František Ježek

První část série článků.

Žijeme ve zvláštní době. Jsme svědky bouřlivého vývoje všech oblastí života společnosti. Naše doba je zahlcena obrovským množstvím informací. To, co se děje považujeme buď za dobré, nebo zase ne. V současné době máme spíše pocit, že těch nedobrých věcí je více. Je složité se v tom všem orientovat. Proč a jak se věci kolem nás dějí, co za tím je? Co je podstatné a co ne.

Jak lze zjednodušeně popsat současný stav naší společnosti?

Víra, čest, poctivost, slušnost, úcta k druhému a jeho práci jsou nahrazovány modlou peněz.

Různé nevolené struktury, menšinová a nátlaková uskupení rozhodují o ostatních bez ohledu na výsledky legitimních voleb. Úroveň vzdělanosti klesá. K úspěšnému absolvování maturity postačí dnes znalosti, kterými zhruba disponoval absolvent druhého ročníku „totalitního“ gymnázia.

Televize se nezměnila, tak jak dříve propaguje ten jediný a správný názor. Lež a manipulace se bez sebemenšího uzardění vydávají za pravdu. Masově konzumovaná filmová tvorba (až na výjimky) je plná katastrof, krve, ponuré atmosféry, propagandy a manipulace. Je nám podsouváno, že válka a různé katastrofy jsou nevyhnutelné.

Bohatí bohatnou, chudí chudnou, střední třída se vytrácí, úroky, splácení půjček a exekuce drtí stále více těch, kteří, za svoji práci pobírají nuzné odměny.

Přírodní zdroje se dál bezohledně rabují, plastový ostrov v moři utěšeně zvětšuje svoji velikost.

Co se to vlastně děje. Kde vězí příčina současného stavu? Kdo ovládá svět, kdo určuje jeho směřování?

Svět již dávno neovládají ti, kteří mají nějakou vizi, charisma, za kterými by šly davy. A neovládají jej ani konkrétní státy. Svět ovládají ti, kteří jsou schopni svoje zájmy prosadit na těch správných místech, u vlád, v zákonodárných sborech, ovlivnit, zmanipulovat názor společnosti.

Na světě existuje řádově několik stovek rodin, které se historicky prodraly do postavení, kdy mají dostatečné množství styků, kontaktů a vlivových mechanismů a disponují v podstatě neomezenými prostředky.   

Těchto několik stovek rodin vlastní přes 90 % světových aktiv. S vlastnictvím tak obrovského množství aktiv a kontaktů logicky souvisí jejich obrovská moc ovlivňovat světové dění.

Ono to vlastně funguje jednoduše. Tyto rodiny si ke správě svých zájmů najímají ty nejlepší, nejschopnější a zejména všehoschopné mozky. A úkolem těchto mozků je, aby se aktiva zvětšovala a moc neustále rostla.

No a tak tedy činí. K dispozici mají neomezené zdroje a po celém světě armádu poskoků a patolízalů organizovaných v různých neziskovkách, žoldáckých armádách a jiných strukturách. Velmi účinně ovlivňují chování a jednání jednotlivých vlád. K prosazení svých zájmů úspěšně lobují v zákonodárných sborech. Štědře přispívají na volební kampaně stran a politiků prosazujících ty „správné“ názory. Obdobně se inzeráty a jiné pobídky dostanou těm, kteří stojí na správné straně. Pak už není velký problém prosadit vlastní zájmy.

Pokud se proti tomu někdo vzepře, je odstraněn. Toto se týká nejen jednotlivců, ale i celých států.

Pro pochopení našeho současného stavu je nutné pochopit ekonomickou podstatu.

Podíváme se na způsoby navyšování bohatství a zkusíme nastínit co s tím. Nebudu používat ekonomické poučky, složité konstrukce a cizí slova (to vše jen zamlžuje skutečnou podstatu).

Základním pilířem světového uspořádání je ekonomika. Politika je její nadstavbou, která v reálu slouží k prosazení ekonomických zájmů mocných.

Podívejme se tedy na ekonomiku jako na základní pilíř tohoto uspořádání. A začněme od úplných základů. Podívejme se na to, kde se bere a kde se ztrácí moc a síla peněz, kolik peněz má být v ekonomice a jak to je s půjčkami a s měnami a v jakém stavu se naše ekonomika nachází.

Pak se podíváme na způsoby, jakým se rozšiřuje bohatství a moc bohatých a zda se s tím dá něco dělat.

Pokračování zítra

2 komentáře

 1. Přečetl jsem si obě zatím vyšlé části článku a děkuji za něj, těším se na další části.
  Zde v části 1 stojí: „Základním pilířem světového uspořádání je ekonomika. Politika je její nadstavbou, která v reálu slouží k prosazení ekonomických zájmů mocných.“.
  V (klasickém) marxismu bylo řečeno: (ekonomická) základna je prvotní, (společenská) nadstavba je druhotná, determinovaná/odvozená podle toho, jak to chodí v základně.
  (1) počítám s tím (i když to není z mé hlavy), že se jedná o falešné dilema pro dav ve smyslu: Lež1 – Lež2, vyber si (Pravda je to třetí, skryté.) (nakonec: nepracují neomarxisté v opačném gardu? viz jejich dlouhý pochod institucemi?)
  (2) tuto hypotézu článek nepotřebuje : – ) (ani jako „oslí“ můstek pro odůvodnění, proč se dále bavit nejprve o ekonomice)

 2. Osobně se domnívám, že číslovka 100 je lehce nadsazená.
  Robin de Ruiter – Třináct satanských pokrevních dynastií, příčina tolika bídy a zla ve světě. Díl 1.
  Z německého originálu Robin de Ruiter, Die 13 satanischen Blutlinien – Die Ursache vielen Elends und Übels auf Erden, Verlag Anton A. Schmid, Durach 1999
  přeložil © Jaroslav Voříšek 1999
  uvádí pouze 12 následujích rodinných klanů a jsou to Rothschild, Warburg, Rockfeller, DuPoint, Russell, Onassis, Bundy, Freeman, Kennedy, Collins, Astor a Li.

  Jinak samozřejmě bez výhrady souhlasím!

Napsat komentář