Tento text v původním rozsahu 12 stran nám zaslal pan Michalů. Jeho zkrácenou verzi jsme uveřejnili v květnu 2021 v souvislosti s tématem Osvobození ČSR. Nyní, z pochopitelných důvodů, tento text publikujeme znovu.

Jsem stále žijící svědek celé té sovětské prý okupace (od 21. srpna 1968 – 21. června 1991, tj. 23 let) a chci dobrovolně na svoji čest a svědomí podat o celé té prý okupaci toto svoje svědectví.

     Nejprve, než podám svědectví o tom, jak jsem já a my všichni – tedy celá naše československá společnost – žili v té sovětské prý okupaci a během ní a jak jsme ji vůbec mohli přežít, musím začít tímto… Podle chorobné fanatické nenávisti a hysterie všech těch pošuků (ano pošuků) a psychopatických nenávistníků je vstup armád pěti států Varšavské smlouvy v čele s vojsky SSSR na území Československa vnímán prý jako okupace a takto:

 • „Okupace“, při níž nebyla vypálena ani jedna vesnice je prý nesrovnatelně horší zločin než desítky vesnic, které byly vypáleny a jejich obyvatelstvo vyvražděno za okupace německými nacisty (Lidice – vypáleny Němci 10. 6. 1942, obyvatelstvo i s dětmi vyvražděno; Ležáky – vypáleny Němci 24. 6. 1942, obyvatelstvo vyvražděno; Juříčkův mlýn – vypálen Němci 3. 4. 1945, obyvatelstvo vyvražděno; Zákřov – vypálen Němci 18. – 20. 4. 1945, obyvatelstvo vyvražděno; Ploština – vypálena Němci 19. 4. 1945, obyvatelstvo vyvražděno; Prlov – vypálen Němci 23. 4. 1945, obyvatelstvo vyvražděno; Vařákovy paseky – vypáleny Němci 2. 5. 1945, obyvatelstvo vyvražděno; Leskovice – vypáleny Němci 5. – 6. 5. 1945, obyvatelstvo vyvražděno; Javoříčko – vypáleno Němci 5. 5. 1945, obyvatelstvo vyvražděno…),
 • „Okupace“, při které sověti nikoho nemučili, je prý daleko horší zločin než „jenom“ 82 umučených lidických dětí za německé nacistické okupace (nelze nepřipomenout bestiální zločin NĚMCŮ spáchaný na bezbranných lidických dětech, kdy i naprosto malé děti ve věku dvou, tří let až patnácti let byly umučeny, zavražděny udušením ve speciálně pro to připraveném nákladním vozidle, jehož korba – nástavba byla uzpůsobena jako plynová komora, kde tato děcka byla udušena výfukovými plyny! Takto byly naše lidické děti zavražděny Němci dne 2. července 1942 v táboře Chelmno. Děti byly nahnány do nákladních automobilů se vzduchotěsnými korbami. Po nastartování motoru byly výfukové plyny vypouštěny do korby, kde byly namačkány nahé děti. Jak dlouho a v jakých křečích chudinky umíraly?!),
 • za sovětské „okupace“ se nekonaly žádné popravy československých obyvatel v pankrácké sekerárně a na kobyliské střelnici, ale to je daleko horší zločin než tisíce takto popravených obyvatel za německé nacistické okupace,
 • za sovětské „okupace“ se nekonalo uzavření českých vysokých škol, nebyly žádné popravy českých vysokoškolských studentů, žádné deportace českých vysokoškolských studentů do koncentračních táborů,a přesto je to prý nesrovnatelně horší zločin než právě za německé okupace uzavření vysokých škol, poprava devíti studentů, odvlečení 1.200 vysokoškoláků do německých koncentračních táborů (17. 11. 1939 zastřeleno Němci v ruzyňských kasárnách devět představitelů studentských spolků, jedním z nich byl i student Jan Opletal, české vysoké školy uzavřeny Němci na tři roky),
 • 400 obětí na životech v době celé té sovětské prý „okupace“ (trvala 23 let, od 21. srpna 1968 – 21. června 1991) je daleko a nesrovnatelně horší zločin než 365.000 obětí Němci zabitých, umučených, popravených československých obyvatel za německé nacistické okupace (trvala 6 let, od 15. března 1939 – 9. května 1945). Takže ještě jednou – 400 mrtvých je daleko a nesrovnatelně horší zločin než 365.000 mrtvých!! K těm počtům obětí se ještě vrátím.
 • žádná genocida na českém a slovenském národu v době celé té sovětské prý „okupace“ je daleko a nesrovnatelně horší zločin než cílená, důkladně prováděná genocida, tj. likvidace českého a slovenského národa Němci za německé nacistické okupace,
 • včasná a bleskurychlá pomoc a podpora přátel, záchrana našimi přáteli (Sovětským svazem, SSSR, ruským lidem a národem a spřátelenými zeměmi sdruženými vojensky Varšavskou smlouvou, jíž jsme ostatně také byli členem) za té sovětské prý okupace je daleko a nesrovnatelně horší zločin než ZRADA Velké Británie a Francie v Mnichově v září 1938 (v noci ze dne 29. na 30.), kdy zcela hanebně a bezostyšně nás právě tito dnešní vnucovaní nám falešní spojenci zradili a vydali do spárů a pařátů nacistického hitlerovského Německa!

Přitom bilance obětí na životech celkově za dobu celé té sovětské prý okupace (od 21. srpna 1968 – do 21. června 1991, za 23 let) je 400 lidí, z toho do konce roku 1968 137 lidí! Toto je přesný údaj, který sami přiznali čeští historici naší současnosti, tedy doby zcela chorobně nepřátelské a nenávistné vůči všemu ruskému! A tito vůči Rusku zaujatí historici zpřesnili takto počet obětí té sovětské prý okupace. Do konce roku 1968 ZEMŘELO 137 lidí. Průměrný počet obětí na životech za jeden rok celé té 23 leté sovětské prý okupace je tak 17 (ano, slovy sedmnáct) lidí! Zajímavé – čtěte dále – ti historici dokonce sami píšou, že ZEMŘELO!! Nebyli zastřeleni, nebyli umučeni, nebyli pověšeni, nebyla jim setnuta hlava, nebyli zplynováni!! Tyto oběti na životech, tito lidé, kteří – jak píšou i sami čeští historici, ZEMŘELI (tedy během té sovětské prý okupace), nepřišli rozhodně o životy v důsledku nějakých urputných bojů při statečné obraně své země se zbraní v ruce proti přicházejícím vojskům armád pěti zemí Varšavské smlouvy (mainstream by napsal jenom proti vojskům Sovětského svazu!), ale v naprosté většině případů to byly nešťastné nehody, tragické náhody a neúmyslná zabití mnohdy i zcela zbytečně úmyslně vyprovokovaná. Mnozí z těch srpnových a posrpnových tragicky zahynulých občanů Československa byli provokatéři!! (Ať se vám to líbí, nebo nelíbí, je to tak! A bylo tomu tak i v Liberci!!)

Nikdy (naprosto NIKDY!!) žádný sovětský/ruský voják (nebo jiný voják zemí Varšavské smlouvy) nevzal samopal a nezačal pálit do bezbranných obyvatel jako například 10. června 1942 na Horákově statku v Lidicích, kdy po zuby ozbrojení Němci začali pálit, postříleli a pozabíjeli všechny muže jen tak! Pak se klidně procházeli mezi mrtvolami a každému ještě vpálili pro jistotu ránu do hlavy. Poté se šli fotografovat, veselit a opíjet. Během tedy jen několika málo hodin němečtí fašisté pozabíjeli jen v jedné vesnici a jen na jediném dvorku více lidí, než ti Rusové a celá Varšavská smlouva za celou dobu trvání té sovětské prý okupace na území celého Československa!! Jistě, zasmrádlá svoloč z kaváren a další proamerická špína vám bude ukazovat postřílené zdi třeba na Národním muzeu na Václavském náměstí, snad i jinde. No a co?! Pro výstrahu a možná i ze strachu bych do vzduchu a nad hlavy lidí a davu střílel i já.

Bilance obětí na životech celkově za dobu celé německé nacistické okupace (od 15. března 1939 – do 9. května 1945, za 6 let), která trvala podstatně kratší dobu (6 let německých proti 23 rokům sovětským) než ta sovětská prý okupace, je 365.000 NĚMCI ZABITÝCH československých obyvatel!! (tj. přímo zastřelených, oběšených, popravených, zplynovaných). Průměr obětí na životech za jeden pouhý rok celé té německé nacistické okupace je tedy 60.833 (slovy šedesát tisíc osm set třicet tři) lidí!!

SROVNEJ ČÍSLA!! 17 (což je roční průměr obětí na životech za celou tu dobu sovětské prý okupace) proti 60.833 (což je roční průměr obětí na životech za celou tu dobu německé okupace)!! Ještě jednou: 17 proti 60.833!!

Mgr. Petr Michalů

12 komentářů

 1. Nesmyslnost srovnávání německé a sovětské invaze musí být každému, i těm kteří nezažili, zcela jasná i z fotek. Zdálo by se neuvěřitelné, jakou pražané při příchodu vojsk Varšavské smlouvy projevovali nevídanou odvahu. Velmi s tím kontrastují obrázky z příjezdu Wehrmachtu. Kam se v roce 1939 poděla veškerá chrabrost, tak nepřehlédnutelně vyvěrající z obrázků srpna 1968? Vysvětlení tkví ve velmi jasném uvědomění mezi občany, že wehrmacht rozhodně nepřijel jako spojenec, že jeho motivace je krajně nepřátelská a že v případě jakéhokoli náznaku odporu se nacisté nebudou rozmýšlet dvakrát. Za takové situace je k hrdinství potřeba nesrovnatelně více odvahy. Hrdinů ochotných podstoupit takové riziko už pak nejsou davy, ale pouze zřídkaví jednotlivci.

 2. Ondra, na vyšších prioritách sa tento problém nedal riešiť, lebo všetko o čom sa ruské delegácie na akejkoľvek úrovni dohodli s našimi delegáciami, sme nikdy nedodržali. Dubček v Moskve Brežnevovi všetko sľúbil a keď prišiel domov do Československa, tak všetko zradil, nič nedodržal. Buď bol to zbabelec, alebo pracoval pre niekoho iného ako pre Československú socialistickú republiku. Trpezlivosť Rusov bola nekonečná, ale hrozba prevratu v Československu už bola taká veľká a reálna, že sa inak nedalo, len na 6. priorite.

 3. Bohužel tahle policejní akce (protože nazývat vstup vojsk Varšavské smlouvy okupací je opravdu nesmyslné) způsobila opravdu hrozné poškození vztahů mezi národy ČSSR a Rusy.

  Ano, pro nás jakožto občany ČSSR, byl celkový efekt jednoznačně pozitivní a v době, kdy bylo rozhodnuto o zásahu už zřejmě jiná cesta nebyla. Jenže není tak úplně jisté, jestli by bývalo nebylo lepší, pokud bychom si „slasti a strasti“ kapitalismu nevychutnali o těch dvacet let dřív a přitom takto nepoškodili vztah k Rusům.

  Samozřejmě nemluvím o tom, že nejlepší varianta by byla řešit problém na jiných prioritách než na té šesté. Tato možnost ale v srpnu 68 už nebyla.

  1. To je pravda. Pjakin to však opakoval několikrát, že to byla v podstatě zpackaná nouzová operace, která se měla řešit ne na 6. prioritě, ale na vyšších prioritách, v klidu a potichu.
   Ale můžem být rádi, že se to vůbec proběhlo.

   Byť po tom zůstala značná nevraživost vůči rusům, protože se podcenily ty vyšší priority, kde měla navrch protistrana (tedy Západ).

   Kdyby tu v 68. zavedli kapitalizmus tak by vztahy s Rusy byly ještě horší, protože by tu byla protiruská masírka o 20 let delší. Kdyby tu ČT a další perozápadní média 30 let nepodněcovsali nenávist proti Rusku a ostatním slovanům, tak by i vzpomínka na „okupaci“ časem vybledla.

 4. Pán Petr Michalů, úplne s vami súhlasím, aj ja som zažil túto tzv. okupáciu. Bol som síce dieťa, 11 ročné, ale s odstupom času musím sa poďakovať Varšavskej zmluve a hlavne Sovietskému zväzu za naše opätovné oslobodebie od Dubčekovského slabošstva a najivity – alebo to bol jeho zámer?Prečítajte si knihu Vasiľa Biľaka: „Až po mé smrti“. Tam sa dozviete kto to bol Alexander Dubček. Vďaka vstupu vojsk Varšavskej zmluvy sme zažili ďalších 20 rokov slobody a pokoja.

  1. no ja som ma vtedy len 3 roky, ale pamatam si ako neskoro v noci sa vratil otec z dialkovej jazdy nakladiakom niekde z Dečina a zobudil nas so slovami …Rusi nas napadli….viac si nepamatam
   ale uplne suhlasim s vami, aj mne Rusi tymto pocinom v 68-om zachranili 20 šťastnych rokov detstva, kedy mi nic nechybalo
   a nech prosim nik nepise o bananoch a mandarinkach…

 5. „Nikdy (naprosto NIKDY!!) žádný sovětský/ruský voják (nebo jiný voják zemí Varšavské smlouvy) nevzal samopal…“

  Mýlíte se… V sobotu 7.září 1968 polský voják Stefan Dorna zastřelil ze samopalu v Jičíně čsl.občany Jaroslava Veselého a Zdeňku Klimešovou.
  https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/jicinsky-masakr-je-hanbou-okupantu-polak-v-roce-1968-zavrazd/r~191b3b9e68a411e89b0fac1f6b220ee8/

  1. @Ludvík
   Asi by bylo fér, kdybyste tam rovnou i napsal, že to bylo v opilosti, byl to Polák a byl za to potrestán.

   Takže rozhodně to nebyl rozkaz, úmysl velení, smysl akce, atd.

   Nic to nemění na faktu, že za „této okupace“ se po lidech nestřílelo s cílem je zabít.

   … toliko z informací z toho Vašeho odkazu

Napsat komentář