Cca v letech 2000 až 2008 byla na Západě! velmi populární teorie ropného zlomu.

Docela slušné vysvětlení pojmu najdete na wikipedii, a to včetně mnoha statistik a výtek k této teorii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ropn%C3%BD_zlom a

Ropný zlom nebo též ropný vrchol je bod, v němž těžba ropy (v rámci ložiska, státu, oblasti nebo světa) dosáhne maxima a od kterého vstupuje do fáze poklesu až ke konečnému vyčerpání. Teorie, zabývající se dlouhodobými předpověďmi spotřeby a vyčerpání ropy a dalších fosilních paliv, se nazývá Hubbertova teorie ropného zlomu a má své příznivce i kritiky. Tato teorie předpokládá, že zdroje ropy nejsou obnovitelné a říká, že její těžba v okamžiku, kdy bude vytěžena přibližně polovina světových zásob, musí z geologických důvodů nevyhnutelně dosáhnout svého vrcholu, po čemž začne klesat.

Je dobré si říci, že do obecného podvědomí toto téma zvedly současní i bývali manažeři západních ropných společností, přestože tématu se následně chytla západní alternativa více než západní mainstream (ten až z donucení pod dojmem zvyšujících se cen). Viděl jsem inzerát manažera jedné nadnárodní ropné společnosti, kde mluvil o tom, že jsme vytěžili již téměř polovinu ropy, co je možné vytěžit. … když byl následně tento inzerát v diskusi analyzován, tak nejblíže pravdě se mi jevilo vysvětlení, že z hlediska onoho manažera šlo o ospravedlní sebe sama před veřejností za budoucí vysoké ceny paliv. Samozřejmě, že z hlediska teorie řízení víme, že nejspíše šlo o sebenaplňující se předpověď (ty ceny pak také během několika let vyskočili na mnohonásobek).

Západní alternativa přišla v té době s několika závažnými důsledky ropného zlomu a nedostatku energetických nosičů po něm. Mnohé z nich jsou aktuální i pro Green Deal, kdy to sice vypadá, že fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn) je stále dostatek, ale zakážeme si je používat, takže sestupná křivka použitých energonosičů bude téměř shodná. Část z tehdy předpokládaných důsledků se dá očekávat i dnes:

 • Blahobyt v otrokářské společnosti byl založen na práci otroků (případně zvířat). Dnes spotřebováváme na pohon strojů, v dopravě, při průmyslové výrobě, … takové množství energie, které je rovno práci cca 70 „energetických“ otroků. … Otázka: Kdo bude tu práci za stroje dělat? je shodná jak v Ropném zlomu, tak v Green Dealu.
 • Dnešní zemědělství (tj. po „zelené“ revoluci průmyslových hnojiv a dalších postřiků) potřebuje k produkci jednoho Joule v uloženého v potravinách 10 Joulů v energiích.
  https://legacy.blisty.cz/art/24065.html

TJ. v Ropném zlomu byla na místě otázka: Když bude stále méně energie, tak jak ty potraviny vypěstujeme?

V Green Dealu je ta otázka trochu pozměněná: Když si zakážeme fosilní/neobnovitelnou energii, tak jak ty potraviny vypěstujeme?

Všichni sledujeme, jak v posledních týdnech a měsících stoupá cena elektřiny a plynu (energonosičů). Úplně posledním důsledkem je nedostatek AdBlue, který se řešil i zde na fóru.

Jedna věc, ale unikla všeobecné pozornosti. AdBlue se vyrábí z močoviny, která je odpadem při výrobě hnojiv. Primárním důvodem nedostatkku AdBlue je zastavení výroby hnojiv, kvůli neekonomičnosti jejich výroby kvůli vysoké ceně plynu

Jenže bez hnojiv a dalších postřiků se neobejde dnešní zemědělství – dnešní zemědělci (podnikatelé na půdě) už to jinak, než s postřiky neumí… Jenže bez jídla hrozí kulatně řečeno nedostatek a naplno řečeno hladomor.

Závěrem zbývá vysvětlit, proč k přestavbě společnosti nedošlo již na základě Ropného zlomu během „hypoteční krize“ z let 2008-9, která mohla být krizí „Ropného zlomu“. V letech 2000-2004 mělo být Rusko na kolenou a rozdrobené na několik státečků bez suverenity. Chodorkovskij měl mít zrealizovaný prodej největší ropné firmy Ruska do zahraničí. Jenže Putin Rusko v těchto letech stabilizoval a ropná naleziště dostal pod kontrolu státu. Když začaly ceny růst, bylo Rusko jedním z hlavních příjemců zvýšených cen.

Objem těžby klasické ropy skutečně podle statistik někdy okolo roku 2005-7 nastal. Kdyby to Rusko bylo v tom čase zničené, tak krize z roku 2008-9 byla tou krizí, která by smetla kapitalismus. Protože se tak ohledně likvidace Ruska nestalo, tak cca od roku 2005 začal boom břidličné ropy a ropy z ropných písků. Té je v zemi cca 10x více než klasické ropy, takže „ropný mejdan“ jsme si mohli užívat klidně i celé další století (spolu s patřičnou devastací životního prostředí, protože těžby z ropných písků je pro planetu jedno z nejhorších zel. Jsem přesvědčen, že z důvodu ochrany životního prostředí by nikdo těžbu nepovolil, i ty technologie by se nakonec ukázaly jako špatně fungující).

Jenže v záloze bylo oteplování planety (prý kvůli CO2). Tentokrát je ropy dostatek, ale my ji nechceme používat. Ve výhledu 10-15 let si jí zakážeme úplně. Tentokrát my sice zmrzneme nebo budeme hladovět stejně jako to hrozilo při platnosti programu Ropný zlom, ale Rusku prý bude ještě hůře, protože nic jiného než ropu a zemní plyn přeci nemá. Přestavba společnosti tedy poběží blíže vektoru cílů globalistů.

6 komentářů

 1. Ostatně soudím, že po zničení Kartága je nutno ještě s reptiliány vyhubit i všechny zelené fašisty a jejich propagandisty. Marcus Porcius Cato to tehdy nestihl celé dopovědět.
  A nyní již vážně.
  Ta uváděná (kritizovaná) mylná a zavádějící teorie „ropného zlomu“ má mnoho slabin a je vhodná pouze pro nemoudré (nechci to říci lidově jadrně natvrdo), tedy politiky, novináře a … další demagogy, dogmatiky.
  Protiargumenty vůči jejich scestné filozofii:

  1) Dávno již existuje jiná teorie o původu ropy (oproti představě o biologickém původu), která byla již i prakticky potvrzena. Ta dává naději na obnovu vytěžených ropných studní – pouze je nutné Zemi dopřát čas. Jinými slovy čerpání větší, než je tvorba ropy v podzemí dané lokality prostě musí vést k dočasnému vyčerpání ložiska. Z toho plyne hned několik dílčích technických úkolů úspěšného řešení daného problému a musí je řešit odborníci na místě a ne politici u zeleného stolu.

  2) Míst zdrojů anorganických uhlovodíků je na planetě podstatně více a pokud nejsou těženy a spáleny (v motorech), dostávají se až na povrch. Jeden problém pak je otrava biotopu lokality a druhý přímé uvolnění uhlovodíků do atmosféry. Jestli je něco tzv. „skleníkovým plynem“, pak jsou to právě uhlovodíky na rozdíl od přírodou (rostlinstvem) vstřebatelného CO2. Před lety jsem četl nějaká pojednání o velmi rozsáhlých ložiscích zmrzlého metanu a o následcích jejich možného nekontrolovaného uvolnění. V takovém případě nás nějaký CO2 rozhodně zajímat již určitě nebude.
  Z toho důvodu spalování uhlovodíků je i pro přírodu lepší variantou. Navíc čistota spalin automobilových motorů již byla velmi úspěšně technicky dávno vyřešena v dostatečné míře (naftové z tohoto pohledu jsou na tom mnohem lepší než benzínové). Plyn, nafta a benzín je možné považovat rozhodně za zelenější zdroj, než odpadní pole pro zbytky ze solárních a větrných elektráren (provozně nestabilních zdrojů).

  3) Tzv. uhlíková stopa za e-autem – do výpočtu je nutností poctivě započítat i přívod elektřiny až k bateriím vozu, včetně celé distribuce a její výroby a včetně zápočtu účinnosti všech přeměn tento proces provázejících. Takto poctivě vypočítaná stopa je mnohem větší, než si zelení propagátoři myslí, především v neprospěch e-automobilů. A to ještě nebylo zahrnuto „uhlíkové“ znečištění z výroby baterií a … a hlavně přepočteno na celkovou životnost vozu. Takže pokud nenajdeme onen Teslův ztracený/ukradený způsob zásobování jeho auta z atmosférické elektřiny, pak celý tento směr e-mobility je kardinální hloupost pouze zvyšující devastaci přírody odpadem všeho druhu.
  Proto se od tohoto šílenství prázdných mozků odvrací Rusko i Čína.

  4) CO2 je plyn, který je v přírodě potřebný právě pro růst zelené biomasy. Pokud jeho produkci snížíme – v tom případě bojujeme proti zalesnění …, tedy působíme proti přirozené zelené obnově přírody.

  5) Jediný výbuch sopky, např. ten poslední na La Palmě, jak nedávno v mediích krátce proběhla informace, vyprodukuje a uvolní do atmosféry tolik plynů a prachu, kolik jich průmysl nevyrobil za posledních 100 let.
  Doporučení z toho vyplývající pro zelené mozečky:
  Vyhlásit „okamžitý zákaz soptění“. Pro naplnění tohoto úkolu je nutné celosvětově známou a populární kreténku i s hvězdami posledního setkání v G… usadit na dané lokality na p…l, aby tak osobně bránily úniku plynů jak z otvorů sopek, tak i svých. Protože omezování krav v jejich biologických projevech je podle mého přesvědčení zcela nepřípustné a každá taková poctivá a zdravě prdící kráva má pro planetu, přírodu i lidstvo mnohonásobně větší význam i cenu, než nedávné shromáždění oněch falešných a pokryteckých darmožroutů.

  1. Author

   V článku jsem se nechtěl zabývat jednotlivými výtkami k teorii, byl by příliš obsáhlý. Mnohokrát jsme slyšeli od představitelů elity, že dochází k drancování Země. Víme ale, že jim nejde o tu Zemi, ale o to, aby s kolapsem civilizace po kolapsu biosféry Země nezanikli i oni.

   Lidé s Bohocentrickým mozaikovým vnímáním světa však vidí stejnou skutečnost.

   Jde o to, jak se k problému postavíme a naším cílem je vyřešit nevyhnutelné snížení nadspotřeby na bázi spravedlnosti.

   ad 1) Abiotický původ ropy nějak mění směřování technogenní civilizace směrem k ekonomickému, ekologickému nebo vojensko-politickému kolapsu?
   Nějak mění pohled člověka s Bohocentrickým vnímáním ohledně toho, že nadspotřeba je škodlivá pro lidstvo i planetu?
   Pouze to dodává nový parametr do rovnice a zmíněný kolaps oddálit v čase.

   Pro GP je (alespoň podle mého názoru) výhodné přeformátovávat svět podle polopravdivých teorií. Pak je možné vytvářet antagonistické skupiny do krve se hádající se svými odpůrci nad podružnostmi (řízení probíhá mimo toto hádání se).

   Pjakin mluví o tom, že západní Evropa měla být přeformátována již na začátku tohoto století. Nejmenoval na základě jakého programu. Ten článek je tu proto, že mým názorem je, že to mělo být podle programu Ropný zlom.

   A že není možné to přeformátování dlouho odkládat … já předkládám tezi, že kromě koronaviru bude tím programem na přeformátování Green Deal.

   Povazuji za fakt, že této transformaci se není možné vyhnout – je nevyhnutelná.
   Můžeme však ovlivnit její řízení – na bázi spravedlnosti.

   K tomu, jak to udělat jsem pro nás studenty KSB jsem položil tyto otázky:
   Kdo a jak nahradí těch 70 současných energetických otroků?
   a Jak budeme pěstovat pěstovat potraviny, když dnes na 1 jednotku energie v potravinách potřebujeme vložit 10 jednotek energie.

   Doufám, že všem je jasné, že při aplikaci Green Dealu nebude dostatek energie právě pro současný způsob výroby potravin – první co se při vysokých cenách plynu úplně zastavilo je výroba umělých hnojiv.

   A to nemluvím o důchodcích, kteří platí zálohy na energii ve výši 16 tisíc při 15 tisícovém důchodu. To snad vidí každý.

   Tohle jsou ty důsledky programu Green Deal, které se díky mnoha zamlženostem dají těžko odhadovat a budeme je muset nějak vyřešit – a to ještě na bázi spravedlnosti. Tj. nejlépe tak, aby se systém života změnil nejlépe tak, aby zajišťoval lepší statistiku typů psychiky u dětí žijících v novém systému (GP naopak nás chce dohnat do živoření na skládkách a pod, kdy se statistiky typů psychiky naopak budou zhoršovat ruku v ruce s postupným vymíráním).

   Myslím, že by pro některé mohlo být snažší si nastudovat predikce z let 2005-8 ohledně Ropného zlomu.

   1. Mozaika pravdy je tak rozsáhlá, že není možné ji jedním pohledem obsáhnout. Proto nejsem s tebou v rozporu, pouze doplňuji tvé informace.
    Green Deal je jen jedním z dílčích scénářů (zbraní), které se na nás snaží parazité „nezištně“ aplikovat … samozřejmě k naší škodě a v jejich prospěch. Pokud chceme nad nimi v této poslední válce konečně zvítězit, nesmíme přistoupit na hru podle jejich pravidel. Ta jejich „pravidla“ je nutné napřed vyvrátit mnohem silnější argumentací.
    Tím jsme přivodili problém v jejich hře my jim a natáhli čas – nedojde k rychlému zvratu ve hře a naší jimi plánované rychlé prohře (pádu do nastavené pasti). Nestaneme se obětí, ale stáváme se silnějším protihráčem.
    Pak můžeme nabídnout své lepší řešení – avšak již podle jiných pravidel!
    To je smyslem mého náhledu, tento impulz protiargumentace právě v této fázi.

    V žádném případě se nechci vracet ke konzumu – to by byla ta největší hloupost, proto jsme se nezrodili. Bůh před nás postavil vyšší úkoly. Tu krizi v této „hře“ je tedy nutné využít ke změně kurzu a myšlení všech lidí, tentokráte již do lepší budoucnosti. Jaká bude, bude záviset na všech přeživších. Co však vím, že to nebude „leháro na růžovém obláčku“, nýbrž práce – avšak povznášející a ne tak jako dosud – člověka vysávající.
    O planetu se však starat musíme.

 2. Zdá se, že jak Ropný zlom, tak Green Deal někdo vymyslel za stejným účelem = zastavení / rozvrat technologické civilizace. Ropný zlom Rusko překazilo, Green Deal překazí také, protože k problému nízkoemisní ekonomiky přistoupí na rozdíl od západu racionálně, evolučně s cílem nezničit si vlastní technologickou základnu. Bude to řešit (už vlastně vyřešili) rozvojem jaderné technologie a využitím vlastních zdrojů plynu. EU hodlá (nebo je nucena?) následovat cíle GP/bažiny (v likvidaci Evropy se shodnou). Držme si palce na všech končetinách, abychom tyto proti-lidské cíle nenásledovali v Evropě příliš dlouho.

  1. Author

   Podle mě bude také nutné změnit organizaci života tak, abychom spotřebovávali méně (prvotní ve spotřebě je energie, protože tu potřebujete na výrobu i dopravu všeho).
   GP nám připraví nedostatek energie a drahotu + zákazy cestování kvůli koronaviru (ale na klimatickou konferenci dorazí 200 tryskáčů, tj. oni se uskromňovat nehodlají).

   Budeme chtít, aby lidstvo pokračovalo v nadspotřebě nebo začneme přemýšlet jak přeorganizovat naše životy aby byly skromnější ve spotřebě (klidně mohou být bohatší na prožívání a život)

   1. Ano, snížení spotřeby a je rozumné a nutné, jen to koliduje s kapitalistickým růstovým modelem a mediální masáží stáda běhat jako veverka neustále v kruhu a hnát se za zlatým teletem.
    Já si ale myslím, že nejde jen o výrobu energie, to je spíš ten nástroj, který se teď snaží využít k rozkladu technické civilizace. Údajně „Kvůli snížení emisí CO2“ cíleně vytvořili situaci nedostatku energií/růstu cen a ta se zákonitě dotkne celé výrobní (zdrojové) infastruktury = sešup ve zrychleném režimu. Přitom ale odmítají využít nízkoemisní zdroje, které máme k dispozici (jádro), protože je řídí/rozvíjí Rusko. Neboli energie máme dostatek a umíme jí, pokud by byla vůle, relativně ekologicky vyrobit (vodní elektrárny, atomky, geotermální energie…)
    Podle mě jim jede o zdroje surovin. Ty fosilní západ vlastní nemá a nechce se dělit o řízení, tak se snaží přepnout na nové technologie a pokračovat v rabování zdrojů, ke kterým má ještě přístup (viz lithium z Cínovce).
    Planeta je také vyrabovaná z hlediska „biologického“ – oceány bez ryb, pole poškozená průmyslovým zemědělstvím („zelenou revolucí“), která se bez velkých vnějších vstupů (ropy) neobejdou. Takže proto depopulace a eko-běsnění.

Napsat komentář