V Moskvě se 20. 8. 2022 konal první Mezinárodní protifašistický kongres, a to přesto, že historie mezinárodního protifašistického hnutí se píše již několik desetiletí. Cílem akce je reagovat na současné snahy o falšování dějin a heroizaci fašismu ve světě. Je nepřijatelné zapomínat na lekce a poučení z období 2. světové války. To je hlavní myšlenka těch, kteří se zúčastnili tohoto Kongresu.

Účast přijali delegace z více jak 30 států. Vojenští atašé, historici, členové veřejných organizací, náboženských sdružení a také veteráni z takových zemí jako Čína, Srbsko, Súdán, Indie, Bangladéš, Egypt, Nigérie, Izrael, Burundi, Indonésie, Irák, Jemen, Kuba, Kambodža, Malajsie, Mosambik, Filipíny, Nikaragua a samozřejmě všech bývalých republik SSSR. 

Kongres zahájil ministr obrany RF Sergej Šojgu, který prohlásil, že boj proti jakémukoli projevu fašismu musí být nekompromisní a komplexní. Uvedl, že ve 30. letech minulého století se tato ideologie stala neuvěřitelně populární v řadě západních zemí. „Je zcela zřejmé, že finanční a ekonomická spolupráce anglo-amerických a nacisticko-fašistických podnikatelských kruhů byla jedním z hlavních faktorů, které vedly k zahájení 2. světové války, která stála lidstvo nevídané lidské oběti,“ řekl Šojgu.

K dnešním událostem na Ukrajině ruský ministr obrany prohlásil: „Oficiální Kyjev se otevřeně prohlásil za dědice a nástupce krvavých ukrajinských nacionalistů. Nejvyšší rada (parlament Ukrajiny) přiznala příslušníky OUN-UPA bojovníky za národní nezávislost. Po rozpadu Sovětského svazu udělali ve Washingtonu všechno pro to, aby z Ukrajiny vytvořili protipól Ruska. Bylo podporováno prosazení legislativy, která zakazovala ruský jazyk, ruská média, obecně ruskou kulturu – jednoduše vše, co souvisí s naší zemí. Mnozí na Ukrajině takovou politiku nepřijali. Včetně obyvatel Donbasu. Pak proti nim byla zahájena brutální represivní operace.“

Po začátku speciální operace ozbrojené síly RF čelí nelidské taktice ukrajinských formací. Vojáci ozbrojených sil Ukrajiny a národních bataliónů se ukrývají v městských oblastech, kryjí se civilním obyvatelstvem jako živým štítem, využívají obytné domy a zařízení sociální a energetické infrastruktury jako opevnění a palebné body. Když jsou poraženi v boji a donuceni k ústupu, cíleně ničí vše kolem sebe, jen aby nic nezůstalo místním obyvatelům. „Stejnou taktiku používali během 2. světové války němečtí nacisté. Z jedné strany je to možné vysvětlit složením ukrajinské armády. Po protikomunistickém převratu byly v zemi zformovány nové vojenské struktury, tzv. národní batalióny, vyznávající myšlenku neofašismu, rasové netolerance k ostatním, které nepovažují za ukrajince. Radikální nacionalismus, který šířil prapor Azov, se stal ideologií celé banderovské Ukrajiny. Příslušníky Azova, kteří se vzdali, ukrajinské úřady odsoudily k smrti. Na věznici v Jelenovce, kde byli zajatci drženi, byl v noci proveden raketový útok americkým reaktivním systémem palby. Cynický masakr vlastních bojovníků byl nadiktován strachem ukrajinského vedení ze svědectví a výpovědí příslušníků Azova. Právě oni odhalují zločiny proti civilistům, které byly spáchané se souhlasem Kyjeva,“ dodal Šojgu.

Nejen na Ukrajině se znovu objevila tato zvěrská ideologie, dále ministr obrany RF: „V Estonsku a Lotyšsku se staly tradicí pochody legionářů SS, válečným zločincům jsou instalovány památníky a obelisky. V ulicích litevských měst otevřeně zaznívají nacistické slogany a hesla. Dnes jsme svědky dalšího jasného projevu nacistické politiky, kdy se z nejvyšších evropských tribun aktivně propaguje rusofobní myšlenka zakázat všem ruským občanům vstup do zemí Evropské unie.“

Na konci činnosti Kongresu přijali všichni účastníci společnou rezoluci vyzívající ke sjednocení úsilí všech rozumných lidí na Zemi ve jménu mírového, spravedlivého a bezpečného rozvoje všech a každého jednotlivce. Vyzvali v ní všechny mírumilovné síly světového společenství, aby bezpodmínečně odsoudily jakékoli projevy fašismu, nacismu a šovinismu.

Lze předpokládat, že se jedná a přípravnou práci na budoucí Tribunál.

Napsat komentář