Státní duma dnes v souladu s novou Ústavou RF a s nově podepsaným zákonem, kterým se nové znění Ústavy realizuje, potvrdila pět kandidátů na nové ministry.

Jak to souvisí s koncepcí?

Za prvé, po formální stránce se tím završuje průchod procesu téměř všemi vrstvami nově definované „vertikály moci“ – od konceptuální (kterou zde implicitně představuje Putin jako viditelný činitel neviditelné koncepční moci řídící celý proces přestavby ruské státní moci; viditelné mocenské klany a mafie totiž, jak je zjevné, koncepční mocí nedisponují), ideologickou (Ústava), zákonodárnou (Duma novým zákonem uvedla stav legislativy do souladu s Ústavou; Duma v souladu se zákonem schvaluje kandidáty ve formálním slyšení) a nakonec výkonnou: premiér kandidáty navrhl, prezident je nyní, po schválení Dumou, smí jmenovat.

Za druhé, odstraněním některých parazitů z vlády se potvrzuje suverenita Ruska. Například ministr stavebnictví Jakušev byl v odměnu za své „věrné služby“ (hádejte komu asi…) vyhozen z teplé ministerské židle v Moskvě a stěhuje se za Ural (jmenován zplnomocněncem prezidenta v Uralském federálním okruhu, odkud se do Moskvy jen tak nedostane, nebude mít důvody tam jezdit…).

Za třetí, v souladu s KOB byli na nové ministerské posty jmenováni nejen prostě odborníci, ale navíc lidé s prokazatelnými pracovními výsledky: pracovitý a starostlivý Kozlov se vyznamenal na různých postech na Dálném Východě: od píky, přes primátora Blagověščenska až po gubernátora Sachalinu. Nový ministr stavebnictví a komunálního hospodářství Irek Fajzullin, dosavadní náměstek ministra, zanechal viditelnou stopu při budování bytové infrastruktury v rodném Tatarstánu. A podobně bychom mohli rozebírat každého z pěti nových ministrů.

Přejme si, aby změny v podobném duchu jednou proběhly i v našem státě, i když je jasné, že cesta k těmto změnám bude ještě dlouhá. Výhodou je, že se máme kde inspirovat.

Comments are closed.