Může se něco podobného opakovat?

27. září 1941 se v ulicích obsazeného Kyjeva začaly objevovat plakáty s krátkým sdělením: „Všichni židé města Kyjev se musí shromáždit v pondělí 29. září v 8 hodin na rohu ulic Melniková a Dokterivská (vedle hřbitovů).“ Jak cynické! Ihned po obsazení Kyjeva začali fašisté pracovat na svém plánu likvidace méněcenných lidí. Přes místní rabíny poslali židům zprávu, že je přesídlí. To byl asi hlavní důvod, proč se jich tisíce dostavilo na uvedené místo, a potom pokojně odpochodovalo ke svému společnému hrobu, roklině Babí Jar. Popravy zde začaly už 27., kdy bylo postříleno 752 pacientů s roklinou sousedící psychyatrické léčebny. Ale hlavní „představení“ začalo právě 29. a pokračovalo další dva roky. Podle různých odhadů bylo na tomto místě popraveno od 80 000 do 220 000 psychicky nemocných, židů, cikánů a samozřejmě Slovanů. Jak tyto zdroje uvádí, během 29. a 30. září bylo postříleno 33 771 židů. Dovedete si to představit? Tu hrůzu, já snad ani radši ne. Celé to provedlo 1 200, ani nevím jak je nazvat, plus samozřejmě několik desítek dalších, kteří to celé vymysleli a schválili. 

Tuto tragédii nelze nazvat pouze tragédií židovskou, ukrajinskou, ruskou anebo slovanskou. Je to především tragédie lidská, kdy se většina lidstva podřídí menšině a zcela dobrovolně odpochoduje spáchat „sebevraždu“. Jak znepokojivé! I dnes.

Co mne ale znepokojuje více, jsou ty události, které se mi jeví tak, jako by měly přivolat něco podobného. Vždyt jak si jinak vysvětlit snahy o přesunování velvyslanectví do Jeruzaléma, jaké pocity mohou vyvolat u Palestinců, a potažmo celého arabského světa. Jak jinak vysvětlit zprávu, kdy německé úřady rozhodly o vyplacení peněžního odškodnění přeživším blokádu Leningradu, ale pouze těm židovské národnosti. Vždyť, jakou náladu to vyvolá u ruského obyvatelstva a přímo u těch, kteří ty hrůzné tři roky přežili. Že oni si tu finanční náhradu nezaslouží, že jsou méněcenní? Velice nebezpečná hra! Přece víme, kde se v německém národu vzala ta nenávist k židovskému obyvatelstvu. Vždyť celé období tzv. Výmarské republiky k tomu byl vychováván. Sám židovský národ musí pochopit a říci rozhodné NE těmto snahám o vyvolání konfliktu. Mohl by se totiž opět stát osudovým.

2 komentáře

    1. Tito tvorové se stále rodí a budou rodit a vyvíjet, pokud nepřijmeme právě nyní misi tvorby Nového uspořádání Světa.
      Co se týče německého „přístupu“ k leningradským přeživším, to není z německých hlav. To je ze stejných hlav, které už jednou z Německa a Němců pečlivě podesetiletí vychovávaly bojové psy proti Rusům a Slovanům vůbec. Ta hlavy hovoří plynnou angličtinou.Prostě naši partňjoři.

Napsat komentář