Jurij Gorodněnko

V předvečer Dne vítězství Ústřední archív FSB RF odtajnil nové materiály týkající se Velké vlastenecké války, mezi kterými je obzvlášť zajímavá svědecká výpověď Vasilije Salomatkina, který byl za války v německém zajetí a v roce 1945 se stal svědkem toho, jak Angličané vyvraždili několik tisíc sovětských zajatých vojáků.

Salomatkinova svědecká výpověď byla zaznamenána ministerstvem státní bezpečnosti SSSR v květnu roku 1949. Vyplývá z ní, že 3. května 1945 britské vojenské letectvo potopilo německé zaoceánské dopravní lodě Cap Arcona a Deutschland, a také nákladní parník Thielbek. Tyto lodě se nacházely v přístavu německého města Lübeck a sloužily jako plovoucí vězení. V době leteckého útoku Angličanů se na lodích nacházelo 12 000 vězňů, kteří tam byli převezeni z nacistických koncentráků. Absolutní většina z nich byli sovětští zajatí vojáci.

Ráno 3. května 1945 anglická vojska vstoupila do Lübecku. Německá posádka kapitulovala a britské velení o tom velmi dobře vědělo, stejně jako vědělo, že se na palubě lodí v lübeckém přístavu nacházejí sovětští vojenští zajatci. Přesto angličtí letci nejen tato plovoucí vězení potopili, ale navíc cynicky dobíjeli ty, kteří se pokoušeli doplavat ke břehu. V důsledku toho zahynulo až 9 tisíc vězňů.

Tím ovšem tato tragédie neskončila. Sovětští občané, kteří to přežili, byli přesunuti do britského tábora pro vojenské zajatce, kde byli drženi v nelidských podmínkách. Z vězňů německých koncentráků se tak proměnili ve vězně britských koncentráků. A to bez ohledu na to, že byla Velká Británie povinna je neprodleně repatriovat do jejich Vlasti. Zcela jinak se tam ovšem chovali k německým vojákům a důstojníkům, které Britové zajali v Lübecku. Ti měli plnou volnost pohybu a dokonce si směli ponechat i své zbraně.

Poté, kdy byla tato svědecká výpověď Salomatkina odtajněna, „historik“ Dmitrij Chochlov označil vraždu tisíců sovětských vojenských zajatců za „exces pachatele“, tedy fakticky za „náhodu“, a to přitom, že sami Britové přiznali, že daná akce byla plánovaná.

V červnu roku 1945 vysoce postavený důstojník rozvědky Královského vojenského letectva Noel Till provedl šetření tragédie v Lübecku. Ve svém hlášení tvrdil, že britské velení zcela vědomě rozkázalo provést letecký útok na sovětské zajaté vojáky. Souviselo to s plánem britského premiéra Winstona Churchilla vést válku proti SSSR.

V dubnu roku 1945 hlava britského kabinetu vydala rozkaz vypracovat operaci Nemyslitelná (Unthinkable). Jednalo se o agresi USA a Velké Británie proti SSSR. Předpokladem bylo, že se tohoto útoku na Sovětský svaz zúčastní i zbytky Wehrmachtu. Příslušná dohoda byla uzavřena s vedením Třetí říše již v březnu roku 1945. Proběhlo to v rámci operace Sunrise, což byla separátní jednání mezi Anglií, USA a Německem ve Švýcarsku povolená osobně Hitlerem.

Podle přiznání generála SS Karla Wolffa scénář spolupráce domluvený na těchto jednáních předpokládal, že ty nejbojeschopnější jednotky Wehrmachtu ustoupí do oblasti Berlína, Šlesvicko-Holštýnska a bavorských Alp, a tam „budou čekat“, než se vojska USA a Velké Británie „střetnou v otevřených prostorách mezi těmito citadelami“ s Rudou armádou. A až se „mezi Rusy a Anglosasy rozhoří nevyhnutelný vojenský konflikt“, tak se zbytky německé armády připojí k Angličanům a Američanům.

Do dnešního dne se mělo za to, že operace Nemyslitelná byla pouze teoretickým plánem. Dokument odtajněný FSB dokazuje, že tomu tak nebylo. Vedení Královského vojenského letectva sledovalo zcela konkrétní cíl – likvidaci potenciálního protivníka. Po porážce Německa by tito zajatci ze SSSR doplnili řady Rudé armády a po spuštění operace Nemyslitelná by bojovali proti anglické a americké armádě. To tedy byl pravý důvod tragédie v Lübecku. Přičemž tato akce nebyla jediná!

Na dánském ostrově Bornholm dostal velitel německé posádky Gerhard von Kamptz od britského velení rozkaz „držet obranu proti Rusům“ do příchodu anglických vojsk dislokovaných v Hamburku. Němci se bránili až do 19. května 1945.

V západním Sasku v oblasti Schwarzenbergu německé jednotky kapitulovaly před sovětskou armádou až 24. června 1945. Do té doby také čekaly na Angličany a Američany.

Velení německých vojsk v Československu dostalo od Hitlera rozkaz kontaktovat americké velení už 23. dubna 1945. V souladu s tímto rozkazem německé uskupení v oblasti Prahy nepřestalo válčit ani po kapitulaci Německa. Nacisté čekali na příchod svých amerických spojenců.

Také v západní Jugoslávii německé jednotky a jednotky ustašovců držely obranu v očekávání svých anglických „partnerů“.

Německé jednotky dislokované v Řecku pod velením generálmajora Hanse-Georga Benthacka se okamžitě po kapitulaci Německa spojily s Brity v boji proti řeckým komunistům. Boje s partyzány, kteří byli součástí protihitlerovské koalice, trvaly od 12. května do 28. června 1945.

Útok proti SSSR se v roce 1945 neuskutečnil jen proto, že generalita USA a Velké Británie v té době došla k závěru, že nad Rudou armádou vyhrát nedokáže. Proto jim nezbylo, než realizaci této operace Nemyslitelná ukončit. Což ovšem neznamenalo, že by se Anglosasové svých plánů vzdali. Prostě jen vsadili na budoucí jadernou válku.

Zdroj: http://новости-мира.ru-an.info/новости/неизвестная-война-британии-с-красной-армией-во-время-второй-мировой-войны/

5 komentářů


  1. Hm, nevedel som že aj UFO kontaktér s Plejaren Billy Meyer je na našej strane, alebo je skôr na svojej neutrálnej strane? :
    Vidíte, priateľu, toto je, bohužiaľ, realita na našej starej dobrej Zemi, pokiaľ ide o vlády, a to neplatí iba tu vo Švajčiarsku, ale aj na celom svete vo všetkých krajinách, v ktorých tí, ktorí sú pri moci, stále zasahujú do záležitostí ostatných, napriek tomu, že sa ich to netýka, ani sa ich to netýka, a aj keď by mali dosť práce na to, aby regulovali a nastavovali všetko vo svojej krajine spôsobom, ktorý je v súlade s demokraciou, poriadkom, slobodou a ľuďmi. Ale bez ohľadu na túto skutočnosť si najmä západné štáty nárokujú za svoje činy iné štáty, najmä Rusko, a zasahujú do vecí, ktoré sa ich vôbec netýkajú, čím tiež vytvárajú nepriateľstvo a zlú krv, ako sa to tiež deje napríklad pokiaľ ide o zločinca Navaľného, ktorý sa vrátil z Nemecka do Moskvy a odpykáva si mesačný trest, pretože porušil podmienečný trest odňatia slobody. A v tejto súvislosti viem, že Západ, najmä tí vládcovia Nemecka a Francúzska, diktátorské ústredie EÚ v Bruseli a USA, ktorí sú dosť hlúpi na to, aby prenasledovali Putina aj v súvislosti s demonštráciami v Nawalnom a zasahovali do ruskej vlády, prídu aj bezpečnostné a súdne rozhodnutia, a predovšetkým zaútočia na Putina, aj keď do veci nie sú zapojené Nemecko, Francúzsko, diktatúra EÚ a USA, ich angažovanosť však vyprovokuje. A keď sa pozriem na muža Nawalnyho a pokúsim sa ho analyzovať na základe jeho fyziognómie a jeho výrokov, objaví sa desivý charakterový obraz, čo je diabolsky podobné tomu bývalého amerického prezidenta Trampel-Tramp-Trump. Celé jeho vystupovanie je tiež prakticky rovnaké ako Trumpove a jeho mimika a tiež to, čo nie je viditeľné pre netrénovaných outsiderov, odhaľujú hlbokú zlobu a falošnosť, ktorú používa na podnecovanie – ako to Trampel-Tramp-Trump robil a stále snaží – masy hlúpych vrstiev obyvateľstva, ktoré sa k nemu pripájali proti Putinovi. V dôsledku svojej nenásytnosti po moci chce zvrhnúť Putina a vziať si prilbu v Rusku sám. A podnecovanie jeho hlúpych stúpencov sa tiež deje z väzenia, kde je vo väzení, ale ako je schopný to robiť, to nedokážem pochopiť, pretože väzni vo väzení obvykle nemôžu takýmto spôsobom jednoducho ovplyvňovať určité časti populácie. a jeho mimika a tiež to, čo nie je viditeľné pre netrénovaných cudzincov, odhaľuje hlbokú zlobu a faloš, ktoré používa na podnecovanie – ako to robila a stále snaží Trampel-Tramp-Trumpová – masy hlúpych skupín obyvateľstva, ktoré sú spojené proti Putinovi. V dôsledku svojej nenásytnosti po moci chce zvrhnúť Putina a vziať si prilbu v Rusku sám. A podnecovanie jeho hlúpych stúpencov sa tiež deje z väzenia, kde je vo väzení, ale ako je schopný to robiť, to nedokážem pochopiť, pretože väzni vo väzení obvykle nemôžu takýmto spôsobom jednoducho ovplyvňovať určité časti populácie. a jeho mimika a tiež to, čo nie je viditeľné pre netrénovaných cudzincov, odhaľuje hlbokú zlobu a faloš, ktoré používa na podnecovanie – ako to robila a stále snaží Trampel-Tramp-Trumpová – masy hlúpych skupín obyvateľstva, proti Putinovi. V dôsledku svojej nenásytnosti po moci chce zvrhnúť Putina a vziať si prilbu v Rusku sám. A podnecovanie jeho hlúpych stúpencov sa tiež deje z väzenia, kde je vo väzení, ale ako je schopný to robiť, to nedokážem pochopiť, pretože väzni vo väzení obvykle nemôžu takýmto spôsobom jednoducho ovplyvňovať určité časti populácie. ktorou podnecuje – tak, ako to robil a stále sa usiluje Trampel-Tramp-Trump – masy hlúpych vrstiev obyvateľstva, ktoré sa k nemu viažu, proti Putinovi. V dôsledku svojej nenásytnosti po moci chce zvrhnúť Putina a vziať si prilbu v Rusku sám. A podnecovanie jeho hlúpych stúpencov sa tiež deje z väzenia, kde je vo väzení, ale ako je schopný to robiť, to nedokážem pochopiť, pretože väzni vo väzení obvykle nemôžu takýmto spôsobom jednoducho ovplyvňovať určité časti populácie. ktorou podnecuje – tak, ako to robil a stále sa usiluje Trampel-Tramp-Trump – masy hlúpych vrstiev obyvateľstva, ktoré sa k nemu viažu, proti Putinovi. V dôsledku svojej nenásytnosti po moci chce zvrhnúť Putina a vziať si prilbu v Rusku sám. A podnecovanie jeho hlúpych stúpencov sa tiež deje z väzenia, kde je vo väzení, ale ako je schopný to robiť, to nedokážem pochopiť, pretože väzni vo väzení obvykle nemôžu takýmto spôsobom jednoducho ovplyvňovať určité časti populácie. Vidíte, môj priateľ, bohužiaľ to je realita na našej starej dobrej zemi, pokiaľ ide o vlády, a to neplatí iba tu vo Švajčiarsku, ale aj na celom svete vo všetkých krajinách, v ktorých vládcovia stále zasahujú do záležitostí ostatných, hoci netýka sa ich to, ani sa ich netýka, a majú tiež čo robiť, aby regulovali a dávali všetko do poriadku vo svojej vlastnej krajine v súlade s demokraciou, poriadkom, slobodou a ľuďmi. Bez ohľadu na túto skutočnosť sa najmä západné štáty sťažujú iným štátom, najmä Rusku, za svoje činy atď. A zasahujú do vecí, ktoré sa ich vôbec netýkajú, čím tiež vytvárajú nepriateľstvo a zlú krv, ako sa to robí znova, pretože príklad ohľadom zločinca Navaľného, ktorý sa vrátil z Nemecka do Moskvy a musí si odpykávať mesačný trest za porušenie podmienečného trestu odňatia slobody. A v tejto súvislosti, ako viem, príde aj Západ, najmä tí vládcovia Nemecka a Francúzska, ústredie diktatúry EÚ v Bruseli a USA, ktoré sú dosť hlúpe a odvážne na to, aby prenasledovali Putina v súvislosti s námorníckymi demonštráciami. a zasahovať do ruskej vlády, bezpečnosti a súdnych rozhodnutí a predovšetkým útočiť na Putina, aj keď Nemecko, Francúzsko, diktatúra EÚ a USA nie sú zapojené do tejto záležitosti, ale budú vyvolávať účasť v dôsledku hlúposti s ich šialené činy. A keď sa pozriem na muža Navaľného a pokúsim sa ho analyzovať na základe jeho fyziognómie a jeho prejavov, výsledkom je potom desivý charakterový obraz, ktorý sa diabolsky podobá obrazu bývalého amerického prezidenta Trampel-Trumpa. Celé jeho správanie je prakticky rovnaké ako u Trumpa, navyše jeho výraz tváre a to, čo je v ňom, čo je pre neskúsených cudzincov neviditeľné, odhaľujú hlbokú zlobu a klam, ktoré používa – ako to urobil Trump – Tramp pokračuje v hľadaní – podnecovať masy hlúpych častí populácie, ktoré sú k nemu pripútané, proti Putinovi. Chce to zvrhnúť pre svoju túžbu po moci a prevziať kormidlo v Rusku sám. A podnecovanie jeho hlúpych nasledovníkov sa odohráva aj z väzenia, v ktorom je uväznený, ale ako je toho schopný, nerozumiem
    Pravda je, že vždy sú to západné štáty, ktoré zasahujú do záujmov východných štátov a kladú na ne požiadavky, pričom najmä Rusko je od tých čias najobľúbenejšou a najviac odsúdenou a napadnutou krajinou pre západné štáty. od nepamäti a tiež bol prenasledovaný sankciami. A práve v tomto ohľade, najmä pokiaľ ide o sankcie uvalené na Rusko, najmä zo strany USA, diktatúry EÚ a Nemecka, považujem Putinove kroky za dobré, konkrétne že na tieto útočné posmešky vôbec nereaguje. , rovnako ako to robí v súvislosti s klamstvami Nawalny, že obrovský palác na severe krajiny patrí Putinovi, ale ktorý je v skutočnosti majetkom ruského oligarchu. Ale samozrejme, je zvykom, že hlúpo drzí nasledovníci Navalného slepo veria jeho indoktrinujúcim klamstvám a nespochybňujú ich. Ale aby sme sa zdržali týchto útokov, inteligencia západných vládcov a politikov v ich bujarej vlastnej dôležitosti a ich túžbe byť lepší, bohužiaľ, nejde až tak ďaleko. Preto sú v tomto ohľade hlúpi, pretože nie sú schopní myslieť a uvažovať o veci, ktorá vždy znamenala hlúposť a hlúposť. Preto, aby udržali zdanie, sú schopní iba robiť veľké a hlúpe výroky, myslieť si, že sú, a žiť v ilúzii, že sú šikovní a že svoju rádoby múdrosť zožrali lopatovými bagrami. Aspoň pre mňa je to jasne viditeľné, počuteľné a viditeľné na tvárach tých, ktorí sa snažia konať v televízii ako dôležití a prezentujú sa ako znalí a zodpovední, čo vyzerá nielen groteskne, ale je to pre obe pohlavia skutočne smiešne. To však neplatí iba o tých, ktorí sú pri moci, ale aj o rôznych virológoch a iných „expertoch“, nielen vo Švajčiarsku, ale na celom svete u väčšiny tých, ktorí sú pri moci, a virológoch atď.

  2. Otázkou tak je, zda akce americké armády, nazvaná „Mise Velichovky“, uskutečněná v období mezi 7. a 8. květnem 1945 na území Čech, s uváděným cílem doručit informaci o kapitulaci německých ozbrojených sil polnímu maršálu Ferdinandu Schörnerovi, veliteli německé skupiny armád „Střed“, neměla ve skutečnosti zcela jiné poslání.

    https://cs.wikipedia.org/wiki/Mise_Velichovky

Napsat komentář