Co to je za blbost? „Medicína“ a fašismus? Vždyť my jsme se ve školách učili o hrůzách fašismu vždy pouze ve spojení s Německem. Což se však nesmí vyslovovat, aby se páníčci s tímto spojením náhodou necítili dotčeni. Jenže fašismus je sociologicko-psychický davový stav patologického myšlení a projevuje se ve velmi mnoha různých formách a přitom je to jeden jediný princip.

V jednom z projevů na setkáních proběhlých letošního 17. listopadu zaznělo krátké zhodnocení dosavadního vývoje tohoto symbolu našich dějin. V kostce bylo řečeno asi následující:

„Dnešní den je důležitý především proto, že je tu opět 17. listopad, který má několik významů (nese v sobě dvě události) a i jedno pojítko. V roce 1939 po předchozích událostech, demonstraci 28. října, vraždě Jana Opletala a Václava Sedláčka a dalších návazných, došlo k jejich vyvrcholení – prvnímu otevřenému a demonstrativnímu vystoupení fašismu proti našemu národu a jeho inteligenci – veřejnému předvedení moci. Došlo k popravám dalších studentů (rituální oběť vítězů na poražených) a uzavření našich vysokých škol… likvidaci budoucnosti národa. [pozn.1] Proto také byl tento datum později zvolen „Mezinárodním dnem studentů“ jako pietní připomínka zvůle moci nad vzděláním.

Po několika letech a za cenu velkých obětí byl tento německý nacismus poražen. [pozn.2] Jenže fašismus jako takový poražen nebyl, pouze hibernoval. Ukryl se a přežil, aby se v nové podobě později objevil znovu. A protože satanisté si potrpí na symboliku, kdy jindy znovu vstoupit na naši scénu než přesně v době 50. výročí svého prvního vítězství u nás v Praze? Vítězným zorganizováním sametového převratu (skrytého fašistického puče). Podmínky pro tuto událost byly připravovány dlouhodobě ve spolupráci s novou politickou garniturou vyrůstající v tehdejších nejvyšších mocenských útvarech Československa. Jako vždy, tak i před 32 lety došlo ke zradě národních a lidových zájmů stávající elitou. Elitou vyrostlou v řízení státu a toužící stát se „elitou ještě vyšší“. Zároveň se celou tu dobu čekalo na oslabení dějinné paměti národa. Celá akce byla pečlivě připravena a probíhající vzpomínková akce studentů byla provokatéry záměrně přesměrována do předem připravené pasti na Národní třídě.
Naše národy měly štěstí, že to vše proběhlo vlastně celkem klidně, neboť byla pro nás připravena i mnohem krvavější varianta. [pozn.3]

Dalších 30 let tento fašismus, předtím organizačně a funkčně upevněný v řízení EU, vyrazil k opětnému pokusu vyhubení Slovanů ve skrytě probíhající 3. světové válce. Tentokrát vedené jinými prostředky, nicméně stejně účinnými a i mnohem destrukčnějšími. Místo kulek a granátů se dnes používají informace a dezinformace, reklama a smrtící načasované injekce.
Fašismu je jedno, o jakou ideologii se opírá. Jestli o rasu, náboženství, barvu kůže, profesi, národní stránku, o rozdíl žena × muž, klima planety, falešný zelený terorismus, anebo očkovaný × neočkovaný. Nosné téma vždy pružně zamění – mimikruje. Pokud se zeptáme, jak k tomu mohlo dojít, tak je to proto, že jsme se nechali oslepit sliby a zapomněli na zkušenosti předků. Chceme-li se tedy i nadále na tomto světě zachovat jako lidé a udržet svůj národ – rod – rodinu, je nezbytné opět se vrátit ke svým kořenům, opřít se o své dějiny a obnovit všechno zapomenuté vědění, dovednosti, schopnosti i vyšší vědomí.

Je nejvyšší čas, aby se tento národ konečně vzbudil.
Vám všem, kteří jste položili život za naši svobodu slibujeme, že nezklameme.“

Fašismus je totalitní vláda menšiny nad většinou ve prospěch skryté třetí strany a je poslední závěrečnou destrukční fází bezbřehého liberalismu vedoucího k totálnímu zotročení veškeré populace. Pro tento cíl byl liberalismus vlastně i stvořen a prosazen do života „západní“ společnosti. Je založen na užití strachu a násilí [pozn.4] a mívá i „jemnou“ informační a psychickou podobu, nicméně o to účinnější. Strach před jakýmkoliv nebezpečím (nepřítelem dokonce i virtuálním, neexistujícím) totiž budí emoce a vytváří v lidech stádní pud, a stádo lze snadno ovládnout pouhým příslibem ochrany před oním nebezpečím. Takto dojde k masovému potlačení individuálního vědomí i svědomí. Snadno pak již lze každému odebrat jeho základní lidská práva pod jakoukoliv vznešenou myšlenkou – dokonce i naprosto zjevnou lží. Čím více různých a protichůdných a navzájem si odporujících lží – tím lépe. Lidé posléze vypnou myšlení a nechají se ovládat autoritou a nesmyslnou reklamou masivně šířenou v médiích. Okamžitě se také probudí všichni individuální a doposud ukrytí psychopati [pozn.5] a v tom okamžiku začnou realizovat své doposud skrývané a nenaplněné ambice prostřednictvím prosazování nového pořádku, takto snadnějším ovládáním lidí ve svém okolí.
Nejvyšším stupněm vývoje pak je vznik „sousedského fašismu“, tedy hlídání každého každým. Takové stádo již nepotřebuje ani hlídacího psa. Jakýkoliv projev svobody je ihned předem zlomen okolím – ne v zájmu kolektivu, ale ze závisti a skrytě v cizí prospěch. Pak není problém vpálit každému na ruku satanův cejch – viz „Zjevení Janovo“. Jak tehdy měl prorok popsat co vidí, když termín vakcinace se objevil až po dalších devatenácti stoletích?

Proto nyní bojujeme o přežití lidské rasy a boj je veden v mysli každého zvlášť.

Nyní probíhá fáze – snaha o segregaci uvnitř společnosti a postavení lidí navzájem proti sobě a eliminaci možnosti sjednocení v potenciálním odporu (je to fáze zhmotnění nepřítele – rozděl a panuj). Pokud tomuto nebezpeční utahování šroubů máme čelit a udržet si svou svobodu a právo na život, je nutno povstat zákonnou formou proti všem projevům fašismu. Nestavět se proti skupinám lidí – nýbrž postavit se proti konkrétním lidem jednajícím v rozporu s platnými zákony. Zapomenout na svůj strach, postavit se mu a vyzbrojeni znalostí platných zákonů přestat respektovat jakákoliv nařízení, která jsou v rozporu s vyššími zákonnými normami. Ti, kteří zákon porušují a účastní se vytváření této psychózy budou nakonec po zásluze potrestáni. Podlehnout jejich tlaku, sklonit se před jejich vůlí, to znamená přijmout svou pasivní spoluúčast na genocidě lidstva s veškerými důsledky z toho vyplývajícími. Aktivní účast v zavádění tohoto procesu pak je čin, jenž je podle Norimberských kodexů nepromlčitelný.

Fašismus je patologický společensko – psychologický stav ovládající všechny podlehnuvší lidi včetně těch, kteří se na jeho realizaci podílejí (což z nich před Bohem ani před lidmi nesnímá jejich osobní odpovědnost za jejich činy). Ve dnešním globalizovaném světě se de facto jedná o realizaci celosvětové loupežné vraždy spojené s genocidou všeho lidstva, kdy nakonec obětí budou všichni lidé. I ti, kteří sebe považují za elitu a domnívají se, že jich se to nedotkne. To proto, že netuší, s kým vlastně uzavřeli svou smlouvu. Ďábel jako poslední součást svého hodokvasu spořádá vždy i svého sluhu.


Aby zlo zvítězilo, nemusí se mnoho snažit. Stačí mu, když „slušní (tedy lhostejní a zbabělí) lidé nebudou nic konat.
Proto ta neustálá křečovitá snaha matrixu o rozdělení společnosti na mladé a staré, zdravé a nemocné, zaměstnavatele a zaměstnance, občany a úředníky. Není pravda, že „především ti druzí jsou příčinou“ tohoto stavu, jak se nás media neustále snaží přesvědčit. Neboť všichni neseme svůj podíl viny – svým dosavadním lhostejným postojem.
A co takhle místo hledání uměle vytvářených rozdílů se opět jednou spojit?

Všichni společně proti nositelům zvůle a bezpráví


Doporučené odkazy – namátkový aktuální výběr:

17. listopad
Po očkování se hloupne
MUDr. Monika WAKSMUNDSKÁ: Prečo sa za každú cenu musí tá vakcína dostať do tela každého človeka?
Přednosta kliniky v Chemnitzu spáchal sebevraždu: „Vakcína proti COVID-19 je genocida“

MUDr. Monika WAKSMUNDSKÁ na vystoupení lékařů v Praze 21.11.2021 (6 minut)

Poznámky pod čarou:

[pozn.1]
Od začátku války, tj. Mnichovské zrady a událostí s tím spojených (září-říjen 1938), tehdy uběhl již rok a v létě 1939 se Německo zviditelnilo i jako značná vojenská síla ve válce s Polskem. Byl tedy nejvyšší čas předvést, kdo se cítí být v Evropě pánem a co čeká slovanský svět.

[pozn.2]
Německý fašismus byl založen na ideji národa, hrál s nacionální kartou, proto nacismus. Fašismu je však jedno, na jakou kartu sází. Nyní vsadil na kartu očkování a covid byl pouze marketingový virus k tomu účelu vytvořený. Od samého počátku se však, kromě mnoha jiných cílů (Pandemie-anebo globální sociální test?) sledovalo i očkování časovanými smrticími injekcemi pod falešným názvem „vakcína“. Kdo chce, potvrzení tohoto tvrzení najde, dnes je toho plný internet.

[pozn.3]
Jak vypadá – stačí se podívat na Ukrajinu a jejich Majdan.

[pozn.4]
Základ spočívá ve vytvoření psychózy strachu. Jakmile jednou vznikne pole strachu a v člověku se emočně uchytí, energeticky zablokuje psychiku, myšlení a nakonec se projeví i zdravotním dopadem (snížením imunity). Tyto bloky se nadále velmi snadno udržují a přitom ona z vnějšku přicházející „informace“ vůbec nemusí souviset s hlavními problémy, které je nutné řešit. Je zablokováno vše.
S tím souvisí i neustálé šíření lží a vyvolávání stálého proměnlivého psychického nátlaku s cílem dobrovolného podvolení se budoucího otroka vůči nově prosazovanému systému. Metodou virtuálního ohrožení, biče a cukru. Nenápadně, po malých kouscích – tzv. salámovou metodou:
– hadr stačí
– rouška stačí
– rouška nestačí, potřebuješ respirátor
– Primula: „opravdu potřebujete fotbal? Noste raději roušky“ … Primula na fotbale bez roušky
– Primula: „nechoďte do hospod“ … Primula v hospodě
– odstup metr a půl stačí
– odstup 1,5 m nestačí, musí být 2 m
– u jednoho stolu může sedět 6 osob
– u jednoho stolu jen 4 osoby
– zkrácená zavírací doba restaurací má vliv na šíření viru
– zákaz nočního vycházení má vliv na šíření viru
– sedíš-li v restauraci, virus se nešíří, stojíš-li, šíří se
– při mluvení se nešíří, při zpívání ano
– tanec zhoršuje epidemiologickou situaci
– v nacpaném supermarketu se virus nešíří, v malém krámě s pár zákazníky ano
– ve službách se virus šíří, v průmyslu ne
– potřebujeme proočkovat jen 60 % populace
– potřebujeme proočkovat jen 70 % populace
– potřebujeme proočkovat „jen“ 80 % populace
– potřebujeme proočkovat všechny, včetně kojenců
– druhá dávka vakcíny udělá tečku za Covidem
– bez třetí dávky se neobejdeme
– čtvrtá dávka je výborný nápad
– očkování nikdy nebude povinné … očkování bude povinné
– školy zavřeme snad jen, když bouchne Temelín … školy zavíráme, i když Temelín nebouchl
– další lockdown rozhodně nebude (léto 2020) … lockdown (podzim 2020)
– lockdown pro neočkované? Nikdy … 22. 11. 2021 – lockdown pro neočkované
– další lockdown už nedopustíme … asi budeme potřebovat další lockdown


Látce, u níž se interval mezi opakovaným použitím neustále zkracuje, se neříká vakcína, ale droga … Důvod k očkování:
1. dávka na kuráž
2. dávka abychom nekulhali
3. dávka posilní
4. dávka zajistí nehořlavost
5. dávka neprůstřelnost
6. dávka schopnost procházet zdí
7. dávka neviditelnost
8. dávka umožní levitovat
po 9. dávce už nastupuje jasná nesmrtelnost.
Už je jasné, proč izraelské očkovací pasy mají jen 8 kolonek?

[pozn.5]
Rázem se projeví různé formy bossingu a osobního terorismu a šikana lidí k povznesení svého prázdného ega.

7 komentářů

 1. Dobrý článek Badateli. Vždy je třeba popisovat generalizovaný typ společenské destrukce – tedy fašismus. Tam se v pohodě vejdou i Windsorové, nadnárodní korporace, atd.. Nacismus je už speciální typ fašismu – ten si myslím je identifikovatelný ve dvou známých historických případech (prakticky v jednom), kdy byla zdůrazňována rasová nadřazenost, jinde skrytá pod pojmem „vyvolenost“.

 2. Úderné a obsažné . je to asi historická příležitost k pochopení pro mnohé, že fašizmus není jen německý nacizmus ve druhé světové, ale univerzální společenský model postavený na perfektní znalosti „malého bezvýznamného člověka“. A protože malí bezvýznamní človíčci byli, jsou a budou- bude tu i neustálé nebezpečí fašizace společnosti. příště musíme ty klíče z kapsy tahat mnohem opatrněji…

 3. K poznámce č. 3…
  Z hlediska koncepce se dle mého tento argument nedá použít. To, že na Ukrajině to dnes vypadá, jak vypadá, ještě neznamená, že to tak mohlo dopadnout i u nás. Tam byl na to systém roky připravován. U nás byl systém připravován na něco jiného.

  1. Mám podobný názor jako Badatel. Jen bych ho trochu rozšířil, doplnil. „Sametový“ fašistický převrat byl výborně provedený strukturně (STB byla řízena a spolupracovala, jakož i část věrchušky v KSČ – zradili), ale nejen to. Převrat byl dobře připraven i z hlediska bezstrukturního řízení – v hlavách davu, který ho byl ochoten přijmou okamžitě za svůj. Pracovalo se na tom poměrně dlouho – viz. působení Trockistů ve vedení státu (sabotování rozvoje socialismu, tvorba parazitující elity uvnitř státu – diskreditace komunistů atd.). Např. i ve vlastní televizní tvorbě je to zřejmé v řadě filmů a pořadů od počátku 80-tých let. Vzpomínám si např. na Dietlův seriál Okres na severu a Pláteníka, který lezl všem v mém okolí (tehdy jsem byl dítě) na nervy – záměrně přehnaná/zkarikovaná až manipulativní postava. Tele-vize byla plná západních filmů, mládež hltala západní hudbu – prostě obrázek zlatého telete. Takže to dopadlo přesně tak, jak to bylo fašisty naplánováno.
   Dnešní situace, ale jasně ukazuje, že když se subjektu řízení nedaří (objekt není připraven přijmout změnu, nechce se nechat ovládat, nebo není dostatek času na přípravu) manévr měnící jeho psychické nastavení musí být prudší -provokace a nátlak se stupňují, roste míra krvavosti. V současnosti se bráníme a nejsme připraveni být vmanipulování tam, kam nás fašisti potřebují dostat – „ukrajinizace“ je aktuální u nás i na SK.

   1. Výborné doplnění. Nicméně ve vztahu k poznámce č. 3 nesouhlasím ani s Tvou argumentací protože je časově mimo. V článku se píše o r. 1989 a převratu tenkrát. Dokonce ani dnes dle mého ukrajinský scénář nehrozí. Nesmíme zapomínat, že na Ukrajině nemají „okultní centrum světového židovstva“. Ukrajinský scénář pro ČR je leda tak „vlhký sen“ našich liberastů v politice a médiích.

Napsat komentář