Nejprve bych chtěl upřímně poděkovat všem účastníkům mezinárodního fóra „Poučení z Norimberku“: politikům a státním činitelům, vědcům a odborníkům, právníkům, zástupcům muzejní společnosti a společenským organizacím. Vím, že jste přijeli z mnoha regionů Ruska a z různých zemí.

Jsem přesvědčen, že téma fóra je významné a je vám blízké nejen z hlediska profesionální činnosti, ale také jako lidem, kteří jsou si vědomi své osobní odpovědnosti za uchování historických faktů o druhé světové válce, kteří hluboce chápou, jak důležité jsou závěry Norimberského tribunálu, jím vypracované normy a principy pro hledání odpovědi na současné složité výzvy a hrozby.

Před 75 lety, šest měsíců po zdrcující porážce nacismu, začal soud, na který byla upoutána pozornost celého světa. Ano, nemilosrdný Hitlerův režim, který rozpoutal zločinnou válku a který se dopustil tak obludných zvěrstev, která historie dosud neznala, byl poražen, ale nebylo možné zde udělat tečku. Triumfální vojenské vítězství muselo být zakončeno politickým, právním a morálním odsouzením nacismu a jeho smrtící ideologie.

Za masovým terorem, krvavým násilím, zotročováním a cíleným vyhlazováním celých národů stáli konkrétní organizátoři – nejvyšší vedení nacistického Německa. A státy, které byly vystaveny agresi, miliony lidí, které prošly nelidskými zkouškami, mučením a utrpením, oprávněně počítaly s odplatou, s nevyhnutelným veřejným potrestáním zločinců.

Právě tento postoj – o vytvoření otevřeného Mezinárodního vojenského tribunálu – hájil  Sovětský svaz už od roku 1942 a principiálně důsledně zastával tuto linii při všech jednáních se spojenci, mezi nimiž, jak je známo, od samého počátku převládala myšlenka mimosoudního, pouze kolektivního politického rozhodnutí o popravě nacistických vůdců.

Na konci války si však mnoho předních politiků uvědomilo nutnost soudního procesu a v srpnu 1945 se na jeho organizaci dohodly Sovětský svaz, USA, Velká Británie a Francie. Tento akt podpořilo dalších 19 zemí. Tribunál oprávněně získal status Soudu národů.

Sovětský lid, který utrpěl největší, nejbrutálnější rány od agresora a prošel k vítězství s nejvíce obětmi, měl své vlastní hodnocení, aby se vyrovnal s nacisty – za mrtvé na bitevních polích, za zraněné a zmrzačené, za zničená města a vypálené vesnice, za masové zabíjení lidí na okupovaných územích.

Tato zvěrstva na sovětských civilistech byla diktována zvláštními nacistickými směrnicemi  a byla nacisty povýšena na úroveň státní politiky. Sovětský svaz  utrpěl ve druhé světové válce kolosální nenahraditelné ztráty a mezi miliony obětmi velkou část tvořili vojáci, kteří zemřeli v zajetí a civilisté, kteří byli surově a krutě zavražděni.

Odtajňování archivních dokumentů, které nyní v Rusku aktivně probíhá, práce pátracích skupin umožňují odhalit a vyjasnit dříve neznámé, ale strašné události této války, nová fakta o masových zabíjeních sovětských občanů – starých lidí, žen, dětí – nacisty a jejich komplici.

Takové zločiny nemají žádnou promlčecí lhůtu. Byly posouzeny právě na Norimberském tribunálu, zde definovaná kritéria zločinu proti lidskosti určila samotný pojem genocidy a stala se základem Úmluvy OSN o boji proti genocidě, přijaté v roce 1948.

Norimberské závěry jsou i dnes naléhavé. Před měsícem uznal na jejich základě Solecký [okresní] soud poprvé v ruském soudnictví masové popravy poblíž vesnice  Žesťaná Hůrka v Novgorodské oblasti jako genocidu. Byly tam brutálně zavražděny tisíce mírumilovných, nevinných lidí.

Neustále odkazujeme na poučení z Norimberského tribunálu, chápeme jeho důležitost pro hájení historických faktů, pro to, abychom se přesvědčivě a odůvodněně postavili proti záměrnému zkreslování a padělání událostí druhé světové války, zejména proti nestoudným, lživým pokusům rehabilitovat a dokonce oslavovat nacistické zločince a jejich komplice.

Řeknu více: je povinností celého světového společenství hájit rozhodnutí Soudu národů, protože jde o zásady, které jsou základem hodnot poválečného světového uspořádání a norem mezinárodního práva. I dnes zůstávají pevným a spolehlivým základem pro konstruktivní dialog a spolupráci a jejich opomenutí, pokusy je narušit jsou ranou zasazenou  bezpečnosti na celé planetě. Proto Rusko vytrvale nastoluje tyto otázky na všech jednáních. 

Doufám, že toto fórum přispěje k věcné a hluboké soudobé interpretaci historického odkazu Norimberského tribunálu a vaše závěry a doporučení budou užitečné a potřebné ve světovém společenství.

Přeji vám úspěšnou práci a vše nejlepší.

Děkuji

http://kremlin.ru/events/president/news/64447

http://kremlin.ru/events/president/news/64447

3 komentáře

Napsat komentář