23. května 2020 vedl Tom Morgan, korespondent renomovaného britského deníku The Telegraph, s Michaelem Levittem rozhovor, který The Telegraph svým čtenářům okamžitě předkládá. https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/23/lockdown-saved-no-lives-may-have-cost-nobel-prize-winner-believes/

Považuji za nutné seznámit diváky tohoto programu s tímto rozhovorem v plném rozsahu.

Rozhovor vychází pod názvem: „LOCKDOWN NEZACHRÁNIL ŽIVOTY, MOŽNÁ JE ZNIČIL, VĚŘÍ LAUREÁT NOBELOVY CENY.

Novinář vedoucí rozhovor s Levittem informuje čtenáře, že Levitt, na rozdíl od Fergusona a jeho spolupracovníků, poskytl správné odhady úmrtí na covid ve Velké Británii a dalších zemích. A že tyto odhady uvedl současně s Fergusonem, tedy v březnu 2020. A poté poslal Fergusonovi zprávu, ve které se uvádí, že Ferguson 10 krát nebo 12krát nadhodnotil potenciální úmrtnost. Ale z nějakého důvodu byly přijaty odhady Fergusona a spol. Není jasné proč.

Kdo je Ferguson? Vůči  Levittovi není nikdo. Pokud však za ním stojí silná skupina a jsou potřebná jeho hodnocení, pak budou přijata jeho hodnocení. Takže co, snažím se být zlomyslný, vymýšlet si? Nebo poukazuji na zvláštnosti, které přímo říkají, že přesto tam toto všechno je – jak mocné skupiny, které lobovaly za Fergusona, tak zaujatost těchto hodnocení? I na to, že na ně reagovali příliš rychle, bezohledně, jak reagují pouze tehdy, když je nutné tak reagovat?

Novinář, který vedl rozhovor s Levittem, také uvádí: „Profesor Levitt nyní analyzoval data ze 78 zemí, kde bylo zaregistrováno více než 50 případů koronaviru. Jeho výzkum dokázal, že infekce virem nikdy nedosáhne exponenciálního růstu, který současně předpovídali vědci na Imperial College.“

Slyšíte? Jeho výzkum – člověka, který je rovněž autoritou v matematickém prognózování a který je laureátem Nobelovy ceny – prokázal, že infekce virem nikdy nedosáhne exponenciálního růstu, který byl základem pro předpovědi zástupců Imperial College a především Fergusona. Nikdy nedosáhne toho, co bylo vzato jako základ.

Pokud jde o to, zda byla nutná ve Velké Británii a v dalších zemích tato izolace, prováděná v souvislosti s covidem, uvádí Levitt toto: „Mohu vážně předpokládat, že v tom čase, kdy byla ve Velké Británii přece jen zavedena izolace, se virus již široce šířil. V té době už ona mohla zůstat otevřená, jako Švédsko, a nic by se nestalo.

Lze rozšířit seznam zemí?

Levitt ve svém hodnocení užitečnosti izolace vykazuje to, co bych nazval toxickou zdrženlivostí.

Není pochyb,“ říká, „že s pomocí izolace lze zastavit epidemii, ale toto je velmi hloupá a velmi středověká zbraň (líbí se mi výraz„ středověká zbraň “) a epidemii lze zastavit stejně efektivně prostřednictvím jiných rozumných opatření (jako jsou masky a jiné formy sociálního distancování).

Proč byla nutná tato izolace?

Na rozdíl od mnohých Fergusonových odpůrců Levitt nepopisuje Fergusona jako dobrodruha nebo zločince. Jednoduše říká: „Hodně se pokazilo, ale myslím, že hlavní věc je, že jsme prostě měli trochu přemýšlet a zvažovat.“

Levitt nechce na rovinu položit otázku, proč nikdo nechtěl „trochu přemýšlet“ a alespoň něco „projednat“ ve věci covidu. Prostě říká, že to bylo nutné udělat. Ale neudělali. A pak dodává: „Opakovaně mi říkali: ´Nejsi epidemiolog – drž hubu.´ Je mi to jedno. Jen jsem se díval na čísla. Podíval jsem se na výletní loď, podíval jsem se na Wuchan. Stejná čísla byla zaznamenána i na těchto místech “.

Vidíte, co říká laureát Nobelovy ceny? Říká, „já jsem se jen podíval na čísla.“ Vědec se jen podíval na čísla a dal správnou prognózu. Koneckonců zde jde o to, že dal správnou prognózu – na rozdíl od Fergusona a dal ji současně s ním. A také, že je mnohem respektovanější než Ferguson. Ale poslouchali Fergusona. Který, na rozdíl od Levitta, prostě nehleděl na čísla, ale proměňoval covid v nejvíce transformační událost.

Existuje tato proměna nebo ne? Je tato proměna elegantní model – nebo je to realita?

Takto Michael Levitt hodnotí vše najednou – jak výsledky této proměny covidu na transformační událost, tak roli pana Fergusona.

„Myslím,“ říká Levitt novináři, „že izolace způsobí mnohem větší škody než úmrtnost, kterou tato izolace sníží.

Když jsem viděl brífink (profesora Fergusona), byl jsem šokován. Nebyl jsem s ním ve shodě, když jsem viděl, že Fergusonovy údaje o úmrtnosti se dávaly přepočítané na rok – a dvakrát převyšovaly normální úroveň úmrtnosti. Viděl jsem to a okamžitě jsem řekl, že to je úplně špatně. Myslím, že Ferguson navýšil hodnocení  10 krát nebo 12 krát. Z Číny jsme měli vidět, že nárůst počtu lidí nakažených virem není exponenciální (jak říká Ferguson ). Od prvního viditelného případu se exponenciální růst ve skutečnosti velmi zpomaluje.“

Problém epidemiologů,“ pokračuje Levitt, „spočívá v tom, že mají pocit, že jejich úkolem je zastrašit lidi do izolace, do sociálního distancování. Říkáte tedy, že ´zemře milion lidí´, a když jich bude jen 25 000, řeknete: ´Je dobré, že jste poslechli mé rady.´ To byl případ eboly a ptačí chřipky. Je to jen (posloucháte, co říká ) součást šílenství.

V rozhovoru Michael Levitt hovoří hlavně o dopadu opatření vyvolaných Fergusonovým hodnocením. Nevyhýbá se však obecnějšímu hodnocení toho, co se stalo.

Myslím,“ říká Levitt, „že skutečným virem byl virus paniky.

A pak – to hlavní.

Z důvodů, které mi nebyly jasné, si myslím, že lídři zpanikařili a lidé zpanikařili, a myslím, že hodnocení bylo velmi nedostatečné.

Laureát Nobelovy ceny zabývající se vědou, přírodními vědami, má právo říci, že lídři většiny států zpanikařili z důvodů, které mu nejsou jasné.

Musíme však posuzovat právě tyto důvody, a ne se spokojovat s konstatováním, že důvody nám nejsou jasné, a to je vše. Samozřejmě nám nejsou jasné. Ale o to důležitější je pro nás vše, co umožňuje alespoň trochu snížit tuto doslova tragickou nejasnost. A cituji Levitta tak podrobně, protože je zdrženlivý. Protože neříká: důvody jsou zlomyslné, hrozné. Říká, že není jasné, proč zpanikařili. Nejsem politolog, tak nevím. Stalo se něco podivného.

Na konci rozhovoru říká Levitt novináři, který se zajímá o jeho postoj v souvislosti s tím, že patří  do tzv. rizikové skupiny. Prostě se mi to líbí, chci, abyste spolu se mnou pocítili radost, jak lidé myslí. Skoro můj vrstevník, je o něco starší než já:

Mně je 73 let„, říká Levitt, „a cítím se velmi mladý. Mě vůbec neznepokojuje riziko. Jak stárnete, riziko úmrtí na nemoci je tak vysoké, že je čas si koupit motorku, lyžovat!

Cituji to, abyste věděli, jaký je to člověk.

Rád bych tedy upozornil na to, že Michael Levitt nemluví o covidu s krajním opovržením, netvrdí, že covid si vůbec nezaslouží pozornost. Trvá jen na tom, že uzamčení (lockdown) nezachraňovalo životy, ale naopak stálo mnoho životů a způsobilo obrovské sociální škody a odsoudilo k smrti ty, kteří nebyli léčeni na jiné nemoci.

Tak hodnotí covidovou hysterii 23. května 2020 velmi uznávaný laureát Nobelovy ceny.

Řeknou: „Jak víš, co se děje s nemocnými?“ a tak podobně.

26. května 2020 na online tiskové konferenci Interfaxu náš krajan, vedoucí lékař alžbetínské nemocnice v Petrohradě, Sergej Petrov – muž, který pracuje přímo „v terénu“ řekl: „Populace je vystrašena hroznou infekcí a všichni se bojí jít k lékařům.https://www.youtube.com/watch?v=EMTefxqQAwg&t=1335s

Pozor! Jaká zajímavá fráze: „A všichni se bojí jít k lékařům.“ To je covidová hysterie, co? Bojí se strašlivé infekce a bojí se navštívit lékaře. Zdálo by se [mělo by to tak být], že každý chce navštívit lékaře a řekne: „Doktore! Mám tu nemoc? “ Ale on říká, že lidé se bojí: „Ne, ne, ne! Víme, že děláte, bůh ví co, my chodit k lékařům nebudeme, i když nás něco bolí. Odvezete nás někam a nakazíte nás tam.“ Je-li to tak nebo ne, není důležité. Pokud takový názor převáží, je již zdrojem zbytečných úmrtí.

Sergej Petrov říká: „V důsledku vážně nemocných máme vyšší úmrtnost. Podívali jsme se na duben – květen 2019–2020 a došlo k nárůstu úmrtnosti o 15–20%.

Tak jak? Neříkám, že je to tak všude, a nenazývám Sergeje Petrova věštcem. Je to lékař, který pracuje v terénu. Mimochodem, vedoucí lékař, který má informace a dává je Interfaxu.

Náš lékař a zahraniční laureát Nobelovy ceny tedy tvrdí totéž. Lékař může být obviněn z nepochopení vědeckých jemností. Ale pan Levitt je s nimi dobře obeznámen.

Panu Levittovi lze vytýkat, že má daleko od praxe. Ale lékař z Petrohradu se v praxi naprosto vyzná. A tvrdí totéž. A  takových tvrzení je mnoho. Ale reakce na ně je nulová. Zvláštní, že? A pak je tu Igor Viktorovič Nikulin, s jehož názorem jsem vás právě podrobně seznámil. A také laureát Nobelovy ceny Luc Montagnier, s jehož názorem jsme se seznámili dříve.

Dne 19. května 2020 země účastnící se Světového zdravotnického shromáždění (řídící orgán Světové zdravotnické organizace – WHO) jednomyslně schválily rezoluci požadující analýzu akcí mezinárodního společenství v reakci na pandemii koronaviru covid-19.  V rezoluci se říká o potřebě „co nejdříve a ve spolupráci se zúčastněnými zeměmi zahájit postupný proces nestranného, ​​nezávislého a komplexního hodnocení zkušeností, které mezinárodní společenství získalo v boji proti covidu-19.“ Rezoluce rovněž požaduje identifikaci původu viru a okolností infikování virem u lidí. COVID-19 response (who.int)

Takže nebyly identifikovány? Proč tedy všelijaké oficiální osobnosti křičí, že je nám vše známé? Komu je to známé? Co? Uvádím stanovisko šéfů WHO – Světového zdravotnického shromáždění, které je řídícím orgánem Světové zdravotnické organizace.

A 26. května 2020 nás CNN informuje, že britský premiér Boris Johnson během jednání s ředitelem WHO Tedrosem Adanem Ghebreyesusem zdůraznil důležitost provedení nezávislého zkoumání příčin vzniku covidu-19. https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-05-26-20-intl/index.html

Takže tento výzkum není?

To znamená, že jak Světové zdravotnické shromáždění, tak britský předseda vlády nevěří, že jsou známy příčiny vzniku covidu. A znamená to, že není nic známo. A nějak už velmi dlouho. S tolika investovanými penězi, s takovým rozruchem.

To znamená, že příliš mnoho specialistů, institucí s nejvyšší autoritou, má alespoň pochybnosti o příčinách původu covidu. Ale pokud je to tak, pak nelze ani charakter covidu považovat za zcela jasný. Tím spíš, že nemoc vykazuje zcela neočekávané vlastnosti, o čemž jsem již hovořil a které chci znovu zdůraznit. Prostě by se zdálo, že je nutné vše zpochybnit, protože situace je tak nejednoznačná a jako takovou ji charakterizuje každý. Musíte slyšet ne jeden hlas, ale mnoho hlasů. Musíme na ně reagovat. A ptám se znovu a znovu: odkud pochází to, co lze nazvat „zákazem pochybností“?

Michael Levitt ve svém rozhovoru říká, že nerozumí důvodům, proč zpanikařily nejdříve určité elity, a poté političtí lídři, kteří tančili podle jejich píšťaly, a kteří si najednou uvědomili, že mohou jen vévodit panice – ale co dělat? Protože vzdorovat jí nemají sílu.

Levitt není politolog, opakuji, ale biofyzik. A vzhledem k povaze jeho práce bylo pro něj docela vhodné hovořit o nejasnosti příčin paniky, která se rozvinula a začala proměňovat covid objektivně v přihlášku k transformační událost.

A díky svému zapojení do politologie se budu muset i nadále zabývat tím, co je možné nazvat příčinami paniky, která již vyvolala dalekosáhlé důsledky a je plně připravena na další. A i těmi postavami, které to způsobily, protože si nevystačíme jen s jedněmi příčinami, stejně jako s jedněmi postavami.

Vždyť se objevují nové viry, a tento covid podivně mutuje.

Uklidňují nás tím, že říkají, že se nebudou opakovat covidová karanténní zla. Chci věřit. 

Zdrojem této víry v rychlé vyčerpání covidového zla, kterou já bohužel nesdílím, ale dávám jí význam, je setrvačnost lidstva. Miliardy a miliardy lidí se pohybují určitým směrem – kráčí, běhají, plazí se tímto směrem, nadiktovaným jejich nákloností k nejjednoduššímu blahobytu.

Přesně v tuto dobu, kdy zaznamenávám tento pořad, se zástupci těchto miliard vyhřívají na plážích, zaplňují bary a restaurace a jsou naplněni vůlí prodloužit existující typ žití. Typ žití, který vůbec nepovažuji za dobrý, ale který je mnohem lepší než ten, který se snaží vnutit prostřednictvím transformační události, a než ten ještě hnusnější, který bude následovat po této transformační události a o čemž hodlám mluvit dále.

Zároveň je velmi obtížné směrovat miliardy na něco jiného než na tento nejjednodušší typ žití. K tomu potřebujete opravdové hrdiny nebo přesněji antihrdiny. Velmi velké darebáky. Největší. Zlořády v plném slova smyslu. A evidentní je vyčerpání všeho a všech, včetně těchto antihrdinů.

Nacisté propuštění na svobodu, kteří vedli velké koncerny a korporace, a u kterých se projevila neuvěřitelná dlouhověkost, jeden po druhém opouštějí tento svět. Tam jsou hrdinové – ve smyslu antihrdinů. Jsou tam velcí zlořádi. Otázka, zda se jim podařilo zajistit černou štafetu generací, je pro mě otevřená. Možná proto bude ještě nějakou dobu vítězit instinkt návratu k primitivním formám blahobytu nad vším ostatním.

Je to jako se slepicemi v kurníku. Dlouho kdákají a diskutují o tom, jak se mají dobře a jak jim všechno vychází: slunce svítí a všechno jídlo je pro ně, pro jejich nádheru. Pak jedné z nich zakroutí krkem a pošlou ji do kuchyně, kde kuchař musí podle objednávky klienta připravit lahodné jídlo. Ostatní slepice zpočátku rozhořčeně kdákají. Pak se uklidní a kdákají se stejnou spokojeností, s jakou kdákali, než byla jedna z nich odvezena za účelem, kterému nerozuměli.Je možné i nutné smutně věřit ve velkou spásnou sílu takového kdákání, které porazí všechny lsti všelijakých Gatesů. Tím spíš, že tito lstiví lidé se zdají být na první pohled ve srovnání s doktorem Mengelem stále příliš nevýznamní. Je-li to tak – musím ještě zhodnotit.

Ale kdo řekl, že letos na podzim nebo za pár let nebude zorganizováno něco krutějšího než současný covid? Nebo že nepředvedou slepicím  … promiňte prosím,  blahobytnému druhu homo sapiens, covid, který prošel určitým vylepšením?

Je nepravděpodobné, že po tom, co se stalo, dá někdo záruku, že něco podobného je nemožné. A protože je to možné, promluvme si o tom, čím přesně je tato možnost naplněna.

Jakmile lidem, kteří jsou právem znepokojeni tím, co se děje, a kteří nevěří v oficiální vysvětlení podstaty, podsunuli Billa Gatese jako všemohoucího osamělého darebáka, jakéhosi profesora Moriartyho nebo inženýra Garina, musel jsem vystoupit s varováním o nepřípustnosti svádění všeho, co se stalo, na intriky jediného pana Gatese.

Bill Gates (2017)
Bill Gates

Zároveň jsem řekl, že nevěřím ve schopnost nejstrašnějšího a nejmocnějšího padoucha naplnit vakcínu nanočipy, které ovládají vědomí. Také jsem řekl, že Gates je pouze indikátor, který umožní pochopit, co se děje. Že mu je přičítána někým mnohem mocnějším (už jsem začal rozebírat kým) role iniciátora určité špíny, jako by tuto špínu organizoval na vlastní nebezpečí a riziko.

Zároveň jsem však vyzýval, abychom nepřeceňovali ani nepodceňovali roli Gatese. Nebo přesněji faktor Gatese. A pokud je to možné, tak prozkoumat tento faktor s maximální analytickou nestranností a odmítnout kvůli této nestrannosti lákavý konspirační přístup, podle kterého když Gates vytváří vakcíny, tak určitě aby nás zabil. Nebo je možná vytváří pro jiné účely?

Proč je třeba odmítnout konspirační přístup? Protože čím více chceš z toho či onoho důvodu přičítat zlověstnou temnou motivaci právě  Gatesovi, tím rozhodněji ji musíš odmítnout jako pokušení. A říkat: „Ne! Na tuto návnadu se hned nechytím. Je to příliš lákavé. To je právě ta jednoduchost, která je horší než krádež. “

To ale neznamená, že by se Gates neměl zkoumat jen proto, že někdo nesmyslně nafoukl význam této postavy. Zkoumat Gatese je možné a nutné. Ale nejlepší způsob toho výzkumu je jako ve všech ostatních případech – pečlivé a nezaujaté seznámení se s tím, co říká sám Gates a jeho kolegové ve filantropické činnosti. 

30. dubna 2020 Bill Gates na svém blogu napsal: „Naše nadace – jak díky vlastnímu financování, tak prostřednictvím CEPI – podporuje vývoj platformy vakcín RNA již téměř deset let. Plánovali jsme ji použít k výrobě vakcín proti nemocem, které trápí chudé, jako je malárie, ale nyní  vypadá jako jedna z nejslibnějších možností pro covid. Prvním kandidátem na provedení pokusů na lidech byla RNA vakcína vyvinutá společností Moderna.“ What you need to know about the COVID-19 vaccine | Bill Gates (gatesnotes.com)

Tento text, který Gates zveřejnil na svém blogu, byl zcela přetištěn na webových stránkách Světového ekonomického fóra. Takže ať pan Gates nám řekne, co je společnost Moderna. Samozřejmě něco řekne v reklamní brožuře. Nejprve si to přečteme, pak se vypořádáme ještě s něčím  a potom uvidíme, jak tato Moderna souvisí s něčím ještě více, jak se říká nyní, bombastickým, co vyvíjí Gates. When will a COVID-19 vaccine be available? Bill Gates explains | World Economic Forum (weforum.org)

Co je společnost Moderna? Jedná se o americkou biotechnologickou společnost, která vyvíjí léky a vakcíny na základě práce s takzvanou messenger ribonukleovou kyselinou – mRNA.

Opakuji, hlavní funkcí messenger RNA je přenos genetické informace z DNA do místa syntézy proteinů. Proto messenger RNA na jedné straně přepisuje informace o primární struktuře proteinu z genomu během takzvané transkripce a na druhé straně spolupůsobí s aparátem syntézy proteinů, takzvanými ribozomy, když jim předepisuje, co je pro tuto syntézu potřeba. Dokážete si představit, jaká je její role? Pokud s ní začnete něco dělat, je vám jasné, k čemu to povede? Nejsou to nanočipy v mysli, ale svým způsobem je to něco drsnějšího.

V kvantitativním složení proteinu a strukturách, které ho reprodukují, messenger  RNA vůbec nedominuje. Ale právě ona umožňuje reprodukci proteinu, když přenáší informace z DNA, tohoto strážce kódů, do samotných reprodukčních struktur. Proto se messenger RNA někdy nazývá informační RNA. A pokud se někdy setkáte ne s mRNA, ale s iRNA, pak je to totéž.

Po poskytnutí této stručné informace jsem nucen zabývat se ne zajímavými detaily práce různých ribonukleových kyselin,čímž se v souvislosti s covidem zabývám několik měsíců, ale mnohem nudnějšími otázkami, které nám umožňují odhalit podrobnosti té hry, kterou skutečně mocné síly přikázaly uskutečnit panu Gatesovi a jeho, prosím za prominutí, komplicům.

Společnost Moderna byla založena v roce 2010.

Přečtěte si znovu Gatesovu frázi o jeho podpoře rozvoje platformy vakcín RNA v průběhu téměř deseti let.

Tato podpora vyvolala vznik společnosti Moderna.

Web společnosti Moderna (a ne ve fantazii konspiračních teoretiků) přímo říká: „Vítejte v Moderně. Věříme, že mRNA je „programové zabezpečení života … “ About Us: Leaders in mRNA Technology & Science – Moderna (modernatx.com)

To znamená, že nabízejí práci s programovým zabezpečením života. Čí? Včetně lidí.

Moderna se tedy zabývá mRNA podle pokynů Gatese a jeho silných společníků (Gates sám říká, že podporuje prospěšnou farmakologii založenou na mRNA – jak sám, tak pomocí známého CEPI, kde zakořenili nejrůznější milovníci transformačních biologických událostí).

Gates říká: „Jedním, ještě jedním posledním způsobem – a je nový a slibný – je takzvaná RNA vakcína. U RNA a DNA namísto umístění formy – viru do buňky, vložíte pokyny do kódu, abyste vytvořili tuto formu. Takže nadace Gatese spolu s velkým počtem partnerů prozkoumává tyto různé způsoby. My bychom nikdy nevytvořili novou vakcínu za méně než 5 let. Nicméně toto je naléhavé a vyžaduje to neuvěřitelnou spolupráci. 7 miliard lidí by ji mělo dostat. Ale jsem si jist, že alespoň jeden ze způsobů vytvoření vakcíny nám ji dá v příštích 18 měsících. A my zajistíme, aby se vyráběla v dostatečném množství a byla k dispozici každému člověku na světě. Takto hodláme ukončit tuto pandemii.

A opět ne konspiračními teoretiky, ale tvůrci webu Moderna se říká, že „posláním Moderny je plnit příslib vědy o mRNA vytvořit nové generace transformujících léků pro pacienty.“ About Us: Leaders in mRNA Technology & Science – Moderna (modernatx.com)

Takže pracují s mRNA, která programově zabezpečuje život, aby vytvořili transformující léky. Ne události, ale léky.

A co jsou transformující (nebo transformační) léky?

Nejsou to nanočipy ve vědomí. Ale opakuji, je to mnohem reálnější a mnohem drsnější.

1 komentář

Napsat komentář