Jsme ve válce. Není horká, nestřílí se. Není ani studená, přesto bude mít mnoho mrtvých a fyzicky a duševně postižených. A přesto bude mít bez jediného výstřelu i své materiální ruiny. V dosud vedených válkách se, vždy s předstihem, objevil útočník, oběť, bojiště a cíl. Zbytek populace s různou měrou spoluúčasti přihlížel. Shrnuto: vše bylo jasné a všem snadno pochopitelné.

Jsme ve válce – ale jiné. Je specifická nejen použitými zbraněmi – poprvé v historii biologickými. Je tichá, zákeřná, všudypřítomná. Tímto ale zdaleka její hodnocení nekončí. Chceme-li ji zastavit, musíme ji pochopit. Chceme-li ji pochopit, musíme pochopit motivaci a logiku jednání všech účastníků. Iniciátorů, scénáristů, režisérů i vykonavatelů na jedné straně. Oběti války na straně druhé. Poprvé je v roli oběti Lidstvo jako celek. Mnoho lidí se domnívá, že žije v mírové zóně a válka se jich nedotkne. Hluboký omyl. Svět v době poslední Světové války byl podstatně odlišný od dnešního. Nebyl ještě globalizovaný. Dnes je, a proto je i tato válka globální. Týká se úplně každého člověka, přežití v bezpečí někde „na okraji“ je iluze.

Tato válka má dvě tváře. Viditelnou a skrytou. Ta viditelná je vedena jako útok na fyzické zdraví, ta skrytá jako útok na psychické zdraví oběti, jednotlivce i Lidstva. Útok na fyzické zdraví vede útočník paradoxně přes zdravotnictví. Tedy ten segment společnosti, který má její zdraví chránit. Útok na psychický stav společnosti je veden napříč všemi úrovněmi exekutivy. Opět paradoxně – přes segment, který má společnosti sloužit. V obojím pomáhá útočníkovi vždy věrný slouha – prodejná média. Hlavním nepřítelem Lidstva se stal KORONAVIRUS. Takže víme proti komu všichni bojujeme a přinášíme nemalé oběti. Víme to doopravdy? Je on tím úhlavním nepřítelem? Zkusme se na tuto válku podívat jinak. Se znalostí, jak a kým je Svět okolo nás řízen, se znalostí Koncepce společenské bezpečnosti.

Koronavirus jako nástroj řízení

Jsme ve válce. Války byly vždy mezníkem vývoje společnosti. Nejinak je tomu i nyní. Globální vývoj Lidstva dospěl do kritického stavu. Krize je patrná ve všech sférách života planety Země; klidné, bezproblémové místo na ní prostě neexistuje. Ekonomika, sociální vztahy, víra, životní prostředí – vše je ve stavu před výbuchem. Kdo je vinen?

Dopravní nehodu zaviňují řidiči. Nedisciplinovaní, přeceňující sebe i řízené vozidlo. Občas podceňující i jeho technický stav. Nejinak je tomu i teď v případě krize globálního řízení Země. Nedisciplinovaný řidič planetárního supersystému je těsně před dopravní nehodou. A aby to nebylo tak jednoduché, o ten volant se perou hned tři řidiči. A navíc: každý chce s volantem i brzdami pracovat jinak. Je náraz neodvratný?

Nikoliv. Jeden z globálních hráčů (řidičů) vytahuje žolíka. Nový a dosud neodzkoušený nástroj řízení.

Sáhl do velmi ničivého arzenálu biologických zbraní, ale sáhl sofistikovaně. Ne pro smrt, ale pro něco jiného – virus „na míru“, se kterým je možné dosahovat pozoruhodných výsledků řízení dalšího vývoje planety. Pojďme se s ním seznámit. Kdo je ten obávaný COVID 19 ?

hovoří viroložka Soňa Peková

Shrnuto: COVID je ve svém účinku na člověka neurčitý, variabilní, mutagenní – tak nějak nekonkrétní ve všem. Procento smrtnosti je nízké. Jako nástroj řízení má všechny potřebné náležitosti.

Iniciátorem výběru tohoto nástroje globálního řízení byla konkrétní část řídících elit, usilujících už delší dobu o realizaci svého plánu finálního globálního uspořádání života na planetě. Nový světový řád – NWO. Stačí slovní spojení „elektronický koncentrák“, zbytek si lze dohledat v řadě zdrojů na internetu. Nebo si přečíst román A. Huxleye – Brave New World, popřípadě R. Bradburyho 451 stupňů Fahrenheita.

COVID 19 byla tedy konkrétní zakázka farmaceutickému a vojenskému výzkumu sponzorovaná globálními finančními strukturami v čele se Světovou bankou a jejím think-tankem, Světovým ekonomickým fórem (Davos). Zahájení jeho života je zde:

a zde:

Z těchto kruhů vyšla smělá myšlenka, jak NWO zavést pomocí COVIDu ve zrychleném režimu a tak nějak se spoluúčastí občanů, a dokonce jako odpověď na jejich přání uchránit se před zlověstným koronavirem. Celá geneze od nápadu až k realizaci je velmi podrobně popsána v řadě výborných dokumentů :

Byli si tak jisti úspěšností Operace COVID, že nám ji předvedli v předpremiéře na oficiálním zahajovacím ceremoniálu OH v Londýně už v roce 2012 (!) .

https://www.youtube.com/watch?v=4As0e4de-rI

https://youtu.be/4As0e4de-rI

Čas 40-53 minuta: Jak příznačné – tyto řídící elity už po několik staletí sídlí právě zde, v Londýně, a tak si zahrály na domácím dvorku představení svého kusu pro Svět.

Ostrý start operace se datuje na podzim r. 2019, místo činu – čínský Wu-chan. Proč právě tam a všechny okolnosti kolem lze dohledat; nechceme se rozptylovat.

Jak už to bývá, dobrý nápad přitáhne pozornost i dalších zájemců o použití. COVID 19 je z hlediska zdravotního „zvláštní chřipka“, ale z hlediska nástroje řízení – BOMBA .

A tak se od počátku roku 2020 rozbíhá skutečně globální operace COVID s velmi širokým záběrem jak cílů, tak i míst použití. Začíná GLOBÁLNÍ SOCIÁLNÍ TEST – pro světovou veřejnost schovaný pod hrozivý termín PANDEMIE KORONAVIRU; kombinovaný útok řídících elit na fyzické i psychické zdraví lidské populace.

Pokusíme se o uvedení alespoň některých konkrétních cílů, které zahájením masivního použití COVIDu řídící elity na všech úrovních, od místních přes státní, nadstátní až po skutečně globální, sledují. Pro lepší identifikaci – rozlišujeme COVID zdravotní, politický, sociální, ekonomický, informační … a lze pokračovat. To jen pro ilustraci, jak univerzální řídící nástroj jeho tvůrci vytvořili a uživatelé zdokonalili.

Začneme tím mediálně frekventovaným – ZDRAVOTNÍM

 1. Oslabení imunity člověka nařízením masového povinného nošení ochranných roušek. Masivních důkazů o převládajícím negativním účinku je ze strany zdravotnické odborné veřejnosti dostatek.
 2. Dalším stupněm po tomto oslabení imunity je masové až plošné testování invazivní metodou. Použité testery mohou být již infikovány COVIDEM takže nejde při proceduře o test na ochranu, ale infikaci na získání dalšího nositele COVIDu.
 3. Finální etapou je očkování vakcínou s libovolně doplněnými přídavnými komponentami, dlouhodobě ovlivňujícími negativně organizmus zaočkovaného. V tom je zahrnuta i čipizace nebo masová sterilizace populace.
 4. Důsledné potlačování léčby COVIDu na úkor jeho prevence. Léky se prakticky nepoužívají, „řešením“ bude vakcinace.

To je tedy několik příkladů zdravotního Covidu.

Samozřejmě, že hlavním scénáristou a uživatelem je konglomerát dnes už nadnárodního pevně propojeného farmaceutického a bankovního průmyslu, které zastřešují Světová banka a paralelně MMF.

Nejlepším příkladem tohoto využití COVIDu je asi největší globální finanční „malá domů“ v historii. Odsouhlasení bruselské megapůjčky 750 mld EUR pro členské země EÚ z letošního léta. Peníze si půjčuje stát, nakupuje za ně testery (1.fáze ) a vakcíny (2.fáze). Zadlužení přenese na daňové poplatníky roztažením v čase. Obdoba českého fotovoltaického dotačního podvodu, avšak na globální úrovni.

Přejděme k POLITICKÉMU koronaviru. Čeho lze s jeho pomocí dosáhnout?

 1. Účinná změna volebního systému implementací korespondenčního hlasování. Systém se testuje už delší dobu (např. rakouské prezidentské volby). Je to elegantní postup k plně manipulovatelnému volebnímu systému. Je prezentováno jako vymoženost digitálního věku. K ostré implementaci došlo nyní v amerických volbách právě pod tlakem použití COVIDOvých karantén ve vybraných státech ovládaných guvernéry z Demokratické strany, spřízněnými s manipulátory. Samozřejmě, než byl korespondenční systém prezentován jako nezbytný, jakoby „náhodou“ se ve státě dramaticky zvýšil výskyt COVIDu. V době psaní článku ještě běží v plném rozsahu volební konflikt a odhalování korespondenčních machinací.
 2. Prakticky neomezené a kontinuální prověřování spolehlivosti agentury vlivových osob sloužících nadnárodnímu subjektu v určitém státu. Na celé škále „doporučených“ exekutivních opatření k obraně před COVIDem lze dobře odsledovat, kdo a jak poslouchá vnější řízení.
  Smutnou demonstraci tohoto postupu vidíme na sousedním Slovensku. Premiér ruku v ruce s p-rezidentkou nastoupil proti vlastnímu obyvatelstvu.
 3. Omezení rušivých vlivů veřejnosti při provádění určitých konfliktních úkonů a masivních kádrových opatření: čistek, zatýkání apod. Předvedla nám to Čína. Po vysokých výskytech COVIDu, zejména v určitých politicky exponovaných místech státu (WuChan, HongKong), následovala zhruba dvouměsíční odmlka a na jejím konci výskyt 10-20 infikovaných na 1,4 mld obyvatel. Pozoruhodná úspěšnost léčby a prevence. A jakoby „náhodou“ se objeví zprávy o zatčení osob exponovaných ve vedení státu. „Náhoda“ právě v průběhu tolik úspěšné léčby a karantény.
 4. Posílení suverenity státu úspěšným a rychlým vývojem bezpečné anti-COVIDové vakcíny. Nabídka pro zbytek světa. Ukázkou je „ruská covidová suverenizace“, úspěšně realizovaná Putinem v rámci jeho koncepce globalizace, Ruského světa.

A co EKONOMICKÝ COVID ? Také nepřijde zkrátka.

 1. Přerušení globálních hospodářských vazeb. Nastává všude tam, kde potřebuje globální řízení redukovat anebo úplně gumovat extrémně přebujelou ekonomiku a s ní spojenou logistiku „nadspotřeby“. Toto je pro planetu v podstatě užitečné, i když „vyžraná“ populace Západu velmi nerada přivyká.
 2. Oslabení či dokonce likvidace určitých hospodářských odvětví a zejména jejich spotřebitelské stránky. Stručně řečeno, globální řízení cíleně snižuje „přejídání“ zejména západní populace. V ohnisku zájmu je letecká doprava, turistický průmysl se všemi navazujícími oblastmi: hotelnictví a restauratérství. Dalším velmi sledovaným oborem je automobilizmus. Všude, kde může COVID omezit individuální automobilizmus, bude použit. Což je z hlediska stability naší planety užitečné.
 3. Řízený pokles, místy dokonce pád světové ekonomiky a různých nástrojů globálního finančního průmyslu (zejména akciové burzy). COVID svou ekonomickou ničivostí spolehlivě připravuje svět na rozsáhlou perestrojku celého globálního peněžního systému. Alternativ je několik, ale ve centru pozornosti leží post-dolarová alternativa spojená s likvidací k tomu náležejících mocenských struktur a institucí (Federální rezervní systém).

Meze se nekladou ani kombinacím účinků zaváděných koronavirovou epidemií. K tomu ale musí spolehlivě fungovat statistických manipulací, který sahá až do médií. Stručně řečeno: každý kdo zemřel, zemřel automaticky na COVID, nebo, po určitých vynucených korekcích, „s COVIDem“. Důležité je, aby každý z těchto nešťastníků figuroval ve správném sloupci statistiky. Vše je samozřejmě spolehlivě motivováno od tučné odměny až po hrozbu vyhazovu z práce.

Příkladem kombinace ekonomického a politického COVIDU je ruinování ekonomiky karanténní paralýzou a následné vyvolání nepokojů a svržení exekutivy. Pokusy v Rusku, realita v USA a dá se pokračovat.

Asi nejhorší z dlouhodobého hlediska je SOCIÁLNÍ COVID. Nemá cenu probírat detaily a nuance, lze to říci brutálně jednoduše:

ROZKLAD společnosti od úrovně jednotlivce až po celou společnost. Jen některé příklady:

 • Fašizace společnosti jejím rozdělením na „poslušné“ (testované a vakcinované) a neposlušné odmítače. Nasměrovat ty první proti těm druhým je jednoduché – vše ve jménu jednoty chránící zdraví.
 • Likvidace již tak velmi zdevastovaného vzdělávacího systému. Distanční výuka je první Overtonovo okno na cestě k debilizaci mladé generace.
 • Tlak na psychiku každého jednotlivce vyvoláváním strachu, nátlaku a hrozby až k fyzického donucování k život ohrožujícímu testování a očkování. Ze samostatného a suverénně jednajícího člověka se stává psychická onuce. Opět příklad Slovenska a 3 miliony obyvatel většinou existenčně pod nátlakem donucených k testu. Totalita je slabé slovo.

A tak lze pokračovat a dále odkrývat možnosti, které COVID jako nástroj řízení poskytl. V jednom určitě pomohl: lidé si uvědomují, že už bude jen postCOVIDový Svět, a i kdyby se kulisy obnovily, prožitá zkušenost zůstává. Každý by se měl zastavit a položit si otázku: „nebyla tahle rána do hlavy vlastně nutná?“

Můžeme se v této válce elit proti Lidstvu bránit? A pokud ano, jak?

Můžeme se především bránit plným pochopením toho, o co v této válce jde. Prostřednictvím ohrožení zdraví dosáhnout co nejvyššího stupně psychické dezintegrace každé osoby a její uvedení do manipulovatelného stavu. Tedy jde o GLOBÁLNÍ SOCIÁLNÍ TEST.

Musíme začít u obrany osobní a obrany svých blízkých, kteří ještě, anebo už nemají dostatek psychických sil (nejmladší a nejstarší okolo nás). Na začátku každé obrany je poznání protivníka, jeho motivů, cílů a jeho nástrojů vedení války proti nám. To jsme objasnili výše.

Protože hlavní útok je veden na naši psychiku, braňme především ji. Protivník nepracuje v rámci zákona, zákonnost svého útoku jen předstírá. Počítá s naší dobrovolností a podřízeností při vyvolání dostatečného strachu. Nezákonnost vymáhaných omezení našich lidských práv a právní vágnost jejich zdůvodňování je citelná slabina COVIDové operace. Jednejme jen v rámci zákona, odmítněme jednat podle narychlo sepsané vyhlášky, směrnice, usnesení apod. Pokud tyto právní dokumenty nejsou součástí zákona, jsou vymahatelné jen do úrovně, kdy nezasáhnou do naší osobní svobody.

Každý z nás si musí položit existenční otázku: jak velkou oběť jsem ochoten dát za uchování osobní svobody a uchránění i svobody svých blízkých? Nejde totiž o žádnou abstraktní svobodu, ale naprosto praktickou ochranu zdraví svého a svých dětí před zdravotní genocidou srovnatelnou s experimenty doktora Mengeleho.

Buďme připraveni na covidový fašizmus. Naši vlastní spoluobčané se mohou stát zmanipulovanými vymahači fašizujících pravidel ve prospěch „poslušné a neinfikované“ většiny. Ne policie, ale sousedi. Bez donucování pomocí násilných prostředků, tak nějak „po sousedsku“.

Odmítněme přizpůsobit se čemukoliv, co odporuje naší mravnosti, i když nás ti přizpůsobiví odsoudí. Odsuzují ve skutečnost sebe a svoji slabost a podřízenost zlu. Hlavu vzhůru OBČANE!

47 komentářů

 1. Konečně rychlá diagnostika z moči! Stát ušetří miliardy!
  Je nutno vyčůrat se u stromu a čekat:

  Přiletí včelky = diabetes
  Přiletí mouchy = zánět
  Moč rychle schne = příliš mnoho soli
  Moč má zápach masa = zvýšený cholesterol
  Zapomněl sis sundat trenky = Alzheimer
  Necítíš zápach moči = COVID

 2. Tady je velmi dobré video Sergeje, který vede kanál Hlas Německa a probudil se v roce 2014 ze své politické dřímoty díky Ukrajině a pudu sebezáchovy s paní, kterou probudil až koronavirus, který se jí a jejích výdělků dotknul osobně. Je to velmi pěkné povídání člověka, který se již hodně let samovzdělává a informuje s absolutní „politickou diletantkou“. Zazní tam mimo jiné myšlenka od Sergeje, že je lepší lidem předkládat otázky, na které si sami musí odpovět, já jsem úplně stejného názoru. Dále Sergej aniž by zřejmě zakopnul o Koncepci, zcela intiutivně vysvětluje, že v člověku je založená tvořivost, která se dere na povrch, a když si člověk najde své uplatnění, najde i uspokojení v tom, že je užitečný a dává něco jiným lidem, a to je ta nejlepší odměna. Vůbec si myslím, že v jeho povídání je vidět, jak mrtvá voda stoupá i bez nutnosti přímého čtení tlustých knih (to není odrazování, vždy je lepší pít od pramene), ale ony i vedlejší říčky nakonec najdou cestu do té větší řeky a skončí společně v moři, přestože tečou různými cestičkami. Přijde tam řeč i na to, zda se nebojí být takto angažovaný. Stojí za to si ho poslechnout. Sešli se tu dva lidé, z nich jeden už se našel a jde pevně po své cestě a druhý podle mne tu cestu nastupuje. Kéž je takových lidí co nejvíce, protože to je přesně to, co je zapotřebí. Lidé se musí začít zajímat a přestat žít ve svých bublinách.

  https://www.youtube.com/watch?v=V6hYjycTNUY&t=991s

 3. Celkem zajímavá je v covid podvodu i tato informace.
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Konec-rejzovani-na-covidu-Cesky-vedec-odpalil-bombu-644915
  Na jednu stranu to může odstřelovat dosavadní skupiny , čerpající zlatou žílu na tomto podvodu a tím jejich loutkovodiče odstrčit od spoluřízení procesu.
  Na straně druhé to může být jemnější způsob řízení od těch , kteří chápou více , s nebezpečím , že jejich sofistikovanější způsob bude pro masu přijatelnější.
  To ,že covid akce prozatím běží stylem hrrr na ně, je výhoda při ovčím budíčku , která se může při krátkém chápání davu snadno vytratit.
  Je to obdoba Pjakinova vysvětlení , proč je za určitých okolností výhodnější Biden.

 4. je tu ešte veľmi významný covid – covid ekologicko-biosférický. S Borisom sme ho na jar dostatočne rozpracovali, zhrnuli a zverejnili na vodaksb. Tento covid ekolologicko-biosférický je najobjemnejším, celoglobálnym, zahŕňajúcim v sebe všetky ostatné covidy, ktoré sú len výkonnými práporčíkmi toho kapitánskeho – ekologicko-biosférického covidu. Hlavným nepriateľom ekológie a biosféry Zeme, pre jednoduchosť – Prírody, je kapitalizmus a nenažranosť jak samotných kapitalistov, tak konzumentov ich produkcie. Aby kapitalistická spoločnosť so svojim bezbrehým konzumom (ktorého poslednými do absurdna dovedenými prejavmi sú celoglobálne nadnárodné spoločnosti a doprava doslova každej vyrobenej blbosti naprieč celou zemeguľou), mohla byť definitívne prebudovaná, je potrebné prebudovať nielen psychiku kapitalistov ale aj konzumentov – to jest celej civilizácie. A na toto prebudovanie, či donútenie (pretože ekologicko-biosférická kríza je už tu a hrozí doslova zánikom civilizácie) sa ide celoplanetárne týmto totalitným spôsobom, ktorého kvázi demokratická maska úplne padla ako prvá na Slovensku. Liberalizmus ako najdravejší a najviac všetko-si-dovoľujúci prejav kapitalizmu bude likvidovaný ako prvý.
  Hlavným cieľom COVID operácie v rukách pozemských režisérov je prejsť celoplanetárne na konzumne skromnejší spôsob života a výrobne-ekonomicky na voči prírode šetrnejší spôsob výroby a distribúcie tovarov a služieb. Veľmi rýchlo dôjde k výrazným zmenám v ponuke a dopyte – to preto sa tak likviduje ekonomika a kúpyschopnosť.
  A prečo som písal kapitánsky Covid a pozemskí režiséri? No, lebo je tu ešte Covid-generál, ktorý už funguje mimo réžie pozemských ašpirantov na celoglobálnu moc a riadenie. Tento covid-generál je vysoko selektívny, inteligentný, napriek tomu, že je to len vírus, má kolektívne vedomie úrovňou blízke kolektívnemu vedomiu ľudstva, a tento covid-generál navštívi každého jedného ľudského jedinca na Zemi. Jeho úlohou je usmerniť človekupodobnú opicu k vývoju v Človeka. Preto jeho intenzita prejavu je vysoko selektívne individuálna od jednoduchých tzv. ľahších chrípok, či len uvedomenia si, že som niečo chytil (takto covid-generál dáva najavo: „Už som tu! A aj keď som generál, hlásim sa do služby tvojej premeny na Človeka! Budem ťa kontrolovať, usmerňovať a trápiť, ak si nedáš povedať, lebo nemáš iné východisko okrem stať sa Človekom!“) až po smrť – tých človekupodobných opíc, ktoré si nedajú povedať. A skrze tomuto covidu-generálovi hierarchicky podriadené nižšie úrovne covidov, ktoré boli vymenované jak v článku, tak v tomto mojom príspevku, sa prejavuje Božie dopustenie.
  Nebude Boh meniť to, čo sa deje s ľuďmi (aj formou covid teroru jedných ľudí voči iným), pokiaľ samotní ľudia nezmenia to, čo sa deje v nich! Táto civilizačná premena pod dozorom covidu je predovšetkým o premene každého z nás na Človeka. Čím skôr sa ním každý stane, tým menšie dopustenie covid strastí voči nemu osobne.

  1. Tento komentár k výbornému Boletusovému článku presne dopĺňa vnútornú rovinu, ktorá je prvým adeptom na zmenu a ktorej riešenie v KSB človek nenájde. Na individuálnu zmenu v globálnej kovidovej dráme. Rozberiem to viac v Martinovho príspevku, tam sa to hodí lepšie.

 5. V podobném duchu, jako Boletusův, je koncipován článek norského blogéra Påla Steigana, který včera byl zveřejněn na INOSMI: Covid-19 and the Great Reset – program globální diktatury
  https://inosmi.ru/economic/20201122/248589367.html

  Skutečnost, že v souvislosti s Covidem – 19 lidé v různých koncích planety přichází ke stejným závěrům ohledně plánů elit, mě utvrzuje v přesvědčení, že tyto plány se nerealizují. Covid-19 a další jeho vlny, kterými nás straší, se různými způsoby skandalizuje natolik, že spíše přichází do úvahy jeho využití k odpisu těch samých elit, které se kolem něho nejvíce angažují.

  1. V podobnom duchu o tom rozmýšľam už niekolko dní. Keďže celý tento podvod vytvorili štruktúry štátnej elity usa a cielom v tomto prípade oboch elít, tej štátnej aj globálnej v tomto covid podvode je rovnaký (redukcia počtu obyvateľstva, digitálny koncenrták). Lenže že v súčastnej dobe prebieha vzájomný boj týchto elít, tak si myslím, že globálne elity využijú vo svoj prospech odhalenie podvodu na kompromitáciu štátnych elít usa. Nakoľko si štátne elity vytvorili do značnej miery obrovské štruktúry po celom svete a treba ich osekať. A ako o tom už V.V. Pjakin hovoril, GP nikdy neprehráva.

 6. Ano, pan Blatný již avizoval, že „výhody“ budou pro ty spoluobčany, kteří „získají covid pas.“
  Nicméně procesy běží a zda k tomuto kroku bude přikročeno či ne je otázkou. Stále věřím v přeformátovanou Evropu od Lisabonu po Vladivostok a momentálně v horizontu několika příštích měsíců o vyřešení situace kolem amerických voleb.

 7. Já tam vidím ještě jeden aspekt.

  Psychologický. -> Šíření strachu.

  Nikdy nevíš, kdo může být pozitivní a nedá se to poznat.
  Lidé potom nevěří ani svým nejbližším. Takto rozdělená společnost je snadno manipulovatelná.
  Strach a nejistota je základní nástroj manipulace. Navíc ten strach zabije více lidí než sám virus.

  Celé je to jedna velká fikce, která ničí životy a zabíjí lidi.
  S virem, jehož smrtelnost není kritická, v pozadí.

  Obrana je zachovat klid a pozitivní náladu. Lidé začnou přemýšlet nad tím, jak je to možné, že je dotyčný v pohodě.
  Osobním příkladem je možné vytahovat lidi z deprese. Strach ničí lidi zevnitř.
  Každý bojujeme na svém místě….

 8. Pohovorme o analýze. Ľudia si neuvedomujú, že im nikto nič neberie. Nikto im neberie slobodu a nikto ich do ničoho nenúti. Analýza oznamuje, že človek je oberaný o slobodu, že je tu skrytá, zákerná a neviditeľná vojna.
  Inými slovami tá analýza hovorí: ,,Halóóó… ty ma chceš donútiť sa isť testovať alebo očkovať? Nepôjdem!!! Vyhlasujem ti vojnu, nedám sa zotročiť a obrať o moju slobodu. Ak by som predsa len šiel na testovanie alebo očkovanie, lebo sa rozhodnem ísť, tak to bude z donútenia. Pretože si ma svojim nariadením donútil.“
  Obmedzená myseľ oznamuje svojmu majiteľovi, aby sa nedal, lebo ho oberajú o osobnú slobodu. Ďalej obmedzená myseľ oznamuje majiteľovi, aby sa bránil bojom a bojoval proti tým, ktorých označuje za odoberateľov slobody.
  Každý jednotlivec, okrem malých detí, ktoré sú úplne v područí svojich rodičov a ešte nevidia a nechápu súvislosti, sa rozhoduje samostatne. Vždy sa slobodne a samostatne v polaritnom systéme rozhodne pre to alebo pre ono.
  Neexistuje sa nerozhodnúť.
  A už vobec nie neslobodne.

Napsat komentář