie, že vám zlikviduje niektoré parazity, o ktorých nemáte ani tušenie a bude sa vám ľahšie dýchať, bez ohľadu na to, či ide o covid, alebo iný problém s dýchaním. Alebo ak ste zdraví, nebudete cítiť nič.

  1. Neverím, že očkovaní majú slabší priebeh (ostatné „výhody“ očkovania už prax ako kritérium pravdy vyvrátila), a to z nasledovného dôvodu:
   To by znamenalo – keď uznáme, že prekonanie choroby vytvorí minimálne porovnateľnú imunitu s vakcínou – že po prekonaní množstva chrípok za života by každá ďalšia chrípka mala byť slabšia a slabšia. Ale to sa v skutočnosti nedeje. Preto hypotéza „vyhnete sa závažným účinkom“ je pre mňa čistý mýtus…

   1. Popisuju statistiku 50 lidi, Mne to tak proste vyslo. Mozna hraje roli i placebo efekt, ze ockovani se citi nezranitelni, protoze tomu veri. Mimo jiny nejsem reklama na Pfizer ani na Modernu. Normalne jsem popsal statistiku ve svem okoli. No a co? Ze nezapada do hypotez? Ja zminuju okamzite reakce c19 na lidi co znam. A doba je tak blba, ze musim napsat, ze nejsem ockovany a ani nehodlam byt. Jinak budu vypadat jako provokater. Je potreba klidnit, tlumit emoce, mit pochopeni pro nazor jinyho. Ale fasismus, co taky vidim ve svym okoli nezkousnu. Bohuzel k nemu prispivaji nekteri ockovani se svou bezbrehou touhou po sve neomylnosti.

 4. Podobnú metodologickú chybu robí aj Resetheus.org (v zložení nemecký novinár, Lenka Tarabová a Kamala Taris – myslel som že v prípade Kamaly ide o vymyslené meno, ale videl som ju vo videu naživo: krásna mladá žena), keď svoj názor nepreberajú aj z odborníkmi z praxe. T.j. s virusologmi z labákov, nie s teoretikmi. Tak by si mohli overiť, či nespravili vo svojich analýzach niekde chybu oni sami, alebo sa mýlia virológovia. Ale keďže sa nebavia s oponentami, tak hľadajú na vlastnú päsť a často sa stáva, že nájdu len to, čo chcú nájsť. Veď štúdií je plná kopa, pochybných aj solídnych, súhlasných aj protirečivých, stačí si len vybrať podľa gusta.
  Kamala Taris, a zrejme aj J.I.Muchin (ako naznačoval v niektorých článkoch) sú zástancami tézy, že virusy ako také neexistujú a mikroorganizmy nie sú škodlivé, že ich možno aj vypiť a nič sa človeku nestane. Že choroby spôsobujú iné faktory.

  No mne sa stačí len oprieť o malé dieťa s nádchou a hneď mám nádchu aj ja. A symptomatické šírenie chrípky som videl na vlastné oči v škole, keď bolo každým dňom viac chorých, takže nakoniec zatvorili školu aj internát. A keď neexistuje virus, potom neviem čím anglosasi zabili množstvo indiánov, keď im rozdávali deky nakazené kiahňami.

  To, že dnes používajú iné technológie na izoláciu viru predsa nedokazuje, že virus nie je izolovaný.
  A čo sa týka cyklov PCR metódy, tak pri sledovaní alternatívnej debaty rôznych odborníkov s názvom „Hovorme spolu“ som pochopil, že to nie je tak, že by sa počet cyklov nastavoval dopredu, ale v podstate oni sledujú, pri ktorom cykle sa tá vzorka začne javiť ako pozitívna. Ak pri 24 cykle, tak je isté, že vzorka je pozitívna. Pri vyšších počtoch cyklov sa zvyšuje pravdepodobnosť falošnej pozitivity. Takisto PCR údajne sleduje aj tú špecifickú časť viru, ktorá zodpovedá príslušnému variantu. Čo im napovie, že majú dočinenia s inou variantou viru. A sporadicky robia aj celogenomové testy. Toto hovorila nejaká odborníčka priamo z virového labáku.

  1. Zdá sa, že dochádzame k nejakému zlomu znalostí v pohľade živú bunku, keďže teórie a prax sa od seba neustále vzďaľujú. Prikladám odkaz záznam rozhovoru s Dr. Haroldom Hillmanom z 27. 5. 2014 – v celoživotnom výskume konfrontuje biológiu s fyzikálnym pohľadom, so zachovaním zákonov termodynamiky – jednoducho
   pekná „divočina“ pre dnešnú biológiu. Podľa jeho slov, z každej diskusie uznávaní vedci nakoniec ušli:
   https://resetheus.org/nemuzeme-verit-vlastnim-ocim-rozhovor-s-dr-haroldem-hillmanem/

  2. Já to chápu tak, že Muchin rozporuje nakažlivost a vlastně i existenci (nemožnost izolace) SARS-CoV-2 a také tzv. Španělské chřipky. Nerozporuje existenci virů jako takových = těch, které lze izolovat, prokázat jejich nakažlivost, a na základě jejichž izolace byly vytvořeny účinné vakcíny (neštovice, vzteklina…).

   1. doporucujem dostudovať, Vzteklina( besnota) neexistuje, je to vymysle a podvod Pasteura, treba si precitat jeho denniky, ktore on sica zakazal na smrtelnej posteli zvrejnit, ale jeho posledny muzsky potomok to porusil a zverejnil ich.
    tam je pisane co v skutocnosti robil pri pokusoch a vyskume a co prezentoval, sam vynasiel chorobu, sam vynasiel aj vakcinu….tuto prax biele plaste pozivaju do dnes

   2. @SAXACA – co bych si měl dostudovat? Vy jste odborník na viry? Z jakého zdroje pochází ten váš příběh o Pasteurovi a vzteklině? Myslíte si, že veterináři za socialismu, když dělali plošnou vakcinaci lišek, bojovali s chimérou? Přenos nemoci ze vzteklého zvířete na druhé po pokousání je podle vás výmysl?

   3. @SAXACA – přečtěte si memoáry generála Šnejdárka (zemský armádní velitel na Slovensku, u Zvolena zlikvidoval vojska Maďarské republiky rad, kterým velel Bela Kun – čti Kohn). Byl vojákem Cizinecké legie. Popisuje, jak se místní kmeny v Alžírsku / Maroku (asi Tuaregové ??) chovali k zajatým vojákům. Zajatého nechali pokousat vzteklým psem, a pak vojáka umístili do hluboké jámy. Tři týdny mu tam házeli jídlo. Pak už nebylo třeba. Sám píše, že když byl nějaký jeho voják pokousán infikovaným zvířetem, tak ho bylo nutné do dvou třech týdnů dopravit do místní pobočky Pasteurova ústavu. Při těch vzdálenostech to byl velmi těžký úkol, protože pobočky byly zpravidla v hlavních městech.

   4. @HAEL
    vy si prečitajte tie Pasteurove denniky a poznamky z pokusov, ktore robil na zvieratach
    všetko je to postavene na tvrdeniach a znakom besnoty ja pena v papuli, ktora sa moze robiť z mnohych pričin
    najdite si to, nebudem to tu rozpisovat čo vsetko ten zloduch robil
    bol prvy, co vymyslel chorobu a aj vakcinu na ňu, od vtedy ho Talibanci nasleduju statočne

   5. @BURAN
    co je odbornik na viry? mate ich hadam dnes este malo?
    hladajte, napr. dr Lanka, Hamer,…
    a ano , veterinari bojovali ….ale za svoj biznis, Pasteur jeden jediny raz ,,vyliečil“ pacienta z ,,besnoty“ , priviedli mu chlapca pohrizeneho psom a ti co ho priviedli tvrdili ze ten pes mal v papuli penu(ergo besnotu) Pesteur mu dal jeho zazračnu vakcinu a aj hľa, chlapec nezomrel…no a to je jediny dokaz o chorobe a ucinnosti vakciny
    kazda vakcina je naskutocny biznis pre Taliban, oni uz dokazu očkovať aj proti rakovine krčka maternice a led Taliban povie, objavili ze rakovinu sposobuje nejaky novy virus, tak tomu ofce bez vahania uveria a radi sa pojdu dat zaočkovať prave vyvinutou novou učinnou vakcinou
    vot eto vsio

   6. Ten kdo píše na sklonku svého života paměti si zpravidla už moc nevymýšlí. Pokud ti vojáci nezemřeli na vzteklinu, tak to musela být jiná infekce pocházející od zvířete. Ty memoáry jsem už četl dosti dávno. Když jsem se do nich teď podíval, tak jsem z hrůzou zjistil, že jsem si něco vymyslel. Napravuji tedy na pravou míru. Šnejdárek tam popisuje situaci, kdy tři pokousaní vojáci dostali potraviny, sadu nábojů a rozkaz se dopravit pěšky do pobočky Pasteurova ústavu, který se nacházel ve vzdálenosti asi 500km. Byli zajati, a skutečně je šoupli do hluboké jámy. Včas před propuknutím infekce zvládnul dorazit jeden voják. Omlouvám se za zmatení.

   7. @SAXACA
    Zjevně nemáte praktické zkušenosti ani teoretické znalosti. Své přesvědčení čerpáte z nějaké publikace/beletrie o Pasteurovi. To vám postačuje k tomu, aby jste se od Covidu (kde jsou pochybnosti oprávněné) dostal k zpochybňování existence virů a všeobecně přínosu veškeré vakcinace v minulosti. Nezlobte se, ale to jsou stejné metody jaké používají ti, které označujete za Talibance v bílých pláštích.

   8. Nejde len o tento článok, ale dáva také náznaky vo viacerých článkoch na tému o vírusoch.
    Napr. v 2006 roku napísal knihu:
    „Продажная девка Генетика“. — М.: «Издатель Быстров», 2006. — 415 с. (Genetika – predajná dievka). Vlastne v duchu toho, ako „komunisti“ kedysi nazývali genetiku buržoáznou pseudovedou. A to, že SC-2 nie je izolovaný, sa mi nepodarilo dokázať, iba trochu obkecať.
    Čo sa týka prenášania virových ochorení. Nikdy sa nepodarí nakaziť 100 percent cieľovej vzorky. Napr. 100 ľudí od jedného prenášača, ak na nich prenesie svoje tekutiny. Je to vďaka tomu, že každý človek má unikátny imunitný systém, a teda niekto ochorie a niekto nie. S tou nádchou vidím tú prenosnosť pred očami. Najprv to majú deti, potom to mám ja, a odo mňa to dostanú starí rodičia. V inom poradí to nefunguje. A o podobnom prenose hovoria aj niektorí v súvislosti s covidom u nich doma. Najprv to mali deti, potom to dostali aj ich rodičia (čo je lepšia verzia, lebo detský imunitný systém je silný, a môže virus oslabiť, a tým preniesť na druhého oslabenú verziu). Na základe jednej pochybnej štúdie sa spochybniť prenos nedá. Treba ich viac, a najmä peer reviewed, čiže ak na pokus dohliadajú aj nezávislí kolegovia vedci, t.j. je tam vyššia garancia, že štúdia neobsahuje metodologické chyby.

   9. @JARDOB
    vsetky pokusy dokazat nakazlivost choroby, teda ze nakazia zdravych jedincov priamo od chorych jedincov ( davali im sople, sliny, nechali ich kašlať chorych zdravym priamo do ust, vpichovali im sople od chorych injekciou a pod.) skoncili tak, ze nikto , este raz , nikto zo zdravych neochorel a nenakazil sa od choreho
    to ze bude sediet niekolko ludi spolu a niektori niecim ochoreju, a ostani nicim neochoreju, to nie je dokaz o nakazlivych ochoreniach

  3. No mne sa stačí len oprieť o malé dieťa s nádchou a hneď mám nádchu aj ja. A symptomatické šírenie chrípky som videl na vlastné oči v škole, keď bolo každým dňom viac chorých, takže nakoniec zatvorili školu aj internát. A keď neexistuje virus, potom neviem čím anglosasi zabili množstvo indiánov, keď im rozdávali deky nakazené kiahňami.

   existuju len tri dovody ,,choroby“( stav ked sa organizmus zbavuje jedov, alebo sa opravuje):::
   1) otrava toxinom, jedom
   2) nedoživenie buniek, organizmu,(nedostatok latok potrebnych k spravnemu fungovaniu)
   3) biologicky konflikt ( vznik tzv. rakoviny)

   hladajte vsetko tu, virusy su vymysel mediciny, ako aj mnoho ineho v lekarskovedeckej AL Kaide( besnota, HIV, AIDS, prasacia chripka, vtacia chripka…je toho vela, len za ucelom biznisu z ,,liečenia“a liekov)
   napr. ak viac ludi zje ten isty jed, vsetci ochoreju, budu mat tie iste prinaky, ich tela sa budu rovnakym sposobom zbavovat jedu, napr . ak zjedia muchotravku zelenu…… ale ochoreju vsetci do jedneho,
   ak ,,virusy“ teda tiez su take jedy, prečo potom všetci do jedneho neochoreju??? prečo len niektori maju chripku? niektori dnes vraj maju virus, alebo dokonca chorobu Covid, ale nemaju ziadne priznaky, nic im nie je, prečo???? verite tomu len preto , že to tvrdi Taliban v bielych plašťoch
   nikto nikdy neizoloval ziaden virus ako patogen, neexistuju infekcne choroby, nie je mozne aby sa zivačich nakazil akou kolvek chorobou od druheho zivocicha, nikdy to nik nedokazal, hoci pokusov to dokazať bolo v historii velmi vela a vsetky iba potvrdili neexistenciu infekcnosti….. ked ochorie viac ludi s podobnymi , alebo tymi istymi priznakmi, neznamena to ze sa nakazili jeden od druheho,
   jedov je vela, v dnesnych potravinach zelenine ovoci, mase, vo vzduchu( chemtails uz nie je konspiracia) ked sa toho v tele nahromadi viac a navyse ubudne vitamin D zo slnka prichodom jesene , mnohým ludom chybaju ziviny vitaminy , malo C,…. začne sa telo očisťovať( chripka, dnes Covid)
   dalej je šireny permanentny strach o zivot , to je biologicky konflikt zvany ohrozenie zivota, co sposobuje choroby dychacej sustavy (doporučujem oboznamiť sa problematikou Germanskej Hailkunde napr.tu https://germanische-heilkunde-dr-hamer.com/ )

  4. Z mého pohledu jsou PCR-testy neprůkazné. Už vyjádření jejich autora, že nejsou vhodné k diagnostikování patogenu leccos napovídá. Sebrané množství ze sliznice obsahující DNA patogenu je velmi malé. Analyzátor by s tím nic neudělal. Proto je potřebné vzorek uměle zvětšit amplifikačními cykly. Vzhledem k tomu, že nelze násobit DNA, je potřebné ji převést na RNA. Ta už projde potřebným počtem cyklů. Pak se zesílené množství zpátky převede na DNA. A to je moment, kdy nastává porovnání s referenčním vzorkem. Při vhodně nastaveném počtu cyklů se sekvence nachází třeba v kozím mléce nebo v papáji – jak kdysi zjistiliv nějaké africké zemi.

   1. Myslím si to podobně, jen místo výrazu „neprůkazné“ bych užil výrazu „problematické“. Vysvětlím proč.
    Metoda PCR zmnožuje řetězce DNA (pokud se analyzuje RNA, přepíše se nejprve do DNA pomocí reverzní transkriptázy /odtud zkratka RT-PCR/, protože replikace DNA je spolehlivější), které začínají jednou stanovenou sekvencí nukleotidů a končí druhou stanovenou sekvencí – tyto sekvence jsou určeny tzv. primery. Nic víc! Následně lze zmnožené řetězce rozdělit např. elektroforézou podle jejich délky. Výsledkem je informace, že ve vyšetřovaném DNA (případně RNA) jsou úseky začínající a zároveň končící určitými sekvencemi a jsou tak a tak dlouhé. Abych mohl tvrdit, že je tam nukleová kyselina daného patogena, musel bych vědět, že se nikde jinde tyto sekvence nevyskytují. A to je ten problém. Proto mohl vyjít pozitivní na papáje. Na druhou stranu – nemohla být ta papája kontaminovaná covidem? Stálo by za to podívat se, zda byl osekvenován kompletní genom papáje, pokud ne, tak to učinit, jaké primery se používají pro testy na covid a srovnat. A bylo by jasno. Doma v garáži toto ale nesvedu.

Napsat komentář