John F. Kennedy a Wernher von Braun

Bývalý vědecký vedoucí Che Ťien-kchueje je fyzik a bioinženýr Michael Dim, pracovník Riceovy univerzity v Houstonu. Che Ťien-kchuej pracoval na disertační práci pod vedením Dima na Riceově univerzitě od konce roku 2006 do roku 2010.

Univerzita Williama Marsh Rice  (zkráceně Riceova univerzita) sídlí v Houstonu v Texasu. Byla založena v roce 1891 obchodníkem jménem Rice, který se rozhodl investovat své peníze do vytvoření bezplatné univerzity. Stavba začala až po Riceově smrti a byla dokončena v roce 1912. Ve stejném roce se na univerzitě začalo vyučovat.


Pokud jde o samotného Riceho, poté, co oznámil svůj záměr investovat do vytvoření univerzity, byl zabit. Zabit byl v roce 1900 svým právníkem, který vraždu zorganizoval pomocí Riceova sluhy. Vrahové otrávili spícího Rice chloroformem. A zfalšovali Riceovu závěť. V padělané závěti se psalo, že Rice nedá své peníze univerzitě, ale že všechny peníze odkazuje svému právníkovi.

Trvalo roky, než byli vrahové dovedeni k odpovědnosti. Zabýval se tím Riceův přítel James Baker, otec známého politika Jamese Bakera III., který se stal americkým ministrem zahraničí za prezidenta George Bushe staršího.

V roce 1907 vedl budoucí Riceovu univerzitu, která měla původně označení Riceův institut, známý americký pedagog a administrátor vzdělávání Edgar Odell Lovett.

Již za Lovetta se Riceova univerzita stala velmi seriozní vzdělávací institucí, která na rozdíl od mnoha jiných až do 60. let 20. století přijímala podle svých stanov na studium pouze bělošské obyvatele Houstonu a Texasu a neúčtovala školné (v současnosti toto pravidlo neplatí: na univerzitu jsou přijímáni muži a ženy všech barev pleti a náklady na studium dosahují desítek tisíc dolarů).

Toto však není to hlavní, hlavní je skutečnost, že Riceova univerzita udržuje již dlouho velmi úzké vztahy s vesmírným střediskem Lyndona Johnsona, které se nachází nedaleko Houstonu a které je jednou z divizí NASA (National Aeronautics and Space Administration) – Národního úřadu pro letectví a vesmír.

Vesmírné středisko Lyndona Johnsona (The Lyndon B. Johnson Space Center, JSC), které je velmi úzce spjato s Riceovou univerzitou, a my uvidíme, jak přesně je propojeno, se zabývá vývojem pilotovaných kosmických lodí, výcvikem astronautů a přípravou pilotovaných kosmických letů. Nachází se tam také Středisko řízení vesmírných letů.

Úzký vztah mezi Riceovou univerzitou a tímto vesmírným střediskem začal tím, že středisko bylo postaveno na pozemcích předaných některými zástupci velkého byznysu (později si ujasníme, jakými, je to důležité)  Riceově univerzitě, aby mohla nabídnout tyto pozemky NASA pro vytvoření Střediska pilotovaných vesmírných letů.

12. září 1962 vystoupil americký prezident John F. Kennedy na stadionu Riceovy univerzity a oznámil, že USA hodlají na konci 60. let uskutečnit let na Měsíc a stát se tak vedoucí zemí v dobývání vesmíru.

Podívejte se blíže na tuto slavnou fotografii pořízenou 18. května 1963, šest měsíců před vraždou jednoho z lidí na fotografii. S kým americký prezident John Fitzgerald Kennedy tak živě mluví? Se známým nacistickým zločincem Wernerem von Braunem, který od roku 1956 vedl americký program vývoje mezikontinentální balistické střely Redstone. A od roku 1960 byl von Braun členem NASA a ředitelem Střediska vesmírných letů NASA. A vedl vývoj nosných raket řady Saturn a kosmických lodí řady Apollo. S tímto člověkem tedy Kennedy mluví. A je jasné, o čem – jak se stát jedničkou na světě. Protože tím byl pověřen von Braun.

[Photo] Wernher von Braun and President John F Kennedy at the Redstone Army Airfield, Huntsville, Alabama, United States, 18 May 1963 | World War II Database (ww2db.com)

Zatímco se von Braun posunul od nacisty deportovaného z Německa k osobě se změněnou biografií, pak ke skromnému výzkumníkovi shrnujícímu vlastní materiál získaný v nacistickém Německu, poté k nevelkému veliteli, poté k velkému veliteli atd. – zatímco všechny tyto posuny probíhaly, tak nezabránily Sovětskému svazu dostat se před Američany nejen vypuštěním první umělé družice Země, ale také vítězným letem Jurije Gagarina. A Kennedy byl nakonec nucen kapitulovat před von Braunem, vystoupit na stadionu Riceoy univerzity s programovou řečí, prohlásit v tomto projevu, že pro prestiž amerického národa je nutné zajistit přistání amerického astronauta na Měsíci do roku 1970. A jmenovat absolutním velitelem toho všeho, toho samého Wernhera von Brauna, který se potom, o něco později, zúčastní atentátu na Kennedyho.

To znamená, že to byl Wernher von Braun, známý nejen svými vědeckými objevy, ale také válečnými zločiny (možná, že doktor Mengele dělal také objevy, kdo ví?), kdo byl jmenován absolutním velitelem všeho, co se týkalo amerického „lunárního“ projektu.

A tento von Braun (jehož biografie byla upravena, stejně jako biografie jiných nacistů transportovaných do Spojených států, jako součást určité operace CIA zvané „Paperclip“ – „Sponka“ – když se vymazala informace, že šlo o esesáky atd. ) převzal nejen roli „lunárního“ šéfa Spojených států, převzal také roli guru v otázce rozsáhlé, i okultní, obnovy nacismu v té jeho verzi, která přiřazuje mírně zkorigovanou nacistickou misi ne do Německa, ale do Spojených států.

Von Braun udělal vše pro to, aby shromáždil kolem této neveřejně vyhlašované ideologie elitní americké Němce, kteří chránili před spravedlivým trestem nejen zástupce IG Farbenindustrie, ale také von Brauna a mnoho dalších.

John Fitzgerald Kennedy ve svém projevu věnovaném mobilizaci Ameriky za prvenství v otázce přistání člověka na Měsíci uvedl zejména:

Rozhodli jsme se pro cestu na Měsíc. Rozhodli jsme se pro cestu na Měsíc v tomto desetiletí a pro další věci. Ne proto, že jsou jednoduché, ale proto, že jsou obtížné. Protože tento cíl nám umožní uspořádat a vyhodnotit naše nejlepší silné stránky a schopnosti. Protože toto je výzva, kterou jsme připraveni přijmout, to, co nejsme připraveni odložit. To, v čem zvítězíme, podobně jako v jiných věcech.

Proto považuji rozhodnutí z loňského roku – zaměřit veškeré naše úsilí na vesmírný program – za jedno z nejdůležitějších rozhodnutí učiněných během mého působení ve funkci prezidenta.

Za posledních 24 hodin jsme si prohlédli všechny objekty, které se nyní staví pro největší a nejobtížnější výzkum v historii lidstva.

Kde říká Kennedy tato slova? Na Riceově univerzitě. Kde se nacházejí objekty, které si prohlížel? V Houstonu, kde se nachází i Riceova univerzita. Jaké objekty si Kennedy prohlížel? Ty samé, které se nacházejí jihovýchodně od Houstonu.

A teď budu hovořit o tom, jaká společnost předala pozemek Riceově univerzitě za účelem postavení střediska NASA, které si Kennedy prohlížel. Je to společnost Humble Oil Co. Pamatujte si toto jméno, budeme tuto společnost podrobně rozebírat.

Později se budeme moci přesvědčit, že spojení mezi Riceovou univerzitou, specifickou společností „Humble Oil“ a kosmickými aktivitami vedenými Wernherem von Braunem je velmi silné a dlouhodobé a pro naše pochopení rozsahu covidové hry je nesmírně důležité. 

Zatím jen upozorním diváka na skutečnost, že Wernher von Braun byl ve skutečnosti neformální vůdce, který ideově koordinoval nacisty, kteří se přestěhovali do Spojených států, a skupiny blízké těmto nacistům, včetně elitních amerických Němců. A že šlo o celkové přenesení lehce upravené říšské mise do Spojených států.

Jestliže byl v této věci hlavní postavou von Braun, mohl se on sám a jím vedení nacisté  dorozumívat s nacisty, kteří se přestěhovali do Spojených států a zabývali se biologickými zbraněmi ve Fort Detrick a na dalších místech a kteří byli vytaženi stejnými lidmi a stejným způsobem? Je jasné, že se nemohli nedorozumívat a že se dorozumívali.

Jak přesně a na jakém základě – řeknu trochu později. Nyní, formou poznámky na okraji, sdělím divákovi, že mezi absolventy Riceovy univerzity je řada laureátů Nobelovy ceny, řada astronautů, a také Julian Huxley, biolog, tvůrce syntetické teorie evoluce, navržené k překonání rozporů mezi darwinismem a genetikou.

V rodině Huxleyových bylo hned několik vynikajících intelektuálů.

Jako např. Thomas Huxley, vynikající biolog, který tak urputně obhajoval Darwinovu teorii, že mu říkali „Darwinův buldok“, a vnuci tohoto Thomase.

Z hlediska toho, jak byli slavní, na prvním místě z nich je spisovatel Aldous Huxley, tvůrce antiutopie „Brave New World“ ( český překlad: Konec civilizace: aneb Překrásný nový svět).

Druhým je absolvent Riceovy univerzity Sir Julian Huxley, kterému se podařilo vytvořit přesvědčivou kombinaci darwinismu, který prosazoval jeho dědeček, a genetiky. Sir Julian je zakladatelem proslulého Světového fondu divočiny.

Třetí vnuk Thomase je nositel Nobelovy ceny, fyziolog Sir Andrew Huxley.

Můj čistě subjektivní názor je, že nejhumánnějším a ne šíleným v této společnosti byl spisovatel Aldous Huxley. A že tento spisovatel ve svém díle „Brave New World“ ozvučoval to, o čem vážně diskutovali členové jeho darwinisticko-genetické rodiny. Kromě toho se vědci, kteří byli součástí této rodiny, nezabývali antiutopiemi,  jako jejich příbuzný Aldous, neměli rádi mystiku a nečichali drogy, ale ofenzívně prováděli to, o čem jejich umělecký příbuzný tlachal. Duch rodiny Huxleyů je velmi důležitý, pokud jde o zotročení lidstva úpravou lidského genomu.

Na jedné straně nepovažuji za možné dělat jakékoli závěry ze skutečnosti, že Sir Julian Huxley byl absolventem Riceovy univerzity. Protože každá univerzita má absolventy s různým zaměřením.

Na druhé straně, mnou posuzované téma účasti pracovníků Riceovy univerzity na velmi pochybných experimentech, které jasně souvisí s antiutopiemi Aldousa Huxleye (tj. množení lidí v líhních, jejich rozdělení do genetických kast, chov nízko organizovaných lidí – epsilonů, programování lidí k provádění určitých druhů práce atd.), mi nedovoluje úplně ignorovat spojení Riceovy univerzity s rodinou Huxley.

Proto upozorňuji na toto spojení a zároveň žádám diváka, aby to považoval pouze za druh poznámky na okraji, a nic víc. Ale ne méně.

Na rozdíl od zástupce rodiny Huxley, který vystudoval Riceovu univerzitu a vydal se na nezávislou vědeckou cestu, Michael Dim, nejbližší spolupracovník a inspirátor  Che Ťien-kchueje, který se rozhodl uskutečnit utopii vytvořenou zástupcem rodiny Huxley, má skutečné spojení s Riceovou univerzitou.

V roce 2002 přestoupil na Riceovu univerzitu. Před tím žil v Los Angeles a pracoval tam na Kalifornské univerzitě jako odborný asistent na katedře chemické technologie.

Dim absolvoval v roce 1991 na Kalifornském technologickém institutu  technologii chemické výroby.

V roce 1994 Dim obhájil doktorát u stejné specializace na univerzitě v Berkeley v Kalifornii.

Po obhajobě pracoval Dim na Harvardské univerzitě.

Poté pracoval šest let – od roku 1996 do roku 2002 – nejprve jako asistent a poté jako odborný asistent na katedře chemické technologie na Kalifornské univerzitě se sídlem v Los Angeles.

V roce 2002 se stal profesorem na Riceově univerzitě.

Dim je profesorem biochemického a genetického inženýrství a zároveň profesorem fyziky a astronomie na této univerzitě.

V roce 1999 byl Dim časopisem MIT Technology Review  Massachusettského technologického institutu  označen jako jeden ze 100 nejlepších mladých vědců ve Spojených státech, kteří si zaslouží označení „novátoři“ .

Zajímavé je, že v současné době byly na webu Riceovy univerzity odstraněny všechny stránky zmiňující Dima. Jsou však ve webovém archivu a lze je zobrazit. Podle informací, které byly dříve zveřejněny na webových stránkách Riceovy univerzity, tedy skupina profesora Michaela Dima pracovala v mnoha oblastech, zabývajících se hierarchickým přístupem k molekulární evoluci bílkovin a systémem účinnosti vakcín a metodami formování imunitního systému a termodynamickou teorií evoluce a dalším pokročilým výzkumem.

Na jedné ze smazaných stránek, které se uchovaly, znovu zdůrazňuji, ve webovém archivu, je možné si přečíst, že výzkum skupiny profesora Michaela Dima je financován v rámci programu Basic Energy Sciences amerického ministerstva energetiky a programu DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), tedy Pentagonem … Současně se americké ministerstvo energetiky zajímá o výzkum skupiny profesora Dimy týkající se procesů probíhajících v minerálech, jejichž vlastnosti se používají při podpoře života vesmírných stanic. Jedná se o zeolity, které selektivně absorbují oxid uhličitý a téměř neabsorbují dusík a kyslík. To znamená, že americké ministerstvo energetiky financuje výzkum skupiny profesora Dimy, který se zabývá tím, co lze označit jako výroba zařízení s názvem „molekulární síto“. To znamená, že něco v kosmické lodi, co musí být odstraněno z lodi (například oxid uhličitý), musí být odstraněno sítem, něco jiného musí být zachováno – tyto výzkumy jsou financovány ministerstvem energetiky. Ale co financuje DARPA?

To, že mají výzkumy financované ministerstvem energetiky blízko k NASA obecně a zejména k jeho vesmírnému středisku v Houstonu, což je tradiční pro Riceovu univerzitu, naznačuje, že profesor Dim a jeho spolupracovníci nejsou v žádném případě nezávislí střelci, dobrodruzi, kteří popichovali dalšího dobrodruha, Che Ťien-kchueje, k experimentům na dvojčatech. Tito lidé jsou silně zapojeni do toho, co se nazývá tajný vojenský vývoj. A nejsou schopni žádných dobrodružství a improvizace.

V roce 1978 byla jakási soukromá nezávislá informační organizace Kronika prodána podnikatelům, kteří na jejím základě vytvořili organizaci Kronika vysokoškolského vzdělávání. Tato organizace vydává řadu kronik – Kroniku vysokoškolského vzdělávání, Kroniku filantropie, Souhrnnou kroniku  atd.

V jednom čísle Kroniky vysokoškolského vzdělávání profesor Dim vysvětluje důvody svého přechodu z Kalifornské univerzity na Riceovu univerzitu (poslouchejte pozorně každé slovo). Dim sděluje: „Přešel jsem na Riceovu univerzitu, protože podporuje interdisciplinární výzkum, zejména v oblasti biomolekul. Nachází se velmi blízko Texaského lékařského centra, a proto Riceova univerzita a lékařské centrum aktivně spolupracují, což nás může vést k novým výzvám.Where They Are Now (chronicle.com)

Takže z úst tohoto pracovníka Riceovy univerzity, přímého inspirátora Che Ťien-kchueje, se dozvídáme, že Riceova univerzita je velmi blízko Texaského lékařského centra. A co je to za centrum?

Texaské lékařské centrum je konglomerát nemocnic a výzkumných center patřících několika desítkám různých institucí, včetně univerzit, vysokých škol, státu Texas a ministerstva pro záležitosti veteránů USA. Je to velmi velká instituce. Centrum má vlastní správní radu, management a poradní radu ředitelů, která zahrnuje zástupce institucí, které tvoří lékařské centrum.

Mezi univerzity, které se účastní práce Texaského lékařského centra, patří univerzita s názvem Houstonská univerzita – Čisté jezero (University of Houston — Clear Lake). Co je to za univerzitu?

V roce 1961 vytvořil NASA, ke kterému se musíme vždy vrátit, v blízkosti Houstonu, nedaleko pobřeží brakického přístavu Clear Lake, středisko pro pilotování kosmických lodí, o kterém jsme již hovořili. Jezero je napájeno vodou ze zálivu Galveston, který se nachází v západní části Mexického zálivu. V blízkosti jezera se nacházejí rekreační střediska i vysokotechnologické podniky a samotné středisko pro pilotování kosmických lodí, které neustále přitahuje naši pozornost.

Toto středisko pro pilotování kosmických lodí si vybudovalo vztah s univerzitou v Houstonu, protože se ukázalo, že struktura tohoto střediska by měla zahrnovat nějakou složku schopnou provádět soustavnou vzdělávací činnost.

Aby však tato složka měla potřebnou flexibilitu a nebyla příliš regulována ze strany NASA nebo jinými vojenskými strukturami, potřebovala NASA soukromé sponzory k realizaci takového vzdělávacího projektu. A tímto sponzorem se opět stala texaská společnost „Humble Oil“. A konečně je čas o této společnosti pohovořit.

V roce 1903 byla v blízkosti města Humble, které je součástí Velkého Houstonu, objevena ropa.

V roce 1905 bylo naleziště Humble největší v Texasu.

V této době se o toto naleziště začali podrobně zajímat nejčipernější naftaři, z nichž jeden, William Stamps Farish II, se později stal prezidentem Standard Oil Company a prezidentem amerického Oil institutu.

William Farish našel společný jazyk s rodinou Sterlingů a stal se viceprezidentem společnosti Humble Oil Co.,  založenou rodinou Sterlingů.

Byl to Farish, kdo organizoval spolupráci mezi společností Humble Oil Co. a společností Standard Oil Company z New Jersey, která poté, co koupila akcie společnosti Humble Oil Co., tuto společnost úplně nepohltila, ale učinila z ní „pohyblivou součást“ svého podniku.

Humble Oil Co. se stala nejvýznamnější částí Standard Oil Company New Jersey. A Farish se v roce 1933 stal předsedou představenstva Standard Oil.

A v roce 1937 se stal prezidentem Standard Oil.

Po vypuknutí druhé světové války se Farish stal také členem Národní válečné rady ropného průmyslu USA.

No a teď to hlavní. Německá společnost IG Farbenindustrie, která je nám známá v souvislostí s firmou Bayer a s nacistickými zločiny, měla blízký vztah s americkou společností Ethyl Gasoline Corporation, jejímiž skutečnými vlastníky byla jednak Standard Oil Company New Jersey a jednak známá americká společnost General Motors.

IG Farbenindustrie a společnost Ethyl Gasoline Corporation vytvořily společný podnik s názvem Ethyl GMBH, tedy německou společnost Ethyl (GMBH – je německá zkratka pro společnost s ručením omezeným).

Tato společnost, Ethyl GMBH, se podílela na nacistických zločinech spáchaných v koncentračním táboře Osvětim, jehož vězni se od 14. června 1940 podíleli na výrobě umělého kaučuku z uhlí.

Američané navíc prostřednictvím společnosti Ethyl GMBH pomohli postavit v Německu závody na výrobu tetraethylu, který byl nezbytný jako přísada do topných olejů.

Kromě toho společnost Standard Oil Company New Jersey pomohla Německu zahájit výrobu umělého kaučuku, který byl pro německé nacisty životně důležitý. Bez této výroby by se celý německý válečný stroj zastavil.

Američané tak pomáhali německým nacistům v této produkci. Právě tito Američané, včetně společnosti Humble Oil Co. a Farishe. 

25. března 1942 prohlásil náměstek generálního prokurátora USA Thurman Arnold, že Farish spolu s dalšími spolupracovníky společnosti Standard Oil a spřízněných společností prohlásili, že nevznášejí námitky u trestních soudů v Newarku v New Jersey za zločinné spiknutí s nacistickou vládou v Německu.

Opakuji, toto prohlásil náměstek generálního prokurátora Spojených států v roce 1942. Co přesně? Oznámil, že sám Farish prohlásil, že nemá námitky u trestních soudů v Newarku v New Jersey za zločinné spiknutí s nacistickou vládou Německa. Sám Farish.

V rámci ujednání o přiznání viny byla obvinění stažena jak u Farishe, tak i jeho spolupachatelů, protože Standard Oil vyhověl požadavkům americké vlády ohledně německých patentů Standard Oil a zaplatil pokutu 50 000 $.

William Stamps Farish dostal pokutu 1 000 dolarů. Podobné pokuty (žádná nepřevýšila 5 000 USD) byly uloženy různým pobočkám Standard Oil a jejích dceřiným společnostem.

William Stamps Farish, jako hlavní akcionář, předseda a prezident Standard Oil, vydělal miliony dolarů na spolupráci s nacisty. A zaplatil tisíc dolarů. Přiznal však svou spolupráci s nacisty a za přiznání byl potrestán tisícem dolarů.

Budoucí americký prezident Harry Truman byl v té době senátorem. A jako takový řekl, že činnost Farishe, který osobně těžil z nacistického vojenského stroje, a předání určitých patentů nacistům hraničí s národní zradou.

Podle vlastního přiznání, Michael Dim, který inspiroval Che Ťien-kchueje při práci na tvorbě geneticky modifikovaných lidí, se tento Dim přesunul na Riceovu univerzitu, aby byl blízko Texaskému lékařskému centru. Protože Riceova univerzita je jedním z členů Texaského lékařského centra.

Součástí Texaského lékařského centra je Lékařská fakulta Houstonské univerzity – Clear Lake. Samotná univerzita v Houstonu velmi úzce spolupracuje s NASA.

A sponzorem univerzity v Houstonu jako celku – a tedy Texaského lékařského centra, který je tak drahý srdci Michaela Dima, a jehož součástí je Lékařská fakulta Houstonské univerzity, je nyní společnost Exxon Mobil Corporation.

Tato společnost se objevila v roce 1999 v důsledku fúze společností Exxon a Mobil.

Exxon zase vznikl v roce 1972 sloučením nám už známé společnosti Humble Oil Co. a Standard Oil Company New Jersey, tedy v důsledku sloučení dvou společností dříve vedených Williamem Stampsem Farishem – člověkem oficiálně uznaným vinným za nacistické zločiny kvůli jeho zvláštnímu spojení – s kým? S IG Farbenindustrie.

Michael Dim a Che Ťien-kchuej

Nyní se podíváme, co dělá toto Texaské lékařské centrum. A jaké místo v něm Michael Dim vlastně zaujímá.

Přejdeme na web univerzity Houstonu. Už si pamatujeme, že tato univerzita byla rozvinuta z peněz Farishe a jeho kompliců, kteří spolupracovali s nacisty. Také si pamatujeme, že tato univerzita úzce spolupracovala s NASA, kde hlavní slovo měl Wernher von Braun. Přejdeme tedy  na web této univerzity a najdeme prezentaci nazvanou „Fyzikální teorie imunitních systémů“.

Microsoft PowerPoint – talk1 (uhcl.edu)

Vlevo je fotografie zachycující Michaela Dimu a jeho čínského komplice Che Ťien-kchueje.

Vpravo je krátký článek od Michaela Dima s názvem, který se dá doslovně přeložit jako „Matematická dobrodružství v biologii“.

Nejde však o název, ale o to, že Michael Dim má velmi dobré vazby na univerzitě v Houstonu a v Texaském lékařském centru. A že Dim a Che Ťien-kchuej jsou si velmi blízcí. Dim je přitom vůdčí postavou a Che Ťien-kchuej vedenou.

Komplici Dima a Che Ťien-kchueje v matematických a biologických hrách jsou Riceova univerzita (Dim je přímo doporučován jako zástupce této univerzity), NIH (National Institutes of Health – Národní instituty zdraví), DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency –  Agentura ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty ) a DEO (Department of Energy Office – Ministerstvo energetiky USA) . Takže Michael Dim, znovu opakuji, není osamělý dobrodruh. Je vůdcem skupiny dozorované i americkým ministerstvem obrany. A americkým ministerstvem energetiky. A Riceovou univerzitou. A Texaským lékařským centrem, jehož součástí je Houstonská univerzita. A NASA, který s touto univerzitou úzce spolupracoval. A společnost Exxon Mobil Corporation, jejíž součástí se stala Standard Oil Company v New Jersey, od níž se vlákna táhnou až k IG Farbenindustrie – tedy k té samé korporaci Bayer, která koupila společnost Monsanto, s jejími geneticky modifikovanými záměry.

Reklama zveřejněná na tomto na webu, týkající se spolupráce v oblasti biologického výzkumu mezi Riceovou univerzitou, Houstonskou univerzitou a Texaským lékařským centrem, má podtitul „Přední výzkum, nekonečné možnosti“.

Co je to za přední výzkum, v němž se uplatnili Michael Dim a jeho komplic Che Ťien-kchuej?

Jedná se o výzkum v oblasti globálních výzev pro lidské zdraví, výzkum v oblasti vytváření nových nástrojů, které umožňují výrobu vakcín, v oblasti evoluce virů, v oblasti epidemiologie, v oblasti speciálních klastrovacích metod, v oblast boje proti horečce dengue a nakonec (poslední ve výčtu, ale ne v důležitosti) – v oblasti CRISPR, kterou jsme podrobně popsali a kterou využil Che Ťien-kchuej na doporučení Michaela Dima.

Mimochodem, dalším pracovištěm Dima je Americký institut lékařského a biologického inženýrství. Jedním ze zakladatelů této organizace je pan Shu Chien, který se narodil v Pekingu a vyrůstal v Šanghaji.

Pan Chien pochází z královské rodiny Qian Liu, která v dávné minulosti vládla v jednom z čínských království. Jeho příbuzní měli v předkomunistické Číně velmi vysoké postavení. A pak tento pán a jeho příbuzní uprchli na Tchaj-wan, kde měli opět velmi vysoké postavení.

Otázka, kdo je skutečným subjektem, který prostřednictvím zprostředkovatelů, jako je Dim, vedl kriminální podnik Che Ťien-kchueje, vyžaduje samostatnou diskusi a samostatnou základnu důkazů. Skutečnost, že Michael Dim a Che Ťien-kchuej spolupracovali, například při výzkumu virů chřipky, je nepopiratelným faktem, který se odráží v publikacích Riceovy univerzity.

Poté, co Che Ťien-kchuej obhájil doktorát pod vedením Michaela Dima, se vrátil do Číny. Ale svoji laboratoř na Jižní univerzitě vědy a technologie  v Shenzhenu Che Ťien-kchuej, který byl v té době také majitelem dvou genetických společností, organizoval spolu se svým učitelem Michaelem Dimem. A to je nezvratný fakt.

27. listopadu 2018 byl na webu čínské internetové společnosti Sina Corporation zveřejněn článek, který popisuje, jak se Che Ťien-kchuej stal vědcem. Kromě Michaela Dima, jak je uvedeno v článku, má Che Ťien-kchuej dalšího amerického učitele a patrona – jistého Stephena Quake, který, jak se uvádí v článku, skutečně otevřel Che Ťien-kchuejovi dveře do nového světa biomedicíny.

复盘贺建奎的人生轨迹:是谁给了他勇气|基因测序|贺建奎|瀚海_新浪新闻 (sina.com.cn)

Stephen Quake měl opatrovníka laureáta Nobelovy ceny za fyziku Stephena Chu, který byl ministrem energetiky USA za vlády Baracka Obamy.

V roce 2016 podepsal pan Chu dopis vyzývající Greenpeace, OSN a vlády z celého světa, aby ukončily boj proti geneticky modifikovaným organismům.

Zdálo by se, jaký vztah má tento pán, který se zabývá fyzikou a je nositelem Nobelovy ceny za vytvoření metod chlazení a zachycování atomů laserovým paprskem, k geneticky modifikovaným produktům? A o jakém dopisu mluvíme?

V roce 2016 podepsalo 107 laureátů Nobelovy ceny z nějakého důvodu společný dopis, který nehovoří o budoucnosti lidstva, ale o tom, že některé geneticky modifikované produkty (mluvíme o takzvané „zlaté rýži“) mohou snížit deficit vitaminu A, způsobující slepotu a smrt dětí v rozvojových zemích, a proto je nepřijatelné bojovat proti těmto produktům pod heslem škodlivosti GMO.

Nikdo se netají tím, že laureáti Nobelovy ceny nebyli spontánně zapáleni touhou chránit určité geneticky modifikované produkty. A že k tomu byli vyzváni některými organizátory kampaně na ochranu těchto produktů. A že organizátory této kampaně jsou konkrétní osobnosti – Richard Roberts a Philip Sharp.

Richard Roberts a Philip Sharp obdrželi v roce 1993 Nobelovu cenu za objev nesouvislé struktury genu, ke kterému došli nezávisle na sobě.

O jaké nesouvislé struktuře mluvíme?

První krok při čtení genetické informace se nazývá transkripce. V této fázi je sekvence nejdůležitějších složek DNA, tohoto správce genetické informace, přepsána do stejné sekvence těchto složek v RNA, která by měla přenášet informace z DNA do továren proteinu.

Při výzkumu této první fáze se ukázalo, že se na ní vytvořený primární transkript, do kterého se zapisuje vše obsažené v DNA, liší od zralé messengerové RNA, ve které zůstává jen to nejnutnější pro budoucí produkci proteinu. Americký molekulární biolog Walter Gilbert označil toto „nejnutnější“ jako exon. Nazval také to jakoby zbytečné, tzn. odstraněné ze zralé messengerové RNA, jako intron.

Přítomnost sady exonů a intronů se nazývá  mozaikovitost genu.

V procesu přeměny primárního transkriptu na zralou RNA dochází k vystřihnutí určitých složek a k zalepení toho, co po tomto vystřihnutí zůstane. Nejčastěji k tomuto procesu dochází během zrání (tj. přeměně na zralou) messengerové RNA, která je pro nás zvláště zajímavá v souvislosti s aktivitami Gatesovy společnosti Moderna, která se těmito messengerovým RNA zabývá. Při tom jsou z nezralé messengerové RNA  odstraněny introny, které nekódují protein. Po odstranění jsou exony kódující protein určitým způsobem slepeny. Takto se nezralá RNA změní na zralou messengerovou RNA, ze které se čtou (probíhá translace) určité kódy, které spouštějí produkci buněčného proteinu. Tuto zralou messenger RNA chtějí Gates a jeho společnost využít k vytvoření vakcíny, která zachrání lidstvo před strašlivým covidem.

Ale vrátíme se k Sharpovi a Robertsovi. Sharp a Roberts v roce 1977 ukázali, že introny jsou extrahovány z nezralé messengerové RNA pomocí procesu nazývaného splicing, tj. sestřih nebo slepení. Autoři tento proces studovali a dospěli k určitým závěrům.

Někdo se zeptá: „No a co? Copak je to špatné?“

Ne, není to špatné, je to skvělé. Je naprosto nepřijatelné démonizovat tuto vynikající výzkumnou práci. Je však stejně nepřijatelné démonizovat práci na objevu struktury atomu a jaderných reakcích, které nakonec vedly k jaderným zbraním. Použití splicingu může dobře generovat něco, co ve své destruktivitě výrazně překročí ničivost jaderných zbraní. A může také vést k něčemu jinému, nesmírně potřebnému, užitečnému.

Hlavní ale je – co tu má co dělat podivná podpora jakési „zlaté rýže“, jakéhosi jednotlivého GMO? Podporoval Einstein bombardování Hirošimy a Nagasaki? Podporoval to Niels Bohr? Napsal někdo z jaderných vědců společný dopis na obranu jaderných útoků proti takovým a takovým městům pomocí takových a takových zbraní? Jako by bylo hezké vrhnout neutronovou bombu tam a tam, aby … aby co? Aby bylo více vitaminu A … Podporoval někdo z ctihodných chemiků s Nobelovou cenou použití ve Vietnamu Agent Orange, o kterém jsme již hovořili?

A tady máme co do činění s něčím velmi zvláštním – s takovou ne bezpodmínečnou a zároveň poměrně drobnou iniciativou zvanou „podpora zlaté rýže“. Co je to za podivnost?

Opakuji, nezabývám se žádnými démonizacemi. Ukazuji na zvláštnost a to je moje povinnost analytika. Jen prokazuji, že Sharp a Roberts, kteří z nějakého důvodu přiměli další laureáty Nobelovy ceny, aby podepsali dopis o problému, který si nezaslouží pozornost takového počtu laureátů Nobelovy ceny za různé vědecké činnosti, zkoumají možnosti přechodů od nezralé messengerové RNA ke zralé messengerové RNA, tedy toho splicingu, a tak jejich výzkumy přinejmenším úzce souvisí s tím, co se týká úpravy genomu. Neříkám, že jsou stejné. Ale určitě jsou propojené. Iniciativa těchto vědců v glorifikaci GMO je proto vyvolána přinejmenším touhou marginalizovat vše, co zpochybňuje genetické modifikace, úpravy genů atd. „Ruce pryč od našeho skvělého výzkumu a neopovažujte se hodnotit jeho špatné důsledky!“ Einstein, Bohr a další tohle nemohli udělat.

Podrobné hodnocení sféry zájmů Philipa Sharpa (a nezabýval se pouze geny, ale také výzkumem lidského mozku, který bylo také pomocí drobných manipulací potřeba zachránit před různými nemocemi) by nás zavedlo daleko od tématu. V tandemu Roberts-Sharp je navíc hnací silou iniciativy týkající se podpisů na dopisu zjevně Richard Roberts.

Roberts, Richard John (1943).jpg
Richard Roberts

Kdo je pan Roberts?

Richard Roberts je hlavním vědeckým pracovníkem společnosti New England Biolabs (NEB), která je nejočevidnějším podporovatelem práce na úpravách genomu. Po tomto sdělení přejdu k hodnocení dopisu samotných laureátů Nobelovy ceny.

Dopis laureátů Nobelovy ceny byl zveřejněn v The Washington Post 30. června 2016. Píše se v něm (cituji): „Vědecké a regulační orgány po celém světě opakovaně a postupně zjistily, že plodiny a potraviny vylepšené biotechnologií jsou stejně bezpečné, ne-li bezpečnější, než ty, které byly získány jakoukoli jinou výrobní metodou. Nikdy se neobjevil jediný potvrzený případ negativních účinků na zdraví lidí nebo zvířat z jejich konzumace. Opakovaně se ukázalo, že jejich dopad na životní prostředí je méně škodlivý a je prospěšný pro globální biologickou rozmanitost.

– The Washington Post

Tady se ani nebudu vyjadřovat. Nikdy proti tomu nebylo nic řečeno, nikdo nebyl proti … Co to znamená? Opět vám dám srovnání s jadernou tématikou. Je to, jako by bylo řečeno: „Všechny orgány vždy potvrdily, že ozáření jadernými zbraněmi při výbuchu mělo vždy čistě příznivé důsledky, nikdy nevedlo k žádnému poškození a dramaticky zlepšilo zdraví lidí …“

Kromě dopisu laureátů Nobelovy ceny The Washington Post ve stejný den zveřejnil komentář k tomuto dopisu, který napsal Joel Achenbach.

Achenbach působí v The Washington Post od roku 1990. Je vysoce respektovaným novinářem, který se zabývá jak vysvětlováním vědeckých aktivit, tak vysvětlováním otázek současné politiky. Jako první získal právo na osobní blog v The Washington Post. Jeho hodnocení si proto plně zaslouží naši pozornost. Už jen proto, že je v něm  zformulováno postavení vlivných skupin v západním vědeckém a politickém establishmentu.

Mimochodem, někdo by mi mohl říci, že i pan Levitt byl mezi laureáty Nobelovy ceny, kteří podepsali dopis na obranu GMO – a proč s ním tedy bojuji v covidové extázi? Ale já nebojuji v extázi, jen zdůrazňuji, že pan Levitt je součástí západního establishmentu, je jeho kvintesencí, jeho takovým „zlatíčkem“, bílým a nadýchaným, superautoritativním. A že když je názor takové autority hozen do koše a názor nějakého Fergusona se ukáže jako absolutní verdikt pro všechny politiky na světě, pak bůh ví, je to divné.

A s panem Achenbachem také říkám, že když je tam uznávaný, tak proč se tam chovají tak podivně, bez jakéhokoli vztahu k něčemu?

Ve svém komentáři k dopisu laureátů Nobelovy ceny Achenbach tvrdí, že (cituji) „vědecká shoda spočívá v tom, že editace genů v laboratoři není nebezpečnější než modifikace prostřednictvím tradičního šlechtění a že modifikované rostliny mají potenciál poskytovat environmentální nebo zdravotní přínosy, například, snižit potřebu pesticidů. Zpráva Národních akademií věd, inženýrství a medicíny, publikovaná v květnu, uvádí, že neexistují přesvědčivé důkazy o tom, že GMO plodiny jsou nezdravé nebo škodlivé pro životní prostředí, ale také uvádí, že tyto plodiny jsou relativně nové a že je předčasné činit široké zobecnění, jak pozitivní, tak negativní, o jejich bezpečnosti.

Rozumíte vůbec tomu, co zde píše tento vysoký představitel úctyhodné západní žurnalistiky, který hájí určité pozice? Zde se říká: na jedné straně neexistují přesvědčivé důkazy o tom, že GMO plodiny způsobují něco špatného, ​​ale tyto plodiny jsou nové, a proto je předčasné dělat zobecnění o jejich bezpečnosti, jak pozitivní, tak negativní.

Ale pak řekněte: „Nevíme, co bude. Čekáme s velkou úzkostí a nadějí. Možná to bude dobré, možná to bude špatné.“  Ale to se neříká. Říká se: „Neexistují žádné zdravotní hrozby! Ale je to nedávná záležitost, takže nevíme, co bude. “

Nepřipomíná vám to něco, na co jsme narazili v situaci s covidem?

Pokračuji v citování Achenbacha:

Odpůrci GMO tvrdí, že tyto plodiny nemusí být bezpečné pro lidskou nebo zvířecí spotřebu, tvrdí, že se neukázalo, že zvyšují výnosy, že vedou k nadužívání herbicidů a mohou potenciálně šířit modifikované geny mimo farmy.

Jak mohou nešířit?

Prakticky všechny obiloviny a hospodářská zvířata se staly produktem genového inženýrství v nejširším smyslu; nejsou žádné divoké krávy. A kukuřičná pole ve Spojených státech odrážejí staletí úprav rostlin prostřednictvím tradičního pěstování. Geneticky modifikované plodiny se rozšířily v polovině 90. let; dnes je podle vládních statistik většina kukuřice, sóji a bavlny v zemi upravena tak, aby byla odolná vůči hmyzu nebo herbicidům.“

A pak budeme modifikovat člověka, aby byla zajištěna odolnost vůči koronaviru nebo něčemu jinému. Vůči AIDS, jak již bylo učiněno. Takový je postoj ctihodné západní žurnalistiky, kde existuje i výmluva („ když to bude špatné, řekneme, že ještě nevíme“) a agresivita („všechno je v pořádku, kráva také není divoké zvíře, je také upravená “). To je prostě anekdota! Takto anekdoticky může usuzovat ctihodná žurnalistika, když potřebuje něco udělat jen v souvislosti s projektem „zlatá rýže“. Jen! A to není koronavirus.

Jeden z organizátorů kampaně (nebo spíše její hlavní organizátor), Richard Roberts, uvedl, že to nebylo poprvé, co organizoval dopisy laureátů Nobelovy ceny, že v roce 2012 uspořádal kampaň požadující propuštění čínského disidenta a nositele Ceny míru Liu Xiaobo, a že nemá finanční zainteresovanost na úspěchu geneticky modifikovaných produktů … On nemá. A jeho společnost, kde pracuje?

Toto odpověděla Wilhelmina Pelegrinová, jedna z aktivních účastnic Greenpeace v jihovýchodní Asii,  na dopis vědců. Cituji. Mimochodem, velmi inteligentní text: „Obvinění, že někdo blokuje geneticky upravenou„ zlatou “rýži, jsou lživá. Zlatá rýže selhala jako řešení a v současné době není k dispozici k prodeji, a to ani po více než 20 letech výzkumu. Jak uznal Mezinárodní institut pro výzkum rýže, neprokázalo se, že by skutečně řešil problém deficitu vitaminu A. Aby bylo jasné, mluvíme o něčem, co ani neexistuje …

Nobel laureates sign letter on Greenpeace ‘Golden’ rice position – statement – Greenpeace International

Pokračuji v citování Wilhelminy Pelegrinové:

Korporace rozdmýchávají téma zlaté rýže, aby připravily půdu pro globální přijetí dalších lukrativnějších geneticky modifikovaných plodin. Tento nákladný experiment nepřinesl za posledních 20 let výsledky a odvrátil pozornost od metod, které již fungují … je třeba řešit problém podvýživy rozmanitějšími stravovacími návyky, rovným přístupem k potravinám a ekologickým zemědělstvím …

Jediným zaručeným řešením podvýživy je pestrá a zdravá strava. Poskytování skutečných potravin lidem prostřednictvím ekologického zemědělství nejenže řeší problém podvýživy, ale je také flexibilním řešením pro adaptaci na změnu klimatu.

Zdokumentovali jsme společenství na Filipínách, která nadále vyjadřují obavy ohledně používání geneticky modifikované zlaté rýže jako řešení. Je nezodpovědné předkládat geneticky modifikovanou zlatou rýži jako rychlé řešení lidem, kteří jsou v přední linii, a těm, kteří to nevítají, zvláště když již existují bezpečné a účinné možnosti.

Osobně jsem nikdy nebyl fanouškem Greenpeace. A jsem dokonce přesvědčen, že některá část práce Greenpeace je pozitivní a jiná je diametrálně odlišná, a jak je jedna v kombinaci s druhou – to vyžaduje rozsáhlý samostatný výzkum. Pokud ale jde o to, o čem mluvíme v tomto programu, tedy že se o zjevně nebezpečných geneticky modifikovaných produktech od začátku říká, že jsou bezpečné, a tím se připravuje cesta pro nerozvážné a bezalternativní použití genetické modifikace nebo genetické úpravy rostlin a živočichů … A pak se říká, že geneticky modifikovaný člověk – to je také dokonalé,  naprosto bezpečné a zdravé … Pokud mluvíme o tomto trendu, pak je jakýkoli Greenpeace lepší než tento trend.

Nejprve genetická modifikace rostlin.

Poté genetická modifikace v oblasti chovu zvířat –  to vše je v plném proudu.

A pak genetická modifikace lidí pod fíkovým listem úpravy genomu.

A my už máme co do činění se zcela reálnou zlověstnou prací Che Ťien-kchueje  a jeho západních patronů.

26. listopadu 2018 jsou zveřejněny fragmenty rozhovoru, který poskytl profesor Michael Dim agentuře Associated Press. V něm Dim potvrzuje, že byl v době experimentu osobně v Číně. Associated Press píše: „Dim, Cheův vědecký vedoucí, který v roce 2010 získal doktorát z biofyziky na Riceově univerzitě, s Cheem pracoval po jeho návratu do Číny. Dim řekl, že byl v Číně, když „účastníci dávali svůj souhlas, a řekl, že je„ absolutně “přesvědčen, že oni (tj. účastníci ) jsou schopni pochopit rizika.“

Chinese scientist, assisted by Rice professor, claims first gene-edited babies (apnews.com)

CNN uvádí, že Riceova univerzita oficiálně odmítla experiment  Che Ťien-kchueje a Dima. „Tento výzkum nastoluje otázky vědy, práva a etiky,“ uvedl mluvčí univerzity.

Rice professor’s role in ‚world’s first gene-edited babies‘ under investigation – CNN

28. listopadu 2018 vydal web amerického Národního institutu zdraví (NIH) oficiální prohlášení s následujícím obsahem:

Národní instituty zdraví jsou hluboce znepokojeny prací, kterou právě na druhém mezinárodním summitu o úpravě lidského genomu v Hongkongu představil doktor Che Ťien-kchuej, který popsal své úsilí o použití CRISPR-Cas9 na lidských embryích k deaktivaci genu CCR5. Tvrdí, že dvě embrya byla následně implantována a narodila se dvojčata. Tato práce naznačuje hluboce znepokojivou připravenost doktora Che a jeho týmu pohrdat mezinárodními etickými standardy. Projekt byl převážně prováděn tajně (co znamená „převážně“?), lékařská potřeba deaktivace CCR5 u těchto dětí je zcela neprůkazná, proces informovaného souhlasu se jeví jako velmi sporný a potenciál vzniku vedlejších účinků nebyl uspokojivě studován. Bohužel první zjevná aplikace této mocné metody na lidská embrya byla provedena nezodpovědně. Potřeba závazného mezinárodního konsensu o stanovení limitů pro tento druh výzkumu, o kterém se nyní diskutuje v Hongkongu, nikdy nebyla jasnější. Bez těchto omezení svět čelí vážnému riziku přívalu stejně nedomyšlených a neetických projektů. Pokud budou takové grandiozní vědecké hrůzy pokračovat, technologie, která má velkou perspektivu pro prevenci a léčbu nemocí, bude zdiskreditována oprávněným pobouřením veřejnosti, strachem a znechucením.

 Aby se předešlo nedorozuměním, jak jsme již uvedli dříve, NIH nepodporuje použití technologií úpravy genů v lidských embryích.“ Statement on Claim of First Gene-Edited Babies by Chinese Researcher | National Institutes of Health (NIH)

Co k tomu mohu říci? Mohu říci, že i americké Národní instituty zdraví projevují určitou opatrnost, protože si uvědomují, že v zásadě by bylo dále třeba toto všechno pomalu protlačovat, ale že to takhle nelze. Že zatím je ještě reakce odmítnutí příliš velká, že je nutné si na něco nějak zvyknout, nějak to všechno zjemnit a ospravedlnit. A že takhle prudce – ne, promiňte. „My,“ říkají americké národní instituty zdraví, „s tím nemáme nic společného.“ A kdo má?

14. ledna 2020 studentský týdeník Riceovy univerzity uvádí, že čínský soud odsoudil Che Ťien-kchueje na tři roky vězení. A že tento verdikt byl vynesen 30. prosince 2019.

Rice Ph.D graduate known as ‘CRISPR Baby’ scientist sentenced to three years in prison – The Rice Thresher

Rovněž se uvádí, že Riceova univerzita od roku 2018 vyšetřuje zapojení Cheova kurátora, profesora Michaela Dima, do projektu genetické úpravy embryí. Jediným oficiálním komentářem bylo prohlášení univerzity v listopadu 2018. Výsledky vyšetřování nebyly zveřejněny.

Na základě informací, které jsem poskytl, může divák odmítající zbytečný alarmismus (a to je správně, zbytečný alarmismus musí být odmítnut)  ukvapeně odmítnout vše, co souvisí s takzvanou úpravou genů obecně a podobnými úpravami ve jménu vyhnutí se zejména covidové katastrofě. Takový divák se může začít uklidňovat tím, že provádění v praxi genetické změny u lidí, která se z nějakého důvodu nazývá editace genů, a která je zcela analogická genetické změně rostlin a zvířat, která již vstoupila do života současného lidstva, vyvolalo celkem prudkou reakci odmítnutí, a proto bychom si neměli dělat starosti kvůli možnosti mohutného nasazení tohoto projektu. Který v případě jeho skutečné implementace zahanbí všechny skromné činy doktora Mengeleho a jeho spolupracovníků.

Ale ve skutečnosti jsou věci mnohem znepokojivější.

3 komentáře

  1. Výzkumy provedené univerzitou v Duisburgu, při kterých byly analyzovány výsledky 190 000 PCR testů, dokázaly, že údaje z testů nejsou vhodné pro vyhodnocování epidemiologické situace ve státě. Problém je v tom, že tento test neumožňuje činit závěry o tom, nakolik je nakažlivý člověk, který byl pozitivně testovaný. Řádově 78% pozitivně testovaných lidí nepředstavovali nebezpečí pro své okolí. Takže všechna vládní rozhodnutí ohledně boje s pandemií byla přijímána na základě falešných údajů a je zcela očividné, že tvrdý lockdown nebyl vůbec odůvodněný!

    https://m.bild.de/politik/inland/politik-inland/neue-corona-studie-pcr-tests-keine-grundlage-fuer-politische-massnahmen-76823868.bildMobile.html

Napsat komentář