Text převzat z Pokec24 + doplnění

Putin na plenárním zasedání Východního ekonomického fóra ve Vladivostoku 7.9.2022:

O multipolaritě a „pravidlech“

– Západní země se snaží udržovat starý světový řád, který je prospěšný pouze jim, nutit každého žít podle notoricky známých „pravidel“, která samy vymyslely a pravidelně je porušují, neustále je pro sebe mění v závislosti na aktuální situaci. Spojené státy si samy sebe představovaly jako zástupce Boha na zemi a možná ještě výš;

– Multipolární svět z pohledu Ruska by měl být založen na mezinárodním právu a ne na pravidlech, která si Spojené státy samy vymyslely;

„Myšlenka multipolarity a míru je taková, že svět by měl být mnohem spravedlivější, svět by neměl být založen na diktátu jedné země, která si sama sebe představuje jako zástupce Pána Boha na Zemi, a možná ještě výš, a veškerou politiku zakládá na své údajné exkluzivitě.

Je třeba respektovat zájmy ostatních zemí, chovat se k nim jako k sobě rovným, bez ohledu na velikost území, objem HDP nebo přítomnost moderních zbraní v armádách konkrétní země. Je potřeba vycházet z principů mezinárodního práva, a ne z nějakých pravidel, která si někdo vymyslí. To je spravedlnost, to je stabilita světového řádu,“ řekl Putin.

O „peci sankcí“

– Dosažená úroveň průmyslového rozvoje v Evropě, kvalita života lidí, sociální a ekonomická stabilita – to vše je vhozeno do pece sankcí, vhozeno na příkazy z Washingtonu ve jménu nechvalně známé „euroatlantické jednoty“ a ve skutečnosti – vše je obětováno v zájmu zachování diktatury Spojených států ve světových záležitostech… Rusko nic neztratilo, pouze posílilo svou suverenitu;

– Katalyzátorem „sankční horečky“ Západu, která nyní ohrožuje celý svět, byla „nepolapitelná dominance“ Spojených států a neschopnost západních elit rozpoznat objektivní fakta. Výsledkem je, že úroveň rozvoje Evropy a kvalita života lidí jsou vrženy „do pece sankcí;

 Konkurenceschopnost evropských podniků klesá mimo jiné v důsledku přerušení vazeb s Ruskem: „Nebude překvapením, pokud v důsledku toho evropský byznys jak na kontinentu, tak i na globálním trhu jako celku obsadí jejich američtí patroni. Ti se nikdy v ničem neomezují a nejsou v rozpacích při dosahování svého cíle;

 Západní země navíc „ve snaze vzdorovat běhu dějin“ podkopaly pilíře světového ekonomického systému: důvěra v dolar a další západní měny se ztratila. Dokonce i spojenci Spojených států postupně snižují své dolarové zásoby a inflace ve vyspělých zemích již obnovila mnohaletá maxima;

– Západní země nabraly kurz a vedou svět k bezprecedentní humanitární katastrofě, do slepé uličky hospodářské a sociální krize s nepředvídatelnými důsledky;

O obchodu s obilím

– Téměř všechno obilí vyvážené z Ukrajiny šlo do zemí EU, a ne do nejchudších zemí. Evropané nadále vystupují jako kolonizátoři a klamou nejchudší země;

 Dohoda o obilí uzavřená v Istanbulu se ukázala jako „další drzý podvod“ – téměř všechny potraviny vyvážené z Ukrajiny putovaly do zemí EU a nejchudší země, „jak se říká, byly jednoduše oklamány“;

 Rusko může předložit omezení vývozu ukrajinského obilí do EU: „Určitě budu tuto otázku konzultovat s tureckým prezidentem Erdoganem“;

– Světové ceny potravin nadále rostou kvůli omezením ruského exportu, která přetrvávají i přes formální stažení produktů a hnojiv ze sankcí: omezení spojená s logistikou, s pronájmem lodí, s převodem peněz, s pojištěním přetrvávají;

– „Je zřejmé, že s tímto přístupem se rozsah potravinových problémů ve světě jen zvýší, <…> což může vést k bezprecedentní humanitární katastrofě“;

O plynu

– Pokud Evropa nepotřebuje globální výhody v podobě ruského plynu, to nás netrápí, máme svůj trh a úkoly, jsou tu jiné země. Jestliže dříve byl evropský trh s energií považován za prémiový, nyní jím přestal být;

– Cenový strop pro ruský plyn, o kterém se v EU diskutuje, je „další hloupost, další netržní rozhodnutí, které nemá perspektivu“, které povede pouze ke zdražení tohoto paliva. Rusko nemá problémy s exportem energetických zdrojů a náš plynovod pro Evropu je „o několik řádů konkurenceschopnější než zkapalněný plyn přivezený přes oceán“;

– Moskva nevyhoví „politickým rozhodnutím, která jsou v rozporu se smlouvami“: „Nedodáme vůbec nic, pokud to odporuje našim zájmům <…>“. „Ti, kteří nám něco vnucují, nejsou v pozici, aby nám diktovali svou vůli“;

– Obvinění z použití „energetických zbraní“ kvůli situaci s Nord Stream je „nesmysl, další nesmysl“: Rusko je připraveno znovu spustit Nord Stream 1 i zítra, „ale neumožňují to“ a pro zapnutí Nord Stream 2 „stačí stisknout tlačítko“;

– Obecně platí, že Rusko spoléhá na „obezřetný, ekonomicky chytrý rozvoj přírodních zdrojů“: suroviny vyrobené v zemi budou sloužit především k posílení suverenity a těžební sektor je již chráněn „před nepřátelskými akcemi“;

O událostech na Ukrajině

– Ruská operace na Ukrajině je zrcadlovým obrazem toho, co se tam děje od roku 2014: „Nic jsme z hlediska vojenských operací nezačali, ale pouze se snažíme dokončit“;

– „Myslím si, že [se zahájením vojenské operace] jsme nic neztratili a neztratíme. Z hlediska zisků mohu říci, že hlavní akvizicí je posílení naší suverenity, a to je nevyhnutelný výsledek toho, co se nyní děje“;

– Přitom „určitá polarizace“ ve světě i v rámci země Rusku jen prospěje: „Všechno zbytečné, škodlivé a vše, co nám brání jít dál, bude odmítnuto, nabereme na obrátkách, tempa rozvoje“;

O Záporožské JE

– Zpráva MAAE o situaci v Záporožské JE je důvěryhodná: „Ano, této zprávě určitě věřím. <…> Jsou samozřejmě pod tlakem <…> a nemohou přímo říci, že ostřelování pochází z ukrajinského území, ale to je jasná věc. Přitom tvrzení, že Rusko samo ostřeluje jím ovládanou stanici, jsou „jen kecy“;

– Ruská strana je připravena třeba „i zítra“ přivést do jaderné elektrárny „kohokoli, včetně velké skupiny novinářů, včetně evropských či amerických“;

O postavení ruského obchodu

– „Ruská podnikatelská komunita jako celek dnes prokazuje do nejvyšší míry svou odpovědnost vůči zemi, vlasti, občanům Ruska. Chci to poznamenat a chci jim za to poděkovat.“

– Pokud jde o ty podnikatele, jejichž účty a jachty byly zabaveny na Západě, tak ti byli varováni před možnými důsledky: „Bylo by lepší, kdyby tyto lodě byly drženy zde a peníze by neinvestovali do cizích aktiv, ale do rozvoje ruské infrastruktury. O nic by nepřišli <… > a z investovaných peněz by plynuly zisky“;

O situaci v ekonomice

 „Rusko se vyrovnává s ekonomickou, finanční a technologickou agresí Západu“: obecně se ekonomická situace v zemi stabilizovala, i když problémy přetrvávají „v řadě odvětví a regionů, v jednotlivých podnicích, <…> zejména v těch, které byly vázány na dodávky z Evropy nebo tam dodávaly své výrobky;

 Zároveň bude pokračovat cílená podpora problémových odvětví: „Je důležité i nadále činit rychlá rozhodnutí společně s byznysem a spouštět účinné mechanismy cílené podpory“;

O suverenitě

– „Rusko je suverénní stát, své národní zájmy budeme vždy chránit prováděním nezávislé politiky a stejných kvalit si ceníme u partnerů <…>. Mám na mysli samozřejmě naše kolegy ze zemí asijsko-pacifické oblasti.  Zde „není akceptována destruktivní logika sankcí“ a v centru obchodních vztahů stojí principy vzájemného prospěchu, což je „obrovská konkurenční výhoda regionu, záruka jeho dynamického, dlouhodobého rozvoje“;

O novém britském premiérovi

 Změna hlavy vlády ve Spojeném království je „procedura vzdálená demokratickým principům“: „Lidé Velké Británie se v tomto případě neúčastní změny“;

 Jak bude Londýn pod novou premiérkou Liz Trussovou budovat vztahy s Moskvou, je na vládnoucích elitách země: Naším úkolem je chránit naše vlastní zájmy. A budeme to dělat důsledně, ať o tom nikdo nepochybuje.

O Borrellovi

Nedávná slova šéfa evropské diplomacie Josepa Borrela o „fašistickém Rusku“ ukazují pouze na jeho schopnost „žvanit“, je v tom velkým odborníkem. Slyšeli jsme výzvy hlavy evropské diplomacie k porážce Ruska na bojišti, což je podivný diplomatický přístup. Dalo by se to pochopit, pokud by byl v nějakém státě ministrem obrany. Bůh mu buď soudcem, ať si povídá co libo.

Diplomat musí pochopit, že skutečný nacismus kvete na Ukrajině a nevyhnutelně k tomu dojde, „pokud bude mít Borrell alespoň špetku svědomí“. Podle prezidenta žije na Ukrajině mnoho lidí, kteří nenávidí současný režim, který nacisty povyšuje na národní hrdiny.“

Ve 30. letech by Borrell podporoval španělské fašisty, stejně jako nyní podporuje současný režim v Kyjevě.

Napsat komentář