Ve všem, co je nesrozumitelné (a historka s covidem, musíte uznat, je poněkud nesrozumitelná), pokud si přejete, můžete vidět něčí zlou vůli, něčí ziskuchtivý zájem a něčí starost o blaho trpících. A vždy ti, kteří jsou podle povahy své činnosti zodpovědní za určité nesrozumitelné akce typu covidových nebo anticovidových, budou říkat, že to udělali pro blaho trpících a jejich oponenti budou říkat, že to udělali z hlouposti, kvůli prospěchu nebo dokonce kvůli realizaci nějakého zlého úmyslu. Boj o to, jak přesně by měly být představeny určité nesrozumitelné akce, je hlavním obsahem libovolného politického boje. A nyní ho vedou všichni po celém světě. Zejména v USA, u nás také.

S vědomím toho – že všechny interpretace slouží účelu politického boje a ne zjištění pravdy – lidé přestanou věřit všem najednou: jak těm, kteří chválí svoji péči, tak těm, kteří tvrdí, že žádná péče nebyla, ale bylo něco jiného a velmi špatného. A protože chcete srozumitelnost, chcete pravdu,  pokud chybí, tak to nemůže nevést k velmi špatnému stavu mysli.

Stručně řečeno, tento stav je docela obtížné popsat, ale pokusím se to udělat pomocí staré sovětské anekdoty, ve které těžce opilý muž trpící  hroznou bolesti hlavy leží na posteli a vidí, jak kotě chodí po místnosti a sotva slyšitelně našlapuje tlapkami … Muž říká kotěti: „Nedupej tak, ty jeden.“

Současný stav mysli je charakterizován tím, že státní moc by neměla dupat. Ale „dupe“ moc, jak z nutnosti (vůbec nemůže ustrnout, pak ji budou obviňovat z toho, že nic nedělá), tak i na základě zvláštní záhadné snahy svým chováním co nejvíce dráždit ty, které by měla uklidňovat. Objevuje se takový záhadný záměr, za každou cenu udělat něco, co by se nemělo dělat, když to přitahuje. Nějaká neznámá síla přitahuje – a je nemožné tomu odolat.

Jelikož to tak je, je třeba vyvinout zvláštní úsilí, aby bylo možné získat alespoň něco srozumitelného v neskutečném zmatku, který původně obklopil celou covidovou historku a který je velmi znásoben pokračujícím politickým bojem.

Covidový příběh je velmi vážný, proto jsou srozumitelnost a pravda nutné ne proto, abychom si je užívali v estetickém, intelektuálním nebo jiném smyslu (zejména proto, že si není co užívat), ale abychom pochopili, co nadcházející den připravuje pro všechny i pro tebe. A když to člověk pochopí, tak je třeba budovat pozice, připravit se a případně něco ovlivnit. Jelikož to tak je, není vůbec vhodné zabývat se rychlým budováním velmi efektivních modelů o intrikách zlověstných a mocných sil – tyto modely není tak těžké vybudovat. A osobně opravdu chci plně pochopit, zda je materiál, který předkládám, stále nějakou spekulací se záblesky pravdy, nebo je hodnověrný. Udělám maximum, abych se o tom přesvědčil.

To vyžaduje, aby se člověk vracel k tomu nejjednoduššímu, kontroloval se, pečlivě vybral takový materiál, který je nejméně náchylný k zvrácené interpretaci a neumožňuje vám lehce provádět diametrálně odlišné interpretace. Zároveň je žádoucí, aby vám takový materiál o akcích podniknutých v boji proti covidu poskytli ne zlomyslní lidé, které lze podezřívat, že využívají situace pro politické účely, ale organizátoři těchto anticovidových akcí, ve smyslu kterých to chceme pochopit. Zdůrazňuji: ve skutečném, opravdovém smyslu, a ne v tom, co lze kolem toho vykreslit.

Ať nám tedy řeknou něco samotní organizátoři těchto akcí, a my nebudeme poslouchat cizí drby, ale to, co říkají oni sami.

Dne 19. května 2020 řekl moskevský starosta Sergej Sobjanin ve vysílání programu „60 minut“ doslova toto: „My jsme předpovídali, pokud se vrátíme tři-čtyři týdny zpátky, tak jsme mysleli, že dnes, uprostřed května, u nás bude tak vysoký vrchol nemocnosti a hospitalizace vážně nemocných pacientů, že náš systém to prostě nedokáže zvládnout, a byl to obrovský stres, když se dala předvídat taková budoucnost, udělat výpočet a přípravit se. Byla to samozřejmě hrozná prognoza.“ http://russnov.ru/60-minut-19-05-2020/

Sergej Semjonovič bohužel neříká hlavní věc: kdo udělal tuto strašnou nenaplněnou prognózu, která nepochybně vedla k vysokým nákladům. Konec konců nikdo nechce říci, že mimořádná karanténní opatření vůbec nezpůsobila náklady.

Co říká starosta Moskvy? Že někdo předpovídal hrozné důsledky, které se nestaly, ale ti, kteří je předpovídali, byli tak hodnověrní, že se každý připravoval na to, co bude podle předpovědi. A bude to jen hrůza-hrůza-hrůza. Kdo to předpověděl? Je možné říci jména těchto hrdinů!

Jedno jméno svět už ostatně zná. Toto jméno jsme probrali podrobně – je to pan Ferguson. Predikci s neuvěřitelným zveličením negativních důsledků covidu vybudovali Ferguson a okruh lidí, na jejichž objednávku Ferguson jednal. O některých z těchto osob jsme již hovořili a je jasné, že Ferguson vybudoval jakousi pseudo-predikci, na kterou velmi mnoho lidí skočilo.

Možná se starosta Moskvy a jeho tým řídili nějakou vedlejší prediktivní bájkou. Z toho, co Sobjanin řekl, je jasné, že to byla báchorka. Ale nejznámější báchorkou je báchorka vytvořená Fergusonem a z nějakého důvodu na ni všichni reagovali jako na jedinou pravdu. Osobně nemám důvod ani tvrdit, že právě na tuto fikci reagoval Sobjaninův tým a ruské orgány obecně, spolu s týmem Trumpa a dalšími týmy po celém světě, ani tvrdit, že to tak nebylo. Padesát na padesát. Nebylo nám řečeno jméno hrdiny, který dal strašlivou předpověď, která se nenaplnila, Sergej Semjonovič toto jméno neuvádí. Ale nejznámější na světě je jméno Fergusona a je vysoce pravděpodobné, že se naše země stala rukojmím právě Fergusonových předpovědí.

Samozřejmě chtělo by to v této věci získat přesné informace jak od Sergeje Semjonoviče, tak od dalších odpovědných osob – například ministra zdravotnictví RF Michaila Albertoviče Muraška. Který 3. července 2020 v rozhovoru pro Interfax také mluvil o nadsazených předpovědích.

Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že Sergej Semjonovič Sobjanin sám hovoří o nadsazených předpovědích. To nedělají jeho zlomyslní kritici, ani někteří lidé, kteří s ním potřebují vést politický boj. Dělá to on sám. A Michail Albertovič Muraško sám hovoří o nafouklých předpovědích.  A zde je pravděpodobnost špatné interpretace fakticky vyloučena. Protože když lidé sami o sobě něco říkají, pak tomu je třeba věřit.

Co řekl Michail Albertovič Muraško 3. července 2020 v rozhovoru pro Interfax? Co konkrétně řekl o nadsazených předpovědích? Nebo přesněji ani neřekl, ale jako by svým „ano-ano“ potvrdil, co řekl novinář. Cituji doslovně dialog mezi tímto novinářem a Muraškem. https://www.interfax.ru/russia/715732

Novinář:  „Řada studií tvrdí, že bez ochranných opatření by počet obětí v Rusku nebyl 9 000, ale 4 miliony.“

Muraško:To by byla srovnatelná čísla. Takové objemy předpovídalo mnoho zemí.“

(Mnoho zemí? Ty, které se rozhodně řídily Fergusonovou prognózou.)

Novinář: „To znamená, že by v naší zemi byly miliony obětí?“

Muraško: „Možná … “

Nemluvím zde o obětech, ale o předpovědích, kterými se řídí ti, kteří jsou odpovědní za životy milionů nebo stopadesáti milionů lidí. Stejně jako celé populace na světě.

Jelikož jsem již tyto předpovědi rozebíral, uvedu další prohlášení, ve kterém o těchto předpovědích hovoří samotní organizátoři událostí, a ne nějací jejich oponenti.

Dne 22. července 2020 nás agentura TASS informovala, že náměstek primátora Moskvy Maxim Stanislavovič Liksutov fakticky opakuje tezi svého šéfa o závislosti přijímaných karanténních opatření na jakýchsi hrozných předpovědích a tvrdí, že „v Moskvě ty hrozné předpovědi, které se původně objevily, nebyly oprávněné.“ https://tass.ru/moskva/9027883

A opět neexistuje odpověď na otázku, které předpovědi se nenaplnily a proč … Najednou jsem si vzpomněl na známou anekdotu o bocmanovi, který na žádost kapitána, aby rozveselil posádku před smrtí (na loď mířilo torpédo, kterému se už nedalo vyhnout), slíbil posádce, že bude pískat natolik, že se loď rozlomí. No a on zapískal, loď se rozlomila, kapitán plave k bocmanovi a říká: „Jsi blázen, chlape, a tvé vtipy jsou hloupé – torpédo prošlo kolem.“

Mám tedy právo klást přímou konkrétní otázku – pro objasnění – které předpovědi se nenaplnily? A proč se nenaplnily – bylo to proto, že byla přijata záchranná opatření nebo proto, že předpovědi byly špatné? Ale proč byly špatné –  protože vědci, kteří vytvořili předpověď, se mýlili, jako ten bocman a torpédo prošlo kolem, nebo proto, že vědci, kteří vytvořili předpověď, zajišťovali přeměnu covidu na transformační událost, o které jsem diskutoval v předchozím díle? Já sám potřebuji pochopit, jak všechno ve skutečnosti je, abych mohl sám naplánovat svůj život a životy těch, za které jsem zodpovědný. Nepotřebuji přesvědčivé horory, potřebuji pravdu.

Samozřejmě nyní všichni politici začnou jednomyslně říkat, že kdyby nevyhlásili karanténu, poté co se lekli strašných prognóz, pak by se tyto prognózy staly hroznou realitou. A všichni, kdo organizovali karanténu, jednohlasně informují své oběti: „My jsme vás zachránili!“

26. května 2020 sám prezident USA Donald Trump, kterého karanténní opatření rozčílily a který je nechtěl provést, napsal na Twitteru: „Kdybych svou práci neudělal dobře a včas, přišli bychom o 2 miliony lidí, na rozdíl od o něco více než 100 tisíc, což je pravděpodobně konečné číslo. To je 15–20krát více, než ztratíme. “

Bohužel pan Trump opět neřekl nic o tom, odkud ví, kolik ztrát by bylo bez přijetí opatření, která nyní musí označit za vysoce účinná – má předvolební povinnost. Jak pan Trump ví, že bez těchto opatření by bylo všechno 15–20krát horší? Kdo mu to řekl? A proč si myslí, že ten, kdo mu to řekl, poskytl objektivní informace, a ne vnutil mu darebné dezinformace? Navíc, jak víme, informace dal Trumpovi pan Ferguson  na příkaz všech těch, o nichž jsem hovořil v předchozím díle a budu o nich diskutovat dále.

Nakolik nouzová karanténní opatření ve skutečnosti snížila úmrtnost? Ti, kdo tato opatření implementovali, opakuji, mají přirozeně tendenci zpětně zdůrazňovat význam nouzových karanténních opatření právě z hlediska snížení úmrtnosti. Bylo by divné očekávat od nich teď něco jiného. Víme však, že samotní organizátoři těchto opatření zacházeli s tím, co organizovali, přinejmenším dvěma způsoby. To znamená, že jednak tvrdili, že tato nouzová karanténní opatření by měla především snížit zátěž systému zdravotní péče a zároveň do určité míry snížit úmrtnost. Ale že snížení zátěže systému zdravotní péče je hlavní věc, protože katastrofa by byla tak hrozná, že by se bez snížení zátěže zdravotní systém jednoduše zhroutil. To řekli vícekrát. Pak je tedy legitimní otázka: co když nejde o to, že opatření provedená Trumpem a dalšími, jak u nás, tak po celém světě, rozhodně snížila počet úmrtí, ale že počet úmrtí byl nesprávně předpovězen panem Fergusonem a členy jeho týmu? A z nějakého důvodu to bylo vnímáno jako konečná pravda. Pokud je to tak, co potom?

Nejdůležitějším zdrojem covidového alarmismu je Imperial College London, o kterém jsem již hovořil. Jeho zpráva zveřejněná 16. března 2020, která sloužila jako základ pro zavedení karantén v několika zemích, uvedla, že izolace sníží zátěž systému zdravotní péče. Ale buďme čestní, mluvili také o snižování úmrtnosti.

Název této zprávy Imperial College London je „Dopad nefarmaceutických intervencí na snižování covidové úmrtnosti a poptávku po zdravotní péči“. Zpráva uvádí, že „každý přístup má své vlastní vážné problémy. Věříme, že optimální politika zmírňování dopadů (kombinující izolaci doma v případě podezření na infekci, domácí karanténu osob žijících ve stejném domě s podezřelými a sociální distancování starších osob a ostatních osob nejvíce ohrožených závažným onemocněním) může snížit kulminující poptávku po lékařské péči o 2/3 a úmrtnost na polovinu. Je však pravděpodobné, že zmírněná epidemie stále povede ke stovkám tisíc úmrtí a k tomu, že systémy zdravotní péče (zejména jednotky intenzivní péče) budou opakovaně přetíženy. Pro země, které mohou čelit tomuto problému, je strategie potlačení (tj. nouzová karanténní opatření) upřednostňovanou variantou.“ https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/mrc-gida/2020-03-16-COVID19-Report-9.pdf

To znamená, že i Imperial College London, která nadhodnocuje všechny odhady 10 krát (o tom již hovoří všichni na světě), říká, že úmrtnost lze v důsledku karantény snížit na polovinu, a ne 10krát. A jasně zdůrazňuje důležitost snižování zátěže na lékařskou péči jako hlavního důvodu zavedení nouzových karanténních opatření. Nakolik nouzová karanténní opatření ve skutečnosti snížila úmrtnost? Pokud Imperial College London (který vždy, opakuji, nadhodnocuje své odhady velmi, velmi významným způsobem) říká, že úmrtnost může být snížena na polovinu, pak na kolik ve skutečnosti? Na čtvrtinu? Na 10%? Vůbec nebude snížena? Nebo – extrémní varianta, na které vůbec netrvám – naopak zvýší se celková úmrtnost, protože se narušilo fungování systému zdravotní péče jako celku? Vytvořili úmrtnost tím, že nevěnovali náležitou pozornost jiným chorobám. Konec konců, mluví o tom jak WHO, tak i různé výbory v OSN a někteří uznávaní lékaři a ti, kteří jsou znepokojeni nárůstem úmrtí z hladu v důsledku covidové extáze … Všechny nelze vyjmenovat.

Jaký účinek tedy měla nouzová karanténní opatření? Kdo řekne pravdu? A kdo je připraven to slyšet? A komu budou věřit? Nebo – položím stejnou otázku jinak – proč nedůvěřují nikomu, dokonce ani těm, kteří, jak se zdá, mají k tomu potřebné kompetence a autoritu?

Náš krajan Igor Viktorovič Nikulin se na rozdíl ode mě celý život zabýval problémy, které jsou jádrem anticovidových akcí.

Igor Viktorovič Nikulin

Narodil se v roce 1963 ve vesnici Abganerovo ve Volgogradské oblasti. Studoval na Moskevském institutu jemné chemické technologie  Lomonosova na katedře biotechnologie.

Po absolutoriu pracoval osm let ve Všeruském výzkumném ústavu aplikované mikrobiologie.

Igor Viktorovič nebyl jen jedním z odborníků v komisi pro odzbrojení zabývající se problémem biologických zbraní v Iráku. Byl také poradcem generálního tajemníka OSN Kofiho Annana a členem Komise OSN pro biologické zbraně.

Proč si neposlechnout, zdálo by se, co říká takový uznávaný vědec? Koneckonců nevyzývám přijmout všechny jeho soudy jako konečnou pravdu. Ale poslouchnout si ho můžeme! Co chybí, abychom si ho poslechli? Postavení? To je. Profesionalita? Ta je. Zdá se, že všechno má.

Dne 14. července 2020 Igor Viktorovič Nikulin poskytuje rozhovor naší tiskové agentuře Krasnaja Vesna. Považuji za nutné podrobně citovat z tohoto rozhovoru s uznávaným specialistou: https://rossaprimavera.ru/article/445731cb

Krasnaja Vesna: „Generální tajemník OSN věří, že je zapotřebí kontrolní orgán, který by mohl vyšetřovat šíření infekčních nemocí. Jak byste komentoval tato slova“?

I.V. Nikulin: „V  90. letech existovala takzvaná tripartitní pracovní skupina: Rusko, USA a Velká Británie. Tato skupina vyvinula kontrolní mechanismy. Několikrát mě také lákali k účasti v této skupině. Reagovala na všechny případy. Například, když někde došlo k nepochopitelnému ohnisku infekční nemoci, experti tam zajeli a zjistili, o co jde. Tato skupina se velmi dobře osvědčila.

Ale v roce 2001 Američané a Britové odmítli podepsat konečný protokol o opatřeních ke kontrole biologických zbraní, ve skutečnosti poté pracovní skupina zanikla. Také v roce 2001 bylo plánováno vytvoření OZBO – Organizace pro zákaz biologických zbraní.

A samozřejmě situace s pandemií koronaviru vede k vytvoření takové organizace, protože většině odborníků na světě je zřejmé, že virus je laboratorního původu. Protože 7 odrůd stejného viru se nemohlo spontáně reprodukovat současně v různých částech planety. A neexistuje přirozené ohnisko, takže se zjevně šířil uměle.

A odtud plynou i zcela různé přístupy k realizaci kontrolního úkolu. To znamená, že pokud je tento virus přirozený, je nutné najít přirozené ohnisko a monitorovat ho – sledovat ho. A pokud je umělý, pak je nutné sledovat laboratoře, které se zabývají tímto druhem nebezpečného výzkumu. Jedná se o dva zásadně odlišné přístupy.

Já si myslím, že virus je umělý.

Myslí si to poradce Kofiho Annana, který se celý život zabýval biologickými zbraněmi, člen Komise OSN pro biologické zbraně. Uvádím názor někoho jiného, ​​ne můj.

Tento uznávaný odborník říká:

I.V. Nikulin:Všechny studie a testy chimérického viru u myší, jak je uvedeno v článku v časopise Nature, byly provedeny na Univerzitě Severní Karoliny (USA). Dnes je jasné, že k provedení takových testů bylo nutné mít myši citlivé na chimérický virus.

Cílovými buňkami vytvořeného chimérického viru byly buňky, které mají na svém povrchu proteinový enzym ACE 2 (ruský název je angiotensin – konvertující enzym, který reguluje krevní tlak, neboli ACE). Takový enzym je přítomen na povrchu epiteliálních buněk dýchacích cest, střev, krevních cév a některých dalších lidských orgánů. Přírodní myši takové buňky nemají, což znamená, že nemohou být citlivé na chimérický virus. Ale technologie moderní molekulární biologie umožňují vytvořit tzv. (moc se mi líbí toto slovo) humanizované myši, do jejichž genomu byly zavedeny fragmenty lidského genomu. Takové humanizované myši budou infikovány chimérickým virem, to znamená, že budou vhodné pro jeho testování. V důsledku toho měla univerzita v Severní Karolíně linie takových speciálně vytvořených humanizovaných myší.

Dále je třeba připomenout, že koronaviry SARS a MERS, které mohou infikovat člověka, se nezaměřují na zmíněný ACE, ale na úplně jiný enzymový protein, zkráceně DPP4 (dipeptidyl peptidáza). Mutace virů se samozřejmě vyskytují, ale žádná přirozená mutace nemůže virus změnit natolik, aby získal schopnost vázat se na jiný cíl a vstoupit do živé buňky. Autoři článku v Nature si byli dobře vědomi, že k tomu je nutné změnit strukturu proteinu virového obalu.

Teoretické úvahy je vedly k závěru, že pokud je fragment proteinu, který oni označují jako SHCO14, zaveden do obalu proteinu viru SARS (protein S, kódovaný genomovou oblastí 21563–25384), pak výsledný virus ( v článku se jmenuje SARS-CoV –MA15) se musí vázat na ACE enzym, tj. získat nový cíl pro vstup do lidských buněk. Ukázalo se, že takový prototyp viru již byl vyroben. Autoři článku neuvádějí, kdo a kdy vytvořil tento prototyp, pouze poznamenávají, že oni jej koupili v Bio Basic.

Pro další práci autoři potřebovali buňky Hela (ty byly poskytnuty Virologickým ústavem ve Wu-chanu), buňky linie Vero E6 (koupili je v Ústavu infekčních nemocí armády USA), buňky DWT exprimující ACE 2 (ACE) enzym – zdroj neznámý, buněčné kultury HAE (koupené), které znamenají vysoce diferencovaný epitel lidského dýchacího traktu atd.

Tyto studie a experimenty zahrnovaly produkci požadovaného množství chimérického viru, produkci genomové RNA, prováděnou nejprve in vitro a poté v buňkách Vero E6, potvrzení vazby viru na enzym ACE a jeho proniknutí do buňky člověka, ověření výsledků u pokusných zvířat atd. Výsledky práce jsou nyní dobře známé širokému čtenářskému publiku. Spočívají v tom, že bylo přesvědčivě potvrzeno proniknutí chimérického viru do lidského organismu prostřednictvím nových cílových buněk (vazbou na enzym ACE) a aktivní (s vysokými titry) rozmnožení v těchto buňkách, tj. schopnost chimérického viru způsobit epidemii.

Navíc postavení našich respektovaných specialistů, kteří hovoří o přirozené ohniskové povaze infekce, neobstojí proti kritice, protože neexistuje přirozené ohnisko. Virus musí někde žít. Nemůže se samostatně vyvíjet. Musí mít hostitelský organismus, ve kterém se šíří, protože virus sám o sobě se nemůže množit. Rozmnožuje se pouze v buňce. Navíc je zřejmé, že v lidské buňce. Protože nežije v žádném jiném živočichovi. Proto byly potřeba humanizované myši.

Krasnaja Vesna:Jak by měl být podle vás postaven systém monitorování biologických zbraní“?

I.V. Nikulin:Je nutné vytvořit organizaci, která bude mít mandát OSN. Pokud se nám to nepodaří prosadit prostřednictvím Rady bezpečnosti, předpokládejme, že Spojené státy a Velká Británie to budou vetovat, musíme vytvořit nějakou mezinárodní organizaci nebo nějakou mezinárodní agenturu, která bude vyšetřovat všechny případy vzniku nebezpečných chorob netypických pro danou oblast. Aby vojenští specialisté: virologové, mikrobiologové – přijeli na místo a prozkoumali ten či onen incident.

Protože tam v Gruzii zemřelo asi sto lidí na americké experimenty – a nedošlo k žádnému mezinárodnímu vyšetřování. To je v 21. století vůbec nemyslitelné. Podle mého názoru jsou takové věci nepřijatelné.

Pokud se to nepodaří prosadit přes OSN, a to navzdory skutečnosti, že generální tajemník vyjádřil postoj, že by měla být taková organizace vytvořena v rámci CSTO nebo v rámci BRICS. Nyní už je více než 10 milionů nemocných, více než půl milionu mrtvých. Je to velmi vážný problém. Nedá se už nad tím mávnout rukou.

Krasnaja Vesna: „Nyní se říká, že se objevil nějaký rajčatový virus – nový kmen prasečí chřipky.“

I.V. Nikulin: „Je to proto, že už 20 let probíhají experimenty v různých uzavřených laboratořích a nikdo neví, co tam skutečně dělají.

Co tedy Američané testovali ve Wu-chanu? Jedná se o covid-19, který byl vyvinut již dávno. A skutečnost, že byl o tomto viru publikován článek ve vědeckém časopise, o kterém jsme hovořili, je podle mého názoru náhoda. Protože většina výzkumů tohoto druhu  není publikována. A proto víme, jak se tento virus vůbec objevil.

Krasnaja Vesna: „Nyní se naše země pomalu dostává z epidemie koronaviru. Jaké chyby, pokud jde o bezpečnost, myslíte, že jsme udělali“?

I.V. Nikulin: „Jedinou velkou chybu za posledních 10 let udělalo vedení naší země. Jedná se o takzvanou optimalizaci zdravotní péče. V zásadě platí, že pokud bychom náš systém zdravotní péče zcela uchovali, pak by nás tato epidemie moc nezasáhla.

Měli jsme 140 000 speciálních infekčních lůžek, ale to nebyly jen postele. Jsou to boxy, je to 140 tisíc boxů se samostatným vchodem. Box na infekční choroby je speciální pokoj s jednou postelí, samostatným vchodem, šatnou a vlastním ventilačním systémem. Měli jsme desítky specializovaných virologických ústavů, které měly vlastní infekční oddělení. V každém regionu, v každém okrese jsme měli vlastní nemocnici na infekční choroby. To vše zničila zlá vůle takzvaného ekonomického bloku, který přesto v naší vládě nadále funguje.

A nyní stejní lidé, ta samá Golikova a ta samá Skvorcova, které provedly celou tuto optimalizaci, žádají, aby stát přidělil nějaké miliardy na výstavbu nových nemocnic. V Moskvě máme desítky uzavřených nemocnic, které lze i nyní zprovoznit. Místo toho je třeba získat nové peníze a postavit něco jiného. To oni staví nějaké stadiony … tyto stadiony jsou velmi nebezpečné, protože by tam měl být samostatný box, kde by mohla být zdravotní sestra a lékař. A samostatná místnost se samostatným odsávačem. Pokud tomu tak není, budou se pacienti navzájem infikovat. Staví tam nyní v „Crocus city hall“, dále někde na stadionech – to je úplně špatně. Bude to jako na Diamond Princess, kdy se od jednoho nemocného na lodi nakazili téměř všichni, nebo alespoň více než polovina cestujících.

Krasnaja Vesna:Pokud vím, pacienti s lehkou formou jsou posíláni do covidových stacionářů poblíž Petrohradu a v Moskvě. A v nemocnicích s infekčními chorobami pomáhají infikovaným se středním a těžkým stupněm. Při propuštění z nemocnice se navrhuje strávit dva týdny v těchto rychle vybudovaných místech.“

I. V. Nikulin: „Tato praxe má pravděpodobně právo na existenci, ale myslím si, že je tam velké riziko, že se lidé navzájem nadměrně infikují.

Bohužel z hlediska tradiční epidemiologie a virologie je to zásadně špatné. Tito pacienti by měli být drženi na samostatných odděleních se samostatným vchodem a samostatnou ventilací. To je jediný způsob, jak zajistit, aby neinfikovali lidi kolem sebe.

To znamená, že Nikulin říká, že když se seskupují, pak možná budou zbytečné nemoci nebo zbytečné těžkosti. Že když někdo měl velmi lehký průběh nemoci, dali ho dohromady s někým – a stalo se to vážným. Takže nejde jen o to, koho zachránili, ale co ještě bylo provedeno úplně jinak. A po celou dobu se k tomuto problému vrací – nazývá „tradiční“ tuto epidemiologii, klasickou epidemiologii a virologii, podle které je potřeba samostatné oddělení, samostatný vchod, ventilace, box a všechno ostatní. „Jedině tak,“ zopakuji Nikulinova slova, „je možné zaručit, že nebudou infikovat lidi kolem.“

I. V. Nikulin:Uvedu příklad. V 80. letech došlo v Rostově na Donu k propuknutí moru. Onemocněla laborantka a její matka. Pracovali v Institutu proti moru, chytali sysle, kteří jsou přirozenými šiřiteli moru, a preparovali je, pitvali, analyzovali atd. U syslů se určuje přítomnost bakterie Yersinia pestis, původce moru. Pokud jsou infikovány více než 2% syslů, pak lze říci, že je možné propuknutí moru. Pokud méně, pak se to dá do statistické chyby a není žádná epidemie a neočekává se.

A ona evidentně během pitvy udělala chybu. Rozlila část tohoto roztoku, ve kterém se tato bakterie už rozšířila, na stůl, otřela fyziologickým roztokem a nikomu to neoznámila.

Pak odešla domů, přenocovala, odpracovala směnu. A druhého dne už vykazovala známky nemoci. Samozřejmě byla okamžitě umístěna do infekční schránky. V regionu byla vyhlášena mimořádná situace, dorazil hlavní sanitární lékař a byly sledovány všechny její kontakty. Zjistili, že matka také onemocněla. Kromě toho byli všichni, s nimiž jela v autobuse, umístěni do karantény, a proto nikdo nezemřel. Celkem bylo zadrženo 15 osob, které s ní byly v blízkém kontaktu, ale již při této příležitosti byla vyhlášena mimořádná situace. Takto jednali v Sovětském svazu. Proto jsme se tehdy vyhnuli velkým ohniskům infekce. Tedy alespoň za posledních 50 let.

Pokud bychom jednali stejně jako tehdy, pak i zde by byli všichni příchozí rozděleni do boxů a nikoho by neinfikovali. A potřebný počet boxů jsme neměli, protože byly zavřeny, zničeny, zbořeny a areál byl prodán. To byla hlavní chyba. Ačkoli to podle mého názoru bylo provedeno záměrně. Za posledních 10 let proběhla optimalizace současně v desítkách zemí po celém světě, což není náhoda. Epidemie se tedy bohužel připravovala.“

Říká „bohužel“ a odkazuje na skutečnost, že optimalizace probíhala současně v mnoha zemích. A také z nějakého důvodu měla Fergusonova zpráva současně pozoruhodný dopad v mnoha zemích, včetně naší.

Krasnaja Vesna: „A jaké výhody jsme měli, v čem se projevily, podle vás, silné stránky“?

I.V. Nikulin: „Silnou stránkou je, že jsme přece jen zachovali systém zdravotní péče, a přestože bylo mnoho institucí zlikvidováno, specialisté zůstali. Proto se s tím vypořádáváme mnohem lépe než USA, které se na tuto situaci ukázaly jako zcela nepřipravené.“

Krasnaja Vesna: „Opakovaně jste říkal, že pandemie koronaviru nepochází z Číny, ale ze Spojených států. Tam se nachází ohnisko  koronavirové infekce, ze kterého se rozšířila do celého světa.“

I. V. Nikulin:No, zjevně to tak je. Přinejmenším soudě podle rozsahu katastrofy.

První informace byly na konci července loňského roku. Fort Detrick byl uzavřen a já připomínám, že on se podílel na vývoji tohoto hybridního viru, který zahrnuje gen netopýrů a lidský virus SARS. Zúčastnily se toho čtyři univerzity,  Fort Detrick – to je čistě vojenské, největší vojenské biologické centrum ve Spojených státech, dále Institut infekčních nemocí armády USA ve Washingtonu, dále Univerzita Texasu a Univerzita Severní Karoliny. Z těchto čtyř jsou tři čistě vojenské. Proto říkat, že šlo o nějaký mírumilovný civilní výzkum, není na místě.

Krasnaja Vesna: „Víte něco o prvním případu nemoci? Kdo by to mohl být“?

I.V. Nikulin: „Fort Detrick byl uzavřen na konci července 2019 z důvodu epidemiologické situace, takto to bylo formulováno. Vypadá to, že došlo k infekci uvnitř laboratoře. Bohužel se to občas stane. Mezi případy bylo několik amerických vojáků. Jak později připustil generální ředitel CDC, v srpnu byl u několika občanů zjištěn koronavirus, ale tehdy to ještě neurčili jako covid-19, definovali to jednoduše jako koronavirus.

Později, někdy koncem srpna, vyšla v New York Times publikace, že ve 20 státech již bylo 200 nějak nemocných. A již zemřelo několik lidí, mezi nimi byli i vojáci americké armády. A 11. září vedl v této věci poradu dokonce i prezident Trump. Řekli mu příčinu – nemoc vaperů, to znamená, že nemocní jsou většinou ti, kteří kouří elektronické cigarety. On tehdy požadoval zákaz prodeje vapů ve Spojených státech.

Mimochodem, několik států tomu naslouchalo a skutečně zavedlo zákaz. Ale už tehdy se zjistilo, že mezi nemocnými mnozí nekouřili ani vapy, ani obyčejné cigarety. Verze proto nebyla potvrzena.

Pro mě a většinu znepokojených odpovědných občanů Ruska je Igor Viktorovič Nikulin uznávaným odborníkem, jehož názor je třeba poslouchat. I v zahraničí by si mohli vyslechnout názor člověka, který byl poradcem generálního tajemníka OSN a členem Komise OSN pro biologické zbraně.

Předpokládejme však, že pro některé naše bláznivé zápaďáky a obzvláště rozmarné západní liberály, kteří se bojí ruské hrozby, Igor Viktorovič není nějak dobrý – a je jasné proč.

  • Za prvé, v tomto případě, že je to Rus.
  • Už v roce 1991 předložil verzi o umělém původu imunodeficitu.
  • V roce 1993 byl v řadách obránců Bílého domu.

To vše nebránilo Igorovi Viktorovičovi zastávat v OSN ty funkce, které zastával.

Ale zároveň byl Igor Viktorovič po dobu deseti let persona non grata ve Spojených státech.

Opakuji, pro mě a pro mnoho našich občanů – to vše svědčí ve prospěch neangažovanosti Igora Viktoroviče. Přitom neangažovanost a vysoká žádanost v OSN se navzájem zřídka spojují.

Ale předpokládám, opakuji, že někteří obzvláště rozmarní nepřátelé Ruska mohou názor Igora Viktoroviče odmítnout, protože je Rus a řekl, že AIDS je umělý a v roce 1993 bránil Bílý dům.

Existují však také názory jiných lidí, kteří by měli být uznávaní i těmi nejnáročnějšími nepřáteli Ruska. Proč tyto názory nejsou vyslyšeny? Co je to za podivnost?

Aby divák mohl vyhodnotit, nakolik je názor, který nyní předložím, zbaven jakéhokoli podezření v angažovanosti Rusů atd., budu potřebovat krátký exkurz do historie.

Ve 20. století migrovali Židé z Evropy nejen do Izraele, ale také do Jižní Afriky, kde byli nejprve přivítáni s otevřenou náručí. Protože orgány Jihoafrické unie, která se v roce 1961 stala Jihoafrickou republikou, jsou v postavení apartheidu ve vztahu k místnímu černošskému obyvatelstvu, ne všichni a ne vždy byli posedlí tímto antisemitismem, který je často neoddělitelnou součástí téměř jakékoli ideologie etnické nerovnosti.

Ve dvacátých letech 20. stol. vstupovali židé svobodně do búrské nacionalistické strany, která později začala provádět otevřeně antisemitskou politiku, a zastávali ve straně oficiální funkce. Pronásledování židů v Evropě, zejména v Německu, však zvýšilo židovskou imigraci do Jihoafrické unie. Zároveň mnoho búrů (bílí obyvatelé Jižní Afriky nizozemského původu) sympatizovalo s Němci jako s nepřáteli Britů, které nenáviděli.

Zvýšený příliv židovských migrantů spolu s rostoucími sympatiemi k německé Třetí říši vyvolaly ve 30. letech v Jihoafrické unii nárůst antisemitských nálad. V této době byla u moci Nacionalistická strana, která prosazovala vstupní kvóty pro židy a další diskriminační inovace a v roce 1940 oficiálně přestala přijímat židy do svých řad.

V roce 1938 však moc v zemi přešla z této Nacionalistické strany na stranu Sjednocenou, která vznikla sloučením Jihoafrické strany (rovněž prosazující rasovou segregaci, ale mírně pro-britskou a neantisemitskou) s nejméně radikální součástí Nacionalistické strany.

Výsledkem bylo, že Jihoafrický svaz vstoupil do války s fašistickým Německem na straně Velké Británie.

Vzhledem k tomu, že jak búrové, kteří na počátku 20. století urputně bojovali s Velkou Británií (někdo si pravděpodobně stále pamatuje píseň „Transvaal, Transvaal, má země, celá hoříš“), tak i obyvatelé Jihoafrické unie, kteří byli naladěni probritsky, se stejně báli černošské většiny, pak byli všichni nuceni prokázat minimální solidaritu tváří v tvář společné hrozbě. Díky tomu nebyl Jihoafrický svaz vůbec nejhorším místem pro židy, kteří zavčas vycitili nepřípustnost prodloužení své pohodlné existence v Evropě, která se stále více posunovala k nacistickému nebo podobnému antisemitismu.

Matka člověka, jehož biografii se nyní chystám krátce probrat a který je podle všeobecného názoru, podle názoru všech, včetně nenávistníků Ruska, více než uznávaný, matka tohoto muže, paní Gertrude Levittová, rozená Sternová v židovské rodině, která žila pokojně v útulných evropských Čechách, kde zavčas  pocítili nebezpečí prodloužení svého poklidného evropského života. Gertrude Sternová se narodila v Jižní Africe.

V době, kdy se rodina paní Sternové spolu s mnoha dalšími rodinami rozhodla z bezpečnostních důvodů opustit Evropu, nebylo po Izraeli ani stopy. A jen velmi málo židů, kteří urputně věřili v možnost vybudování nové zaslíbené země, opracovávali motykami bažinaté palestinské země  a kteří se krčili od nenávisi k nim jak ze strany islámského obyvatelstva, tak i ze strany Britů, kteří byli vůči projektům obnovy Izraele extrémně negativní. Rodina paní Sternové se proto spolu s mnoha dalšími rodinami rozhodla zakořenit v Jihoafrické unii.

V hlavním městě této unie, v Pretorii, paní Sternová, která se stala paní Levittovou, 9. května 1947 porodila budoucího laureáta Nobelovy ceny Michaela Levitta.

Michael Levitt v roce 2013
Michael Levitt

V roce 1963 se Michael Levitt přestěhoval do Velké Británie. Tam nejprve studoval na King’s College v Londýně. Nezaměňujte prosím tuto školu s Imperial College London, o které jsme se podrobně bavili. Jedná se o dvě zcela odlišné vzdělávací instituce.

Michael Levitt vystudoval King’s College London v roce 1967. Získal bakalářský titul z fyziky.

V letech 1967 až 1968 byl Michael Levitt na stáži na izraelském Weizmannově institutu, který byl zřízen v roce 1934 ve městě Rehovot v podmínkách, kdy nebyl izraelský stát. A který představuje jedno z předních výzkumných center v Izraeli.

Michael Levitt byl na stáži v laboratoři Schneiora Lifsona, významného izraelského vědce v oboru molekulárního modelování. Tam vzniklo přátelství izraelského biochemika a biofyzika Levitta a Arie Varshela, se kterým Michael Levitt obdržel Nobelovu cenu.

V říjnu 1974 se Michael Levitt stal výzkumným pracovníkem v Cambridžské molekulární laboratoři, kde pracoval na své disertační práci v letech 1968 až 1972.

V letech 1979 až 1987 pracoval Levitt v izraelském institutu Weizmanna, nejprve jako docent a poté jako profesor.

V roce 1987 se Levitt stal profesorem na Katedře strukturní biologie na Lékařské fakultě Stanfordské univerzity.

A v letech 1993 až 2004 působil Levitt jako vedoucí oddělení strukturní biologie na Lékařské fakultě Stanfordské univerzity.

Michael Levitt je členem Národní akademie věd USA.

Byl jedním z prvních, kdo zkoumal možnosti klasických metod molekulární dynamiky aplikovaných na molekuly DNA a další struktury, které ovlivňují vlastnosti proteinů.

Při tomto výzkumu se Michael Levitt stal současně tvůrcem programového zabezpečení, který potřebovali.

Levitt vycvičil celou kohortu renomovaných vědců.

Je účastníkem experimentu CASP (Critical Assessment of Protein Structure Prediction), jehož úkolem je zlepšit předpovědi dynamiky tvorby proteinové struktury.

Michael Levitt, spolu s dalšími dvěma vědci, obdržel Nobelovu cenu, ne za krále Klacka, ale v roce 2013. A dostal ji za to samé modelování molekul, bez něhož není možný žádný víceméně seriózní rozhovor o původu covidu a podobných věcech. Protože toto modelování nám umožňuje přesně sledovat, jak se vytvářejí takzvané přechodné spoje. Tyto spoje jsou velmi nestabilní. Existují v průběhu nano- nebo dokonce pikosekund. Ale jejich existence určuje vše, co se týká jemných specifik konečných struktur složitých makromolekul.

Takové modelování umožňuje například předpovědět chování molekul, které dosud neexistují. Například molekul vytvářených léků různého druhu. V zásadě by takové modelování molekul bylo možné provádět na základě kvantové teorie bez jakýchkoli zjednodušení. K tomu by však bylo nutné mít úplně jiné možnosti výpočetní techniky, než jaké jsou dnes. Správné zjednodušení, tedy balancování mezi plnohodnotným kvantovým modelem a newtonovským modelem, podle kterého jsou molekuly elastické kuličky, proto vyžaduje obrovské ​​umění. Které ukázali laureáti Nobelovy ceny – Michael Levitt a jeho spolupracovníci.

Proč uvádím tyto informace tak podrobně? Protože pro mě je nesmírně důležité, zda cituji názory pochybné autority, kterých je spousta, nebo zda mluvíme o názorech lidí, jejichž autorita je bezpodmínečná. Navíc jak v očích západního liberála, tak v očích představitele odlišného světonázoru. To není totéž jako nějaký náš krajan, jakkoli uznávaný. Je to člověk, který pracoval v Izraeli, v Americe ve Stanfordu a na jiných místech, dostal Nobelovu cenu, na Západě je absolutně uznávaný, nemůže být nijak podezřelý ze zvláštních sympatií k Rusku. Který se mimochodem, podílel na pracech CASP, o kterých budu později hovořit jako o extrémně nebezpečných. Který v různých dobách podepisoval různá prohlášení.

Nyní se o tohoto muže zajímám, protože má milionové alibi na všechno, co se může týkat jeho nehodnověrnosti. Je naprosto hodnověrný – a nevyslyšený. Tady začíná podivnost, chápete? Mnohokrát se kontroluji. Říkám: „Toho nevyslyšeli proto, toho proto, ale proč nevyslyšeli Levitta?“

Když se ukáže, že určitý úhel pohledu vyjádřila osoba, jejíž zásluhy jsou v očích nejrůznějšího publika bezpodmínečné a jejíž autorita je na nejvyšší úrovni, pak lze s odvoláním na názor takové absolutní autority položit znovu stejnou posvátnou otázku: „A proč se vlastně takovým názorem nikdo neřídí? Kdo je takový Ferguson ve vztahu k Levittovi? On je mikroskopická veličina. Tento názor není ojedinělý. Proč,  když několik laureátů Nobelovy ceny, jako je Levitt a další, vyjádří určitý názor, tento celý elitní Západ na to nijak nereaguje? Zde mu vyjadřuje určitý názor člověk, o kterém by měl říci: „Ach! Ano!  Řekl jste! Bože! Myslíme“. Ale on předstírá, že to prostě neslyšel. Vůbec neslyšel.

Co je to za podivnost? Vidím ji jednou, podruhé, potřetí, počtvrté … Možná bych raději řekl, že s covidem je všechno v pořádku. Ale co je to za podivnosti? Čím se vlastně provinil pan Levitt a proč se jeho názor zavrhuje, jako by se jednalo ne o laureáta Nobelovy ceny, a ne o profesora Stanforda, ale o negramotného zlomyslného kritika, pracujícího na zakázku nějaké další „říše zla“ – ať už ruské, či čínské, nebo i severokorejské? Proč se k jeho názoru tak staví?

Úctyhodnost pana Levitta jsem už prokázal. Stejně jako skutečnost, že je absolutní autoritou v otázkách úzce souvisejících s covidem-19, o kterých diskutujeme.

Nyní je čas uvést toto hodnocení pana Levitta, kvůli kterému jsem tak dlouho rozebíral jeho životopis.

  • Pokračování bude následovat

1 komentář

Napsat komentář