S týmto problémom zvyčajne mávajú študenti KSB problémy, pretože existuje veľa nedokonalých popisov tohto javu, ale ani jeden dôkladný. Existuje veľa indícií, fragmentov, ale nikde nie je z nich poskladaná jasná a jednoznačná mozaika. Táto neurčitosť v chápaní tohto pojmu potom občas vedie k neopodstatnenému osočovaniu a označovaniu iných diskutérov za trockistov, čo nie je dobré.

Na internete existujú KSB wikipédie, kde sa dajú v ruskom jazyku vyhľadať všetky kľúčové pojmy a ich popis. Sú dve. Jedna archivuje len materiály vydané VP ZSSR do júla 2018, a tá druhá archivuje všetky.

Keď si teda vyhľadáme v ruskej KSB wikipédii pojem „Психический троцкизм“ („Psychický trockizmus“), tak nájdeme článok, v ktorom je z rôznych kníh zhrnuté všetko, čo sa o tomto pojme vie. Ten text je ako rozsypané puzzle, z ktorého treba zložiť výsledný obraz.

Tak poďme na to…

Z textu vyplýva nasledovné:

  1. Aby sa mohlo jednať o psychický trockizmus, tak je potrebná démonická psychika[1], iba v nej vzniká tento jav.
  2. Ten démonický pocit nadradenosti ťahá týchto ľudí do politických a náboženských hierarchií, kde by mohli ľuďom vládnuť a parazitovať na nich. No snažia sa to robiť skryto, pod rúškom ideológií.
  3. Ideológiu psychickí trockisti využívajú len ako nástroj, preto pre psychického trockistu je úplne jedno, akú ideológiu využije na dosiahnutie svojich cieľov. Navonok sa prezentujú ako proľudoví vodcovia, aktivisti, ako horliví zástancovia danej proľudovej ideológie. Dokonca až fanatickí zástancovia (to je tá spomínaná „posadnutosť“), ale iba navonok. To ale neznamená, že danej ideológii skutočne veria. Za fanatizmom je zamaskovaný ich vlastný démonizmus, ich skutočné parazitické ciele a tiež ich medzery v znalostiach a často vlastná nekompetentnosť.
  4. Tieto démonické osobnosti majú prehnane vysokú mienku o sebe samom („ja som elita, viem všetko najlepšie“) a bezostyšne sa predierajú nahor po hierarchii moci aj napriek ich odbornej nekompetentnosti. Táto ich nekompetentnosť môže pre spoločnosť znamenať katastrofu. Môžu sa tak stať „opicou s granátom v ruke“, ktorá nevie odhadnúť dôsledky svojich činov a spôsobiť spoločnosti veľa problémov (viď Matovičova „atomová bomba“ proti pandémii, ktorá spôsobila smrť tisícov Slovákov. Reč je o jeho masovom celoslovenskom testovaní v mrazoch, kde ľudia stály hodiny v zástupoch a nakazili sa masy ľudí medzi sebou a prudko stúpla úmrtnosť).
  5. Psychický trockista sa neuchytí za ideológiou, ktorá predpokladá metodologický prístup, ktorá učí ľudí samostatne používať mozog a tvorivo rozvíjať samotnú ideológiu. Psychickí trockisti sa až fanaticky držia ideologických a náboženských dogiem a odmietajú s kýmkoľvek o nich debatovať. Nie sú ochotní s nikým diskutovať ani o svojich vlastných chybách a chybnom chápaní, ktoré sa ľuďom stáva očividným. Navonok sa oficiálne tvária, že žiadna kritika k ich práci neexistuje. No keď sa cítia ohrození, tak nemajú problém rozpútať masové politické čistky alebo náboženskú inkvizíciu, kde sa zbavujú svojich kritikov a nepriateľov. Na verejnosti to zdôvodňujú horlivou ochranou ideológie/viery pred kacírmi a nepriateľmi ľudu. Skrátka, ich podstatou je démonizmus a cieľom parazitizmus a moc nad ľuďmi. Preto svojim navonok predstieraným fanatizmom a horlivosťou kryjú svoje medzery v znalostiach a zručnostiach, svoju nekompetentnosť a svoje skutočné ciele.

To znamená, že psychický trockista má démonickú psychiku, ktorá sa vie uplatniť len v systéme rozdelenom na „nadľudí“ a „podľudí“, na „elity“ a „dav“. Ten, kto vníma ostatných ľudí ako rovnocenných, ten nebude na nich parazitovať, ani nebude potláčať ich rozvojový potenciál, aby ich mohol ovládať a manipulovať.

To je dôvod, prečo si psychickí trockisti vyberajú na cestu k moci ideológie biblickej koncepcie, ktoré sú vnútorne konfliktné, poznačené princípom „rozdeľuj a panuj“ (všetky do jednej sú produktom materialistického a idealistického ateizmu)[2].

Ak by sa im dostala do rúk ideológia s metodologickými prístupmi, tak ak by to bolo v ich moci, v prvom rade by túto metodológiu zablokovali. Po druhé, ak by ideológia neobsahovala žiadne dogmy, tak by nejaké vytvorili. Učili by ľudí slepo dôverovať svojim vodcom, a prenechať riešenie intelektuálnych vecí im samým, aby sa udržoval ten rozdiel medzi úrovňou znalostí „elít“ a „davu“, čo im pomáha udržiavať si moc.

Teraz už možno lepšie chápete, že psychický trockizmus existoval nie len za Trockého, ale aj tisícročia pred ním. Ide o ľudí, ktorí sa stavajú na čelo politických a náboženských procesov a navonok sa môžu prezentovať ako najväčší ľudomilovia, ako tí najschopnejší duchovní alebo politickí vodcovia nejakej ideológie. Sú pritom veľmi akční. Ale vždy zaručene majú iné skryté ciele, než tie ktoré prezentujú. Nikdy im naozaj nejde o ľudí. V skutočnosti sa cítia nadradenými nad obyčajnými ľuďmi, a preto ich vodia za nos, aby sa dostali k moci a mohli parazitovať. To sú všetci tí politickí a náboženskí „kozlovia“ procesov, ktorí okúzlia ľudí rečičkami, ale až sa dostanú k moci, tak ľuďom nielenže nič pozitívne neprinesú, ale občas svojou nekompetentnosťou a démonizmom prinesú ľuďom len nešťastie a pohromy.

Keďže tento typ démonických parazitov (pokrytcov, ktorým šlo vždy v skutočnosti len o moc a vlastný prospech, a ľuďom mazali len medové motúzy popod nos) existoval v každej dobe a jedná sa o podtyp démonickej psychiky, tak pochopiteľne existuje aj egregor, ktorý v sebe združuje tento psychotyp a svojim spôsobom zotročuje svojich členov vo svojich spároch. Bráni im v akejkoľvek sebareflexii.

Lev Trockij nebol Rus a Ruské impérium nebolo jeho Vlasťou. Vlastným menom sa volal Bronštejn a bol židovskej národnosti. Podľa vyššie uvedeného by sa dalo zhrnúť, že mal démonickú psychiku, ťahalo ho to k moci nad davmi (nad ktorými sa cítil nadradený, preto mu nebolo ľúto obetovať masy obyčajných Rusov). Ako prostriedok cesty k moci si zvolil myšlienku permanentnej revolúcie, ktorá bola vystavaná na marxizme. A ako správny démon a parazit, neváhal spustiť masové čistky, aby sebe a podobným zaistil stabilné miesto pri moci.

PS: Ešte pár slov k „ja-centrizmu“ (v latinskej verzii ego-centrizmus. „Ego“ je v preklade z latinčiny „Ja“). Termín Ja-centrizmus/Ego-centrizmus si netreba pliesť s egoizmom. Ja-centrizmus je len prístup ku skladaniu mozaiky vlastného videnia a chápania sveta. Ja-centrizmus sám osebe nie je nič zlé ani nečisté. Je to len metóda, aj keď chybná. Ale takto sa rodíme na svet. Bábo sa narodí a tiež začína vnímať svet najprv od seba (prsty a najbližšie predmety) smerom ku vzdialenejšiemu okoliu. T.j. od seba k Bohu. Neskôr, po naštartovaní režimu psychiky Človek (aspoň na krátke momenty) sa tento smer obráti a začne skladať mozaiku od Boha smerom k sebe. A tak je to správne. Len treba správne identifikovať Boha a jeho ciele (v rámci možností), a neuviaznuť v náboženských pseudopredstavách o Bohu.

To, čo je škodlivé, nie je ja-centrizmus, ale démonizmus psychiky. Znamená to neprekonanú pýchu a namyslenosť, môže to znamenať nízku empatiu a zakrpatené svedomie (mechanizmus výčitiek svedomia a studu). A pri neprekonaní vlastného démonizmu to môže viesť k ďalším problémov, napr. aj k trockizmu.


[1] Démonický režim psychiky sa rodí z pýchy a pocitu nadradenosti nad inými („Som viac ako ostatní“, „Ja som tu šéf, vy ste len roboši“). Treba si uvedomiť aj to, že z pýchy a nadradenosti sa rodí davo-„elitarizmus“.

[2] Materialistický ateizmus tvrdí „Žiadny Boh neexistuje. Existuje len matéria, všetko vzniklo z matérie“ (LOŽ č.1). Idealistický ateizmus tvrdí „Boh existuje“, ale učí o Bohu nepravdivé veci, preto aj toto je druh ateizmu (LOŽ č.2). Sem sa radí väčšina náboženstiev, kde bolo učenie pôvodných prorokov prekrútené, aby mohlo byť zneužité na parazitovanie a moc nad ľuďmi zo strany hierarchov a ich pohlavárov.

1 komentář

Napsat komentář