Jane K., 19. března 2021

Velice se divím, že lidé stále nechápou o co jde: Evropská unie je čistě fašistický stát, kde vládnou nadnárodní korporace a jednotliví lidé a dokonce i jednotlivé státy nemají žádný význam, žádný vliv, imaginární volební právo, a nulovou možnost sebeurčení. Dokonce i plán na budoucí rozdělení Evropy je navržen tak, že část naší republiky spadá do Německu, další část do Polska, my zachytíme jiný kousek Německa a možná část Rakouska. Chtějí takto celou Evropu rozdělit na různé čtverce, obdélníky, či jiné geometrické útvary a je jim jedno jaké lidi takto dají dohromady, jaké vztahy tím navodí a jak to tamnějším obyvatelům bude vyhovovat.

Evropské heslo „United in Diversity“ neboli Spojeni v rozdílnosti, je totální nesmysl.

A byl nesmysl už to, dát dohromady různorodé státy, z nichž každý má svoji vlastní a někdy rozdílnou Ústavu, své vlastní a někdy rozdílné zákony, své vlastní a někdy rozdílné zvyky, zákonodárství, platební tabulky a směrnice, cenové ohodnocení, mentalitu, soudržnost a všecko ostatní, to, co dělá stát státem.

Ještě kdyby fungovali jenom jako spojovací složka, která by všechny státy slučovala pouze administrativně, tak by takový záměr byl možná pochopitelný. Ale to, že dnešní EU členským státům diktuje co můžou dělat, na což nemá právo, že je zkouší pokutovat za nedodržení jejích nesmyslných příkazů a zákazů, že jim přikazuje co se smí a co se nesmí a tím překračuje často jejich vlastní zákony, to už je příliš! To bychom neměli dovolit.

Prý to bylo dáno do kupy za účelem obchodu! Ale – můžeme obchodovat s kým chceme? Můžeme vyvážet své výrobky? Kdepak, ani nápad! Dokonce nám diktují co smíme produkovat, co smíme vyrábět, jaké potraviny smíme pěstovat, co smíme vyvážet a co musíme draze kupovat zvenčí.

Staré a osvědčené věci nahrazují novými, neosvědčeným a pokud možno škodlivými. Na příklad žárovky: ty staré naprosto vyhovovaly, ale EU si vzala do hlavy, že jsou neekonomické a v rámci šetření je nahradili neefektivními a daleko více nebezpečnými svítidly. Důvod? Asi si někteří členové ve vedení EU na to napřed zavedli v Číně, či v jiném koutě světa výrobu, pak změnili zákony a dnes z nás rejžují prachy vlevo vpravo. A úspora veškerá žádná, protože vysoká cena žárovky a její skutečná trvanlivost (ne ta, co je uvedena na obalu) ji už předem vylučuje.

Ještě ke všemu, tam kde se přehnaně šetří, nedostatek brzy následuje. I když pravda, tady skutečně o šetření nejde. Výroba je drahá, používá mnohé těžko dostupné a škodlivé materiály, ničí zdraví lidí, zamořuje ovzduší a znečišťuje okolí tam, kde se vyrábí, tak jaképak šetření?

A tak bychom mohli jít bod od bodu.

Článek Jaroslava Tichého „Kdo je připraven odejít z EU, není ohrožen“ má naprostou pravdu a je to vážné varování pro celý národ.

Mám ovšem určité pochybnosti, jestli naše vláda a vládní orgány a také velká část našich ekonomů opravdu rozumí problému HDP – HNP v článku zmiňovaném a co to pro nás znamená v dlouhém běhu. Kdyby tomu totiž rozumněli, tak by nás nikdy nemohli vědomě do takové šlamastyky dostat.

To, že jsou zisky cizích firem vyváženy do zahraničí spadá do podobné kategorie – neznalost správné formulace obchodních smluv (tady by se měli naši právníci a výkonní hodnostáři zastydět), nevědomost o tom, jak dohlížet na dodržování smluvních podmínek a možná i podbízivost cizím raubířům. Takže zde se opět jedná buď o značný nedostatek vědomostí, anebo o nějakou tajnou agendu.

To, že cizí globalisté ve spojení se Světovou bankou a MMF a za pomoci podplatných sluníčkářů u nás v republice z nás zkoušejí udělat zemi třetího světa, je víc než zjevné.

Ono se to rýsovalo už i za komunistů, jenomže to bylo hodně tajeno. Jako nástroj byla tehdy používána RVHP. Když tato „Rada“ rozhodla, klíčový průmysl s vysoce odborným personálem, pracující ve specializované budově, která byla postavena na plovoucím pontonu kvůli odrušení veškerých vlivů zvenčí, byla přesunuta z Berouna na nejvýchodnější cíp Slovenska a původní odborný personál měl být přeškolen a zařazen do obuvnického průmyslu, to mluví o vlastizradě a ne o obchodním tahu. Anebo šicí stroje Lada, ty vyvezli, pokud vím, do Rumunska. Proč?!

Bylo těch podvodů velice mnoho a dnes je pokračováno ve stejném duchu. Za tu tak zvanou „privatizaci“ mělo hezkých pár lidí při nejmenším sedět, ne-li viset.

S Evropskou unií je to ještě o to horší, že chtějí, abychom byli hladem. Jestli to není někomu zjevné, tak pak neumí přemýšlet. To je rovněž záměr globalistů, všecky vyhladovět, abychom se dožadovali jejich pomoci a volali po jedné světové vládě, po jednom celosvětovém Reichu.

Po pravdě, většina dnešních států (včetně Německa, Ameriky, Francie, atd.) je v tak strašné situaci, že je div, že ještě drží pohromadě a je to zaviněno neschopnými vládami. Už jen to, jak hluboko jsme my sami klesli, když jsme vstoupili do EU a začali skákat podle toho, jak nám byrokrati z Belgie pískali. Kdysi naprosto samostatný stát, dnes patolízalsky omezujeme zemědělskou výrobu, usekáváme jednotlivá průmyslová odvětví – přesně jak psáno ve shora zmíněném článku.

Udělali z nás poskoky západu. Udělali z nás levnou pracovní sílu pro ziskuchtivé západní hrabivce, snížili nás na otroky, které ještě dále ponižují podřadnými potravinami ve smyslu dumpingu, které nám sem milostivě dovážejí za přemrštěné ceny. A přitom se ze všech sil snaží, abychom nepochopili, jak obrovskou cenu naše mozky, naše ruce, naše vynalézavost, odhodlanost a loajálnost pro ně doopravdy mají.

Všechny státy, které vstoupily do Evropské unie na tom prodělaly a ještě ke všemu ztratily svoji samostatnost a možnost vlastního rozhodování. A když budou všecky tyto neschopné vlády sjednoceny do ještě většího celku, do jedné, celosvětové říše, to pak bude hotová katastrofa.

Co se týče výše příjmů ve formě dotací z EU do ČR, tam to číslo, ve shora zmiňovaném článku uvedené, není správné. To proto, že tyto dotace z větší části nejdou nám, Čechům a našim firmám, ale jdou do kapes cizím firmám, které na našem území operují a cizím velkostatkářům, kteří obhospodařují naši půdu. Pro cizí firmy jsou za dotace z EU dlážděny příjezdové cesty, vytvářeny lepší podmínky, stavěny budovy a cokoliv jiného. Takže my sami a naši vlastní podnikatelé nedostávají málem nic.

Pro nás zbývá jen platyty, platyty, platyty!

Lidi, už byste se konečně měli probudit a opustit tuto troskotající loď, která se nadnešeně nazývá Evropská unie. Coudenhove-Kalergi byl blázen a šílenec, když navrhl tento nesmysl, jehož cílem je vyhubit původní obyvatelstvo, zrušit veškeré hranice, zničit národní uvědomnění, odstranit řeči jednotlivých národů, odstranit jejich nářečí, kulturu, etnické zvyky a zgleichschaltovat všecky na jakousi beztvárnou směs neslučitelných potmavlých míšenců, kteří se pětkrát denně klanějí Allahovi.

Vždyť EU si už uzákonila – určitě aniž by se koho ptali – že mohou kteroukoliv část svých členských států výhodně prodat (výhodně pro koho?) cizím investorům.

Když si uvědomíte, že se rozhodli, že veškeré dluhy jednotlivých členských států budou spláceny všemi státy společně, takže když se Francie zadluží nad limit, my všichni to budeme splácet, jaké pocity to ve vás vyvolá? My všichni budeme takto zodpovídat za neschopnost a nezodpovědnost cizích vlád, které se zabředly do dluhů a – Česká republiko, pomoz!

Chcete splácet státní dluh Německa? To je záležitost při nejmenším na sto let – pokud ovšem mezitím nepřibydou dluhy další.

Kdybyste viděli kolik obrovských budov, plných byrokratických darmožroutů v Bruselu a jinde financujete, kteří vám bezostyšně ujídají z vašeho vlastního krajíce, nakupují ve speciálních, levných obchodech a těší se nejrůznějším výhodám, tak byste už dávno s tímto skoncovali. Kdybyste je viděli, jak přecházejí z jedné kanceláře do druhé, lejstra pod paží (aby se neřeklo, že se flákají), důležitým hlasem krákají o nesmyslných námětech, donekonečna sčítají čísla, která nic neznamenají a pak si za zavřenými dveřmi přichystají nějaké nové rozhodnutí, nějakou novou směrnici, nebo omezení a to všecko v náš neprospěch, už dávno bychom v Evropské unii nebyli.

Škoda, že se kvůli nesmyslné koroně nedá cestovat. Radila bych vám udělat si do Bruselu a do Štrasburku výlet a prohlédnout si dobře ten nabubřelý Babylon, který tak poctivě kopírují.

Shora zmiňovaný článek má naprostou pravdu: je nutné z tohoto svazku vypadnout. Takové spojení není pro naše dobro, ani nám nepřináší prospěch, nebo užitek. Takové spojení je jako když se jedna ovce domlouvá se smečkou vlků co bude k večeři.

A nečekejte, že se to udělá samo, nebo že to někdo udělá za nás. Je nutno, abychom se všichni zapojili a proti tomuto lichvářskému spolku se postavili.

14 komentářů

  1. Existuje řešení – transformace EU do modulu společenství národních evropských států. K tomu je ale zapotřebí pád bažiny Deep State a osvobození hlavně Německa z koloniálního statusu vůči USA. To uvolní Evropě ruce, Rusko potřebuje Evropu celou. S ruskou koncepcí se konečně můžeme stát tím čím ve skutečnosti jsme EuroAsií , lidským společenstvím spolupracujících národů a kultur.

 1. Pokud vím, tak šicí stroje Lada putovaly do Polska. A ono toho bylo víc. Ale přes nevýhody (polské šicí stroje jsem u nás neviděl), tak asi nebylo jiné cesty. Socialistické země se víceméně zaměřily na to, že se snažily zajišťovat co nejširší rozsah výroby – a potom byly potíže se špičkovou technologií (z hlediska využitelnosti i vyladěnosti). My fakticky byli ve válce – i když byla studená a nepřipouštěli jsme si to. Zátěž průmyslu byla ohromná a právě roztříštěnost výrobní základny omezovala špičkové investice – které se musely přednostně použít na zbrojení. Přerozdělování výroby v rámci RVHP umožňovalo zvyšovat návratnost vkladů do průmyslu a tím zlepšovat i hmotnou vybavenost společnosti (třebaže v těch šicích strojích to asi šlo spíš z kopce), když vedle vojáků zbylo víc i na ostatní. Něco o tom bude v Sovětské civilizaci 2. díl.

 2. Za takzvané první republiky si s námi utírali boty, nebyli jsme žádná velmoc. Nechali nás rozvíjet průmysl, dokonce to nejspíš investičně i podporovali, aby byly zdroje pro válku na východě, a potom je jednoduše předali Hitlerovi (stejně jako v té době cpali peníze jemu, aby pozvedl německou výrobu) v balíčku převázaném růžovou stuhou. V socialistickém táboře jsme byli poprvé bráni jako rovnocenný partner a bylo to znát na našem vzestupu. Měli jsme navíc štěstí, že od té chvíle, kdy to převzal do ruky Chruščov and Company, se nás to nedotýkalo tak moc jako lidí v SSSR, protože jsme přece jen byli na okraji a s ohledem na heslo „rozděl a panuj“ bylo zapotřebí, aby se úrovně v socialistickém táboře lišily a mohly tak být vyvolávány třenice uvnitř. Nešlo tedy o naši schopnost v tomto směru, či snad dokonce zásluhu, ale o mantinely, které nám byly vytyčeny a ve kterých jsme se mohli pohybovat. A ty nám v nejvyšší míře nastavili ještě bolševici za Stalina. To je to, co pořád lidi nedokážou pochopit. Ano, čím dále se to blížilo k přestavbě, tím bylo řízení zmršenější, jenže PROGRAMOVĚ. A jsme zase u toho, že stačí vytvořit tendence, podmínky a lidé se jim sami přizpůsobí a ty tendence a podmínky se vyrábějí pomocí šesti priorit řízení a zdrojů a znalostí, které to nejvyšší řízení má. Takže když Jana pláče nad tím, jak jsme v RVHP „trpěli“ (a myslím, že ty uvozovky si to zaslouží), tak to zase nedává do kontextu k cílům řízení a míře v jaké už se nadnárodní řízení v té době zmocnilo socialistického tábora přes svou pátou kolonu a výrobu tendencí pomocí svých znalostí a zdrojů. Takže kdyby chyby. Dokud si neuvědomíme, jak to funguje, tak se tomu také nedokážeme bránit! Potom lidé nesprávně vyvozují, jak to za socialismu prý „nefungovalo“, jaké se dělaly „chyby“ a nekladou si oprávněnou otázku PROČ? (Co je pro jednoho chyba je pro druhého cíl řízení.) Dnes přece každý může porovnat, jaké to bylo za socialismu a jaké je to dnes a je bez diskuse, že za socialismu stačilo jen upravit pár procesů, abychom se měli „jako prasata v žitě“, zato dnes jsme přinejlepším prasata na výkrm před porážkou.

  A aby si například Karlos konečně uvědomil, jak moc se to po Stalinově smrti v SSSR otočilo, tak by si měl poslechnout tohle video
  https://www.youtube.com/watch?v=KsGn0-j33fg

  A když si to dáte dohromady s tím, že tu vždy bylo nadnárodní globální řízení, tak je jasné, že to řízení, kterého se bolševici se Stalinem zmocnili (tj. obyčejní lidé, kteří vše dělali podle svého vědomí a svědomí s těmi znalostmi, jaké měli), jim začalo být pomalu, ale jistě odnímáno. I když to pomalu, pokud se podíváte na to video a uvědomíte si dopad těch kroků v něm popsaných, je pojem velice relativní.

  1. Zajímavé srovnání k SSSR představuje starý Egypt. Ten platil svým vazalům – aby zůstali jeho vazaly a chránili ho. Egypt totiž měl vzhledem ke tvaru potíže se zajištěním své bezpečnosti. SSSR na tom byl stejně. A i nás SSSR platil a vůbec ne špatně. Příkladem je obvykle opačně uváděný uran – prodávali jsme jim uran až za trojnásobek světové ceny – a na vypovězení příslušné smlouvy jsme přistoupili s tím, že jsme za to dostali licenci na celý systém VVER…

   1. Mne osobně nemusel nikdo platit. Já patřila do stejného tábora a tak jsem to brala. Fakticky do jiné civilizace, do jiného civilizačního zřízení s jinou koncepcí… Přestože jsem netušila nic o globálním řízení, že jsme ve válce, jsem věděla, jen jsem si neuvědomovala, jak moc to všechno jde do hloubky a také jsem to, co se nedařilo, považovala za chybné řízení jednotlivých lidí a neviděla v tom podsouvané tendence a na naší straně úmysl nejvyššího vedení. Širší vnímání procesů opravdu člověku otevřou jak životní zkušenosti, tak i knihy VP SSSR, včetně všech ostatních informací, které se už nyní dají načerpat. Ovšem každý začíná stavět na jiném základu. Někdo už ty základy má a jen je zpevňuje a staví do větší výšky, jiný nedokáže postavit ani ty základy a domeček z karet se mu tak neustále hroutí.

    1. Víte, tady je víc nedobrého. Já třeba takové věci ani netušil. Třeba to o uranu jsem četl v časopise Jaderná bezpečnost, ročník 1990, někdy na jaře. Za socializmu nebylo zvykem uvádět „zbytečné informace“. O tom, jak se počítala cena ropy, jsem se dověděl také až po roce 1989. O obchodech Mototechny jsem slyšel nedávno. Ve skutečnosti jsme žili slušně na účet SSSR – když nám navíc zajišťoval jaderný štít. Přitom, mám dojem, že důvodem utajování bylo to, abychom se necítili ‚nepohodlně‘.

 3. Naprostá většina občanů očekávala od EU pouze to proklamované – volný obchod a pohyb osob. A to jsme mohli cestovat ještě před vstupem.
  REALITA
  je vlastně několik let úplně jiná, konkrétně po podepsání, z mého pohledu, protektorátní Lisabonské smlouvy.
  Z EUpolitbyra tak v realitě nepřichází nic jiného, než direktivy a směrnice. Stručně řečeno, co se musí a co se nesmí.
  A k tomu trochu medu ve formě dotací.
  Členské země jsou tak v naprostém podřízeném postavení a jejich elity kašpárci.
  Takhle si lidi to opěvované EU nepředstavovali.
  Pjakin to v souvislosti s očkováním rozebral dost jasně ve videu z 15.03.

 4. S většinou nelze než souhlasit.
  Ono je to historicky trošinku jinak, ještě před těma co to pro normální lidi viditelně založili. Tento „plán“ nebo chcete-li „projekt“ se historicky datuje 1.5.1776 a je spojen se jménem Adam Waishaupt. Někdy počátkem 19tého století byla jakási sešlost ve Vídni, kde chtěli realizovat sloučení Evropy, ale tehdy jim do toho ruský car hodil vidle, protože to prokoukl. Druhý pokus jim prokoukl jistý anglický diplomat koncem 19 století, a tak to zase dali k ledu. Tehdy už v tom byl zapojen i Callergi. Následně se úkolu ujal jistý Halstein, právník v období druhé světové války a ten připravil po právní stránce EU jejímž byl následně prvním viditelným představitelem.
  A teď, s tím jak postupuje čas, vzdělání upadá, takže … atd.
  Také již nejsou, mimo Anglie, Lichtenštenska, Monaka a ještě pár takových podovných ostrůvků vladaři, kterým země – stát náleží. Takže proč a za co by bojovali volení poslanci a jmenované vlády. Přijmou kus prebendy a prodají co mohou.
  Za takzvané první republiky jsme byli velmoc z mnoha pohledů, dnes na to můžeme jen s nostalgií vzpomínat.
  Ve své podstatě můžeme s nostalgií vzpomínat i na doby socialismu, kdy sice správně uvádíš, byly vedením působeny nedostatky v způsobu vedení a řízení, ale většina národa žila důstojně.
  Osobně se domnívám, že pokud by socialismus neomezoval cestování a soukromé podnikání, nikdy by nepadl.
  Jeho pád způsobila, alespoň v Čechách provokace ze strany příslušných orgánů, které se podle příkazů drželo zhruba 15% národa. Tedy stejné procento, nebo o něco málo větší než v případě plk. Muamara Kadáfiho, Sadáma Husaina, Asada a asi i dalších.

  1. S dovolením jenom doplním:
   Adam Weishaupt – zběhlý jezuita a zakladatel iluminátů (rečnická: dá se zběhnout od specnazu 🙂 )
   Walter Hallstein – první šéf EK. Jinak za rajchu předseda sdružení říšských ochránců práva. Formoval pravidla spolupráce Německa a Itálie. Nejspíš autor právního a správního rámce EU.

Napsat komentář