Myšlenka všeobecné povinné izolace byla poprvé navržena před 15 lety Bushovou administrativou. Ne za účelem ochrany zdraví lidí, ale za účelem militarizace společnosti v případě biologického útoku a za účelem zavedení nepřetržitého řízení ( kontinuity řízení ), které smete veškerou stávající oficiální vládu USA.

Již jsem řekl, že sociální důsledky těchto karantén, a to i v oblasti vzdělávání, mohou být velmi špatné. Dalo se odkázat jen na určité soukromé rozhovory, které ve mně vzbudily hluboké znechucení. Ale teď mohu odkázat na něco jiného. Na objektivní otevřené informace pocházející z úst autora, který cosi pronáší.

 Dne 15. dubna 2020 nás magazín Profil seznamuje s velmi zvláštním postojem Timofeje Bordačeva, programového ředitele klubu Valdaj, vědeckého ředitele Centra pro komplexní evropská a mezinárodní studia na Vysoké škole ekonomické.

Osobně jsem očekával,  že dříve nebo později bude ozvučen postoj našich zvláštních elit. Nečekal jsem však, že to bude vyjádřeno tak rychle a tak drsně. A to je velmi důležité, protože virus je jedna otázka a odpovídající elitarizace světa a přechod k nějakému stavu super-moci a super-podřízenosti (super-moc menšiny a super-podřízenost většiny) je věc druhá. A tyto otázky jsou spojené. Protože pokud je virus umělého původu, pokud to někdo z nějakého důvodu udělal, bylo to děláno kvůli něčemu. Nemohu teď říci kvůli čemu. Řeknu to později. Je  třeba to však pochopit. Protože tomu se říká „smysl hry“.

Bordačev tedy hovoří o zvláštním, ale velmi důležitém aspektu změn po krizi – diferenciaci vzdělání. Nic si nevymýšlím. A nikoho nepomlouvám. Cituji, co bylo řečeno na „profilu“.

„Zůstanou,“ říká Bordačev, „ desítky tisíc vyvolených, kteří budou mít možnost získat vzdělání v plnohodnotné sociální komunikaci, tedy prezenčně. Osobní setkávání a vzdělávání pomáhají sladit vaše zájmy se zájmy kolektivu. A tak se rozvíjet jako osobnost a vůdce. Online výuka tuto možnost omezuje. A společnost nepotřebuje příliš mnoho vůdců. Zejména v podmínkách snižování zdrojů.“

A osobností by také nemělo být mnoho ? Říká se „osobnost a vůdce“. A nemělo by tam být ani mnoho osobností? A koho by mělo být hodně? Kalu, který je potom třeba vyčistit?

 Zatím je situace mimořádně vážná. Koronavirus neexistuje sám o sobě  mimo takových záměrů jako – mimo politických záměrů, mimo vojenských záměrů a mimo ekonomiku.

16. dubna 2020 Izvestija uvádí, že odvětví ruské ekonomiky, která jsou nejvíce zasažena situací s koronavirem, mohou přijít o 17,9 bilionu rublů a o zaměstnání může přijít 15,5 milionů lidí. K tomuto závěru, podle Izvestije, dospěli analytici Národní ratingové agentury. https://iz.ru/1000441/2020-04-16/ushcherb-ot-koronavirusa-dlia-ekonomiki-rf-mozhet-sostavit-18-trln-rublei

Přední virologové a epidemiologové stále častěji docházejí k závěru, že oficiální informace o koronaviru neodpovídají skutečnosti.

 John Ioannidis, profesor virologie, epidemiologie a statistiky na Stanfordské univerzitě, píše na mediaportálu Statnews: „Tři měsíce po vypuknutí epidemie nemá většina zemí, včetně USA, schopnost testovat velké množství lidí a žádná země nemá spolehlivé údaje o rozšíření viru v reprezentativním náhodném vzorku běžné populace. Toto fiasko důkazů vytváří obrovskou nejasnost ohledně rizika úmrtí na covid-19. Míra úmrtí hlášených případů 3,4%, hlášená WHO, je děsivá a nesmyslná. “

To říká kdo? Profesor virologie, epidemiologie a statistiky Stanfordu – citadely americké vědy a vzdělání. „Jediný případ, kdy byli testováni všichni, byla výletní loď Diamond Princess a její pasažéři v karanténě. U těchto testů byla úmrtnost 1,0% a byli to většinou starší lidé. “

 Na vědeckém webu Science Direct skupina francouzských lékařů potvrdila Ioannidisovy výpočty a dospěla k závěru, že letalita na covid-19 se významně neliší od VRI ( virové respirační infekce ) způsobené dříve známými koronaviry. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924857920300972

Nebudu říkat, zda to tak je nebo ne. Bylo to provedeno skupinou profesionálních lékařů, která je solidární s postojem význačného představitele významného Stanfordu. To nedělali náhodní lidé, ne podvodníci nebo skandalisté. Říkají, že problém covidu-19 je „pravděpodobně přeceňován“ a upozorňují, že po celém světě se v současné době šíří čtyři různé koronaviry, které infikovaly často bez příznaků miliony lidí, ale které se stále zatím vyznačují poměrně nízkou letalitou. Zatím.

Skupina čínských a amerických virologů v článku uznávaného lékařského časopisu Nature Medicine představila údaje týkající se čínského města Wuchan, kde byl poprvé zaznamenán covid-19. Riziko úmrtí v oblastech za hranicí provincie Chu-pej bylo 0,85% a 1,2–1,4% pro Wu-chan, což odpovídá údajům Ioannidise.  https://www.nature.com/articles/s41591%20020%200822%207

Mezinárodní lékařský portál BMJ s odkazem na výzkum předních vědců píše, že drtivá většina infekcí nevede k příznakům. Sergio Romagnani, profesor klinické imunologie na florentské univerzitě, říká, že většina lidí infikovaných koronavirem nevykazuje příznaky. Údaje Romagnaniho jsou založeny na výzkumu provedeném ve zcela izolované vesnici s asi 3 000 obyvateli na severu Itálie. https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1375

Je tento Romagnani skandalista, žvanil, vědecký fantasta? Je profesorem klinické imunologie na Florentské univerzitě, jedné z hlavních univerzit v Evropě. A on mluví také o případových studiích.

S Italy, Číňany a Američany jsou solidární rakouští lékaři.

Centrum lékařské statistiky Vídeňské univerzity analyzovalo údaje o úmrtnosti v Rakousku za prvních deset dubnových dnů a dospělo k závěru, že křivka úmrtí na covid-19 zhruba odpovídá (cituji) „normální“ úmrtnosti mužů a žen v určitých věkových skupinách. “ Jinými slovy, většina lidí, kteří měli pozitivní test na koronavirus, zemřela podle Rakušanů na stáří. https://www.vienna.at/analyse-zeigt-covid-19-opferkurve-entspricht-normaler-mortalitaet/6581246

 Nyní Švýcaři. Představitelé nezávislé švýcarské výzkumné skupiny Swiss Propaganda Research (SPR) říkají, že se zprávy o mladých a zdravých lidech, kteří zemřeli na koronavir, ukázaly při bližším zkoumání jako nepravdivé. Jak se tvrdí, mnoho z těchto lidí údajně buď zemřelo ne na covid-19, nebo měli vážné předpoklady (například nediagnostikovanou leukémii). https://swprs.org/

O tom samém píší Britové – britské noviny The Guardian – a Španělé – portál Gool.com.

Nevyvracím údaje lékařů, kteří jsou šílení z toho, kým jsou nemocnice naplněny. Neříkám, že covid-19 není nic závažného. Obecně se domnívám, že mým úkolem je strukturovat odborné názory a zjistit, co je za nimi. Někdy je za nimi angažovanost. Někdy chyby. Někdy zbytečný úsudek. Profesionálové ale velmi často vědí, o čem mluví. A jim očevidně zavírají ústa. Čínské noviny People’s Daily se ptají Američanů: řekněte, proč jste zakázali svým vědcům diskutovat o covid-19?

Pokud jde o zvýšené ukazatele úmrtnosti, například v severní Itálii, vědci se přiklánějí k závěru, že příčinou je znečištění ovzduší a infekce bakterií Legionella, bakterií způsobující akutní infekci. A také nízká úroveň systému zdravotní péče a péče o seniory, mimo jiné v důsledku paniky.

Vědci tvrdí, že současné přetížení systémů zdravotní péče v USA, Velké Británii, Španělsku a Itálii není neobvyklé. V roce 2018 byly nemocnice po celých Spojených státech naplněny  pacienty s běžnou virovou chřipkou; ve státě Alabama byla vyhlášena mimořádná událost v souvislosti s přeplněním nemocnic pacienty s obvyklou virovou chřipkou. Ve stejném roce 2018 byly jednotky intenzivní péče v Miláně zcela zahlceny pacienty s chřipkou. Ve Španělsku chřipka přeplňuje nemocnice téměř každý rok.

Co se tedy ve skutečnosti děje, ne s úmrtností na covid-19 (která hraje roli, je hrozná a nevymýšlená), ale s čísly této úmrtnosti?

Prezident německého institutu Roberta Kocha Lothar Wieler na tiskové konferenci 20. března 2020 uvedl, že v Německu úřady oficiálně považují koronavirus za příčinu úmrtí u těch, kteří zemřeli a měli pozitivní výsledek testu, přičemž nehledí na to, že měli jiné nemoci.

Že tomu tak v Německu je, potvrdil německý virolog Hendrik Streck, když uvedl příklad 78letého muže, který zemřel na srdeční selhání bez sebemenšího poškození plic, ale byl zahrnut do statistiky úmrtí na koronavir.

A co se děje s tím exponentem, protože u nás se říká, že máme exponent koronavirové infekce?

Jde o to, že počet testů v mnoha zemích roste geometrickou řadou. Švýcarský lékař Felix Stolkman uvádí u sebe na twitteru příslušné údaje pro Spojené státy, Německo a Švýcarsko.

Pozici předních virologů podpořila WHO – Světová zdravotnická organizace. Na rozdíl od svých původních prohlášení zveřejnila WHO na konci března na svých webových stránkách informace o tom, že neexistují důkazy o šíření viru vzdušně-kapénkovou cestou. https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations

A přední německý virolog Hendrik Streck nenašel žádnou vzdušně-kapénkovou ani kontaktní přenosovou cestu. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/hendrik-streeck-covid-19-heinsberg-symptome-infektionsschutz-massnahmen-studie

Co o tom říká sám Hendrik Streck.

Dopisovatel Zeit Online: „Říkal jste, že vzorky byly odebírány všude, dokonce i od koček. Kde byly hlavně viry?“

Hendrik Streck: „My jsme viry na klikách dveří nebo na toaletě, na umyvadle i našli. Když jsme odebrali vzorky, pokusili jsme se tyto vzorky rozmnožit, abychom zjistili, zda se virus může množit, zda bude nakažlivý. A to se nám ani v jednom případě nepovedlo. Na základě výsledků, které již máme, se domnívám, že klika dveří může být nakažlivá jen když by si někdo kýchl do ruky a pak vzal za kliku a pak se jí dotkl někdo další. A to jsme byli v domech, kde bylo mnoho vážně infikovaných lidí. A přesto jsme nenašli jediný živý virus (na jakémkoli povrchu).“

Nechci říci, že tu není žádný problém, že to všechno je jen výmysl. Nejsem covidový disident, ani člověk, který chce říci, že všechno je vycucáno z prstu. Obecně se domnívám, že úkolem odborníka v této fázi je nekonečně zkoumat názory odborníků a vnést je do nějakého systému.

O příčinách děsivé statistiky nemocí hovořil americký lékař Scott Jensen, který je také senátorem za stát Minnesota. 8. dubna 2020 na FoxNews uvedl, že lékaři označují covid-19 jako příčinu smrti v úmrtních listech, což je podle jeho názoru (citát) „úplný nesmysl“. To říká lékař a americký senátor!  https://www.youtube.com/watch?v=IkMSEHmeaNQ&feature=emb_logo

Jde o to, vysvětluje Jensen, že americký pojistný systém Medicare platí 13 000 $ za pacienta s koronavirem a 39 000 $, pokud je tento pacient připojen k ventilátoru.

Dokážete si představit, co znamenají peníze?

Jensen říká (a nejedná se o vtip, drb nebo konspiraci!), že obdržel 7stránkový dokument s pokyny, jak vyplnit úmrtní listy s diagnózou covid-19 bez laboratorního testu potvrzujícího, že pacient měl skutečně virus … Lékař musí napsat, že smrt pacienta byla způsobena pravděpodobně koronavirem. Jensen předvedl tyto instrukce v živém vstupu.

Zabýval se tím někdo? Byli autoři pokynu potrestáni? V USA to takto probíhá a v naší zemi ne? .. V jednom vtipu matka řekne otci, že chlapec již vyrostl, a je třeba mu vysvětlit, jak se rodí děti, ale je třeba to udělat velmi taktně, na příkladu s ptáčky. Otec je něčím zaneprázdněn, ale ona ho od toho odtrhne a řekne: „Běž mu to vysvětlit!“

On zavolá své tupé dítko a říká:

– Pojď sem! Když jsme byli na jihu, pamatuješ, chodili jsme za ženskýma.

– Pamatuji si.

Táta se odmlčí a řekne:

– Takže u ptáčků je to stejné!

V Americe se to děje u nějakých „ptáků“. A u nás se děje to samé, jen je to upravené podle čísel a podle chamtivosti. Která není u nás o nic menší.

 Už jsem mluvil o švýcarských, německých, italských a dalších informacích o tom že počáteční úsudky o covidu-19 nejsou zcela přesné. A v Rusku? Mění se některé z našich počátečních úsudků o situaci s koronavirem? Samozřejmě, že ano. Dozvídáme se více – měníme úsudky. Ale pak je nutné také změnit politiku!

Dne 2. dubna 2020 moskevský operační štáb pro boj proti koronaviru oficiálně hlásí, že více než polovinu případů v Moskvě tvoří lidé mladší 45 let. https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/3711.html

A nikdo si nevšiml této oficiální zprávy?

Ve zprávě operačního štábu se uvádí, že v hlavním městě bylo potvrzeno 595 nových případů koronavirové infekce. Že celkově je v Moskvě k tomuto momentu (tj. 2. dubna) zaznamenáno 2 475 případů koronaviru. Téměř 46% nových případů jsou lidé ve věku 18 až 45 let, 33% – od 46 do 65 let a přibližně 15% – nad 65 let, přičemž 6% z nich je starších 80 let. Dalších 6% případů jsou děti.

A jak však tato informace souvisí se zvláštními zákazy procházek pro staré lidi a pod.? Vždyť jeden a ten samý operační štáb zákazy zavádí a  tyto informace nám sděluje.

  • Pokračování bude následovat

Napsat komentář