Probíhá přerozdělení majetku v celém světě. Bez toho není možné vytvořit nový společenský systém. Samotný kapitalismus vznikl odebíráním půdy a majetku drobné a střední šlechtě. Stejný proces probíhá teď při východu z kapitalismu. Aby mohl vzniknout postkapitalistický systém, je nutné mít masu ožebračených lidí neboli zničit malý a střední byznys. Lockdowny byly použity přesně s tímto záměrem.

Další věc je, že není třeba mít vzdělané lidi. Proto je nutné zničit vzdělávací systém. Tento proces byl doposud evoluční, ale teď přechází do revoluční fáze. Zavádí se distanční výuka, u lidí se vyžadují sociální odstupy, což je trénink sociální atomizace společnosti. K tomu neustálé strašení lidí. Vzpomeňte si, jak na počátku Covidu prohlašovala Merkelová a Boris Johnson, že zemřou miliony lidí. Místo toho, aby lidem poskytovali důvěru, začali je od samého počátku strašit. A dále hrozí novými mutacemi a novými pandemiemi. Nemohou dát lidem vydechnout. Zavádí se neustále nová opatření a omezení, která se stávají novým životním normálem.

O tom píše ve své knize i Klaus Schwab – všechno je nutné dělat velmi rychle v režimu Blitzkrieg, jinak se proces nepovede. Lidé by se totiž mohli vzpamatovat. Schwab dále píše, že pokud se tento proces nepovede byť jen v jediné velké zemi (USA, Čína, Rusko), skončí to neúspěchem všude. U nás, naštěstí, můžeme ještě čerpat z dědictví Stalina a Beriji – jinak by se s námi ani nikdo nebavil. Paradoxně se tak situace ve světě bude řešit u nás. V této bitvě vyhraje ten, kdo upadne jako poslední.

Každý postkapitalistický systém bude krutý, takže čím větší bude veřejný odpor k tomuto zřízení, tím více zubů se podaří novému predátorovi vyrazit a tím měkčí bude. Já osobně si myslím, že záchranu musíme vidět především v tomto ohledu.

V roce 1917 proběhla revoluce a vznikl Sovětský svaz. Nejen že porazil Hitlera, ale zbrzdil i proces ultraglobalizace, který nyní probíhá. Především proto západ nenávidí Stalina. Překazil plány globalistů a zbrzdil příchod roku 1991 o 70 let. Nebýt toho, ultraglobalizace by začala už ve dvacátých letech minulého století.

3 komentáře


Napsat komentář