Pak je ještě aktuálnější otázka, kdo přesně zaujímá jakou pozici ve světové koronavirové hře, která je součástí velmi velké hry.

Kdo dnes získává určité nové příležitosti, které přinesla covidová extáze?

Například to je Joe Biden, který v důsledku covidové extáze velmi předstihl Trumpa. A při roztáčení dalších vln této extáze může překonat Trumpa. Cena této výhry je padesát bilionů, ne-li více.

V USA existují dva hlavní konkurenční agregátory sociologických průzkumů: Real Clear Politics a FiveThirtyEight.

Real Clear Politics založil bývalý prezident Asociace korespondentů Bílého domu, politolog Harvardské univerzity Carl Cannon a politický komentátor Thomas Bevan, který pracuje jak s Fox News (tj. konzervativci), tak s CNN, MSNBC atd. V roce 2015 ho tým webu koupil od bývalého partnera, časopisu Forbes, který dříve vlastnil kontrolní podíl. A tento Real Clear Politics je jedním z agregátorů průzkumů, velmi důležitý.

Jeho konkurent, FiveThirtyEight, byl založen statistickým ekonomem Nathanielem Silverem a patří korporaci Disney.

Oba agregátory fungují na základě podobné metodiky a monitorují průzkumy různých sociologických agentur, jako jsou Pew, Rasmussen, Fox News, CNN a průzkumy prováděné univerzitními týmy.

Bidenovi se podle Real Clear Politics podařilo od 24. února do 21. června 2020 více než zdvojnásobit svůj náskok před Trumpem, a to ze 4,3% na 9,8%. https://www.realclearpolitics.com/epolls/2020/president/us/general_election_trump_vs_biden-6247.html

Žádným agregátorům nelze věřit. Ale pokud ano, chápete, že vše bylo provedeno kvůli těmto 5,5 procentům? Protože v nich je osud, biliony, světová moc a globální trend.

Podle FiveThirtyEight byl Biden na konci února o 3,8% před Trumpem. Ke konci června byl Bidenův náskok již 9,6%. https://projects.fivethirtyeight.com/polls/president-general/national/

Vidíte, kvůli čemu jste seděli v bytech. Myslíte si, že ne? 

Jak vidíme, údaje obou konkurenčních agregátorů o dynamice hodnocení Trumpa a Bidena jsou velmi podobné. Bidenovo hodnocení vždy předčilo Trumpovo hodnocení po celý rok 2020, ale v posledních několika měsících došlo k významnému a rozhodnému nárůstu Bidenova náskoku před jeho konkurentem.

To neznamená, že Trump nutně prohraje. Nikdo neví, jak zareaguje americká většina. Co je obyčejná Amerika? Ale zatím bylo těchto 5% nakoupeno. A proč kvůli tomu nenechat několik miliard lidí v bytech? A nenechat hroutit průmysl? 

A co Trump? Nemůže to nechápat. Když to chápe, bude souhlasit s účastí na dalších vlnách covidové extáze? Na vlnách, o kterých všichni mluví.

Trump je spoután na rukou a nohou určitými silami. A v tomto programu mám v úmyslu probrat jakými silami. Trump prohraje tak jako tak. Pokud utáhne šrouby nazvané „nová vlna covidové extáze“, pak bude kritizován oponenty, kteří ho obviní, že to dělá špatně. Pokud však začne vzdorovat nové vlně covidové extáze, bude smeten. Protože oponenti ho obviní ze zabití obrovského počtu lidí.

Trump proto na jedné straně dělá potají vše pro to, aby zachránil USA před novou vlnou covidové hysterie, a na druhé straně trvá na záchraně karantén, které jsou pro něj fatální. Nepoznáváte v tom něco z naší politiky? Trump říká, že zachránili miliony amerických životů. (Kdo mu řekl o těchto milionech? Že by ten Ferguson? Přesně ten!)  A co má dělat?

Proč jsi nás zavřel? “

Já jsem vás zachránil! Ale pojďme nějak všechno změkčit … Tady řekneme, že tohle není nutné, tamto není nutné … Potají … Jen –  Pst! A pak budou křičet, že jsem připraven zabít miliony lidí pro mé zvolení. To není třeba!

Totéž se děje ve většině ostatních zemí. Je velmi obtížné nezapojit se do covidového šílenství.

Zaprvé proto, že pokud ho již ve vaší zemi rozehráli, můžete na to pouze reagovat, přičemž určitým způsobem minimalizujete tyto okolnosti.  Co znamená „pokud ho již rozehráli“? Jakmile už jsou v zemi síly, které ho chtějí rozehrát, pak ho rozehrají. A jelikož se do roztočení hry zapojuje také mezinárodní systém masových sdělovacích prostředků, stejně jako mezinárodní odborné společenství, stejně jako farmacie atd., je možné rozehrát vše, i když v zemi nemáme zvlášť horlivé rozehrávače. Je možné je získat, ale v případě potřeby se rozehrávka může uskutečnit také zvenčí … Nemám zde na mysli Trumpa, jak chápete, ale naši strádající vlast.

Aby bylo možné se chránil před touto rozehrávkou, je nutné, opakuji, buď mít sníženou přizpůsobivost obyvatelstva a nenacházet se mezi hlavními teritorii rozehrávky, nebo se „odvázat“ a vyhlásit alternativní misi. Takovou, že celý globální trend je svinstvo, a že covidové záležitosti jsou součástí tohoto trendu a jsou obzvláště velké svinstvo.

Ale to neplatí ani pro Trumpa, ani Si Ťin-pchinga, ani Putina. Zatím to není nikdo. A každý se orientuje zaprvé na vnitřní okolnosti a zadruhé na vnější, protože vše nelze omezit na ty vnitřní a je třeba provádět určitou zahraniční politiku. Jinými slovy, postavit se určitým způsobem k takzvanému globálnímu trendu. 

Když jsem řekl „zaprvé“, měl jsem na mysli roztáčeni uvnitř země – jak skutečně organické, vnitřní, kde existují vlastní „bazarové“ skupiny, tak i vyslané zvenčí, kdy  „bazar“ na vaše území přinášejí jiní. To vše spadá do zaprvé.

Zadruhé, nejde jen o to.

Opakuji, že Číňané možná mohli zpomalit roztáčení covidového poplachu na svém území. Ale oni velmi rychle odhalili, na co to je. A uvědomili si, že pokud nebudou efektivní v boji proti covidu, pak se na nich vyřádí s neuvěřitelnou silou. A to je v rámci současného kurzu čínské komunistické strany silně nežádoucí. Je to už dlouho nežádoucí, od té doby, co odešli od maoismu. Proto se Čína začala rozhlížet, co může udělat, aby se ti mizerové, kteří se zabývají roztáčením, na ní nevyřádili s maximální silou. Přemýšlela a pochopila, co je třeba udělat. Je třeba se postavit do čela procesu. Pokud to nemůžeš zastavit, postav se do čela. A ona se postavila do čela. A ona má možnosti – víc než kdo  jiný.

Vidíte, jací jsme?“ A co nám na to řeknete? Řeknete nám, že jsme divoká asijská zvířata, která zabíjejí lidi, že u nás umírají, a my to zatajujeme? Ne! Jsme lidé, kteří utáhli šrouby jako nikdo jiný. My jsme vyhráli! Vyrobili jsme léky, prodáváme je světu. No, a teď co budete křičet? O našich laboratořích – jen pípněte! A my promluvíme o vašich. Pojďme tedy bez toho. Virus je přírodního původu. My jsme napřed před celou planetou.

Aby se změnila  čínská strategie vítězství pomocí vedoucího postavení v globálním trendu, musí se stát něco zcela mimořádného. Ale dokud se nestalo – Číňané budou „covidovat“ ne méně, ale více než Spojené státy, čímž dokazují, že jsou šampióny ve všem: ve výrobě elektroniky i v boji proti covidu – ve všem, až po očkování a také to, že z nich nelze udělat „pekelné ohnisko celosvětově ničivé infekce“.

Otázkou tedy vůbec není, proč se tak Číňané chovají. To je jasné.

Otázkou je, kdo tento trend organizuje. Kdo je vlastníkem? V čích drápech –  jakého dravce – se nachází kuře s názvem „globální trend“? Brzy se začnu zabývat drápy a tímto dravcen. Mezitím poznáme, co řídí samotný trend. A kuře také.

Někdo se mu podřizuje, protože chce být první.

Někdo se mu podřizuje, protože v něm chce přežít.

Někdo si uvědomí, že na něho není příliš tlačeno, a lidé tam jsou klidní, a odjíždí stranou.

Někdo má být na okraji trendu.

Někomu je v globálním trendu přiřazena role relativně nezávislé složky.

O to nejde. Hlavní je trend.

SSSR byl velmi dlouho mimo trend. A do určité míry měl své vlastní „trendové“ možnosti. Přičemž alternativní vůči těm, které používal protisovětský svět. To byla spása pro sovětské občany. A pro svět. Ale to je minulost.

Krach SSSR byl způsoben odmítnutím vlastního globálního trendu. To odmítnutí lze pojmenovat různě: „porážka ve studené válce“, „vstup do civilizovaného světa“ atd. V každém případě Ruská federace ve své současné podobě, vzhledem k přítomnosti elity, kterou jsem popsal, zjevně není připravena představit světu alternativní trend – ani na hodnotové úrovni, ani na úrovni životního stylu. A  populace je na to připravena?

Ruská federace se nejprve rezignovaně podřídila  trendu, a pak začala, jak se říká, manévrovat v proudu, to bylo zřejmé. Současně se samozřejmě Ruská federace pohybovala po toku proudu, toho globálního trendu. Ujišťovala se však, že není jeden proud, ale několik proudů. A tady je možné si něco vybrat.

Ve skutečnosti je proud jeden. A pohyb v něm je naprosto destruktivní. Například nám vštěpují, že jakási digitalizace je nevyhnutelná, že vyplývá z technologického pokroku. A že je možné se jen podřídit této nevyhnutelnosti. A snažte se nebýt vyvrhelem, který bude v podmínkách digitalizace likvidován.

Digitalizace však neznamená nevyhnutelnost, ale něco jiného. V určité míře samozřejmě je nevyhnutelná, pokud ji posuzujeme ve formě  počítačů, mobilních telefonů, gadgetů atd. Existuje nevyhnutelnost v podobě zbraní, děl, kulometů, letadel, rádia – svět se mění. Ale co potom?  Reakci na tuto pozici nevyhnutelnosti napsal Alexander Blok ve své nádherné básni „Odplata“:

Что ж человек? — За ревом стали,

В огне, в пороховом дыму,

Какие огненные дали

Открылись взору твоему?

О чем — машин немолчный скрежет?

Зачем — пропеллер, воя, режет

Туман холодный — и пустой?

Tato otázka stála na hraně i v době Alexandra Bloka, který pochopil, že nedostatečná proporcionalita mezi rozvojem člověka a technickým pokrokem vede ke smrti civilizace, a nikoli k přechodu do nové fáze.

Miliardy spících degradovaných tímto trendem se mohou pouze navzájem zabíjet a umírat. To znamená, že otázka člověka je důležitější než otázka digitalizace. A tato otázka má přímou vazbu na covidovou analýzu.

Kdo, kromě farmaceutických společností, těží z covidu-19? Samozřejmě ty protitrumpovské síly ve Spojených státech, které rozehrávají covidovou kartu proti nepohodlnému americkému prezidentovi. Ale nejsou sami. A nejsou to jen farmaceutické společnosti a celý ten byznys, který dostává biliony pomoci. Je tu ještě něco jiného.

Co znamená samoizolace? Obrovský nárůst míry připojení k internetu. K tomu, co jsem kdysi nazval v jedné ze svých prací, ani ne virtuálním světem, ale „Virtuální Zemí“ nebo „Virtlandem“.

Distanční vzdělávání přináší ještě větší připoutání k tomu Virtlandu. A mluvíme přitom o připoutanosti nejjednodušší a nejzřejmější. 

Nutnost objednat vše, co potřebujete, v podmínkách distancování vede k tomu samému. Objednávejte přes Virtland.

Změna životního stylu vede k tomu samému. Nyní žij ve Virtlandu. Zaboř se do počítače a nedýchej. Nebo dýchej rovnoměrně.

To znamená, že nejviditelnější hlavní užitek z covidové extáze má Virtland.

A pak jsou tu ještě údaje shromážděné byrokracií kvůli karanténě občanů. Kam jdou? Do Virtlandu.

Co je byrokracie? Stát je málo výkonný ve vztahu k Virtlandu.

Jestli patří Yandex Rusku, je samostatná otázka. Ale to, že  „Yandex“ je drobkem ve vztahu ke světu Virtlandu, je zřejmé. Yandex není ani setina, je to tisícina části Virtlandu. Yandex má kapitalizaci v řádech deseti miliard a celková kapitalizace Virtlandu je mnoho bilionů. A opakuji, čí Yandex je, je samostatná otázka.

Podívejte se, kdo v posledních měsících karantény šíleně zbohatl. Jsou to především miliardáři z Virtlandu, kteří se zabývají nadbíháním spotřebiteli, kterému je vnucen nový způsob života a obsluhou těchto nových trendů.

Možná byste šli do restaurace – tak nějak příjemné je to i bez Virtlandu. To ale nejde! Obraťte se na Virtland. Ani do obchodu jít nemůžete. Obraťte se na Virtland.

Chcete učit děti – obraťte se na Virtland.

Potřebujete volný čas – čerpejte z Virtlandu.

Chcete vědět o nových neštěstích – běžte na Virtland. Kam ještě? Jak řekl hrdina Dostojevského, „když není kam jinam jít“.

Co se děje ve Virtlandu? Poskytuje pouze pasivně službu? Já například nevěřím v rychlý nástup úplné kontroly nad mozky lidí pomocí implantované elektroniky. To se ještě někdy připlíží k lidstvu, ale teď hned ne. Not yet, jak říkají naši angličtí přátelé.

Ale další zlá věc je poblíž. Již nyní obrovské počítače s dramaticky zvýšenými schopnostmi zpracovávají nejen informace, které shromažďuje stát (to je část otázky). Největší vlastníci Virtlandu zpracovali a budou i nadále zpracovávat v rostoucím objemu informace, které jim adresujete. Až po individuální sémantiku, životní styl, psychologické detaily a mnoho dalšího.

Je to samozřejmě pouze jedna z přechodných fází zotročení. Ale přítomnost takových dat ve velkém množství, rychle zpracovaných, je obrovská moc. A to vše se už rýsuje na obzoru. Vlastně jsme se do toho už dostali. A všechno ostatní vyvstane v dalších fázích roztáčení tohoto globálního trendu, jehož cílem je zatáhnout člověka do extrémně kontrolovaného Virtlandu. A tam nejprve člověka rozdrtit a pak zničit.

To je tedy světová absolutní nadvláda Virtlandu jako výsledek pohybu ve směru stanoveném tímto globálním trendem, který neexistuje sám o sobě, ale nachází se v určitých drápech.

Ale o drápech o něco později. Nejprve o Virtlandu.

Na jedné straně člověk začíná více a více obětovávat právě tomuto Virtlandu.

Na druhé straně se člověk změní tak, že bude stále méně schopen odolávat Virtlandu.

Na třetí straně ho přes všechny strachy budou zahánět do Virtlandu.

A na čtvrté straně strachy budou změkčovat mozek. A osamělost vnucená strachy ničí duši.

Závěr je jeden – současný globální trend – „virtualizace“ – je neslučitelný s lidstvem. A máme plné právo nazývat ho smrt. A před smrtí je třeba se zachránit. Jiný pohled na to, co se děje, není možný, pokud lidé nebudou brzy rozhořčeni z nějakých soukromých důvodů (tedy alespoň co se týče této covidové extáze), ale budou chtít se vyznat v tom, co se děje, aby se probudili. Nikdo se neprobudí, dokud nepocítí celkově smrt a nezareaguje na ni s maximální nelehkovážnou vášnivostí.

Ale napůl narušený spící člověk nemůže na smrt reagovat zprudka. Ve snu se nějak škube – nic víc. Ve stejném snu předstírá, že bojuje se smrtí. A co je hlavní, přežít to opravdu nemůže. Má už částečně pochroumaný emoční aparát. Bojí se emocí. Protože je křehký a má podezření, že emoce zapnuté na plný výkon, ho nakonec zničí a nezachrání.

To znamená, že se nezachraňuje, ale škube, a to z nějakého soukromého důvodu. A nemůže přežít rozsah smrti, a proto ani pochopit.

Když to nechápe, nemá možnost to skutečně přežít, nemůže se skutečně odvrátit od smrti. Abyste mohli něco o tom zamumlat, musíte spát velmi hluboce. 

Mumlajících se mohu jen zeptat:

– „Už jste poslali svoje děti na smrt nebo to uděláte brzy?

– Co se vlastně chystáte s dětmi dělat? Stačí odpovědět přímo na tuto otázku.

– A kdo jste vy, abyste s nimi něco udělali? Vy sami disponujete bytím? Probudili jste se nebo jste zlomení?

– Řekněme, že jste se probudili. A co?

– Všude kolem smrt. Zavíráte dítě doma?

– Neposíláte ho do školky a školy?

– A zakazujete mu chodit ven?

– A jak projde socializací a kým bude bez ní? A kdy se proti tomu začne bouřit? Jaké formy bude mít vzpoura?

– Co s tím uděláte v podmínkách, když máte svázané ruce a nohy všemi variacemi na téma juvenilní justice?

– Pokusíte se vytvořit pro dítě plnohodnotné alternativní prostředí?

– Nu což, jste hrdinové. Toto je začátek i občanské činnosti, nejjednodušší.

– Jak ale vytvoříte toto prostředí?

– Jak ho ochráníte psychologicky, sociálně, existenciálně a obsahově?

– K tomu musíte mít jakýsi jednotný celek. A jak dlouho to vydrží, když jste neozbrojen? Dva týdny, tři měsíce?

– A jak brzy u vás zafunguje všechno to, co vnutil vítěz studené války, který naplánoval zotročení přes zneužití? A do značné míry uspěl.“

Ale nejdůležitější je ten proklatý trend. Stal se dominantním po rozpadu SSSR. A neničili SSSR proto, aby zavedli tržní hojnost. Ale proto, aby lidstvo pokořili. A covidový epos je jen jednou z fází takového pokoření. Do Virtlandu a podobně.

Ale kdo chce lidstvo takto pokořit? Není to o trendu samotném. Ale o tom, v jehož drápech se tento trend jasně nachází. Kdo je ten dravec?

Přes veškerou důležitost hry farmaceutických společností, kterou jsem již popsal a v tomto programu ji budu i nadále popisovat,  není to o ní. Tato hra má nějaké další, ještě silnější rozehrávače. Je třeba jít postupně, od malého k silnějšímu. Tito rozehrávači přitom nejsou abstraktní,  které bychom mohli označit jako „zákulisní“, ale jsou konkrétnější. A hodnotit jejich konkrétnost je třeba zase konkrétně. A ne na úrovni obecných slov. Slíbil jsem, že v tomto programu se budu zabývat právě tímto a svůj slib dodržím.

Čím chtějí udělat covid – 19 ti, kteří ho roztáčejí? Další fází pokoření.

Prostřednictvím čeho navrhují některé zcela konkrétní síly realizovat takové nové fáze pokoření (odlidštění, zásah do člověka a lidstva)? Prostřednictvím takzvané transformační události. Nebo transformačních událostí.

Nevede covid-19 k takové transformační události? Ano.

A kdo hovořil a hovoří o nezbytnosti takových událostí s největší kanibalistickou vášní? Tedy rychle. A o tom, že je nutná transformační událost, která všechny dostane pod americkou nadvládu a že tato událost může být biologická a musí být biologická … Kdo o tom mluví najednou s největší kanibalistickou vášní z lidí, kteří mají k dispozici nejen možnost mluvit, ale také něco úplně jiného?

Pokusím se na tuto otázku odpovědět s takovou konkrétností, jakou vyžaduje současná mimořádná situace.

4 komentáře

  1. V okamihu, keď sa analytici odpútajú od čísel a zistených faktov a presúvajú sa k syntéze a možnostiam v budúcnosti, ukáže sa ich skutočná motivácia, ktorou je v tomto prípade fascinácia elitami. Kto najviac získava z Covidu? – Elity. Kto nás zachráni, keď nie elity? – asi nikto, pretože tie aktuálne sú neschopné a ľudia spia … Nič však nie je vzdialenejšie realite, a aj je nepoužiteľný reverzný inžiniering korona tvorcov alebo GP – držia vás len v strnulej schéma ich myslenia.

    1. Obyčajní ľudia môžu z celého procesu benefitovať veľkolepo. Je zrušená otrocká 8 hod. denná práca pre obrovské masy populácie – doteraz nepredstaviteľné. Zavedený masový home-office. Zavedené on line vzdelávanie síce limituje sociálne kontakty, ale rodičia môžu priamo vplývať na vzdelávací proces a deti sú zároveň mimo biorobotických králikárni, iphonov a drog. Môžete zmeniť takmer čokoľvek zo zabehnutých rituálov (hlavne nakupovanie junku) – lebo korona. Lekár vám predpíše bežné lieky telefonicky, nemusíte sedieť v zavírenej čakárni … Ten zoznam prosto nekončí.

    2. Sme v procese určitej globálnej katarzie. Vplyvy, benefity, zisky a straty u všetkých sa miešajú ako v jednom veľkom hrnci. Ako v tom zenovom príbehu – chlapec chytil divokého koňa – bude to fajn? Spadol z neho a zlomil si nohu – bolo to zle? Prišli vojaci a odviedli zdravých okrem neho na vojnu – bude to dobré, atď …? Je jediná vec, ktorá ostáva v človeku nemenná, keď sa vonku ženia čerti. Uvidíme, ako veľmi budú musieť vystrájať, aby sa k nej podstatná časť ľudí vrátila.

Napsat komentář