10. května 2020 v rozhovoru pro CBS Trumpův poradce Kevin Hassett uvádí, že míra nezaměstnanosti ve Spojených státech v květnu až červnu může překročit 20%. Že nyní ve Spojených státech podalo první žádost o podporu v nezaměstnanosti více než 30 milionů lidí, a že to vše znamená největší otřes na trhu práce od velké hospodářské krize (1929-1939). Ale zároveň že prý je to, jak říká, opravitelné (Trump musí být zvolen!). Kevin Hassett uvádí: „Rozdíly ve struktuře ekonomiky tehdy (tj. během velké hospodářské krize) a nyní jsou velké, chápeme, proč ekonomika zpomaluje. A očekáváme, že dokážeme tento proces napravit. https://www.cbsnews.com/video/white-house-economic-adviser-kevin-hassett-says-unemployment-rate-could-climb-past-20/#x

nebo zde https://www.youtube.com/watch?v=A7WVgJ1-dSA

Jak? Díky nějakému zázraku? Jak to může napravit? Víme, jak se „napravovala“ krize roku 1929. To nebyly jen velmi talentované akce Roosevelta k překonání této krize 20. a 30. let. Byla to druhá světová válka. A dokud nebyla, Spojené státy ve skutečnosti nic nepřekonaly. Proto, když říkají, že Američané překonali tuto velkou hospodářskou krizi bez války … Zcela, zcela … Znovu se ptám: proč jsou události totožné s velkou hospodářskou krizí procesem, který se dá napravit, procesem, který lze zvrátit opačným směrem? O tom se neříká ani slovo.

11. května 2020 uznávaný časopis Nature na své webové stránce uvádí, že (cituji) „lidé, kteří nejsou bílí, čelí výrazně vyššímu riziku úmrtí na covid-19 než bílí – a již existující zdravotní podmínky a socioekonomické faktory vysvětlují jen malou část zvýšeného rizika. “ https://www.nature.com/articles/d41586-020-00502-w

Je jasné, co říkají? Nature říká: chápeme, že část afroamerické a jiné barevné populace prostě nežije dobře a také nevede velmi zdravý životní styl.  A s lékařstvím to taky za moc nestojí. Chápeme to, říká Nature, ale tyto faktory představují jen malý zlomek zvýšeného rizika. Existuje ještě něco jiného.

Toto tvrzení je založeno na výzkumu vědců z Oxfordské univerzity, kteří analyzovali více než 17 milionů lékařských záznamů za období od 1. února do 20. dubna 2020. Během této doby bylo přiznáno 5 683 úmrtí lidí, kteří zemřeli na koronavirus.

Vědci, jak zdůrazňuje Nature, se nesoustředili na rasovou tématiku. Zajímali se o všechny nemoci a všechny specifické rysy, díky nimž jsou lidé zranitelnější vůči covid-19. Chceme vědět, kde jsou rizikové skupiny, řekli. Vědci byli zároveň ohromeni, když objevili tuto specifickou okolnost rasové predispozice, kterou, jak tvrdí, nelze svést na úroveň zdraví nebo sociální stav.

Kolem 10. května 2020 se udály specifické vhozy s cílem démonizovat prezidenta ČLR Si Ťin-pchinga, který se jakoby obrátil na vedení Světové zdravotnické organizace (WHO), aby WHO nebil na poplach kvůli covidu. Sdělili i den, kdy Si Ťin-pching údajně volal nejvyššímu přdstaviteli  WHO. A pak se ukázalo, že ten den nebyly žádné hovory. https://www.mk.ru/politics/2020/05/10/smi-si-czinpin-prosil-voz-skryt-informaciyu-o-koronaviruse-v-kitae.html

Nenásledovala však žádná omluva kvůli tomu, ani pokles úrovně démonizace Číny. Všechno se nadále doslova provádí tak, jak je napsáno. Nebo možná ne „jak je napsáno“, ale přesně v souladu s tím, co je napsáno v pokynech?

11. května 2020 vyjádřil svůj postoj v deníku The Independent George Soros, který navrhuje vsadit na neakceptovatelnost pro čínské elity hlavy ČLR Si Ťin-pchinga, který zrušil dříve existující princip výměny moci. https://www.independent.co.uk/news/business/comment/george-soros-coronavirus-interview-trump-eu-pandemic-a9508186.html

Soros v souvislosti s tím útočí na Si Ťin-pchinga i na Trumpa, který na Si Ťin-pchinga vrčí. Prohlašuje, že svými kroky ke zrušení časových limitů držení moci (nic to nepřipomíná?), prezident ČLR (cituji) „zničil politickou budoucnost nejdůležitějších a ambiciózních členů velmi úzké a konkurenční elity,“ čímž myslí Politbyro, a že z jeho strany to byla (cituji) „velká chyba“. Ač Si Ťin-pching takto posílil, současně se stal ve hře čínské elity zranitelnější, říkál Soros. Soros přiznává, že aktivně sleduje elitní boj v čínském vedení a sebe označuje (cituji) „příznivcem těch, kteří věří v čínskou otevřenou společnost. Takových příznivců je podle Sorose v současné Číně spousta.

To znamená, že sázka by se tedy měla dělat na čínskou verzi čeho? – perestrojky ( přestavby ). Hle, co má Soros v podstatě na mysli.

Soros přechází od Si Ťin-pchinga k Trumpovi a prohlašuje, že Donald Trump by se rád stal diktátorem, ale brzy mu přijde konec. Soros to spojuje s covidem. (Zdůrazním, že pro Si Ťin-pchinga to není nic příjemného, protože ohlásil program, který by v případě, že by byl vyplněn, učinil z Číny jasnou velmoc číslo 1. Všechny tyto nové hedvábné cesty a všechno ostatní nejsou maličkosti. Narušil to covid.)

Soros souhlasí s novinářovým hodnocením, že Trump není zastáncem otevřené společnosti  a říká novináři The Independent, že Trumpova sága nebude trvat dlouho.

Dne 13. května 2020 TASS informuje o tom, jak ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov hodnotí politiku USA. Podle tohoto hodnocení se Spojené státy spolu se svými spojenci stále pokoušejí využít situaci s pandemií koronaviru k prosazení své vize světového řádu a prohlubují konfrontaci. https://tass.ru/politika/8459453

Ne k prosazení vize, ale k vytvoření světového řádu. Vizi oni prosazují, vidíte! Oni ji také prosazují, ale když lidé sedí v domech a nemohou jít ven – je to „vize“?

1. května 2020 uznávaný americký časopis Molecular Biology uvádí, že američtí vědci zkoumali strukturu koronaviru SARS-CoV-2 a objevili zvláštnosti, které podle jejich názoru vysvětlují, proč se tento virus tak rychle šíří mezi lidmi. Aby pochopili, proč je SARS-CoV-2 tak nakažlivý, porovnali biologové na Cornellově univerzitě jeho strukturu s dříve známými lidskými koronaviry. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022283620302874

Autoři výzkumu poznamenávají, že nehledě na skutečnosti, že nový koronavirus má velmi podobnou strukturu jako SARS-CoV-1, který byl poprvé objeven u lidí v roce 2003 – shoduje se 76% genomové sekvence virů – má vlastnosti, které jsou podobné méně virulentnímu (tj. méně schopné způsobit onemocnění) lidskému koronaviru HCoV-HKU1.

Přitom SARS-CoV-1 má extrémně vysokou úmrtnost – přibližně 10% -, ale nešíří se tak rychle, a HCoV-HKU1, i když je relativně neškodný, je vysoce kontagiózní, tj. nakažlivý. Vědci se domnívají, že právě kombinace vlastností těchto dvou virů dělá SARS-CoV-2 tak nebezpečným.

Kromě toho, a to je důležité, vědci prokázali v spike proteinu SARS-CoV-2 (strukturní prvek odpovědný za vazbu viru na buňku a proniknutí do buňky) nějakou speciální smyčku, která se skládá ze 4 základních aminokyselin a nenachází se v jiných známých lidských koronavirech.

Koronavir se pomocí hrotového proteinu (spike proteinu) na svém povrchu váže na receptory napadených buněk.

Vědci se domnívají, že flexibilní smyčka umístěná na povrchu spike proteinu umožňuje nějaký druh rozříznutí, což zvyšuje pravděpodobnost, že virus pronikne do nové napadené buňky.

(To znamená, že říkají, že uvnitř proteinu vznikla nějaká smyčka a tato smyčka je naprogramována pro určité řezání. A toto řezání umožňuje snadnější proniknutí do buňky. A tedy, dělá nemoc smrtelnější.)

Zvláštní patogenitu nového viru lze navíc podle autorů vysvětlit také skutečností, že spike protein SARS-CoV-2 je aktivován enzymem – furin proteázou, přítomnou v různých lidských tkáních, nejen v plicích, ale také v tenkém střevě … To znamená, že virus se může množit nejen v plicích, jak ukazují lékařské pitvy.

A někdo bude říkat, že to všechno rychle vytvořila matka příroda? A ona, mimochodem, nikdy nespěchá. A její mocné trendy postrádají takovou skokovost, bez níž není možné vysvětlit objevení se covidu-19. A tak buď je to příroda, anebo to, co je popíráno – umělé vytvoření speciálního biologického produktu pod názvem covid-19.

Všechno mluví pro tento umělý původ, ale nelze ho přiznat. Protože to někdo zakázal. A tento zákaz je dodržován s záhadnou poslušností.

Jakmile nějaký výzkum odhalí důkazy o umělosti viru covid-19, okamžitě ti, kterým se tento umělý původ velmi nehodí, začnou vyvracet údaje kolegů s odkazem na svoje údaje.

To vše bylo publikováno 1. května. Uplyne deset dní a již 10. května 2020 vychází v britském časopise Current Biology článek čínských a australských biologů, kteří společně zkoumali netopýry a objevili u nich virus, který lze podle jejich názoru považovat za nejbližšího příbuzného nového koronaviru. Vědci říkají, že i v některých oblastech genomu tohoto viru jsou charakteristické inzerce aminokyselin  podobné SAR-CoV-2. https://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(20)30662-X.pdf

A v hlase vědců, kteří tuto okolnost objevili, začne najednou znít ideologický metal. Uplynulo deset dní!

Od okamžiku objevu SARS-CoV-2 se objevily neopodstatněné domněnky, že virus je umělého původu,“ uvádí vedoucí daného výzkumu, Weifeng Shi, profesor Ústavu biologie patogenů První lékařské univerzity v Shandongu v Číně. – Zejména se hovořilo o tom, že inzerce S1 / S2 je velmi neobvyklá a možná naznačuje laboratorní manipulace. Náš článek jasně ukazuje, že takové události se přirozeně vyskytují ve volné přírodě.

Toto není vědecký jazyk! Absolutně nechci říkat, kdo má pravdu, ta či oná skupina. Chci jen říct: zahoďte ten tón a použijte ten lidský! Odhoďte ideologické troubení a nasaďte vědecký tón. Ve vědeckém kolektivu se tak nemluví. Tam říkají: „Máme tento typ argumentace. Jak na to odpovíte? Jak vysvětlíte tuto a tuto okolnost? Jsou tyto výzkumy dostatečně dokazatelné? Co si myslíte o indických výzkumech? “ Atd.

Vyvolejte  diskusi i mezi vědci, kteří berou v úvahu to a nebo to. Ve vědě jsou navíc všechny takové okolnosti nejisté. A všechny tyto studie bývají ukvapené – ty i ty druhé. Proto by se o nich mělo diskutovat s maximální otevřeností a vzájemným respektem.

„My jsme to vyvrátili, a vy! ..“ není vědecký jazyk.

Ale nikdo o ničem nediskutuje. Vládne Jeho Veličenstvo politický zájem – to je nebezpečné! Zainteresovaní lidé to navíc neskrývají. A nechtějí diskutovat o tom, kdo přesně vytvořil něco umělého.

Proč? Protože všichni chtějí, aby tato „nečistá síla“ zmizela: „Ztrať se, pravdo! Ztrať se všechno, co nám překáží! Přijď všechno, co je pro nás užitečné! “ Za těchto podmínek nelze najít pravdu.

Rozjet potřebnou legendu nedá moc práce. Bezprecedentnost současné karantény proto vyžaduje obzvláště soustředěné studium. Koneckonců, někdo musel vštípit potřebu její implementace, vyděsit jejím rozsahem a připravovat příslušná opatření. Nalezení tohoto kolektivního „někoho“ může dále pomoci při odhalování smyslu té velké hry kolem situace s koronavirem.

Když se ve světě objeví něco špatného, ​​je velkým pokušením jednoduše identifikovat tuto špínu s nějakou jednotlivou, nejlépe, více či méně bohatou a mocnou postavou, přičemž s postavou, která oznamuje svou touhu být nápomocen této špíně. Ve vztahu k covidu-19 se takovou postavou nepochybně stal Bill Gates.

On sám a jeho manželka Melinda jsou obviňováni ze snahy využít epidemii covidu-19 k vítězství té špíny, kterou lidé ne bezdůvodně vnímají v tom, jak se rozehrává  koronavirový epos, jaké dalekosáhlé projekty jsou vytahovány, v rámci kterých se tento epos stává svého druhu hnacím mechanismem.

Lze proto tato obvinění manželů Gatesových považovat za zcela neopodstatněná? Vůbec ne. Fakta naznačují, že manželé Gatesovi jsou zapojeni do her kolem koronaviru. A oni dokonce nejsou jen zapojeni, ale hrají roli jakýchsi útočících hráčů.

Druhá věc je, že Gatesovi sami o sobě nejsou v roli hlavních démonů XXI. století. Tato role jim nejde k pleti. Žádné peníze, kterých Gatesovi nemají tolik, jak se předpokládá (nebo přesněji řečeno mají jich celkem dost pro obyčejné lidi, ale příliš málo pro super-démony), nemohou zázračně změnit svět a vést ke konečnému zotročení lidstva. Peníze na takové zotročení a změnu světa jsou velmi nutné a naprosto nedostatečné. Proto je nutné se blíže podívat na konkrétní hry Gatesových, a ne na výmysly o nich. Podívat se na tyto konkrétní hry a na ty, kteří se na nich podílejí, je nejen možné, ale také nutné.

Jedna z takových konkrétních her Gatesových se jmenuje Velké výzvy v globálním zdraví (The Grand Challenges in Global Health – GCGH).

Historie této iniciativy je následující:

V lednu 2003 Bill Gates poprvé hovořil o grandiozních výzvách v oblasti globálního zdraví. Hovořil o těchto výzvách na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Najednou vyšlo najevo to, o čem nechtějí mluvit, že Gatesovým partnerem v těchto grandiozních výzvách jsou Národní instituty zdraví ( National Institutes of Health – NIH), o kterých jsme již hovořili. Kdo je tedy Gates ve vztahu k NIH?

Kolik může Gates ročně utratit? On se desetkrát uškrtí (podívejte se na jeho tvář), než by dal miliardu, pokud mu nebude vrácena.

Pokud jde o jednotlivce, tak má Gates obrovskou finanční moc. Ale pokud jde o americký stát a jeho investice do výzkumu v oblasti zdraví, je Gates malou veličinou. A to se týká nejen Gatese, ale mnoho dalšího.

Americký stát navíc nemá jen peníze. Jak jsme viděli, má toho spoustu. A Gates tohle všechno nemá.

Jednou, když jsem popisoval potřebu, ale zároveň nedostatek peněz, jsem řekl, že papež nebo generál jezuitského řádu mají peníze i něco jiného – obrovské množství docela energických lidí, kteří vyplní příkazy. U nějakého z našich oligarchů může vyplnit příkaz v kritické situaci jeho osobní sekretářka, a i to je nepravděpodobné. A to je zásadní rozdíl. Proto jsou peníze nutné, ale nestačí.

Velké změny uskutečňují ve světě velká společenství. A pokud je v jiných otázkách opodstatněné tvrzení „za vším hledej ženu“ (cherchez la femme), pak v otázkách takových změn ve světě platí tvrzení – hledejte velké strůjce změn s komplexem velkých možností. To není Gates. Ale takové prohlášení vůbec neznamená, že jeho snahy není třeba rozebírat. Protože, jak jsme se přesvědčili, za těmito snahami stojí velké systémy s nejrůznějšími možnostmi, kam patří nejen úplatky, ale i masové vraždy a mnoho dalšího. Gates se bez okolků rozhodne pro takové vraždy. Ale nemá armádu zabijáků, kteří vyplní jeho příkazy. A za peníze je najmout není možné. Zde fungují jiné principy řízení.

Stařec Horus, alias Hasan as-Sabbah, posílal zabijáky, aniž by je lákal pozemskými peněžními odměnami. Lákal je jinak. A vybíral si takové, které právě bylo možné nalákat – iluzorním, transcendentálním štěstím a podobně. A toto pravidlo funguje neochvějně ve všech dobách. Najatí zabijáci – to není to, co mění svět. A ani platba jednotlivým plukům nebo jiným vojenským útvarům některých latinskoamerických zemí (a dokonce i dalších) také nemění svět. Svět se mění jinak.

V roce 2003 v Davosu tedy Gates oznámil své partnerství s NIH, které jsou mocnější než Gates. Kdo koho koupil? Proč se NIH hodil Gates?

Dále bylo oznámeno, že Nadace Billa a Melindy Gatesových poskytne určitou částku nadaci těchto Národních institutů zdraví (NIH). Jakou částku věnovala Gatesova nadace NIH, když vláda USA přiděluje NIH desítky miliard? Gatesova nadace věnovala nadaci NIH 200 milionů dolarů. Jak se v takových případech říká, „každý dar je dobrý“. Ale když se podívám na Gatesův prohnaný obličej, nemohu se zbavit podezření, že se Gatesovi chtěli obohatit, když se přisáli k NIH. A ne penězi prokázat dobrodiní obrovským NIH. Šlo o nějaký druh vstupního vkladu do něčeho.

Do čeho? Do vytvoření jakési platformy. A tou je vědecká rada ve věci grandiozních výzev, na které musí NIH a Gates společně odpovídat. Tedy slon a mopslík. NIH – slon, Gates – mopslík.

Radu potřeboval nejen mopslík. Z nějakého důvodu ho potřeboval slon.

V lednu 2003 Gates oznámil jakousi iniciativu, týkající se velkých výzev v oblasti globálního zdraví.

V květnu téhož roku začala pracovat vědecká rada. Měla zformulovat největší vědecké úkoly v oblasti globálního zdraví.

V říjnu 2003 nadace Národních institutů zdraví (NIH) a Nadace Billa a Melindy Gatesových oznámily prvních 14 vědeckých úkolů, na které se bude zaměřovat iniciativa Velké výzvy v globálním zdraví.

Mezi těmito 14 úkoly byly úkoly ke zlepšení očkování dětí, k vytvoření nových vakcín, ke zlepšení léčby infekčních nemocí pomocí léků a další.

Do srpna 2004 vybrala vědecká rada 400 žádostí o granty na výzkum ve věci 14 označených úkolů.

V květnu 2005 nadace Billa a Melindy Gatesových k dříve poskytnutým 200 milionům dolarům přidala ještě 250 milionů dolarů na realizaci iniciativy  Velké výzvy v globálním zdraví.

V tomto bodě již bylo jasné, že NIH potřebuje neprůhlednou soukromou platformu pro něco. V osobě Gatese bylo třeba operátora.

V roce 2013 se Nadace Billa a Melindy Gatesových stala jedním z partnerů Globálního fondu pro inovativní zdravotnické technologie (Global Health Innovative Technology Fund – GHIT) a jedním z jeho hlavních finančních dárců.

A v únoru 2015 vstoupila do partnerství s GHIT iniciativa Velké výzvy v globálním zdraví.

Jaký slon znovu uzavřel partnerství s mopslíkem?

Jedná se o fond zřízený šestnácti japonskými farmaceutickými a diagnostickými společnostmi a japonskou vládou. Jedná se o mezinárodní  partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Okamžitě vyvstala otázka – že je Hecuba, co je pro něj Hecuba? Proč Gates a jeho američtí patroni potřebují Japonce? Nebo přesněji, pevný svazek obrovských japonských farmaceutických a jiných gigantů a japonské vlády? Protože šestnáct společností, které investovaly do Globálního fondu pro inovativní zdravotnické technologie, má neporovnatelně víc možností než Gates.

To, co se v každém takovém konglomerátu společností nachází a tvoří jejich jádro, probereme později. Zatím stačí, to, co probíráme.

NIH, tedy americkému „slonu“, který po dlouhou dobu, jak jsme se přesvědčili, spolupracuje s Japonci při vývoji biologických zbraní (spolupracuje s válečnými zločinci, o které se sám postaral), se z nějakého důvodu hodil Gates ve formě platformy, která umožňuje sjednotit úsilí amerických skupin zaměřených právě na NIH (a jedná se o velmi mocné skupiny) s neméně mocnými japonskými skupinami. A to vše se evidentně začalo točit kolem tématu biologických zbraní, které je pro tuto americko-japonskou alianci obvyklé. A už od začátku se to točení stalo jaksi nepohodlným. Přitom ani ne tak velká japonská farmaceutická společnost jako skandál s úplatky prostřednictvím některých fondů.

Například v dubnu 2019 společnost Astellas, jedna ze šestnácti společností, které vytvořily tento Globální fond pro inovativní zdravotnické technologie (GHIT) ve spolupráci s japonskou vládou, zaplatila americkému ministerstvu spravedlnosti 125 milionů dolarů, aby zrušilo obvinění ze spiknutí s cílem poskytování provizí prostřednictvím fondů Medicare. A Medicare je národní program zdravotního pojištění ve Spojených státech pro lidi ve věku 65 let a starší a také pro mladší občany s určitými vážnými nemocemi. Možnosti tohoto Medicare jsou obrovské. https://www.wsj.com/articles/amgen-astellas-to-pay-125-million-to-settle-kickback-claims-11556210867

A čím se zabývá Astellas? Mimo jiné infekčními nemocemi.

Máte v tomto ohledu nějaké nové myšlenky? Nebo jak? Všechno je samo o sobě, a i koronavirus je sám o sobě?

A společnost „Astellas“ a další společnosti, znovu zdůrazním, nevylézají ze skandálů vyvolaných zvláštní povahou prodeje vakcín a jiných farmaceutických produktů.

Globální fond GHIT, vytvořený Japonci, Gatesa nesmírně fascinuje. Gates uvádí, že tento pozoruhodný fond (cituji) „využívá obrovský inovační potenciál japonských farmaceutických společností, univerzit a výzkumných zařízení k urychlení vývoje nových vakcín, léků a diagnostických přístrojů.“ A  že to vše je strašně potřebné v první řadě pro rozvojové země. https://web.archive.org/web/20160512093936/http:/www.asahi.com/ajw/articles/AJ201605090001.html

A bývalá ředitelka WHO Margaret Chan, když vychválila práci globálního fondu,  uvedla, že se zapojil, aby poskytl stimul pro inovativní model partnerství“. A  že stimul spočívá v tom, že nový model partnerství „přináší japonské inovace, investice a prvenství do globálního boje proti infekčním chorobám“. https://www.ghitfund.org/newsroom/events/detail/211/en

Jinými slovy, mluvíme o pokusu o přerozdělení spousty peněz určených na boj s těmito nemocemi. Přitom GHIT je prvním partnerstvím veřejného a soukromého sektoru, kterého se účastní i národní vláda Japonska, Organizace spojených národů, konsorcium farmaceutických společností a mezinárodní dobročinnost. Inovativní nápad, že? Páchne to jako určitý supersřez s nejasným globálním a geopolitickým pozadím a vytvořením takových struktur, které by se pak snadno přetransformovaly na globální moc.

A dále. Dále je „Událost 201“, kterou jsme již probírali, kdy Gates a ti, kteří ji společně rozjížděli poblíž začátku „koronavirového eposu “, přímo předpovídali, jak bude tento „koronavirový epos“ probíhat. 

Ale to není vše. Ano, byla provedena akce s názvem Událost 201. Někdo však musel začít divoké vytí o tom, že koronavirus je „hrůza-hrůza-hrůza“. To přece měli dělat nejen ti, kdo přikazovali „Vpřed!“, ale také ti, kteří to mohou zabezpečit. Kdo jsou tito vykonavatelé?

Kdo je Sir Roy Malcolm Anderson? Je to přední britský expert na epidemiologii, zabývající se čím? Matematickým modelováním šíření infekce.

Anderson působil nejen jako hlavní vědecký poradce britského ministerstva obrany v letech 2004 až 2007. Tedy přesně v tu dobu, kdy Rumsfeld začal rozvíjet myšlenku všeobecných karantén. Rozvíjeli to společně. Pouze Rumsfeld je politik a Anderson je muž, v jehož rukou jsou nějaké nástroje na rozpoutání paniky.

A Anderson toho měl víc. Například v letech 2003 až 2010 byl členem Gatesovy rady v rámci Velké výzvy v globálním zdraví.

Vidíte, jak se táhne nit?

Koho přitáhl Anderson s sebou? Neila Fergusona, známého svými nekonečně alarmujícími prognózami a požadavky na karanténu. Kdo většinou křičel: „karantény nebo smrt“? Neil Ferguson. Kdo to je? Člen Andersonova týmu. Kdo je Anderson? Člen Gatesovy rady, kterou jsme probrali.

Naplnily se Fergusonovy matematické prognózy, které slibovaly světu smrt z epidemií, pokud nebude tento svět přestavěn na základě neustálých karantén? Naplnily se tyto předpovědi? Vždyť už se dávno realizují. Ne, nenaplnily se!

V roce 2002 předpověděli takzvaní matematičtí biologové, tedy Anderson-Fergusonova skupina, smrt 50 tisíc Britů na nemoc šílených krav. A tvrdila, že kdyby se touto nemocí nakazily ovce, pak zemře 150 tisíc Britů. Kolik to stálo Británii? Opravdu si někdo myslí, že se na tom kurátoři matematických biologů neobohatili? https://www.nationalreview.com/wp-content/uploads/2020/05/Ferguson-Estimating-the-human-health-risk-from-possible-BSE-infection-of-the-British-sheep-flock.pdf

V roce 2009 Ferguson předpověděl, že na ptačí chřipku zemře 65 000 Britů. Kolik z nich skutečně zemřelo? 457 lidí. Byl Ferguson zostuzen? Vůbec ne. Jen se dostával výš a výš. Kdo ho tak vyzdvihuje? https://www.ft.com/content/1e390ac6-7e2c-11ea-8fdb-7ec06edeef84

Ferguson se stává poradcem Světové banky a poskytuje poradenství evropským vládám. Hle, kdo ho vyzdvihuje.

16. března 2020 vydala Fergusonem vedená skupina pro modelování epidemií britské Imperial College zprávu, která zkoumala dvě strategie boje proti šíření koronaviru.

První strategie – zmírnění – není zaměřena na úplné přerušení přenosu koronaviru, ale na snížení dopadu pandemie na zdraví lidí.

Druhá strategie – potlačení – předpokládá prudký pokles počtu infekcí. Takového snížení lze dosáhnout pouze uchýlením se k přísné karanteně.

Ferguson a jeho tým dělají následující prognózu:

V případě nekontrolované epidemie plánujeme přibližně 510 000 úmrtí ve Velké Británii a 2 200 000 v USA, aniž bychom zohlednili potenciální negativní dopad na úmrtnost v důsledku přetížení zdravotnických systémů.“

Autoři zprávy trvají na tom, že jedinou životaschopnou strategií v současné době je strategie potlačení. Ta bude vyžadovat přijetí radikálních opatření – drastická omezení práce, školních aktivit, veřejných shromáždění – do doby než bude k dispozici vakcína, což může trvat až 18 měsíců.

Ferguson a jeho tým varují, že takové kroky si vyžádají obrovské náklady: „Nikdy dříve nebyla tak dlouho uplatňována politika intervence s takovými ničivými důsledky pro společnost. Jak na ni populace a společnost zareagují, zůstává nejasné.

Přesto však autoři trvají na přijetí strategie potlačení, tedy na provedení destruktivní „politiky intervence“.

Ve stejný den, 16. března 2020, byla ve Spojených státech vyhlášena rozsáhlá nová federální doporučení, která mají drasticky omezit činnost Američanů.

New York Times odpověděl článkem: „Bílý dům zaujímá nový postoj po hrozné zprávě o počtu obětí.“ Článek uvádí, že nová doporučení Bílého domu vycházejí z děsivé vědecké bilance Fergusonovy skupiny.

Na tiskové konferenci s Donaldem Trumpem Deborah Birx, jedna z vedoucích pracovní skupiny Bílého domu, uvedla, že postoj pracovní skupiny se změnil pod vlivem informací od britských kolegů, uvedl The New York Times.

Jak řekl Neil Ferguson pro The New York Times, jeho skupina se zhruba před týdnem podělila o své předpovědi s pracovní skupinou Bílého domu.

Ferguson se pravděpodobně dříve podělil o své podklady a negativní předpovědi nejen s Američany. Protože čtyři dny před Američany – 12. března 2020 – zavedl francouzský prezident Emmanuel Macron ve své zemi režim všeobecné izolace.

Někteří naši vysocí administrátoři zde říkají: „No, nám řekli, že úmrtí bude všeobecně nepočítaně.“ Kdo to řekl? Od této chvíle trochu podrobněji. Celé jméno. Prostřednictvím koho jste komunikovali? Přes Skolkovo nebo přes jiná místa? Kde jsou terminály? Není sám, ten Ferguson, který to všechno tlačí a všichni začínají výt. A pak to shodí z rukou. Říkají: „Ach, to je přehnané … Ale co můžeme dělat, jací dobří lidé! No tak pojďme, a věřme jim znovu! “

To není osamělý Gates. Ani Anderson nebo někdo z nich. Ani japonské koncerny. Ani americké Národní instituty zdraví. To je víc.

Ale vrátíme se k podrobnostem. Ty bývají někdy také významné. Ďábel tkví někdy v detailech.

Ve skupině Anderson-Fergusona je jistý Simon Koshmez, který trvá na stejné všeobecné izolaci. Ještě jednou zdůrazňuji – bezprecedentní, kterou má někdo prosazovat. Koshmez je členem vědecké rady Elysejského paláce ve věci covidu-19. Zřízení této vědecké rady Elysejského paláce schválil profesor Jérôme Salomon, vedoucí Úřadu veřejného zdraví francouzského ministerstva solidarity a zdraví.

Skupině, ve které jsou Salomon a Koshmez a další, se někdy říká skupina Bernarda Kouchnera. Toho Bernarda Kouchnera, který byl ministrem zdravotnictví v mnoha francouzských vládách a vysokým představitelem generálního sekretariátu OSN v Kosovu. A ministrem zahraničních věcí v řadě vlád. A spoluzakladatelem Lékařů bez hranic.

Kouchner je velká postava, pokud jde o specifické levičácké hry. Je to levičák, kterého lze nazvat neo-trockistou, ale který pak šel silně doprava. Nepřipomíná vám to něco, pokud jde o neokonzervativce?

Ale Kouchner je také významným hráčem v oblasti medicíny, stejně jako významným hráčem ve velmi pochybných hrách, které se odehrávají na „horkých místech“. Zdůrazňuji, velmi pochybných – to není moje hodnocení.

Jednou z takových pochybných her byla hra s názvem „Ostrov světla“. V roce 1979 si Kouchner pronajal nákladní loď s tímto jménem. Tato loď dopravila do Jihočínského moře skupinu lékařů, aby zachránili Vietnamce, kteří uprchli z komunistického režimu a pokoušeli se dostat na loďkách do Hongkongu. Tam proběhla velmi velká aféra s těmi uprchlými Vietnamci. Hodně temná.

Kouchner prosazuje od 70.let koncept práva intervence. Myslí tím intervenci západních osvícených zemí – jménem čeho? Ve jménu zabránění diktátorského zneužívání všelijakými těmi Asady nebo kýmkoli jiným.

Kouchner je velmi velký dobrodruh, schopný provést nejrůznější krvavé činy.

Hle, co řekl Kouchner o Slobodanovi Miloševičovi, když byl ministrem zdravotnictví : „Kolikrát jsme doufali, že přijde den …, kdy budeme moci říci kterémukoli diktátorovi: „Pane diktátore, nedovolíme vám utlačovat, mučit a zabíjet vaše obyvatelstvo.“ A konečně přišel požadovaný okamžik zásahu do záležitostí bývalé Jugoslávie. Takového zásahu, ke kterému jsme vyzývali 8 let, od roku 1991. …. A k zásahu v Kosovu, o kterém mluvime už osm let. (Citováno z: Lettre de Réunir, Printemps 1999, citée par Burnier, Les 7 Vies du Dr Kouchner, s. 445 (Sedm životů Dr. Kouchnera, str. 445)

Dobrý levičák, co? Tedy bývalý.

Poté, co se Kouchner stal vysokým představitelem OSN v Kosovu, se tak zašpinil, že prokurátorka mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii Carla del Ponteová odsoudila Kouchnerovo odmítnutí spolupracovat s vyšetřovateli. https://books.google.ru/books?id=EHkbatQ3FGIC&hl=ru

Kouchner mimo jiné odmítl spolupracovat na problému politického křídla Kosovské osvobozenecké armády. Konkrétně – na spolupráci ve věci skutků bandity Hashima Tachiho, kterého podporoval, pokud jde o nejtemnější činy. Včetně nezákonného obchodu s drogami a obchodu s orgány.

Kouchnerovy lékařské hry byly také velmi specifické.

A nyní si položme otázku: „Není něco opravdu velkého, co by bylo schopné využít ve své hře Andersona, pevně zapsaného do iniciativ Gatesa a Fergusona, pevně spojeného s Andersonem a Koshmeze, který je součástí stejné společnosti, a Kushnera a Salomona? “

Koneckonců, někdo musel splnit úkol přeměnit skutečný boj proti covidu na extatickou orgii, ve které bylo nebezpečí covidu a i všech ostatních epidemií obrovsky zveličeno. Koneckonců to není poprvé, kdy došlo k takovým fantastickým zveličováním s obrovským ziskem!

Mimo jiné je pochopitelné,  že tato extatická orgie vytvořila kolosální finanční toky nasměrované na záchranu před následky covidu-19. Nejen na záchranu před covidem-19, ale na záchranu před ekonomickými následky. Nemluvíme o miliardách nebo stovkách milionů, ale o mnoha bilionech dolarů. Částky na tuto záchranu jsou bezprecedentní. Kam tyto peníze proudily a kdo nastavil ruce? Tady jeden Gates nestačí. Zde je nutné konsorcium schopné obohatit se na této extázi, přičemž  obohatit se neslýchaným způsobem a využít zbídačení těch, kteří do konsorcia nevstoupili, na nákup aktiv, a spojit takové obohacení s geopolitickým útokem na Čínu a Rusko, a  pozici Trumpa  před volbami v USA silně stlačit a uskutečnit nějaké nové projekty kvazi-karanténního světového řádu. Hodně cílů, co? Zde neplatí  „dva cíle jednou kulkou“, zde se zasahuje tolik cílů najednou!

Co je to tedy za konsorcium, ve kterém Gatesovi mohou hrát jen skromnou, byť výraznou roli?

Když pochopíte, že Gates je velmi významný „poslíček-pochůzkář“, tak při analýze těchto zajímavých pochůzek je možné zjistit, co se stalo. Pokud ale z poslíčka uděláte hlavního všemocného démona, pak vám smysl hry unikne. A nemáte skutečný obraz toho, co se děje, ale jakési mytologické zjednodušené konstrukce.

Když se snažím přesně pochopit význam neuvěřitelně velké a nebezpečné hry, zeptám se: které konsorcium udělalo Gatese svým „poslíčkem“? Přitom platí, že náhodné lidi poslíčky nedělají. A poslíček je velmi vysoká figura.

Dále chci vědět, jaké místo v tomto konsorciu zaujímá organizace jako Koalice pro inovace připravenosti na epidemii – The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations – nebo zkráceně CEPI.

Co je CEPI, která byla založena v Davosu v roce 2017 za účasti:

Nadace Billa a Melindy Gatesových,

londýnské nadace Wellcome Trust, která se specializuje na biomedicínský výzkum,

Světového ekonomického fóra

*, a také konsorcia zemí, které původně zahrnovalo Norsko a Indii. Později se do konsorcia připojilo Japonsko, Německo a řada dalších zemí.

Společnost CEPI má sídlo v norském Oslu.

V roce 2017, před všemi těmito covidovýmii potížemi, popsal časopis Nature CEPI takto: „ Je to rozhodně největší iniciativa na vývoj vakcín proti virům, které představují potenciální epidemickou hrozbu.“ https://www.nature.com/news/billion-dollar-project-aims-to-prep-vaccines-before-epidemics-hit-1.21329

Koneckonců, nemluví o žádné jiné organizaci, že? Najednou – buch! – a vypukla tato „největší iniciativa na vývoj vakcín proti virům, které představují potenciální epidemickou hrozbu“. Toto bylo řečeno v roce 2017.

A v roce 2020 byl CEPI nazván klíčovým hráčem v souboji o vývoj vakcíny proti covidu-19.

Co je to za klíčového hráče? Kdo je za ním? A v čem je skutečný, nikoli vymyšlený, význam hrané hry?

Napsat komentář