Další událost – tj. „Event 201“ ( „Událost 201“ ) – nelze v žádném případě přičíst ke konspiračním mýtům. Již dlouho ji probírají ze všech stran různá významná média. „Event 201“ je název pandemického cvičení, které 18. října 2019 (blízko nástupu koronavirové hysterie, ale ne až tak těsně) v New Yorku provedlo Centrum pro zdravotní bezpečnost Univerzity Johnse Hopkinse.

Na organizaci tohoto cvičení, které se nazývá pandemické cvičení na nejvyšší úrovni, se kromě univerzity Johnse Hopkinse podílelo Světové ekonomické fórum (World Economic Forum) a Nadace Billa a Melindy Gatesových.

Upozorňuji vás na načasování tohoto pandemického cvičení. 18. říjen 2019 je zajímavé datum. Je dostatečně blízko začátku skutečné pandemie, ale zároveň je vzdáleno od začátku oficiální verze. Čili je v časovém intervalu, který vyžaduje, abychom popřemýšleli, co se stalo.

Koneckonců, co lze označit jako začátek oficiálního koronavirového eposu? Pravděpodobně objevení prvních případů zápalu plic neznámého původu na konci prosince 2019 ve městě Wuchan. Ale to je prosinec 2019! Cvičení s názvem „Událost 201“ se koná v říjnu 2019.

Nejde tedy o první zaregistrované případy.

31. prosince 2019 čínské úřady informovaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o vypuknutí neznámé pneumonie.

22. ledna 2020 byl Wuchan uzavřen do karantény. Podle zpráv médií žije ve Wuchanu 11 milionů lidí a téměř všichni zůstávají doma. Lidé se bojí smrtícího viru. Aby se zabránilo jeho šíření, úřady rozhodly, že do Wuchanu nejezdí žádné vlaky ani nelétají letadla.

30. ledna vyhlásila WHO globální stav zdravotní nouze.

11. března 2020 WHO prohlásila šíření koronaviru za pandemii.

Takže všechno, co lze oficiálně nazvat pandemickým prologem, trvalo od prosince 2019 do března 2020. A „Event 201“ je datována, opakuji, k říjnu 2019. Je tedy dostatečně blízko začátku koronavirového eposu a zároveň dostatečně daleko od tohoto počátku. Proto je zajímavé, co přesně tato „Událost 201“ znamenala – šlo o pandemické cvičení vysokého stupně.

Co o tom říká sama univerzita Johnse Hopkinse. https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/videos.html

Podle scénáře „Event 201“ vypukne nákaza nového zoonotického koronaviru přenášeného z netopýrů na prasata a člověka.

Tato nákaza způsobuje závažnou pandemii.

Během prvního roku není možnost získat potřebnou vakcínu.

Existuje fiktivní antivirotikum, které může pomoci postiženému, ale nemůže zabránit šíření nemoci.

Scénář končí tím, že po uplynutí 18 měsíců je bilance  65 milionů mrtvých.

Pandemie začíná zpomalovat v důsledku poklesu počtu náchylných lidí. Pandemie pokračuje, dokud nebude vyvinuta účinná vakcína nebo dokud nebude této nemoci vystaveno 80–90% světové populace.

Nic to nepřipomíná? Podobá se to tomu, co se stalo potom ve skutečnosti.

12. prosince 2019 se časopis Forbes vrací k popisu „Události 201“. Tedy „Událost“ proběhla, ale pandemie ještě není. Píše se zde. https://www.forbes.com/sites/judystone/2019/12/12/how-prepared-are-we-for-the-next-pandemic-not-very-experts-show/#164246035245

„Experti provedli podrobnou simulaci (tj. Událost 201) nového (fiktivního) virového onemocnění zvaného CAPS neboli koronavirový akutní plicní syndrom. Stalo se tak po předchozích epidemiích, jako SARS a MERS. Scénář byl realistický … Byly dokonce nachystány zprávy fiktivních medií, kde vystupovali experti z oblasti zdravotnictví, televizní komentátoři a byly ukazovány děsivé grafy. Odborníci posuzovali možná opatření a potřeby – například, je-li dostatečná zásoba masek nebo léků.

Dohled a sběr dat za těchto podmínek mají bodový charakter (stále mluvíme o cvičení pandemie Události 201), protože země s nízkými a středními příjmy nemají možnost získávat vzorky a dělají to více bohaté země. Odpovědi na otázky materiálně-technického zabezpečení komplikují lživé nebo protichůdné zprávy, zprávy internetových trollů a těch, kteří prostě chtějí zasít svár a chaos. Epidemie, která zahání lidi do ilegality a nutí je skrývat nemoc, jen narůstá a zákaz cestování a obchodu devastuje ekonomiku.

Žádný z těchto nástrojů nebrání šíření epidemie …

Jak počet případů nemocí a úmrtí rostl geometrickou řadou, ve společnosti vzrostla panika, která byla poháněna dezinformacemi a konspiračními teoriemi. “

V závěrech se uvádí, že překonání takové pandemie bude ve skutečnosti vyžadovat globální spolupráci a překážkami jsou zamčenost a nacionalismus v řadě zemí.

A dále, 17. ledna 2020, stejná Univerzita Johna Hopkinse upozorňuje veřejnost, že příští těžká pandemie způsobí nejen vážné nemoci a smrt lidí, ale může  mít také závažné postupné ekonomické a sociální následky. Snaha odvrátit tyto důsledky bude vyžadovat bezprecedentní úroveň spolupráce mezi vládami, mezinárodními organizacemi a soukromým sektorem. https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/recommendations.html

To tedy znamená vytvoření světové vlády.

Lovci fejků a konspiračních teorií: které z mnou poskytnutých informací patří do této kategorie? Přináším pouze zcela objektivní data jiných lidí a institucí. Respektovaných. Necituji údaje zlomyslníků, kteří se nám snaží o probíhajícíchh událostech něco vnutit, ale údaje organizátorů posuzované události a médií, která tuto událost propagují a nepřidávají jí nějakou konspirační specifiku.

18. října 2019 se tedy na Univerzitě Johnse Hopkinse organizuje pandemické cvičení s názvem Událost 201. V cvičení se posuzuje fiktivní situace, která není jen blízká tomu, co se brzy stane, ale je fantasticky podobná tomu, co se stalo, podivuhodně podobná.

A od 15. do 28. října 2019 (existují takové náhody?) se ve Wuchanu konají Světové armádní hry. Americká delegace účastnící se her měla 200 účastníků. Hry skončily na konci října.

A v prosinci 2019 byla ve Wuchanu poprvé zaregistrována nákaza virem, později pojmenovaným covid-19.

Tak to byla chronologie.

A nyní ještě o jedné události – o poslední Konferenci o bezpečnosti v Mnichově. Konala se od 14. do 16. února 2020. To znamená v době, když už o koronaviru mluvili všichni . Německý prezident Frank-Walter Steinmeier, který konferenci zahájil, uvedl, že Evropa je znepokojena Washingtonem, který (cituji Steinmeiera) „odmítá samotnou myšlenku mezinárodního společenství“.

Steinmeier řekl: „Rok co rok usilujeme o hlavní cíl mezinárodní spolupráce – o světový mír. A náš nejbližší spojenec, Spojené státy americké, za současné vlády odmítá dokonce i samotnou myšlenku mezinárodního společenství. Nebo se pozice „každý sám za sebe“ stala normou světové politiky? “

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo se snaží oponovat Steinmeierovi a jeho hodnocení označuje za přehnané. Francouzský prezident Emmanuel Macron ve svém projevu uvedl, že Steinmeierova slova o Spojených státech se mu zdála dost přesná.

To všechno ale byla jen rozcvička pro hlavní téma, kterým je (což je evidentní!) systematické přeorientování USA na konfrontaci s Čínou, přeměna Číny na nejnebezpečnějšího nepřítele USA, přičemž komunistického nepřítele.

Rusko přitom Američané opět hodnotili jako nepřítele, a to docela významného a nebezpečného. Ale hlavním světovým démonem Američané poprvé udělali  komunistickou Čínu.

Americký ministr obrany Mark Esper řekl: „Čínská komunistická strana se pohybuje velmi rychle špatným směrem … Komunistická strana a Lidová osvobozenecká armáda operují stále více za hranicemi Číny a pokouší se využít jakékoli způsoby, aby nás poškodily. Komunistická Čína vyvíjí finanční a ekonomický tlak na různé země v oblasti Tichého oceánu. A ovlivňuje tak mezinárodní vztahy na celém světě.“

Hlavní výhrady, které Američané na této konferenci, která se konala na vrcholu covidu-19, neustále měli, se týkaly růstu čínské technologické moci. A také toho, že se Evropané nechtějí podílet na zadržování a potlačení této moci, když je to naprosto nezbytné. Mluvili o tom ministr zahraničí Pompeo i ministr obrany Esper.

Michael Pompeo řekl: „Vím, že vždy existují pesimisté, ale naši vedoucí představitelé by se měli nad to povznést a zaměřit se na to nejdůležitější. Zmínili jste Čínu, čínskou komunistickou stranu. My máme těsné obchodní vztahy, je u nás mnoho čínských studentů, ale Čínská komunistická strana je obrovským rizikem, ne pro Západ jako geografický region, ale pro ideu Západu.“

Dříve to riziko neviděli.

Esper výslovně požadoval, aby spojenci NATO nespolupracovali s čínskou společností Huawei, vyrábějící elektroniku. Esper zdůraznil: „Chceme, aby se Čína chovala jako civilizovaný stát. A pokud Čína nezmění své chování, musíme na to reagovat. Musíme investovat do naší obrany a učinit složitý výběr v plánech obchodních vztahů. “

Tento obrat USA protičínským směrem je velmi významný. Ale ještě důležitější je to, že vysoce postavení představitelé ČLR – přičemž ne ti, kteří mají právo neustále vyjadřovat odpor vůči americkému imperialismu  (hlavně je to armáda), ale ti, kteří taková obvinění obvykle s ůsměvem ignorují – také upravili svoji linii ve všem, co týká se vztahů mezi USA a Čínou.

Čínský ministr zahraničí Wang Yi reagoval na americké útoky následovně: „Skutečně máme určité problémy (ve vztazích s USA). Některé z nich vznikly během naší vzájemné spolupráce, některé byly vytvořeny uměle. Kořenem všech těchto problémů a otázek je to, že Spojené státy nechtějí vidět rychlý rozvoj a bohatství Číny. Ještě méně by si přály vidět úspěch socialistického státu. To je nespravedlivé. Čína má právo na rozvoj, čínský lid mají právo žít lépe. Rozvoj Číny směrem k modernizaci je nevyhnutelnou historickou tendencí, která nebude zadržována ani zastavena žádnou silou na světě. “

A to byl teprve začátek.

Uplynulo asi 20 dní od mnichovské přestřelky, která přes veškerou zdrženlivost Wang Yi znamená něco nového ve vztazích mezi USA a Čínou nebo znamená alespoň sondování nových možností budování těchto vztahů na konfrontačnějším základě.

11. března 2020 jsme měli příležitost seznámit se s tím, co se děje na zasedání Sněmovny reprezentantů Kongresu USA. Na zasedání byl pozván doktor Robert Redfield, vedoucí CDC, Amerického centra pro kontrolu a prevenci nemocí.

Kongresman Harley Rouda zmiňuje nedostatečný počet testovacích sad, nedostatečný přístup k těmto sadám. A ptá se Redfielda, který má toto vše zajistit: „Byly tyto testovací sady k dispozici minulý pátek?“

Redfield odpovídá: „Ano, pane.“

Rouda  říká: „Děkuji.“ A pokračuje, jako by si nevšiml, že Redfield neuznává nedostupnost testovacích sad. „Bez testovacích sad by mohli být ti, kteří se nakazili chřipkou, špatně diagnostikováni. Ve skutečnosti dost pravděpodobně měli covid-19.“ …

Slyšíte, co říká kongresman? Kongresman, ne čínští protivníci nebo konspirační teoretici. Americký kongresman!

Redfield stále uhýbá. Potom Rouda vezme býka za rohy a zeptá se Redfielda: „To znamená, že bychom mohli v USA mít lidi, kteří zemřeli, mohlo by se zdát, na chřipku, i když ve skutečnosti to mohl být koronavirus nebo covid-19?“

Redfield odpovídá: „Na daný moment v USA  skutečně existovaly případy, které byly diagnostikovány tímto způsobem.“

Neříká nic o tom, že to nějak souvisí s pozastavením práce laboratoře ve Fort Detrick, s případy ze srpna a později, kdy došlo k nejtěžším plicním onemocněním a všichni se divili, co to bylo, ale nebyly provedeny žádné testy. Redfield to neříká. Jen říká: „Na daný moment existují v USA skutečně případy, které byly diagnostikovány tímto způsobem.“ To znamená, že potvrzuje, že se vyskytly případy covid-19 diagnostikované jako chřipka.

Dovolte mi připomenout, že takové prohlášení učinil ten samý Robert Redfield, který spolu s dalšími ve vzdálených Rumsfeldových dobách „Red Dawn“, tedy před 15 nebo více lety, vytvořil projekt první totální karantény, jejíž potřeba bude vysvětlena čínským biologickým útokem. Toto je stejný Redfield.

Jelikož tomu tak je, bude třeba něco říct o tomto Redfieldovi a dalších s ním svázaných lidech.

Redfield je známý americký virolog s vojenskou minulostí. Jako virolog získal své znalosti v laboratořích na Kolumbijské univerzitě, kde byl zkoumán účinek tzv. retrovirů (jedná se o RNA viry – viry bez DNA, které vloží kopii svého genomu do DNA hostitelské buňky a tím způsobí onemocnění).

Kolumbiská universita je příznačným místem.

Ale ještě příznačnějším je Univerzita v Georgetown. Redfield absolvoval Školu umění a věd (College of Arts and Sciences) při Georgetownské univerzitě v roce 1973 a v roce 1977 lékařskou fakultu na téže univerzitě.

Georgetownská univerzita je stejně jako Kolumbijská universita doména CIA. A samozřejmě se jedná o instituci, ve které je vliv jezuitů značný. To vůbec není konspirační teorie – jsou to historické a politické skutečnosti. Georgetown není snad spojován s jezuity? To ví každý odborník na americké elity.

Redfield, který se stal doktorem medicíny, pracoval v armádním lékařském centru Waltera Reeda (WRAMC), pojmenovaném po výzkumníkovi žluté zimnice. Toto centrum a centrum ve Fort Detrick, které je neustále zmiňované v souvislosti s diskuzí o umělém původu koronaviru a americké stopě v tomto příběhu, jsou vlastně jeden celek.

Předtím, než se stal ředitelem federální agentury Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a administrátorem Agentury pro registr toxických látek a nemocí, působil Redfield jako profesor medicíny a mikrobiologie na Univerzitě v Marylandu, kde sídlí i Fort Detrick.

Zde se v roce 1996 Redfield stal spoluzakladatelem Institutu virologie (Institute of Human Virology).

Od roku 2005 do roku 2009, tj. za vlády George W. Bushe, byl Redfield členem prezidentova poradního sboru. Tento sbor měl jak úzkou specializaci (zabýval se infekcí HIV), tak širší specializaci. Ve skutečnosti to byl poradní orgán pro biologické zbraně.

Redfielda zapojili do uzavřeného projektu zavedení úplné karantény, protože již tuto pozici zaujímal.

Ti, kdo zkoumají Redfieldovu kariéru, stále zdůrazňují, že měl nevhodně blízký vztah s nevládní skupinou poměrně radikálních evangelikálů Sheparda Smitha. Samotný Redfield je přitom oddaným katolíkem.

Konkrétně to uvádí The Washington Post 17. srpna 2018. https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?next_url=https%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2fnational%2fhealth-science%2fevangelical-activists-connections-are-key-health-policy-players-in-the-trump-administration%2f2018%2f08%2f16%2fcb18dd18-a15e%25E2%2580%259111e8%25E2%2580%25938e87-c869fe70a721_story.html

A co se říká o Shepardovi Smithovi, s nímž je Redfield tak úzce spojen. Nejprve o tom, kde se to říká.

Počátky významných kontaktů Smitha jsou podrobně uvedeny v pamětech, dopisech a vojenských dokumentech  v archivu výzkumu AIDS Univerzity v Michiganu. Společnost Kaiser Health News přezkoumala stovky stránek, aby vyhodnotila přístup Trumpovy administrativy ke zdravotní politice a léčbě a prevenci AIDS.

To znamená, že informace o Smithovi a dalších nejsou spiklenecké. Vychází z konkrétních dokumentů.

Podle těchto informací, i podle přiznání samotného Sheparda, který jednu dobu poskytl Kaiser Health News celou řadu rozhovorů (jsou to jeho vlastní přiznání !), Shepard Smith navázal na konci 80. let vztahy s vědci, zatímco jiní náboženští vůdci odmítli samotnou myšlenku účasti na preventivních aktivitách proti AIDS, protože není možné zachraňovat homosexuály.

Pod vlivem Smitha se Redfield, který byl v té době v armádním lékařském centru Waltera Reeda, stal členem poradního výboru Američanů za zdravou politiku  AIDS / HIV – ASAP ( Americans for a sound   AIDS/HIV policy).

Redfield také působil jako předseda a člen poradního výboru jiné organizace, kterou Smith a jeho manželka později založili.

Podle vládního stenogramu uchovaného v archivu Univerzity v Michiganu Smith rychle ohodnotil Redfielda, když se poprvé setkali. „On nás tak rád viděl, stejně jako my jeho,“ řekl Smith v rozhovoru s vojenskými vyšetřovateli. Jejich vztah se prohloubil, když se Smith a Redfield stali známějšími. Svědčí o tom dopisy Smitha centru Waltera Reeda, s kterými byli obeznámeni  jak vyšetřovatelé, tak novináři.

Smith, který v 80. letech zajistil financování organizace  Američané za zdravou politiku AIDS / HIV po linii CDC, pravidelně přicházel do centra Waltera Reeda, aby se tam setkával s Redfieldem a dalšími, kteří se připojili k výboru organizace, o čemž svědčí vojenské záznamy v archivu.

Pod Smithovým vedením ASAP popularizoval výzkum Redfielda týkající se vakcín jako „dosud nejvýznamnější vědecký pokrok v epidemiologii“.

Redfield, jako předseda ASAP, zase ve své výroční zprávě za rok 1991 charakterizoval tuto organizaci jako „nejefektivnější organizaci zabývající se AIDS, jakou znám“.

„Proč, bez obav z hříchu, chválí kukačka kohouta? Protože chválí kukačku …“ ( Krylov: Kukačka a kohout )

Nyní o tom, kdo je tento Shepard Smith, který má takový vliv na Redfielda. A jen na něho?

Shepard Smith se setkal s prezidentem Georgem W. Bushem v Bílém domě. Je jedním z těch, kteří kroužili kolem Bushe jako náboženský vůdce.

Prezidentství Donalda Trumpa poskytlo evangelikální komunitě příležitost potvrdit její roli jak při vytváření americké globální strategie v oblasti zdravotnictví, tak při zajišťování toho, aby nábožensky založené organizace v Americe a na celém světě mohly získat státní prostředky na provádění své strategie ve vztahu k infekčním onemocněním.

Shepard Smith je křesťan – evangelikál, který pracoval jako politický stratég pro Pata Robertsona, bývalého pastora jižních baptistů, který v roce 1988 kandidoval na prezidenta USA.

Manželka Sheparda Smitha, Anita, pracovala jako spolupředsedkyně poradního sboru prezidenta pro HIV a AIDS za vlády prezidenta George W. Bushe. Chci ještě jednou zdůraznit, že tato rada se nezabývala pouze HIV.

Předpokládá se, že Redfield vděčí ve velké míře za jmenování do čela federální agentury Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí  (CDC) svým stykům se Smithovými.

Další osobou spojenou se Smithovými, což dokládají také vyšetřovatelé a novináři, je Deborah Birx, jmenovaná 29. února 2020 koordinátorkou Bílého domu pro boj … s čím? S šířením koronaviru.

Podrobněji se zabývat těmito figurami není bohužel v mých silách. Ale protože jsou pevně spojeni s americkým viceprezidentem Mikem Pencem, je třeba něco říci o Penceovi.

Podle The New York Times je Pence katolík, který zažil nové zrození a postupně se posunul směrem k evangelikální církvi. Toto spojení evangelikálů a katolíků je nesmírně zajímavé. Posun tímto směrem do značné míry zajistila Penceova manželka Karen.

V roce 2016 bylo Penceovi, který předtím podporoval Trumpova konkurenta, senátora Teda Cruze, nabídnuto Trumpovo viceprezidentství. A on souhlasil.

Poté, co se stal Pence viceprezidentem, vytvořil studijní skupinu se zaměřením na bibli. Skupina byla složena z členů Trumpovy administrativy a byla silně pod vlivem evangelikálů.

27. února 2020 Donald Trump nařídil viceprezidentovi Mikeovi Penceovi převzít kontrolu nad vládními opatřeními v boji proti šíření koronaviru v Americe.

Pence sám sebe označuje za „evangelikálního katolíka“. Putina Pence označil jako „malého a agresivního vůdce“.

Pence je známý svým výrokem: „Ruský medvěd nikdy neumírá, pouze upadá do spánku.“

Pence mnohokrát zdůraznil, že se inspiruje Russellem Kirkem, autorem knihy Konzervativní mysl. Toto všechno samozřejmě nemůže nemít nějakou souvislost s přeformátováním světa.

Spojení lidí Pence – Redfield – Smithovi – Birks a dalších, které definuje vše, co je spojeno s koronavirem a mnoho z toho, co je spojeno s biologickými zbraněmi, je tedy velmi zřetelné. Obdhalení  tohoto spojení není konspirační teorií. Je to zřejmé každému, kdo se zabývá americkou elitou. Americké armádě, vyšetřovatelům, novinářům. A samozřejmě (a to chci zdůraznit!) to bylo do značné míry dáno Rumsfeldovými dlouhodobými iniciativami za totální karanténu mezi civilním obyvatelstvem, a přitom potřebu této karantény by jako vyvolal biologický útok Číny na USA. Tato iniciativa zahrnovala už i Redfielda a další.

13. března 2020 (tj. dva dny po projevu Redfielda, který byl v podstatě zahaleným přiznáním velmi temných věcí), RBC uvádí, že čínské ministerstvo zahraničí připustilo možnost zanesení koronaviru do ČLR z USA. Konkrétně se uvádí, že zástupce vedoucího informačního oddělení čínského ministerstva zahraničí Zhao Lijian, který na twitteru odprezentoval Redfieldův projev, se k tomuto projevu vyjádřil následovně: „Možná, že američtí vojáci zanesli epidemii do Wuchanu. Amerika musí být transparentní! Údaje musí být veřejně dostupné! Spojené státy nám musí poskytnout vysvětlení! “ https://www.rbc.ru/society/13/03/2020/5e6aa7cd9a79474e8ea677d3

A pak začíná výměna vzájemných obvinění. A Číňané zde v ničem neustupují Američanům.

Připomínají Američanům zejména skutečnost, že v roce 2004 zveřejnila americká Národní zpravodajská rada  ( National Intelligence Council´s ) zprávu „Nastínění globální budoucnosti. Projekt na rok 2020 “. Že se v tomto oficiálním dokumentu, který v žádném případě nemá konspirační povahu a je k dispozici, uvádí: „Bez velkého globálního konfliktu, který považujeme za nepravděpodobný … může globalizaci zastavit pandemie … a je jen otázkou času, kdy se objeví … Taková pandemie v megacities rozvojového světa se špatnými systémy zdravotní péče – v subsaharské Africe, v Číně, Indii , Bangladéši nebo Pákistánu … by byla zničující a mohla by se rychle rozšířit po celém světě … V některých velkých státech šíření nemoci na delší dobu zastaví cestování a mezinárodní obchod.“ https://www.globalsecurity.org/intell/library/reports/2005/nic_globaltrends2020_s1.htm#expIA Red Spring

Ti, kdo toto téma rozvíjejí, upozorňují na to, že v říjnu 2019 proběhly vojenské manévry, které se: zaprvé odehrály na základně amerického letectva v Charlestonu v Jižní Karolíně a zadruhé v Jižní Americe. Tam i tam proběhla cvičení vojáků mimořádné situace spojené s pandemií.

Říjen 2019 … pamatujete si všechny tyto chronologické náhody? „Event 201“ a všechno ostatní …

Při cvičení se zmiňovalo nekontrolovatelné ohnisko koronaviru, které se šířilo jako oheň a vytvářelo „chaos po celém světě“.

Do té samé série podivných náhod Číňané opodstatněně zahrnují i „Událost 201“, kterou jsme již podrobně rozebrali.

11. března 2020 uvádí web kanadského výzkumného centra Global Research následující: „Zdá se, že jediným možným zdrojem původu koronaviru jsou Spojené státy, protože pouze tato země má všechny typy koronaviru. A proto může být pravda, že původním zdrojem viru covid-19 byla americká vojenská laboratoř ve Fort Detrick.“ https://www.globalresearch.ca/china-coronavirus-shocking-update/5705196

To neříká Čína, ani Severní korea nebo hrozné Rusko, ale Kanada.

18. března 2020 italské noviny Il Messaggero citují slova katolického kardinála, arcibiskupa Colomba, Srí Lanky, Malcolma Ranjitha, který tvrdí, že virus vyšel z laboratoře „jedné silné a bohaté země“. Tady je především zásadní nepopiratelné prohlášení arcibiskupa o laboratorním původu koronaviru. Koneckonců se přímo říká, že „vyšel z laboratoře“. https://viaggi.ilgazzettino.it/vaticano/papa_francesco_coronavirus_vaticano_cardinale_complotto-5118291.html

Co dělám? Uvádím různé trajektorie – z různých stran, různými směry, od lidí různých úrovní kvalifikace, různé ideologické orientace, z různých zemí – a tyto trajektorie se sbíhají. Ať chcete nebo ne, sbíhají se. Víte, co o tom říká teorie pravděpodobnosti, kterou jsem se zabýval? Že když se něco tolikrát sbíhá, už to není hypotéza.

V návaznosti na prohlášení Redfielda požadují Číňané, aby vláda USA zveřejnila informace o pozastavení čínnosti laboratoře americké armády pro výzkum infekčních chorob ve Fort Detrick. Vyzývají vládu USA, aby objasnila, zda je laboratoř spojena se smrtícím virem. https://www.globaltimes.cn/content/1182694.shtml

„Například „velká chřipka“ zabila v USA více než 10 000 lidí v srpnu 2019 – po uzavření pevnosti Fort Detrick; epidemie covid-19 vypukla globálně v únoru 2020 poté, co USA v říjnu 2019 organizovaly Událost 201, globální pandemické cvičení.“

Prohlášení Redfielda  působí zjevně výbušně na čínskou společnost.

Čínští odborníci upozorňují na internetu na prohlášení washingtonského novináře George Webba, který trvá na tom, že virus do Číny zanesla americká příslušnice armády Maatje Benassi, která se v říjnu účastnila světových vojenských her ve Wuchanu.

Co říká Webb: „Všechno to začalo u amerického důstojníka z Fort Belvoir. O tom není pochyb … seržantka z Fort Belvoir, to je hned vedle, je první, která se nakazila koronavirem v čínském Wuchanu. Jak se to mohlo stát?  Říká se tomu světové hry.

(Video na youtube je nefunkční, tak tedy záznam přímo z videa Kurgiňana, spustí se v daném čase )

https://www.youtube.com/watch?v=MCEM5dPZP8k

Přitom  příbuzný Maatje Benassi pracoval v armádním výzkumném ústavu Waltera Reeda, kde podle Webba Američané vyvíjejí biochemické zbraně.

Později televizní společnost CNN tuto informaci popřela s tím, že ani sportovkyně – vojačka, kterou Webb označil, ani její manžel neměli koronavirus. https://edition.cnn.com/2020/04/27/tech/coronavirus-conspiracy-theory/index.html

Nechci absolutizovat obvinění, ale absolutizovat vyvrácení by bylo divné. Tady ale nejde o dokazování těchto obvinění. Ale o jejich politickou a sociální váhu.

23. března 2020 centrální televize Číny oznámila následující: „Několik amerických politiků v posledních týdnech opakovaně označilo nový koronavirus jako„ čínský virus “, což ze strany mezinárodního společenství vyvolalo silnou kritiku. Evropská a americká média často používají výrazy jako „rasismus“, „xenofobie“, „hledání obětního beránka“ atd., aby kritizovaly americkou stranu. Vzhledem k tomu, že vnější svět má pro Ameriku stále více otázek týkajících se epidemiologické situace, musí americké úřady poskytnout lidem a světu jasné vysvětlení tří otázek. http://news.cctv.com/2020/03/23/ARTIvbu0Bw8PEKCAvA3pZFwJ200323.shtml

„Zaprvé, podle nejnovějších odhadů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v USA se během chřipkové sezóny, která začala v USA v září 2019, nakazilo více než 30 milionů Američanů, z nichž více než 20 000 zemřelo. Robert Redfield, ředitel CDC, nedávno veřejně přiznal, že někteří z těch, kteří zemřeli na chřipku, skutečně trpěli novým typem koronavirové pneumonie.

Otázka: Kolik z více než 20 000 lidí, kteří zemřeli na chřipku ve Spojených státech, zemřelo na novou koronavirovou pneumonii ? Použily USA chřipku k zakrytí případů nové koronavirové pneumonie? “

Tak se ptá velmoc, ne nějaký horlivý konspirátor. Pokračuji v citování:

„Pokud mají Spojené státy čisté svědomí, měly by okamžitě zveřejnit oficiální údaje  a požadovat  od úředníků, odborníků a vědců v oblasti veřejného zdraví odpovědi, a dokonce vyzvat WHO k vyslání výzkumného týmu k účasti na vyšetřování.“

Týká se to vyšetřování chřipky v roce 2019.

„Jasné vysvětlení tohoto problému je pro Spojené státy důležité nejen aby reagovaly na současnou epidemii, ale také pro objasnění příčin úmrtí některých Američanů, kteří zemřeli z neznámých příčin. Koneckonců, pokud země snadno skrývá příčiny úmrtí lidí, o jakých lidských právech a autoritě může být řeč?

Druhá otázka, na kterou musí Spojené státy odpovědět: Proč jste náhle v červenci 2019 zavřeli vývojovou základnu biologických a chemických zbraní ve Fort Detrick v Marylandu? Základna je největším centrem výzkumu a vývoje biologických a chemických zbraní ve Spojených státech. The New York Times tvrdí, že byla uzavřena z důvodu „nedostatečného systému čištění odpadních vod v laboratořích s nejvyšší úrovní bezpečnosti“.

V souvislosti s dalším vývojem událostí však lidé pochybovali o pravdivosti uvedených důvodů uzavření základny. Protože brzy poté vypukla ve Spojených státech celá řada pneumonií nebo podobných onemocnění. Úřady ze všeho obvinily „elektronické cigarety“, ale vědci tvrdí, že ty nemohou vyvolat dané příznaky a dostat lidi do takového stavu. Přibližně ve stejnou dobu došlo ve Spojených státech k propuknutí chřipky H1N1.

Následně v říjnu 2019 organizovalo několik amerických agentur globální epidemiologické cvičení s kódovým označením „Událost 201“ a v prosinci 2019 se ve Wuchanu objevil první pacient s novou koronavirovou pneumonií.

V únoru 2020 se objevila epidemie nového koronaviru v mnoha částech světa.

Třetí otázka: Proč v polovině února americká vláda  zlehčovala rozsah epidemie koronaviru v zemi, v době, kdy se mnozí členové zpravodajského výboru Kongresu USA najednou zbavili milionů akcií? Je pro ně kapitál důležitější než lidské životy v době epidemie ? “

Odborníci posuzují souvislosti mezi uzavřením laboratoře Fort Detrick a zapojením laboratoře do rozeslání dopisů s antraxem v roce 2001. Vynořuje se příběh, už ne o Ivinsovi, ale o Franku Olsonovi, který pracoval ve Fort Detrick. Olsonův syn podal v roce 2012 žalobu u amerického oblastního soudu ve Washingtonu DC s důkazy, že jeho otec nespáchal sebevraždu, že byl zabit CIA kvůli  obavám z jeho postoje k zločinným experimentům v oblasti biologických zbraní ve Fort Detrick.

A tady se už objevuje příběh Ivinse,  zaměstnance Fort Detricku, který byl podezřelý z odesílání dopisů s antraxem v září 2001 a který spáchal sebevraždu, když se o něj FBI začala zajímat. To, zda Ivins skutečně spáchal sebevraždu nebo byl zabit, je stejně otevřená otázka jako otázka s Olsonem.

A to je obraz, který dnes mohu předložit, když jsem zanalyzoval obrovské množství událostí. Našel jsem ty, které jsou zjevně spojeny do jednoho celku.

Nic netvrdím. Jen říkám, že pokud ta hra má nějaký smysl, pak se nachází v této oblasti, kterou jsem právě nastínil.

27 komentářů

 1. Vláda na hraně lidsko-právního zločinu?
  dnes | 07.03 |
  Radim Valenčík

  „Ministr Blatný a současná vláda jsou patrně na hraně naplnění skutkové podstaty zločinu v oblasti lidských práv. To, že si to neuvědomují, není omluvou, ale jen ilustrací toho, jaké následky na psychiku člověka má, když začne sloužit systému, jehož ekonomika je založena na diktátu redistribuční moci.“

  https://radimvalencik.pise.cz/8888-vlada-na-hrane-lidsko-pravniho-zlocinu.html

  1. Hned zkraje odpovídí, valcínku Sputnik 5
   „Ministr zdravotnictví Blatný odpovídí ve Sněmovně na otázku, zda by u nás bylo možné použít valcínku Sputnik 5“

   Pan doktor to myslím psal v dočasném pohnutí mysli. Podle mne nemá cenu to celé číst. Pán je zřejmě expert na všechno. Já jsem to dal a smysl nepochopil.
   „Vysokoškolský učitel – Vysoká škola finanční a správní, první soukromá ekonomická univerzita“

    1. Taky doporučuji wiki https://cs.wikipedia.org/wiki/Radim_Valen%C4%8D%C3%ADk
     Můj názor je, že byl za totáče typický vyšší nomenklaturní kádr, přece jen opravdu prověření a tehdejšímu režimu oddaní jedinci mohli studovat v Oděse (matematiku 1972-1977) a získat tituly Csc (Ústav pro filozofii a sociologii 1984) a docenta (Vysoká škola ekonomicka v Praze1987, kde jako vystudovaný matematik učil filozofii) . Byl členem KSČ a LM. Po plyšáku se zřejmě rychle zorientoval a jede dál. Utekl od komunistů, vyzul se i z obvinění ze zásahu na Národní třídě při přestupu do ČSSD v r.1977. Můj názor je, že dobře ví, kde je namazaný krajíček a pro mne je tím zcela nedůvěryhodný. O škole, kde působí, jsou na netu také k dohledání zajímavé informace.
     i ten odkazovaný příspěvek jakoby vypadl z péra demobloku.

     1. I kdyby tomu tak bylo, jakože není, nemá to nic společného s fakty, které jsem napsal a ke kterým jste se nevyjádřil a volil cestu osobního útoku na mne. Takový ten cimrmanovský krok bokem, nechvalně to známá diskuzní praktika. Navíc já nemám potřebu ukájet své ego a vydělávat na své sebeprezentaci. Mít takovou „historii“, jako dotčený pán, zalezu, beru důchod a jsem rád že jsem rád. Tady platí, že drzé čelo lepší jak poplužní dvůr.

    1. Vsichni asi znate spisovatele Daniel Estulin…mimo jine autora ktery mimo jine napsal Tavistock a Group Bilderberg.
     Ve sve posledni knize z 2018 /IN THE SHADOWS of a PRESIDENCY myslim na strane 82 ?
     prinasi zajimavy pohled na financovani Deep state…..

     Je to bohuzel v angline …

     Take bych zde zminil jeho nazor na zarazeni Trumpa….casto se zde uvadi, ze je to patriot, jindy zase globalista….
     on rika ze Trump je take clenem Deep State….kridla ktere chce zachranit USA na ukor Financni monarchie,ci oligarchie rizene z London city….
     a toto druhe kridlo ve zkratce chce zachranit Financni monarchii/pokracovani soucasneho procesu na ukor USA.
     ..

   1. Ještě mne v této souvislosti napadla jedna věc – nevsadil „někdo“ teď na Maďary jako na budoucí lídry nového mocenského uskupení v Evropě? To co dělají je vlastně zocelování bojem mimo 6.prioritu. O Rakušácích teď moc není slyšet.

    1. odpověď zřejmá. Stačí sledoovat pravidelné vybírání Maďarska pro všechny zlomové okamžiky vývoje EÚ . je to polygon a co je směrodatné, a málokdo to zatím postřehl :
     Maďarská exekutiva jako jedna z mála ne Světě netrpí rozpolcením řídících elit a je poměrně homogenní. prostě se tam ty podpindosové nějak nachytly. Náhoda ? Ani náhodou.
     Nedostali díky vnějšímu řízení státu žádnou šanci a nevytvořili si tedy žádnou řídící platformu. i takhle se dělá globální politika.

     1. I tak se posiluje suverenita. Maďarský ministr jede do Ruska jednat o dodávkách plynu, anebo o protikovidové vakcíně. Zdá se být úplně normální, ale asi ne všude. Malopetr by zcela určitě nejdříve položil dotaz na EK. S jasnou odpovědí. ještě mne napadá, jestli Orbán nedělá křoví kinderkancléři Krátkému, to aby „měl klid na práci“, a mohl ladit velký manévr. Historie říká, že tandem Rakušáků a Maďarů nějak fungoval.

     2. @LUDVÍK Nezapomínejme, že příklady táhnou. Taky tady máme lid s všetečnými dotazy typu: „proč to v Maďarsku jde, a u nás ne“. Politicky to obhájit, to tedy bude majstrštyk. Za sebe můžu říci, že když mi někdy v budoucnu budou píchat Sputnika, tak přitom klidně mohou hrát Beethovenovu IX., i s tím přívěškem od Schillera 🙂 .

     3. Ondráček varoval Babiše před následky odmítnutí pomoci Ruska s vakcínou. Budeme prý jen u další mnichovské zrady https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2021012313093954-ondracek-varoval-babise-pred-nasledky-odmitnuti-pomoci-ruska-s-vakcinou-budeme-pry-jen-u-dalsi/

      „Zdeněk Ondráček se totiž domnívá, že neochota premiéra řešit nedostatek vakcín nákupem v Rusku vyplývá z čistě ideologických důvodů, a tedy velice připomíná historickou situaci z roku 1938, kdy Česko nedůvěřovalo komunistickému Rusku a utvrdilo se ve víře, že dostane potřebnou pomoc od západních spojenců. Výsledkem však byla pro tehdejší Československo ponižující mnichovská dohoda.“

     4. Author

      @Ludvík „Ondráček varoval Babiše před následky odmítnutí pomoci Ruska s vakcínou.“
      Může to být hra na víc přihrávek podobně jak to zatím vypadá u snížení rozpočtu armády o 10 miliard. Mluvilo se sice o tom, že v lednu se ty peníze vrátí, ale podle zpráv se zatím nic takového neprojednává.
      Od Babiše návrh na nákup ruské vakcíny vzejít nejspíš nemůže, ale když se vytvoří příslušné informační pole…

 2. Klobouk dolu pred vami pane Kurginane! Nastinil jste chronologicky vyskyt a sireni viru. Z jinych zdroju jsem uz pres pul roku vedel, ze sireni vzniklo po vypousteni kontaminovaneho odpadu z laboratore ve Fort Detrick. Ty udalosti pred a po vyskytu epidemie ukazuji, ze to vypousteni bylo zamerne a cilene. Mrtve na pandemii a skody zpusobene ve svete maji na svedomi USA. Ve sve podlosti a prolhanosti to pripisuji Cine. Neobjasnil jste ovsem spolupraci Cinanu a Americanu na vyvoji viru, financovani laboratore ve Wuhanu B. Obamou. Cina svuj podil take ma a mel by se vysetrit.

  1. Author

   Mluvit o vině Číny je jako říkat, že za vše mohou USA. V Číně jsou různé síly a je známo, že státní elita USA si v Číně vybudovala aparát lidí, kteří jí jdou na ruku. Patří mezi ně tzv. Komsomolci.
   Kurgiňan tím, že jde hodně do podrobností, pomáhá odkrýt, jaké síly za vším kolem koronaviru jsou.

Napsat komentář