12 komentářů

 1. Nesdílím nadšení tímto videem. No ano, jsem v podstatě přesvědčen, že existují mocenské struktury mimo oficiálních mocenských struktur, které mají velkou moc. Je pravděpodobné, že jejich moc je podstatně větší, než moc nominálních, viditelných struktur. Je pravděpodobné, že pracují konceptuálním metodou. Považuji naopak za zcela nepravděpodobné, že by tyto struktury měly kontinuitu v řádu tisíciletí. Pro vysvětlení dějinných jevů taková kontinuita vůbec není nezbytná. Souhlasím s tím, že bychom se jim měli bránit, protože trendy jasně vedou do zcela apokalyptických zítřků. Otázkou je, jak to udělat. Abychom mohli konceptuálně řídit, potřebujeme koncept. V první řadě tedy cíl, kterého bychom chtěli dosáhnout. Pokud chcete přesvědčit naše děti, musíme jim nabídnout nějaký cíl, který by se jim líbil natolik, že by byly ochotny účastnit se snah o jeho dosažení. Negativní pohledy na realitu jsou v tomto případě k ničemu. Děti nechtějí slyšet, že je všechno špatně. Pokud vůbec budou poslouchat, tak naději, že to může být lepší. Jakou tedy chceme budoucnost? Pro mě to kdysi byla budoucnost, kterou popisovali bratři Strugačtí, o kterých jsem se tu nedávno dočetl, že byli ti špatní. No dobře, takže zapomeňme na to, co udělal dobře Stalin a co špatně Chruščov. Vzal je čert, jsou dávno mrtví. Jakou vlastně chceme budoucnost? O čem cheme přesvědčit svoje děli?

 2. Pro lidi, kteří se vyznají v analytice a mají představu o KOB je ve filmu základ pěkně a srozumitelně vysvětlen. Jenomže ne každý člověk bude rozumět tomu co Nestor popisuje a ne všichni toto vysvětlení pochopí stejně. Někteří lidé budou
  vždy chápat a umět více a jiní lidé, budou chápat méně. Čili lidé jsou různí v myšlení různí, stejně jako mají různou barvu očí a vlasů, různou výšku a váhu.
  Proto je sila lidského společenství právě ve sjednoceném množství lidí. Čím větší bude lidské společenství, které se postaví manipulacím GP a jimi dosazeným elitám na odpor, tím větší naděje na pozitivní změnu pro lidské společenství.
  Sjednocení lidé¨vítězí a GP to nepochybně moc dobře ví.
  A lidstvo lze sjednotit pouze pomocí souhrnu společných ideí – pomocí ideologie. Dějiny to neustále potvrzují. Lidé prohrávají, když přijdou o svou sounáležitost, která je spojuje.
  Ideologie je to, čeho se GP a jím dosazené elity nejvíce bojí. Proto neustále podsouvají lidem destruktivní idee, které jsou v rámci KOB chápány jako ideologie. Ale to není pro dobro lidského společenství. Lidé dobrovolně neumírali
  za tyto destruktivní idee, ale za idee o lepší a spravedlivé budoucnosti pro lidstvo. Tyto pozitivní idee Nestor zmiňuje poslední větou k ideologiím, ale blíže je nerozebírá, ani je nepojmenovává jako ideologii. Ona to však ideologie je – jen si místo tohoto zneváženého slova postačí vložit český pojem „souhrn myšlenek“. Souhrn myšlenek se nerozšíří jako
  nějaké osvícení u všech lidí národa nebo společenství. Rozšíří se pouze na základě sdílení a výchovy. Je to nejsilnější zbraň lidské sounáležitosti Takže dokud v textech KOB nebude zmíněna sjednocující ideologie pozitivní budoucnosti pro všechny, neprosadí se KOB v praxi a zůstane pouhou teorií pro ty, kteří ji porozumí. Ti však společenství nespojí, spojí ho všeobecný soulad v chápání myšlenek.

  1. Author

   To, co vy popisujete je fakticky koncepce, o které tam naopak Nestor mluví. Krásné ideje ideologií sice zní pěkně, ale od toho je to ideologie, aby překrucovala, zakrývala pravý smysl REALIZOVANÉ koncepce. Nestor tam říká, že koncepce, kde je realizováno to, co se deklaruje, nepotřebuje ten manipulativní mezičlánek v podobě ideologie, neboť taková ideologie se potom skutečně shoduje s koncepcí, s jejími cíli.

   Takže jde spíš o to, aby lidé pochopili, že jakékoliv krásné deklarované ideje, pokud si je sami zezdola nepohlídají, jim sice budou znít pěkně, ale nakonec to vždy dopadne ve stylu: Chtěli jsme jen to nejlepší a dopadlo to jako vždycky. Tj. odhalilo se, že je kázána voda a pije se jako vždycky víno. Takže pojďme honem změnit ideologii, protože tahle je na nic. Jenže není na nic ideologie, která je vždy více méně založená na tom, co lidé chtějí, jinak by ji totiž hned omítli (tudíž prakticky každá by se dala přeorientovat na dobré cíle, to je snad ta Putinova evoluce, doufám). Na nic je fakticky celý systém, ve kterém se v komplexu proti lidem uplatňuje právě těch šest priorit zobecněných prostředků řízení/zbraní. To je třeba se naučit a pochopit, aby se dokázali bránit a rozpoznat, kdy řízení uhne od deklarované ideologie, aby realizovalo skrytou koncepci. Zásadní je, uvědomit si, že běží nepřetržitá válka mezi těmi dole a vrcholem pyramidy. A ten vrcholek se dokáže udržet jen, dokud si to ten spodek neuvědomí. Takže ideologie jsou jen jednou ze zbraní proti nám, a to navíc až na třetí prioritě řízení z hlediska síly.

   Proto také ve Francii byla jedna revoluce za druhou a dole se pro lidi nic nezměnilo, neboť se jen převlékla ideologie, když začalo být jasné, že koncepce řízení je jiná a lidem to začalo docházet a začalo to být neudržitelné, popřípadě v rámci běžného řízení s cílem výměny elit. Až Lenin se Stalinem to na chvíli dokázali otočit proti vrcholu pyramidy, ale z hlediska dějin jen na velice krátkou dobu, protože opět zaúčinkovalo všech šest priorit řízení, které lidé neznali a byli tak proti nim bezmocní. Ovšem výsledky Leninovy a Stalinovy práce byly bezprecedentní, co se týče zvýšení životní úrovně lidí s dopadem i na životní úroveň lidí mimo rámec socialistického tábora, jako vedlejší účinek respektive z hlediska vrcholu pyramidy nutné zlo při boji proti socialismu.

   1. Podle mne je KOB bez obsahového zjednodušení (pomocí společné pozitivní ideologie) příliš složité pro chápání většiny lidí. Lidé nebudou schopni ve svých každodenních situacích KOB správně použít. Nebudou si jisti a proto to pro ně zůstane pouhou teorií. Budou dále hledat a nakonec to vzdají.
    Dříve bylo dobrým zvykem odsouhlasit si vzájemně nejprve obsah pojmů předtím, nežli se začal úkol řešit. Vrátím se v naší polemice k tomuto zvyku. Mluvil jsem o ideologii, která je souhrnem základních myšlenek, ze kterých ne všechny obsahují jasně nadefinovaný cíl. Tedy ideologie = základní myšlenky a některé hlavní cíle. Nemluvil jsem o koncepci, která je již rozpracováním všech zásadních cílů potřebných k dosažení všech hlavních cílů. Koncepce rámcově uvádí prioritu cílů a jejich návaznost, postupy jak má být cílů dosaženo i časové horizonty plnění. Koncepce ještě není prováděcí plán s detaily, ale spíše studie k odsouhlasení zúčastněnými. Dříve by se v rámci investiční výstavby použil pojem „projektový záměr“. Zatím jsem však neviděl popsané jakými kroky a v jakém pořadí při uplatnění KOB do praxe postupovat. Bohužel. Z historie SSSR, ČSSR a mnoha dalších socialistických zemí se dá mnohé vyčíst, ale lidé nebudou rozumět tomu co je plevel a co je věc potřebná k realizaci v uvádění KOB do jejich životů. Mluvím o socialismu, protože pouze ten prokázal, že usiluje o zlepšení budoucnosti celé společnosti. Upozorňování na nedostatky socialismu je scestné, protože i přes nedostatky to zatím byl jediný systém ve kterém šlo normálně žít. Lidem, kteří nesouhlasí jejich názor neberu.

Napsat komentář