Thierry Meyssan

(zkráceno)

Americké volby potvrdily obecný trend, který se objevil po rozpadu SSSR: americká populace prochází hlubokou systémovou krizí a směřuje k nové občanské válce, která bude znamenat rozpad USA. To povede ke krachu západu jako supervelmoci.

Hypotéza o rozpadu NATO a Spojených států

Když se po třičtvrtěstoletí nerozdílné diktatury rozpadl Sovětský Svaz, všichni, kdo si přáli, aby zmizel, byli zaskočeni. CIA roky usilovně organizovala sabotáž sovětského hospodářství a očerňovala všechny jeho úspěchy, ale nikdy nepředpokládala, že by sovětský režim svrhl jeho vlastní lid ve jménu jeho ideálů.

Takto se nyní musí rozpadnout i Spojené státy. Ještě než se zhroutí, ztratí svou dostředivou sílu a opustí je všichni jejich vazalové. Ti, kdo opustí loď dříve než se zcela potopí, mají větší šanci uniknout. NATO by mělo zaniknout ještě před samotnými USA samotných, tak jako se Varšavská smlouva rozpadla ještě před Sovětským svazem.

Odstředivá síla Spojených států

USA jsou velmi mladá země a jejich populace je tvořena migranty ze všech koutů světa. Podle britského modelu si každá komunita migrantů uchovává svou kulturu a nemísí se s ostatními. Koncept „tavícího kotle“ existoval jen krátkou dobu po návratu černých vojáků z 2. světové války a rychle zase vyprchal.

Počínaje zánikem SSSR se obnovil proces dělení do ghett, tentokrát ovšem nikoli po rasové, nýbrž kulturní linii. Dnes již je země prakticky rozdělena do 11 oblastí s různou kulturou (viz mapa).

11 „národů“ soupeřících o Spojené státy

Vnitřní konflikt anglosaské kultury

Americká mytologie vzniku USA je spojena s 67 Otci poutníky. Byla to skupina fanatických křesťanů, která žila v Holandsku a v 17. století odplula do Ameriky. Amerika je dodnes silně ovlivněna odkazem těchto 67 fanatiků. 8 prezidentů z 46 bylo jejich přímými následníky (např. Roosevelt nebo Bush).

Tito fanatici – puritáni, zorganizovali revoluci v době Olivera Cromwella, která je označována jako první občanská válka (1642-1651). O více jak sto let později se vzbouřili američtí osadníci proti daním Britské monarchie. Tato revolta je označována jako druhá občanská válka (1775-1783). Osadníci byli chudí, tvrdě pracující lidé, ale revoluci zorganizovali pokračovatelé Otců poutníků.

O osmdesát let později rozdělila USA občanská válka (1861-65), kterou někteří američtí historici označují jako anglosaskou „třetí občanskou válku“. Tato válka postavila proti sobě puritánské elity severu proti katolickým elitám jihu, takže se opakovaly konflikty dvou předchozích válek.

Anglosaská „čtvrtá občanská válka“, která se dnes formuje, je stále vedena puritánskými elitami. To, co maskuje tuto kontinuitu, je transformace těchto elit, které již nevěří v Boha, ale zachovávají si stejný fanatismus. Právě ony se nyní věnují přepisování historie své země. Podle nich jsou Spojené státy rasistický projekt Evropanů, který se Otcům poutníkům nepodařilo napravit. Jsou přesvědčeni, že je nutné znovu nastolit „Čistou cestu“ zničením všech symbolů Zla, jako jsou sochy monarchů, Angličanů a Konfederace. Mluví o „politické korektnosti“, tvrdí, že existuje několik lidských „ras“, píšou „černí“ s velkým „Č“ a „bílí“ malými písmeny.

Současnost

Prezident Nixon byl přesvědčen, že největší hrozbou pro USA není SSSR, ale čtvrtá občanská válka. Dědici Otců poutníků však jeho politiku nepřijali a zničili ho v aféře Watergate.

Když začal USA docházet dech, přivedli k moci přímého následníka otců poutníků – George Bushe ml. Ten zorganizoval emoční šok (útoky 11. září) a před strnulými zraky svých spoluobčanů přizpůsobil armády novému, finančnímu kapitalizmu. V jeho práci potom pokračoval Obama přenastavením ekonomiky.

V roce 2016 však došlo k převratné události – prezidentské volby vyhrál Donald Trump. A tak se proti němu ještě před nástupem do úřadu postavili všichni ti, kteří svrhli Nixona. Pomocí toporného nacpávání volebních uren se jim podařilo zabránit jeho znovuzvolení. Během jeho vlády však znovu začaly na povrch vycházet věci, o kterých se nemluvilo stovky let. Americké obyvatelstvo se vlivem puritánů opět rozštěpilo.

Výsledek v souladu s projektem Otců poutníků

Když skončila válka za nezávislost, potomci Otců poutníků sepsali ústavu. Neskrývali svou touhu vytvořit aristokratický systém podle anglického modelu, ani své pohrdání lidmi. Z tohoto důvodu Ústava Spojených států neuznává svrchovanost lidu, nýbrž guvernérů.

Lidé, kteří bojovali a vyhráli válku, tento stav přijali, ale prosadili deset dodatků, Listinu práv, podle níž vládnoucí třída nemohla v žádném případě porušit práva občanů ve jménu údajného „raison“ d’état “. Takto pozměněná ústava stále platí.

Bezútěšná budoucnost

Za těchto podmínek nebude nově zvolený prezident Joe Biden moci ignorovat spravedlivý hněv příznivců svého soupeře. Nebude schopen znovu sjednotit svůj lid. Před čtyřmi lety jsem napsal, že Trump bude Gorbačovem Spojených států. Mýlil jsem se. Dokázal vdechnout své zemi nový život. Nakonec to bude Joe Biden, kdo bude vinen tím, že nedokázal udržet územní celistvost své země.

Spojenci, kteří nevidí blížící se katastrofu, za to draze zaplatí.

Originál: https://thefallingdarkness.com/u-s-presidential-election-open-your-eyes/

11 komentářů

 1. Rozpad ve světě velmi známého kosmického teleskopu v portorickém Arecibu je matričním odrazem rozpadu samotných USA. Teleskop velmi známý z bondovky GoldenEye (díl pojednávající o rozpadu SSSR a životě v umírajícím Rusku) a z kultovního filmu Kontakt se naprosto rozpadl …

  https://pbs.twimg.com/media/EoKrLPNXEAAK6E-?format=jpg&name=large

  Zdroje:
  https://www.youtube.com/watch?v=gn0LUCrEbd8
  https://twitter.com/universetoday/status/1333816650970390528?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1333816650970390528%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.novinky.cz%2Fzahranicni%2Fevropa%2Fclanek%2Fv-nemeckem-treviru-vjel-ridic-do-lidi-na-pesi-zone-40343876

 2. Článek je zajímavý svým pohledem do minulosti a době vzniku Nového Světa . Na téma střetu dvou rozdílných koncepcí tvorby Nového Světa /pilgrims vers gentlemans/ jsem četl dost odlišnou a také dobře ozdrojovanou práci / levanet „Dať si paťkopejkový Boston“ /. Puritánství ve smyslu morálním a religiozním není asi dnes tou hranicí především rozdělující Američany . Jde o daleko prozaičtější rozdíly na všech prioritách řízení. Ale z hlediska mravnosti je nám Slovanům asi bližší vidění Světa podle Trumpa, než podle Bidena . Je to vynucený výběr mezi dvěma odstíny cizího světa , s nimiž jsme nuceni koexistovat.

 3. Teprve v současnosti se ukázal hlavní důvod všech těch prověrek apod. po r. 1953, před r. 1968 a po něm, při kterých byli ze svých míst především odstraněni lidé, kteří měli ony potřebné znalosti a zkušenosti. Ironií osudu je, že mnozí z těch, co byli odstraněni po r.1968, posloužili vyznavačům pravdy a lásky po r.1989 jako tzv. „užiteční idioti“ při odstranění „nepohodlných“, kteří se mezi roky 1968 až 1989 nově objevili.

 4. „…sovětský režim svrhl jeho vlastní lid ve jménu jeho ideálů.“

  Nerozumím… Lze snad „ideály“, tj. zradu, Gorbačova a jeho spolupracovníků, nejen v Rusku, řízených zájmy světového velkokapitálu, označit za ideály národů SSSR ?

  1. No, tahle interpretace podle mne vzniká u lidí, kteří si nedokáží představit, že na něčem takovém se postupně pracovalo od Stalinovy smrti a viděli jen ten konečný pád, který byl pro ně „nečekaný“. Ano, od Stalinovy smrti se pracovalo na tom, aby životní úroveň lidí v SSSR padala (či spíše nešla nahoru) a zároveň se soustřeďovaly velké zdroje do vábniček v podobě západních států a USA, i když si málo lidí uvědomovalo, že mnoho z těch vábniček například v USA bylo čistě lokálního charakteru, viz gheta, která tam existovala neustále. Teď se nespokojenost lidí se svým vedením, které metodou vaření žáby neustále zhoršovalo životní podmínky, vydává za ideály v podobě západních mercedesů a úplně se opomíjí, či do země zašlapává, jak většina lidí – napříč celým socialistickým táborem – brzo chtěla couvnout, když viděla, co se děje, ale už nedostala šanci, jakmile jednou velká loď nabere jiný kurz, je těžké změnit její směřování, a to obzvlášť pro lidi, kteří nemají jednotlivě tolik znalostí, jako souhrnný elitářský „kormidelník“.

   1. Teprve v současnosti se ukázal hlavní důvod všech těch prověrek apod. po r. 1953, před r. 1968 a po něm, při kterých byli ze svých míst především odstraněni lidé, kteří měli ony potřebné znalosti a zkušenosti. Ironií osudu je, že mnozí z těch, co byli odstraněni po r.1968, posloužili vyznavačům pravdy a lásky po r.1989 jako tzv. „užiteční idioti“ při odstranění „nepohodlných“, kteří se mezi roky 1968 až 1989 nově objevili.

    1. No ono je to vždy o lidech a jejich uvědomění. Například sestra mojí babičky jí psala o padesátých letech, že když tam přijeli Pražáci dělat „pořádek“, tak je odtamtud lidé rychle vyprovodili. A ano, je to ironie. Také je to přesně důsledek toho kyvadla ode zdi ke zdi, je třeba ho udržet v klidové střední poloze, to potom totiž přestanou pracovat emoce a zapojí se mozek 🙂 Myslím, že to je jedním z Putinových cílů, když trvá na evoluci místo revoluci. Také je třeba, jak říká Pjakin v posledním videu, nepustit iniciativu řízení ze svých rukou, jakmile lidé začnou být přesvědčeni, že už je dobojováno, že dosáhli všeho podstatného, tak poleví ostražitost a…

 5. Děkuji. Troufnu si jen nesouhlasit s jednou větou, totiž:

  George Bushe ml. Ten zorganizoval emoční šok (útoky 11. září)

  Pamatuji si, jak Bush ml. plakal těsně po pádu dvojčat. To byly skutečné slzy zoufalého muže. Plakal, poněvadž si uvědomil, že nemá věci vůbec pod kontrolou. Byla to obrovská událost a netroufám si odhadovat, kdo jí skutečně naplánoval, ale nemyslím si, že o tom Bush ml. věděl nebo že v tom byl od začátku namočen. Byl postaven před hotovou věc a musel reagovat.

Napsat komentář