V souvislosti se specifiky materiálu probíraného v tomto videu a s nutností neustále na něco odkazovat, budu, abych byl věrohodný, hodně číst. V opačném případě by požadovaná věrohodnost nebyla zaručena.

6. května 2020 dělá generální prokurátora Ruské federace velmi důležité prohlášení. Doslovně cituji to, co je zveřejněno na webových stránkách Generální prokuratury pod tímto nadpisem: „Generální prokuratura Ruské federace požaduje omezit přístup k webovým stránkám, kde jsou zveřejněny nepravdivé informace o koronavirové infekci.“  https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1836600

Konkrétně se k tomuto omezení říká :

„Generální prokuratura Ruské federace přezkoumala materiály prokuratur ( státních zastupitelství ) řady subjektů Ruské federace o umístění na internetu nevěrohodných společensky významných informací.“

Prokuratora Moskevské oblasti objevila informace o prodeji prostředků proti  koronaviru. V popisu zboží se uvádí, že „v Kazachstánu byla nalezena vakcína proti koronaviru. Jedná se o silné imunomodulátory … získáte spolehlivou ochranu před čínským koronavirem a budete vyléčeni. “

Tyto informace jsou nedůvěryhodné, protože v současné době neexistuje žádný speciální lék pro léčbu koronaviru.

Moskevská prokuratura našla v sociální síti Odnoklassniki a na portálu YouTube videa s názvem „Koronavirus. Odhalení „, „DNES APOKALYPSA / Ďáblova značka čipizace planety / část 1 “ a „DNES APOCALYPSA / Genetické zbraně / část 3 “.

 Tato videa říkají, že koronavirus je geneticky modifikovaná biologická zbraň, uměle vytvořená za účelem čipizace obyvatelstva a nastolení globálního světového řádu, zabíjení lidí nakažením na základě očkování, a že je možné předpovídat šíření koronaviru numerickými výpočty.

Současně ani Světová zdravotnická organizace, ani vláda Ruské federace, ani jiné oficiální orgány Ruské federace nepotvrdily informace o umělém původu infekce koronaviru. “

To znamená, že pokud WHO a vláda nepotvrdí, pak vše ostatní je fejk  … Do jaké doby se to noříme? Co tyto fráze znamenají a do jakého politického kontextu jsou vnášeny – o tom později.

Pokračuji ve čtení toho, co je zveřejněno na webových stránkách Generální prokuratury:

„Prokuratura Krasnodarského kraje našla na sociální síti VKontakte a na videohostingu YouTube video, jehož autor ukazuje zavařené dveře ke vchodu bytového domu s malým čtvercovým otvorem proříznutým pro předání jídla. Zároveň upozorňuje, že tato opatření byla přijata v souvislosti s detekcí koronaviru u jednoho z obyvatel.

Mezitím podle informací zástupce vedoucího hlavního ředitelství Ministerstva vnitra RF pro Krasnodarský kraj zveřejněný materiál neodpovídá realitě.

Tyto materiály tedy obsahují nedůvěryhodné společensky významné informace, které představují hrozbu poškození života a zdraví občanů, masivní narušení veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti.

S ohledem na výše uvedené se generální prokuratura RF na základě části 1 čl. 15.3 federálního zákona „O informacích, informačních technologiích a ochraně informací“ obrátila na Roskomnadzor ( fed. úřad pro dozor nad obl. komunikací ) s požadavkem přijmout opatření k zamezení přístupu k těmto publikacím a v případě přenosu podobných materiálů na jiné internetové zdroje omezit také přístup k nim. “

Co k tomu mohu říci?

Zaprvé, pokud podvodník chce prodat lék na koronavir, navzdory skutečnosti, že takový lék neexistuje, musí být tento podvodník odhalen a přiveden k odpovědnosti. Proti tomu není námitka.

Zadruhé, pokud jsou záměrně vnášeny nepravdivé informace o zavařených dveřích pro provokativní účely, to je třeba také zastavit. Opět žádné otázky.

Zatřetí, fóbie spojená s organizací nadměrné technické kontroly nad obyvateli planety je opravdu bolestná otázka. Není pochyb o tom, že mnozí usilují o tuto kontrolu. Jako není pochyb o tom, že je třeba v tuto chvíli možnosti takové kontroly a vše, co z ní vyplývá, dělit na reálné, které nejsou tak horké a fiktivní. A pak je třeba říci, že dosud bylo vynalezeno velmi mnoho možností. Zítra vám čip – nanočip do mozku nevloží. Ale chtějí. Ale vnukům při takovém vývoji sociálně-politického procesu a takových trendech, které nyní jsou, vloženy určitě budou. Ale vnukům.

Hrozba nastolení zvláštní totality, která promění člověka v robota manipulovaného elitou, nepochybně existuje. Tady mluvíme o klíčové hrozbě – hrozbě technohumanizace lidstva, lidského rodu jako takového. Ale to je něčím vyvoláno! Pokud člověk nemá boží svrchovaný základ, ať už bychom ho nazvali rodovým základem Marxe nebo jiskrou Boží, tak proč nezavrtat něco nano- při využití nových technologických možností? A pak tu máme eugeniku, a takzvanou mind control  (tj. kontrolu nad vědomím), obyčejnou totalitu, další možnosti kontroly informací, elektronické kontroly, elektronické koncentrační tábory atd.  A je bezpodmínečně nutné upozorňovat na vše, co přináší podobné křivárny. A je nutné přistřihnout křidélka ne těm, kteří se toho bojí, ale těm, kdo se pohybují tímto směrem a tento strach způsobují. A vždy si musíme pamatovat, že takové přistřihnutí křidélek kdysi provedl norimberský tribunál, přičemž darebáci odsouzeni tímto tribunálem hovořili o svých přáních zlepšit lidskou rasu, zničit podřadné a provést „pouze“ rozumnou vědeckou selekci lidí. Prý že nefungují mechanismy darwinovského přirozeného výběru, tak je třeba něco udělat! A co říkali nacističtí pohlaváři a nejrůznější pomocníci doktora Mengeleho? A co říkali u soudu Japonci, kteří na vězních testovali různé druhy biologických zbraní?

Takže nemá lidstvo důvod se toho všeho bát? Ano, tento oprávněný strach vede k neoprávněnému strachu, tj. fobii. A tato fóbie v obtížných situacích může vést k panice. A s panikou je třeba bojovat.  Je třeba hledat určitý druh rovnováhy.

Ptáte se mě, jestli věřím, že dnes mohou některá očkování naprogramovat lidské vědomí tím, že obsahují různé druhy nanočástic nebo nanočipů? Ne, nevěřím. Možná se mýlím, možná ne, ale nevěřím tomu. A ne proto, že považuji nějakou elitu – naši nebo mezinárodní – za neschopnou takového porušování lidských práv. Považuji tuto elitu za schopnou všeho.

Prostě nevěřím, že elita je v současné době schopna technologicky realizovat tuto antiutopii. Ale zítra se možnosti vědy a techniky zvýší, tak proč ne? 

Nyní se vracím k tomu podivnému a dvojznačnému, co zaznělo spolu s legitimní touhou zachránit lidi před nákupem pseudoléků.

Jak jsme již měli příležitost se přesvědčit, v prohlášení generální prokuratury se uvádí, že ani Světová zdravotnická organizace (WHO), ani vláda Ruské federace, ani jiné oficiální orgány RF nepotvrdily informace o umělém původu koronavirové infekce.

A copak je informace všemi vyvrácena? Pokud informace není potvrzena ani vyvrácena, měla by být zakázána? Je nutné zakázat myšlenku jako takovou, pokusy vyšetřit ty nebo jiné otázky? Nemyslíte si, že to vypadá trochu divně? 

Chtěl bych upozornit na tři body.

První je, že politická diskuse o umělém původu koronaviru se teprve rozehřívá. A jedním z možných scénářů (zdůrazňuji, pouze jeden z možných, nic víc, ale ne méně) je, že časem začnou vůdci Číny a vůdci USA okamžitě mluvit o umělosti koronaviru (budou to na sebe shazovat) a pak se připojí Evropané, Indové a tak dále. Všechno je tomu již blízko. A poté se bude muset v této věci projevit i ruská politická moc. V této otázce jednoduše neexistuje shoda nejen mezi vědci, ale také mezi politiky. A generální prokuratura si toho nemůže nevšimnout, ledaže by okamžitě oslepla a ohluchla.

6. května 2020  … (6. května – slyšíte? – tedy ve stejný den, kdy bylo učiněno prohlášení generální prokuratury) nás TASS informuje o prohlášení tiskového tajemníka prezidenta RF Dmitrije Peskova. Toto Peskovovo prohlášení je navíc zjevně vyvoláno verdiktem generální prokuratury – jednoduše se ho na to ptají. https://tass.ru/obschestvo/8406565

Jak uvádí TASS, Peskov „poznamenal, že zatím nikdo nemá podrobné informace o tomto koronaviru, zkoumají ho virologové z celého světa. Jakákoli jednoznačná hodnocení a jednoznačná data prostě ještě neexistují z toho důvodu, že je [virus] nový. Proto v tomto případě, nějaké jednoznačné prohlášení, aniž bychom měli pádné opodstatnění, bychom nedělali. 

„My bychom“ – kdo je to? Je do toho „my bychom“ zahrnuta generální prokuratura nebo ne? 

Všimněte si, že téhož dne zazní takové prohlášení od osoby povinné vyjádřit postoj prezidenta a diametrálně opačné prohlášení od generální prokuratury. Peskov přímo vstupuje do diskuse s generální prokuraturou, diskuse byla vyvolána skutečností, že se na to novináři ptali Peskova. Myslíte si, že to přispívá ke správnému přístupu občanů k tomu, co se děje, k důvěře občanů v to, že moc je konsolidována a v tomto konsolidovaném stavu je přiměřená?

To je politická stránka věci.

Ale spolu s politickým momentem existuje i druhý – vědecký – moment. Představte si, že žijeme v éře inkvizice. A každý na světě ví, že Slunce se točí kolem Země, a ne Země kolem Slunce. A každý to ví, všechny oficiální autority – a králové z nejvíce křesťanských států a neomylný papež a mimochodem, synklit vědců, univerzitních a dalších. Každý ví, že Ptolemaios má pravdu a Galileo se mýlí. Ale ve skutečnosti je všechno diametrálně opačné!

Proto ve vědecké debatě založené na svobodě myšlení nemůže nikdo vynést verdikt. Ti nejváženější vědci většinou zpočátku rozhořčeně vnímali vynálezy nějakého bezvýznamného zaměstnance patentového úřadu o uspořádání světa. Znáte jméno tohoto bezcenného pracovníka? Albert Einstein. A všichni byli rozhořčení! Čtyřrozměrný prostor … Proměnlivost času a závislost plynutí času na rychlosti … Zakřivení času a prostoru pod vlivem gravitace … „Jaký nesmysl!“ A kdo se nakonec ukázal, že měl pravdu?

To znamená, že když dnes zakážete svobodu myšlení, svobodu hledání odpovědi na otázku a všechno ostatní, zítra se může ukázat, že váš protivník, který to nezakázal, získá takovou výhodu, že budete bezmocní. Existuje takové podobenství: Fulton navrhl Napoleonovi zpočátku postavit parní lodě, aby nepoužíval vítr, ale páru. Napoleon to ale odmítl. A když se tyto lodě začaly pohybovat, údajně řekl:

„Když jsem vyhnal Fultona z Tuileries, ztratil jsem korunu.“

A konečně je tu ještě třetí moment. Spočívá v tom, že společnost, která se nám utváří před očima, za jeden den nezměníme – pomocí takových zákazů to nejde zvládnout. Můžete se ocitnout jen v hloupé a směšné situaci. A v době růstu sociálního napětí je velmi nebezpečné být v této pozici.  Smích je strašná síla, pokud je v dovedných rukou ničitelů. A on určitě bude v jejich rukou – o něco dříve nebo o něco později. A to je ještě nebezpečnější než jakékoli nepokoje a pouliční orgie. Tím víc, že zpočátku zní smích a pak – hromadné excesy, které si pamatujeme po perestrojce. A pak – konec státu.

Není tedy čas se zastavit a přemýšlet?

K usnadnění takového procesu přemýšlení u všech – u občanů i u orgánů – jsou zapotřebí strukturované objektivní informace. Chápete? Nyní je doba přebytku informací. Je jich příliš mnoho. Mozek to nevnímá. Je to také počítačová přesycenost informacemi, která vede k tomu, že mozek klouže po jejich povrchu, nic neuchopí. Metoda, jak rozdělit na odpad a něco cenného, prakticky neexistuje . Proto je třeba se zabývat odhalováním cenných informací, očistit je od nejrůznějších nánosů, mimo jiné od subjektivity podle principu „něco se mi líbí, proto to tak je.“

Nyní se pokusím o takové odhalení a organizaci informací tak,  aby bylo minimalizováno vše subjektivní a posuzovala se pouze klíčová prohlášení. Taková, která jsou důležitá, i když jsou to jen prohlášení. Nemusí to být fakt, ale je to prohlášení, které je velmi významné.

Budu citovat pouze výroky jiných lidí a ukážu jejich celkový smysl.

Začnu nedávnými výroky a postupně se vrátím na začátek historie koronaviru, někdy prolomím tuto chronologii, pokud to bude nutné pro  odhalení důležitých okolností.

Dne 7. května 2020 „Moskevský Komsomolec“ s odvoláním na dobře informovaný zdroj uvádí, že miliardář Dmitrij Bosov, který spáchal sebevraždu, měl vystupovat jako svědek v případu proti zadrženému Anatoliji Bykovovi. https://www.mk.ru/incident/2020/05/07/raskryta-taynaya-svyaz-gibeli-bosova-i-zaderzhaniya-anatoliya-bykova.html?clid=2296754

Podle zdroje, který sdílí informace s Moskevským Komsomolcem, měl Bosov dilema. Pokud by začal bránit Bykova a svědčit v jeho prospěch, mohli by mu (dále citace z Moskevského Komsomolce) „připomenout incidenty z 90. let“. Pokud by se miliardář rozhodl vystoupit proti zadržovanému, byl by to důvod k pomstě ze strany těch lidí, kteří jsou Bykovovi jako regionálnímu politikovi blízcí. Moskevský Komsomolec tvrdí: „Pravděpodobně toto (plus další problémy) mohlo oligarchu vyvést z duševní rovnováhy.“

Publikace vysvětluje, že Bossov a Bykov „byli v 90. letech zapojeni do podnikání v oblasti přírodních zdrojů“. Podle Moskevského Komsomolce miliardář Bossov „dodával potřebné materiály pro nepřetržitý cyklus do krasnojarské továrny na hliník“.

Bosovovo tělo bylo objeveno 6. května 2020 ve fitness místnosti jeho venkovského domu ve vesnici Usovo nedaleko Moskvy. Vedle těla byla pistole.

Syn podnikatele se k otcově smrti nevyjádřil a označil to jako rodinné záležitosti. https://360tv.ru/news/proisshestviya/eto-dela-semejnye-anton-bosov-o-samoubijstve-ottsa-milliardera/

Ostatní příbuzní však mluvili o podivném chování Bosova. Podle nich  sebou začal nosit pistoli, navíc měl finanční problémy.  https://www.ryazan.kp.ru/daily/27127/4212185/

Nerad bych rozebíral příliš podrobně toto téma, které i přes svou důležitost přímo nesouvisí s globálním covidem. Ale protože nepřímo s ním toto téma  souvisí, učiním na okraj jednu poznámku.

Ta komunita, do které patří Bykov i Bosov, je rozdělena na opatrovníky a opatrované. Aby opatrovaní mohli být  likvidováni nebo zatčeni kvůli věcem z minulosti, musí k něčemu dojít ve sféře opatrovníků. Opatrovaní se buď musí pohádat s opatrovníky nebo se nějak provinit. Nebo (což je také zcela možné) se něco stalo v komunitě samotných opatrovníků. Někdo z opatrovníků posílil svoje pozice a na něco si vzpomněl, a někdo naopak oslabil a dočasně ztratil schopnost čelit. Někteří z těchto opatrovníků začali zvyšovat svoji aktivitu, zatímco jiní museli dočasně jít ke dnu nebo zmlknout. Bez toho či onoho přeskupení v prostředí opatrovníků – zklamání nebo zášti vůči opatrovaným, ztráty části jejich potenciálu, změny jejich strategie – bez toho všeho by to, co se stalo Bosovovi a Bykovovi, nebylo možné.

Někdo bude volat, že říkám konspirační teorie. Tak to není! Znám tento příběh velmi dobře. A moje hodnocení nemá nic společného s konspiračními teoriemi. O něco dříve nebo o něco později se přesvědčíte, že je naprosto pravdivé. A pak přijdete na to, že tento příběh nepřímo souvisí s koronavirem. Protože koronavirus ovlivňuje politický proces a tuto zápletku nelze vyjmout z politického procesu.

O Bykovovi, koneckonců, všichni  vždy věděli všechno. A žil – 20 let netrpěl. Ale stejné je to s Bosovem. Říkáme „Bosov“, ale máme na mysli něco konkrétního – opatrovníky a tak podobně. Polovina elitní Moskvy to všechno ví. A všechno se diskutuje, jako kdybychom žili ne ve velmi známé společnosti, ale někde na jiné planetě, kde nikdo nic neznamená, nikdo není s nikým spojen a všechno se řídí nějakými abstraktními pravidly.

No, teď o covidu. Začnu také krvavými činy.

5. května 2020 philadelfský portál  PhillyVoice informuje, že byl zabit výzkumný pracovník, který se zabýval tématem původu koronaviru  https://www.phillyvoice.com/pennsylvania-coronavirus-researcher-found-dead-apparent-murder-suicide/

Uvádí se, že čínský výzkumník z Pittsburgské University  Bing Liu (tj. americký výzkumník čínského původu), který zkoumal koronavirus a měl v úmyslu v příštích dnech zveřejnit výsledky svého výzkumu, byl zabit ve svém vlastním domě. Uvádí se také, že vrah, 46letý Číňan jménem Hao Gu, poté, co zabil Lia, spáchal ve svém autě ve stejný den sebevraždu. Podle policie, píše deník, vrah byl známým vědce, ale jejich vazby neměly nic společného s Liuovým výzkumem koronaviru (a jak to policie ví? ). Motiv vraždy zůstává nejasný, uzavírá PhillyVoice. A tak to zůstane, dodávám já.

Vida, jaké  krvavé události jsou spojeny s původem koronaviru (ať už je umělý nebo ne, je-li umělý, pak kým byl vytvořen atd.), o jehož původu se píše : „Informace o umělém původu  koronavirové infekce nebyly potvrzeny.“

6. května 2020 publikuje The Guardian zprávu na téma, kterého jsem se dříve dotkl v jednom z videí: že omezení uvalená na poskytování lékařské péče jiným kategoriím pacientů v důsledku koronaviru může vést ke zvýšení počtu úmrtí na jiné nemoci (nikoli na koronavirus).  https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/06/millions-develop-tuberculosis-tb-covid-19-lockdown

The Guardian konkrétně podává zprávu o studii, podle které situace s koronavirem povede ke smrti 1,4 milionu lidí na tuberkulózu.

Tato studie byla provedena ve spolupráci Stop TB Partnership ( Zastavte tuberkulozu ) a Imperial College London a Univerzity Johnse Hopkinse. Vychází z údajů o tom, jak  země s nejvyšším počtem případů covid-19 v podmínkách izolace diagnostikují tuberkulozu a léčí ji. Přímo se uvádí toto: „Vrátíme se k číslům úmrtnosti z roku 2013, lidé již hromadně umírají.“

Uvádí to výkonná ředitelka organizace Stop TB Lucica Ditiu. Dodává, že za 100 let byly proti tuberkulóze vyvinuty pouze 2–3 vakcíny, zatímco proti koronavirové infekci je vyvíjeno více než sto vakcín, a to i přesto, že od začátku epidemie uplynulo pouze 120 dní. Ditiu si stěžuje, že lidstvo nikdy nevynalezlo lék na HIV, malárii a jiné nemoci.

7. května 2020 nás portál hightech.fm informuje, že koronavirus vstoupil do Francie o měsíc dříve, než se původně myslelo – ještě v prosinci 2019. Pacient, v jehož hlenu byl nalezen virus SARS-CoV-2, byl hospitalizován 27. prosince 2019, přičemž první případ koronavirové infekce byl oficiálně zaregistrován 26. ledna 2020, fakticky po měsíci. Tvrdí to studie vědců z Fakultní nemocnice v Saint-Denis. Infikovaným byl 42letý muž pocházející z Alžírska. Muž trvale žije ve Francii a naposledy opustil zemi v srpnu 2019 – tedy čtyři měsíce před infekcí. Muž navíc nikdy nebyl v Číně.  https://hightech.fm/2020/05/07/covid-france

5. května 2020 nás TASS informuje, že šéf virologického institutu Roberta Kocha v Berlíně (podřízený německému ministerstvu zdravotnictví) Lothar Wieler řekl: „Víme, že téměř jistě bude druhá vlna.“ https://tass.ru/obschestvo/8399073

To je to, o čem jsem mluvil. Jednou ranou nevykolejíš vlak. A pokud je nutné vykolejit, tak budou bouchat několikrát. Wieler dále říká: „Vycházím z toho – a to potvrzují odborníci – že dojde k druhé a třetí vlně šíření infekce.“

To znamená, že bouchají. To je zásadní.

Dne 4. května 2020 agentura Reuters uvádí, že zpráva ministerstva bezpečnosti Čínské lidové republiky uvádí, že hrozba války s USA  v důsledku koronaviru je vážná. Že čínská zpravodajská služba nepovažuje tuto hrozbu vůbec za spekulativní. Že antičínské nálady ve světě podle odhadů zpravodajských služeb dosáhly určitého vrcholu před 31 lety, během potlačení nepokojů na náměstí Nebeského klidu. A od té doby až dosud žádný takový vrchol nebyl. A tak by se měla  komunistická strana vážně připravit na vojenskou konfrontaci s USA.  https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-sentiment-ex/exclusive-internal-chinese-report-warns-beijing-faces-tiananmen-like-global-backlash-over-virus-idUSKBN22G19C

To neznamená, že dojde ke konfrontaci. Číňané jsou velmi opatrní. Toto je ale oficiální zpráva ministerstva bezpečnosti. A to vše je způsobeno koronavirem. Je náhoda, že právě toto je způsobeno koronavirem?  Budeme to dále analyzovat.

2. května 2020 hlavní čínské noviny People’s Daily, a ty představují něco víc než noviny Pravda z roku 1970, velmi ostře odsuzují obvinění USA proti Číně, údajně vinné za koronavirové neštěstí lidstva. People’s Daily vyzývá USA, aby odpověděly na 10 otázek týkajících se pandemie koronaviru a americké role v této pandemii. Uvedu tyto otázky, je to velmi vážné. Budu citovat z People’s Daily. http://russian.people.com.cn/n3/2020/0502/c95181-9686462.html

1) Proč USA neposkytují aktuální informace o experimentu s modifikací viru ptačí chřipky obnoveném v loňském roce?

  O co jde? Na co se People’s Daily ptá? Na umělý koronavirus, na experimenty s modifikací.

2) Americký armádní lékařský institut pro infekční nemoci byl dříve zavřen. Proč?

 Není to proto, že došlo k nějakým únikům? – To se tím asi myslí.

3) Minulý rok americké ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb vypracovalo scénář podobný vypuknutí covid-19. Je to náhoda? 

V komentáři k tomuto People’s Daily píše, že otázka je kladena, protože The New York Times citoval zprávu, kterou dostali v březnu členové vlády USA. Zpráva uvádí, že od ledna do srpna 2019 americké ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb pracovalo na scénáři zvaném Crimson Contagion ( karmínová nákaza ), který simuloval fiktivní ohnisko s účastí skupiny turistů, kteří navštívili Čínu a nakazili se tam novým virem, a poté se rozletěli do různých zemí, včetně USA.

Toto jméno si budete pamatovat – „Karmínová infekce“. Toto není konspirační teorie – toto je oficiální čínský odkaz na oficiální americký materiál.

Ve specifikovaném scénáři, píše People’s Daily, byl představen fiktivní virus CAPS, který způsoboval vážnější příznaky než skutečný koronavirus a který byl přenášen také dýchacími cestami jako běžná chřipka. Kromě toho také způsobil pandemii, jako v případě SARS. Scénář rovněž předpokládal, že proti CAPS neexistuje žádná vakcína.

4) Americká zpravodajská služba varovala před krizí způsobenou koronavirem již v listopadu loňského roku. Proč byla varování ignorována?

  I přes tato varování, píše People’s Daily, byl nouzový stav USA vyhlášen až 13. března tohoto roku.

5) Mohou USA objasnit, kolik je mezi hlášenými úmrtími na chřipku skutečně infikováno covid-19?

6) Kdy se nový typ koronaviru objevil v USA?

7) Jak se Spojeným státům podařilo tak rychle získat kmeny viru, že začaly testovat vakcínu proti covidu-19?

8) Proč americká vláda nepovažuje pandemii za nebezpečnou, zatímco američtí úředníci nadále prodávají akcie za snížené ceny?

9) Proč američtí odborníci nesmějí veřejně diskutovat o covidu-19? 

  Toto píše People’s Daily, slyšíte mě? Uvažte, že toto bylo jednoduše nadiktované Si Ťin-pchingem. Nebo projednáno na politbyru.

10) Jaký výzkum probíhá v zahraničních biologických laboratořích USA? Proč o tom USA mlčí?  

I potom všem, co je zde napsáno, budeme říkat, že není třeba diskutovat o umělé povaze koronaviru (a jen tím se zabývají vysoce postavení čínští soudruzi!), protože takové diskuse jsou fejky?

  • pokračování bude následovat

Napsat komentář