Je to jen článek ve formě úvahy nad současnou situací s cílem vyvolat diskusi na toto téma.

Kdysi jsem viděla ruskou reportáž o digitalizaci v Číně a musím říci, že jsem z toho byla absolutně zděšená, identifikace lidí podle obličejů (třikrát projdete okolo banky a už za vámi běží policajt, co že se tam tak ochomýtáte), vše navázáno na digitální účet, dokonce i skříňky se zbožím v obchodech se otevíraly na otisk prstu a rovnou se odečítalo odebrané zboží… To všechno předpokládám byly ještě zkušební platformy, pilotní projekty. Vypadalo to už opravdu hrůzostrašně. Jestliže se podíváme na dnešní svět, kde všude vládne davo-„elitářství“ respektive otrokářství (pro některé stále ještě neviditelné), je digitalizace nástrojem k plnému zotročení lidstva. Jen si představte, kdyby takový nástroj mělo k dispozici svého času SS, gestapo. Jakmile nás všechny digitalizují, tak už bude stačit kliknout myší a „neposlušní“ občané prostě přestanou existovat. Má to i své filmové zpracování se Sandrou Bullock – Síť. I když tam jde o extrém, pravděpodobnější je pomalé deptání „neposlušných“ postupným „selháváním“ jejich digitálních udělátek – „Máme v záznamu, že jste danou službu neuhradil…“ a tak dále a tak podobně. Už to funguje v Číně jako sociální kredit, jakmile uděláte krok stranou, jsou vám automaticky omezována práva – nesmíte si koupit lístek na letadlo, nemáte právo vykonávat určité zaměstnání, musíte jít vykonávat nějaké práce navíc, abyste si sociální kredit zase doplnili… No co vám mám popisovat, myška může běhat jen po přesně vyznačených cestičkách. A jaké myslíte, že to budou cestičky v otrokářském systému? Uvědomte si, že Čína má nakročeno stát se po USA jedním z hlavních center světového řízení udávající celosvětový tón.

Jestliže se zamyslíme nad tím, jak si má vršek pyramidy udržet vládu nad daleko početnějším spodkem, tak s ohledem na Zákon času (rychlé pronikání informací, které dříve byly v rukou omezené skupiny lidí, k širším vrstvám lidí), se jim velmi zužují možnosti. Jak se tak dívám na ten celosvětový manévr s koronavirem v kombinaci s digitalizací (QR-kódy, zelené očkovací průkazy…), tak přicházím k závěru, že se rozhodli pro prudký celosvětový manévr, kterým hodlají na celé planetě zavést fašismus opírající se o zdravotnickou agendu. Zvolili si k tomu „nemoc“, která je velice variabilní. Jakékoliv nachlazení se pod ní dá schovat, a vezmeme-li v úvahu každoroční chřipková období, máte tu vždy potenciál začít vykřikovat: „Hrůza, už zase máme plné nemocnice!“ (Jejichž počet lůžek se všude kupodivu navzdory takovému ohrožení snižuje.) Do toho plošné testování velice pochybnými testy, které se dají snadno zmanipulovat, aby statistiky vypadaly dostatečně hrozivě, navíc mohou posloužit i jako možnost ekonomického vydírání občanů, kteří se stále ještě „naočkovat“ dát nechtějí. Všichni se už dnes ptají, proč je takový důraz kladen jen na očkování a nehledají se léky, které by proti koronaviru byly účinné. S odpovědí z oficiálních míst se nikdo ani neobtěžuje.

Po celém světě to lidé vycítili a ve velkém protestují, přesto vlády jakoby jednotně zešílely, jedou stejnou agendu utahování šroubů. Oficiální média se také všude chovají jednotně, jedou korona-agendu, o protestech buď vůbec neinformují, nebo jen zkresleně, o těch v zahraničí prakticky vůbec, zato nezapomínají zdůrazňovat, když zase někde vyhlásí ten slavný lockdown, domácí vězení pro občany. To naznačuje sázku na celosvětovou fašizaci společnosti. V Německu byl nacismus natolik hrůzným režimem, že, podle mého, jakmile tam byl jednou plně zaveden, by už tam lidé nikdy nebyli schopni zvrátit ho do lidské podoby, jestliže by nebyl poražen zvnějšku Rudou armádou. A tak se rozhodli tentokrát vsadit na celosvětovou kartu, aby se nikde žádná Rudá armáda nemohla objevit.

Z hlediska řízení a svých možností má vršek pyramidy v kombinaci s nevědomostí většiny lidí o tom, jak vlastně řízení sociálních supersystémů funguje, v rukou velice mocné nástroje. Kdyby se totiž v jakémkoliv státě vzepřeli této agendě a tím nemyslím dočasným uvolňováním fašistických opatření, což jen slouží k chvilkovému povolení příliš napjaté struny, aby nepraskla, myslím tím to, že by tu globální agendu skutečně veřejně odhalili, tak jim tam můžou lokálně rozšířit skutečně zabijácký vir, o kterém nepochybuji, že ho v laboratořích dávno vyvinutý mají, a tím ty odvážné lidi zcela znemožnit a nechat je roztrhat rozzuřeným davem: „To kvůli vám, že jste tu nemoc podcenili, tu teď všichni umíráme…“

Zatím to tedy z hlediska obyčejného občana vypadá jako divoký a nepochopitelný tanec. Občanské síly bojují proti fašizačním opatřením, vlády plně ovládané globální mafií jedou tvrdě podle příkazů shora bez ohledu na jakákoliv reálná fakta a mezitím je možné, alespoň v to doufám, že působí nějaké síly podobné ruskému generálnímu štábu, který se po únorové revoluci spojil s bolševiky, tj. se zdravými silami občanské společnosti a dokázal tenkrát tu situaci zvrátit ve prospěch většiny. Mnoho lidí si dodnes neuvědomuje, co to stálo slz, potu a krve, protože netuší, jaké organizované protisíle čelili. Porovnejte si to dnes se silami celosvětově prosazujícími koronavirový fašismus a možná získáte alespoň střípek představy, proti čemu stáli tenkrát bolševici a proč po Stalinově smrti (i po úspěšném překonání neskutečných útrap a genocidy občanů SSSR za 2. světové války) zase podlehli globálním silám, které postupně v SSSR převzaly řízení, aby společnost opět nasměrovaly k davo-„elitářství“.

Slabinou jejich dnešního prudkého manévru je to, že je založen na lži a pravda má neustále tendenci vyplouvat na povrch. To se také projevuje na reakci udivených odborníků, kteří někdy nestačí zírat a hlavně nemlčí – naučili je přece, že tu máme otevřenou demokratickou společnost. Jen je třeba nenechat se dohnat do krajností – nemoc neexistuje versus nemoc je smrtelně nebezpečná. Je nutné korigovat naše řízení v závislosti na okolnostech – odhalovat lži, poukazovat na nesmyslnost některých opatření, bojovat na informačním poli s osvětou podle svého vlastního uvážení a znalostí a snažit se přimět i ostatní, aby to také tak dělali a nenechali se hnát proudem řeky s ostatními do propasti. Vzhledem k tomu, že z hlediska globálního řízení se jedná o experiment zřejmě spíchnutý horkou jehlou, začínají se lidé bouřit, protože postup tohoto Overtonova okna je příliš rychlý a žába cítí, jak jí začíná být horko. Konečně je odhalováno globální řízení, lidé vidí, že vlády se chovají ve všech státech stejně absurdně.

A teď k tomu očkování. Kdyby se chtěli zbavit přebytečné populace šířením nakažlivého, skutečně smrtelně nebezpečného viru, bylo by tu nebezpečí, že se rozšíří i do oblastí „hájených“, proto je také panika vyvolávána na umělém základu jen s lokálně vyvolanými krizemi za použití různých manipulativních informačních technologií a nejspíše také pomocí rozšíření nepříliš nebezpečného viru, který však přesto nějaké oběti způsobí a dále se nerozšíří, neboť zdegeneruje – tj. vlastnost jeho zdegenerování je plánovaná! Není náhodná (podle doktorky Pekové se vir rychle díky novým laboratorním „úpravám“ množí, ale na druhé straně přitom dělá replikační chyby, což vede k jeho rychlé degeneraci). Tato vyvolaná panika už vedla k možnosti vyrobit „rychle vakcínu“, experimentální, schválenou všude ve zkráceném režimu obejitím platných zákonů, a již zcela účelově a podle plánu napíchat potřebné svinstvo lidem určeným k utilizaci, přičemž ani to není nutné dělat vyloženě plošně, ale nárazově, aby to tak nebilo do očí. To očkování podle mne mělo mít dlouhodobé dopady, jeho negativní účinky se neměly začít objevovat příliš brzy, už jen z toho důvodu, aby se stihlo „naočkovat“ co nejvíce lidí. Jenže jak se říká, člověk míní a pán Bůh mění, lidé dnes už po všech těch chemikáliích v potravinách nemají tak silné zdraví a začínají kolabovat dříve.

Tady bych ráda upozornila na dřívější článek

Dnes pozorujeme, jak je díky strukturnímu i bezstrukturnímu řízení možné zařídit plošnou vakcinaci, jenže takto to ve vědě vypadalo vždy, jen to bylo více rozložené v čase, takže to nebylo tak vidět. Ty vědecké směry, které se tu objevovaly, tu zanikaly, byly vždy řízenou záležitostí. Fakticky jim to tak úplně nevychází jen proto, že tento manévr je příliš prudký, příliš rychlý a důsledky očkování se projevují příliš rychle. Přesto se hlasy začínají objevovat až mezi lékaři, kteří ve své praxi začali narážet ve velkém na nežádoucí vedlejší účinky těch experimentálních vakcín.

Sama o sobě je digitalizace jen nástrojem, který velice účinně může usnadnit řízení. Jenže je otázkou, jaké cíle to řízení sleduje. Dnešní společenské zřízení se vůbec netají tím, že jeho cílem je rozvrstvení společnosti na „úspěšné“ a „neúspěšné“, fakticky na otrokáře a otroky. Místo toho, aby se začalo uvažovat, jak přeorganizovat společnost tak, abychom díky vývoji technologií všichni začali pracovat méně hodin a měli tak více času na osobnostní rozvoj, je v plánu nějaký minimální příjem, který lidi udrží při životě, aby příliš nereptali, než budou utilizováni jako nepotřební, či aby byli udržováni v zásobě pro doplňování potřebného aktivního obslužného kádru či jako biomateriál. Chtějí nás natrvalo upoutat k počítačům, kde nás budou od rána do večera oblbovat pomocí sociálních nástrojů – mezi které patří jako hlavní odvádění pozornosti lidí od reálných problémů počítačové hry, sociální sítě se všemi svými možnostmi nahrazující živou komunikaci lidí, což je ovšem klacek o dvou koncích, který můžeme využít proti nim, zejména budeme-li si předávat potřebné informace, protože řízení je proces informační.  A jak tyto naše možnosti už pomalu zkouší omezovat, všichni vidí v podobě již zcela otevřené cenzury.

Z mého pohledu je jedinou možností, jak tento vývoj zvrátit masový odpor lidí zdola, neboť ti nahoře jsou už součástí pevně vybudovaných struktur a naše práva nikdy hájit nebudou, mohou jen reagovat na přílišný tlak zdola, který je k tomu bude nutit. Tohle si musí uvědomit všichni lidé ve státních strukturách, na všech svých místech v organizační struktuře státu, a začít za sebe bojovat, vytvářet ten tlak zdola, třeba i bojkotem nesmyslných nařízení shora, který může nabývat mnoha podob, a využívání jiných zákonných předpisů, které jsou s nimi v rozporu. Každý z nás k tomu nějaké ty možnosti má. Musíme pracovat na tom, aby náš stát pracoval pro nás a máme to ve svých rukou, protože to my všichni jsme tím státem a je nás víc! V tom je naše síla!

Jakmile tu budete mít zřízený digitální koncentrák, nezmůžete už vůbec nic. Pamatujte na ten známý výrok:

Nejdřív přišli pro komunisty,
a já jsem se neozval, protože jsem nebyl komunista.

Pak přišli pro Židy,
a já jsem se neozval, protože jsem nebyl Žid.

Pak přišli pro odboráře,
a já jsem se neozval, protože jsem nebyl odborář.

Pak přišli pro katolíky,
a já jsem se neozval, protože jsem byl protestant.

Pak přišli pro mně,
a tehdy už nezbýval nikdo, kdo by se mohl ozvat!

13 komentářů

 1. Ireno, já myslím, že jste příliš optimistická. Vy vlastně předpokládáte, že důsledkem „digitalizace“ bude nějaká „selekce“, něco jako v Osvětimi… Osobně si myslím, že to bude podstatně horší a nejde o nic jiného, než o přežití lidstva (společnosti), jako takového. To již je nyní ale odepsané a otázka již jen stojí, jestli vůbec nějaký Homo (nesprávně) Sapiens přežije. Já osobně se domnívám, že to zblbnutí nastává odshora a dole to je pořád ještě poměrně slušné. Potom ona „selekce“ „vyřadí“ ty „neposlušné“, tedy ty, co to pořád ještě drží nad vodou. A ten zbytek se utopí celý.
  Ale upozorňuji, že ačkoliv si myslíme, že známe celý svět, známe jen tu naši louži a jen tušíme, co je dál. Proto upravím tuto předpověď na tzv. „vyspělý“ Západ – ke kterému se nás různí Lahvové (ale i další) snaží přiřadit. Pokud bychom se chtěli rozumně vyjádřit k tomu, co je v Číně, museli bychom rozumět konfuciánství a taoizmu. A i já, přestože se v této louži v tomto směru považuji za slušně znalého, si v tomto směru nedovolím vůbec nic. Ale my dnes nerozumíme ani křesťanství – a jako starý ateista říkám, že to je tragédie.

  1. Author

   Ne, já myslím, že digitalizace v davo-„elitářství“ neznamená nic jiného než nástroj fašizace, tj. nastolení fašismu ve své čisté podobě se vším všudy, včetně gestapa udržujícího společnost v lati, tj. včetně jeho hlavního úkolu eliminovat „nepřizpůsobivé“ 🙂 Když to rozvedu, tak už se nedá čekat žádná Rudá armáda, ta bude muset vybublat tentokrát zespodu, možná s nějakým tím nakopnutím z Ruska, jestli tam se zadaří… A proto je zapotřebí bít na poplach, aby si to lidé uvědomovali do důsledků. Například myslím, že to byla ta dětská lékařka Urbanová, která řekla, že nemá přístup do zdravotnického systému, kam by mohla zapisovat lidem kontraindikace proti očkování. Tj. jestli jsem ji správně pochopila, byl jí ten přístup znemožněn. Nádherný příklad, co taková „digitalizace“ dokáže. Je nutné, aby si to lidé uvědomovali a nedopadlo to tak, že tamtoho odstřihli, to je v poho, mně to neudělají, protože já jsem poslušný. To je celá ta obdoba fašismu v Německu, kde si také všichni mysleli, že jich se to netýká, a potom už bylo pozdě – viz konec článku. Co se týká té Číny, tak vezmeme-li v úvahu, že má převzít fakticky roli davo-„elitářského“ / otrokářského lídra ve světě (možná ještě s případným druhým centrem do tandemu), tak se dá očekávat, že právě tam budou přednostně z nadnárodní úrovně implantována všechna nelidská opatření zaměřená na udržení dobytka v jeho otrockém postavení. Ale ani já si netroufám odhadnout, jak se k tomu postaví sami Číňané. Třeba nás všechny překvapí. Jen k tomu z tohoto úhlu pohledu přistupuji opatrně. Z mého pohledu má největší potenciál zlomit otrokářství Rusko a je třeba mu v tom pomáhat…

   1. Já osobně pod pojmem fašizmus vidím liberální společnost, která, za účelem „optimalizace“ sáhla k vytvoření falešné občiny – člověky přeměněné na individua svazuje do snopů – fascií. A samozřejmě, že digitalizace celý tento proces velmi usnadňuje a otevírá řadu dalších rovin (jako třeba různé tzv. „sociální sítě“). Pod pojmem davo-elitářská společnost zase chápu pouze liberální společnost, protože ta se vyznačuje právě rozdělením lidí na ty ovládající a na ty ovládané – přičemž ovládaní jsou přeměněni na dav. A ten dav vůbec nemusí být shromážděn někde na jednom místě, ale je rozptýlený (dříve u televizí, dnes u počítačů). A ten záměrně vytvořený dav právě má povahu onoho snopu-fascie, proto se nenamáhám používat pojem davo-elitářská společnost, ale rovnou společnost fašistická.
    Co se týče svobody – myslím, že by se tento pojem z naší strany vůbec neměl používat. Je totiž zcela nejasný (platí i pro „demokracii“ a další podobná slova) – a pokud ho používáme, užíváme nám vnucovaný aparát – tedy jsme přesně tam, kde nás chtějí mít. A že zrovna žvatláme kapánek jinak, je to jedno, protože podstatný je ten aparát. Například je zde zajímavá vazba: Svoboda slova znamená nesvobodu myšlení – a toto je velmi tvrdá a nebezpečná volba.
    A to je jádro současného průšvihu. Dnes nastupující digitalizovaný liberalizmus z nás v rámci fašizace (svazování do snopu) vytlačuje svobodu myšlení a my, aniž si to uvědomujeme, ztrácíme schopnost rozumně se rozhodovat – a to v rovině osobní i společenské. My denně děláme desítky rozhodnutí, ovlivňujících náš další osud. A uvědomme si, že pokud nakupíme příliš mnoho špatných rozhodnutí, může se to pro nás stát konečnou. My se prostě dnes chováme tak, jak nám to moc dlouho nemůže projít. A protože ze strany liberální společnosti roste tlak na nemorální chování, musíme počítat s tím, že nám to dlouho procházet nebude. A „Bůh“ (matka Příroda atd.) v takovém případě bude nemilosrdný – my sami se svým chováním zbavujeme jeho/její „milosti“.
    V této souvislosti je ale podstatné, že „ti nahoře“ jsou zcela samozřejmě přesvědčeni o správnosti svých závěrů – daleko víc, než celá ta „masa“ dole. Jinak vůbec nemohli konat tak, jak konají. Právě proto si myslím, že právě ty elity jsou hrobníkem především sami sobě, kdežto „ti dole“ (ne až tolik zkažení těmi liberálními nesmysly) mohou mít šanci přežít.
    A poznámka k těm otrokům – zkuste si uvědomit, co slovo отрок znamená v ruštině. To je staroslověnština a to je původní význam tohoto slova. U nás dnes asi slovo pacholek. My bychom totiž měli dát velký pozor na to, že v rámci pokroucení našeho vědomí nám překrucují i významy slov. Nejděte jim v tom na ruku.

   2. Author

    K používání slov, já nechci být, to mi promiňte, ani ve vašem vleku. Jistě, že se účelově občas mění význam slov, ale já nehodlám zkoumat, jako vy, kdo ho kdy změnil a jak, a kde skutečně je pravda, protože to je vždy diskutabilní. V dnešní společnosti má slovo otrok jasný význam, a tak ho také budu používat. Vím, jak ho vnímá většinová společnost a té je význam, v jakém jsem ho použila zcela jasný, začnu-li psát pacholek, budou si klepat na čelo a já se jim nebudu divit. Ono totiž v ničem netřeba jít ode zdi ke zdi, toho názoru jsem já. Digitalizace nás už doprovází v podobě sociálních sítí i stále více digitalizovaných služeb (banky apod.), ale nejvíce nebezpečná je ta státní nucená digitalizace v podobě QR-kódů kombinovaná s jasnými restrikcemi a vnucovaná lidem po celém světě jako nová norma, přičemž je to fakticky obdoba sociálního kreditu v Číně, přinejmenším jeho zárodek. Normálně by nám ho vnutit nedokázali, proto to dělají v kombinaci s koronavirem jako hrozbou, před kterou je nutné se takto bránit. Takže ona je digitalizace a digitalizace. Sama o sobě je velice dobrým nástrojem, který by lidem ušetřil hodně práce a mohl zlepšit kvalitu života, jenže ne v rukou dnešní „elity“, která ho bude používat jen jako klacek pro snadnější ovládání „dobytka“. A například ty sociální sítě jsou klackem o dvou koncích a oni si to uvědomují, a už přemýšlí, jak nám je omezit. Projevuje se to stále větší cenzurou, která ale zase jen jasně ukazuje, jak jsou v koncích a jak se bojí pravdy. Svázat už nás dokážou jen restriktivními opatřeními a ty si nesmíme nechat líbit, protože to se dotkne nás všech a bude se to jen zhoršovat. K těm vašim pojmům. Tady jsme na webu Koncepce sociální bezpečnosti a v tomto duchu tady také diskutujeme, přestože se snažíme, nebo alespoň já, vyjadřovat co nejjednodušeji, aby nás pochopili i ti, kteří Koncepci neznají. To vaše učení se možná v něčem s Koncepcí i prolíná, ale zbytečně to komplikovat rozhodně nepřispívá k tomu, abychom si v diskuzích porozuměli, abychom dokázali i ostatním lidem říci, co se děje, proč a co s tím. Davo-„elitářská“ byla v dohledné minulosti každá společnost kromě socialismu, kde se to Stalin a Lenin pokusili zlomit a opravdu se jim to povedlo, bohužel pouze jen dočasně. Ono zlomit něco, co do té doby fungovalo staletí asi ani dost dobře nebylo možné. Na nás je, abychom na ně navázali. A dál už to nebudu rozebírat, protože už tak to není komentář, ale sága…

 2. Musím povedať, že to cítim rovnako. V posledných dňoch som sa trochu ponoril do VF analytiky, prečítal množstvo aktuálnych článkov a správ, a mám obavu, či ešte vôbec je čas „švejkovať“, či je kam ustupovať. Chcem tým povedať, že globalisti veľmi zrýchlili vo svojom pláne transformácie sveta, a ľudia nemôžu ostať pasívni, ale musia začať prejavovať svoj odpor zdola. Brániť svoje práva a národné záujmy…

  Mám pocit, že nie je vhodná doba na to, aby sme sa nad covidom iba uškrnuli ako nad fraškou, ktorá sa globalistom rozsype. Toto je naozaj prudký manéver, ako opísala Irena, a má zatiaľ globálne ľuďom zmeniť život. Zlomiť ich a zaviesť určitú podobu globálnej diktatúry. Táto covidománia nevyšumí skôr, než sa im nepodarí zaviesť digitálnu identitu a zaočkovať globálne minimálne tých 75 percent ľudí (toto číslo je aj podmienka pre získanie peňazí na plán obnovy pre všetky krajiny EU). Teda budú sa o to silou mocou pokúšať. Preto rátam, že s covidom ešte pár rokov neprestanú a budú prichádzať s novými mutáciami, prípadne s novými vírusmi.

  Ak sa nechceme zobudiť v totalite, tak sa treba začať naozaj brániť. Odporúčam si pozrieť toto krátke video, ktoré bolo sfilmované podľa skutočnej udalosti, a je o tom, ako ľahko je možné zaviesť fašizmus: https://www.youtube.com/watch?v=NoQzBbF8Nys

 3. Díky za článek Ireno. Ten digitální polygon v Číně je hodně drsný. Zase na druhé straně kdo ho bude chtít dotáhnout do finále, komsomolci anebo klany za Xi. Vnitřní nejednota Číny (Panarin, Vavilov) dává určitou naději, a samozřejmě i beznaděj. Kdysi jsem pracoval pro jeden bankovní korporát. Pracovníci tohoto korporátu byli prvními pokusnými hlodavci při konzumaci připravovaných reklam. Všude obrazovky, aby i při obědu hlava nezahálela. Už tam nějaký pátek nejsem, ale vazby s kolegy se drží. A tak vím, že třeba probíhají soutěže, jak se kdo co možná nejvíc ekologicky ráno přepravil do banky. Anebo existují výroky vrcholového managementu IT (teď samozřejmě parafrazuji): „Vlastnictví dat o klientech nám dává obrovskou konkurenční výhodu v tom, jak ovlivnit jejich chování ve vztahu k ekologii“. Pořád platí to, co jsem řekl dříve: zaměstnanci jsou tou první várkou laboratorních bílých myšek. Tady se snad nabízí jedna pozitivní myšlenka. Asi k nějakému „velkému třesku“ v sociu dojde. Budou pak tyto bankovní korporáty vůbec potřeba? Davo-elitární řízení je přece postaveno na dávkování informací a na postupném zasvěcování vyvolených kádrů. Budou mít vůbec čas k tomu zasvěcování? A v tom vidím taky pozitivum. Samozřejmě, stádo zůstane bez pastýře / pasáka, a možná bude zoufale hledat nového. A jaký je závěr? Asi se fakt nic komplexně nezmění bez prozření a následného tlaku zdola.

 4. Perfektní článek, jen bych polemizoval s tím, že masový odpor lidí zdola je JEDINOU možností.

  Připomněl bych svůj minulý článek, který popisuje řešení doporučené VP SSSR – krajinná vesnická urbanizace. Pravda, nemají to rozpracované do všech důsledků (to asi budu muset udělat za ně, pokud to nenajdu v jiné tlusté knize). Ale je to věc, která řeší i městský digitální koncentrák. … Prostě je třeba odejít na vesnici, ale tak jak to popisuje VP SSSR – rodinné usedlosti cca 50-100 m od sebe, škola a další základní infrastruktura v obci včetně přidružených výrob (tj. zaměstnání).

  Tu věc – snížení spotřeby včetně drastického omezení cestování si buď můžeme nechat udělat davo-„elitárně“ pomocí digitálního koncentráku, nebo dobrovolně na bázi spravedlnosti – tak zůstanu na čas odříznut od zdivočelého zbytku světa na své usedlosti ve své vesnici, které mě z hlediska soběstačnost uživí z 95% … no a co.

  Samozřejmě, že to VP SSSR plánoval takto zařídit na základě státní podpůrné politiky, ale zmiňuje, že je to možné udělat již teď – ze soukromé iniciativy.

  A toto jsou výhody jen z krátkodobého hlediska.
  Z dlouhodobého je to (zatím) jediný vyjmenovaný způsob, jak vychovat děti s lidským typem psychiky.

  1. Author

   Nevím, jak já to pozoruji v Rusku, tak nebude-li dostatečný tlak zdola, tak se ta jejich podpůrná státní politika omezí na ty králíkárny, co teď těm lidem staví Sobjanin v Moskvě místo těch rozpadajících se chručšovek. Místo aby plánovali rozesídlení lidí (vždyť ta digitalizace by to právě umožnila, jenže ne ta otrokářská). A tím nemyslím do okolí Moskvy v nekonečných aglomeracích, ale rovnoměrně po celém Rusku, přesně jak je to na tom nádherném obrázku u toho článku o venkovské urbanizaci, který má podle mne tvar fraktálu. Jenže to je třeba změnit celé směřování společenského zřízení, což jak Putin deklaroval, udělat nehodlají, alespoň prozatím. Je nutné začít zkracovat pracovní dobu místo toho, aby se vymýšlela umělá zaměstnanost, nebo na druhé straně programově vyráběli nemakačenkové na sociálních dávkách (na druhé straně zvýšit mzdy za práci, která je namáhavá, málo placená a nikdo ji nechce dělat!), ale takovým stylem, aby si lidé udrželi svou životní úroveň, to však v daném systému prostě není možné, protože to musí regulovat stát. Shora, dokud budou moci hrabat nekonečně pod sebe, nikdy nebudou mít zájem na tom, aby o tyhle prebendy přišli a vždy udělají jen to, k čemu je donutí ta většina zezdola, dokud se nezmění systém.

 5. Trochu mimo dnešní téma, ale nedá mi to. Nedávno v jednom komentáři zde – https://kob-forum.eu/2021/09/02/diskuse-k-videu-nestora-o-sesti-prioritach-rizeni/comment-page-1/#comments paní Irena psala toto:

  PS: Udělejte si někdy takové malé opáčko a podívejte se na nějakou tu zatracenou bolševickou propagandu a pusťte si třeba Nejmladšího z rodu Hamrů, nebo Jakuba skláře, nebo třeba Sňatky z rozumu, 30 případů majora Zemana… Možná budete překvapený, přestože si myslíte, že to znáte, nebo že vám to nemá co říci…

  Seriály jsem si stáhnul, zatím zhlédnul Zemana a Jakuba Skláře a musím dát paní Ireně za pravdu. Koukal jsem úplně jinýma očima a viděl věci jinak než když jsem seriály viděl před těmi několika desítkami let.
  Každému jejich zhlédnutí doporučuji !!!
  Dal jsem si navíc seriál Plechová kavalérie, na který mám jednu úsměvnou vzpomínku z vojny v r. 1979. I ten stojí za zhlédnutí

Napsat komentář